Skip to main content

Full text of "Századok"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the pást, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the originál volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including piacing technical restrictions on automated querying. 

We alsó ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filé s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is alsó in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 


at|http : //books . google . com/ 


-jvr-.K 


SZÁZADOK. 


MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT 

KÖZLÖNYE. 


A választmIny megbízásiból SZEBKESZTI 
SZILÁGYI SÁNDOR 

TITKÁB. 


(XV. ÉVFOLYAM.) 


BUDAPESTEN, 1881. 

KfADJA  ▲  MAGTÁR  TÖRTÉNELMI  TÁRSüUkT. 


¥Bie.ll&\StoV«<ái^ 


r 


A -l^nRO llVSAXt 


rf .   .,  ».. 


Lap, 

BARABÁS SAMU. 
Thnrzó Imre Wittembergben 149 

BELICZAY JÓNÁS. 

Le^r ;  Histoire deP Autriche-Hongrie, ism 363 

Henne ain Bhyn : Kulturgeschichte def Judenthums, i>m 528 

BOTKA TIVADAR. 
A magyar ezeréves jubileum idOkérdéséhez 465 

BUNYITAY VINCZE. 

Két feledésbe ment váradi püspök 332 

DEÁK FARKAS. 
Editiones CollegüHístorici Acad. lit. Cracoviensis. N<* 13— 15    .   .    162 
A Szobieszky János lengyel király udvaráról  1674. 1678. .    234 

Torma K. A limes Dacicus f. része és az aquincumi ampliitheatrum 

északi fele ; ism 444 

Tanulmányok. írta Gr. Széchen ; ism 603 

DEMKÓ KÁLMÁN. 
Adatok az 161 9-ki pozsonyi orsz^gy ülés történetéhez 431 

C. FERDINANDÜS EREMITA. 
Egy kis hűn kérdés, több nagy között 499 

Dr. PEJÉRPATAKY LÁSZLÓ. 

Kutatások Dalmáczia levéltáraiban 214 

PERENOZY JÓZSEF. 
Weisskirchen ín seiner Yergangenheit und Gegenwart. Böhm L. ism.    366 

FRAKNÓI VILMOS. 
Tomori Pál élete I. H. UI 289, 378, 723 

F. V. 
A magyar királyi udvar lelkészei 766 

HAHPEL JÓZSEF. 
A Drugethek őseiről í. n 133,207 


II 

Lap. 
HAAN LAJOS. 

Zipaer Zeit- und Lebensbilder V. Weber ; ism 81 

HARTVICüS. 

Mátyás Flórián : Vita sanctorum Stephani Begis et Emerici Ducis. Bir.    692 

HUNFALVY PÁL. 

A székely kérdéshez L II 97, 193 

IVÁNYI ISTVÁN. 

Bodrog városa és váráról h^'l 

JAKAB ELEK. 

Adalék Sinkai György életíratához I. II 643, 756 

ID. KISS ÁBON. 
A XVI. századbeli ref. zsinatok ügyében íi78 

ZILAHI KISS BÉLA. 

Tinódy Sebestyén, kiadja Szilády Á. ;  ismertetés 520 

A szász provinczia és Szeben városa a XV. évszázban ; ism.   .   . 616 

A deinokratia hazánkban, trta Beksics G. ;  ism 628 

LÉDEBER BÉLA. 

Gindely A. Geschichte des dreissigj. Krieges 253 

LEHOCZKY TIVADAR. 

Adatok a magyar czigányok történetéhez 152 

HANGOLD LAJOS. 

Thukydydes beszédei. Bászel ; ism 702 

Dr. MÁRKI SÁNDOR. 

A koronaörzö nemesek naplója 17 90-böl 335 

B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. 

Ocskay László. írta Thaly K. ; ism 24& 

n. Rákóczi Ferencz ifjúsága. írta Thaly K. ism 777 

ORTVAY TIVADAR. 

Az eltűnt régi vármegyék. Pesty Frigyes ; bír 340 

ÓVÁRY LIPÓT. 

La Storia di Venezia. Irta Molmenti ; bír 356 

Otranto felszabadításának 400-ik évfordulója 493 

Dr. PAULER GYULA. 

Adatok a megyei levéltárak ismeretéhez 403 

Még egy szó a millenariumról 747 

Dr. PÜLSZKY ÁGOST. 
Lánczy : A faluközösség eredete j bír 245 


III 

Lap, 
PETEOVAY GYÖRGY. 
A zárni 6a oh.Hti apátságok. Balássy F. ; ism 704 

BAJNI88 GY. 
A zircziek a Hákóczi-korban 155 

RIEDL FBIGYE8. 
A Tisza régi neve 511 

SALAMON FEEENOZ. 

Uol volt Attila föhadi szállása ? 1 

A rómaiság elenyészte Pannóniában s különösen Aquincum vidékén    643 

SZABÓ KÁROLY. 
A királyi regösökről 653 

SZÁDECZKY LAJOS. 
Lengyelföldi levéltárakról. L II 313,414 

szilAdy Áron. 

A b. Budics-íéle Codex 396 

szilágyi ISTVÁN. 
Har krónikája 1 568 

SZILÁGYI SÁNDOR. 

£gy államférfi fiatalságából 61 

Fabritias Károly 179 

Révén Imre 274 

A boszorkányok történetéhez 593 

SZ. s. 

Kin Á. A ref. zsinatok végzései 620 

TAGÁNYI KÁROLY. 

Valami a Comes szóról 516 

TAMASKOVIOS JÓZSEF. 

Bertalan kigyója 277 

THALLÓCZY LAJOS. 

£gy XVI. évszázbeli magyar sportsman 56 

A Corpns Jaris negyedik kiadása 1 46 

Zimmennann Zsigmondról 690 

THALY KÁLMÁN. 

Jóslatok és babonás hiedelmek a Rákóczi-korban I. II 40, 115 

Ki volt Csobáncz megvédOje 1707-ben 65 

Enyingi Török Imre 67 

Felhívás Oömör- és Borsodmegye történetkedvelöihez 712 

A sircz-czizztercsiek administratora a Rákóczi-korban    .... 768 

Éremtani adalék a rézpolturák és libertások éremanyagához . 770 


IV 

Lap, 
VÁMBÉRY ÁRMIN. 
Codex Cumanicus, Gr. Kuun G., bír 157 

WEBER SAMU. 

A »Zip8er Gteschichte« ügyében 280 

Adalék a Xm. Szepesi y áros történetéhez  .   .   ^ 587 

NÉV NÉLKÜL VAGY CSAK JELÖLT KÖZLEMÉNYEK. 
A míyeltség fejlOdése Magyarországban 889—1849. Kerékgyártó Á. 

bir. 1. 1 71 

Magyar Családélet. Radvánszky Béla I. köt. elsö rész. ism. K — s  . 75 

Báthory Zsigmond erd. fejedelem élete Lénárt J. ; ism. D. F. .   . 78 

A zarándi ref. egyház megye története ; írta Szász K. ; ism. K— s 80 
A zilahi  ref.  anyaszentegyház  története.  írta Magyarosy  István, 

bir. d— 8 170 

A békésmegyei műv. tört. 1879—80. évkönyv, ism. K— s  .... 267 

Héber kűtforrások. Kohn S. ; ism. d-s 268 

A keresztyén egyház történelme. Warga Lajos ; ism. e^r .... 270 
Lebensgeschichte  des  Oardinals  UtiSenovic.  írta  UtiSenovic  Og. ; 

ism. — i-d 448 

Magyar prot. egyh. monographiák 2. A magyar prot egyház tört. 

írta Farkas J. 3. Bihari rumnn írók. írta Márki ; — ism. — K— s 451 

Az £hrenfeId<Codex ; ism. K— s 528 

Etienne Dolet, the martyr of the Renaíssance ; ism. K— s .... 532 

Lakatos Ottó : Arad története ; ism. á— r 543 

Európa mivelOdés tört. írta Rézbányái ; ism. — K— s 612 

Györ-megye és város anyagi mív. története P. Gy 706 

Egy nagybeciiŰ m. irodalomtörténeti kincsnek hitt levélről   ... 788 

ÁLLANDÓ ROVATOK. 
Magyar Történelmi Társulat  ...   84, 176, 272, 368, 456, 544, 632, 707 

Magyar Tudományos Akadémia 89, 547, 790 

Vidéki Társulatok 91,460,634,711,793 

Irodalmi Szemle 182,371,716,796 

Vegyes közlések 94,283,374,461,549,636,719,799 

Felhívás 92 

Történeti értekezések isk. progi*ammokban 714 

Kirándulás 546 

Pályadijak 191,460 

Történelmi Könyvtár   .... 96, 192, 288, 376, 464, 552, 642, 722, 802 

A BORÍTÉKON KISEBB ÉRTESÍTÉSEK. 
A Társulat VIII. fttzete a f. 1881. évi sárosi kirándulás eredményeinek 
leírását tartalmazza. 


HOL VOLT ATTILA FÖSZÁLLÁSA? 


BEVEZETÉS. 

A múlt pár tized alatt a hun kérdés nem volt napi renden, 
bár nem aludt egészen soha. Szalay László, Horváth Mihály 
nem annectálták a hún történelmet a magyarhoz. Attila ki volt 
tagadva Árpád ősei közül s a hún kérdés előtt zárva volt 
az ajtó. 

De ime ezen termékeny 1880-dik évben az ajtón kizárt 
kérdés az ablakon keresztül termett előttünk. 

A székely kérdés zenéjében jelent meg. Ugyanakkor, mint 
nyelvészeti tárgyat Vámbéry karon fogva vezette be az Aka- 
démia plénumába. 

Nem ebbe a harczba akarok vegyülni, s egyátalán nem 
izének háborút senkinek. Az illető bajnokok eligazítják, a meny- 
nyire eligazítható, eg}'má8 közölt. 

£n a hűn kérdésnek más oldalát veszem, mely szintén 
függő, daczára, hogy annyiszor el volt már döntve : azt, hol állott 
Attila residentiája ? A múlt században és a mostaniban sok- 
képen fejtették meg. A székely Benkő József Székely-Udvar- 
helyen, a szegedi Dugonics Szegednél, a debreczeni Révész 
Imre Debreczennél, Gyula város történésze, Mogyorósy, Gyulánál, 
Budapest történészei Ó-Budán adnak főhadiszállást a hún feje- 
delemnek. A magyar vendégszeretet szívesen látja, kivált a jeles 
hazafiakat, minőnek Attilát minden párt elismeri. 

Hanem van ezen látszólagos tréfának komoly oldala is. 
Mert az, hogy a múlt század eleje óta Otrokocsin, Prayn keresz- 
tül Révészig oly sokan foglalkoznak a kérdéssel, melyet positive 
megoldani, nem tudom, lehetséges-e ? nevezetes tanúiságot fog- 
Századok. 1881. I. füzet. 1 


a HOL VOLT ATTILA 

lal magában. Azt, hogy »humana mens horret vacuum.« Hiá- 
ban mondja egyik-másik tudós: a hunok nemzetiségét eldönteni 
lehetetlen ; mert az bizonyos, s maga sem tagadhatja, hogy valami 
nyelve és nemzetisége csak volt a hunoknak, — s ha nem tudjuk, 
mi volt az, hát képzelni akaratlanul is képzel az ember a szerint, 
a mint valószínűbbnek vél valamit. 

így Attila residentiájának kérdésében az a látvány, hogy 
oly sok kitűnő fő és lelkiismeretes vizsgáló számos generatión 
keresztül feszegeti a határozottan el nem dönthetett kérdést, az 
emberi természet jelzett hajlamának s kiirthatlan ösztönének 
bizonyítványa.^) 

Atalánosan jellemzi ezen műveket, hogy mindabban, a 
mit mások véleménye ellen felhoznak, többnyire igen erősen 
állanak, — s mindabban, a mivel magok állítását bizouyítni 
akarják, nem képesek capacitálni az olvasót. A hol támadnak, 
ott győznek, de a defensivában megvesztik a pert. 

Ennél fogva legtöbb reményem lehetne némi babí^^rra, ha 
sorra lerombolnám mindazon Attila palotákat, melyeket elődeim 
a haza földjén oly sok munkával, de inkább czifrán, mint szilár- 
dul építettek. Magam pedig nem építnék semmit helyökbe. 

De mi értéke lenne oly munkának, melyről első pillanatra 
feltűnnék, hogy készítője a legkönnyebb végét fogta a dolognak V 
Nem ! Csak azért sem fogok czáfolgatni, hanem magam az ere- 
deti kútfő nyomán kísértem meg, mennyire mehetek megfej- 
tésben. 


I. 
Uti requisitumok. 

De mielőtt a kalandos vállalatra indulnék, meg kell 
tennem az uti készületeket, bármi hosszasak. A tapasztalt Bacde- 
cker is azt tanácsolja a touristának, hogy indulása előtt czipője, 

^) A kerdes cgc^sz irodalmat s/okott Iclkiisiiicrctességgel s kritikai 
alapossággal ismertette Kevi'sz Imre »Etcllaka« czímíi ömílló kis mun- 
kájábau. Debreczen. 1800. P>.eii kívül sokat köszönhet az irodalom 
Szabó Károly alapos uiüködésenck ezen téren. 


FÖSZÁLLÁSA ? 3 

esernyője, látcsöve, órája, mágnestűje sat. szerben-számban s 
jókarban legyen. 

A história egyik kalauza a chronologia. Szerencsére a fenn- 
forgó kérdésnél ez nagy fejtörésbe nem kerül. Elég annyit tud- 
nunk, hogy Attila és az öt interviewolt Priscus Rhetor mintegy 
1430 évvel ezelőtt találkoztak, t. i. mikor a Kr. u. 448-dik vagy 
49-dik évet Írták volna, ha szokás lesz vala már akkor a Megváltó 
születésétől számítni az éveket. A keleti római birodalomban 
akkor II. Theodosius ül a trónon, uralkodván Kr. u. 408-tól 
450-ig; a nyugotiban III. Valentinianus (uralkodik 425-től 
455-ig); a hun birodalom felett Attila (433-tól 453-ig). A hunok 
már lerombolták volt mindazon erődöket, melyek a Duna partján 
a keleti birodalmat védelmezték Belgrádtól Nikápolyig s azon alól 
is, sőt a konstantinápolyi utat védő Niszszát is. Végre Sirmiumot 
is. Ez 441-től 447-ig történt, midőn Theodosius fegyvers5?ünetet 
köt a hun királylyal. A fegyverszünet tart még Priscus követsége 
alkalmával, melyről értekezünk. Attila folytonos diplomatiai 
kötekedést folytatott mind a keleti, mind a nyugati birodalom- 
mal, úgy, hogy mindig kézügyben volt a >casus belli.« — Szünte- 
len jártak-keltek a követségek. Azt, a melyről mi szólani akarunk, 
egy főrangú rómaira, Maximinusra bízta Theodosius. Vele együtt 
utazott vissza egy hun követ Konstantinápolyból Attila udva- 
rába. Maximinus kiséretében volt Priscus Rhetor, a követség 
leirója. 

A követség nem épen mindennapi viszonyok közt jár el dol- 
gában. A császár beleegyezésével ugyanis az egyik hun követet : 
Edék főembert arra bériették fel, hogy Attilát meggyilkolja. A 
római követség főtagjai Maximinus és Priscus erről semmit sem 
tudnak ; de a főtolmács Vigil, a terv kigondolója és főeszköze, 
szintén a követséghez volt csatolva. — Ily gyalázatos megbíza- 
tása volt a civilisált világ küldöttségének a a>barbár« fejede- 
lemhez, ki a titkot már az első nap megtudta a követség meg- 
érkezésekor. 

Kivánatos lenne tudni azt is, mely hónapokban történt 
a Maximinus-féle követségnek Magyarországba jötte. Priscus 
erről hasonlókép nem ad egyenes fölvilágosítást. — De abból, 
liogy bún földön egy nagy zivatar, dörgéssel, villámmal lepte meg, 

1* 


4 HOL VOLT ATTILA 

kétségtelen, hogy a nyári hónapokban kellett ennek az utazásnak 
történnie. A napok kalendariumi megjelölése annálinkább hiány- 
zik előadásában, a mi pedig igen tájékoztató lesz vala. — De 
ha télen történik vala is a követség jötte-mente, a fentebbi 
gonosz és feszült személyes viszonyok miatt bizony melege lehetett 
mindkét félnek. 

A mint a régiek mondták, a chronologia és geograpliia a 
történelem két szeme fénye. A chronologia után lássuk nagyjából 
a geographiát, vagy legalább azt az^eszközt, melynek segedelmé- 
vel tájékozhatjuk magunkat Priscus utazására nézve. — Minthogy 
helyneveket nem említ a hűn területen, csak útja kimérésével 
lennénk képesek biztosan követni. 

Az ü méiiéke útja legnagyobb részére nézve a »napi járó 
föld,« nem épen határozott mérnöki eszköz. 

Azonban nem levén más, mindenek előtt arra kell mértéket 
találnunk, mit nevez ő egy napi járó földnek. 

Priscus Konstantinápolyból Sardicába, vagyis a mai Sofiába 
érkezvén, azt irja, hogy az, igyekező utasnak tizenhárom napi járó 
föld. Elég becses útmutatás a mértékre nézve ; de csak látszólag. 
Mert nincs megmondva, gyalog embernek-e vagy kocsin, vagy 
lóháton utazónak. Sophia Konstantinápoly hoz 78 német mértföld 
lehetett az akkori kitűnő római utón is. Osztva 13-mal a 78-at, 
egy napi járó föld lenne 6 német mértföld. 

Ha napjára 6 mértföldet veszünk föl, gyalog embernek 
sok ; mert ez naponként, rendes katona lépésben, 1 2 órai gyalog- 
lás. Ki győzné ezt egy húzómban folytatni 13 napig ? Priscus tehát 
positiv kulcsot csak akkor adott kezünkbe, ha föltesszük, hogy 
nem gyalog emberre érti a napi járó földet, hanem érti akár 
lóháton, akár kocsin, de többnyire csak léptetve haladó utasra. 

íjegtöbb gondot ád a hadtudománynak, mennyi lehet egy 
napi járó föld. A katonai tudomány pedig azt mondja a marsról*) : 

»A gyalogságnak ahhoz, hogy 5 német mértföldnyi marsot 
megtegyen, jó,  kemény  utón  1 3 óra kell,  miből 3 óra pihenő. 


') Hagyjuk meg ezt a franczia  szót, mint hadtudományi  műszót, 
a mngyar}»an Í9, mint megha^ryta a n(fmet. 


FÖ8ZÁLLÁ8A ? 5 

A tüzérség és lovasság ugyanazt a marsot 9—10 óra alatt végzi. « *) 
Lehet ugyan hosszabb utat is tenni ; de nem nagyon huzamos 
ideig. Itt csak rendes és kitartó marsokról van szó. Ha az út rósz, 
ha a hadoszlopok tetemesen nagyok, ha az időjárás kedvezőtlen, 
még a fentebbi út is nagy. — Egy kocsin vagy lóháton podgyász- 
szal utazó követség, mely 30 s több személyből áll, a lovassághoz és 
tüzérséghez hasonlítható úti haladás tekintetében. Az napjában 
6 — 7 mértföldet is haladhat. Már csak ennyiből is gondolhatni, 
hogy midőn Priscus azt mondja, hogy Sophia Konstantinápolyhoz 
1 3 napi járó föld s e szerint középszámítással 6 mértföldnyi haladás 
esik egy napra, lóháton vagy kocsin való utazást ért. De hozzá- 
teszi, hogy ez jól igyekező (expeditus) utasnak 13 nap. Kétség- 
kívül odaérti, hogy a kényelmesen utazónak annyi idő nem elég, 
s tán neki sem volt az. 

De hátha egy követség gyorsabban halad, mint a csapatos 
lovasság vagy tüzérség ? Lássuk ! 

Tapodta már számos követség ugyanazt az utat, melyről 
Priscus szól. Itt járt többek közt Verancz Antal is, s 1553-diki útja 
nagyobb részéről naplója is fennmaradt.^) Szendrőtől,azaza Mora- 
vának a Dunába ömlésétől, Nisszáig 4 nap alatt érkezett. A távol- 
ság 25 német mértföldnyi levén, 6^/4 mértföld haladás esik egy 
napra. De ha Szendrőtől Drinápolyig való útját vesszük, a mi 91 
mértfold, mit 17 nap alatt fogyasztott el, a napi út átlag 5^ 3 
mértfbld. Sajnos, hogy naplóját nem találjuk folytatva egészen 
Konstantinápolyig. Hátra volt vagy 33 mérföld. Ezt 5 nap alatt 
tette volna meg, napjában 6^/5 mértföldet haladva. Itt nem kell- 
YÓn többé nagy hegynyergeken éskősziklás szorosokon átvergődni 
többet haladhatott. Minthogy Sophiától Drinápolyig való útja 8 
napot kivánt meg, épen Priscus számítása szerint 13 napi járó 
fold volt neki is Konstantinápoly.®) 

Egy másik magyar követség példáját hozhatom még fel 


») Militőr Lexicon (von der Lühe. Adorf, 1836. V. kötet, Marsch 
szó alatt). 

*) Riadta Szalay László. Monumcnta Hungáriáé Historica. írók II. 
k. 288. 1. 

^) Hasonló eredményre jut Revesz Imre is. »EtclIaka< czímü müve 
36 lapján. 


IIUI.  VOLT ATTILA 

|íiíír> |>o| iiiiílyiol Uozsnyai Dávid iiai)lnt irt.^) Szól az a Uriiiá- 
poly í'h líoiislaiitiníVpoly közli útról is, mely miut mondám, szá- 
initásoiii szoriiil .Sií nóniet mórtföld. Ezeu líozsiiyay 5 uap alatt 
\(»núlváu korosztül, »j ^ mórltoUU't haladott naponként. De már 
Sophiától vt'vo az utat a szultán fővárosáig, neki erre nem 13, 
liánom \^ nap kollott. 

Átalában a hojryi viJóken Szendrótöl Drinápolyig Rozs- 
ny;iY napi jáiv-íoldjoi logieljoM) 4* ^ mérloldnyiek.^) Íme toliát 
i^* lv*\:ilvx:í!, iV!i."Zol ollátott úri követségek napi közép útja ezen 
;i xov.i'oii ■» niöritMiUvtoholo. Midőn Priscus 6 mértfoldnél vala- 
:v.-.v^'-. UM.»l'«.'i vc</ uapi útnak az út kényelmesebb részében, itt is 
.* ííMX'.vunioi Yc'tio — a/.ért teszi bozzá, hogy 3>expeditus« eml)er 
;\i\u: ».!'!i>it. Más helyen magából Priscusból olvashatjuk ki az 5 
'.v,.'í:'.VM kó/ép </ámol. Szerinte Attila a Duna vonalától 5 napi 
\uv íMvl s/..'U'sséi:ben követelte a keleti birodalom területit, hatá- 
vi'.l Niss^ai akarva megszabni.^) Nissza pedig a Dunától, mint 
i:\ti'.ik, !*"> mérlt'öld. JViscus idejében még az út a Dunától >íisz- 
s.aii: s/intoly jó lehetett, mint a byzanti császár székhelye köze- 
lében s mégis oda teszi Priscus. hogy ez ^jól menve* öt najú 
járó tohl. Hogy Priscus Nisszától nem mindig az országúton ment, 
annak oka, hogy néhol hintve volt a harczban elesettek holttes- 
teivel. 

líennc hát követségeknek, kik Bokád magokkal, sok lóval, 
8ok podgyászszal utaznak, egy napi járó föld hegyi vidéken, de 
jó úton 5 mértföld, sikou, kemény, csinált utón körülbelül 6. 

Azonban Priscus utazásának leglbntosabb része az, mely 
a  mai magyar alföldre  terjedt ki. Lehet-e a hegyi utakat a. 

*) Mnnuincntíi lluiig. Hist. »Irók« V l II. k. Kiadta Szilágyi Sándor. 
Kiihil a napló '2^l\, lapján. 

^) Koznnyay 7 nap alatt orki-zik Szcniln'í tájáról Nisz8zál»a. Itt ro?*z 
Itflu'tett az nt, Im^'y a ii.') mortföklliöz ennyi iilo kellett. Napjára V*^ j^ 
utíinot nit*. esik. Ttídiíí még kíízlifn Jag<MUnál»an vi;\ napot pihenvén. 8 
iiapba került a Nisszulia crkezí's. — Nisíizától Si»pluáig l*"J nif. S(.pliiát/»1 
Fillippopolig szintén 2*J, Filippopt»ltcl Drinápolyig szintén annyi. Mindez 
'^— ö nnpha kerülvén, a napi liala<láö itt l-g nif. 

•) »XiU88f (piinqne  diornm  itinore,  expcdito  hoiniiii,  ab 

tro dÍBtautcin« PrÍBeu;!. tCorpud Ser. IJyz. liouni kiadás 117. 1.^ 


F08ZALLASA t i 

lapályon levőkhöz Lusonlítni ? Nézzünk körűi oly uti-naplókért, 
melyek régibb időben némileg tájékoztatnak. Bajos kielégítő raj- 
zot találni. 

A mi főuraink, a jobb utú felvidéken vagy Erdélyben, vagy 
a sik alföldön, száraz időben, legjobb viszonyok közt is alig halad- 
tuk többet napjában, ha társzekeret vittek magokkal. Útjukat 
bajos számítás alá vetni; mert az szeszélyes volt. Néha bámulatos 
röviddé tette az, hogy itt egy sógorhoz, ott egy komához vagy *a 
pnifhoz< kellett betérni ebédre vagy hálni, nem levén vendéglők. 
Még az is gyakori volt, hogy egy-egy uti társaság vadászva uta- 
zott egy-két napi járó földnyire is. — Ellenben ha leánykérő, 
lakodalom, keresztelő, temetés forgott szóban, bezzeg nem kímél- 
tek se a lovat, se magokat! 

Lássunk azonban egy oly alföldi utazást, mely podgyásszal 
és teteniesb kísérettel folyt. Ilyen Tököly Imréé 1678-ban. mikor 
N.- Váradtól Fegy vernékig, onnan. 6yöngyösig,'onnan Kecskemé- 
tig, s innen Szolnokon át ismét N.-Váradig hajhászsza hajdúit.*) 

Egész útját, mely igen egyenetlen, nem írom le, csak egyes 
szakaszait említem, megjegyezvén, hogy mértföld-számításom az 
i'gyos állomásokra nézve légvonalban történik. Ügy látszik, maga 
i<. a tavak, folyók be levén fagyva, torony-irányában szelte 
keresztül a sikot egyik állomástól a másikig. 

Január 12-dikén ^jószánútom: (tehát a leggyorsabb menet- 
tel) a N.-Várad közelében levő Bereg-Böszörményből Fűzes- 
Gyarmatig érkezett. Ez 5 mf. 

17-dikén a befagyott Tiszán át Fegyvernekről Sülyön 
keresztül Heves-Sz.-Iványra 5 mf. egy negyed hijján. 

Innen 18-dikán Gyöngyösre, 5 mf. 

24.dikén Abonytól Kecskemétre, azon megjegyzéssel, hogy 
az út igen jó, 6^/4 mf. 

De több napi útja 5 mf. sincs. Sőt Gyöngyös körűi, hol sár 
volt, három mértföldet sem halad napjában. 

A még fiatal, fáradhatlan tevékenységű, s sietős dolgú vezér, 
kinek kitűnő lovai lehettek, a sík alföldön sok pihenővel, a leg- 


1) Moimin. Hiing. Hist.  Scriptores  Ib. k. 130. 1. Kiadta  Torma 
Károly. 


8 nOL VOLT ATTILA 

jobb viszonyok közt nem tud többet haladni 5—6 mértföldnél 
napjában ; mert podgyászszal és kisérettel utazott. S lehetnek-e 
kedvezőbb viszonyok Alföldünkön, Tiszán túl az utazásra, 
mint mikor még a Tiszát is oly jég-pánczél borítja, hogy szekere- 
ket, lovakat bír meg? Annál tartósabban be voltak fagyva a 
kisebb folyók, a tavak és mocsárok. — Jövet Tököly a Tiszán 
már nem jegén kél által, a szolnoki hidra kénytelen keríílni. De 
a »Balkány« mocsár jéghátán ló és szekér járhat. A folyók, mikor 
nincsenek befagyva, nem csak azért akadályai a szárazi uta- 
zásnak, mivel az átkelés meglassítja a haladást, hanem mivel 
kisebb-nagyobb kerülőket kell tenni a révek vagy hidak fölkere- 
sésére. A mocsárokat pedig tisztes távolokban szeretik kerülgetni 
a nem mérnök lineázta utak. 

Azt gondolom, hogy régi időkben, bármennyire száraz nyári 
hónapokban a Tiszán túli vidéken az utas sokkal több kerülőt 
tett, mint téli fagyok idején, — s igy Tököly fentebbi napi utjai 
ama vidékre nézve, légbeli távolságot véve, jóval rövidebbek let- 
tek volna, ugyanannyi fáradságra. Mentül régebbi időbe megyünk 
vissza, a folyók ártere annál nagyobb s mocsár birodalma annál 
terjedelmesebb, s igy a bármely irányba törekvő utazónak annál 
nagyobb kerülőket kellett tennie. Azért napi útja egyenes légvo- 
nalban annál rövidebb. De ezen irányok közt is tetemes különb- 
ség volt. Ha nagyjából kelet-nyugati irányban akart utazni valaki, 
az sokkal könnyebben eshetett, mintha éjszak-déli, vagy dél-éj- 
szaki irányban akart egy kitűzött ponthoz jutni. Például könnyebb 
volt Zarándból Hódmező- Vásárhelyre menni, mint innen vagy 
Makóról Karczag felé. Mert a Tiszántúli folyók nagyjából kelet- 
ről nyugatra folynak, s víz választó dombhátaikon az út is könnyeb- 
ben vonul hosszában. Ellenben éjszaknak tartva, a sok folyón és 
árterén keresztben kellett volna éjszak felé haladni. Lehetetlen- 
ség lesz vala egy utasnak ott csak nagyjából is következetes 
éjszaki irányt tartani. — Csak nyugati és keleti nagy kerülőkkel 
mintegy lavírozva lehetett előrehatolni. 

Mindez a Tiszán túli vidékre nézve áll, mig a Duna és 
Tisza köze, melynek nagy részét mellék-folyók nem szelik, min- 
den időben könnyebben volt járható. 

De különben is a csinálatlan  út, vagyis az, melyet az uta- 


f/^íí3íAllíra ? 


sok BzemiDÍTt't '^ v'ftpk, inmdig kanyargósabb az országutnúl, 
úgy, h^gy a rj.- . igbím Priscus nem kevesebb kanyargással 
utaxhatotty miut a hegyek közt, bol csinált utón járt. Továbbá 
ax űt folytonos puha s olykor süppedékes voIUt, csaknem oly 
B^ -^-^ ' Tniüt a hegyi kemény utón az olykori hágók. Annálfogva 
s - menny iségében itt az lesz a maximum, a mi a Prkcus 

megbaiározta  vonalban a minimum volt :  5 mértföld napjában. 

Nyertünk roloa tehát egy középszerű mértéket, de a mely 
uelkül Priííeu!* Kbetort egyáltalában nem kísérhetmik. 

A vállalat még igy ia ^zerlolött kalandos lehet^ ha más 
iiIxaiTalókkal » kalauy.r)kkal nem látjuk el magunkatv 

Kgjik ily ntravalúami Tezetonk, Priscus helyes niegurtéso. 
A eacoreg leghitelesebb és becsesebb mindazok közt, melyeket 
Attiláról irtaL De csak má^od kézből^ megcsonkítva s úgy lát- 
szik elforgatva jutott hozzánk a X. században élt Constantinus 
F^'""*'"*q'ennétíndejébul, kinek parancsából valamelyik iródiákja 
k. . eiccerptát csinált belőle. Ha ezt világosan a czim is 

meg uetn mondaná, msiga a szöveg elárulná, hogy nem úgy fek- 
ssik az előttünk, a mint Priscus megírta* Mert egyes részletek, 
mint Attila udvarának, lakomájának leírása, nemcsak hogy azon 
korban ritka szemlélő hajlamra és képességre mutatnak, hanem 
m leírás lm elbeszélés a mellettj hogy az élet eleven benyomását 
lflkrd:£i vissza, kapcsolatos, indokolt, s logicai nyomokon jár. A 
hellén irók azon becses törekvése látszik meg rajta, hogy semmit 
fe hiLgyjun homályban 

De épen a helyi és i"ökh*ajzi momentumok oly hiányosan, 
Hzabatoa^ág g mondhatnám logica nélkül vannak nem előadva, 
Itanem odavetve, hogy ez csak a más bűne lehet, nem a Priscusé, 

Nem könnyű feladat a kritikának eligazodnia rajta. Pris- 
ca» a leghitelesebb irók közé tartozik. Meg volt benne a jóakarat 
Arra. hogy jól lásson, s a képesség ie, Miudenben, a miben 
más régi irók ellenkeznek Priscussal, határozottan Priscusnak 
Icell ig'Azat adni. Szavai, sőt betűi is becsesek. Egészen bizonyos 

ar '   ^1. hogy a hun királyt a hun nem Etelének nevezte, 

U M^' nom Budának. Semmiféle későbbi mende-mouda 

nem nyom semmit Priscus ellenében. — De ugyanaz az író, kinek 
nundea sora és betűje oly nyomatékos, fájdalom, még sem min- 


"lATTif 


«f&aiúíÉ 


10 HOL VOI/r ATTILA 

deuben követhető szó és betű szerint, — a ránk maradt szöveg 
nem is másolat, csak kivonat levén. 

Azt gondolom, a kritika itt akkor jár a helyes utón, ha a 
következő szabályokat tartja szem előtt: 1. Egyes egész tételekot, 
szavakat, számokat elfogad a leghitelesebb kiadás szerint, — de 
nem fogadja el viivden részben a fogalmazást, úgy, a mint ránk 
maradt. Es ezt nem fogadja el akkor, midőn az előadás homá- 
lyos, 8 a jó styl megbicsaklik. Ez Priscus írói jellemétől idegen 
vonás, s nyilván a compilator hanyagsága. 2. Ha minden jóhi- 
szemű kútfőnél valaminek elhallgatása is gyakran használható 
történelmi argumentumnak, — Priscus kivonatára ez föld- 
rajzi tárgyakban nem alkalmazható; mert nem tudhatjuk, 
hogy nem beszélt-e ő körülményesen arról, a minek a ránk ma- 
radt kivonatos szövegben nyoma sincs, vagy hn van nyoma, az 
igen hiányos. A minek nyoma sincs, arról nem okoskodhatunk ; 
csak arról, a minek nyoma van. S itt is azt kell tennünk, hogy 
valahányszor Priscusban szabatosság, idő és helybeli pontos meg- 
határozás nélküli mondatokat találunk, — szintén a kivouatké- 
szítő hanyagságának tulajdonítsuk. 

Különben a kivonat készítő bizonyos systhema szerint lát- 
szik eljárni. Ha kivonatot akart készíteni, ki kellett hagyogatnia 
az eredetiből. Fölvette jó bőven, a mi a szereplő egyének közti 
érintkezést, beszélgetéseket tárgyjízza. s kihagyta, a mi a külső 
természeti viszonyokra tartozott. A kivonat kitűnő azon részek- 
ben, mik emberekre vonatkoznak ; do majdn(»m kritika alatt áll 
mindabban, a mi a geographiát és topographiát illeti. Ebben 
nemcsak í>breviter«, hanem >conliise« beszélteti ugyanazt a Pris- 
cust, ki az élet drámai küzdelmeinek rajzában elég bőbeszédű, 
világos 8 mondhatnám művész. Csak épen nyomofcaf találunk arra 
nézve, hogy Priscus eredeti szövegében volt szó a vidékekről, 
folyókról és az átutazott egyes pontokról is. Es ezeket aligha 
nem kötelessége szerint tette a compilator. Feladata nem gcogra- 
phiai, hanem diplomatiai volt : utóbbiban másoló. S mint másoló 
jeles, a mint rövidítő szerencsétlen. 

Do itt az idő az indulásra, ennyi készülődés után! 

S kezdjük mindjárt a Dunánál az utat. 


FÖ8'/ÁLLÁ8A? 11 

II. 

Az első szállás. 

Eu iiem látom alaposan kétségbevonhatónak azt, hogy 
K. u. 448-bau, a keleti császár követsége a hun fejedelemhez utaz- 
ván, a Morava torkolatához nagyon közel kelt által a Duna bal- 
partjára. Mert bizonyos az, hogy nem Belgrád táján, haneni 
Szendrönél volt a hun birodalomnak a keleti római birodalomba 
vezető kapuja. Bizonyos pedig épen Priscusból, ki azt mondja, 
hogy Margum volt kijelölve az előbbi években állandó vásár- 
helynek a hunok és rómaiak közt. Már pedig a mai Morava, s az 
akkori Margus folyó torkolatánál feküdt a hajdani Margum 
város, a mai Szendrő táján. Ezzel szemben a balparton állott a 
Constantius nevű erősség. Attila ezt sok más ezen tájon feküdt 
várral Niszszáig lerontotta, hogy nyitva legyen minden felé a 
támadás útja számára. De révnek rév maradt Margum kétségkivül, 
s ha valahol, itt volt összegytijtve az a temérdek sok ladik, mely 
egész sereg átszállítására látszott szánva lenni. Hiszen a leg- 
egv'enesebb út épen a Morava mentén vezetett és vezet Magyar- 
országból Konstantinápoly felé. — Margum nem ok nélkül volt 
választva főérintkezési pontnak a hun és római birtok közt. — 
Semmi más combiuatio mellett az átkelési pontra nézve ily nyo- 
matékos érvet nem lehet fölhozni. 

Pedig van még egy érv, mi azt is magyarázza, miért tetszett 
Attilának jobban a Duna ezen pontja a többinél. S ez az, hogy 
itt a balparton nem terjedelmes mocsárok, hanem egy homo- 
kos fensík terül el, mi megkönnyítette a révhez való hozzá- 
férhetést. 

Egy darab római sáncz is jelöli itt, a Dunának azon félkörű 
délre hajlásánál azon tér fontosságát^ mely Pancsova és Palánka 
közt terül el. 

A szendrei sziget mai alsó csúcsával szemben fekszik Kubin 
az ó-magyar Kéve falu. Ennek táján tehették ki Priscust a bal- 
partra a hun  révészek,*) Ha a révtől (a sziget alsó csúcsától) a 


*j Mindjárt világos,  hogy  Priscus szövegének  cotnpilatora  mily 
felületes minden materialis dolgokban. Azt állítja, hogy a hiiu hajó mind 


12 


HOL VOi;r ATTILA 


iriíii utat követve, KubiuOD át, egy jó tcrképen két inértfüldet 
merek ki, Gaja mai falu tájához érek. »} Ügy látszik, csaknem 
idáig ért Maximinua fökövet és kísérete^ melybeo Priscus is sze- 
repel. 

Az 5 szavai ezek: j? Miután az Isztereu átkeltünk s a bar- 
bárokkal (a kisérü huo követekkel) mintegy 70 stádiumot balad- 
tuok, egy térségen megállitottakj hogy várakozzunk, mig Edekon 
Attilának jelentést teszee érkezéí^ünkröL Jseliány barbár még 
velünk maradt, kik vezetöukíll voltak szolgálandók.<i^) 

Az a soknak látszó 70 stádium csak 1 és ^,4 geographiai 
vagyis céraet mértföldet tesz, s igy Gája faluig sem viszen el, 
mely, mint mondám, két mértföldnyire van a szendr^i révtuk^} 
Ha vesszük a Dunán való átkelés késedelmeit s a fentebbi mért- 
földszámot, mely egymagában is egyharmad uapi járás volt, 
azt kell föltennilnk, hogy dél tájban lehetett, midőn Príscuséknak 
meg kellett telepedoiök Gája tájékán, a ott vesztegelniük további 
rendelkezésig. 

Miért kellett előre sietnie Edekon hűn főembernek Attilá- 
hoz, azt Priscus e helyen nem mondja ugyan, de világos késubbi 
helyeibuL A hnn főember azért ment, hogy ajánlja a követséget, 
vagy legalább armak egy nevezetes tagját, Vigilt Attila kegyeibe. 
Edekon volt az, ki Konstantinápolyban szinleg arra vállalkozott 
volt, hogy ötven font aranyért meg fogja gyilkolni öt. Most előre 
sietett, hogy elbeszélje magának Attilának ezen kellemes újsá- 
got, s hiven figyelmeztesse, hogy a követség tagjai közftl egyedid 
Vigil a cselszövő. — Se Maximinus, se Priscus ekkor nem 
ludtákj miért kellett Edekonnak előre mennie s nekik vára- 
kozniuk. 

Priscus  közvetlenül  föntebbi  szavai  ntán így  folytatja: 


c8upR Idlekvesztü ediíny : egy fatörzsből teknő módjára kivájva* Ilyene- 
ken hogy lehetett n kövctae'g lovait, melyek nem cseke'ly podgyászazal 
voltak terhtílve, íUszállítni — a Dniián — a felyíliigoeíhlssal adús ma- 
rad. — Yalíimi komp-felét alkahjiafiint a tiitiijok lielytíttesítottek. 

^) Hasznáh»m a Tábórkar kiadta 11 gy nevezett ^pSpeeiftlcurtet-t. 

*) Priöci Hie torul, Corpus 8críptönim Hi^toríai^ Byzaiitiiiae, Nie- 
buLr féle bonni (1829,) kiadáe, I. k. 173. 1. 

^) 40 etadiuin egy n^met mt (Forbigor L 551. L) 


■ 


y6B7MAÁnx ? 


13 


•Em< 


1/. átkel«-'S  riapjLín) mikor  épen vacsoráluük. 


fdenk i inbogánt hallunk. Két scvtba érkezett hozzánk, 

I azott rcüdelettel, moujtínk Attihihoz. Meghívtuk, hogy előbb vacso- 
r^báuak velünk. Ük leszálltak lovaikról^ veliiük vacsoráltak s 
másnap ok voltak kalauzaink S ezen nap közel kilencz órakor 
f^rkezlüuk  Attila  itteni satt.r-táborához,  —  levAn  neki  ilyen 

A fentebbi Hzavakbc»l nz út nag^s.'tgát oieglehetus vilúgosau 
meg lehet határozni; — ^ de nincs megmondva, sut jelezve sem, 
egy lényeges dolog, az iráoy : hogy éjszakra, keletre vagy nyu- 
I ^tra kelleit-e tartani ? 

De  azt  gondolom . a  helyi  viszonyok  ístmeretéböl  nem 
jliajas  eligazodnunk.  Mint  említettem^ a Morava  torkolatával 
rstembeD, a Duna balpartján  egy homokos  fennsík terűi el, ma 
mintegy 7 nígyítzög mt'rtí'Öldnyire,*) 

Mintegy közepén szelik a római sáuczok, kiindulva Kubinból, 
Is ^sxaknak tartva Deliblatig. Onnan éjszakuyugatra Alibunár 
llldjrségig a sánczok a homok ter illetnek inkább nyugati szélein 
|hűirií<loak eh*) — Azonban a hun király a maga akár állandó, 
ideiglen való láburát nem iltötte fel se homoksivatagba, 
6Z vizű és levegőjű mocsárok szélén, — hanem oda, a hol 
ffrie ritei kap ember, ló és szarvasmarha* Ilyen pedig ezen a 
iTidékeo a Karas, síigy Krassó hegyi folyó melléke, mely a nevezett 
llnaniak fennsíkot kelet felöl rámázza be, hogy Palánkáuál szakad- 
a Dunába, Ezen folyó vonala mintegy 2 — 3 mértíoldre esik 
[Qájától; hová a követséget az elsíí nap letelepítettük. Ezt a 
SzendrÖtól <jjKz:ik-keleti irányban levő pontot is azért választot- 
Itam, mert Attila táborhelyét egy valamirevaló folyó, a Krassó 
jinellé kellett inkább tennem, mint bárhová ezen a vidéken, — 
|tehát az iránynak nagyábnl éjszak-keletinek kellett lenni. 

Tudván* nv rv..  L.ii  tartani, most lássuk a távolságot  A 


hEateti bmK»ku< íui uliituck,niclvi't uszerbL^k Bielo*lk'r<l<>iiíÜ£ Dcv*v- 

ti^k, tff^í  bAtára u I»in>a,  <íjíí/uki iiatHr;t  dZ Alibunári mocsiimk. Poütu- 

f5Xt!ü  fiiluk  Bstegelvexik:  Gi*thaiacx^  PiirU,  Ulma,  NikoHncz, 

A.«^  ., L.Jrii^ Ujfiilu, Dollova,  Balványistye^ s a Dmia, (Huufalvy Jáuos 

a »Mji^«r Birodalotnt tcrmd«9i«^tt  viezoiiyniunk leirásH,  II L k. 45ö, L) 

*t A tábrtrkar uevexett sjHreíalii) tifrk^iM>i», 


1 4 HOL VOLT ATTILA 

föntebbi idézetben azt mondja többek közt Priscus, hogy csak- 
nem 9 óra volt, mikor a Dunán való átkelés másodnapján 
Attila táborába érkeztek. Ez, nyári napon annyit tesz, mint 
délután 3 és 4 óra közt, a mi mai óránk szerint.*) Ebből az 
látszik, hogy közel egy egész napi járó föld volt Priscusék má- 
sodnapi útja, azaz körülbelöl legalább is 5 mértföldnyi. De vegyük 
először ne a másodnapi, hanem az első napi följegyzést. Az első 
nap ezek mennek véghez: 1. a követség átkel a Dunán ; 2. halad 
körülbelöl egy harmad napi járó földet, — s ezzel dél lehetett, 
midőn a veszteglő ponton megállapodott. 3. Edekonnak Attila 
főhadiszállására kellett eljutnia s ezen mindég nagyon elfoglalt 
fejedelemmel beszélnie, nagyon fontos dologról, s elexpediálni kót 
lovas embert. 4. Ezen két lovasnak viszsza kellett érkeznie Pris- 
cusékhoz, mielőtt még beesteledett s tán a nap is lement volna. 2) 

Ezen két utóbbi pont alatti dolgoknak mintegy 6 óra alatt 
kellett megtörténniök. Edekon oda utazására mintegy 3 óra, 
s a két lovas ember Priscusékhoz érkezésére ismét vagy 3 óra 
esik. Az érkezők hangos lódobogásából értjük, hogy nem lépés- 
ben jártak. Trappban egy mérföld egy óra. Tehát Priscusék 
legfeljebb 3 mértföldnyire lehettek az első nap estvéjén Attila 
szállásától. 

Hogy ha csakugyan nincs benne leirási hiba, (a mit fentebb 
magunknak adott szabályok szerint föltennünk nem szabad), hogy 
másnap csak délután 3 — 4 óra közt érték czélhoz a követek, — 
okához is hozzávethetünk. Hogy a követek a Krassó folyóhoz 
jussanak, két út közt választhattak. Az egyik a mai főut^ mely 
akkor is practicabilisabb lehetett, s mely Gájától nyugatnak 
megy és a Duna  mentét nagyából követve,  Dubováczon keresz- 


*) Görög Js római unpfeljöttcítöl naplementig számította az órá- 
kat. Napej egyenlőség alkalmával reggd G-tól este G-ig, a római 12 óra 
oly hosszú volt, mint a mienk. Ekkor a római 0 óra a mi délutáni 3 
óránknak felelt meg. Leghosszabb nap idején (a mi széle.^^ségi fokaink 
alatt) reggel 4-töl este 8-ig a római óra hosszabb volt^ s ekkor a római 
í) óra = d. !i. 4 óra. 

-) A lovasok érkezése ideje uiiffi tÍHyt]V oif'íccr annyit tesz, mint 
késő délután vagy este/t-M Szabó Károly is, (Uj Magy. Muz. 1850 — 
1851. 554. 1.) testve feléc-nek fordítja. 


FÓSZÁLLÁSA? 15 

tül tart O-Palánka felé; a Krassó torkolatánál meghajolva, 
éjszak nyugati irányba megy Gajtaszolon át Grebenáczig. Eme 
jobb utón, mely a homokterület széleit nyesi, a távolság Gáján 
felülről egy negyed mértföldet véve hozzá, több, mint 4 mértföld 
— a kisebb útkanyarulatokkal 5 vehető. Tehát egy tisztes- 
séges napi járó föld. Gyalog mintegy 8 óra lenne pihenés 
nélkül. 

A másik út Grebenáczhoz sokkal rövidebb. Vezet ez éjszak- 
keletnek egyenesen azon homok- sivatagon keresztül, melyet 
>kincstári homokc pusztának neveznek (Aerarial Sand-Praedium 
áll a térképen). Itt nem véve az út görbületeit, a Gája táján 
meghatározott ponttól Grebenácz egyenesben 2^/2 mértföld, — a 
kisebb kanyarodásokkal közel 3. — Itt az útnak terhelt álla- 
tokkal való nehéz volta a homokban tehette volna egy napi járó 
földdé, a mi különben csak fél napi lesz vala. De aligha itt ment 
a követség. 

Legvalószínűbb az, hogy Edekon és a könnyű lovas embe- 
rek a homok-területet torony irányában szelték keresztül, a 
mennyiben a buczkák vonalai engedték, egy pár órára nem kell- 
vén kimélniök jó lovaikat, s három óra alatt meg is tették a 
nehéz utat, mig a követség a hosszabb, de kényelmesebb úton 
ballagott a szokott lépésben mindaddig, mig a homokvidék hatá- 
rán s a Krassó partján elérte ennek legnyugatibb könyökét, éjsza- 
kon a többinél magasabb homok dombokkal — szóval a mai 
Grebenácz helység táját. Nem mondom, épen a pontot is eltalál- 
tam. Tehetjük fél, sőt egy egész mf.-del éjszakabbra, Oresáczhoz 
a táborhelyet. 

E szerint Attila egyik hadiszállását megtaláltuk volna. 
Mind Priscus szövege, mind a körülmények, mind a parancsoló 
természeti viszonyok összhangzása Grebenácz vidékén mutatja 
ki azt. De hogy ismeretesebb nevet adjunk, nevezzük azt Attila 
fejértemplomi táborának. Fejértemplom közel esvén oda. 

Idevezet a fentebbieken .kivűl más fontos tekintet is. Attilát 
a gazdag legelökön, ivó vizén kivűl kétségkivűl a közlekedési 
vonalak némely bogjai csábitották egy-egy helyen való megszál- 
lásra, -- szóval a kiválóan hadi szempontok. 

Már  pedig  az a vidék, a hová Priscus a nélkül  vezetett 


íff HOL VOLT ATTILA 

ffi^f^uif hogy további utjának m^^gbatározásábaii fcáriLi el«:l-rg-r* 
b)iiotbf!MJN^;m W;tt volfia, ^;Iég foDtos pont 

Fírj/írfftinploTn vídíkérol elég közelből leheteti szemmel 
UirUiUí vagy fenyegetni a Dunának nemcsak szendrei. háLrm 
palánkai rOvOi, h/H a Temes torkolatától a vaskapuig valamennvi 
/it járó ját. A HZiirazi köziek edíísre nézve Fejértemplom tájának 
iiyiláMa van a KrasHÓ és az ezéhoz közel torkolatu Xéra vol- 
g)piii ál. a VaHkapu hegyei közé. utóbbi völgyön az út Mehadiá- 
lio/ N onnan réHzini a Dunához, részint Karánsebes felé Erdélybe 
vn/«*l«^tt. KJN/akon Versecz felé Aradnak^s onnan vagy Erdélybe 
vagy Hz<ígí'<l felé nyilt az út. — Ezen környék hadi fontosságára 
né/vn nem kevéH bizonyító erejűek az ottani római sánczok*. me- 
lyek ni^li ('gy darabja, Oresácznál üti fel magát. 

Végrí! megjegyzendő, hogy a tér, a hol Attila hadi szállá- 
Hániik hátnii emelkedtek, nem az a tökéletes egyenes sík volt. a 
niin/í a Hánnág nagy-becskereki vidéke. Mert Priscusék egy 
dombon nkarnak megtelepedni; de a hunok eltiltják: mert maga 
a hun király Hátra is a síkon állott. — Érdekes hun szokás, hogy 
a ImiI domb van íh, a fővezér nem azon foglal állást. Milyen 
liiiele leltei ennél fogva a traditióknak és mondáknak, midőn 
íizt írj/ik, hogy a mai felső-olaszországi Udine dombját, melyen a 
vároH feknzik, a hun király azért hordatta össze mesterségesen, 
liogy főhadi szállásának a síkon meg legyen szokott domináló 
álláKa! 


III. 
lltban eső folyamok. 

Kgy eredményre jutottunk volna tehát, az eddig terjedő 
uibfin. 

Azonban a tovább haladásra nézve is sokat ér egy elég 
biztosan meghatározott kiindí*lási pont. Azt a körülményt, hogy 
az előttem értekezők oly kevés . fontosságot tuldajdonítottak 
Attila ezen egyik főhadiszállásának, onnan magyarázom, hogy 
némileg praeoccupálta őket a másikhoz való elvezetés útja. 

J)e mi, kiknek egyelőre mindegy, akárhová vezet Priscus, 
cnakhogy  a  Hzöveg  a  dolgok  és viszonyok természetével  har- 


pAfixAMAsA ? 


17 


>üiában álljon, miodig a I(-gk5Helebb esf^ lépísre ij(''zziínk jól 
Ubuuk ahly ueliogy mc^rsze kaiulikálváu^ ineglábolhatlan mocsá- 
rok kOxé JQsauuk« a mi nűnd a szöveg ingováujain, mind a Bán- 
nfiL n  kaunyeu  megeslictik.  A  követí^eg lovai Attila 

liii' rmpig jül kipilienhették magukat; míg föemberei- 

tiek aligha volt nyugta se éjjel, se uajípaL 

Attila a keleti császár követségtni, melynek megbízatása 
orgyilkoHi s7/iíub''kot involvált, ravaí^z módon állt hos^ut. A niH- 
kölj líogy elárulná a titok tudását, — különbféle lelki gyötrödé- 
Sf^knuk Usnzi ki fiket Rendkirül nehezen jutnak kihal Igatá^boZ; s 
ükkor ax eUo tidtözlés után szitkokkal halmozta el Vigilt, a 
tolmácsot l'tóbbit viszszaküldi Konstantinápolyba alkudozási 
&rfigyek alatt; de valóban azért, bogy meghozván Edekon szá- 
mára a« 0rg}ilkoiii bérben igért ötveD font aranyat, tárgyi bizo- 
ojiték legyen kezénél a császár perfidiájáról, — Ily zaklatások 
otán indul továbbá útjára Maximin követ és társai Vigil nélkül, 
tuiutáij két egész veszteglő napot töltöttek Attila ama szállásán* 
A lelki hangulat, melyben a tünödö követség volt, nem tudván 
m'\   * a korábbi években elég ndvai'ias hun király szokatlan 

dü: , iüileg magyarázhatná, hogy az uti rajzra vonatkozó 
ré«zleU«k ogyszerre oly zavarosak. De sokkal valószinübb, hogy 
a kivonat készitfije volt igen is csendes, azaz álmos lelkiállapot- 
kan. Az illető hely, mely a tovább utazásra vo mit kőzik s mely- 
nek tudtommal biteleszégélien egy eludömsem kételkedett, így szól: 

» Vigil elmentével (Konstantinápolyba) még egy nap mu- 
hi^ ÍAtlÜa szállá8án\ másnap északi tájak felé indtil- 
in: in egy darabig a barbárral együtt haladtunk* egyszer 
Cíttik iiiá,'* útra térítettek scylha kalauzaink, minthog)- Attila egy 
faluban volt lakodalmát tartandó egj Eszkám uevÜ leánynyal, 
l>ár már ííok neje volt,  scytha szokás szerint  Innen síkságon 

vezetett az út , Sok hajókázható 

foIy/>ni bukkantunk. Ezek közül a Duna után legnagy<jbbak a 
Drékon nevű, a Tiga« és a Typbésas, Részint faderékba vájt 
UdikokuQ keltünk által rajtok, melyeket a folyó melléki lakosok 
ftzoktak használni, részint összfítákolt kom púkon, melyeket a 
/ t ti f tiltunk s melyekrt a hnrhárvk szekerekben 
gukkal és a vizenyős helyekre visznek. A íiilukbül 
8aEere2tí*k be azámunkra az élelmet, búza gyanánt k'úh»t bor 
^     . .  -.,f^^/^ _ ^gy liivják a lakósok; a bennünket kisérö szol- 

t«í*L X füzí^t. 2 


Ai 


i£^ 


18 HOL VOLT ATTILA 

gák pedig kölest hoztak magokkal, italt árpából készitve, melyet 

a barbárok hámnak  neveznek 

Hoszszú utat téve s már estenden egy tÓDál ütöttük föl sátrunkat, 
melynek vize ihat6« sat. 

Az első pontozatnál (nincs kitéve a szövegben) megsza- 
kad a részletes elbeszélés fonala. Még a pontozat előtti mon- 
dat az első nap dátumát viseli. A pontok egész sorok s tán lapok 
hiányát jelölik. Itt kellene elmondva lenni, hol háltak meg aznap, 
mikor Attilától elváltak, mi a Duna vonalától mintegy kétnapi 
járó földet jelölt volna. Nincs szó se harmadik, se negyedik sat. 
napi járó földről. Csak az van mondva, sík földön haladtak s sok 
folyón keltek át, melyek közül az említésre méltók meg vannak 
nevezve. A második pontozatig tartanak az uti vázlat átalánossá- 
gai. Nyilván több napig tart, míg oly sok folyón kél át a társaság. 
Sőt csaknem bizonyos, hogy a folyók egyszermind napi állomáso- 
katjelölnek. Utasaink, mint hátrább is látni fogjuk, faluk mel- 
lett szállanak meg, hol iható vizet bőven találnak. A Bánság 
akkori nagyon mocsáros területén álló vizben nem volt fogyat- 
kozás, de ívó vizet nem minden lépten lehetett találni. Isszák ott 
még a Bégának, nyáron théányi meleg és fekete homoktól zava- 
ros vizét is s jónak tartják. A folyók adták legtöbbnyire a fris ivó 
vizet, ezek mentén voltak leginkább az akkor kétsógkivül gyér 
faluk, — s épen a réveket jelölték meg. Nemcsak a réveket, 
hanem a szárazi út egyes szakaszait is. Épen az tehette hosz- 
szabbá^ egyenetlenebbé a menetet, mint a mérnökileg vezetett 
országutakon, hogy az út betért minden faluba, s csak ezek ked- 
véért keletkezett, — míg az országutakon, a fontosabb városok- 
nak telhető kevés kitéréssel, egyenesen szoktak tartani. Mik 
lehettek a nevezett folyók ? 

Itt hiányzik Priscus értelmes szabatossága. Homályos mind, 
a mit a folyókról, az átkelésről s az élelmezés módjáról össze- 
beszél. 

Azt kérdem először is : hány hajókázható folyója van a 
magyal' alföldnek? Felelet: a Dunán kivül voltaképen csak a 
Tisza volna az. Ha korlátolt értelembe odavesszük a Marost és 
Temest, ez volna négy, a Dunát is hozzászámítva. 

Most már akár mit mondjon Priscus compilatora, van ke- 


(i^üzALtiaA ? 


le 


íiuuku- " ^^'^ rros íiucumentiun, maga a kt/zzeiíu^uíiiu leiinrö/et, 
melj  r li  auctoritás,  miut ö, — A compilátor pedig azt 

moadja, hogj a nevezett területen ^fiok« a hajókázható folyó s ezek 
tf lu'tnt előszámlál  négyet, hozzávéve a Dunát is* 

E .c.^t*^. **c.*.v >ak négynél kell többnek lennie, hanem ölnél- 
bütiiál is. Mert init mondanánk az ilyen párbeszédre : >Hány 
gyenneked van ?< Felelet : sok, kik közt legnagijohh : Pista, Jancsi, 
GyíVrgy é>s Víivr, iHát a legkisebbek?^ — Felelet: Az egy Pál 

Nem furci^a beszéd ez?  Hogy furcsa ne legyen,  legalább 
íi bt'ted-nyolczad magokkal kellene knniök a fiuknak. így a mi 
PrÍM'Uíiutíknak Í8 7—8 hajókázható folyón kellene átutaznia, nem- 
csak a Maroson^ hanem a Koroson, Berettyón, Szamoson, Tiszán 
mindeniket hajókázhatónak téve meg),  hogy a >sok«  kiteljék. 
De minthogy ez egyátalában ki nem  telik (a mértföldszám 
1 engedné megj mint látni fogjuk), megmarad az igen furcsa 
be^zéfluekf a mit a compilátor ád élőnkbe, s a miben Priscus nem 
I^bet büDÖs. 

A kivopatban használt szavakat vegyük úgy^ mint nyomalt 
azoh i-;ralmaküak, melyek az eredetiben el lehettek külouözve. 
Láí^uk *^^zen nyomokat. Szól a kivonat: 1. sok folyóról, 2. hajó- 
kiichnt^ nagy folyókról, 3. olyanokról, melyeken Priscus átkelt 

A két elsó pont tartozhatott egy, s az utolsó más egészen 
kü]dnbözu]»aragi*aphus,vagy tétrl ilá. Az első két pont átalános- 
lágbau, nem az út egyes részére, hanem az egész hun birtokra 
eliQDndliatt4ir hogy folyó, söt átalán v;z van ott nagyon bőven, 
és hogy ezek közt nem egy hajókázható nagy folyam is. 

Az utóbbiban szól az útnak a Danától számitott bizonyos 
nagj szakaszára, elmondván, hogy ott melyek az említésre méltó 
folyók, így felfogva és előadva, kútfőnk geograpbiája összeillett 
volna tt v:'' ' ' izoograplüájávaL melytul eltérnie nem szabad 
•íffi^ szemm t, ^i^ látni és hiven előadni tudó tanúnak* 

[Mennél rövidebben szólt volna ezekről Priscus eredeti szö- 
Tege, annál valószinftbb. hogy a kivonat közel jár vala az eredeti- 
Imx. 8 akkor világosabb ; de mennél bővebben beszélt a vizekről, 
a kivonat csináló annál iükább kötelességének látja compendi- 
sálni, s annál inkább betelt rajta : >brevis esse laboro, obscu- 
rm fio.^ 


m 


A 


íi 


20 HOL VOLT ATTILA 

A mi a három kérdéses folyónevet illeti, a Tipbisas egy a 
Tibiscussal, vagy jobban Tiviscussal, azt elfogadhatjuk, s különnö- 
sön Révész kétséget kizárólag bebizonyitotta, hogy az a Temes. 
De a Tigast csaknem egyetértöleg Tisasra változtatták. Én ezt 
nem látom jogosultnak. A kiejtéstől a leirásig az sz soha sem 
változhatik át g hanggá. Epén ily joggal mondhatnám, hogy az 
a név nem egyéb, mint Bigas, vagyis a mai Béga ! Különben is 
nem valószinű, hogy Priscusék előbb mentek volna által a Tiszán 
mint a Temesen. Ily különböző jellemű és irányú folyókat Pris- 
cus össze nem zavarhatott. 

A Tiszáról szó ezúttal nem lehet. Micsoda nagyobb folyók 
azok, melyeket Priscusnak mulhatlan kellett érintenie ? — Ma 
igy nevezik őket : Karas, Berzáva (a régi magyar királyok alatt 
Borzva) és Temes — így a Temes kétségkivül a Tipbisas levén, 
a Drékon és Tigas név választhat a Karas és Borzva közt. 

De a kettő közt is eldönthetjük a pert. 

A talányos Drékon folyamot is meghatározhatjuk, több 
valószinüséggel, mint eddig történt. Mert előfordul az némi jelen- 
téktelen hangváltozattal másutt is Priscusnál. — Azon alkalom- 
mal, midőn Priscus visszatérte után egy másik ünnepélyesebb 
követség megy a keleti császártól Attilához, ezt olvassuk Pris- 
cusnál : 

»Anatolius és Nomus követek átkelvén az Iszteren, a 
Drenkon (jQtyxíov) nevezetű folyóig hatoltak Scythiába. Attila 
ily nevezetes emberek iránti tiszteletből, hogy messzebb ne fárad- 
janak, azon tájra rendezte velők a találkozást.**) 

A hely értelme az, hogy a követeknek nem messze, csak 
a Drenkonig kellett menniök, hol Attila fogadta őket. Emlékez- 
zünk meg arról, hogy a Maximin-Priscus-féle követség is közel 
találta Attilát, Fejértemplomnál levő állandó táborában. Ez 
pedig feküdt a Karas vize mellett. Talán nem is fárasztotta volna 
őket még hét napi útra, ha a byzanti udvar cselszövénye miatt 
meg nem akarja hurczolni. Hogy egyik követjelentésben fa Pris- 
cuséban), JQÍjxov-nak, a másikban, (Anatoliuséban), úgy van 
Írva, mint fentebb láttuk, az könnyen megfejthető a görög ortho- 


») Corp. Ser. Hist. Hyz. I. k. 213. 1. 


fuskAllá^a *í 


21 


grA|)liiAh61,  melynek kfudenie kellett az idegen hangzású ik^ví V 
papirosra tételével 

A Karasou átment-e Priscus, az mellékes kérdés, miutáu 
lia liem ment is ftt rajta, de érintette, s emlitetleuűl nem hagy- 
Imito, 

A Ürékoii jobban megállapított folyónév, — ezeknél fogva 
— miot igen sok más ennél nagyobb a régi geographiában, íme 
egy gondosan meghatározott kÜDdülág, min5t szerintíinkj Attila 
kisebb táborhelyére nézve megállapitánk, toviíbbi utjának ujabb 
bizton kiindulásokat ád a folyó ne vekbcu! — Ha a Karaa — Dré- 
kim* a Tiphesas = Temes, a kettő közt folydogáló Borzva nem 
lehet máa, mint a szövegben közbül álló Tigas! — A Béga nincs 
enilítTc;. Ezt talánaTemei^ egy ágának tartották* A középkorban 
m Kis-Temesnek hittak, 

A mi kivonatos Príscusunké mellett épen az íüetö folyókra 
o^^Éve, egy másik szöveg- töredék is maradt az utókorra, s ez a VI. 
filifadban élt Jordanis latin iröé, ki megjegyzi, hogy Priscus 
mondja^ a mit a folyókról idéz*.) O a folyamok fentebbi sorren- 
dét máskép adja, Mig Priscusnál a sorreud ez : 1. Drékon, 2. 
Tigas. 3, Tiphisas, Nála a rend ez: 2. 3. 1, Azt is megcselekszi, 
IkOgj m Tígasból, két betűvé téve egyet, Tisiá4 csinál Sőt 
Aficivira megy a szabad travestálásban, hogy azt mondja: ezek 
óriilsi folyók (ingentia tluminal) 

Van hát két eltérő szövegünk a folyókra nézve, melyek 
kOzül a latin, a Jordanisé, maga ingatja meg hitelét. Nagyítása 
bitonyitjaj hogy se tárgyi ismerete egyátalán uem volt ebben a 
dologban, se lelkiismerete az idézésben. 

Hogy más író nem szól a Drékonról ésTigáróI, ez megfejt- 
bi/tOt miután átalában oly kevés szó van a régi irodalomban eme 
lidékekröl 

Tehát utasaink néhány nap alatt  átvergődtek a Temeseii 
ée tán^folyóiu a hun révészek  segítségével S a mint a  fenti 
if_ ..  j^ ^ pontozás utáui része mutatja,  >estenden<  egy txShoz 
k, melynek iható vize volt« 

E szavak is bizonyítják azt, hogy Pristuis kivonata igen 


•hIaiűii. Cup. 21. (Juruaiidesitek m ucvezik). 


22 HOL VOLT ATTILA 

sokat kihagyott az eredetiből. Mert az értelmes elöadású hellén 
író nem emel ki nagy s^uszvétellel oly estvét, melynek reggeléről 
vagy nappaláról hallgat az irás. A másik, a mi kitűnik, az, hogy 
utazóink szerettek oly helyen hálni meg, hol iható vizet kapnak, 
— még pedig az nap azért kellett emlitésre méltóan, tehát szo- 
katlanul nagy utat tenniök, hogy ily tanyához érhessenek. Az 
látszik ebből, hogy már kifogytak azon párhuzamos irányú folyó- 
vizek regiójából, melyek az Erdély-bánsági határ hegyekből 
éjszak -nyugatra tartva, megannyian Temesvár hosszúsági vonala 
táján délnek konyulnak meg. Már Biliét vagy Lovrin felé lehet- 
tek, szóval Temesvártól nyugat-éjszakra. 

Ezen állomásnál volt Bléda feleségének a lakhelye és bir- 
toka. Itt történik a követséggel, hogy még az érkezés estvéjén egy 
nagy záporesővel kerekedett szélvihar széttöri az úti társaság 
sátorát, sőt holmiját is szertefújja, kit a partra, kit a tóba, hogy 
másnap dolgot adott kihalászni. Innen is, valamint abból, hogy 
Bléda nejének ezüst poharakat, festett bőröket, keleti gyümölcsö- 
ket adnak ajándékba, nyilván való, hogy a követség a sátor sze- 
reken kivűl is nem kis málhával utazott, s egy egész karaván teher- 
hordó állat lassitotta haladását. 

IV. 

A czél és irány kitűzése. 

A tó partján átéltekről Priscus eleven rajzot ád. Látjuk 
feltűnni a zivataros éj után a meleg napot, melyen a karaván a 
megázott holmikat összegyűjti és egész nap szárítgatja ; látjuk 
egy napi pihenés után elbúcsúzni a szíves házi asszonytól. A jól 
tartott (hátas) lovak s más teherhordó állatok (málhás lovak 
vagy öszvérek) felkantároztatván , megtörténik az elindulás. 
Nyomban az elindulás után olvassuk: »Hét napi út végeztével 
egy faluban scytha vezetőink megállítottak ; mert Attila ugyan- 
ezen úton jön» s (illendőségből) nekünk utána kell mennünk c 
(nem előtte megérkeznünk) stb. Ezen várakozó állomáson talál- 
kozik a követség a nyugati császár követségével, mely szintén 
Attilát keresi, vagy ide azért volt rendelve, hogy a mikor a hun 
fejedelem  bevonul  fővárosába,  diadalűtjának  fényét  emeljék. 


Ki*t$7.ÁI.LAftA ? 


23 


Hí*'iV7wrMi írja le s egysstersmintl világosau és érdekeseu Priscus; 
ffii 1 a ü)iigali cáászár követsége.  Aztán így folytatja: 

> Egy ft ion járván hát vele (Attilával), bevárván, hogy u 
menjen elöl^ az egész sokasággal kisérltík ot Ks bkoinfus fohio- 
ki}í% AikeVvAu, egy nagy faluba jutottunk, mely, mint mondák, 
ouaden mások köxt legfényesebb sssállása Attilának.* Leirja 
aztán a húti király díszes fapalotáit. 

Ves^yiik sorra eltilrol az idézetet : 

Mtglehetöö határozatlan szavak a fentebbiekben ezek is : 
aHét^tiapi i^t vegesrtével.* A hetes szám helyett állhatua négyes, 
Itatofl \B. — i\t mindegy, mihelyt nincs megmondva, honnan kezd- 
Jí^k fi 82&mSiást. 

A hete» szám — melyet kénytelenek vagyunk elfogadni 
— ssdkmithaló vagy a Dunán átkeléstől, vagy a fejértemplomi 
fatállá^' ^ • " 7 nto]s2or felemlített tóparti tanyától. Ha a 
sz&ve^ it veszf^zuk, akkor utóbbit kellene elfogadnunk, 

* caen kérdésbe merteit elődeimnek? figy látszik, eszébe sem 
jutott art a lovagiatlanságot követni el, hogy ne Blédáué falujYtt 
tartják a hétnapi utazás Ferrujának. Pedig azt teljességgel nem 
parancsolja az előttünk levő szöveg, — csak megengedi, hogy 
amian is számíthassuk, ha úgy tetszik. 

Most már ez a hetes szám két iguota íjuaüiitasi loglal 
magában : egy az, hogy nem tudjuk, hol van a kezdete, s más az, 
Mm tudjuk, mely irányban számláljulc. De még sem lehetetlen 
taliii eligazodnunk, levén már meghatározott pontjaink és levén 
iDi^gközelitu mérték a kezeinkben. 

Legkevésbé valószíníl az, hogy a Priscus a tó melléki mai- 
betirtM tízámitsa napjait. Olyan volna ez, mint valamely pesti 
^ > kalendárioma,  ki  a zugligeti megázáson kezdi az 

idu.^,.4..,*:..á8t. 

Ha még innen lehetne hét napot számítani^ talán csak 
marsidt volna a kivonatban valami nyoma! — Bármennyire 
ht. '   »uat abban,  a mi  lielyi  viszonyokra vonatkozik, 

«ok  -  : Linüuk, hogy  vagy 35 mérttold hallgatással raeU 

lAzieiuék. Ha maga az út nem, valamely pikáns esemény, mire 
a? k sok érzéke van, e?ak előfordult volna hét nap 

fáUv^.iijiii-'aí^iüi között. 


24 HOL VOLT ATTILA 

Valószínűbbnek tartom, hogy hét napi járó földet Priscus 
Attila fejértemplomi táborhelyéből kiindulva számít. Ez neve^ 
zetesebb pont. 

De legvalószinübb, hogy Priscus a Dunán való átkeléstől 
számítja a hét napot. Hiszen Priscus a görögök számára ir. 
Az ő olvasóinak nem akart ő összeadási műveleteket adni fel, 
hanem egy általuk aránylag legismertebb vonalat vagy pontot 
vett föl. Minden római a barbár terület egy-egy helyét a római 
határszél illető pontjától mérte volna, — s azonkivtil itt a hires, 
nagyon ismeretes folyó is: az Iszter, vagyis a Duna. Azért 
a Szendrő és Kubin közti Duna az, melytől a távolság számítá- 
sát kezdhetjük. — Priscus compilatora talán azért volt hanyag 
ebben a részben, mert úgy vélte, fölösleges is megneveznie a 
kiindulást. Az első napot, melyen a Dunán átkelt a követség s 
csak másfél mértföldnyire attól telepedett meg, alkalmasint nem 
számította be napi járó földnek. így Attila fejértemplomi tábora 
és a Duna vonala, mint kiindulási pont közt csak egy napi járó 
föld a különbség. De én a Duna vonalától való számításnál 
maradok. 

A kiindulás nem ugyan bizonyossággal, de a legnagyobb 
valószínűség szerint meg levén határozva, a végpontot kell meg- 
határoznom. Ha a végpont ki volna tűzve, az iránynyal is tisz- 
tában lennénk. Kútfőnk azt mondja, hogy a fehértemplomi 
tábortól éjszakra kell a főtáborhoz utazni; de ez kétségkí- 
vül csak nagyjából veendő. Annyit tesz, hogy a fötábor éjsza- 
kabbra van, mint a kisebbik. Lehetett az éjszakkeletre vagy 
éjszaknyugatra is. Ha ezen irányokban méregetünk találomra 
a térképen, négy-öt mértföldjével, Fehértemplon)tól még hat 
napi járó földet, nagyjából Gyula, Békés vagy Szeged tájékára 
jutunk, sőt ha tetemes kerülőket számítunk be, s lassú utazást, 
Arad is beválnék Attila főhadiszállásának. De Arad mindjárt 
elesik, a miatt, mivel nekünk olyan vidék kell, melyhez kö- 
zel se kő nincs, sem pedig erdő. Priscus Attila táborhelyéről 
elég világosan írja : »Mert sem kő, sem fa nincs az ezen tájékon 
lakó barbároknál, hanem ott máshonnan szállított fiit hasz- 
nálnak.« 

Ugyanezen szavak meggyengítik a békésmegyei nevezett 


r6»xJLu^AeA ? 


25 


heljekbez való jutásunk remeDyét Í8» Mert Attila városához 
temÍTcIck fa H deszka kellett^ 3 azért ez a város jobban illik 
odAt a bová kónnyft Tolt szállítani a fái Szegednek nem csak 
fgv  V ' '' -^ ^íi tette könüyQvft azt: a Ti^^za a Felföldről, a 

Ezen tárgybeli elődeim e végpont meghatjírozására gyak- 
ra: 'nt^k valami oly helynevet niiitatni fel, mely a hunokra 

I#g;TU w 'rszavihetű. így vezetett a > Kerekudvar* helynév fel 
egé«x Jász-Beréuyhe>5t a mértfdidazdmítás majdnem kifogyván az 
AlfSl^idbŐl ; Igy kellett az >Etell:ik« helynév kedvéért Debreczea- 
hez lütiüi Attila udvarát s \ügy keresztül gázoltíitui Priscnssal 
oütDC^k a Bán&ág, hanem az egész Tiszán' túli vidék mocsarait 
£s spongyiaszerű talaját, vagy kétszer keletui át a Tiszán Pris- 
cntékatt ott kf kol ez a folyó alig volt megközelitbető. 

Ea nem keresek hun korbeli helynevet. Azt gondolom, 
tokkal bíijosalíb lenne valamely helynevünk hun eredetét bebi- 
amiyitaoi. mint akármi egyebet ezen kérdés körílL A természeti 
liaionyok összevetése a szöveggel az én kalauzom. 

A természet pedig, a közlekedés könnyüségére nézve, mind- 
aiou pontok közt, melyek méreteink szerint szóba jöhetnek^ leg- 
mkább kedvezett azon tájnak, a hol a Maros a Tiszával egyesnh 

Legalább talpak szállítása s így mondhatnók nrmi primi- 
lif bajózild divatban kt.dlett hogy legyen ezeken a folyókon. Mert 
Attila kora előtt vagy 70 évvel írja Ammiauus Marcellinus, 
bcigy a szarmaták, kik a Duna és Tisza alsó mellékeit lak- 
iák| háznk falát gerendákból építették. Úgy látszik, épen a Bán- 
ságru é^ S/eged vidékére szólt ez. Szeged a Tisza miatt más 
tekintetben k jó pont lehetett 

A Tiszán* Titeleu alól Zimouyhoz, Belgrádhoz erőfeszítés 
ttélkfll victicet lefelé a hajó. 

A f £xi utakon kivdl a mai Szeged vidéke fontos találko- 
tAm pontja a szárazi közlekedés vonalainak h* — A Duna és 
Ti     * ríilet közlekedéséiií^k Szeged mintegy központja. 

Az .1. - /ó vaí»utak egyike Budapest tájával e fontos dunai 

féftelj uiánika Zombor és Vukovár felé a Szerémséggel köti ösz- 
oa^ Kojtal a titeli fennsík, vagyis az Attila korszakabeli nyelven 
siőlvflL, Pamiouia éjszaki részéből AíiuiDcmnbol vezetett az út a 


26 HOL VOLT ATTILA 

Duna és Tisza vízválasztó hegyhátán, míg a másik (Zombor felé 
tartó), Pannóniának a Száva melléki részébe, — azon szerfölött 
fontos positiókhoz, melyek uralták a nyugati és keleti birodalom 
közti egyetlen szárazi utat. Könnyű volt Szeged tájára az egész 
Duna vonalával a közlekedés. Mint Priscus irja, Attila főembere 
(úgy szólván nádora, vagy nagyvezére) a római eredetű Onegesius 
a főszálláson köfürdőt építtet római modorban. Kő nem volt 
a vidéken : hozatta, mint Priscus mondja. Pannoniából, — Szo- 
kás, rossz szokás volt még a középkorban is, hogy az emberek 
örömestebb vettek követ, téglát régi épületekből, mint kőbányák- 
ból vagy téglavetőkből. Onegesius fürdője is valamely castrum 
kövéből készült, milyen a Duna balpartján elég sok volt. 
A Tiszán túl s a Marostól éjszakra fekvő hun országrészek szá- 
razi közlekedése, követve a Körösök, Berettyó, Szamos mentét, 
mint megannyi oldalbordái a Tisza vonalának, elérvén a folyó 
mély medrét, a jobb parton könnyen voltak folytathatók, a Duna 
és Tisza köze mocsároktól, folyóktól mentesebb s inkább homo- 
kos mint agyagos levén. 

Keletnek e szárazi legegyenesebb összeköttetése a Maros 
völgyén felfelé vezetett Erdély szivébe s annak határáig. — 
S végre Szegedtől akkor is lenni kellett oly útnak, mely kisebb- 
nagyobb eltéréssel a mai szeged-temesvár-báziási iránynak felelt 
meg. Ezen haladott Priscus. 

Kitűzvén a czélpontot, hová nagy valószínűséggel jutnunk 
kell, lássuk, alkalmazható-e a mi conventionalis mértékünk: a 
napjában öt mértföldnyi út. Grebenáczig vagy Fejértemplom 
tájáig a dunai átjáró egy napi levén, még hátra van Szegedig 
hat napi járó föld, — összesen vagy harmincz geographiai 
mértföld. 

Azt nem tehetjük, hogy épen torony irányában menjünk 
Fejértemplomtól Szegednek. Ma sem engedi meg magának, 
nem hogy az országút, hanem még a szeged-baziási vasútvonal 
sem. Hát még abban a régi időben, mikor a ]Maros, Tisza és 
Temes mocsarai Torontál megye legnagyobb részét, az alibu- 
nári kis tenger s más mocsárok Temesmegye nyugatiabb felét 
víz alatt tartották, — úgy hogy a mai utat Fehértemplomtól 
Becskereken  és  Kikindán  keresztül  akkor  impracticabilisuak 


kA«'^Alt.Asia? 


: 


ho^ei révei nem lete/Miiek kell Wkiuiriiuiik. H^i ez a pont 
ktctuelkedeit iti a vijtböU sziget iiiudjára bulíkaut fuI. Vagy 
1400 éVTol eselfttt a B&usjlg állandó térképe legUasonlóbb lelie- 
l«U « 187i>-diki Tissíaáratlás iérk»'péhe/, azzal a külunbséggrl. 
ho!" " ■ " :i Maros kií>ntéí?€Dek tavait is hozzá kellene venuüiik. 
Sz A) lenue azt moüdaaunk : k/*pzold, bogy aBáűság vala- 

mebDji foWója a legnagyobb s minden gátat elszakított áradás 
titáu vt 'tlt saját medrébe: a friss  tavak, a miket maga 

utáli b;i^   -,. árvíz, hajdan permanensek voltak. 

Est ltdjc»séggel nemconjectura: ez physicai bizonyosság, cjí 
ifiiskép nem lehetett* — Minden tó nagyobb volt. mint mix, 
ezelőtt csak két-háromszáz évvel is : mélyebb* szélesebb és bosz- 
floibb i«. A tóba ömlő folyók^ patakok, esőmosáaok poromlja, 
MEapja, organicus szennye, s6t magok a benne élő vki állatok és 
üdvények t í egyesíllt erővel töltögetik szünet-szakadat- 

Unál a tav.wv . ... kót. így minden tónak sorsa az, hogy bizo- 
nyos meghatározott évek, századok, ezredek alatt szárazzá válja- 
uak Un szabad kicsinyeket nagyokhoz hasonlítani^ nézze meg 
b^ki r ' íi*n a városligeti tavat, melyet nem egészen húsz 
évfel t. uientettek meg a végenyészettől az által, hogy mes- 
terségesen j6 mélyre kiásatták medrét, — s ma újra tisztítják és 
méljrítik. A liget mélyebb tractusai ma is kétségtelen bizony- 
ságot adnak róla, hogy hajdan, s nem valami régi időben, tavuk 
roltak 

A Bánság mocsarainak kiszárításában a természetnek hat- 
hal6« segítségére jött az emberi cnUura. A mait század eleje óta 
lex^apoló csatornák itt egy-egy tavat tettek szárazzá (mint a ver- 
tecti tavat is) ott egy-egy lassú folyó vizét osztották meg* — 
Hogj minő volt a Bánság földének képe ezelőtt csak száz 
fv?i»l i», láthatni egy épen akkor megjelent könyv mappá- 
ján.') A verseczi tó még megvan, s tóle nyugatra a paulisi. 
Aí alibunári és illancsai tó mértföldeket borít, pedig már a 
lérkc*|>rajzol6 levezetó csatornákjit tűz bozzájok. Múlt századok- 
hali egy Fty'értemplomról éjszak felé utazónak még Versecznél 


^H ^) Ciriuelimi:  GeschícUto d,  Temesclier  HaimtQS.  Wieu  1760. 


28 HOL VOLT ATTILA 

sem lehetett elhaladni, annál kevésbé tőle nyugatra. Ez a tó 
összeköttetésben volt az alibunárival. Keletre Szredistye felé 
kellett kerülni. Utóbbi tónál jóval nagyobb az, melynek déli 
széle N.-Becskerektöl éjszak-keletnek vonul Kis-Becskerekig, 
azaz Temesvár szomszédságáig, A hossza vagy tiz mértföld : 
körűlbelöl a Balaton mai hossza volt csak száz évvel ezelőtt is. 
Ezen város körüli apróbb tócsák kétségkivül nyomai annak, 
hogy a tó még régebbi időben Temesvárig s még tán jóval 
azon túl is terjedt. De borzadás rá nézni is, mi volt a Tisza és 
Temes folyók mente. A Temes nem a Dunába szakad, hanem 
egy nagy tóba, melyet a Tisza, Temes és a Marosnak egy régi 
ága (a mai Aranka ér) kézen-közön teremtettek. így a Bánság 
nyugati felén nem vezethetett az út Attila idejében s még a 
temesvári vonalnak is csak egyes darabjai lehettek szárazok, — 
az az nem erre vezetett az út Fejértemplom felöl. 

V. 

Az utolsó állomás. 

Azonban ez csak átalánosság ; de nem is mehetek a rész- 
letezésekig. Gyermekesnek tűnnék föl az útrészek specificus 
irányát minden napi járó földre meghatározni akarni, állomáso- 
kat méregetni a térképen ott, hol, amint láttuk, Priscus semmi 
közbeeső állomásról nem beszél. Azt kell tennünk, a mit ő, egy 
tagban mérnünk ki a hat napi járó földet Fehértemplomtól Sze- 
gedig, — és igy csak épen nagyából számitni. A mai vasút Sze- 
gedtől Temesvárig 112, s innen Fehértemplomig 107, összesen 
219 kilométer hosszú.^) Ez tesz 29V2 geographiai mértföldet, 
vagyis ^ 2 mf. hiján hat napi járó földet. Ha tehát a mai vasúti 
töltés traceán tűrhető út vezethette volna Priscust, ö Fehér- 
templomtól hat nap alatt oly pontosan érkezhetik a mai szegedi 
pályaudvarhoz, mint egy-egy vasúti vonal eonyi meg annyi óra 
és perez alatt. — A vasútnak ezen vonala egészben véve nem 
egyenes. Fehértemplomnál szeszélyesen kacskaringós, — aztán 
egyenes. Majd Temesvár kedvéért  csaknem derékszögű,  Kikin- 


*) Lásd akármelyik  lEiscubabii  Kurír «-t, vagy  »Conducteur€-t. 
Egy kilométer = 01 35 geog. mf. Egy me'rtföld = 7 42 kii. m. 


VA)?KAU.A«A? 


99 


4áti^l fél íiktvoni (ini^iort'st s/eiívpil, Hauem egye3 rfezletei oly 
Égjrn^^n tartanak a közelebbi czélboz, miwt a uyil. Folyók. 
lM>cscilY&k tdiait, melyek egyedüli természeti akadályok, vagy ked- 
Texfsekért neiu tér ki egy lépésnyire sem. Nyilváovaló, bugy 
meg iiz ottaui országútnak is több kanyarodása levén, tubb m.-föld* 
iiyi maga ez az úi is Feliértemplonitól Szegedig, Mennyivel több 
infg ax olyaUf mioöu Attila idejében kellett járni, mely legked- 
ferfibh esetbt*n <iem több jó rm^zíM útTutl. Hozzá kell vennúnki 
bog}' az apróbb kigyódzásokon kivtil nagyban is mindegyre meg- 
IftHe ax irányvonalat, bol a révek, bol a gázlók fölkeresése. 
Éjjeli szállásul egy oly pont kelleti, bol iható víz van. 

A Febértemplonatól Szegedre törekvő embernek nem volt 
m&s módja, mint a síkságot a hegyek felöli szélein kerülgetve s 
halni bag^-va Versecret, Dettát. Temesvárt, melyek most az or* 
flzág* éa vasútba esnek, Rékaa felé kelni át a Temesen, Bégán, 
STagy Aradnak menve, a MiU*os jobb partján szállani le a Tiszáig, 
flkgy a Marostól délre maradva, Lovi-in és K.-Zombor felé 
haladnia* Ez utóbbit választotta valószínflen Príscus, mivel a 
Marost a hatodik nti napig még nem is sejteti: pedig az nagyobb 
a Temesnél, s Marisius neve is ismeretes volt. 

Xem lehetetlen egy másik késleltető körülmény is, mit 
Révé^üí tmre ^EtcUaka-. művében kiemel, hogy t. i, Priscusék- 
aak nem levén szabad a hátra maradi Attilánál előbb crkezniok 
a ÍSsaíálláüiray a bún vezetők inkább lassították, mint siettet- 
ték a menetet^ Azonban, ha ezt nem veszszük is, mert nem is 
bizonyos, a fentebbi szUkségképi ker Ülőkkel föl tehetjük, hogy Fe- 
bértemplomtól Szeged a mi utasainknak nem hat napi járó föld, 
miat a vasúti töltéséhez hasonló irányú út lett volna, hanem hét 
napi volt, teliát a Dunától összesen nem hétj hanem nyolcz napi 

[járó fúld lenne Attila fővárosa. És csakugyan ez nem is ellenke- 
9Qk Priscus szövegével. 
Fentebb, a végpont keresésénél csak jó nagyából való 
számítás volt sziükséges, s nem akartam bonyolulttá tenni fejte- 
getésemet a azíiveg teljes magyarázatával. Még eddig csak azon 
szavakat miigyaráztam^ hogy hét napi járóföldre a követség meg- 
állott, hogy bevárja Attilát. — Tehát még egészen nem voltak a 
czélpootnál. Amint azonban a már idézett szöveg mutatja, nem 


30 HÖL VOLt ATtlLA 

messze lehettek. A valószínűség ez : a Dunától számítva 6 napi 
járóföldet fejeztek be, mikor a tóparti szálláson Blédáné falu- 
jában megpihentek. Ez Lovrin táján lehetett, i) Hetedik nap 
eljutottak Kis-Zomborhoz. Ennek táján lehetett a falu, a hol a 
hűn vezetők várakozásra megállítják a követséget. Valószínű, 
hogy itt megháltak. 

A nyugati követséggel való hoszszú értekezés azt látszik 
mutatni, hogy elég idejök volt. A nyolczadig úti napon, azaz 
másnap reggel, vagy nap közben korán történhetett, hogy az in- 
kább elmaradt, mint más úton jött Attila megérkezett, ki még- 
sem állva, folytatta útját, s a követség hozzá csatlakozott. Erre 
nyomban »folyamokon« mennek át s meg is érkeznek még az nap 
a főszállásra. 

Nyilvánvaló, hogy igen lényeges a ^bizonyos folyók* fel- 
említése. Helyesebben fogalmaznók a görög szöveget, ha »bizo- 
nyos folyók**) helyett azt mondanók: oly folyókon, melyek meg- 
nevezése bennünket (kivonat készítőt) egyátalában nem érdekel. 
— Voltak, kik ezt úgy értelmezték : >holmi folyókon,* tehát oly 
apró-cseprő folyón,melyek megnevezést egyátalán nem érdemeltek. 
Pedig ez alig állhat meg, mert a potamos szó nagy folyót s nem 
megnevezésre sem érdemest jelent. Nem magával Priscussal, 
hanem annak compilatorával levén itt is dolgunk, a fentebb föl- 
állított szabály szerint Priscus szövegének kivonatában argu- 
mentumul nem használható az, hogy neveket hallgat el. Azt gon- 
dolom, mennél körülményesebben irt Priscus ezen folyókról, mint- 
hogy kissé complicált volt folyásuk és egymáshoz való viszonyuk, 
annál könnyebben ugrott keresztfii egy fél vagy egész lapot a 
compilator, nem levén feladata geographiát tanítni. Ha Priscus 
leirta a Tiszát Tizas néven, a compilator gondolhatta, hiszen volt 
már szó ilyen hangzású folyóról, Tigas, Tizas, Tiphizíis ! ki tudná 


*) Lovrin ea Nagy-Ősz közt a Hallenuaim-fele pusztán latok is 
valami mikropscopicus kis hosszúdat tavat, melybe ke't felÖl patak sza- 
kad. De nem mernem most több mint 1400 esztendő múlva is létezőnek 
jíllitni Priscus iható vizű  tavát.  Lehetett olyan több is egynél kettőnél. 

-) ^Jlorafiovc: rirag (íía^iárTfg,^: Corp. Ser. lí. h. bonni 
kiadás 187. 1. 


FA^XiLLiSA V 


31 


gi^4%;V .^.ii*í}tp — ^ki ^2 akkoriban ismeretes Marisiusról (Ma- 
ws t, HZ biaivást hallgathat att a Tiszáról is! Mi gondja 

fieki alioz Y Sietett h ránézve unalmas geographiai leírásokt431 a 
PrisctiK által oly íf^zépen adott re|*éo} es rajzokhoz ^s drámai élbe- 
Alélésekbcje. omljek s^íute^e Attila föíi^állása volt. 

Pedig azokra a megnevezetlen folyókra sokkal nagyobb 
kiiégílDk volna neküuk, mint az úti rajz minden többiére. Ha 
aiuk uevíH megtartju a conipilator, nem kell vala annyi tudó- 
ináDyt fogyaaztani rá másfélszáz év lefolyása alatt. 

l>«_^ uekünk^ miután a Bánság kisebb folyóin már nagy baj- 
jal itTergÓdtUnk^ a niegtievezetlen folyók csak annál erősebb új 
tál '   l. Még pedig az a körülmény, hogy nem egy, 

haxi ,„ -_., ,.,. ütünk két) folyón kellőit egymásután álkelni, 
M/»g a Tiszát oera léptük át, még Szeged tájától körülbelül egy 
napi jiU*ó földre lehelünk, mikor Attila utóiéri Priscusékat. — 
Kem ír ' ■ ' lú tv/i a valószínűséget, hogy a Maros akkor dé- 
Icbbre :i keletebbre íoJyt, raint ma. Azt bizonyosnak ve- 

betjükf hogy medrükben változások voltak^ s azért a kis-zombor- 
miikói mai átjárás helyett valami más divatozhatott* Lehetett, 
fúUe9^emt átjáró a Maroson valahol Szoreg és Kis-Zombor közt, 
vaey ax utóbbin is alóL EzenkivíU bizonyosnak kell veunüuk, 
hogy Sizöreg felé jutni Szegedhez igen bajos volt. A már említett 
műit sjtázadbeli térké[)en a Maros és Tiiíza találkozásának zugát 
oly nagy mocsárt ábrázoló folttal tömi meg Grisellini, mintha 
egénc kalamárisát locscsantotta volna rá Sisőreg tájékára. Egy 
AtttUt is tisztelettel kell kitérítenünk ilyen tájkép eloL 

Ma, elhiszem, ettztelonségnek tűnnék fel, hogy valakit aMca- 
lro6t6l délre levén, s S/egedre akarván jutni, először a Marost 
# tztitán ismét a Tiszát hajókázza keresztül, holott beérhette 
tolna axzal, hogy a Maros beszakadásán alól Szöreg felé 
omk a Tiszán keljen által. De régen a Bánságból jött ember- 
nek okvetlenül elöüizör a Maros északi partjára kelhtt áttenuie 
ulját^ B a torkolatról éjszakra szegni keresztül a Tiszát. 

A I^uscus szerint való számitás talál, ha föltesszük, hogy 
Kis-Zombornál Makóhoz keltek át a Maroson. Onnan a luai 
Timtíí cMik mintegy három mértfökl. Itt megint átkelve a Tiszán, 


32 HOL VOLT ATTILA 

tözvetlen közelben lehetett Attila nagy tábora, melynek minden- 
esetre valamelyik folyó partján kellett állania. 

A szöveg oly szoros egymásutánban, mondhatni egy szuszra 
beszéli el a találkozást Attilával, a két folyón való átkelést s a 
megérkezést, hogy az idő egységéről, illetőleg a nap egységéről 
nem maradhat fenn kétségünk, különben is, ha Attilával együtt 
valahol állomást tartanak, vagy meghálnak, valami >inter- 
view€-ja csak lett volna Priscusnak, ha Attilával nem is, de vala- 
melyik főemberrel, a mit referálni a kivonat készitő sem mulasz- 
tott volna el. — Bezzeg Attila fényes fogadtatásának részleteire 
nem kiméli a papirost ! — A mi értekezésre, találkozásra, vagy 
valamely szertartásra vonatkozik, hűségesen fel van jegyezve, — 
s valami szertartás és találkozás nélkül nem múlt volna el egy- 
egy közös megszállás. 

Van kézügyben egy másik támasza is állitásainknak. 

Azon állomásra nézve, melyet mi, hogy neve legyen, kis-^om- 
borinak irunk, Jordanis szövegéből is azt olvassuk, hegy nem 
messze volt Attila főhadiszállásától. Kiolvashatjuk egyszersmind 
azt is, hogy Priscus ezen a tájon mindenesetre emiitett neveket 
8 kétségkívül épen folyó neveket. Jordanis illető helye, melynek 
már kis részét idéztük, igy szól : 

». . . ezen követségről Priscus historicus többek közt ilyen 
szavakkal teszenjelentést, úgymint hogy: óriási folyókon, az az a 
Tisian (e helyett Tigán) Thibisián és Driccán átkelvén, arra a 
helyre érkeztünk, a hol egykoron Vidigoiát, a gothok ama legvité- 
zebbjét a szarmaták csellel megölték ; innen pedig nem sokára 
(non longe) ahhoz a faluhoz, a hol Attila tartózkodott . . . .« 
(következik nyomban a deszka-paloták pompájának leirása}. *) 

Látjuk ebből, hogy a latin iró, ámbár Priscust beszélteti, 
mégis csak nagyon rövid kivonatot ad belőle ; tehát, mint az 
»óriási folyók* szóra is már megjegyeztük, teljességgel nem szó- 
szerint idézi. 

De feltűnik Vidigoia góth fejedelem esetének emlitése. 
Ezt Jordanis vagy Priscus eredeti szövegéből vette, vagy a mi 
könnyen kitelt tőle, maga iktatta be. Ha már csakugyan Priscus 
beszélt ezen alkalommal a góth  királyról, nyilván  való,  hogy 


') Jordanis 34, fej. 


fAszíuAsa ? 


83 


Irdraloiányesebbfii telt Jelentést az íillomás-helyekröl, mint az 
eUtttOtik fckvö gftrÖpE kivonat. De valószioöhb a másik eset, 
bf- mis t6U kedvt'S dolgot teDni olvas6ín/ik azzal, hogy 

A 1 * Mid ezen helyekről, nyomtatékíil nUdjn.  A góthok 

nf^. .it  lüásutt i* lelkesedési tárgykéut  enüegetij mit 

•»jy hymuti möi'eltsegö Priscus nem tett volna, arról tudósítván, 
boL *  ízlés szeriüt Vidigoia neve ép oly j6 hangzfisű* mint 

Fr. . ,. . . : a líusi monda isteníti oket.^} — De ha már kétség- 
kÍTfll Jordanis szőtte he az előadásba a góth nrtgy ember halála 
heljfoek ni»^gjf*lí»Iését, azon esetben is áll, hogy lenni kellett 
Priíicuji ervN "T - - H)en,mely JordanitJ kezén megfordult leg- 
alább i.'g}' 1 j. a góth hÖsmoiidahan is előfordult, mert 
bíigy Jordnn isexen t&jakat természetből nem ismerte, az bizonyos. 
Ex a név p^*g miüden bizonnyal egy folyó neve, s hozzá talán egy 
nevwretífí* v*-v^ is \olt ; mert helység-oeveket se Priscus, se Ammia- 
nus a barbár fuldnu nem enilit. Söt az egy Ptolomaeust kivéve, 
senki a római korból egy helynevet sem mond a magyar al- és fel- 
{Sídről. Jordanis fennidozett előadása még egyről győz meg, 
— <urrül, hogy miután Priscus áthaladva a Te mesén, a Vidi- 
gift&rAl tieve«etes állomáshoz ért, már közel volt Attila táborá- 
ho9L a miot a görög kivonatból is kiteti^zik. 

Ij- ^^ rnncíií^sen Szegedre érkeztünk volna ócska geogra- 
pbiai i« kkel s annyiszor megkritizált, de híven kíeéi t kíilaú- 

XDcikkal^ — megérkeztünk a nélkül, hogy az föltett szándékunk 
li*lt volna. Hanem jól lábunk alá nóztiink minden lépteo nyornon 
a Dunától, Fejórtérnplom tájáig onnan Lovi'inig» onnan Kis-Zom- 
borig fs végre Szegedig, mindig arra vigyázva^ hogy kútfőnk 
ri»3ibangzáHban legyen a természeti viszonyokkal. Elótleinktól 
abban térünk el, hogy iparkodunk száraz lábbal járni a Bán- 
•áfiban éíi értelmet keresni Priscus szövegéhen. Ott , a hol 
A korábbi  értekezök elvezetnek,  nemcsak  hogy a régi kor  ha- 

' $ táu vitorlázliató mediterrán tengereket mutat ki, 
=...u^ ..* a szöveg Í8, a miben megbízhatónak vették, süppedé- 
kes ingovány. Más az, hogy semmiféle bún nevekre emlékez- 
UsUf helynév kedvéért  el nem tértünk volna a szerintünk helyes 


'; A% V. blNMlxÚ fiy«r/,í*t veV^'u. 

gsáauMlok.  I88L L ftUet 


34 HOL VOLT ATTn.A 

Útról, bár Aradmegyében az Elek falu név Ellákra emlékez- 
tethet vala. Elég különös, hog^ oda jutottam, a hová Dugo- 
nics András, az >Etelka« Arpádkori regény írója jutott 
1776-ban ! — Ez az igazán derék, — s kinek ne volnának gyön- 
gesége! ? — gyöngeségei és némely elavult modorosságai mellett 
is kitűnő magyar elbeszélő prózairó egy szempillantásra való 
áttekintéssel találta el azt, a mit nekem fáradságos betű-, szám-, 
térkép-, talaj-, és hydrographiai vizsgálat nyomán nagy nehezen 
sikerült kisillabizálnom. Dugonics ugyan neki vezette a Dunától 
Szegedig Maximinus követségét az akkori coutinens legjárhatat- 
lanabb nádasainak, a hol csak repülve és úszva jártak a barbár- 
nomád liba-félék. Inkább elhisszük, hogy Priscus Moldvának 
került, mint Nagy-Becskerek felé. — Azért hát ijesztő példáját 
nem követtük a traceban. 

Elsőségi érdemét készséggel elismerem. De mindamellett 
meg kell jegyeznem még, hogy logicáját sem értem eléggé. 
Miután o Priscus, az egyetlen hiteles tanú nyomán meggyőző- 
dött, hogy Szeged volt a hunok fiivárosa, mégis Budát is annak 
látszik tartani.^) 

De hát csak azt teszi ő is, a mit történetirodalmunk 
egy része tett ezen tárgyban : a hiteles, egykorú kútfő iránt tisz- 
telettel van ; de mégis a confusus mondáknak ád hitelt. Az élet- 
ben sem ritkaság, hogy sok ember a mit fényes nappal, saját 
szemével láthat, annak uom hiszen, hanem a fülének, mely haj- 
landóbb a czifra mende-mondákra, mint az egyszerű valóság sza- 
vaira. 

Befejezés. 

Figyelemreméltó egy tünemény az, hogy mindazok, kik 
Priscus nyomán keresik Attila lakását, bármily sok felé térnek 
el a vélemények, de egyetlen egy sem jut vele Buda tájára. 

Ez lehetetlen is, mert Priscus világosan mondja, hogy At- 
tila lakásához közel nem lehet sem követ, sem élő fát találni. Ez 
Buda tájára nem illhetik. De világos az is, hogy átalán a Dunán 


^)  »Etelka«  (regény  Arpjul  korából).  Irta  Duf^ouíc^  AndrÚK. 
l7iM. Második kiadás 1. •$.'>. i's köv. 1. h más liclvekeii. 


fusíSaLlAha? 


35 


is<fm lehetett Attila szállása, mert hiteles szemtanunk moDclja, 
liogy iu Atlilü helységebea római módra épített fürdőhöz a kö* 
féket Patinúmdhól kellett szállitni. Pannónia pedig a Dunántúli 
vidék toll — a balparti erődökkel együtt. És a 6-dik századbeli 
Jer ' ■ 1 Priscusból raló fentebbi idézetét, melyben Attila la- 
kú ^ ik, e^eu szavakkal fejezi be: *Ez volt az egész barbár 
I viligot bfr6 Attila székvárosa, melynek elsőséget adott az általa 
lOPghMilott városok fölött. « *) 

Míir hu ezt Jordánig telte Is hozzá , oly  ímkényt  foly  a 
' Wirtakbi'^l, hogy igazsága meg sem lep. Azt akarja mondani, hogy 
Altil&OAk módjábau lesz vala ugyan akár Singidumumban^ akár 
kár a hires Sirmiumban, akár Aquincumban igeu 
Aues köpalotákban lakúi; de 5 jobban szerette az 
ö pttsjrtüi deíizka-palotáit és sátrait.  Priscus előadásából az a 
lehangoló valóság tűnik ki. hogy Attila, a hol Pannoniában és 
Moesiában látogatást !ett, az a római eródok lerontása kedvéért 
lÓrténL  Ks ez nem pu¥i2títá«i düh volt. hanem hadi eljárás*  Az 
mlApestme volt: lerombolni azt a római »limestt, mely erÖs vár* 
I rendsaerfben chitiai falat vont a római bii'odalom és barbár világ 
kdzdlt A nyugati gótbok s más germán népek mintegy belopódz- 
itdíf vagy acsáWirokáhal szövet^égesekűl hivattak be a határon 
ibelfiK a ott nyílt váróik kirablásával tettek aztán irtóztató ka- 
it a civilizat lónak.  Attila  nyilt háborúban támadta meg a 
li halárlklakat«  és a fö közlekedési vonalakban állott erödo- 
Iket^ min5 a nerezetea Aquiléja is volt. « tudta menthetlenűl le- 
framlioliií. 

Keki magának szüksége nem volt falakra sem hadi czélra^ 

bikáéiul.  Fővárosa minden fal és sánczok nélkül torul a si- 

, s deszka palotáiról írja Priscus^ hogy azokban még a torony 

iDellékroszek i^' díszítésre szolgálnak, nem pedig erősségül, 

t"vi*v  t^pek szoki'tsainak és hadviselési modorának természi>- 

ez, 

i>e  nag) ban a stratégiai elhelyezésre ily népaknek is vi- 

liök kellett. 

Azt gondolom, némi valószínűséggel axt ííí meg lehet mou* 


1) Jurdnnis 34. ftíj. 


a^ 


36 HOL VOLT ATTILA 

dani, hogy Attila szegedi tábora nem lehetett régi, s nem előzte 
meg semmiesetre az ő uralkodása idejét ; sőt azt az időt sem, 
mikor ő a dunamenti római városokat lerombolta. Mig azok állot- 
tak, Szegednél táborozni a hunnak több veszélylyel, mint ha- 
szonnal járhatott. 

A Duna Vácztól Eszékig s Eszéktől Titelig egy L alakú 
tört vonal, s le Belgrádig pannóniai, azaz a nyugati császár osz- 
tatlan birtoka volt. Ez minden részében megrakva várral és ró- 
mai katonával egy oroszlány-száj, melynek Szeged mondhatni a 
torkába esik. Nemcsak délről és nyugatról lehet befoglalni, ha- 
nem éjszakról is könnyen megkerülni, elzárni közlekedését a 
buda-eger-debreczeni vonalon. Ruas idejében s Attila és Bléda 
alatt a hunok szövetségesei voltak a nyugati császárnak, de 
nem volt tanácsos magukat kegyelmére bizni, s fejőket a 
bár szelídített oroszlány szájába dugni. így bajosan tehető 
. fel, hogy a hun io erő Szegednél állomásozzék akkor. — Szeged- 
nek táborhelyül választása azon időtájban történhetett, midőn 
már itt római részről támadástól tartani nem lehetett, s a 
hunnak egyébre, mint aggressiv fellépésre nem kellett gondolnia. 
Ezen időpontnak akkor kellett beállania, midőn az összes pan- 
nonia parti erődök le Titelig s illetőleg Belgrádig, vagy át 
voltak adva Attilának, vagy lerontva általa. Ha Szeged biztosí- 
tottpontvolt, egyszersmind igen alkalmas Attila akkor teiTczett 
hadi vállalatainak készülési pontjául, és csakugyan azt látjuk 
Priscusból, hogy Pannónia 44S-ban (csak a Balaton tájáig) át 
volt engedve a hunoknak. Ekkor már a szegedi főszállásnak a 
Duna vonala nem fenyegetés, hanem védvonal volt. 

Mig a pannóniai foglalás meg nem történt, valószínű, hogy a 
hunok főszállása is a Tiszától keletre volt, de őrszemekkel a Duna 
hosszában ; vagy ha a Duna és Tisza közt volt, akkor csak a 
buda-miskolczi nevezetes vonalon, valahol a jVfátra tövében lehe- 
tett, — mi alárendelt táborhelynek később is megmaradhatott. 
Tgy a jászberényi és debreczeni táborhelyeknek, mint stratégiai 
combinatiókuak van értelmök, — csakhogy Priscus, szerintem, 
oda nem vezet. Korábban a hunok hazánk éjszakibb táján tart- 
hatták főerejöket ; de már Attila idejében egészen délen van a 


v*)m\u,knk? 


37 


'í niai M liirg a i)uii<) vonallal sem elégszik meg, — 
, a Balkáuig akart teijesstkediii. 
Amiyi nlágos^ ht*gy Sssegednek fótáborbelyül választása 
kM|M;jéoI&tbaD kelleti, bogy álljon a paoDon Dunavonal elestével. 
Diplontacziájat melyet Pri»cu8 oly uapfóüyhe helyez, mintha tegnap 
iiXiuk volna, (/'vedéiben igyekezett tartam niincl a keleti, mind 
1^ nyugati császárt, hogy invasio eaetébea melyiket támadja meg* 
— Söl nemsokáni 450-beíi és 451-l)en az események menete azt 
bisotiyíija, bogy mikor a nagy hun Imdjdnit a nyugati biroda- 
llom elleu megindul, Aétiiis a római hadvezér, jó ideig Olas^or- 
«4g iúlmí véli felvonulni a förgeteget. Ebből valószínű, hogy Attila 
I a Száva és Dráva vidékén indult meg hadai zömével, ezen folyók 
Tölgye vezetvén Olaszországba. Csak azután tért azon utakra, 
melyek a Duna völgyén a Rajna felé tartanak. Épen a Drávától 
vejtetett u IVj országíit Pannóniából a Balaton háta mögött, Pé- 
o^eti^ Süombutbelyen keresztül a Dnoa-melléki nyugati vonalra. 
Ezen szeré mségi demouslrativ kiindulásnak Szeged, roint készü- 
lúdésii főhadiszállás, elég jól megfelel. 

rindezcsak nagyjából való vázlat; de elég annak bizony í- 
mi itt egyedüli czéloni^ hogy nem épen merő curiosum az, 
Iiogy ba valamely fix pontot tüzünk ki Attila szállásának. Es 
italábati bármely tudomány terén egy-egy tény bebizonyitása, 
t»gy*cg'' ' " ' im szabat oRÍtása, 8ok oldaluan fontos lehet^ — sót 
n inol. ; is, mielőtt beillesztjük az adutokat Egyszersmind 

gyakraii ex kerül legtöbb fáradságába a vizsgálónak. A történe- 
lem b^u a^ események helyi meghatározása gyakran fontos, s 
Ríhascm fölösleges. Az események, ha nem tudjuk helyüket, a 
^li>tri?óben 1áts74inak lebegni, az értelem nem talál támaszpontot 
li. re; a képzelet, melynek szüksége van mindig bizo- 

tre, kódos álomképekbe vész. Nagy horderejű, 
kjv let szempontjából, ismerni a terrénumot. Gyak- 

mn a kndálláHból magából ki lehet olvasni a hadvezér gondola- 
tát és terveit. Egy oly merőben hadi s rendkivüli embernek, minő 
Atí-'- ' -^* í 'Imrozá^i helyeit tudva, mint láttuk, működéseinek 
n*p ''11 nagy világosságot nyerünk. 

Do politikai jelentősége is nem csekély a fővárosok meg- 
IsAt&razáftá&ak. Azt nem bajos megmondani, hol kell lenni körűt- 


38 HOL VOLT ATTILA 

belül egy-egy ország fővárosának; — de viszont mondj nekem 
egy fővárost, s megmondom nagyjából, minő országnak lehet az 
központja, mik lehetnek hatása kisugárzásának szélső határai. 

így, ha elfogadjuk Szegedet hun fővárosnak, abban is bizo- 
nyosak lehetünk, hogy a tulajdonképi Hunuia csak a magyar 
alföldet foglalta magában. Ezen szóban, hogy Attila a >barbár 
világ* királya, meg van mondva, hogy a római birtokon nem lak- 
nak hunok. 

Attila hatalma kiterjedt a Rajna mellékéről a Fekete ten- 
gerig ; de ez nem ország volt, hanem birodalom, Attila sem az 
osztrogóthoknak, se a frankoknak^ se az akacziroknak souverainje 
nem volt. Ezen népek saját fejedelmeik alatt éltek, de ezen feje- 
delmek alája rendelték magokat, ki félelemből, ki érdekből, s 
úgy látszik volt, kit Attila hatalmas egyéniségének varázsa bűvölt 
körébe. A hun birodalom confoederatio volt, mely helyi köz- 
pontját sehol sem találta, csak személyes központja volt. Ellen- 
ben a specificus hun nemzetnek hazánkban volt helyi központja 
is, — ha nem is épen abban az értelemben, mint ma a fővároso- 
kat szokás venni. Priscus több helytt királyi scytháknak nevezi 
a hunokat : mintegy a birodalom törzs ontzátját jelölve meg 
ezzel. 

Arra, hogy mai hazánk területe egy államot alkosson, tud- 
tunkkal Attila tette az első kísérletet (nem számitva Trajanus 
és Hadrianus kísérletét, kik ebből külön államot épen nem akar- 
tak alakitni). De ismeretes, mily kevés állandósággal. Oka vilá- 
gos ; mert a mit Attila létrehozott, az inkább eonfoederatióhoz, 
mint államhoz hasonlított. Merőben lehetetlen is volt a római 
műveltségű Pannónia népét, a germánt, a hunt, a gepidát, a ró- 
mai keresztyén, a pogány ostrogóth és pogány hun vallás köve- 
tőit stb. egy állam forma alatt egyesíteni. 

Arra, hogy ez megtörténhessék, először el kellett tűnnie a 
római műveltségnek, a keresztyénséggel együtt, ki kellett taka- 
rodniok az oly heterogén német törzseknek. Le kellett szállania 
az egész terület lakosságának a műveltség közel egyenlő niveau- 
jára az avar és szláv korszak alatt, hogy idővel a magyarok kezd- 
hessék alulról az egyenletes művelődés, vallásközösség s országos 
egyesítés müvét. Csak ekkor lehetett szó arról, hogy ezen ország 


FÖHZÁLLÁ8A? 39 

orBzág legyen s közi)ontját megtalálja. Meg is találta azt némi 
ingadozás után Esztergom és Fehérvár közt, a mai Budában s 
később Budapestben. Roppant különbség van Attila és Árpád 
kora közt! Árpád s utódai már egyesítik a régen heterogén 
területet 

Ezen egyesítést s ezen központ megtalálását anachronis- 
mus Attila idejébe tenni, mikor az lehetetlen vala^ nem lévén 
rá előkészítve az ethnographiai talaj. De a talaj előkészitésében 
Attilának is van a maga módja szerint érdeme. 0 volt, ki, mint 
mondtuk; lerontotta azt a chinai falat, melyet római limesnek 
neveztek, s mely hazánkat két egymástól oly különböző részre 
osztotta, mintha például a Duna jobb partjára tenném a mai 
olasz vagy franczia városokat, balpartjára meg Ázsia pusztáit. 
De érdeme van abban is, bár később következett be, hogy a ger- 
mán törzsek, melyek sziutén tarkították a föld lakosságát, aprán- 
ként elhagyták ezen tájakat s nyugat felé telepedtek. 

Azéii akár rokon a hun a magyarral, akár nem, a hun tör- 
ténet hozzá tartozik Magyarország történetéhez. Nem illenék ily 
bennünket legközelebbről illető kérdések eldöntését külföldiek- 
től várnunk. 

Salamon Ferkncz. 


JíJSLATOK ÉS BABONÁS HIEDELMEK 
A BÁKÓCZI-KORBAN. 

—  Culturtörtéueti  tauűlmáuy.  — 
EL8Ö  KÖZLEMÉNY. 


A babonás hiedelmeknek, szokásoknak, (úgymint sejtelmek- 
ben, álomlátásokban, jóslatok és varázslatokban, szerencsés vagy 
szerencsétlen napokban, csodákban való hitnek, táltosok és boszor- 
kányok, phantomok látásának s meghivésének,) és az ezekről 
található egykorú följegyzéseknek, fönnmaradt hagyományoknak 
összegyűjtése, tanulmányozása, saz azon kor miveltségi állapotá- 
hoz és az akkor élt és szerepelt történelmi egyéniségek lelkületé- 
liez, jelleméhez viszonyítása, épen nem utolsó tárgyai közé tarto- 
zik a müvelödés'förténetnrk. Mert csak, ha mindezeket kellően 
átvizsgáljuk s hatásaikat — melyeket egyesekre és társadalomra 
bizonyos fokig tagadhatlanúl gyakoroltak — kikutatjuk és mér- 
legeljük : csak úgy és akkor foghatunk magunknak helyes képet 
alkotni korról és egyénekről, ezek benső mivoltát, jellemöket, tet- 
teik titkos rugóit tekintve. 

E jelzett szempontokból kiindulva, lássuk most már : minő 
babonás hiedelmek s szokások uralkodtak hazánkban a^Eákóczi- 
korban ? különösen, a föhh szereplőknek volt-e ezekben részök ? 
és ha igen, mily fokban ? s ehhez képest, tulajdonítható-e ama 
hiedelmeknek komolyabb történelmi hatás? 

Vegyük sorra a szereplőket, a mennyiben ily eszmékkel 
vagy szokásokkal egyikök-másikok, a fennmaradt följegyzések 
szerint, egyátahin kapcsolatba hozható. Arra nézve, váljon valaki 
bír-e babonás hajlamokkal? még bizonyos fokig ma is, de annál- 
ínkább az elmúlt századokban, melyek a miénknél sokkal valláso- 


|Ak1.\TOK t^ WABtiNÁüí lIllítílíl.MKK A bAKÓCXI-KORBAN, 


ti 


Einczeiit-i bírtak, külöuös tekiüteibe  veetidu a nevelés és 
tftflekezet. 
n. llákóczi Perencz, — kinek atyja^ buzgó kath, anj^áüak 
Mthory Í5s6fiáuak halásii iüatt, ősei Zsigmond cs György fejedel- 
hiléböl még ifjouczkoráhaü kitért, — már kalb, vallásban 
letett s tudvalevőleg jezsuiták által neveltetett Innét ered 
rTaUiribuTtgalma^ de amfly iúlhizgalommd^ vagyis olyanná, hogy 
6 fejedelmi állásánál fogva más felekezetű alattvalóinak vallását 
volna^  —  Boha nem fajált.  Ellenkezően,  Rákóczi, a 
jyéuÍ!*égre nézve buzgó katbolicus Rákóczi, a proteatán- 
Fiiíik talláaBzabadságáért U harczohi; maga mondja: azért, mert 
a prot vallás szabadságai, az öse (L György) által kivívott lin- 
ói békekötéfisel tóiTénybc iktattattak, ts ő egyáltalában a nem- 
I selnek lábbal tiprott jogai helyreállításáért fogván fegyvert, — 
Idrveny h törvény között különbséget  nem tehet vala 8 tenni 
mm is akart. 

Udvara leginkább protestánsukból állott (ndvari mar- 
f^diallja Vay Ádám és cancellárja Ráday Pál ref , udvarmestere 
Ottlyk György evang.Litüekvalának,) és Ö, a ki mindennap híven 
yl^ry^ 'urWi ^8 míí^ét ballgatott, u, a ki az öreg egri püspököt 
Tl< Istvőüt míijdnem atyjaként szerette, — a protestán- 

[ soiktél jfigtalanüíl elvett templomokat, iskolákat nekik visszaadatn, 
pt&kat  pedig az országból kiűzette:  mivdhogy a nemzet 

ifff/ hatdrozd. 

Mert Rákócxi, egyéni vallási érzületét mindig alárendelé 

E>U nemzete általános jogérzetének és törvényesen nyilatkozó 

'k. Söt midőn az országból kitiltott jezsuiták egy részé- 

ztetésével  megbízott egyik országos bizottság tagjai, 

I név sxeríiil gr* Szcut-Iványi László, Orosz Tamás és Usz Ferencz a 

rl^iak bizott feladatban kissé habozva jártak volna el: Rákóczi 

wgorű nebezl élését érezteté velők, nemcsak,  hanem büntetéssel 

fűajcg«ílí' a Uéslekedóket, szó szerint ezeket válaszolván nekik: 

nj 1707, RöZifnyLK Kassuiit 15-tói irott lcvel<'t 

K|(Kmet^ \v ben vai^*  s/Ükatígteíen  kíírdí'sckkol,  úgy  kit' 

[ jttk, r«4k tuí id<it Totitutja inkább, inmtscm instnictióját véghez vinne, — 

ir hány ízben tiiJtokra adtuk Kglteknek, hogy az jesuíták 

viz JJbtnctntUis GcntíráUsboz forduljon, 5 parnnesoltunk 

«í l>fc*tx. Vic<H3ettcrálb Bcrthóthy Forcncz hivUnkuek, hogy aion 


42 .rÓKLATOK É« HARONÁK HIKDKLMKK 

pátor jesuiták kikíserU'tdsehcu assistáljon, kiben — tndjtik hizonyossan 
— nem is lesz semmi liátramuradás. Kgltd- pedhj mindenekhen íw/yV úytf 
iiutgáfy hoyy /díf*t'geft volt'i nem az cmlitett aserzefhez, hanem «:? hazához tessék 
meg. Többször pedig ily szükségtelen késedelmeket élőnkbe ne terjesz- 
szén : hanem Járjon el az reábízott dologban nugy serénységgel : máskent, 
tudtára légyen Kglteknek : ha ugyan csak az időt vontatja s azzal az 
Nemes Státusok elvégezett akaratjának executióját különb-különbfélo 
praetextusok alatt halogatja, — megmutat julc^ vozérlő-fejedelmi authorítá" 
itunkbnl csakhamar ezentúl : mJként kellessék Kgltcl' ellen véghez vitetnünk az 
exeriitíót /€ *) 

íme, ez az eljárás jellemzi Rákóczit, a nagy nemzeti hőst. 
Előtte a nemzet akarata minden ; a többi — még saját egyéni val- 
lásos meggyőződése is — határozottan alá van'rendelve az alkot- 
mányosság szabványainak, a nemzeti akarat követelményeinek, 
a mely, ha úgy kívánja: ő, saj^t nevelő szerzetét is, mint állam- 
ós szabadságellenest, — kiűzi az országból. 

Ily elfogulatlan, ily pártatlan fejedelem épeuséggel nem 
mondható túlbuzgónak,^) és alig képzelhető, hogy ily felvilágoso- 
dott lélekben valami babonaság lakhatott volna. Valóban, Rákóczi- 
nak egész nyolcz évi háborújában való szereplése, működése bent 
és kifelé, minden minden, a legfölvilágosodottabb főt, tiszta, vilá* 
gos és világias gondolkozásmódot árúi el. Semmi hajlam nála a 
babonáskodásra, rajongásra ; sőt egyik előkelő tábornagya, a 
bigott gr. Porgách Simon, egyenesen azzal vádolja őt (s ez teljes- 
séggel nem dll,) hogy >öFölsége nem jó pápista, mert a szentegy- 
házban, a szent kepéket kritizálja s csúfolja, ha rosszul vannak 
írvat (festve.) A mi azonban csak azt bizonyítja, hogy a fejede- 
lem, — ki iQúságában sokat tartózkodott olaszországi, különösen 
római képtárakban, — műértő és mfikritikus vala, 

»Jó pápista^ volt bizony Rákóczi: de nem volt^ legalább 
francziaországi tartózkodása előtt, nem volt túlbuzgó rajongó, és 
legkevésbbé babonás. A mint is bármi babonás hiedelmet, vagy 


*) Szent-Iványiék Kassán 1707. jan. 15-kén kelt eredeti fölter- 
jesztése és az erre rájegyzett fejedelmi válaszfogalmazat a kir, kamarai 
leréltw'ban, 

*) Öregségében, Kódolton nyilatkozott vallási rajongása későbbi, 
iVaneziaországi eredetű , s grosboisi remete-életére vihető vissza. (L. 
Kákóczi Vallomásait.) 


X nÍKAr/f. KOKBAN 


n 


ívt ;ii)^ taiiikiiik,  reudkivüli köríUmeu}t is^ 

Ifcjteiii neiü tadáj — csak egyel leUmkj azt i« 

emlri, mán üenki.  Ugyanis Emh'kirafnlban (melyeket mír 

acm ■: fíjldön szerze) Érsek-Újvár üőlroma- és clfogla- 

kwák \i *  i  iéOvember) elboítzelébéDél^ ezt veti utíuui: 

>Mfg 6 Tiir alntt tiÍ1>oro%áuk, igeii ci^odiUatoisnuk tetascett elöttUiik, 
fcogjr t»pfiyü;;:iakor miiidr*nn!ip i^rrg-áj^yiik dcrrgcVH ImlloUtik-, (rgyouKÍ 
íUk^artdikfbt, migy távüleágbftu, — a inílkült Uogy ezeu tüjn-meny okát 
mc^ Ltrtctk Tolna fejteni. Annyi bizonyos, liogy az elleus^ígcíi várakbun, 
mellek i > "    '   nlva,  nem líittek; ti^ peth)/, a mü dittifá' 

_tmmtm Aí^ '  rolt^ tt nehn* a^  hihetnék  ft rnok. Uh t'jtétl 

t, mit értékcikkei mtijjwjhatnak,* 

Mi lett légyen ToUuképen ezen ^mtseazerH^rA imru ;i bíiboua- 
m njíüden időkben Lajbiüdó köznúp által — mely Rákócri 
rajongáfiig szeretett személyi/beu a magyar nenizet számára Isteti- 
kQklött szabadítót látott, a kinek tehát személyes jelenlétét 
ÍTesen hozta kapcsolatba valami rendkívöljvel, — mi lett légyen 
^c^uk, ama > meseszerű i tünemény^ a mire a távoli ágyúz««, 
A'igy tán fÖldrengési moraj általánosan magyaráztatott? 
A fejedelem bővebben kifejteni átallja, és a titkot sírba vívci 
íJnagával ; pedig a uéphangulat megértése tekintetéből érdekes 
Tolna a mysticuí^ magyarázatot ismernünk. 

Még csak azt jegyezzük föl itt Rákócziról, hogy mint a 
iticai és természetludományoknakbai'átjai — ki a csilla- 
ránt mái* gyeimek korában a nenhausi nö veidében haj la- 
tanúéit  vala, -- Mátyás  király,  Rudolf császár, és annyi 
'"mit régibb íizázaclokbeli uralkodók s tudósok példája í^zerint, ö 
is ftíé — ámbár nem valami kiilünös szenvedélylyel s inkább 
csak mulatságból — a kor  divatául tekinthető  rí<iUaijjóslmt* 
[Erre vonatkozó adatot találunk legalább gr. Bercsényi Miklós- 
ík-ÚjviIrbúl 1707. május 2-káu a fejedelemhez intézett 
baii, ekképon : 

.ir tiétmloffica lírognoéUvumii Fiiiaégalntk  NeapoliUmas uram (Ma- 
f'Uia) *<rm hulmi JvbfjiiH matjt/ord^fu  nnhmnál ; t^s igen  akar- 
ni ügnm Í9 Hjwn  aspectU£(oknt nézve  fenyegettem  \vi  publica 
|«i»ttí%^t (o  tiirócsti  pártohis UgA-ífben) s ueni  praecipitíiltiini,  ut shit 
n&tcr v|»em ct uicrum inter 90 tiineutos.c ^) 


*) Árthh'úM lUhksianumj V. köt, 41í>. I. Bercaényi alább idcaitiudö 


^^Éib^^^ 


tftt 


•ii JÓSLATOK É8 BABONÁS HIEDELMEK 

Ezen idézetből látható, hogy a csillagjóslati mutatkozó 
jelenségek fölfejtésével Bercsényi is foglalkozék, — a minthogy 
UDghvári derék könyvtárában csakugyan ott találjuk számos jeles 
államtani, történelmi, földrajzi és természettudományi munka 
mellett a híres magicus könyvet: »Se€rcta Johannis Baptistáé 
Portae Neapolitanae Mágia Naturálisai ; nemkülönben Ildebrandt 
» Mágia Naturális ^-ki, úgy egy német csillagászati könyvet, Le- 
grand Antal müvét: *Discvrsus de Secretis Na^urae^, és Schott 
Gáspár ^Physica Curiosá^-jdt. 

Nyilván ezekből, különösen az elsőből, a melyre hivatkozik 
is, meríté a magyar főúr csillagfej tési ismereteit. 

A mi a szabadságháború e második főszemélyét gr. Ber- 
csényi Miklóst továbbá illeti : ő már, valamint vallásfelekezetileg 
elfogultabb, úgy babonaságra is hajlandóbb vala Rákóczinál; 
és ámbár komolyan 6 sem hitt semmi csodában s babonában, 
mindazonáltal azt nem mondhatni, hogy épen nem adott volua 
reájok valamit. így pl. a szerda napot hetenként állhatatosan 
megbőjtölé, abbeli fogadalma következtében, hogy őt Isten (és 
saját bátorsága!) lengyelországi első bujdosása idejében egy 
szerdai napon a mohilewi erdőkben reá tört osztrák bérgyilkosok 
tőreitől szerencsésen megmenté. Különben, a császári fővezér gr. 
Heister Sigbert meg ap^jífe/cnapra tartott igen sokat, elannyira, 
hogy minden jelentősebb vállalatához pénteken kezd vala ; mit a 
kuruczok már jól tudván : a császári tábor mozdulatait különö- 
sen fentek napokon igen éber szemekkel vizsgálták. 

Bercsényi, a ki maga is szeretett profetizálni, tartott vala- 
mit a jóslatokra is, de csak úgy félig-meddig, inkább csak tréfál- 
kozva ; humoros, élénk szelleme ugyanis gyönyörködék s szaka- 
datlan komoly foglalkozásai közepette mintegy felfrissítő játékot 
lelt az ilyenekben. Ha saját jóslatai betelj esedének : sohsem 
mulasztja el Eákóczihoz vagy Károlyihoz irott bizalmas leveleiben 
tréfálódva odatenni a ^lám mondáin^-oi, mely szójárással sok- 
szor enyeleg ; pl. »Lám mondám, mondám, — ha mondám: sem 
mindenkor rosszat mondám,  legalább  mindenkor jobbnak úgy 

levelei mitul c f/i/í/Jteméni/ lőtttcihen olvashatók. Tübbé tehát nem hivatko- 
zandunk a forrásra. 


A. nXKÓr^JKOBBAK* 


iif!- 


i/.- 


í.  \l;.. 


íui jövendölései csúfot valloLtalc, ezt ü'ja: Már 

iv, vagy  btks^út jrioüdok a Uívi mondavi-Dak^^ 

Idcsei kalendárittm egyes napokhoz odanyomatott V, C. 

pCílig ráfogta,  liogy az előbbi Vincit Curncz-oi, 

u, . _, .,hen Superat  tínldaf-oí jelent, és így a V* C* betűs 

QSpok a ktirtjc/okraj s az S. S. betűsök a németekre bo7.nak sze- 
eiicsét 

Tgy 1704. sepi, 8-án Vedrödröl kelt jó hurnoni levelében e 
f tárgyról ekként enyeleg : »Pro finali írhatom Ngodnak (Rákócíi) 
lOcskajr levelét veszem : megijedtek az németek ; és mivel az 
l/dfMrí knhnddríom föl szokta tenni minden jó és rossz progressu- 
[Kbkjitf óg;miut, a7, mikor S. S. van ^Stiptrat Soldntf^ az mikor 
IV. C. * Vincit CurucZi^ — azt megtudta Ocskay, 1-ma Septem- 
V, Cl Oda vao goszpodin khorvfit ! VK Septembris ismét V* 
^^ csak elhitette magával : u veri meg a németet, csak reá 
per omnipotuntiam tartani ! . , , Már ugyan Sóidat uram- 
inak nixícs divfttjn (í*íe, tehát a »divat* nem új sztj !) ez idén, mind 
csak V. C. St^tjéiif/f eddig hizóntf jol taláíin rn i?idenkor, — méltóz- 
lassék Ngod revideálni !< 

Máskor is csak ily félig szánon s félig  tréfálózva beszél 
la löcü'i naptár mysticus betűiről; igy pL 1706* aug. 5-én Semp- 
IfrAl Írott  levelében,  midőn  a pöstyéni fürdőkben gyógyítga- 
tott köszvényes lábával először  próbált  újból lovagolni:  »Ma 
kioiftitem vala Galántháig, az lábamat nyargalódzva próbálni; 
\iifjf latom, hoffjf  ha  V* C vohutj —  vem félfencm magamat :  de 
5.^ — nem jó Imz, nem biztatnám magamat,  hamegállanom 
yr nem lehetne, az mikor akarnám ; de semmi !**) 
Magára nézve folyvást csak ilyformán,  féltréfásan, félko- 
nolyan emlékezik még Bercsényi egyéb jóslókra! is : de hang- 
|sAljoaeza aasok jövendöléseinek fontosságát azért, mert sl köznap 


' A iiaptárjr»íi latokról túpULU vJk'íuéuydre iids&ve Bercacnyi* 
uijiíik Iiákúí'/Jhúji& lin'/au várúbiJ 1712. fobr. 12*keu. tiOiát már 
iittu ídi'ji'fjen írott Icvdc ezen s'zavai h: *Neinoí<ak Ürrtl>ocriiií^ 
dC! ro^^ nz ifMmtani caloidarislák sem akiirjíik elhtüni nz békességet^ 
mivel lefigyt^l* titfuji?t, tiiHgyar ú. i. naptár) cgv iránt czeloz^ a mlut is //rr> 
Aecladálai  nknrtnm  FÖlídgocJnek  az némri <ít  mnffffor praű' 


4G jóslatok és babonás Hf£D£Ly£K 

és közvttézlö rend hisz szavaiknak, és így, ha jót jósolnak : ncigyobh 
reménynyel, lelkesebben indul a harczra. Jellemzően íija p. o. 
Érsek-Újvárról 1705. január l-jén a fejedelemnek: 

»Sok jövendőmondó támadott imitt is, amott is ; mindenik meg- 
egyezik abban : mind idevesz az uémti. — de abban külömböznek, ki 
azt mondja : általgyün (a Vágón) Léváig ; ki mondja : nem gyiin, 8 
nem ki Pozson vármegyébül, mind ott ve'sz el. Kire nézve, ez illyenehnek 
hitelt adva az hözségj szörnyű bátorsággal vagt/on, csaJc biztatja magát az 4/ 
enztendoreL Engedje is az irgalmas Isten, hog}' az cccle'siával mondbas- 
Hiik : boc in anno gratulemur !« 

Míg tehát az ilyen jóakaratú parlagi jósokat Bercsényi a 
néphangulat fokozása szempontjából szívesen látta: addig az 
arrogáns, csélcsap szédelgőkkel ugyancsak kurtán és csípősen 
hánt el. Mit tőn pl. egy maga nagyzó, tudálékos csodadoctor-féle 
német szökevény svihákkal? 1705. május 24-kén Nyitráról meg- 
írja Bákóczinak : 

>Mást is küldtem (egy Báron Barenhaascn nevii gyanús német 
vadásztiszt mellett,) egy alchjjmista széleseszü hivet : az is maga szökött 
ki (Béesbül,) azt mondja : Xgoduak sincs nagyobli praetensiója Magyar- 
országhoz, — de senkinek meg nem mondja, csak magának Xgodnak. 
Azt mondja: ollyan orvosságot tud : az egész tálK>mak ba kenyere nem 
lesz is ott, nem szomjazik, sem éhezik. Két nap koplaltattam, — enui 
h'ért ; megüzentem neki : vegye hé az orvosságot, badd bizonyítsa magán 
hasznát !  Igen morgott, € 

Volt azonhan 1704-től 1706-ig Bercsényi grófnak eg)' 
saját udvari, y2igy mV^h tábor l jövendőmondó ja: valami rajongó, 
túlfeszített képzelmű, de a maga mély henső meggyőződéséért s 
hazafias feláldozó lelkületéért, — mely őt utoljára is vértanú- 
ságra vitte, — mégis hecsülésünkre méltó egyszerű molnár-mes- 
terember. Ott őrölgetett Koncz Márton uram — mert így hittak 
a bibliás prófétát — a csendes folyású Dudvág vizén, Tarlós nevű 
mátyusföldi község határában lapátoló malmon, hosszú éveken át. 
Es az egyhangú malomzúgás, vizlocsogás halk zenéje mellett elég 
ideje volt a Szent-Írást, a próféták könyveit, Jeremiás siralmait, 
János evangélista csodás Jelenéseit olvasgatni, s azok titkos jelent- 
menyei, az ^idök teljessége^ az ^írás< igéinek értelme, továbbá 
saját lenyűgözött árva magyar nemzetének szomorú sorsa fölött 
hosszas tűnődésekbe és mélycontemplatiókba merülni. . . . Mikor 
astán ütött a szabadság és szabadulás órája, s az Úrtól küldött ifjú 


A hAKÓCZI-KORSAK* 


47 


fcgeddem diadalmas zászlói fellobogDak és a tüzes gr. Bercse- 
oyiuek mÍAj csapatai mindinkább közeledüek vala gyázelemitüi- 
Issin a meiírémülTe futó császáriak líj-omában az ország Téghatárai, 
I pj.,.  - . "^ fórra Yize felé, — akkor a szegény molnárt is elra- 

iga- OS lelkesedés here, s szeiií áhítatba merülve elkez- 

[d«ll bibU&6 jóslatokat mondani a m. nemzet fényes diadalmairólr 
íéciuiAk királyi székéről^ Bécs falainak leomlásárí31, stb* stb. 
A iiép álmélkodva hallgatta a szent embert, és hitt szavai- 
nak* A csakhamar nagy Uín-e kapott mátyusföldi próféta jöven- 
I <lAtQODdim ftzájról-szájra jártak. A Szered táján táborozó Ber- 
! csénji maga elé hivatá a jámbor élettt molnárt ; és Koncz Már- 
Jott arain, ott a bíiszke főúr, a hatalmas hadvezér előtt is rajongó 
lelkesiedéf^sel, mély meggyőződéssel monda el a magyar nemzet 
|ilíc9&ségéról  bibliai  rejtelmes  képekbe  burkolt jóslatait, hogy 
•«« mítfhzek rlhhtt/atffitik. * . . .« 

Bercsényinek megtetszett ez a lelke legbensejéböl beszélő 
I átir&ndoü ember, tréfásan eluerezé őt Haltakuk prófétának (** . . az 
len iarhini Hahokuk molndrom,<) gyakorta magához rendelé, 
lé^ mÍTel tapasztalta, hogy Koticz uram a Mátynsföldéty CsalbV 
ikAzi § a Füjérhegyekyidékétlie egész Ausztriáig, Morváig kitűnu 
I helyrajzi jártasaággal ismeri a e tekintetben a seregeknek igen 
kalauzi 8/.olgá]atokat tőn, — utóbb majdnem állandóál 
íieüett marasztá Habakukját. Koncz Márton ugyanis ném- 
ítsak jósolgatott, hanem a nemzeti ügy iránti határtalan lelkesedé- 
[ftébimf a legvakmerőbb dologi-a reáiizáná magát: mert talán még 
aárlegény korában szerzett helyismereti tapasztalatait érvé- 
líive» a nagyon hasznos, de nagyon veszélyes kémszolgálatm 
[tUlalkozék a németek ellen. 

Hy minőségében a magyar hadak fővezére utóbb teljes bizal- 

Imára niéltatta őt; sátorába éjiéikor is szabad bejárása volt; hin- 

jlajiUa ültette, vagy maga mellett lovagoltatta, s úgy magyaráz- 

itá Tele a tájékokat^ és nem egyszer egész hadi expeditiókat 

L tarlósi Habakuk molnárnak csillaglátásaí. kikémlelt 

ly rajzi útmutatásai szerint. Viszont szegény hiv Koncz 

[irton i« éjjeli-nappali fáradságát nem száná, maga járt s bml- 

ttinbereit jártatta  a németek táboraiban, mindennap ezer 

tljp kocxkájára vdve árva fejét. 


4^ 


'<i<SLATOK KS BA»^yAS HIEDELMEK 


Bercsíii>i először 17«'4. sept. l-jén emliti öt (^Koncz 
Márton nem tudom, mit konrz^^z r — de az t'n jövendölésem betölt 
éoklan, s most is alkalmasint elláttam sokat. — adja Isten, 
minden jóralcj az Ersek-Ujvártól nem messze fekTÖ Kérröl 
Rákóczihoz Írott lerelében. s ner^t óvatosságból ekkor is tit- 
kos jegyekkel írja ki : utóbb pedig legtöbbnvire csak M. betű 
alatt, vagy — ritkábban Márton néven — emlékezik róla, nehogy, 
ha a levelet a császáriak valahogyan felfognák, a szegény Haba- 
kukot baj éije miatta. Sept, 8-ikán ismét kérdi : >Xem tudom, 
ehhez Márton uram mit konczolpc 

Ugyanez év november havában, a Fejérhegyekben és a 
Morva síkján Heister ellen folytatott csatározásokban már Ber- 
csényi oldala mellett vala Koncz Márton, mint tábori jós, kém és 
kalauz. Jablonczáról. 1 Tói. nov. 30-án írja a fővezér a fejedelem- 
nek: »Eppen most hozá. reggeli Jézus-kiáltáskor, az Ngod leve- 
lét Köröskény i. Jól beszél M,, — úgy engeSje hUnU 

Ezután beállott éjtszaka táborostól a fenyves-erdőkbe, s a 
Habakuk kalaúzkodása alatt megindított Ebeczky István dandár- 
nokkal kiriasztá Búr-Szent-Györgyből a zavarba hozott császá- 
riakat. Mikor ezt a kalandos éji harczot Bercsényi dec. 2-án 
leírja, féltréfásan utánaveti levelének: »Mi haszna írtam ennyit 
Ngodnak? . . . hiszem, ott volt J/, — o ijesztette ki uket f* 

Dec. 7-kén viszont Sasvártól írja Bercsényi: >Nem kis 
gondolkodást okozott, hogy M. mondja: Pozson felül vigyáz- 
zak. . . . Bárcsak azt mondaná meg M.j ha Heister csap-é ismét 
által erre, vagy sem? avagy, ha az Dunán Hainburgnál vagy 
Bécsnél ismét általmegy en?« S másnap dec. 8-án Szobotistról, 
midőn Márton a fejedelem táborában Lipótvárnál időzött : >Míre 
magyarázzam, hogy M. felfii semmit sem ír Xgod ? Hiszem az 
tudhatja eddig: megoszlott-é Heister ? s mint van, s merre czélozf^ 
És ismét: > Alázatosan kérem Ngodat, hadd tudhassam: M. mit 
mondf Ha elgy'útt volna velem, — megvertük volna most Heis- 
tért .'« Dec. 9-k6n pedig Szeniczéről egy beszédes német foglyot 
küld, kit is: >jól meg kell examinálni fundamentumit beszédjí- 
nek, és M. uram ezekhez mit fog mondani?^ Tovább: >M. jó 
hírinek, hogy megverte valami föld népe az németet, nincs sohon- 
nan híre ; taldm csak az égen ve}iék azt .'«.., 


A RÁKÓCZI-KORBAN. 49 

Ez utóbbi kételyes mondatból az következtethető, hogy 
Márton égi jelekből, csillagokból is szokott jósolni. Különben 
ekkor szegény Habakukot, — ki úgy látszik, sorvadásos ember 
volt — súlyos betegség gyötré ; mert Bercsényi ugyancsak Sze- 
niczérul dec. 9-én kelt második levélben sajnálkozik fölötte: 
>Szánom szegény M.-t, hogy t;<?r< hány ; de akármit hányjon: csak 
jól \isdje marját^ még ktt hétig nékihaja 8 nékünk harczunk (ütkö- 
zetünk) ne légyen, s ha Leopold (Lipótvár) meglesz, ellenség nél- 
kül mehetfNgod. Quomodo haec conveniunt : mintha még Leopold 
alul kellene harczolnvnk? (pedig úgy lőn : Nagy- Szombat!) El- 
múlnék úgy az csiitörtökrül / Ut-ut sit, — fiat voluntas Donuni.« 

Aligha tévedünk, azt állítva, hogy itt a közelgő ütközet 
napjára nézve, ismét a tarlósi próféta valami jóslatáról van szó. 
A levél végén mégegyszer utal reá Bercsényi, a németeknek 
Pozsony felöl várt kicsapására vonatkozólag mondván, hogy 
>tndja M, — most szóljon f<í S másnap, dec. 10-kén megint: >ha 
gyün-é töl)b hada Heisternek? tudja M,, — nincs az 70 mért- 
ft'Jd az honnan gyün, ha gyün-^ 

Tehát a kurucz Habakuk büvhatalma, jóslási képesége, 
70 mértföldnyi körre terjed vala ki. De mi haszna? jós tudománya 
iránti hitelét Bercsényi olykor mégis megingatva érzé. Ugyanis 
már harmadnapra, dec. 12-kéu Széniedéről világosan ezt írja róla: 
>M. jól beszél, de az mint látom, el is múlik olykor beszédiben; 
ki rajtunk, ki máson, ki az időn múlik ; úgy látom, ott is alii sünt 
aspectus, et alii actu8.« 

December közepén Bercsényi a maga haderejével^ Heistei'- 
nek mozdulataihoz képest, a fejedelem táborának födözése végett a 
Fejérhegyeken át Nagy-Szombat felé közeiedék. Ekkor már ismét 
mellette volt a vérhányásból felgyógyult próféta. Dec. 17-kén, a 
nádasi szoroson általérkeztekor, Szomolyánról irja a magyar 
luvezér : 

»Irit€ii kegyelmébül, hóval, cssövcl ide jókor érkeztem, úgy, liogy 
uia iiapvilággnl meg helyben lehettem volmi, — de M. koczogását meg- 
:?záiiván, mcgkimUám az csézámmal, s csak clömhon toppana ; csak ma- 
jraiii levén az csézán, eleget heszéllett, engem tovább bocsátani nem 
akara, hogy tiui csnh ucm köll tocábh menni Azonliun szintén itt az kapu- 
ban ere Sennycy éd Jiiiday uraméknak ezen accliidált levelei ; kire nézve 
4zúllék M.-al sokat, de azt mondja : hanemha az (a német had(»sztály) 
Századuk.  1881. 1.  füzet. -1 


50 JÓSLATOK ÉS BABONÁS HIEDELMEK 

fordult vohiA Pozsounnk, az kit ö mond, hogy mcffvcrilnl' holnapukhu — 
de nem hiszi : mert, az mint ö magyarázgatja, lígy látszik, mintha az 
Déy^TíTíéX gyiinnc által nz Dunán, é& Dcvéntül Pozsonuak s onnan 
gylinne fel s ált^l az hegyen Stomfa fele, — es az gajári tekeriiletben 
Malaczkátiíl lenne az harcz. Xa^ úgymond, /teinml : tndom én : az hoinap 
iteni gif'nn, marailjunlc itt ma ! Azok az hadak vigyázzanak ott ; még ez 
éjjel vngy megjárom^ (t. i. a ne'met táborát) rogy gyün emberem, - - de azf 
7neg leli rarnihil; meri már megvót az én Htám réUk ; hiszem, elérünk még 
hajnalban is oda ; 08ztán, tudom én, hogy meglesz holnap, csaJc ttzanit 
fttyadjam. Kire nézve megmaradtain, és írtam sietve ordereket az tisz- 
tekre : ki mitevü legyen, és hogy oly készen legyenek : mihelyt megyek, 
lóra ülhessenek. Azt is mondja M., ha megfordult az esze, s az hegynek 
innenső felére akarna gyünni : megmondja még ez éjjel. Rationabiliter 
ugyan ember gondolhatná : talám két-három felül aknr ütni. Isten az 
olt-almunk, bízzunk benne !c 

Líitszik c jellemző sorokbíil : mennyit adott mégis, előbbi két- 
kedései daczára, Bercsényi az egyszersmind kémként szolgáló jós 
nézeteire, midőn annak javallásából megtartja elhagyni készült 
hadállását, s rendeleteket küld a főtisztekre. És valóban, a. sze- 
gény beteges Habakuk a következő este s éjjel odajárt a kemény 
havas időben Heister táborát kikémlelni ; éjfél után téi't vissza 
iSzomolyánhoz. és betoppant Bercsényi szobájába, a ki is dec^ 
18-kán >2 órakor reggele tudósítja Rákóczit: 

»Most éjfél után csakhamar jőve hozzám M. ; mondja, hogy mind- 
gyárt estve egy órával elgyött az o embere, maga i'jt odajárt véle, cttak nem 
rég gyütt meg. Elnézte ökct : de bizonyos, hogy háromfelé van most, 
Pozsontúl is akar gyünni - - már által is gyütt vagy 300 benne, — 
azzal az győri, komáromi labunczok is vaunak, — lesznek azok is vagy 
3 — 4000-on, de rossz nép. Merre akar iltniV ha tiíl-é az hegyen? vagy 
innen, Poz.sontúl V még nem tudhatja, d<* úgy látja : mind öszve akarna 
az menni Heisterrcl ; oda akarnának ök menni az hídhoz, az hol mi 
általgyUttünk, Söntéhez, s mind a/on volnának : bennünköt följttl szorí- 
tanának, az ü országok felül, — íXí" (n«'m) érkezik ö bizony arra ! Heister 
még nincs az hadak kJizött, bizonyosan mondja, addig nem is gyün által 
az dereka, nem isgyUhot hertelen : mert gyalogja sok van, ágyű-eszköze ; 
hanem először (az mint magyarázza'* De'véntül fog nuís csapat gyünni 
vagy ma, vagy holnap, az ki az mi hadunkra akar Ütni az falukon, — 
arra kell vigyázni, azt verjük meg cltíöben, ott fog ö is rabot. Ama derék 
harczunk még nem most lesz : mert talám  még majd  egy  hétre lesz ;*) 

*; E » derék harcz, < mint tudjuk, december 26-kán lön Nagy- 
szombatnál : tehát csakugyan épen egy hét múlva ; Koncz Márton ezt, 
mint látjuk, ugyancsak jól kicombinálta. 


A RÁRÖCZI-KORBAN. 51 

lumem esak mind öszveszedjük az hadat, mind lovast s gyalogot ; Nagy- 
ságodnak is Írjak : nem kell ott az vártul tartani, jobb, ideküldje Nagy- 
ságod az segítséget, de az német elmaradjon az vár ^ipótvár) alatt, ^) 
Mondottam neki, Nagyságod mikínt nem küldhet igen hadat : mert ha 
Pozsontúl is erre tan ál menni valahogy, — reá nem érünk. Azt mondja : 
l«áit«mk ennek az hadnak küldene Nagyságod segítséget, az ki innen van 
az begyen ; hiszem, ha ez ott az hegyek közt akar általmenni felénk : 
utánamehetne az onnan is, úgy értem, Bazintul. Az ki had Treneséii 
felé volt is, felment — azt mondja — az is Heisterhez. Csak megírjam 
ám mindenfelé : vigyázzanak, mert már elment az híre, hogy falukon 
vaunak az hadaink, mind tudják : ki hol van ? egyenként akarja föl- 
verni őköt ; mert már, valahol valami hada lehetett, öszveszedi most, s 
csak meg akar már velünk verekedni. Mondom neki : ha mind öszveve- 
heti magát, — megver az, vagy elnyom bennünköt ! Azt mondja nevetve : 
nem bizony az, hacsak az Isten nem akarja őtet (Mártont) épen megva- 
kítani vagy megverni ; me'g noha nem eseti őrajta ollyan, az kit nem tudott 
roina : de bizony, nem látja most káruukot, mert még — úgj lehet — 
hírmondó sem sok megycn cl benne, csak jók legyünk, hacsak víznek nem 
szorul,*) mert nem akar ám könnyen elgyünni az víz mellől : hanem 
mind az víz mellett akar elgyünni, mint czclütt, és megpróbálgat elsőben 
lieunünkot egy darabjával, ha bízik osztáu, ügy gyün el, — de ne 
engedjük ám ! Csak ö láthatná meg az mi hadunkot, mert bizony, bár 
volna 9 — 10,000 is, mert itt kell ám most (Nagy-Szombat körül), nem 
ott Umnknál (Galgócz, Lipótvár táján^) nem bántja ott senki ! — Nem 
látom rossz kedvét (t. i. Mártonnak ;) légyen Isten akaratja ! En majd 
általmegyek virradtig. € Végül még hozzáteszi Bercsényi, hogy ö Heister 
elönyoműlásávul a földncpe megriadásától s cbböl eredő zavaroktól 
tart, 8 hitetlenül és fanyar gúny nyal mondja : »Az én rationabi Utasom 
uem ér M. eszivel ; nehéz is kitanulni beszédjit, s úgy látom : multa mw 
lantur {» tempóra. De, csak Isten jól adja, s mind jó lesz. O ugyan bíztat, 
fl nálánál is inkább Isten kegyelme, igaz ügyünkhöz képest. « 

Ez a fönnmaradt legtüzetesebb leírás Koncz Márton beszé- 
deiről, 8 a »prófétac egyéniségére s miveltségi fokára annál jel- 
lemzőbb, minthog)' Bercsényi több helyütt szó szerint visszaadja 


*) Tudva van, hogy Nagy-Szombatnál csakugyan a uémet-kuru< 
czok állottak át a harcz tüzében árulóul a császáriakhoz, és főként c 
ráratlan körülmény okozá az úgy szólván már megnyert ütközet közben 
beállott zavart ; K. M. tehát ezt is mintegy előre óva sejté, midőn ama 
kétes hüségü szökevény-had hátrahagyását tanácsolta. 

") Heister Nag}'-Szombatuál tudvalevőleg a Párna patak mély, 
partos vízárkával födözé seregének hátát a kurucz lovasság támadásai 
ellen ;  én így ennyiben in tnlál Koncz ^fartőn Jóslata, 

4* 


.'?.!'  -i.rr; '— --/.. -'■ . Z- :**..« iii.  ~il.i-:i.". iL-rriiiiiTrtrii annak 

l.íi::: :^ K.i' ikul;Ai-i: sj.l-.^\^l ^1^:17:? :.k:r.  ^i-égis levele 
; 'íli'.i::-..r:. i-rr: '    -^ -   •--. :-•-._:..-.:.<  — sokat meg- 

M'j :j;1l It.. :r-k^L -^fr^- -• :.'vr:-'r l'ra űlvén. fül- 
r.v^rr.'.: :.'- -i zl: :- Fr -rlr^; rkr:. s s-";;^'.!^-^ LieszkOtűl a 

:-/_:::  !:: ; it: :..  .  .   _ 1 :::.  .j ^ .. ..j ..  tí'^;.  :v:..v1 -^^  van 

•;..:.-:!   -'    .- "'     ■          '      ■   *  ■   ■ ■' *   •-V-k  kí:aul;it;t, 

]  jv :. ^:.í:  :. ;:. .1 .:. : .'. :;•:..:_ j.-.  •■::_! . ^ ::   ^y :j.1-\;- v^l • i::iiluii- 

*. ". y. .. y.'.': 7':..   '.z -^i'  i .. :.._:.";:.:%.. — 1.- "  -- ■:   i.-.:.'.:  h.IiiJij-ritáu. 

A/ :  ^- ..:: v^/.   . - ^:. '. -r : .^^.r ^. .   .   '.. :.z -. ^ <:':. \i  rO:n 1 ?ai». 

'.->?;  -.7 . .Tr:' ■   t'.. 1'- .<   ; -■ ,   I_-:rr   -. ..I--. ii.  sk-. ..   "...-«: t-I.I   -. .   "■.   -.::■.''   l:«"*/ 

H:!-:-r :..; r. a;:: :. l í/a :.:::í1 >. : ^; .. :~. ry.::i ;.':al : bauum 
1' zt :.:- ;k :..^^-^L. iv :_^-: jy L : :? '/..'. '.[;>.: \-: -■::.: iUí-ttroz — 
::/.' ... :.:/;* — :." .!. A-:; I>:^:. : : V - vi^y i^^::: Vul:.\i:;:.ik a/ liol. 
j .-w.    . , •.  '-     •   .  •  :    ■  : — r'  \z'. 1:. :. '■.*  i jy  íJívi-'-üu :  /// 

•:    . .'  :.-;!=   ?/.;•...■ .L   k'v..".:k-": ■ ■;  :..;..  .? .?<   ..s.\  m •:i>.ij:i : 

y . • _. /A ■■  -.    ■ -   : ; •:    ■/  ■'.  ..   * í'Iyat  íí 

'i- '/.'.]. ír.::.':.:* i'si".k ^:.tk   -^: :..: -  -: v. I.í:;.: iíIm'.   l^ ;;/:  sc:.i ktÚic- 
?• .. :  t -.i!.A /.-. V jy  >Z'::i:-«»y rjj-r-   ::.:.:;:. — -.:-.  .:: :* nz  i.úeink 

LAtí-ik. Lml'v Bvr«>-:.vi :-e:i Lubo.v;, i:.J.;l MAriou boszí-il- 
yiíi. k''*tk»-'lik l'»íLii':. =■-■: i:t-o:: g-.':L>oi;a is ő;, — miuil:i-::iltal ttz 

*   I )•: r .■?••:! V i r- . i i : k* •/ • •♦:.- / .1 r. . - >i . 

*' l't.'.iratíaii i:i«;: utiiii.tVi.-:i : sl::--:! i: z.ik i/« :í ::KÍ;;?ál. Mnii- 
'i.iii M:írt":;is.ik. ini-jii. iiJt:-. : .::i'iL:y^r: : A/ k"k "l - ii. -."-.iii' I ol:i tti'k. 
a/*»k kiJ/Jil v.-!t.ik ám :t/«'k : ■ .'   ■.■/:.■  .^!l'^. 


A KÁKÓCZl-KORBAN. 53 

Eleczkyddfiíldrt csak dindítja, mert a jós lujy kívánta,^) Azou- 
bau még azon nap éjjelén újabban megemlékezik Mártonjáról, 
kit e kritikus napokban folyvást oldala mellett tart vala : 

»Ei>cn midÖQ ezt írnám, éjfélkor tájl)aii, veszem ezen Bokros 
íPál, ezredes) levelét, kit ma írt délben. Addig moudti M., hogy Pozson- 
iiak megyén, nem gyün erre Hei«ter, ^) most már azt mondja : nem gyün 
az iíle sem ma, sem holnap, mert sok népe van, ágyúja is van ; do nem 
hiszi még egészen, hogy általgyütt volna (a Morva vizén,) majd meg- 
tudja ; de az való : oda gyün, valahol az minap volt, (Gajáron ?) és cmk 
i'-^zj'ailafíunl- ám azzal (ez is meglett áG-ikán,) azért megírjam Ngodnak, 
hojifv vagy gyalogot, vagy lovast segítséget küldjön Ngod, mert ott nem 
kell az vár alatt. Én megmondám : Pozson felül is kell Ngodnak vigyázni. 
— I-y^fÁyt i(t m hntjyjn riiszahirninoin. Már virradtig mi hírem lesz ? nem 
tudom ; de csak elhiszem : nem hálnak ez éjjel Malaczkán és Lé várdon 
az mieink. « 

Márton pedig azonnal éjfél után neki indult ismét kémjára- 
túuak, sdec. 19-kén reggelre meghozá a más oldalról — Ebeczky- 
töl, kinek Heister elé való indulása csakugyan jó volt, és Bokro- 
séktúl is — megerősített bírt Lieszkóra Bercsényinek, bogy 
Heister tábora "^bizonyosan általgyütt a Morván, de nem mind 
még.« A dunántúli labancz ellenben visszament Győr felé ; 
Pozsonyban egyéb német nincs a helyőrségnél. Hogy Heister 
(iajártól merre fordulaud? soha nem tudhatja: »mertúgy is vau 
igyekezeti, megint erre gyűjjön Szent-György (Búr) felé, az mint 
azelütt volt. Segítséget oda (Malaczka tájára) küldeni javallott : 
de vaktában belé ne kapjanak. Ha ők nem kaptak eddig az mi- 
einkben, nagynak tartom; de azt mondja M., nem. Az mely 
németre küldte Ebeczkyt, azt mondja : elment, még tegnap meg- 
egyezett ezekkel, (Herbersteiu ?) oda hiába küldte. Csak azt 
vallja: megverjük, de nem tudja: ha túl esik-é meg az (Fejér-) 


*) Az nap este ismétli Bercsényi : »Már cstvc van az faluban, 
mégis semmi hírem ma sohonnan. Eberzhj elment J/. szacdm, ki még nem 
hiszi Hcistcrt az (császári) hadak közt lenni, és csak azt mondja ; egy 
hét is helételik míg megindul Heister, noha ugyan kell vígyázás túl 
nmonnan Í8.« 

-^ Ugy is lön, mert Heister Gajártól nem Szeniczc és Szomolyán 
felé: hanem Mária-Talnak és Récsének, szóval Pozsony felé tartva 
kanyariUt Nagy-Szombatnak. 


54 JÓSLATOK ÉR BABONÁS HIEDELMEK 

hegyen, vagy innen ? csak látja, hogy viz mellett lesz. Úgy engedje 
Isten ! ügy látom, sók megváltozik az látott dolgokban is.^ 

íme, megint tamáskodik a hitetlen fSyezér, hfi prófétája 
jóslataiban. Utóiratában mégis megjegyzi ; 

>Már írásom után üzeni M., hogj/ az o eiitberc (valami kém,) kind: 
vesztét hitte, meggyuit. Annak az németnek egyik része elment Pozson felé, 
másik része helyben van, — igen vannak rajta az mieink, hogy meg- 
csapják. Az már mintha erre felé akarna gyiinni, úgy mondja, — de 
hadd g^'iinne kiljebb, reáéruénk csak virradtig is, ha az \ázek közul 
kigyünne. De azt nem akarja, hogy több hadat küldjek, vagy menjek, 
mert nagyobb ré^zc elment (táborhelyéből) az németnek. Ezzel bizony 
— mondja — bírnánk, ha kimozdul. — Az parasztkatonák is hozták 
illyen hírit, hogy egy része Pozson felé ment, más része visszaindult. 
Már Isten tudhatja le 

Ez nap, dec. 19-kéu, Bercsényi gróf háromszor is érte- 
kezett Koncz Mártonnal, — . mint 5 órakor estye költ levelében 
említi, — de a Mátyusfold prófétája ezúttal valami újabb dere- 
kas dolgot nem jelenthetett. >Most M. semmi bizonyosat nem 
tud mondani, ma háromszor is beszéltem véle: csak azt látta 
meg ez elmúlt éjjel, hogy hol van az német, — de soha szándékát 
bizonyosan fol nem vehette, mert Pozson felé is van s erre is í 
hanemha két felé csapna. Meghagyta : megírjam az hadaknak is 
kik ott vannak előttünk, ne is igen agyarkodjanak : hadd gyüjjön 
küjebb az mezőre ; mert úgy látszik neki : erre gyün valami, az 
kit megverünk vagy holnap vagy holnapután, — de csak itt vár- 
jam, míg kimozdul. Valamely nyavalyás emberit hagyta volt ott 
vigyázónak, meghagyta: ma délre hírt hozzon neki, — de semmi 
sem lett belőle, búsul rajta ; ha vacsora-korig nem gyün, majd 
maga megyén. — Azt csak váltig javallja Márton, hogy, ha szin- 
tén ide nem is : az hegyeken túl Pozson felé hadat küldjön Ngod. 
Mondom ott lenni Sennyeyt, s írtam is már Ngodnak.c 

Dec. 20-kán hajnalban Ebeczkynek, Bokrosnak újabb leve- 
lei érkeznek, — a fővezér megint hivatja Mártont, és csudáld, 
>hogy M. semmit sem tud mondani; csak azt mondja, meg- 
látta az németet akkor, de fel nem vehette : merre ment vagy 
megyén? hanem ott hagyta volt emberét, annak meg kellett 
volna gyfinni az hagyott időre, azt tartja, — odaveszett. Maga 


A RÁKÓCZI-KORBAN. 55 

csak iizt mondja : ő bizouy uein megyén utána az németnek, hadd 
moDJeu, — reákerül ; azt akarnám : túl menne. « 

Márton emberét nem fogták el, d. u. 5 óra tájban Lieszkóra 
niegérkezék az, s a tőle hallottak után M., ki » eddig kedvetlen 
voltc, — »mo8t majd kibtijik az böribiil — írja Bercsényi, — 
frösen biztat, nagyon javallj i (helyesli) rendelésimet Már Isten 
kegyelmében vagyon, mint áld meg bennünket !« 

En*e a fővezér megindult éjjel a holdvilágnál Stomfa felé 
Heister ellen próbára. Vele járt a tarlósi göthös Habakuk is; a ki 
midőn — dec21-kén a stomfa-m ária- tali szorosokba húzódó császári 
seregre az erdőkből és hegyekből a fegyverre kelt hegylakók s 
hajdúk hangyamódra reátámadnak s a sok ezer puska ugyan ropo- 
gott, — :> Márton megnézé őket, s csak felszóUala nagyon : csak 
körülvegyük ! Mi ? fele is csak parasztember ennek ; csak menjünk 
rajta mindenfelill f Mondják neki : most bizony nem lehet megke- 
rülni, sem körülvenni ; nem láttad, uram azt ? Hohó, nem láttam ? 
De meglátjátok majd két-három óra múlva mi lesz itt ! Mind 
elv'sz az ; az hajdú bocskora is majd megmerül az vérben, — 
csak érkeznék az hajdú ! . . . Azzal felmene egy hegynek, lovon ; 
azt tudom : néz valamit, — s most is oda van ; hihető bizony, ott 
prédtkál.< írja Bercsényi Femekről dec. 21-kén esti 6 órakor, 
még a csata folyama alatt. 

Koncz Márton uram tehát, hektikás létére lóra ült, s hegy- 
nek-völgynek nyargalva, részt mert venni a harczokban is, biz- 
tatva, lelkesítve a küzdő népet. Elszánt lélek lakott kétség- 
telenül 0 nyomorult testű, köhögős emberben. Másnap. 22-kén 
délután megint visszakerült a fővezérhez Hosszúfalura, honnét 
esti 5 órakor tudósítja a fejedelmet Bercsényi : >Még semmi 
hírét ma nem hallhattam az németnek, hanem az mint üzenem 
Beniczkytül. 3/. mo'/c//a: mais eleyet lekonczoltakbenne.^ Tehát a 
jós e napon is ott forgolódék valahol a csatázok közelében. Dec. 
24-kén 3 órakor virradat előtt Korompáról kelt levelében is 
emlékezik Mártonról Bercsényi : »Buday uram írta hirét nem 
hiszem, — M, sem hiszi, (teszi hozzá mintegy nyomatékul,) meg- 
indulok azért virradtakor.< 

E szerint Márton ekkor is vele volt ; váljon oldala mellett 
részt vön-e a nagy-szombati ütközetben ? — nem tudjuk, de úgy 


56 JÓSLATOK  KS RABONÁíS HIKOELMKK 

látszik, igen. Annyi Inzonyos, hogy dcc. 27-k6n még nem kerfilt elő. 
Ugyanis Bercsényi, a harcz utáni ezen napon írja róla Sellyéről 
a fejedelemnek: >M. nem tudom, hová lett; de ismét támadt itt 
egy molnár, (tehát vj próféta!) alkalmas ideje mind mondja: 
Xagy-Szomhatnál rettenetes vérontás lesz, az kurucz igen kemé- 
nyen fogja viselni magát, — de ugyan megszalasztják az Vágig; 
7íewi sok. megyén által benne, itt maradnak az Vág mellékin, 
azután soha bizony semmi ellenség meg nem veri azokat többül.* 
Mely kedvező prófécziára a fővezér röviden csak ennyit jegyez meg: 
>Az első már van híremmel, — az utolsóra lesz gondom,* 

Másnap dec. 28-kán már Sellyén volt Márton is, sőt híre- 
ket is hozott: »Ezt gondolom igazabbnak lenni — íija Bercié uyi 
— M. szavaihoz is képpest, hogy tegnap ment oda Leopoldhoz 
az német. Még az parasztok harczának is az lesz az híre, az 
mint M. mondja : az hegyen küldtek vala által (a németek) vagy 
300 embert. — azokat verték agyon. « De Márton, íígy látszik, 
megint csakhamar elosont kémkedni ; mert B. már ugyan e levelé- 
nek végén említi: s>3i. nincs velem,* s 29-kén ismét: >Ezeket 
mondják. J/. nincs. Jmmár Isten mit akar velünk ?« 

Ezután igen sokáig nem emlékezik Koncz Mártonról 
Bercsényi; csak 1705. január 29-kén Ersek-Ujvártt költ leve- 
lében szól megint róla, rövidtnlen s némi szemrehányással: »M. 
uram csak azt a tanácsot adja : mi volna jó, mi nem ? Arra nem 
ad tanácsot: mikínt tegyünk az roszbúl jót?« Es jan. 81 -kén 
Mocsonokrúl: »En miudgyárt megyek Tornóczra, talám hallok 
bizonyosabbat. Elláttam, nem mindent látnak meg az mit néznek 
ezek az mi embereinek. Aí, segítsége (ő hozott ugyanis valami hírt 
Heister segédhadáról) nem vala ennyi: Benedek pór hada is 
megvasasodék,* stb. 

Tornóczra ^fárton is elkísérő Bercsényit, s ott a fő hadi 
tisztek előtt érdekes jelenet fejlődék ki : 

2>M. csak i'ljüve velnn tudósítja a fojodrlnn't Toniói-zriil 1705. 
ft'hr. l-jorül a föv«'zcr, — ma rc^jrgt'l nálam az tÍ8ztok, — csak obstJt 
vleiílt) az liáz1»au, clliUlí'>k l)clo! ; köszönő, fo<rad:ím, nyom!>an azt mondja : 
No. ha j«'>k leszünk, nyerhetünk .*> zászlót, — do e^ry kok zászlót mi is 
rlvosztünk. Kluczky mondja: Tj^y. do lelkem Bátyám, hogyan? Immár 
akárhogyan, csak rajta, mert ez hizonyos I Hol hát ? Akárhol, — csak 
a ]iol erjiik.  Elfakadmik  nevetve:  kérdik  ogymástúl : mic^Offa embert' 


A RÁKÓCZI KORBAN. 57 

O  azonban:  Jú,  jó! do,  htt  estik  ULcttiiiih,  v  niiii  t'tvjjnk  az 

urmeUf, — nem vesz ám  ahban  d ojy is I Felbíztiitám, — csak Icsi már 
az indúhUt.tf 

Ebből líitbíitó, hogy a nem sok társadalmi míveltséggel 
bíró Habakuk bátyó kissé confidensttl viselé magát, — azonban 
a ueTetgélö tiszteknek mégis emberül megfelelt. Óvatosan is bánt 
ezentúl vele mások előtt Bercsényi , a mint Magyar-Sókrűl 
febr. 4-kéu kelt leveléből látni: *Kigyüttem az hadak közé, 
mind együtt tanáltam az tiszteket ezen négy ezerbül, M. köztök ; 
kirely hogy meg ne szőllaljon kérdetleiif magánosan szólék. V oxa 
abbúl áll, hogy ebben az holnapban lássunk az munkához, mert 
nem lesz másszor annyi módunk benne, — ö így megy s amúgy 
megyén.* 

Febr. 6-án estve a tornóczi táborbúi ismét bőséges elbe- 
pzéléssel — és egy kissé humorosan — mulattatja Rákóczit 
Bercsényi, a maga hív, bár naiv prófétájáról : 

>lVgnapi híreinknek csak confinnatióját hozák ma, do többet s 
újabbat semmit. Ilancm M. elveszett az háztúl liajnalban is, ismét 
elögrj'ütt, ism«'t már hét órának clíítte eltűnt ; egykor, szintín hogy az 
hadakot ültettem, elövetödék, szöniyü nógatással azt mondja : No-no ! 
sokat késünk, sokat ; ahun megy a német ! Az a tegnapi német is csak 
élést hajtott Szombatban, s még hajnal clütt elment által a hegyen, 
epyenescn az mint jártunk, Ahun, Ilcister is utána megyén Karolinák ; 
most bizony megronthatjuk, csak menjünk ! l^azinbúl is — azt mondja — 
sok gyalog ment arra által az hegyen, hogy már az útját elállja Kjí roll- 
nak. Ifcister Pozsonban van ma, Károli meg följííl van már Pozsonyon 
is; a bizony csak való, hogy két-három nap alatt megharczol Károlival: 
mert csak elmegy ám utána, — segítsük meg, ha csak két-háromezer 
emltcrrel is ! Mondom neki : Menjünk hát ! ihon, felültek az seregek. 
^íi menjünk, — de Nagyságod ne gyüjjön ; mi haszna, annál jobb, vagyis 
csak egy ember Nagyságod : avval bizony nem sokra megyünk ám ; én 
bizony nem szeretem, hogy Nagyságod elgyííjjön, — liiszem, elég kapi- 
tány van itt, hadd menjenek ; nem kell egyéb : akármellyiknek menjünk 
az nyomára, s csak rajta menjünk, — megáld az Isten, meglátja Nagy- 
fágod I Koczóiliavi vele, hotjif elmegych, — maga, (noha) hitemre, erre az 
változó üdőre (nézve, a köszvény miatt,) az lovon is alig ültem, nem- 
hogy ily kemény munkára ereszkedhettem volna. Ugyan sírt az lelkem, 
könyvezve Imcsátám az tiszteket, hogy csak ki kellé maradnom közíí- 
lök.c Ezután előszámlálja tett rendelkezéseit, hozzá tévén, hogy: »Igen 
tetszett M. uramnak az dispositió, — szörnyű ürömmel vicnt ; Lét szoUjá- 
nuxt küUltan vele.€ 


58 JÓSLATOK  yj^ HABONAR HIEDELMEK 

Az utóbbi intézkedés mutatja, hogy Bercsényi ugyancsak 
úrilag gondot viseltetett udvari jóssái-a, midőn két szolgát is ad 
vala rendelkezésére. 

Másnap még odajártak. »Ptr üszögnek az lovak, dobog az 
szívem, M. odanyargal, B. bíztat : de bezzeg, uem bíztat egész- 
ségem Ic — írja Tornóczrúl febr. 7-kén kelt levele végén a 
fővezér, de a kinek néhány nap műlva már újra mellette 
volt szerencsésen megtért Habakukja, s febr. 12-kén ismét titok- 
zatos dolgot beszélt urának : »M. azt mondja, ő bizony nem tudja : 
ha gyün-é által (Heister,) nem-é ? Hanem, azt mondja, van egy 
ember, magyar — de most nincs köztünk — az ki felvállalta: 
kézben adja Xgodat (Rákóczit), azért odaig}'ekezik Heister ; ugyan 
amazt úrnak (mágnásnak) mondja.« >Ez ugyan hiábavalósága, veti 
utána Bercsényi, — hanem mégis kérve fordul a fejedelemhez : >de 
édes Kegyelmes Uram. az Krisztusért, vigyázzon magára Ngod ! 
Dühödt kutya, eb-ember az (Heister), ha holnap általköltözik, 
megnyugszik vagy egy mérföldnyire, - - úgy elmegy egy étszaka, 
hogy bizony ott virrad (Kis-Tapolcsánytt ;) öt mérföldet, hatot is 
elmegy olykor.* 

Hiábavalóságnak mondja tehát Márton jóslatát : hanem 
azért mégis ugyancsak óvja szeretett fejedelmét a netaláni telje- 
sülés lehetősége ellen. 

E levelét a tábornok febr. 12-kén este Tornóczon írá, más- 
nap átment Czabajra ; vele járt jóssá is, a kit most hiába kérde- 
zett Heisternek szándékairól, mert Márton csak megvallá : u 
uem tudja, a császári fővezér Modor, Bazin, Szent-György körüli 
czéltalan mozdulataival mit akar? Bercsényi tehát már csak 
a pénteket, Heister napját várta : majd megmutatja ez : »mi szán- 
déka van az eblölkünek!< 

Bercsényi ezután más vidékeken : Selmeczen , Léván ^ 
Nagy-Tapolcsánytt és Nyitrán időzék, s midőn a Vág-mellékére 
viszatért is, — igen sokáig nem ejűlíti Koncz Mártont ; úgy lát- 
szik, hazaküldte. Hanem Nyitrán nagy-csütörtökön (apr. 9.) költ 
levelében így enyeleg : >Szintén, hogy a Jeremiás siralmát hall- 
gatnám: veszem Károlyi siralmas rosszaságárúi irott levelét 
Ngodnak. Verek az Pilátust az gyermekek, míg olvasám Ngod 
levelét;  azt mondja a  feleségem:  Heistert  szeretné  odafek- 


A llAlCÓCIiT-KORBVN. 


■*■"•!:. ez a P'dnitt!<-rrrf\s H/okfisImti v.iu-*: még? 
— Oak ^'i'^ A a jeleti adatot 

MártoQnal nförezér c»ak 1705. aiigiwtus eltíjéü kezd ismét 
loglalkoxtiii midőn á Mátyunföldéii Kajálnál táborozván, újból 
mügához hlTátá a likltis molnárt A UitMc pedig ekkor kettou 
valAuiik nála: Márton és Benedek, ama B. és * Benedek* a kiről 
é9 a kioek pórhadáról már fóíilebb is emlékezett Most — aug. 
^-ka CKtíjéD — így írrólok: *M. azt mondja: áltulgyiin (a német) 
égessen i's a2 szeredi hídhoz* akar g}üuni; ha addig meg nem 
cnphatjuk: debía^at* liogy leszalad az viz mellett, de nem tudja : 
mic&úda viz meHrtlt ** nem vv an'a, az mit akar s nem éri 
Leapoldol. Az élé^t Szombat felé akarja küldeni, s maga erre 

»gyüiicU| — €2i nehezen hiszem / Benedek azt mondja ; mind Szom- 
bat felé megy. Már a2 jó Tsten tudja !< 
A próféták tebát nem valánakegy véleményen. Ez a Bene- 
dek UUn az a m;l8odik molnár volt, kit a nagy-szombati barcz 
titán fedezett fíjl Bercsényi, — ámde ö Konczczal nem mérköz- 
ketik fala. 

Másnap megint beszél rólok a fővezér: ^M. csak niX 
moad^: az szeredi hídhoz gyüu (Herbeville)y ha addig meg nem 
feíjftk ; Benedek ellenben, hogy igyeuesen Szombatnak megy. 
Mindenik biztat, de nem gyalogság nélkílL Ha oly helyen tele- 
pednék: talán ráérne Séllyétül én Szeredtűi az gyalogság is, t 
«tb, Aug. 4*kéo pedig, Diószeg környékéről: >M. azt mondja: 
(B.-r51 most már szó &jncs) ne íb próbáljam az lovassal, mert 
nincs liaszna; hadd gyüjjon ! De mégis azt mondja, amarra for- 
dul Vedrednek €, És Bercsényi csakugyan igazat adott u látónak 
nntlyiban, hogy gyalog nélk&l támadni nem akart (>Eu csak 
megrallom, Kegyelmes Uram, kibocsátanám addig, míg az gya- 
kig^gal megüthetném, noha nehéz az Í8.<) 

Iámét nincs aztán igen sokáig nyoma a tarlósi jövendö- 
moodénak, ^ cmk az 1 706-ík év tavaszán merül föl még egy- 
«or neve, Bercsényinek Nagy-Szombatból mart 24-kén irott 
lerelében. ^TTtolsí'ibb írása szerint Ngodnak, ha (a várt franczia 
betörte dandár) Gradiskára gyön: M, urom voxdt béVőlt»üky ved- 
\4fjHnk martuk i».* 

Szegény rajongó jós, szeroncsétlen Konx^z Márton, — nem 


60 JÓSLATOK í:s BABONÁS IIIKDliLMKK A KA KÓCZl- KORBAN. 

soká élt már ezután, csakhamar vértanújává lőu tűlbuz- 
galmáuak. T'gyauis szokása szerint egy éjjel kémségben a csá- 
száriak tábora körűi lappangván, Pruck és Vereknye táján vala- 
hogyan fölismerték, elfogták és Pozsonyba bevivék. Ott hadi 
törvényszék elé állíttatva, mint ez kivált kémek vallatásánál 
akkoriban szokásos vala : bizonyára irgalmatlan kínzás (tortura) 
alkalmazása után, kegyetlen halállal kivégezték. — Bercsényi, 
a mint udvari prófétája fogságba kerülését mogtudá: indirect 
úton, b. Szirmay István békebiztos által ajánlatot tőn annak 
valamely megfelelő császári rabokért leendő kicserélésére, — 
azonban nem sikerült hív emberét megmentenie ; a válasz az lőn, 
hogy kémek és hadszökevények ki vannak véve a carthela (fogoly- 
kicserélési szerződés) hatálya alól. Ügy is volt. 

A szerencsétlen tarlósi molnár tehát áldozatául esett hűsé- 
gének a nemzeti ügyhöz, melyet tehetségéhez képest, rajongó 
lelkének egész hevével szolgált. — A föntobbiek után föltehető 
róla, hogy szegény Koucz Márton prófétaságában nem volt 
csaló, hanem phantasta. Maga /s AíVM'cndkívűli W/J ereje s jós 
tehetségél)eii, és így nevi h if efeft m&sokat Szolgálataiért jutal- 
mat el nem fogadott. Csodálatos, forrongó idők szoktak ily 
exaltált eml)er(4et szülni, kik rendes élet hivatásukból, kizökkenve 
sajátos szereplésök után, rendszerint végzet szerűen vesznek el. 

E hangsúlyozott momentumok szolgáljanak mentségül, 
hogy a mátyusföldi próféta sajátságos egyéniségénél hosszabban 
időztünk. Es tettük ezt Bercsényinek e hatalmas történelmi sze- 
rei)lő alaknak egyéni bővebb megismertetése végett is, bizony- 
ságául annak, hogy nagy emberekre nem ritkán egyszerű kis 
emberek is képesek bizonyos hatást gyakorolni, főként, ha ezen 
utóbbiak rendkívüli szerepkörben lépnek, vagy léptettetnek föl. 

TiiALY Kálmán. 


:é]1l 


EGY ÁLLAMFÉRFI FIATALSÁGÁBÓL. 

(jreg Rákóczy György fejedelem, midőn fiai akkorára nőttek, 
hogy neveltetésökröl kellé gondoskodni, külön udvari iskolát szer- 
vezeit, melynek vezetése Keresztury Pálra volt bizva, s melyben 
a három külföldről hozott tanár Altstád, Piscator és Bisterfeld 
is résztvettek. A főfelügyeletet a püspök mellett ő is vitte s nagy 
gondja volt az intézetre. A főurak s főhivatalnokok fiaival egy- 
korii gyennekeit felvette az intézetbe, hogy azokkal együtt tanul- 
janak s ha majd az életbe kilépnek, az ifjúi összeszokás és barátság 
által támaszai legyenek. 

Ezek közt voltak: Lázár György Jánosnak fia, Debreczeni 
Zsigmond. D. Tamásnak jószágigazgatójának fia, Nyári Miklós, 
Ország Mihály és Usz János, továbbá Kovács György, Szénásy 
Péter, Bethlen Mihály. A fegyelem szigorú volt, maga a fejedelem 
vezette s ha valamelyik kihágást követett el, azonnal személyesen 
intézkedett. Egy érdekes példája maradt fenn ennek. 

Történt, hogy Lázár György 1635-ben hanyagabbal kezdte 
magát viselni. Már ifjú korban vagyonos ember fia s tán árva 
levén, azt hitte, eleget magába szítt a tudományokból. Szíveseb- 
ben vadászgatott, mintsem az unalmas előadásokat hallgatta s 
visszamaradt az iskolából. A fejedelem maga téritette jó útra 
az eltévedtet, következő rendeletet küldvén hozzá : 

Georgíus Rákóczi Dei grutia stb. 

Nobilis grate. Salutcm cuin favore. igen otthon felejted magadat. 
Parancsoljuk azért, hogy mindjárást jöttést jöjj gyermekink mellé. Secus 
non facturus. Dátum iu possessíone Kis Sink, diu 12. Fcbr. Anno 1635. 

G. Rákóczy m. p. 

Ez utóirat a fejedelem saját kczércJ : Az mid vagyon azt mindenkor 
m-gtanálod, de az tanulásnak idejét ha elmulasztod, az többé clö nem 
jii : ügy értjük immár is az tékozláahoz kezdettél és rosszak tanácsán 
indultál cl,  de lia magad m« g  nem  cmcndálod  és tanúsig  mellé  siet- 


6Ö KÜLÖNFÉLÉK. 

s^gel nem jUsz, érted küldünk, nyakon kötve 13 az scbolában hozatenk 
rósz ember. 

KiiUjdm : Nobili Georgio Lázár etc. Nobis grato. 

(Eredetije a gr. Lázár család medgyesfalvi Itárában.) 

A paracsnak volt foganatja. Lázár yisszatért az iskolába s 
oly sikerrel folytatta tanulását, hogy 1637-ben oct 16-én a palo- 
tában tartott vizsgán az ünnepi előadást, melyben kivüle R. 
Zsigmond, Debreczeni Zs., Nyári Miklós, Ország Mihály, Úsz 
Gábor, mint főbb szereplők. Nehéz György, Béldi János, Perényi 
Gábor kisebb szavalatokk^ú vettek részt, egy hosszá bevezetéssel 
ő nyitotta meg. ^) 

Az ünnepély hőse, ifj. Rákóczy György, csak a búcsű-szo- 
noklatot monda : maga a főszerep sokkal tehetségesebb és szor- 
galmasabb testvére: Zsigmond berezeg, Pallas személyesitője 
kezében volt. Utána egyik legnagyobb szerep a Lázáré volt ; min- 
den arra mutat, hogy a két év előtti csorbát kiköszörülte. Rákó- 
czival együtt ő is kilépett az udvari iskolából, legalább a három 
évvel utóbb tartott vizsgán nem szerepelt.*) Neve már megelőzőleg 
1636-ban előfordult a marosszéki lustralis könyvben, s aas isko- 
lából kilépte után csakhamar megházasodott, nőül vévén Apafi 
Erzsébetet, a későbbi fejedelem Apafi Mihály nővérét. E házas- 
ságból két fia született, de boldogsága nem volt tartós : neje 
meghalt. Özvegységét nem sokáig viselte: már 1650-ben Nemes 
Ilona volt a neje.*) 

L György fejedelem idejében nem viselt közhivatalt, hanem 
igen is szolgálta Marosszéket, melynek székbirája volt Az öreg 


') Scbola Triumpbota per Illustrem et Magniíicum Domiuum D. 
(leorgium Rakoci íilium Ulustrissimi Transsylvaniáé IMncipii Primagc- 
nitum a. d. 15 Octobris MDCVU. Accinentibus fratre ipsius Illustri et 
Magniíico D. D. Sigismundo Rakoci et reliquis Scbolae aiilicae discipulis 
in frequenti corona Illustrissimorum Transylvaniae Prineipum Proccrum 
et omnis ordinis spectatorum atque anditorum. Albae Julíae Ex Typo- 
grapbia Öuae Celsitudiuis M.DCVIII. 4-r. 12 os 56 11. 

^) L. Pallas Daciea quam Illustrissimus Dominus Dn. Sigisnum- 
dus Rakoci Celsissimi Transylvaniae Principia sccundus filius a. d. 7 
Maji anno MDCXL. Praecinente Scbola aulica applaudentibus omnibns . . . 
pracstitit. Albae JuIiae Ex typograpbia Suae Celsitudinis. MDCXL. 
Hogy Bod a Hung. Tymb. 66-ik lapon meg 1638-ban tanítványnak 
írja, az tdvedds. A mit ö ott ir, a Scbola Triumpb.-ból vette. 

^) Gr. Lázár Miklós. A gróf Lázár család Kolos vár 1858. 61. 
Gróf Lázár Jenő Itárában van egy szeretetteljes levele 1642. máj. 10-röl 
első nejéhez, ki már ekkor fiával együtt gyöngélkedett. 


KCu5lfF#.Lte. 


63 


Ittetfí iH^ritt fiatalokban, taDácsunti; tí«ztTÍselöi Dagy részét Bethlen 
|i»k tette át Fia If. György Bzivesen alkalmazta maga 

T*iJ- ■  '*   i harJitjftit: 8 nlig egy pár hóval iití'íbb, hogy 

,tsj » '/4r Györgyöt kinevezte birová a királyi táh- 

\'«f'v horderejű  reformok életbeléptéséiiek ideje volt ez : 

Imi! ben Össxerilt egy bizottság a fiscalis javak  üsszeirá- 

'   '  ' ' ('gy más biaíottíiág. az ed^^   V   ' '  - 

egy  törvén} köuyvvé  c ^ 

L tunikába. Ijiimr iiyúrgy tagja volt e bizottságokuak"), a/, elsőnek 
Imég c^ak ittiut cgyszeríi birúí az utóbbinak már mint itélömes- 
] !«?••) Azután is külÖDbözö törvényes megbízatásokat nyert az 
[orscágL , .. * . . j ^^ tevékenysége elismeréséül pár 
frrcl ti i emeltetett.*) 

rulajdouképeni politikai szereplése csak később kezdődött, 
iTaros, viharteljes idúkben, melyek Rákúc^y Györgj^ lengyel- 
_' hadjáratát köví-tték/\) de itt egy üjúkori barátsága 
vf|;2etesi«^é vált ránézve. Az] öreg Rákóczy udvarában bensőbb 
ríszooyba lépett, a hasonlag ennek. udvarában nevelkedett, Oi' 
tkálá&Hl pái* évvel korosabb Barcsay AkossaK s midőn ezt a török 
fverek fejedelemmé tették, egész szívvel-lélekkel hozzá csat* 
)tt. kitol aztán előbb a tökési birtokot, utóbb Búnyt és 
^örtiF* uy ere adomány áb*) 

1^..,^ .^kor még Rákóczy is fejedelemnek tartá, irta magát 
-«> s a részek éa az országnak nem épen jelentéktelen darabja 
'b * Muk, De a török ez állapotot nem akarta tűrni, söt 

aii. ^ akart engedni, hogy neki vagy > anyjának^ feleségének, 

ttioiikt «€»« ax őket követöknek  valami javai legyenek Erdély- 
h. n  ^iBarCfay H^éni^ttH \itlnakiegyenlítoi adolgot s Lázár Gv<h- 


*1 A Irirtíoü, üi<jlj^<lu ti-jiídeletn Fejf^ivar 1649, jul. 7. irt íiozzu, 
már kit fáhhí Mróuftk vaa e/J mez ve, ftr, Lti/Ár Jéiiö Itárit, 

niik 1650. fcbr. IH-áii hozzá  iutézett  rrndclcto. l^ o, 

, ,  -  dcpt» iT-iki rt^ndek'tou már így vau cziinexvé. 

*) Aí 1658* mart.  9-iki  readelet  már Uiiácsumak csdtocxi :  de 

ír * «r  volt.  Mtíg a krivetkezö  ífvlicu Is ígeuero- 

« < aak l6G0-han kapta meg, 

*| (jn*í  LikxkT J<>nü  loveltárábiin  omtctik  Rákuczytink  16ÖÍ1, 

9-^n LÁscár GyÖrgyböx írott  levulr.  Ebbul  kitctsxik,  hofiry JA/Ár 

titna nevcKctcd azumoii-újván  ars^ággyült^sen jelcutc^kctiy ü«92c- 

i' "  ; tatár raÍK)k ktváitáflára 0  bogy a ^éúz-fehf.cM  likotl- 

volt. 
•í UtóÍ Lázár csulííd G2-ik 1. 
^) A jisD(n  bftFkiluftk ♦> tirgvl-HUí  írott  Icvcie gr. L. J, birtokában. 


: - KÜLüNFÉLKK. 

i ::, mint régi tanulótársát 8 rabból is nála gratiáját, kedvességét 
f:-:r.: \ólvéu,^) követségbe küldötte hozzá 1658vóg6u. Az orszá- 
•::»> reiulok hosszú utasítást készitettek számára, melyben meg- 
NT.sbtak a Kúkóczynak adandó kedvezményeket, annak fejében, 
"i.ocv ö a részeket bocsássa vissza. Az alkudozások már hosszúra 
wuiuik s lG5i). jan. 23. és 24-röl Barcsay parancsokat küldött 
k'-^oiéaek, hogy térjen vissza.^) Miree levelek oda érkeztek volna 
s ^'j»ou az nai)on, melyen, Barcsay utolsó levele kelt, a dolog már 
:viidbe volt hozva : Rákóczy megígérte a partium kibocsátását,^) s 
S^alhmár jan. 3ü-án kiállitá, mint meghatalmazott az erre vonat- 
kozó téritvényt is.^) Barcsay pedig a pontok ratificálása végett 
rVbr. :íG-ra Beszterczére összehivta a rendeket.^) 

A dolognak ezzel nem volt vége : a végrehajtás még az 
íilkudozásnál is több nehézséggel jáii:. Az Várad átvétele körül 
úu-iiott főként, melylyel Rédei Ferencz, Lázár György. Farkas 
Kcrenez és beszterezei Literati János biznttak meg.**) Rákóczy 
s/oretett volna a már mcgállapitott feltételeken egyet-mást változ- 
tatni s az átadás előtt újabb nehézségeket emuit egyik-másik pontra 
i'.t'/ve. A váradi bizottságnak tolla, lelke Lázár volt s a közve- 
líiést líákóczy és Barcsay közt ö vitte. Ez utóbbi, a körülmények- 
u»l is kényszerítve, nem akart engedni, s a feltételek végreliajtását 
kv»\rtulte. ellenkező esetre a bizottságot visszahívással fenyegetvén. 
Kj^Y kis poh'mia fejlődött ki a két ellenlejedelem közt: mindenik 
Lá/.árn.'ik küldte levelét, mely válaszát és szemrehányásait, véde- 
kezéseit és támadásait loghilta magában.') Lázár hiven közve- 
lilett, mígnem HaresMV márt. 25.én világosan kimondá, hogy az 
ország Jjázárnak nem adott felhatalmazást, hogy új  i)ontokat 


'■ Szalánli Siralmas Krónika jji  l-JT-ik 1. 

-) Mind ket Icvol jrrót* Lázár Jeiiü liiriokáliaii. A/ utolöó külruiö- 
i.vn Ip^ii onh'kos világot vet az alkiulnzásokra. l Vyaiinít van líarr.^ainak 
jan. -l-«'n IMkórzylioz imtí levele is?. 

'*) A Di'i'sen összegyűlt rendeknek h).")lL jan. *J7-i'n Lázár 
ti\i'»rj:vliöz irt Kívele nj^yanntt. 

*•.) Az ir>r»l). Jan. .')0 án keli kieíryozesi okmánynak Lázár ti yür^y 
által irt minutája, mely a kiegyezt's !♦ pontját IVíglalja magában, ugyanott. 

^*) A Deesen 1(»,')1). tel»r. í»-án kelt orszájííryíih'si ine«ihivő. intézve 
LÚMÍr (iyörjryliöz, ugyanott. Krdekesek nu':^ liákőezvnak tel»r. 7. es 
17-röl Lázárhoz intézett levelei, m'nielv viszályos pontokról. 

**) A/ orszáj; által IG.")!*. mart. r>-en adott utasítás «;róf Lázár J. 
llúrl>mi. 

') Az erre vonatkozó ij^en c-rdekes levelezt's Kákór/y m:irt. 7., 
Iliiresai mart.  M.. KMkóezy mart.  l L, líarrsai mart. *J*J. kelt levele. T. o. 


KOrX>KrÍ!T.Í!lC, 


nri 


U iwm ii k végre, jnjjeuek haza.') 

nv6 FfL egymás; k: ha e halogatás követ- 

Vánidrjak truük kézbe kell esuij inkább essék a Rákóczy, 
lu fi kezí^böL A jíorta is belcíszült: ha azonnal nem veszi 
iTS a dolog addi^ haladj mig ö sereget vezet az országba, 
ba az t\ a V kezén lesz is, el fogja foglalni,^) 

, Vi^gre int*gi /. átadás, s a bizottság risszatérú 

Lázár azután otlhou volt c^lfoglalvu. Ilyen zavaros időkben 
0iiiáf%i érték az országgyűlések* kisebb-nagyobb tanácskozások. 
ÍUUm  1660-ban a török Várad ostromára ment s 5t ia a tábor- 

1' Imi helytartókúl Barcsay Gáspár é« 
ki. Ez volt emelkedésének  enlmina* 
iió ninlva megöletett. 

A  i bukásba h a sarcz kérlelhetetlen beszedése miatt 

arrODj^ó ctrs^ágot Barcsay nem  tudta lecsen desítni. A Rákóczy 

illőket,  ki csakugyan  benyomult 
I ly Gáspárt Örményesen a visz- 

iv egy csapata vitéz ellenállás után meggyilkolás 
sz volt a székelyek lázadása, s a megrémült Barcsai 
íkm Gíirgénybe  zárkózott,  íntvéu hozzá siető  hiveit: Haller 
«^»rt, B<*thlen játiost és Lázár Györgyöt, hogyök is menekül- 
A két első kikerülte a veszélyt :  de Lázárt a Rákoczy- 
{i&rtiak egy csapata menekülése közben 1660. nov, 29 én felkon- 
»Homo piusy pacis amans^ magnicjue consilii meliori dignus 
inat hiinc exitum bábuit. c^) Szilágyi Sándor. 


KI VOLT CSOBANCZ MEGVEDOJE RABUTIN ELLEN 

1707-BEN? 

A ^Dunántúli Hadjárat 1707 -hen^ czímű, először a Száza^ 
|dok 1879 — 80-iki évfolyamaiban megjelent terjedelmesebb had- 
juvténelmi tanulmányom t. olvasói emlékezni fognak még ama, 
I kordba'  ^ v hírre kapott bósi védelemre, melyet a Zala-me- 

lei ki/ legényes lovagvárak egyikébe: Csobánczba vetett 

kunicz őrség, eléggé nem magasztalható vitézséggel és 
isal tanfisított volt, Rabutiii cs, tábornagy kincsszomjas 


^j Barcday Ákos IÖ5Í»* miirt, 25'«u kelt levele u. o. Stlrgoti, a 
irt áö.. ro«rt. 2a. kdt kvclcibc-ii la. 

•) lUrcsay Á, 1659, mart, 304n írt lovdo. U. o. 

^ BeihUm Jánon Commctitárjaif Horányi kiadása. 11. k. 4C-ik I. 
liStríniU kdseí^lvf! vnn a gréf Lá:«ár eijilád Itnrában 68-ik l ICCjG-baii 
|Uxér Imre emeltette. 


C6 kOlönfét.kk. 

hada ellenében. És bár az érdekes részletekben gazdag Tárvéde- 
lem lefolyását elég tüzetesen leírhattam, — mindazáltal nem 
kevéssé bántott, hogy a parancsnokló várkapitány nevét sehogy- 
sem bírtam fölfedezni. Azóta, hogy nevezett munkám önálló 
kötetben is kiadatott, és különösen Dunántál meglehetősen 
elterjedt, e csobánczi várostrom-részlet bizonyos érdekeltséget 
kelte az ottani körökben. E lelkes érdeklődők egyikétől, t. Hor- 
váth Zsigmond Fejér vármegyei czeczei földbirtokos úrtól leg- 
közelebb egy, családi levéltárában őrzött eredeti oklevelet kap- 
tam, mely a csobánczi várvédelem hősének, illetőleg hőseinek 
nevét fölfedi. Ebből megtudjuk, hogy a vitéz kurucz kapitányt 
Száz Mártonnak^ s a dühös ostrom visszaverésében derék társát 
az uradalmi tiszttartót Döczy Péteimek hittak. Közöljük íme, itt 
utólag, gr. Bercsényi Miklós fötábornagy és fejedelmi helytartónak 
az ostrom után két hó múlva kelt. jutalmat osztó adomány levelét : 
»Kn Székest Gróff Bercsény Miklós, Nemes Ungh Vármegy<?nek 
Fó'-Ispáiiyja, Felsfíges erclcli ^s magj-arországi voz<5rlö Fejedelem Felsö- 
A^adílszi Kákóczi Fereiicz Kegyelmes Urunk (Tituhis) (fa az Magyar 
Haza szabadságíic'rt öszvcszövetkezett Ncmos Magyarország minden 
hadainak Fö-Gcnerálissa. Adom tudtára mindeneknek, az kiknek illik. 
Hogy, teke'ntve Nemzetes és A'it^zlö Szá:: Márton Csobáncz vári commen- 
dáns>kapitánynak, ^) ós Dóczy Ptter azon dominiumbdli tiszttartódnak ö 
Kegyelmek érdemes hazafi úsagára, meljtül viseltetve, ez elmúlt téli idők- 
ben, fe're tévén az helynek és bennlevő praesidinnmak gyengébb voltát, 
mindazáltal Kabutinnak kcvolkodö ereit nemcsak bátran az várban 
bevártak : de az várat Hazánknak nem kevés hasznára s azon környék- 
nek jeles megvigasztalüdására s emolumentumára, az ellenségnek meg- 
szígyenétésével, alóla való káros elszálláaáig s egész végig felíil titulált 
Felséges Fejedelem és Hazánk híívségében dícséretossen meg is tartot- 
ták. Mely Hazánkhoz megnmtatott igaz hüvségek és magok dícséretcssen 
viselések jutalmazására, az Felséges Fejedelem ratificatiójáig, azon vár- 
hoz közöl lévő feír malom névö malom, az Badaosfmy hegyen lévő tarht 
harátok^) szöleivel fiscália jussal adatott és assignál tátott kezekhez ö 
Kegyelmeknek ; s ennek fölötte az magok azon hegyen mostan lév»» 
szőlőjek is obveniálandó dézmátiil t's hegyvámtiU fölszabadíttatott és 
immunitáltatott. Kihez való képpest az Felséges Fejedelem liüvr*égében 
lévő  tiszteknek s rendeknek  közönségessen  intimáltatik,  és az kiknek 


') A főkapitány — de a ki az ostrom alatt másutt volt elfoglalva 
- - /ala-Kapulcsi  Thrniokoíi  Fen'uc:  dandárnok  i's gyalog-ezredes  vala. 

T. K. 

') A unr,i nsterctták, kik a hazalias benczékkel, ferencziekkel, 
premontreiekkel éa zobri oamalduliakkal ellenkezőleg, nem léptek be a 
Tonfooderatióba. 'I\ K. 


l<CL<lKFÍ:LfciC. 


67 


Itk  ti&mi«:t<»Itii.t!k : tiu LTÍrt jalcniik  s3mI»n<lo$  iidiifiBUÍmíi  uicguevozetf 

I^kJU MirtoD ciMir éa D^c7.yVétcTt ^ KcgjeUueket, ti Fejedelem - 

w*fr» tf^vábbt tm> íkt^pen ne tiirbállmsaák, ImÍJorgHtlmssftk, ü 

y  turlmJják V ik semiuikííppcu. Aíclvv*ll czcii ínlsominal 
fui^ítuteti  iíívrlwinet  la kÍa<Uí»ni,  I>ittatiíi  Éraíík-UjvAr, 

». k Mikim I 

Ml  övilt  Ivvt'l, Beri'öCiivi «*. k,  aÍÉijnlsúvul t's nngy  kertek  oníví 


rct 


TlIAT,V  KÁLMaX. 


ENYINGI TOROK IMRE. 
^ Aiiiil^ul Curvíji Jíimui luiigyar leveléhez. — 

A   Sxáziuluk  IHQiK  december  havi  füzetében  (821. l) 

Uykaif   Vimzt'  tiigtárfeiitik  nz  om.  levéltárból Debrecjfen 

földeRt'iri viszonyaira vcmatkazó néhány oklevél regest ái- 

fitiik előrebocsátása utáu, egész terjedelmüleg közli Corvin Jiívos 

:: 1498-iki, ugyané tárgyú  magyar levelét. A levél, már 

/  utohú  Hunyadytól  származó  magyar  nyelvemlék is^ 

' lüt telt, tehát közlésével Bunyitay úr; 

,  ^, en: ki volt légyen a levélben említett 

[•Airift nravn'gjin*? nagyon téved, midőn Derencsényi Imrére 

loL A kulcsot magok a fönt érintett regesták adják meg, 

fK*\í mind a^  Enyingi Töröi-család fi- és nüági ivadékaiuiik 

eczeoí I jogairól szólannk; — csodáljuk, hogy Bunyi* 

I ezen uti.. uk utáu reá nem bukkant a valóra. 

Ugyaais a Jiuos berezeg levelebeli »Imreh nram^ senki 

at a nevezett  berezeg Összes jószágainak  kormányzójn, 

nándor-fejérvári bán Enyingi  lörúk Imre, kiui^k fia, 

Kennek földesura és  reformátora, I. János király nagy- 

Imdvezérp, Buda 1541-íki hósí megvédöje: Enyingi TöröL' 

\3éÍínt ; a roiröl szerzÖ, ha Sznca Isfmn ^iDebreczen váj*os törté- 

I, kötet  164  -165-ik, továbbá  AVí^y  Iván  »Magyar- 

lládai« XL köt 291. lapját megtekinti, kétségtelenül meg 

fcp győződni.  Végre Szűcs  István  munkájából  (93, 1.) azt in 
^nn^^lAthritt:*, hogy azon  1498*diki  zálogbirtokos^ a kire Corvin 
Iá" ' czéluz, Kiuizsy Pál özvegyének, Magyar Benignának 

[1.1 ■ ''   - '  v^'  '  '  írvát-dalmát bán vala. 

V ;jí, nagy kútfötanúlmány alapján 

V cd alispánok a mohácsi vészig t czímíi becsen 
lbu.4.... abad legyen egy ^y*^m^\ vóloménynyel j'nnl. 

5' 


fiS kCiaínfélkk. 

nunky név szerint az eddig ismert legrégibb székely ispán szemé- 
lyét illetőleg. Ez gr. L. M. szerint, (Századok, 1880. noT. fflzet 
782—33 1.) azon Bogomér volt, ki IV. Béla bolgár hadjáratában, 
mint ennek 1235-iki oklevele bizonyítja, részt vön. Mi azt hisszük, 
hogy ez a Rákőcziak ősapja, az 1252. és 1264-iki okmányok 
által lengyelországi eredetűnek vallott (idemutat Bogomér atyjá- 
nak Sznhoszló Sobislaxo neve is) Csíz yf^Lgy Csíz-kerei, comes- 
nek és testvérének ÖyapoZynak atyja Bogomér. Mire nézve bát- 
rak vagyunk Szafiő Kdrolyusik a vörösvári, Rákóczi-levéltárból 
1870-ben vett Arpádkori regestáira hivatkozni, 1. Századok^ 
1870-iki évt 605—606. 1. 

Thaly Kálmán. 


EGY XVI. ÉVSZÁZBELI MAGYAR SPORTSMAK 

Zay Ferencz a XVI. évszáz legügyesebb és legszerencsé- 
sebb vezéregyéniségei közé tartozik. Zászlós, messzevágó fontos- 
ságú belpolitikai hivatalt ugyan nem viselt — az egy felső-magyar- 
országi kapitányságot kivéve, — de helyét katonai s diplomatiai 
téren egj-aránt derekasan megállotta. Első nejével: Garai Borbálá- 
val tömérdek vagyonhoz jutott ; huszonhárom vármegyére terjed- 
tek birtokai, 1560-ban pedig az oi^zág mágnásai közé iktatta 
a király. Még egri várnagy korában a protestantismushoz hajlott 
s családja mindmáíglan az ágostai-egyház egyik fötámaszakép 
jeleskedik. >) 

Garai Borbálától, az utolsó Garai leánytól nyolcz gyermeke 
maradt, ezek között az elsőszülött : Zay III. Péter > hatalmas 
vadász az ur előtt<^^. 

Péter úr családi életéről csak annyit tudunk, hogy neje 
poltári Sóos Istvánnak Cscry Annától született leánya: Sóos 
Klára volt, s magtalanul halt el. 

Zay-ügrócz, a Zay-aknak a XVI. évszáz óta családi lak- 
helye, Trencsény-megye legkiesebb vidékeinek egyike. A túróczi 
határszélen fekszik, sűrű erdő borította hegyövvel körítve, mely 
kétszáz évvel ezelőtt rengeteg lehetett, tele vaddal. Közvetlen 
1 'grócz mellett kezdődik a sűrű fenyves, a már düledező vár, 
mint elhagyott sasfészek omladozik mindindább, míg a zakatoló 
gyárak az erdők fjut ipari czélokra használják. Az ősök előtt 
ez iparág ismeretlen volt. A felső-magyaroi-szági, birtokán élő 
főúr meglehetős kényelmesen berendezett odvában várta a végbeli 
háborús tudósításokat, vitatkozott a hittani thézisekrőL várnagya, 

*; Njitry Iván:  XTT. íiníí — ;'» 1. t's a zay-ugrőc/.i l«-v.'ltMr. 


Kfit^KFÍLÉK. 


í;n 


jdtijtbüu pedig — 

. zédait, vagy vadász* 

«rd5 — m(*g most is — bővelkedik vadban : szarvas, 

, még dumvad is volt cleg — mezei vadat lelt a lankás, 

nem if?eii mi veit, résaícken annyit ameuuyi kellett. 

Péter ár kozbivatalt ssoha setii viselt, Néba d-elútazgatott 

ióbau de un/gest vis^zaterU Puszeuved^Oye a vadászatban 

S71-bcn  flútüzüti Tgróczrúlj iizeuket  szarvast ejtett el, 

tiií'g kii ' u.\ Kulcsár A uiln US, az iigróczi várnagy, 

a nu - i»au,  de csak  kilenc/ bort kapott meg, 

ármat Zay  László, a v6glesi  kapitány, igen ildomosán 

itett a Mátyás kocsis szekerérőlj közös családi Nimródnak 

rén Péter urat* ^) 

6gész falka agara, vizslája, vadászó 
|ar. karvaly lyal vadászás divata a felső- 

1 ü divatozott, még a kincstári udvarbirák is 
iwi.vM.oul kedveskednek egymásnak.'^)  A szomszéd 
1 természetesen csereviszonyban állott Ha egyiknek- 
' i akadt, ízibe ráírt Péter úr s ^atyafisá* 
1 iilott 1574-ben'':i Forgácb Simon Surány- 
hogyPálliy Jánost már megsíirgette az ígért agár iránt 
\m  ügy  látszik,  megbánta ígéretét Egy-egy  agár- 
sé^i állapota felett azután egész levelezés kerekedik, 
' an fontoskodva írja Péter úrnak, 
Iliit, igen jó egésszégnek örven- 
Albert Klucsónjó yadászpajtása volt Z. Péter- 
ukban csak a kutyák és karvalyok szerepelnek, 
aug. 4-én egy fürjésző vizslát küld Ugróczra, természetesen 
bogy  ni ásnak  nem adta volna, jó fiijta, most még 
ugyan, de Boda, (Zay peczére) ha két-háromszor kimegy 
^t% póldásan kitimittatbatja. Nem szabad azonban  » nyulászni 
^ 'kkarösszeeresztenit mert megromlik. A vége arra lyu- 
l most meg Péter úr küldjön egy vkaralyt, a ki volna 

1 meghálálja egy Morvából várandóval.^) 
íil, Zay sógora, Kassáról küld Ugróczra egy ki- 
tott karríüyi«), Sgér neki vizslát is, olyat, melylyel becsületet 


aL Hár. Lcvel HL 1048. 
ih Vár-8jcujnadá8ok :  1588* 
kv^t IlL 1065, 
FíMl ItWlt Uv. m. 1055, 
*) U. f. UL 1006. 

•) ü- 0* ra. 10Ö7. 


70 KÜLÖNFÉLÉK. 

A vadászatuuk miudcg megvolt a maga évadja. Madarászás 
alkalmával erősen keresik a vizslát, a lurjészöt A vizsla-kölykö- 
kot — La peczér nem volt a háznál — Morvába küldik » tanu- 
lóba.« A jó fajta azonban ritka volt, s a szomszédok egymásnak 
kölcsön adogatták, mint 1590. aug. havában Klucsoy, Péter 
uramnak. A karvalyok mind Morvában tanultak : Péter 1590-beu 
kettőt küldött oda.^ 

Zay Péter vallásos ember is volt, s a hitbuzgalmat a sport- 
lal együtt gyakorolta. Atyjának Eerencznek, Egerben, Szolnok- 
ban még katona korából, s mint protestánsnak böv ismeretsége 
volt. 1591-ben Debreczeni Menyhértnek Egerbe írt s egy » Nóvum 
Testamentumot* meg néminemű agarakat kéretett tőle. Farkas 
Antal, Zaynak jámbor szolgája meg is vitte a bekötött magyar 
bibliát, — bizonyára a Károlyi-féle vizsolyit, mert Debreczeni 
levelében teljes bibliáról van szó 2) — melynek Péter úr nagyon 
megörvendhetett ugyan, de bizonyára örült a lelke a küldött Kar- 
mos nevű agáron is^ »mely felöl sokat tud Farkas Antal be8zélui.« 
^Balási Ferencz tüllem sokat kérte -- írja a jó Debreczeni — 
Kátay Mihály sokat kérte, Szacsay Kristóf kérte, annak felette 
íiük főuraknak ; Homonnay Györgynek, kiknek kérték tűUeni, 
melyet én magam is egy páuczélon vettem, mely megér frt 25. 
Annak felette, az mely rabom meghozta, engettem el száz forint 
érő marhát az sarczába, mely agárnak lizonynyal Itt ez földön 
nem sokat tartottam md8át,<^ Péter úron kívül — írja — nem sok 
ember tauáltatott volna, oly ki eltudta volna tüllem kémi.« De 
azért csak od'adja, mert Péter urat nagyon tiszteli, bizonyára 
Zay sem maradott adósa. Az agár engedelmes, de' mint ismeret- 
lent, ne adja senkinek még egy másik agarat is küld vele, ez szép 
!•>, jó is, s a kettő közül egy sincs másfél évesnél idősebb.^) 

Péter úr meg is becsülte agarát, mert keményen rápai*an- 
cáolt szolgáira, hogy úgy vigyázzanak rá, mint a szemökre s az 
üdvösségökre."*) 1592-ben Kéry György Beczkóbúl sólymokat 
ígér Péternek.^) S ezzel a levelezés megszakad. 

A kilenczvenes évek vége felé Péter urat is csöndes élet- 
pálya után. kedveucz vadai, falkái közül elragadta a halál — oda 
költözött, hol — a rege szerint — az igazhívők nagy tereken 
örökké űzhetik a vadakat. Tilvllóczy Lajos. 


'■ rgrúozi Icv. 111. lUíis. 

*^ Szabó K. :  lU\n  M.  Kíínyvtilr. '1\} — ÖO.  H. Károlyi Inbliája u 
iiMtryar rleö teljc}? Ijiblia. 

^  rgnWzi lov. Lev. 111. 1UÍ>Í». 

"*   r. o. oceoiioinioa. 

•"*  Ultóozí Icv. 15í»2. **.'20- ^^^'v. 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 


A miveltbog  ftijlodoso  Magyarországban  889 — 1849.  írta dr.  Kerek- 
gyártó Árpád, kir. tudomány  egyetemi tanár. I. Rész középkor 889 — 
i:.2i;. 1 — 1. fiízot. 187«., 1878., 1879., 1880. 559. 1. 

A számbavehetü történelmi munkásság kétféle: vagy új 
igazságokkal gyarapítja ismereteinket új források megnyitása, a 
meglevőknek helyesebb felfogása által, vagy pedig csak a meg- 
levő ismereteket terjeszti, biztos alapot nyújtván a tudománynyal 
foglalkozóknak, melyre azután tovább építhetnek. Kerékgyártó úr 
tudományos munkássága túlnyomólag ez utóbbi, szerényebb kör- 
ben mozog. E czélt látszik követni jelen munkájában is, mely 
a magyar középkornak csak egy részét : a vezérek és Arpádházi 
királyok korát tartalmazza. A munka — kézzelfoghatólag — 
nem egyszerre készült. A füzetek négy év alatt jelentek meg, 
Süt a vezérek kora jobbára, alig több, mint szerző hasontárgyú 
dolgozatának" ismétlése, mely ennekelötte húsz évvel látott nap- 
világot. A kidolgozásban tehát bizonyos egyenetlenség mutatko- 
zik, de az — sietünk megjegyezni — nem válik a munka kárára. 
Az első füzetben még sok van az a búshazafi felfogásból, mely 
a forradalom után Jászay Pál müvében : A magyar nemzet tör- 
ténete az ^aranybulláig*, oly annyira uralkodó, mely még Szabó 
Károlyban is mutatkozik, s a pogány barbárságban látván az 
ősi. igazi magyarságot, Koppány részére áll Szent-István ellen. 
A munka folyamában azonban szerzőnek felfogása, Ítélete tisz- 
tul, erősebb lesz, úgy, hogy a III. és különösen az utolsó füze- 
tet alig lehet hasonlítani a munka elejéhez. Minden részben 
azonban egy közös tulajdonság meg van: a forrásoknak, a 
régibb és újabb irodalomnak lelkiismeretes tanulmányozása, 
majdnem teljes ismerete. Szerző olvasta a forrásokat, tüzete- 
sen forgatta — bár valószínűleg technikai okokból, hogy a 
munka szerfelett nagyra ne jöjjön, nem is idézi — okmánytá- 
rainkat, különösen Fehér Codex Diplomaticusát, és majdnem min- 
den íiOrából kitetszik, hogy ép úgy ismeri latin történetirásimkat, 


72 TÖRTENtTf 1R01»AL0M, 

miül Szalay Láízló és Horvát Mihályuak, Butka Tivadar és 
Bartal Györgynek dolgozatait. A mit hibájául felróui lehet, az 
nem a tájékozatlanság, hanem a túlságos bizalom az eddigi irók 
munkásságában. Igaz, hogy müvének czélja nem új utakat tömi 
;i tudománynak : de ott, hol — mint az Arpádkorsaakra vonat- 
kozó irodalomban — oly sok a puszta vthm^'ny, mely a maga 
idején még jogosult volt. de most már — ismereteink jelen 
fokán — meg nem állhat: szükséges lett volna a kritikát 
jóval nagyobb mértékben gyakorolni, mint azt szei*zö tenni 
jónak látta. Mert régibb, újabb Íróink elfogadták : Aloldus nála 
még teljes hitelű kútfő ; a guerchei esperes, a székely ki'onika — 
e válogatott koholmányok — hitelessége ellen nincs szava. Ano- 
nymus hires helyében, a »Cariuthiorum Moroanensiumc határairól 
— melyből egykor okokat merítettek a névtelen jegyző korára 
nézve — nem ismeri fel Reginó megrontott szövegét ; teljesen ig- 
norálja a Boczek által közzétett Monse-féle töredékek ellen felme- 
rült aggodalmakat, valószinüleg, mert azok a Codex Diplomati- 
cusban állnak s igy természetesen a zalavári, 1024-iki, a Badó 
nádor-féle 1057-iki oklevélnek anachronismusai sem tűnnek 
bzemébe. Szalayval elfogadja ua római coloniákat* és még Pestet. 
Pozsonyt is azokhoz köti (34. 1.) ; Fehérvár nevét — ellenére a 
Legenda Minomak, és a török-tatár népek nyelvszokásának - 
nem kitűnő rangjának, hanem messze fénylő fejér falainak tulaj- 
donítja, bizonyosan azért, mert Szabó Károly egyszer ily forma 
véleményt fejezett ki. Szintoly csalhatatlan tekintélynek örven- 
denek előtte a régibb írók és Anonymus minden szava, mit a 
vezérek korának viszonyairól mond, előtte teljes hitelű ; Kézay 
Simon elbeszéléséből, a német császár megvendégléséről Székes- 
fehérvár alatt — eseményről, mely meg sem történt — cultur- 
töi*téneti adatokat merít a XI. sztLad ismeretéhez és Wolfger 
és Hédiik, a képes krónika nyomán, a Géza vezér alatt bejött 
jövevényekhez soroltatnak, midőn oklevelekből tudjuk — melye- 
ket szerző is kétségkívül ismer — hogy bevándorlásuk II. Géza 
király korára esik. 

Bő anyagát szerző, két korszakra — a vezérek és királyok 
korára — osztva tárgyalja a modern államélet alkotta alosztá- 
lyokban. Külön-külön fejezetekben értekezik : az államterületről, 
népességről, alkotmány, kormányzat, magány- és büntetőjogi 
állapotról, törvénykezésről, közrendészet, hadügy. i)énzügyröl, 
nemzetgazdaságról, szellemi núveltségről. egyházról és végre a 
küldiplomatiáról, s a források adatait e fővonalok alá csoporto- 
sítja. Didaktikai szempontból ez ellen alig lehet kifogást tenni, 
legfeljebb kívánatos lett volna a királyok korában mindenütt leg- 
alább is két alkorszakot különböztetni meg, melyeknek válasz- 


sm fliafv\i.r»%i» 


I 1 í  p,Ai.;..^|^ urftlkodása kqK*/.betle \i>lüa:  do vau- 
ik iöcoüveiiientiái Í8» ^melyek nagyou is 


llHIIJ.  Még 

^)^  ... 


ott 18, 

: .i. 


i;ik lerj^ Az ÁrpiUlkori iiuigyíir 

it  vajmi  i modern állam keretébi! 

a liol a uév t^yrt mutat, legnagyobb mér- 
n faciuDt idem, non est idenij latin kozinoudá*, 
például fiiegvidt már Kálmán idejében, úgy 
b*i-S*ÍMíi. Jc ki fogná  asr.  arpádkori királyt, és árpádkori 
/ét, az ájabh korival — legalább történeti hÚHeggel — egynek 
íai? Ebhez járal még, bogy szerző, mint irodalmunksok je- 
^miuti^ o> S:^^    - Ferencz óleseszÜ és gyakran nagy igazeá- 
ilmaxó : Aw vagy Pesty Frigytis rendkívül pontos 

[|ik|>o0 nv iii aki^an nem részi kellőleg figyelembt^ 

^seépkort  t uíni ■ primitiv állapotát. C%v\k i^ ennek 

gdooitbatjuk. hogy valami sajátszerűt lát abban, hogy a várme- 
^h "■'*'•   ' ogyefiíték a közigazgatással; mintegy fogyat- 
ni '  tnrvénybozásuuk nem hozott létre akár m 
ak ogot illetü  ^Bzeyvi^» törvényeket*  (248/) 
^0 pedi- in király országszeiTczését illetőleg töp- 
ik| vajon nÍDC8-e Istvánnak még egy másj előttünk nem 
rt decretunift,  >Vftgy  ily  fontos  targj'akat  rendelet  utján 
úi el?« (9L) magának a kérdésnek  ilyetén  felállításával 
a kgnagyobb anachronií^must követi eL 
Vannak a munkában — nagy részt bizonyosan c>'ak elvétés- 
fil származó — egyes, adatbeli hibák és tévedések, melyek közxíl 
lik.  bogy szerzőt egy második kiadás esetére 
Ilyen,  bogy  a vezérkori  inbázatró! szólvíi^ 
nem teszi tekintetbe az e korbeli sírleletekböl vonhatú 
j>kat,  melyek  authenticusabb  adatokai  szolgáltattak 
Itst »azÖ*i*égi« (?) közmondás 1 »a német nem félti gatya- 
is. l) Nem szabatos, sőt értelmetlen és nem való a mon- 
>királyaink a Xl. században nagy számú intézménye- 
át a németektől én knlfhwsfjn a frankok, bajorok és 
ítól» (60» 1.) Megütközik az *asszonyi állat*  kifejezé*én, 
[ijn AZ ^animalt^ és nem — mint az Isten és Szentháromság 

(141.1) 
-   ;á8Jog< helyett, mi nagy kiUömt)- 
tg. (:jI5. L). Hibásan szól : ^sQmegi szentegyedi monostorról*, 
,.,.,:   ' -^^'f^tt (452. L) sa fejérvári  Szent-János vité- 
veJ 0»iirgnját u&«zetéveszti a Fehérmegyében 
' ) Egy belyíttt . " Egvik 

lu megvert lengyt 1 1 a fog- 

részi! laUáu királynak adatott el bányamj vetésre, (457. 
" 51 köreikextetcst ron hazai bánváí^zatnnk történetére. 


74 TÖHTÉNF/ri IRODALOM. 

ép Úgy, miut AVeuzel Gusztáv Balbiuus Boliuslavra hivatkozva, 
legújabb müvében, a Bányászat törtenetében, llyielc hely van 
prágai Cosraasban, ki irja, hogy a lengyel foglyok százával adat- 
tak cl Magyarhonba és azon túl, mint rabszolgák (Pertz, SS. 
IX. 63. l). de hogy épen Szent-Istvánnak, még pedig bányamü- 
velésre, arról a XII. századbeli cseh iró mitsem mond. Érdekes 
volna tehát tudni, mely forrás nyomán indult szerző? mert nehéz 
feltennünk róla, és különösen Wenzelröl, egy szakmunkában, hogy 
nem ment vissza a legrégibb forrásig, hanem megelégedett egy 
újabb iró állításával, a századokon keresztül átszármazott fablo 
convenue-vel ? Említlietnők még. hogy az erdélyi püspökséghez 
nemcsak az erdélyi részek (520. 1.), hanem Szathmár megye is 
tartozott : hogy legalább is nem szabatos kifejezés azt mondani, 
hogy I. Frigyes császárra, midőn Magyarország meghódítását 
indítványozta, a ^választó fefedelmek^ nem hallgattak ; de még 
csak egy hibára hívjuk fel szerzőt figyelmét, a mennyiben íróink 
általános véleményét, csak úgy könnyedén hibának lehet mon- 
dani : hogy a pécsi egyház szabadságainak összeírását — bár mit 
is mond Kollcr igazán tudós fejtegetéseiben — alig lehet'iízrfrrf- 
!afi III. Béla müvének tekinteni, s annak minden kitételében a 
XI 1. századnak és nem 11. Endre korának tükrét látni ; ennek 
bővebb kifejtése azonban nem tartozik már e bírálatnak keretébe. 
A hibák után szívesen időznénk részletesebben a munka jó 
tulajdonságainál : de már is nagyon hosszadalmasakká lettünk és 
a dolog természetéből folyik, hogy azokat kevésbé kell részlo- 
lezni az olvasó érdekében. Egyébiránt e munkánál is tapasztaljuk, 
liogy az alapos tudás, a forrásoknak teljes összeállítása, min- 
ílig jó gyümölcsüket terem és habár szerzőnek nem is czélja új 
tanokat állítani fel, mégis, de facto, a controvei-s kérdésekben is 
jó szolgálatot tesz. így — hogy csak kettőt említsek — szerző tud- 
tommal legalább az első, ki azt, mit Katona c«akfélve érint, nyíltan 
kimondja, a mint most már kétségtelen : hogy a nyitraí püspök- 
séget Kálmán király alai)ította ; és a vármegyék régibb természe- 
tének kérdésében, a vármegye és várispánságféle mesterséges 
megkülömböztetés ellen nyilatkozván, okainak rövid összeállí- 
tásával (237. 1.) — melyek közül csak a hatodik maradhatott 
volna el — minden elfogulatlan előtt sokat fog tenni arra, 
hogy ezen. magában véve nem is annyira homályos, mint fél- 
reértések és félremagyarázások által elhomályosított kérdés tisz- 
tába jöjjön. Óhajtjuk, hogy szerző müvét — inkább utolsó, mint 
első l^zetének szellemében — folytassa, és tudományosságunk 
hasznára a legújabb korig beft\j ezzé. 

Paüi.iiu Gvüla. 


TÜRl k:N'ETl mOöAT.OSf. 


It FWIa. EUo köíctr oUd folo, Hpcst  1^*80. (A II, 0:» llt, kötet 

iiiár a loiílt 18Tl>-ik iK^bcu meg^jolüul. *) 

> ntt a uagy kozOasrg a mii megjoleui- 

síre. 1 ok felibe írtuk s már keztltüük tiircl- 

m^ li, de ímCj mielőtt u második  ev bevégződött volna, 

101 -Ml rí   , f.    * Kj Likon terem e lii ívüyi kötet, mint 

K '^ 16k. A mü^ miot czíme is iinitatju, 

lu Ai éves Cüalddi életünk í^^ hdzta rtásunk 

ri\ ,^:-jtetleü  Bzáriiú,  kétségbebozhatatlaü s 

U^ '  részt egykorú,  eredeti  okiratokból  öszszegyöjtött 

adavi:iu Azt biDüc uz ember, hogy bízouyuyal valami száraz, 
^lilüslika-lV'le muuka — de nem ; szerző oly eleven elbesz^lüi 
t<<UetiM&ggt*l bír s oly küzvetleuséggel és iiyugalonunul adja elő 
tir^^viiíf. liíjgy míutegy magunk előtt látjuk a régi világot, mint 
U:í vái*akt az  Ódon kastélyok  romjaikból felépíUve, sir- 

bi -  ^    'Ive, elünkbe lepnéuekjbogy megfigyolUessük 

bt, 1 et, s majd láthasi^iik szokásaik s köz- éa ihi- 

nr] ' M /. leí'olyását/Mikor a Kadvánszky nevével talál- 

koiaui* : .  ,- -dalműnk  mezejéa, előre tudjuk^ hogy valami 

Arde^es tárgyról van szó. Ó nem csak azért ír, hogy írjon s hogy 
u,.i  '  ^^  - ,^ ott h úl Mikor pedig egész könyvet ír. biz- 

1*^1 hatunk a \vl iA»b olvasmányra. Tizenöt, tizen- 

hi tlan szorgalommal gyűjteni az eredeti adatokai 

• L. ..,..,  .., -les-ládák fenekéről, vagy  okirattáruk foliáu- 

suhól néha egész kötetből alig egy-két sort használhatva fel, 
4ltáti  ' "   'nyt  rendezni, s gondosaUt  hiveuT  alaposau és 

céper: (8 az elkészített remek munkát az ol váró ászt a- 

I/í hogy a tudaivágvő tatnilhassou és a mulatni vágyő 

g) dhessék:  valóban a tudományos- és  hazaíi  érdemek 

li.. !>b kitiiütetéseire méltó Ibglalkozás. 

rar év előtt egy teh(*t^éges itjú máguás szép szónoklata 
kd^beti moudá*^ hofiy a magyar aristokrata büszke erre meg 
atiiarni Eu élelem lefolyásában sokszor láttam a büszké- 
vel, úfs uem nnudig láttam az aristokratát ; midőn azonban 
o nagy mimkáty melyet b. Radvánszky Béla írt, kezembe veszem* 
Utók ^gy tárgyat, a mire az aristokrata is csakugyan büszke 
lehet. 

Pedig szerzőnk se nem kevélykedik, se nem büszkélkedik ; 
Semmiféle dagály vagy kihívó modor nem látszik soraiból Egy* 


\k Qgfé^ aiü kaplmtó Kiu»ll  KilrMly  nkadémiai köíiyváruaaál 


7^) TORTKXKII  ÍROMALOM. 

íí/xTÜeii, folyékoiivau. ItTiucszeteseu ad elu s miilöu az érdekes 
lapokat olvassuk, úgy tetszik, mintha valami kedves családi kör- 
ben az égő kandalló köre gyűlve, egy jó elbeszélőt hallgatnánk. 
De hogy is ne, hiszen a mi őseinkről beszél s azoknak ismeretlen 
régi szokásaival ismertet meg s azt a világot tálja fel előttünk, 
melyből a mi társaséletüuk fejlődött. A műnek véletlen előnye 
is^van ; t. i. megjelenésének kora. Még sokan élnek, kik a forrada- 
lom előtt fenállott viszonyokra magok is emlékeznek s a jelen 
nemzedék még szemtanúk elbeszéléseiből ismeri a régibb ma- 
gyar életet s igy még sokan vagyunk, kik érzékkel bírunk a 
még korábbi állapotok felfogásához, megértéséhez, de még csak 
néhány év s a gőz és villany e gyorsan haladó korában ma- 
liolnap nyoma se lesz a régi szokásoknak s az egyszerű elbe- 
szélést behatóan részletező magyarázatok nélkül senki se fogja 
megérteni 

A nagy munkának e feldolg(»zási^ kötete tizenöt fejezetből 
fog állani, u. m. I. Lakás bútorzat. II. Agynémü. Alvás. Mosdás. 
Tll. Kuházat. Ennek alrészei : 1. Fehérruha. 2. Lábbeli. 3. Férfi 
öltözetek. 4. Xői öltözetek. fEnuyi a jelen kötettel már megje- 
lent.) Ezután következnek lY. Hajdiszitcs. V. Ékszerek s egyébb 
arany- és ezüst-miví>k. VL Fegyverek. VIL Házasság. Kereszte- 
lés. Nevelés. VIII. Társadalmi élet. Xyelv. Szokások. Illem, IX. 
Foglalkozás. X. Időtöltés. Sport. XL Háztartás ía szorcjpabb 
értelemben vett.) XII. Asztaltartás. Étkezés. Ital. XIIL Vendég- 
látás. XIV. Fogatok. I-ószerszámok. XV. Végrendelkezések. 
Temetkezés. 

Lapunk hivatása és terünk szűk volta sem engedi, hogy 
;i jeles műből terjedelmesebb mutatványokat közöljünk, de nem 
tagadhatjuk meg olvasóinktól, hogy egy kisebb terjedelmű részt 
itt is ne közöljünk: Őseink, — írja szerző — : korán keltek, de 
jókor is feküdtek le. Bethlen Miklós irja önéletirásában, hogy ő 
rendesen 9 — 10 órakor feküdt le s G —7 órakor kelt tol, mások ezt 
(»gy-egy órával előbb tették. Déli álmot rendesen egy órát vagy 
kevesebbet, de többet ritkán aludt és ennek igen jó hasznát 
tapasztalta. 

Felkelve, megmosakodtak. Általában a meglévő néhány 
adatból ítélve, lehet mondani, hogy a test tisztasdgnra sokkal 
több gondot fordítottak, mint jelen századunk első felében. Majd 
mindenki házánál és hozományban több mosdó-medenczét és kor- 
sót találunk. Csáky János 1584 több arany és ezüst marháival 
ezüst mosdót is tesz le Viczayuál. Mariássy Andrásnénak 
1607-ben ezüst korsója ts medencz^je van. Thurzó György kincs- 
tárában (1612) huszonegy darab ékos mívű aranyos és aranyo- 


tAÚnn ^tM mo$d*f medcncze volt.') Moiiaki Zsuzsa 1634-l»en e^y 
nagr, exttstböl  készült (mosdó  medenczét)  kap  hozomfmyába. 


O 
B 


ben  Xagy-Szombat  város  gazdájának, 
Id  várkaHíélya (1G56) t?n /.? rs/fsf  mosd^ 
4 \olt tölsztrrelve, Miórt lelt volna  mindenik liAz oly 
"' **me/ eszküzökkelj ha ucm basználják vala? 

t  mondhatjuk a türnlkUzö kendukröl is.  Még azt 
la '"•  '     ,1 test mely rész6t kellett véle törülnie 

K. 'v»n megosztott ingóságok között kiilün 

nüTenk meg az fn^cztörluL A szitnyai leltárban (1G50) hvárom 
dufikh arany fonallal és különféle szintt selyemmel virágokra 
kiYarroii orctaV/rU keszkenő fordál ebX Voiszka Ilona 1647 
uég7 f" " ' ^ 1 varrott s liárom rcczésés egy arany 

reCEéi^ ' _itvaL Ha ntaztak, a hintón levÓ csatlós 

nyukaban íilggott bőrtokban. 

Thuritó Zsnzsa lG03*ban üugy üurab selyemmel vanun 
gyolfH ^s effv prtraszt fejiorlti keazkenyut kap hozomány á.ba» 
T» Tiyolcí darab ort'za és />;V^rföf. Viczay Jáüosnó 

La^,, .- .,-;y  darab Ae^íöríu  kendő van  felvéve.  stK A/. 

eWd qtán való raosakodást bizonyítja Cserey Miliály. A szivacsot 
ii ismerték a XVIT. században s Thököly Imre, ha fürdött^ azzal 
d5rgöli(ftt<: testét. 

U. íjíyos király gyakran eljárt fürödni, külön fiirdü- 
nuistcre i» volt, s ha a bndai hév vizekben fürdött, vixét szegfű vi* 
riggal tették illatossá s ha a TÍzet palotájába hozatta, 32 denár- 
jftbA került 

Tlmr/.ó Gfórgynek 1602.ben külön fürdöháza volt,  A ke- 


1^ Berényi Györgynek bodokí várkastélyában szintén. 
; ÍUrdeni való nagy rézkud volt elhelyezve. Török Ye- 
li t/iUian i? volt egy fürdukád 1667-ben. Gróf Illésházy 
I IfiGMi rnlirii közt egy rendbeli fürdőruhát is kap,   A 
X \' 1 1. s/:ayjiil levelezéseit forgatva, latjuk, hogy nyári 
voű kedvelték a fürdözéiftj különösen a hévTÍzekre 
k gyógyulás, hanem mulatozás végett is 
ak a szappanról is, 8 czikkét igy végzi: 
A/ ^ itán kivételkép tfinik fel Bethlen Miklós, 

ki, H mint u:. . .„..j.in Írja, ritkán fürdött, kivált hideg vizben 
íüig. Lábait csak minden két hétben mosatta, száját minden ét- 
kezés Qtáii, szemeit is hideg vizzel mosta; kezét gyakran, de 
aixsái Bohiisem mosta, csak amaz esetben, ha valami por, sár 


XVI.  ■ 


%t\ 


kor nx^moft vc&dtSgo tfrkezátt^ nejének mcgirjai bogy a ven* 
.a t* líip^M A pio#dtí» modencx^kkcl k^ — «, 


É^ 


78 t<>rtí:neti irodalom. 

vagy gaz érte, és részben akkor, midőn a borbély szakállát heten- 
ként leborotválta. 

De nem folytatjuk a mutatványt Elegendőnek tartjuk, ha 
olvasóink figyelmét a derék munkára felhívjuk, még csak annyit 
jegyezvén meg, hogy ez első kötet nemcsak 25 ívből fog állani, 
a mint először tervezve volt, hanem az osztályozást tekintve 
valószínűleg 40* ívből is, melynek teljes megjelenését a folyó 
1881-ik év tavaszára ígéri a tudós szerző. k — s. 


liiitliorl Zsigmond erdélyi fejedelem elete, jelleme, politikája. írta Leimrt 
József tanár. Kolozsvárt, 1880. 

A történetírás mezején mintegy huszonöt év óta az adat- 
gyűjtés volt íróink főfoglalkozása. Ezt tették tudományos intéze- 
teink is : az akadémia, a m. tört. társulat, az erdélyi múzeum stb. s 
ezt a vidéki egyletek is. És ennek megvoltak a maga okai. Rr- 
szint belátták az emberek, hogy történeti műveink igen sok con- 
vontionalis mesét tartalmaznak, s a mit bizonyosan tudni vélnek, 
azt is csak félig-meddig tudják, ingadoznak, tapogatóznak az elbe- 
szélésben, s a hol másként nem segíthetnek a dolgon, néhány 
általános frázissal túlmennek egy pár éven stb. 

Részint az emiitett korszak olyan természetű volt, mely a 
szabad vizsgálódásnak, a tudományos meggyőződés szerint való 
i'cldolgozásnak, a független igazságos ítéletnek semmiképen sem 
kedvezett. Belejátszott a tudományos világnézlet ama stádiuma, 
mely szerint minden téren megindult az alapos kutatás, a tények- 
kel való bizonyítás, a mi nélkül a közönséges olvasó és hallgató 
sem hisz el semmit. Továbbá saját viszonyainkból is folyt némi- 
leg' a kutatási hajlam, megnyíltak köz- és magán-levéltáraink, 
s a mint a régi iratok közé pillantottunk, megdöbbenve láttuk, 
hogy mennyi dolgot kell újra ínii, hogy az igazságot megközelít- 
hessük. Tehát gyűjtöttük, gyűjtöttük, ugyszólva felhalmoztuk az 
adatok egész seregét. És habár időközben is állott elő egy-egy 
feldolgozó, ki jeles művel gyönyörködtette olvasóit, végre is ez 
kevés volt, a nagy közönség kezdte egyhangúnak és unalmasnak 
találni a munkáját s az illetők kezdték sokalni a nem gyümöl- 
(*söző költségeket. Megszületett napjainkban a reactio, mely már 
élénken sürgeti a feldolgozásokat. »Nem bánjuk mi, ha vannak, 
s lesznek ezután is köztetek, a kik adatokat gyűjtenek, de adjatok 
nekünk is táplálékot, adjatok feldolgozott történelmi munkákat, 
ép a beszerzett sok uj adat alapján lássunk hát igaz, yalödi ala- 
kokat, jellemeket, halljuk a valódi kétségbevonhatlan eseménye- 
ket 8tb.<c 


TÍiKTfefifKTl iROnALOM. 


to 


Tlv íföhtlotatok közt vettem kezeBibe e süríiű nyomott Gl 
lapra i ;í« mflvct, a elég érdekellséggel olvastam végig — 

ilf  ' '  ea nem voltam kielégítve, habár sty Íja magva* 

n" iiek if* moiiclhalu, 

A szerző legnagyobb baja az, bogj igen sokat markol s 
ki '^ * -'* Báthori Zsigmond fejedelemnek oly zajos s annyi 
U* <*« í*semíttyekkel lelt életiuilyája volt, hogy akár 

se, ííkár politikájának magyarázata boveu 
t naiiikrt kerett^be. így mindenikből csak 
rtgen ÍKmeTt8tor*:'Otyp vonásokat kaphattunk. Oly^an ez a munka, 
mint azok az oláJi szentképek, melyeket húsvét táján a kahigye- 
rek oríüzágRzerte árulnak a bnldogbívök számára, talán új a rá- 
mája^ új a fe?ték«% áj az aí i. de maga a kép századok óla 
itgyaoaz. Leírta mar Sdala; . ■ thlen Farkas, Budai Esaiás s 
még ki tudja hányan^ nyomtatásbau és iskolai cursusokban több- 
kevegebb eloqncntiával, hosBzasabb-rövidebb panaszokkal — me- 
Ijekből tudjuk* hogy Bátbori egy rettenetes, kéjelgo Htrodes, ég 
btigy Carillo egy veres nyelvét kiültö, lólábú, füstölt szilvából 
készült Xiknhis vagy tán maga a Sátánodé többet ezen legújabíi 
IfiQ rfolvasáiía titán sem tudunk róluk, Pedig vannak müvek, ér- 
Ifl: ' ^ Hs czikkek a magyar irodalomban, melyekből alapos 
la ^^zó, goudogan összehasonlító és következtető elméét 
iTíiV I I ' kulis hozhatott vulua napfényre. Szerző neve mellé 
ie?5z.. hí);4y iiinnr ; ez sokak előtt némi magyarázatul szolgálhat, 
hx^^ mövfi nem akar holmi magasabb kr»vetelé8ekkel elüállani a 
' ' ' 'n. és csakií^ tanítványai számára akart egy 
zerezni. Megvallom, engem ép a tanári czim 
v^ »/. Ilid lálBzó bü olvasottság feljogosít, hogy szerzó 
inövétt ;....^,. :tbb mértékét alkalmazzak* Mai követelményeik 
szerioi nem lehet ugy befizélni: *a béke számításai közé mint si- 
nV * .... .^ ^g Carillo átkos szerepében 8tb.^ 73 lap. 
»M . dl. Carillot Kóma és Madnd felé indítva^ ' 
3lJ.(Alit keresett Canllií Rómában és Madridban ?) »Mig az or* 
axág rendéi a hadfelkelés ügyeit intézték, addig a fejedelem íitkoü- 
taoácskozásokban alkudozott a felett^ hogy mi áron adja el a/. 
OrezTig '' ^ . *- j, ^jj^'i^gjijt g minő rangban légyen a prá- 
^i ? ív              lemruidvarok ármányainak nevetséges esz- 

fu;y aii a Ití. lapon, S nem tudjuk, hogy csak olyan merész 

t.*r^...*U van-e dolgunk vagy komoly tárgyalással, mert e sorok 

rtiUtott hetükkel vannak szedve.  De nem is folytatom a szemel- 

'  M lapon t^alálhatni a stylus ilyetén 

- Holott egy tammnk komolyan, 

vizsgálni és vitatni minden kérdést, mi* 

M  i.mftváuyait \% értesíteni akarja.  Minden 


Ififii 


tíO TÖRTÉNETI IRODALOM. 

SZÓ, a mit leír, bírjon tiszta értelemmel, legyen a maga helyén, 
ne legyen kétértelmű, mert könnyen megesik, hogy az olvasó és 
tanitvány holmi kacskaringós, csengö-pengö frázisból nem tanúi 
igaz históriát. 

Különbséget koU tenni, ha egy jószájú fiatal ember szónok- 
latot tart valami tömegnek, melyet jó ügyre vagy rósz ögyre, 
szóval a maga czéljaira meg akar nyerni, és ha egy történetíró 
az emberi értelem és szenvedélyek örök törvényeit, s az állami és 
társadalmi élet kényszeritő hatalmát akarja magyarázni olva- 
sóinak és hallgatóinak. Amannak szabad beszélni czifrán, csatto- 
gón, ferdítve, gunynyal, szenvedélylyel, nagyítva, torzítva néha a 
valóság rovására, neki csak amazok képzelödését kell a liatal- 
mába kéretnie, icUzhet regény ehhi%,^) költ ökhül, koholhat meséket, 
csak sikert érjen el. Emennek mindez tiltva van. Kell, hogy a 
történetíró is bírjon szenvedélylyel s legyen fantáziája, lelke- 
süljön az igazért, a nemesért, de a világ egy nemzeténél sem vol- 
tak soha a szélső pártok tárgytalan frázisai a történeti igazságok 
hü kifejezői. 

Azok a 280 év előtt élt emberek: Bátliori, Bocskay, Csáky, 
Malaspina. Carillo : Alfonz, Rudolf császár stb. egyfelől, Báthori 
Boldizsár, Kendiek, Kovácsoczyak, Forrók, Iffiu, Deák Gergely, 
Szilvássy, liónyai stb. ép oly húsból és vérből alkotott, ép annyi 
jó és rósz tulajdonnal bíró egyének voltak, mint a mai kormány- 
férfiak, s a történetíró nem szoríthatja őket schemákba s nem 
ítélheti meg őket alapos tanulmányok nélkül. De talán többre is 
terjedtem, mint a mennyit e kis könyv igényelhetne, azonban bo- 
csássa meg szerkesztő ur e túlkapást ; szerzőnk fiatal ember, hátha 
talán hasznát veszi, mert a kedvnek és némi tehetségnek világos 
nyomát találtam, különösen az utolsó lapokon, s hátha m2\jd a 
második, harmadik műben érett gyümölcsöket kapunk, miket 
szerzőtől okvetlen el is várunk. 

D.P. 

A  zaríindi  ogyluizinegyc törti?iietc. Irta Rácz Károly, a menes-gyoroki 
cgyliáz lelkdsz tanit^ya. Arad 1880. (Ára 1 frt 80 kr. 

Szerencsés gondolat volt e mű megírása, nem oly tökéletes 
a kivitele, részben azért is, mert stylja lapos, pongyola és sok apró 
hibával teli. Két prépostság török dúlások folytáni megszűnése 
15 1. Az egri püspöki javak hattználdaaérti 40,000 arany 9 lap; 
a római kath. egyháztól egész családjávali együttes bucsuvétele 

') Mint pcldáiíl Jósika Miklóstól, kinek azonban ^s 6'seinek is nev<^t 
iM:ik pgyszeríicn s-sel kfll irni cs nem /a-vcl. 


TriRTÉXF.Tl IKO DALOM. 


81 


* "^ í.á], annál a stjlusról többé szó se 

le, k lehet mondani azokat az áradozó 

egjházi fohászkodásokat is egyik-másik tárgyalásnak a végén, 
melyek ilyen komoly történelmi munkában semmiképen sem 
illenek. 

/^    " '  ' ' lí az egész  művön átvonuló czélzás a haj- 

dan f ijdun, az az körülbelöl 15nO-ig, az egész 

fi tn*Sebestul Gyuláig a Nagy-Laktól Ha!mág}ig magyar 

?i>ii wi.tgzó Btép vidék 8 aztán lett puszta rom, és most e teríl* 
leien csak alig alig lézeng a magyarság. Érdekesen adja elő szerző, 
hogy kik hirták e fóldet a reformatio kezdetén 'j s hogy mint 
fogadtuk el és terjesztették az uj hitet, s minő nagyreményű 
szép iskolákat alapítottak, sbogy aztán a török urat, népet, isko- 
lái, várat* templomot és várost miként tett semmivé 150 év alatt. 

Szerzn a munkája tervére tartozó minden adatot Összehor- 
dott^ s ez legfőbb érdeme, különösen a múlt és e jelen század 
írót, Ati lt*het mondani, teljí'sen ki vannak merítve, s igy, a kit a 
tárgy érdekelj itt mindent együtt találhat* A munka két főrészre 
oszlik. I. Rész s^ól az egyházmegye általános történetéről 1. A 
tixenbatodik és 2. a tizenhetedik században, tizenöt fejezetben ; 
a IL Réstxben az egyes egyházmegyék (ecclesiák) helységekként 
lArgyallstnak ; mind két részt okirattár követi, az egész mü 290 
Upra terjed és hézagpótlónak moDdható. 

d. — r- 


Áí^'íe'r <t***v!iiiLriiö-  und Zeilhílder.  Eiii  Beitrag  znr vttterlitndischen <ir* 
nchiclítc von S, Webi^r, cvaiíg. Pfarrtir iii Béla, 

Múlt évben jelent meg Lőcsén a fentebbi czím alatti 
muuka. melyet, miután Szepes-megye történelmével is foglalkozik, 
figyelmen kivUl nem hagyhatunk. 

Alig van megye, melynek annyi leírója, ismertetője akadt 
folna, mint Szepesnek, Ilyenek a régiebbek közül; Bárdossy, 
Wagner, Bel,, üohus, Gener^ich, Meltzer, Maugsch s többen, Muo- 
kiik jobbára latin és így a nép által nem értett nyelven lévén 
írva, biiAznos «zolg/ilatot tett szerző hazafiainak, midőn felhasz- 
nálva a föntebbi  müveket,  munkáját a  nép  nyelvén  adta  ki. 

Ajóbár,  II -Ml  szerettük  volna,  ha  azt  magyar 

nyeUen U'> olvasó közönségre számíthatott volna 

*♦ a illírek RZ€peí<iek is jártasak annyira a magyar nyelvben, hogy 


') A XVMk ísxáxatli elí!triij/.ok u Budai F, Polgári Lexieoua útin 
kiMttíti^k 


^rwmí r^r^^T' -^-t^~ 


82 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

megérthették yolaa. Mi a munkáDak becsét növeli, az hogy szerző 
a már világot látott és közkézen forgó műveken kivül, több kéz- 
iratban maradt munkát is felhasznált forrásul. Ilyenek : Mois- 
nak és Bohusuak a késmárki főiskola könyvtárában lévő kézira- 
tait, Scholtz Kirchliche Nachrichten, az érdekes matricula MoUe- 
riana, Klein Mihály diariuma, Koch krónikája, a bélai, rókuszi 
egyházi protokollumok sat. 

A munkának felosztása következő : Szepes és annak lakói, 
politikai életük, egyház, iskola és közmíveltség, bányászat, várak 
t»s háborúk, ipar és egyleti élet, királyok utjai, nehéz idők, tavak, 
ásvány források, fürdők, szokások, közerkölcsiség, zárszó. Érdekes 
különösen a 7-ik fejezet, mely szól az iparról és az egyleti életről. 
Ebből tanuljuk, hogy Szepesnek már a XYI. század elején voltak 
lövészegyletei, Iglónak 1 644 észt. zeneegylete, Késmárknak pol- 
gáregylete, melynek tagjai arra kötelezték magokat, hogy erköl- 
csösen élnek, a hazugságot, csalást kerülik. 1752 észt. a XIIL 
szepesi városnak volt saját tűzkár elleni biztosító pénztára, a 
Poprádvölgyi városokban pedig már e század elején alakultak 
műkedvelő egyletek, színdarabok előadására. Érdekes, mit szerző 
e fejezetben mond ^Bruderschaft des heil. Leichnams, der heil. 
Dreifaltigkeit, des heil. Geistes* czímű egyletekről. Kár, hogy 
nem közölte ezen egyleteknek alapszabályait egész terjedelmök- 
ben. Szerettük volna azt is, ha Glatznak, Englnek, Schwartz 
Godofridnek, Buchholtznak, Genersichnek, sat. bővebb életraj- 
zát adja vala. Azt e jeles férfiak megérdemlették, a szepesiek 
pedig érdekkel olvasták volna. 

A történelem szerzőnek gyenge oldala. Itt több oly téves 
állítással találkozunk, melyeket megjegyzés nélkül nem hagyha- 
tunk. Nevezetesen a 22. 1. azt mondja, hogy IV. Béla Botyznak 
és fiának Márknak a Chetene nevű erdőt adományozta. Márk 
nem fia, de testvére volt Botyznak. Lap. 28. hogy már T. Károly 
idejében említtetik Zápolya Benedek, 1393—1396, pedig II. 
Zápolya János volt Szepesnek főispánja ; holott tudjuk, hogy első, 
ki e családból feltűnt, Imre volt Mátyás király uralkodása alatt. 
Ugyanott mondja : hogy a Zápolya család több püspököt és érse- 
ket adott a hazának : holott tudjuk, hogy közülök egy sem viselt 
ínég egyházi hivatalt sem. Lap 39, hogy Csáky Mihály 1700. 
észt. hősiesen védte Szepes-Várallyát a Rákócziak ellen, s 1. 127. 
hogy Pongrácz Imre 1719—1724 szepesi prépost tevékenységét 
.'iz akkori Rákóczi-féle mozgalmak felette bénították; pedig a 
Itákóczi-forradalom csak 1703 észt. vette kezdetét s 1711 észt., 
a szathmári békekötéssel végét érte. Lap. 118. hogy I. Benedek 
prépost 1234 — 1239 észt. tanuja volt a tatárok pusztításainak, 
holott a tatárok csak 1241. észt. jöttek hazánkba, mikor szepesi 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 83 

prépost már I. Mátyás volt. Lap 122. hogy lomniczi Horváth 
Jánost még 1511 észt. előtt nevezte ki Zápolya prépostnak ; holott 
Zápolya csak 1526 észt. választatott meg királynak és így ezen év 
előtt prépostokat ki nem nevezhetett. 

A Brewer-féle nyomda tulajdonosai közt nem említi a 
legérdemesebbet, Lőrinczet, ki e nyomdát 1635—1653 észt. ve- 
zette. A nyomdából kikerült nevezetesebb, nyomtatványok közé 
tartozott az 1637 észt. nyomtatott Citharo Sanctorum czimű 
Franoscius által kiadott szláv énekes könyv, melyet az evangeli- 
cus tótok még most is templomi énekeskönyvűl használnak s ma 
már közel kétszáz kiadást ért 

Ezektől eltekintve, a munka, mely könnyű és vonzó irályban 
van írva, s egy régi pecséteket ábrázoló czímlappal s több kép- 
pel van diszítve, igen kedves tanulságos olvasmány. Ajánljuk azt 
melegen szepesi hazánkfiainak és a mi olvasó közönségünknek. 

H. L. 


6* 


T JLK/OZ.A.. 


MAGYAR TÖKTÉNELMI TÁRSULAT. 

A »Maoyab Tobténelmi Társulatc f. 1881. január hó 7-cii, pén- 
teken tartotta szánios közönség jelenlétében idei közgyűlését, melyet 
elülülö másodelnök : b. Kemény Gábor következő szavakkal  nyitott meg 

>T. közgyűlés ! Újra eltelt egy esztendő, eltelt munkában és küz- 
désben. Abban nincs semmi viszás, hogy munkában és küzdelemben tölt 
el, hiszen munka az, ami jelzi a férfiút és küzdelem, ami emeli az erőt 
Szomoní csak az a munka, amely sikertelen, amely haszontalan, azon 
küzdelem szomorú ; az tesz kellemetlen benyomást a szemlelőre, amelyben 
az erőknek apadását látjuk, anélkül, hogy felmutatható lenne a siker. 
Istennek hála, a történelmi társulat működése nem volt ilyen. Nem dicse- 
kedhetik fényes eredményekkel, nagyszerű vívmány okkaU epochát alkotó 
művekkel, de mindenesetre dicsekedhetik azzal, hogy ernyedetlen mun- 
kásságának, tagjai hang}'aszorgalmú öntudatos fáradságának gyümölcsei 
látszanak. Kiadványa a társulatnak : a »Századok€ és a » Történelmi 
Tárc a tudós világnak szolgáltatja az adatokat, melyeknek megbirálása, 
egybehasonlitása, az azokban rejlő igazságoknak kitüntetését mozdítja 
elő, ezekből ismerjük meg nemzetünk fejlettségi fokát a múltban. A » Szá- 
zadok* egy oly olvasó-könyv, mely terjeszti a tudományt, a művelt kö- 
zönség számára hozzáférhetővé a tudomány vívmányait. Nem kétség 
tárgya az, hogy a iSzázadokc irányában az érdeklődés a nagy közönség 
részéről inkább mutatkozik, de őszintén m^ kell vallani, hogy ezen 
érdeklődés lehetne még intensivebb, még nagyobb. Az , hogy minden 
nemzet, melynek jelene bizonyos fejleményekből alakult, egész tisztelettel 
csüng a múlton, egész tisztelettel hajlik meg azon nagy tények előtt, 
melyeket az ősök tettek ; é^ ez megvan mi nálunk magyaroknál is. Do 
nincs egyensúlyban azon érdeklődés, mely ly cl a történeti tényeket 
tekintjük, azon olvasási hajlammal, melylyel ezen tanulságos könyv 
lapjait forgatni kellene, azon hajlammal, melyet a művelt közönségtől 
méltán megvárhatunk. £bl>e bizonyos egyensúlyt kell l.oznunk, hogy 
a történeti tények ismeretének eluhaladásával a közönség érdeklődése is 
arányban álljon.  Előhaladás  történt, de nem nyugodhatunk, töbY>et kell 


TAHCÍZA 


8S 


kMmitiik. T«rifii^x0Ce8, eatt erusxakolui »cm klu-t, de igyckczui kell 
m. iBrtdneleiti nmuktlsuíimk lt?heUíl<ig olynii müvekkel Mpui a közönség eU% 
vttnrk — moiuiluitnáin — flilben)á87<ók» ait érzelmeket lekötik, in<!g- 
lOr^K^lcg batoak a tíJrt^iielmi ersíi^krű* így kell eszközölni azt, hogy 
mlddig vnlyU ii<ri vívjon ki miigának a fSzuscadokc, társul a - 

tankttii ^ I \ i'irAtu. 

Ks^n kívül, mint jelenséget ii tört^ueti kutatásnak^ felhozhatom, 
kofy a vide'kcn e^'y píir történeti es rtíge'szeti társulat alakiUt, így : 
tÍBiyBd' megy eben a nngy IlufiyadÍ-»^salád fészkében, %y Somogy-megye- 
Imii, a HaUtou og, törztjükös magyar videkeu. Eö ez nagyon üdvös; mevt 
héiuá kitílnök ax egyei? ereik, de azt a2 eredményt, melyet cank az egész 
mÜTcIt közttnstSgnck érdek Icídese mutathat fői, c«ak akkor fogjuk elérni, 
liA üM^atiyian hozzájárulnak az ország minden egyea vide'ken bár csuk 
üy nuiikával is as általános történelmi kutatáshoz. Eb most itt vagyunk 
mz á ér v«ge'n é» ax újnak kezdeten, kezdemények végezeten cs uj küz* 
df^ljíií^Litrl; fifitaláni ktf92öbén. Kívánom, hogy az óévben megkezdett regi 
tú^ _rot  mind tnaga a társulat, miud annak  egyes tagjai újult 

rj' .^ák,  e  hogy az  lijnak  kezdeten  :iz  űj  vállalatokban a 

rvk izett crÖvcl  működjenek  tudományunk  elömozdítáBára, 

E^ inoet üdvözölvén társulatunk minden tagját, a közgyűlést raegnyitott- 
nak jelen tcm ki.« 

Ab elnöki megnyitó beszédet követő éljenzés elhangzása után tit- 
kát ol?&sta fel következS jelentedet a Társulat múlt eVi míiködás^ral : 

I*ár ht?t múlva másft^l- tizede Icaz, hogy ueháuy törtéuetiró meg* 
t«tl« ax első lépest egy magyar történelmi társulat megalkotásáríí. 
Am tiuanék meg voltak rá ^rve, s az idÖ épen kedvezett. Már elmúlt az 
OS idő, middn n nemzetnek le? te U koczkára állt, s múltját h el akarták 
Ttli ftlciltetiii. ]«S67, febr 2'án mostani eluokiíuk : Ipolyi Aruold szállá- 
sán Hexiszlmati, Nagy Iván, l*esty, Báth, Ilomer, Thaly, Torma e« 
IVenxri eluleges értekezletre jöttek uséize b megbeszélték a felálUtandó 
támilAt alapclreit. Öt nap múlva fcbr. 7-én új értekezletet tartottak, a 
€MB már CíM^ngcry, Horváth és Toldy is resztvettek. Tulajdonkép ezen 
^tfkesief döntött a iársulnt miként leendő szervezése felett : ^t^társa- 
sá^f It^cn-e mf*gliatár ózott azámú müködö rendea tagokkal, vagy tár- 
tulat, oielyet évenként Qgy barraadábau új választás alá eso választmány 
%«ggmt? H Cecngery indítványára, épen gyakorlatiság sKCmpoutjából ez 
lll&l»lii fogadtatott eL 

Ti^üöt év í még azt »e lehet mondani í grandé mortnlis aevi 
spitiain. K még is mennyi áldozatot kívánt ez ido> A férŰu, kinek 
praetiruji indítványa döntötte el társulatunk sorsát, » mint a követkéz- 
uduy mcgmutattA, helyesen döntötte el, már csak áldott emlékben él 
köstilak I havok v < k eb  ^  uinos köztünk az, kit az első 

riy t;iilun klki j válusztott meg elnökké ;  gróf Mikó 


86 TÁRCZA. 

^8 nincs az ő legközelebbi utódja : Horváth. Söt az első 1 2 alapító közül 
ÖBBzesen négyet nélkülözünk : Csengeryn éa Horváthon kiyül Báthot 
és Toldyt! 

Nagy és súlyos veszteségek — soha sem fogjuk mondhatni, hogy 
kihevertük. És még is az alap, melyet ők vetettek meg, annyira erős és 
biztos, hogy még az ily veszteségek sem érintik azt : csak fíLjnak azok, 
de nem rombolnak. Az élet, melynek létrehozásában annyi részük volt, 
tartós és állandó. 

Okunk van ezt hinni. 

A leélt évek közül egy se volt, mely hanyatlást vagy sülyedést 
hagyott volna maga után. 

Egyik rohamosabb, másik ladsubb emelkedést jelzett — de törve 
vagy fogyva, egyszer sem léptünk az űj évbe. Egyik boldogult alapi tónk 
jelszava, »peragit tranquilla potestas quae violenta ncquitc betelt társu 
latunk működésén is. Folytonosan foglal tért, halad, emelkedik. Gyűl 
nek eszközei, hogy feladatának mind jobban megfelelhessen : gyűjteni 
feldolgozni a nemzet történetének levéltárakban elrejtett adatait s ez 
által ébren tartani az általános érdeklődést a nemzetben hazája tör- 
ténete iránt. 

S ez érdeklődés két irányban nyilvánul : évenként ujabb erők 
csatlakoznak ama két vállalathoz, melyet a társulat fenntart^ s a pártoló 
tagok száma évenként szaporodik mind a két vállalat körül. 

Örvendetes jelenség főként az első. Mennél nagyobb számmal 
adatnak át a levéltárak a nyilvános kutatásnak, történetünknek mennél 
több kincse hozatik napfényre, annál több munkás kézre van szükség. 
A históriai igazságok kiderítése csak a részletek tanulmányozása által 
eszközölhető, hogy a nemzet múltjáról tiszta, világos fogalmat nyer- 
jünk, életének minden irányú áttanulmányozása szükséges. A culturalis, 
politikai^ a társadalmi viszonyok épen oly fontos tényezők, mint a diplo- 
maczia s a hadtörténet. Minden kérdés, minden korszak egész erőt kivan 
— 8 az idő már itt van, midőn elmondhatjuk : az új erők sem hiá- 
nyoznak. 

Hogy társulatunknak része van e szellem felköltésében, másfél- 
tizedes működése igazolja. De nem szabad elhallgatnunk, hogy a meg- 
valósulhatáshoz kormányunk is hozzájárult, mely egy magyar histó- 
riai intézet hiányán azzal segített, hogy a bécsi, berlini s párisi ily- 
nemű intézetek látogatását tehetséges s hivatásukat érző ifjaknak lehe- 
tővé tette és teszi. . . . Talán nincs messze az idő, midőn egy ilyen 
históriai és paleographiai előkészítő hazánkban felállitása által lehetővé 
teszi, hogy ifjaink közül még többen szerezzék meg a históriai kutatá- 
sokhoz szükséges előismereteket. 

De térjünk vissza e rövid kitérés után, társulatunk múlt évi életé- 
nek rajzához. Bár társulatunk vesztesége a múlt évben igen jelentékeny 
volt, mert 47 -et vesztett halálozás s 74-et kilépés által, mégis új tagok 


TÁRCZA. 87 

helepwo által e rósz évhen i« 60 szaporodást jelezhetünk, kik közt 4 új 
alapító tag van ;  úgy, liogy az összes tagok száma 1800. 

Társulatunk ez e'vbenis folytatta kct közlönyének : a „ Századunké- 
nak » ^Történelmi TVír^-nak kiadását: összesen 110 íven, melyek közül 
az clsö feldolgozott, az utóbbi forrásmunkák kiadására vau szánva. A 
kobtíléböl kiküldött ipartörténeti bizottság. Deák Farhas tagtársunk el- 
nöklete alatt, folytatta az ipartörténeti adatok gyűjtését, s munkája már 
annyira előhaladt, hogy a mint a közönség pártfogása lehetővé teszi, 
megkezdheti az összegyiíjtött nagybecsű anyag kiadását is. 

Az clsö pályaképdést Társulatunk a múlt évben tűzte ki : dr. 
Kmich Gusztáv tagtársunk által felajánlott 20 aranyat. A határidő ja- 
nuár végével f :>g letelni. Ezzel kapcsolatban van szerencsém jelenteni, 
hogy az idén is módunkban állhat egy új pályakérdést kitűzhetni. Day 
Ilona ö nga, Társulatunk legbúzgóbb pártfogója, ki már ezelőtt is alap- 
tőkénket legnagyobb alapítványi összeggel nevelte, 20 aranyat küldött 
Ik?, egy a választmány által meghatározandó pályakérdésre. 

Vfi most, tisztelt közgjülés, legyen szabad jelentésemet egy kérés- 
s«*l zárni Ik?. Az eredmény, mit Társulatunk közel másfél évtizedre ter- 
jedő pályája alatt elért, fényesen igazolta, hogy történetirásunknak tár- 
sulati téren hasznos szolgálatokat tehetni. Legyen Társulatunk minden 
tagja apostola ez eszmének, hirdesse, terjeszsze azt körében s ne szűn- 
jék meg ismételni : peragit tranquilla potestas quae \'iolenta nequit. 

A nemzet múltjában is él — s igyekezzék a nemzet múltját ala- 
posan, az igazság tükrében megismerni. 

Ezek után titkár bejelenti, hogy Petrorat/ György és Horváth 
Döme k. itélő táblai tanácselnök évdijas tagok, alapító tagokká lettek. 
Evdíjas tagokká pedig a következők ajánltattak : Járosseh János áldozár 
Luzsna, (aj. dr. Csősz) ; Kitschl Viktor pannonhalmi benczés Győr-Szent- 
Márton, (aj. a titkár) ; Koncz József és Lénárt József tanárok Maros- 
Vásárhelyen, (aj. a titkár); Pohjár Pál Bpest, (aj. Petrovay Gy.) ; Lovt/ 
Albert Sátoralja-Ujhely, (aj. a titkár) ; Tomaun József káplán Nemesény, 
(aj. Bolemau) ; Pákh Pál Pohorda, (aj. Mikulik József) ; Trsztyánszky 
János Ostfi-Asszonyfa, (aj. a titkár) ; Okolicsányi Györgyné szül. Huszár 
Ida Pozsony, (aj. Thaly) ; Dömfitfír Károly Vinkó vcze, (aj. a titk.) ; 
Kwlvra Károly Bpest, (aj. a titkár) ; Szörényi Benő Karán-Sebes, (ajánl. 
Balthazár Béla); ifj. Szalay Pál Dad, (aj. a titkár); dr. Fiiles Béla 
Beszterczebánya, (aj. Tergina Gyula) és Kazár Emil Bpest, (aj. Deák 
Farkas). 

Miután ezek egyhangúlag évdijas tagokká megválasztattak, elnök 
felemlítvén, hogy az alapszabályok értelmében a választmány egy har- 


88 TÁRCZA. 

mada kilépett s felhívja a jelenlevő társulati tagokat, hogy a^ják be 
szavazataikat az újon megválasztandó tagokra, s egyszersmind kinevezi 
a szavazatszedö bizottságot : Csontosi János elnöklete alatt Thallóczy s. 
titkárt 8 Pulszky Károly társ. tagot. A szavazatok beadatván, constatál- 
tátott, hogy 44 szavazó-cz^dula adatott be. 

A szavazatszedő bizottság eltávozván felolvasta Szádeasky Lajos 
iLengyelfdldi levéltárakról < ezimti értekezését, mely a » Századunk €-baii 
fog megjelenni. 

A szavazatszedő bizottság a felolvasás végeztével visszatérvén, 
beadta jelentését, mely szerint a következő 3 évre (1881 — 4) választmá- 
nyi tagokká megválasztattak: 

Dr. Beöthy Zsolt, Bottka Tivadar, Csontosi János, dr. Fraknói 
Vilmos, dr. Fejérpataky László, (új tag) Géresi Kálmán, Gyárfás István, 
dr. Hajnik Imre, dr. Henszelmann Imre, Hunfalvy Pál, Jakab Elek, 
gr. Lázár Miklós, Lehóczky Tivadar, Nagy Iván, dr. Pauler Gyula, br. 
Radvánszky Béla, Révész Imre, Zsilinszky Mihály. 

Ezután titkár, hivatkozással jelentésére, felhívja a választmányt 
hogy a Bai/ Ilona által kitűzött pályadíjról intézkedjék. Minek követ- 
keztében elhatároztatott, hogy egy bizottság küldessék ki, mely formu- 
lázott javaslatot terjeszszen a februári választmányi ülés elé, s c bizott- 
ság tagjaivá Fraknói Vilmos és Pauler Gyula neveztettek ki. 

Titkár bemutatja az erdélyi unit. egyháztanács átiratát, melyben 
ez szívesen megadja az engedélyt az 1453-iki kolozsvári összeírás lemá- 
solására s tudatja, hogy Szabó Károly a lemásolást elvállalta. 

Pénztárnok bemutatja múlt évi számadását, melyből kitűnt, hogy 
a múlt évben volt : 

bevétel 13,890 frt 65 kr. 40  tí 

a kiadás 12,851  frt  50 kr.  — 

a pénztármaradék ....     1039 frt  15 kr. 40  {J 

a társulat alaptőkéje pedig .   31,000 frt oszt értelében. 

Végül elnök megköszöni a társulat tagjainak részvétét s a köz- 
gyűlést bezárja. 

A közgyűlést választmányi zárt ülés követte, melyben a hátra- 
lékban levő tagdíjak behajtásáról tanácskoztak. 


TÁRCZA. 89 

A  M.   TUDOM.  AKADÉMIA  TÖRTÉNELMI  BIZOTTSÁGÁNAK 
1881-IKI  KÖLTSÉGVETÉSE. 

A tört. bizottság múlt évi decz. II -én tartott üléséhcu állapította 
meg I88l-ik évi költségvetését. A bizottság további megállapodása sze- 
rint vegyesen ad ki feldolgozott és forrásmunkákat, hogy míg egyfelől 
a búvároknak anyagot szolgáltat, másfelől az anyagfeldolgozást s a for- 
rások eriticáját is előmozdítja. S e szempont vezette folyó évre szóló költ- 
ségvetésében is, melynek egyes tételeit bemutatjuk : 

1. Peisttf Frigyestől a várispánságok története, mely némi tekin- 
tetben az eltűnt vármegyék kiegészítését képezi. 

2. yayy Gyula és Thullóczy Lajostól : a XVI-ik század közgazda- 
sága, az országos levéltárban Őrzött adatok alapján. 

3. Satjy Imre :  Anjoukori Okmánytár Ill-ik kötetének első fele. 

4. Szilágyi Sándor: Erdélyi Országgyűlési Emlékek Vll-ik kötete. 

5. Fraknói Vilmos : Magyar Országgyűlési Emlékek Vll-ik köteté- 
nek 2-ik fele. 

6. Marczali Henrik II. József uralkodása Magyarországon. 

7. BÁTÓ yyáry Albert: > Magyar Czímertant számos ábrával s 
szinnyomatokkal. 

8. Molnár Aladár : A Tanügy Története a XVIII-ik században 
III. Károly alatt. 

Ezenkivül megbízta Károlyi Árpádot, hogy a XVI-ik századi ve- 
leuczei követ jelentések magyarországi vonatkozásainak múlt évben meg- 
kezdett összeállítását folytassa a folyó évben is. 

Mind e munkák részben folytatások, részben pedig már korábban 
adott megrendelések folytán készültek. De az évi költségvetést annyira 
igénybe veszik, hogy uj munkákra aránylag igen kevés marad, s a be- 
érkezett igen fontos ajánlatok közül csak kettőt lehetett tekintetbe 
venni, u. m. 

9. Naplók a XVI-ik századból, szerkesztik Szaf/ó Károly és Na{/y 
Imre, mely Gyulafy Lestár (az akadémia ezzel több, mint 20 éves köte- 
lezettségét váltja be) Mártonfalvay Imre és a pálóczi Horváth család 
naplóit foglalja magában. 

10. »Theököly levelezése és a bujdosók államiratai<, szerkeszti a 
M. Történelmi Társulat által a műit évben a gróf Teleki család Itárából 
lemásolt iratokból Deák Farkas. 


9«» TÁRCZA. 

Va1ó;»zíuü azonban, hogy e munkák az előirányzott összeget nem 
wíi*ik o§^*!»zon íge'nybc, s tán nem is fognak mind elkészülni : ez esetre 
a biKOtt^ág később fog határozni a fennmaradó összeg erejéig kiadandó 
niiinkákról. 

Ezeukivül felhatalmazta Xmjif Imrét az akadémia, hogy az Árpád- 
kori i'^i okmánytilr Indexéhez megtegye az előkészületeket. 

Továbbá id. Szinni/ei József ct is megbízta, hogy hírlapokban elszórt 
históriai anyag czimtározását is folytassa, s lehetőleg fejezze be, hogy a 
Hírlapok Repertóriumát a Folyóiratok Keper tóriumához hasonló alakban 
koxré tehesse. Ez a búvároknak rendkívül hasznos kézikönyve fog lenni. 

Végül szóba került az Arpádkori Monumentjik kiadásának szük- 
sége : erre az előkészületeket egy albizottság teljesíti. 

* 

Az irodalomtörténeti bizottság a Corpus Poetarum IV-ik kötetét, 
H a XV-ik századi irodalom történeti collectio első kötetét íidja ki. 
Amazt Szilády Áron, ez utóbbit Ábel Jenő szerkeszti. 

* 

A régészeti bizottság b. Syáry Jenőtől az aggteleki barlangban esz- 
közölt ásatások eredményeit adja ki. 

Az >Arc*haeologiai Értesítő «-nek líj folyama fog kezdődni 4-edr. 
abikban, továbbra is Ptthzh/ Károly szerkesztése alatt, s igy pótolni 
fogja az Archaeologiai Közlemények hiányát, melynek kiadása egy időre 
flhalasztatott. 

A M. Tud. Akadémia könyvkiadó bizottsága kiadta újabb 3 évi 
programmját. 

Az első soroz :it egy kötet eredeti müvet fog hozni : Goldzieher 
Ignácztól, a többi Kanke, Symonds és Thierry Augustin (de nem Amíidéc 
mint a felhívás hibásan mondja) müveiből. Kétségtelenül fényes nevek 
8 főként Symonds »Renaissance in Italy« czímü müve, most, midőn ku- 
tatóink figyelme hazánk renaissance-ára van fordítva, igen érezhető 
hiányt fog pótolni. 

A második sorozat már négy magyar iró Gyulai, Szász K., Beöthy 
és Alexander eredeti müveit fogja adni s egy külföldit hoz : Taine Angol 
irodalmát, melyet adni azért is helyes volt, mert Nisardtól már bírjuk 
a francsda irodalmat. Oly változatos és gazdag programm ez, melynél 
gasEdagabbat még egy sorozat sem adott. 


TÁRCZA. 91 

A harmadik sorozat is hoz egy eredeti uiüvet »Az új inívelt álla- 
mok alkotmányainak ismertetésétc, de nem nevezte meg, hogy kitol. 8 
itt még a fordítók sincsenek megnevezve : az irók : Lavaleye, Mayr Georg 
« németi, Tjiine Henrik (Les origines de la Francé couteniporaine, czímü 
igen nevezetes munkája) Clíffe, Leslie, Bagebot cs GiflFen. 


VIDÉKI TÁRSULATOK. 

SziLÁoy-MEGTKi MUZKUM-EQTLKT. Szüágy megyében Szikszay Lajos, 
ügyvéd és orsz. -gyűl. képviselő, tagtársunk, buzgólkodása folytán, 1880. 
*'vi dec. 30-án, megyei mczeum-egylct alakíttatott. Az érdekeltség, az 
ottani intelligentia körében, a szép eszme iránt elismerést érdemel : ez 
ideig 3 alapító és mintegy 80 rendes és pártoló tag írta be nevét az 
egylet tagjai közé, s folyton jelentkeznek az újabb tagok. Az alapító 
tagsági díj 50 frt, a rendes tagsági díj — három évi kötelezettséggel 
2 frt és a pártoló tagsági díj, szintén három évi köttelezettséggel, I fírt. 
Az egylet egyelőre a következő tisztviselőket választotta meg : elnök : 
Bárányi Ágoston, fc>ispán, igazgató Szikszay Lajos, orsz-gy. képviselő, 
titkár : Borbély Sámuel tanitókép. tanár, pénztárnok : Molnár Lajos. A 
választmányba ezúttal csak 6 tag választatott meg, névszerint Kereken 
József tanfelügyelő, Hat/aladi Albert kir. kat. bccslőbiztos, Baczó Gábor 
gymn. tanár, Faluvéji Albert tan. kép. igazgató, Piunper Gyu\a polg. 
isk. tanár és Balog Károly kir. közjegyző. Elismeréssel említjük meg, 
hogy Szikszay Lsjos úr évek hosszú során át nagy buzgalommal összc- 
Eierzett, igen becses és nagy értékű régészeti-, érem- és oklevél-gyüjtemé. 
uyét c megyei múzeumnak ajánlotta fel, ezzel vetvén meg annak alapját- 
Szílágy-megye a régészeti kutatásokra gazdag terület, szép tere nyílik 
hát a megalakult egylet működésének ; azért éljen és virágozzék hazai 
tudományosságunk javára ! 

A iDélmagyarobszÁgi Törtékelmi ±6 Régészeti Társulat < octó- 
l»eri és novemberi üléseiről olvasóinkat eddig térszüke miatt nem tájé- 
kozhatván, most az érdemes társulat két ízbeli üléséről a következőkben 
foglaljuk össze tudósításunkat. 

Elnök Ormós Zsigmond oct. 27-én az ülést megnyitván, Pontelly 
István főtitkár jelenti be a társulat részére beérkezett adományokat. 
Dr. Szentkláray Jenő adománya, a nagy-becskereki cserép- és ezüst lele, 
tekből áll.  Ezután az ércm-gyüjtemény részére beküldött adományok 


92 tArcza. 

olvastatnak felj melyek a római császárság különböző korszakaiból, a 
Nagy Lajos és Miksa magyar királyok korából valók. A könyvtár gya- 
rapításáboz Bogma István városi tanácsos cs testvérei járultak 1854-ben 
elbalt atyjoknak »Magyar nemes családok c czimühat kötetes kéziratban 
maradt munkájának beküldésével^ melyért a társulat jegyzőkönyvileg 
fejezi ki köszönetét a nemes adományozóknak. A titkár jelentése után 
elnök az ernesztbázi ezüst-leletnek a magyar nemzeti múzeum által a 
délmagyarországi tört. és rég. társulat részére leendő visszaszolgáltatását 
említi fel, míg egy másik tárgy a Bonnáz püspök érem-küldeményével 
foglalkozik. Ezután a pénztári jelentés következett, mit Márki Sándor 
aradi tanár »Két alvidéki vár múlt évszázadi tervrajzáról c czimü érte- 
kezésének a titkár általi felolvasása követett. Végül az ülést tagajánlás 
zárta be. 

A november 24-iki ülés Ormós elnök által megnyittatván, Pon- 
tcUy titkár terjesztette elő jelentését, bemutatván a Szentkláray Jenő 
által beküldött borjasi (Torontál m.) bronz leletet, mely 74 darabot 
foglal magában, melynek egyes darabjai arra engednek következtetni, 
bogy öntőmübelylyel van dolgunk. Az érem-gyüjtemény gyarapításához 
többen járultak a római császárság különböző korszaki pénzeinek bekül- 
désével. A könyvtár számára Solymosi Jakab egy 1709-ben Lipcsében 
nyomatott német nyelvű históriai lexicont küldött be. A pénztárnok je- 
lentése után dr. Benedek Albert tanár »Tinódy Sebestyén iratairól tör- 
téneti szempontból, különös tekintettel a Délmagyarországot illető kró- 
nikára c czimü értekezésből olvas fel. 

A gyűlés figyelmétől kisért dolgozat hosszabb terjedelme miatt 
csak felében olvastathatván fel, annak második, mint tüzetesen Temesvár 
ostromával foglalkozó része, a jövő havi választmányi ülésen fog bcfe- 
jezőleg előadatni. 

Tagajánlások után az ülés véget ért. 


AZ ESZTEKGOMI FüEGYIIAZ KINCSTAKA. 

Múlt évi decemberi füzetünk bemutatta ama monumentális mun- 
kát, mclylyel a herczeg-primás irodalmunkat a múlt év végén megaján- 
dékozta. 0 eminentiája annyi példányban nyomatta, a hányat cl akart 
ajándékozni, s így e nagyhorderejű munka még sem jutott a nagy kö- 
zönség közé. Most azonban csakugyan közzé fog tétetni. Beszédes Sándor, 


TAIíí.;. 


93 


ü útrA csztwgomi fínrlc^pí^ííx, khick lííhet köszötmi, hagy a Hibornok 
••-♦"^•'♦' irihojt m<fltó ptilflimlio jííU leire, követkesfiíi > íródul un jeloutest**! 
:tki: 
> Ismeretéé, hogy Simvr Jánoa eaxtergoiui biboniok-tírsek^ Magyar- 
f>r»juig hi*rczegpnmAsji fí emíncnr^Jájilnak fejedelmi bökezügf^'g'ebö! e^y 
iv'uyfs <U irodnhminkbnn nHíí^foiíto88Úgri diszmmikn jelent m^i^sK uapok' 
^tlIl  ii V  ezíui  altitt :   ' ;  muirofiulmi  é» olcmánytúri  rc^xldfJc tis 

Vri'tmátickfjt am tlem Óraim- Do/f^/tcfuUze^ 55 fi^nykepi táblából iiUi> 
4tlas3wyr>^ ^ - :in c itiünok miiidl>df»7.e esekdly s?;ámil példányait csjik 
a l««ii<!\ beU i^pi kalfcíbli köuvvtiírük 8 nebáuy szakférfiú nyerte 

'  shc nem bocsátották* Hogy a bel- cs kül- 

, k «iö míiiparnsoki kikre u^Kve a XI — XIX. 

siAjud 5tri>3* éa esövoipar  teritiékeibííl  inegbeeBÜlbetleu  gastdag anyag- 

' ' t  tiirtajtnaz c  munka,  arany big  jijtányosim  megszcro/hessi^k ti 

tná«<kljit4)kat t  alulírott  kiadri  elímtározUim  a/oka t  luagyar i.^d 

íven írt niag^^arazó  í43tüveg  ki^éreteben  »Az  esztergomi fo- 

^ tárat  Trésor  dt? re'^^llrte  metrr>|mlitiine  d'Eíizteriroio  v/áih 

lŰAÜ, flUcteokiut kÖy.2étentii. 

Kíadv/iny«»n kct  reajslVJl : mintegy  H — lU  díszois  l-edvctü ívnvi 

THílap^ relrn priíúi-ni  nyomott  sziWegbol  ég  bb  liasonKV  earfou-lapokni 

I álland, melyek  iigyanazou aagyságú luüfel ve telekben 

ii^iufiiii IMI ii MjK'stúr  inüdarabjaít  (közép-  és  njabbkori  zománczozatt 

urújiw  <k  esLfíst egyházi  iitvöamüvek,  rtígi  és  ujabb  szövetű  öltönyök, 

(•aramentumok),  a  melyekbcD  az d eminencziája  által 

vannak mellékelve* 

ix^vtg tuegtriUiira sikerült  ^gy c ncmbcu ismert  tollú azakfer- 

'  '    lat, a btidapeiíti tui^oniílny-egyetemeii a korosztény 

((:iuánÍt, múzeumi segédort s az Ki/t/há^mureAzttí htjt 

•.  Mjét  megnyernem,  ki a mütárgjak  magyarázó szövegén kívm^ 

U ,i .u:u fc gyanánt,  egy nnAUé  tannímáiiyhan  a  bazai  cgybázi  múkíu- 

t^i»kft4 f.tg értekezni, hogy a külföldi  szakfértiak  Magyarország közép* 

kori ÍHrört- és egyéb  mítípari viszonyairól  általán  tájékozást nycrjeuek. 

Az cgégz munka Öt — 11 féuyképi táblából oé i*zövegb^!l álló — 

fajEétru van oBztva, fílzctenkínt 10 osztr- ért. frtért  rendolbetö meg alúb 

irolt kiadónáb Megjegyzem,  miazcrint  mz í« fib^ct megrendelése a többi 

4 fUsetre ia kiterjedő kötelezettséggel jár, 

tii a t. megrendelőket, hogv legalább j^ivíí jannarius bó 

^1 T nlálirott Betízédea Sándor fényképésznél (Eg/tergoro) 

ciek> hogy  a  nyomatandó példányok száma iránt 

_ ...,,». u. >t  ..*j. « ,:ba8sam^ annál ts inkábl*, mert az első füzetei már 

•  frbruáríiu ho elején fAetkültlení óhajtom, < 

fi r<!Llií%'ájiUf>x egy pár szót kívánunk esatolni. 


Smii^ 


94 TÁBCZA. 

A beküldött próbalap díszes nagy 4-edrét, s oly elegáns és szép 
kiállitásű, l^ogy a legkényesebb műízlést is ki fogja elégíteni. Tudós és 
műkedvelő eg>'aránt használhatja az ekkép kiállítandó díszmüvet, sőt az 
bármely salonnak díszére fog válni. Az ár olcsóra van szabva : olcsóbbra 
mint más hasonló külföldi vállalatoknál. 

Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

vp:gye8 közlések. 

— Tisza-Füreden a > Régészeti Egylet* titkára : Tariczky Endre 
és múzeumi őre : Milesz Béla elkészítették szokásos kimutatásukat az 
egylet működéséről, gyűjteményeinek állapotáról és szaporodá8}Lról a 
vall. és k. 0. ü. minisztérium és a nemzeti múzeum igazgatósága szá- 
mára. E terjedelmes jelentésből érdekesnek látjuk a következő adatokat 
fölemlíteni. — Van az egyletnek 2 1 2 rendes, 2 alapító és 30 disztagja. 
Pénztári bevétele az 1878. oct. 13-án tartott közgyűlés óta az 1880. 
június 20-án tartott közgyűlésig 4G7 frt, kiadása 423 frt, készpénz 
maradvány 44 frt, tagsági díjakból kint van 215 frt, és igy positiv va- 
gyona 259 frt; relatív vagyona múzeumi tárgyakban 3000 frt A mú- 
zeumi tárgyak négy osztályában jelentékeny és örvendetes szaporodás 
tűnik ki : a) az éremgyüjteményben 305 db., b) a régiségek tárában 
675 db., c) a vegyes tárgyak osztályában 93 db., d) a könyvtárban 68 
db. Összes szaporodás a négy osztályban 1141 db. Eddig volt 1023 db., 
melyhez adva az újabb gyarapodást, jelenleg az egész múzeumi gyűjte- 
mény 2164 darabból áll. Az egylet nagyobbmérvű ásatásokat tartott ez 
évben a t.-fdredi Ásotthalomban, a poroszlói Aponháton s T. -Örvényen, 
valamint T-a Burán, mely helyekről igen sok és becses kő- s fémkori 
tárgyat nyert. 

— A MÚLT ÉVI programmokról irt ismertetésünkhöz pótlólag meg- 
említjük, hogy a szamos-ujvári örmény kath. gymnasium tudósítványában 
^zongoit Kristóftól két csinos értekezés jelent meg : »Az örmények váz- 
latos története « s egy másik, mely adatokat s részben eddig nem ismer- 
teket tartalmaz az örmények történetéről Erdélyben az Apafíak s a 
Habsburgház alatt. 

— Szabó Károly munkatársunk a Székely Oklevéltár lU-ik kö- 
tetét még ez évben sajtó alá a^ja. Ezt 1882-ben a IV-ik befejező kötet 
fogja követni, s azzal egyidejűleg a székelyek története is világot látand. 


TÁRCZA. 95 

— Balássy Ferescz szentmiklósi plébános, s az Akadémia e's vjí- 
lasztmáuyunk tagjai egy nagyhorderejű kiadványon dolgozik : sajtó alá 
keszitette a váradi regestnimot s azt közelebbről ki fogja adni. £ mun- 
kának két kiadványa van, az egyik a Martiniizzi-fele lőől-böl s a má- 
sodik a B^ Mátyásé (Apparátusában). Tekintve, bogy az első már a le- 
hető legnagyobb ritkaságok közé tartozik, s a második nem eléggé pon- 
tos lenyomat: csakugyan égető szükség volt, hogy e nagybecsű forrás 
munkának críticai kiadását egyik szaktudósunk keze közé vegye, i^a- 
lássytól eddigi ilynemű kiadványai után correct s a mai igényeknek meg- 
felelő editiót várhatunk. 

— Deksusia.vu Miklós ügyvéd, ki a román Akadémia megbizúsá- 
ból tavaly a hazai levéltárakban s könyvtárakban részint a Hóravilág, 
részint pedig az oláh-magyar történet vonatkozásait kutatta : jegyzeteit 
8 tanulmányait a Román Akadémiának egy nyolcz ívnyi jelentésben 
terjessté elő. A bevezetésben bőven, s az itten nyert pontos értesülések 
nyomán felsorolja az egyes intézeteket : s egyenként (Országos Levéltár, 
Nemzeti Mozeum, Akadémia, váradi s erdélyi levéltárak) közli előbb 
a Hora-világra vonatkozó kivonatokat, azután pedig a többi kéziratot 
s oklevelet. Nem feldolgozott munkát veszünk benne, hanem egy lelki- 
ismeretes kutatás közben nyert bőv anyag lajstromát. D. e jelentése a 
bucaresti Akadémia évkönyveiben jelent meg Újabb időben ismét több 
román todós kereste fel a fővárost : s úgy látszik, hogy román szomszé- 
daink a történeti kutatás terén — minek csak mi örvendhetünk — a 
legszélesebb kör fi tevékenységnek hódolnak. 

— A OAZÁXK TÖRTÉNETÉBEN s irodalmában annyi érdemet szerzett 
ciálerczi  rendnek  1880-iki magyar névtára  megjelent.  Összesen  117 

tanitással s lelkészkedéssel foglalkozó tagja vau. 

— EoT A BUPAi POLGÁROKAT közelcbbről érdeklő kis monographia 
jelent meg Tomaschek I. nyugalmazott iskola-tanácsostól a budai evang. 
egyházközség történetéről, német nyelven. Gondosan összegyüjté a na- 
gyon szétszórt töredékes adatokat, melyek a protestánsok állapotára 
vonatkoznak a török uralom előtti és alatti korban. Legrészletesebben 
az újra alakulás története van adva. Ajánljuk e csinos és érdekes kis füze- 
tet, melynek tiszta jövedelme az illető egyházközség javára fog fordíttatni. 

— A > Figyelő « f. évi első füzete id. Szinnyei Józsefnek, e válla- 
lat munkás és nagyszorgalmú muukatársának életrajzát és kitűnően 
sikerült arczképét hozza. 

— Thaly Kálmán munkatársunk nagybecsű monographiája II. 
Kákőczi F. ifjúságáról, Pozsonyban Stampfelnál fog megjelenni. 


9fi TÁRCZA. 

TÖRTÉNELMI KÖNYVTÁR 

— IbaTAIM az EmioráCZIÖBÓL. Kossuth LajoB. Második kötet: 
a villafrancai beké után. Budapest, 1881. 8-adr. 578 1. Ára 5 frt. 

— Martinovics és társaiuak összeesküvése. Irta Fraknói Vilmos. 
Budapest, kiadja Bátli Mór.' 1880. XIII. és 441. 1. Ára 4 frt. 

— Magtar Családélet és háztartás a XVI. és XVII. század- 
ban, írta B. Radcánszk'!/ Béla. Első kötet elsö fele. Budapest, 1880. 
8-adr. t>56 l. 

— BArtfa Középkori Műemlékei. A városház s a város crödít- 
luéuyeiuek mürégészeti leirata. Irta My^l-ovszky Viktor. (>t fénjnyomaiú 
táblával s számos fametszettel. (A Monumenta Huug. Archaeologiea IV. 
kötetének Ilik része. Budapest 1880. 4-edr. 132 1.) 

— TöRTÉKELMI TÁR. Évnegyedes folyóíra^ 18dl-iki folyam. 
£Isö füzet, (január — mártius). Budapest, 1881. 8-adr. 208. 

— IDÖSB SziKKTEI JÓZSEF. írta Abaii Lajos. Külön lenyomat a 
Figjelo 1881. l.füzetéboL Budape:ít, 1881. 8.aibr. 12 1. Ssinyei arcz- 
képével. 

— ReYIDIRTE ÜXD SEUE IksCHRIFTEK zu iCorpus Inscriptio- 
mi ni Latinarum € IIL i^Dacia.^ Von Carl Torma. Wien. 1881. d-adr. 13. L 

— Archiv des Vereines fiir Siebenbürgische Landesknnde. Neue 
Folge XVI. B. 1. Heft. Herau3gi*gel>^n vom Vomnsausschnss. nermann- 
stadt. 1SS«». s-adr. 22G 1. 

— PÉTER Frhr. V. Parchevich Ertbiáchof Ton Marianopel, 
apostolischer Vicar und Administrator der Moldan, bulgsirischer Inter- 
nontins am Kai^erlichen Hofe and Kaiseriicher Gesandter bei dem 
Kozaken-Hetman Bcgdan Cbmielnicki ^1612 — 1674.) Xacb archi- 
valisckeu Vlu<eUen boarbeitet von J^Imu l\Hr^'s^:.%, Wien, 1S80. 8-adr, 
.\ra 2 frt egr fam^tsietti*!. 

— GeschichtE xier evang. Kirvken^vm^inde A. C. in Ofen. Ver- 
fsis*t VOQ J. P. Ti:9i.z.^'-'í^x\ In Pruok ^t*i:c?<:i von l>r. Jokann Honfalvy. 
BiuU(>0:s(. 1>S«». >-adr. 27 1. Ára oO kr. 

— ZWEI SCHlLl>ERrNGKS 1>ES Wli:>ER HOFE$ ÍM X^^^. Jahr- 
tr-adext. Henittígepíbíii vv>a Kduarvi U.wi..\„... jj^.^ :<S0. In Commis- 
s-.u  Ui  Cin  *;orv-Id<  ís-h.i  S r  ro> * t;   Kii*. -jLay. ciat  az   Akadémia 


A  SZÉKELY KÉRDÉSHEZ. 

Jelszó, l^ohat úput leli tanulnunk. 
KLSÖ KÖZLEMÉNY. 


a>Timon Sámuel a székely névnek a szik'helyhoX való szár- 
maztatását nem tartván elfogadhatónak, azt állítja, hogy a szé- 
kely nevezés régi szó, mely ört jelent. Szerinte ugyanis Magyar- 
ország némely urodalmaiban, mint a Regécziben, a hegyek és 
erdők őreit mai napig is (llöá-ig) székelyeknek nevezik. Timon 
nézetét fogadták el mindazok, kik az erdélyi székelységet vala- 
melyik magyar király által telepített határőrök maradékainak 
tartják, mint Pray és Fejér György, ki szerint a székely nem 
nemzeti, hanem foglalkozási név, mely megfelel az örök nevének. 
Ezen véleményt hirdeti Hunfalvy Pál is, ki a Timon egyszerűen 
oda vetett értelmezését nyelvészetileg is igazolni törekszik.^ így ír 
Szabó Károly a »Századok« 1880-iki folyamának 406. lapján. 

Kénytelen vagyok megvallani, — habár ezáltal » gyenge 
historikus létemet*, melyet már is kiismertek bennem, vallom 
meg — hogy Timon Sámuel »Imago«-ját nem olvastam volt 
addig ; az egyszerűen oda vetett értelmezéséről nem is volt tudo- 
másom. Különben bizonyosan, már ezen állítása miatt is, idéztem 
volna munkáját Mert ez, hogy Timon idejében (1734 táján, mert 
Timon már 1736-ban meghalt) a Regéczi urodalomban a hegyek 
és erdők őreit székelyeknek nevezik vala, csakugyan nyomós 
adat, ha igaz a Timon állítása. 

Figyelmezve lévén ez íróra és azt forgatván, látom, hogy 
kételkedik sokban, a mit mások nagyon könnyen elhisznek; 
Szíízadok.  1881. II. füzet. 7 


98 A SZÉKELT 

látom, hogy a mit saját tudomásából állít, azt el is lehet hin nünk. 
Bizonyosnak vehetjük tehát, hogy a Regéczi urodalomban az 
erdők és hegyek őrei székely nevüek valának. Nem is lehet azt 
^egyszerűen oda vetett értelmezésnek « mondani, mert Timon az 
»Additamentumban« közlött első levelében, melyet Apor Péter- 
hez indíta Kassáról 1735-ben, azt olvassuk: >J61 esik megtud- 
nom, hogy a székely szónak magyarázatát Bay Miklós tanúsága 
is megerősíti*. ^) Tehát Apor Péter sem lát vala különös hihe- 
tetlenséget a székely szónak abbeli magyarázatában, hogy ör-i 
jelent, minthogy a déli Oroszországban járt s ott magyarságot 
talált Baynak tanúságával is támogatá. Timon állítását tehát, 
hogy a Regéczi uradalom hegy- és erdő-őreit székelyeknek neve- 
zik vala, nem lehet addig hazugságnak venni, míg a Regéczi 
uradalomból származott ellenkező és biztosabb tudósítás által 
nem döntetik meg. 

Kezünk alatt forog egy hasonló eset, hogy i i. egyik tanú- 
ságot más hitelesebb tanúságok lerontják. Kézai Simonnál Sacul- 
nak van írva a székely szó. Ezt Szabó Károly hitelesnek fogadja 
el s okoskodásának fél alapjául tekinti. Úgyde az Anonymus, kit 
Szabó mind idő, mind tekintély szerint előbb valónak tart Kézai- 
nál, vagy legalább egyenlőnek vele, mindenkor SicuU-i és Sydi-i 
ír ; a Márk krónikája s utána Thuróczi is Secul-t, Sicult írnak ; 
már 1217-beii Sceculzaz (SzGköhz&z) fordult elő a Váradi Re- 
gestrum 208. §-ában. Mind ez azt bizonyítja, hogy a latinos név 
8zékely-h6l, nem pedig szakoly-höl van csinálva. Szabó Károly e 
véleményét nyelvészetileg is igazolni törekszik. Szerinte szakoly 
és székely »épen úgy viszonylik egymáshoz, mint magyar és me- 
gyér stb.« Pedig világos, hogy épen nem úgy viszonyliL Szakoly 
székely, vagy szakoly és székely viszonylanának egymáshoz, mint 
magyar és megyer : de nincs ám szakoly, mint nincs is székely. A 
Kézainál előforduló sacul-i tehát rósz olvasatnak kell tartanunk. 
A Verbőczi Sciiulm-fi hunos okoskodásnak eredménye, mely 
tahin  Bonfiniustól  származik  (Decas I. liber VIL)>  naint a 

^) (íratum inilii accidit, cum intcllexi, sentcntiam mcam de ctymo 
vocaljuli liiijus Székely, (juod niniiruin ciistodcni Bigniíicet, tcstimouio 
quoque Micliaiílis Bay, in quadain parfé Scytliiae antc couiplures aunos 
nuiieii, íirinari. 


Kkiiukamz 


m 


Tliurftoti^féle AVt^ haza is Kete-aszÓ helyett. Ilyenek számba 
oew vehet/Jk. -- De ha Engel még élne, bátran a maga Ssökdy- 
r* it a Szabó Sznkolt/*ja mellé állíthatná; egyik in 

I' ,i ;...au, Tehát csak a székely szót értelmezzük. 

Azt ('ti  í^zekdu-nck,  nzck-dvnek  magyaráztam.  Szaho, 
o«teti  szempontból,  helytelennek  tartja e  magyarázatot, 
: '  '   /'ít szckvly 'Txeli^ 8zékö'-üek is ejtik. >Ü[0'de 

rj ,   j ^   I iiak ti gyükében^ a melyből képzudütl elli, 

ntGii, dSl, közép e-i nem találunk, hanem mély c-t (ti-t), mely 
d-ví nem változik. Nincs magyar szójárás, mely az e//j/!/^ elit, eUbe, 
dtr fftb. BZHvakai oUtt^ M, üléU, ölve stb. alakban ejtené* , , . . 
teluit >ninc8 ís nem lehet lUMlvefkidölvi, Jddöli, hidóly<í stb. — 
piNlig Tan siZtkiUtf, zztko, — így Szabó Károly a már idfy.ett 
Iidyca. 

Az el (túl rajt<í*) & c/ (innen rajta) egynek látszanak, racgis 
1tll]2SQl)d£6 jelenttsíiek ; azert talán mind elejétől fogva nem is 
\< c^yek. Van sok egyhangú, de bizonyosan kUlönbüzö cre- 
tj "ik. p. 0. hthpj (urhia) és hfigy (csillag), Jw (Inna) és hi 

{u Intimet) és/e7 (dimidiumj,  «ft'Z (margó) és szél (ventns), 

mi& (rerberans) éa vetö-malacz (assatus) stb. ilyen lehet az d 
{iL\ rajta) és cí (innen rajta) is. Tájékozás végett a rokon nyel- 
ükhöz kell folyamodnunk. Ezt az utat még nagj^on restelík tör- 
iénctiróínk. Szabó Károlyiba i^Századok- tavali folyamának 594. 
lapj&n némi uegéddel hozza elÖ Pintér Sándornak, az általa űg^- 
nereieett *tnsgyökere8 palócz 8zerzó«-neky eme szavait^ hogy a 
{Mtlucz nép ^jdtn tthno^raphiájdt Jinn vagy osztják országban 
r$ak akkor leket bárkinek is megírni^ ha azt az élö nép között 
ide haza viegfavtUta,< Megtapsoltató szavak, pedig nagyon 
csalók* A való ez. A tősgyökeres palócz szerző, otthon a palóczok 
közt is, tudományos, azaz a régi mivoltságuak megfelelő palócz 
eÜtDOgraphiát csak figy írhatna, ha mind a finn, mind az osztják, 
mind valamennji kelletlen rokonok nyelveivel és történeteivel, 
ilo a régi magyar történetekkel ia foglalkozandik ; mert nem az 
éK nép, hanem az említett segédforrások mondhatják meg, hogy 
mi k§35e lehet a palócznak akár a bibliai filisztéusokhoz, akár 
8<^inii * iiíyoti Hzép kertjcniez. — Ha a tösgyökercsség már 
ma£» i ' nv vmIíiu ; hisz akkor a m:iLív:ir tudumíuiy az fai 'kft 


100 A 8ZÉKEL7 

verdesné, mint szokás mondani. Tájékozás végett tehát a rokon 
nyelvekhez folyamodunk. 

A vogulban el, hang és értelem szerint, egy a magyar el- 
vei; ott cZrt előtt, el-e elé = élővé, dol elöl; továbbá ehl első 
is, (a magyar hasonlókép elölső-ből való), innen a vogul dolf 
annyi, mint a magyar elsőben = előlsőben. Idáig az innen rajta 
>ante«, >primus« jelentését láttuk mind a magyar, mind a vogul 
szónak. — De a vogul el tul rajtá-t is jelent, úgy mint a magyar 
p. 0. vogulban mene ele annyit teszen, menj elé (azaz : menj el, 
mint a régi magyar : menj kivé = menj ki). Az evangéliumnak 
ezen szavait: menj el tőlem. Sátán, így fejezi ki a vogul fordítás: 
ele ménen amnanel, Satano.^) Azért vogulban is elírna = el föld, 
mint a Havas-el-földe szóban, azaz túlsó föld. íme, a vogul nyelv 
az d szónak jelentésére és hangjára nézve egy testvér nyelvnek 
tűnik elő a magyarral. 

Az osztjákban yeZ innen rajta, el túl rajta. Itt tehát jelp 
(jelip) elő, ycZZi Oelhi) előre, jdbina előtt De az eZ (túl rajta) 
képzőse dp, segédhangzóval elip, külső, mely dpa, ragos alakban 
ugyan azt teszi, mit a vogul ele = el (menni), p. o. elpa paid-ta 
elvetni. Az osztják el-p a magyar el-vnék felel meg ; de az oszt- 
ják elip a magyar közép-j^\ sorozható össze, t. i. a p képző és a 
segédhangzóra nézve. Az osztjákban tehát már némi hangkü- 
lönbséget találunk a jel (innen rajta) és el (túl rajta) között. 
Menjünk távolabbi rokonokhoz. 

A finnben és észtben ed (et) felel meg a magyar el (innen 
rajta) szónak ; de a finnben eri, az észtben Ura a magyar el 
(túl rajta)-nak felelnek meg. Azért az észtben ara minna = el 
menni. Tovább nem keresünk tájékozást, mert ezekből is látjuk, 
hogy a magyar el (innen rajta, elöl-ső) és d (túl rajta, tul-só), 
bár egyhangú most, valaha, a magyar-vogulság előtti időben, 
talán külömböző hangú volt, s ezen eredeti külömböző hangusá- 
gán alapszik külömböző jelentése is. Nem tanácsos tehát tökélete- 
sen egynek tartani az elő (ante) és elü, elv (post) szókat, mint 
Szabó Károly teszi. 


*) Vogulban aiti = dn, an^n ^=^ cugcm^ amnanr = nekem, amna* 
ne.l tolcni 


101 


a fmüp^ változásának is csak felüt látja meg. Igaz, 
M (üiitc) stb, helyett uein balluuk sehol (M-i, de már az el szócs- 
kit bizouyosaa S74*bó K. is ö'-iiek, ínynek hallotta és hallhatja^ 
p, o. az elmenni Bzóbao, melyet sok helyütt így pjtenek: ö'-meoui, 
Tftgy cu'meimi. A l hangnak az a tulajdonsága, hogy « hangzóvá 
öxeret olradni, s azután az elözö a-t és fel- (mély) hangú e-t o-vá, 
frfé táltoztatui* Ismeretes kiejtések az awma, óma, alma helyett^ 
na¥ma^ szdma^ szalma helyett; tudjuk, hogy van: vala, hala, de 
Tan colt, holt is. Ezek a vaut, haut-h6\ lettek, azért a nép vv(, 
hétnuk ejti l nélkül, s ez a helyes : volf^ holt tulajdonképeu az 
í-beu etymologiai holttetemet mutat, mert az o-ban az a és ! már 
egj'ütt ki van fejezve* így van kél, kelé, mint telikj teUk ; de a 
í elölt az / £í.vé olvad, s lesznek: keut^ keutenl, tent^ teuteni, 
azui&u köt, köteni, i6tj töteni ; etymologiai hoUtetemmel írjuk : 
költ költeni, tölt tölteni. Ezen hangtani törvény nyilatkozik a szé- 
kölif, «tófcö'-ben is. Az a nehézség elenyészik tehát, melyet Szabó 
Károly a kiejtésből tómaszt, 

Erősebb kétséget támaszt abból, hogy szék^elü-tf azSc-dve-i 
soem nem látta, ftll nem ballottac soha. Feltehető volna ugyan 
hj hogy valamint erdő-élű-^ erdö-elv-höl Erdély*) lett, azonképeii 
lehetne ézék-elÜ-^ sztk-dv-Ml is székely, vagy székö^ : de vaj- 
joo azt, la minek megtörténte feltehető, jogosítva vau-e bár- 
mily nagy tudományos tekintély is megtörtént ténynek állítani 
ft (drténelmi igazság gyanánt hirdetni ?« kérdi Sz. K. S azt feleli 
raá^ hogy akkor könnyű volna szem-nem-látta, fül-nem hallotta 
idrtéoelmi tényeket kigondolni, kiokoskodni s valóság gyanánt 
hirdetni* Akkor ugyan a történetirónak nem tudomi miért, volna 
fizüka^gr^ a források kutatására, az adatok tanulására, bírá- 
láaára, 

A nyelv is történelmi kútforrás, söt a kútforrások legbite- 
lesebbike^ a melyhez alanyi csalódás nem fér. A nyelvtények 
meglettek, mielőtt az emberek csak okoskodhattak is. Lehet 
szokat jól, lehet roszúl fejtegetni, de magokat a nyelv tény eket 
okoakodáa által se teremteni, se megsemmisíteni nem lehet, de 


') Nem íB axabncl  ezt Erdő-dS  (aüte sylvaQi)-ra  taglalui,  mtat 


'T r f • 


102 A SZÉKELY 

igen is, ha a tények mivoltának előállításában hibáztunk, azt 
helyre kell hoznunk, mikor felismerttik. En Erdélyt, Székdyt így 
taglaltam volt: erdő-elü, szék-elü, leginkább a kolosvári hid-elve 
által esvén tévedésbe. Szorosabb utánanézés után látom, hogy 
erdő-el, szék-el az első két szónak eredeti alakja, melyek hát 
igazi szó-összetétek : ellemben hid-elve nem szó-összetét, hanem 
szófűzés, igy hid elve, a melyben a ve harmadik személybeli 
birtokos rag, mint a régi iildet-ve üldet-je helyett. A régi nyelv- 
ben gyakori ezen birtokos ragbeli j-nek v általi helye ttesedése ; 
a mai nyelvben a mag-va szón kivül alig fordul elő. A (hid) 
eUve tehát olyan, mint a mag-va. Hogy a mai szokás szerint 
Erdély, Erdély igazán csak erdö-el, erde-el volt, elég számos tény 
bizonyítja. 

Az Anonymusnál erdeu-elu-t találnak. Ámde az Anonymus- 
nál sok u végű szó van, melyeket u nélkül ejtünk ma, melly u 
tehát nem képző, hanem a szó-tőhöz tartozó, s már az Anonymus 
Írása szerint is elmaradhat vala. Ezért irja az Ung-oi egyszer 
Hungu-neikf másszor Hung-n^í] ezért van nála Botondu és 
Botond, í/* végű szók, a mellyek it-j át nem írjuk ma: hetu-mo- 
ger == hét magyar, Almu álm, álom, Satur-Aoímw, Zegii holmu = 
Sátor-halm, Szeg-halm, Btidu-Yíír = Bud-vár, /Sitrcu-sar == 
Sorok-sár, Szerelmu = szereim stb. a Temetési beszédben uru" 
szag = urszág, ország. Ilyen az erdeu-elu = erdö-el. Ezt a szót 
a Márk krónikájában erde-eho-nék találjuk irva, s lehet erde-elv 
hangú ; de a budai krónikában mindég, pedig sokszor erde-el áll ; 
Kézainál Erte-elu. S valóban az el minden képző nélkül ugyan 
azt jelenti, mit a vogul el, ebben cZ(-ma) = eí(-fóld), azaz túlsó föld. 
Krde-el tehát erdőn tűli föld, mit mindnyájan tudunk. Az erde-el- 
bül szabályszerint csak erdei lenne, mit a szokás meg is tartott, 
mert összetétben a két önhangzó nem teszen hosszút, mint a gaz- 
da-asszonyböl is csak gazdasszony lett. Még is erdél-i is ejtünk 
és Írunk, talán a hosszú ö ferdő-el) miatt. Az erdei, crá^í-böl 
i képző által lesz erdeit, erdéli jelző, melyet a nyelv főnévnek 
is alkalmazhat. Továbbá az erdeli-erdéli-höl, mint más sok eset- 
ben, erdely, erdély lett, s ez meglévén, utoljára erdélyi, erdélyi 
támadt. 

Az  evdö-el  crc/c cZ-böl  látjuk,  hogy  a viszonyító  (post- 


KÉIlDtetHEÍS, 


103 


positin) mg iiélkDl jArűhSn a tőhöz, szó-osszetétct alkot. Illjeü 
Úsezclciek akövetkeaiuk is: íy/<!Í, hóimig föal é^ fejelj kengyel, mi 
imffy (finnben kmikU = cmma) és al-hól való. lükább 
Ük a régi nyelr alkotta ezeket az összetóteket, az újabb 
njélr jobbaü  szereti a szófftzésekt^t,  mÍDt : hegy-alja^ var-alja^ 

Az d viszonyitóval alakuU S2:ó-üsszetét a havas-el is (traus- 
|il|iinii^)« TaniilsíVgos példákat találunk  erre a szóra  a SzéJcebf 
krónikdhnnf melyet a ^Történelmi Tár* ISSO-dikbeli évfolyama 
IV-dik füzete közOl. Abban a havaséi szónak ilyen ragos alak- 
I JM vannak. ^Szeat^Vid napján kiuzék Havas elöl Mojzla vajdát,^ 
— * Szent Ágoston  napban Majlád bevive Ilavaseliben Mojla 
rajd&t ; ott megverek őket. Majlád fogva esek, s az törökök vélek 
Foganis alá hozák,  Fogarast meg nem adák^ betérének Havas* 
dcí*^ íme  a havasd 8Znnak  ragjai  honnan kérdésre:  havas- 
idul; hová kérdésre:  havmel-vé ; de  hol kérdésre  a  havascli 
IJekShdz, mely  fSSnév  helyett áll,  ben rag járfilt, igy: ha^ías- 
fíí'fteii. Hozzátévén a nyelv a /öW szót, illy szóftizést alkalmaz: 
Hamíd'főldje.  A  hatásod  havason  túli  földet jelent,  mint 
irdü-tl erdőn túlit.  Továbbá a havason  túli embert, dolgot a 
tijelv természeteBen,  havasdi-nék nevezi, például,  az  említett 
Székely krónikában olvassuk: >Ez esztendőben havaseliek a szh^z- 
ságoii égetének.^ 

Láiisnk most a székely szónak eredeti alakját és változásait 

A V^&radi Regestrumban 1217-böl  ^scead znz^ áll,  mi a mai 

kiejtée  Kzerint székUl-szcíz ; az  Anonymusnál  ezen  latinos töb- 

lír^eket : siculi és sicli olvassuk, a melyek magyar eredetije csak 

szekölf székel lehet ;  a Márk  krónikájában is zecul-i tíiláhiuk, 

mi hasonlóképen c«ak széköl lehet.  A magyarul irt forrásokban, 

i jeksesi az idézett Székely krónikában, többi közt ezeket talál- 

I jitk:  »AílAak császár adajában Székel földiről az község fejen- 

kítit ötven-ötven pénzt stk< — »Az a két vajda  forint adót 

szerzének  az  Szt'kd  fijldén.^  —  *Onnat  vólaszták  Andrási 

.Mártont . * , * Bernát Feronczet Székéi földiről Lengyelország- 

lhlL€ — ;>Adánk  Székd földirul nyolczvan lovagot* stb. Ezen 

Fpéld&k  kétségtelenné  teszik^ hogy a szék-el  szakasztott olyan 

MÓ-ö«í?«etét, mint haims^el, trdö (erde) «/; s hogy v.damint ezek 


104 A SZÉKELY 

nem iiópet, hanem tartományt jelentenek, úgy a szék-el szó is 
tartománynak, nem népnek a neve. — A Székely-Udvarhelyt 
1555-hen szerzett törvénykezési szabályban még is ezeket olvas- 
suk : »Ha meg nem bizonyíthatja a Székely földén ^ három girán 
marad.* — » Székely földén a szektoros 24 gira.« — > Székely- 
földéről ha ki akart menni, szabad volt mindenkor ; és ha valaki 
valahonnan Székely földére akar jönni, az is szabad ; erővel ki 
nem vethetik.* stb. Ezekben az Zy, ha ugyan ott volt az eredeti- 
ben is, a szokásos lágyitásból, nem etymologiai okból, származott, 
minek példáját a fel szónak ragosa ^felyűU, és képzőse ^felyebb^ 
is mutatja. 

Havas el, Erdö-el tartomány nevek, de havas-eli, erdő-eli a 
Havaselben, Erdeiben lakozó vagy oda tartozó ember neve : tehát 
Szék-el is tartományi név lévén, szék-eli hasonlóképen a székeiben 
lakozó vagy oda tartozó ember. A Maros- Vásárhelyt 1554-ben 
szerzett törvény azt beszéli nekünk : » Az vajda urak csak igy 
végezték magokban hogy meg akarják adni érteni az szé- 
keli uraknak.* — »Az Maros széken lakozó székeli uraimnak 
az ló-főségből külömb szokásuk vagyon az több székelinéLt — 
* Az kik az gyűlésre nem jöttének, azoknak büntetését az urak 
a székeli országnak engedték* stb. — Igaz, fordulnak itt ilyenek 
is elő: »Az adófizetésnek módja a székel urak között.* — >Az 
vajda urak így végezték magokban, hogy közönséges ítéletet 
szolgáltassanak /S^^fccí országban, <^ — Székel urak, Székel ország 
appositumok. Székel urai, Székel országa helyett, milyen p. o. 
ország-gyűlés ország gyűlése helyett stb. Az eredeti alakok : 
szék-el tartomány-név = marchia, szék-eli pedig azon tartomány- 
ban lakozó vagy oda tartozó ember. De mihelyt a székdi szót 
helytelenül székely-nék kezdték írni, a nyelvtudat azonnal meg- 
zavarodék, nem külömböztetvén meg többé világosan a székel-i a 
székeli-i6l. Csak a székül vagy székö' tájbeli kiejtés őrzötte meg 
az eredeti szék-el-t. 

Az előtt a szék szónak értelme is homályos volt előttem*), 
mert származására nem figyeltem vala. Etymologiai jelentését a 
»tcjás széké€-h6\, T^búza-, árpa-szem széké^'hSi, * növevény székéi' 


*) *A Székelyek* 33. lapjáu. 


KéJtDÉftUK/.. 


105 


t^l tlh, vi^bolui ki, hogy L i. valaminek belsejét les/i. Ezt u jelrii- 
Ifcit a »Uk t^zúuak taglalása is igazolja. Valamint fékj mellijrk 
Jgf taglakiiilók : /l^i;^ mellye-k: úgy a ííjp(% is íre-fc. A/e (fiy* tö, 
Wf)^ wefí^ melttfe ismeretes Tiszonyazók, de a aze magában 
nem ismerete^ u?. nincs meg többe a magyarban^ hanem meg 
van m rokon finn nyelvekben, a hol sisa (sze, st) belsőt teszen, 
tehát egyjoleatésü a magyar M szóval* Bagót is azonképen 
ft^olgdliat ott, mint a bél a magyarban, p* o, finnben hala* 
9§*$ ^ hal-bani pdd'SsU fejben stb. A sze*k (szék) szó hizu- 
njritja, hogy a aze a magjarban is megvolt valaha, mert ebből 
Ali ■ képzővel a »zék^ mint a/eA;, a febol, meUyék a raelly^ 

wvi,, ,-.,. A 9zSc szónak első és eredeti jelentése, hogy valami- 
nek hűUtjf^ mintegy stlvt ; azon valami pedig lehet ország, tar- 
latoáDjf kerület, város, falu, stb. A sokféle valaminek belsejéhez 
képest az d viíszonyíto küU^t, tulsíSt jelent ; tehát szél^i-d a bil- 
mnek kfiUeje. A azéknek eredeti jelentése sokféle másod-jelen- 
tésben mutatk(iKÍk a szék*váro8tól kezdve az én ülíí helyemig. 
Politikai jelenlése is figyelemre méltó. 

A mint nekem, úgy másuknak is a rdrviegye és $2ck kiilónili- 
f^ge tetsxhetik tol; vagyis az a kérdés támad: a régi magyar 
kö^g miért nevezte el vármegyínek a tnlajdonképi nemesek 
{lalítik^ii kertiletét, ^^t'^-^ek pedig a nem tnlajdonképi nemese- 
két? Áz ne zavarjon meg. hugy a vármegyók politikai közönségü 
MUHI volt eleinte tisztán országos nemesek-é (veri et naturales 
Qobtlee,) s hogy a székek politikai közönsége is ^mintegy* nemes 
rolt De külömbség vala eleit<jl fogva a vármegye és szék között, 
melyet én abban is találok, hogy a vármegyébe tartozó nemesi 
hirtok kihalás vagy hűtlenség esetére visszaszállott a koronára, a 
mely azt újra eladományozhatta, a székhez tartozó birtok pedig 
kihalás vagy hűtlenség esetére is a széknél maradt, A szék tehát 
a 82. b. v&rofihuz hasonló község volt, a vái-megye pedig nem 
volt illjea község. Egyébiránt itt csak megérintem a vármegye 
ésijtékktn   *  '   t. 

Az eü -_,. '31 kitetszik, hogy azon összetétek, a melyekről 
fxA van, eredetileg így hangzottak: erdő-el, HavaB-d^ szék-el, 
mind tartományt jelentvén ; hogy a nevezett tartományokban 
lakozó vagy oda tartozó ember, a nyelv természete szerint^ Enlu' 


IM--^     - 


lOf) A SZÉKELT 

eli, havas-elí, szék-eli, volt, mely írás és kiejtés, lassaukiut, de 
hclytclenfll, erdély, székely-féléYé lett, a mint a Havaselből a 
félreértés havasal-t csinált ; végre kitetszik az eddigiekből, hogy 
a székel valóságos jelentése a bdsönek kűheje, az, mit a közép- 
kori latin nyelv marchid-nsk nevezett volt*) 

Szabó Károly nem fogadja el a szék-el (szék-ely) szónak 
taglalását és értelmezését, hanem azt nemzeti névnek tartja, 
melyet nem értünk, mint nem értjük a heeenyö^ kún, kozdr, és 
számos más nemzeti nevet. — Az én taglalásom és értelmezésem 
úgy látszik, világos ; szerintem, a szék-el-i szék-eli-i oly bizonyos 
értelmű, mint p. o. a jász. Szántszándékkal említem meg ezt, 
mert az is bizonyítja, hogy sokat újra kell tanulnunk. Szabó K. is 
az tavali Századok 496. lapján a >Sagittarius«-t Íjásznak nevezi 
magyarul, mint én is az Ethnographiámban neveztem volt, követ- 
vén az általános szokást. Pedig ez hibás ; a régi helyesebb nyelv- 
szokás nem ismerte az ijász szót, ezt csak SLJdsz nemzeti név 
helytelen magyarázata szülte nekünk. Ha tekintjük a lovász, 
vadász, halász, madarász, kanász, ökrész, keriész4é\e nemis sok 
magyar szókat, látjuk, hogy az ász, ész képző azt jelenti, a ki vala- 
mit nevelés vagy megszerzés, megfogás végett gondoz, de nem 
azt, hogy mivel gondozza vagy fogja el azt a valamit az illető 
ász, ész, A vadász, madarász, halász, ijjal, hálóval stb. ejti vagy 
fogja vala el a zsákmányát, de ha a szerszámát akarta kifejezni a 
nyelv, a vadászt íjya^-nak, nyilas-nsk, nyíZazrf-nak, soha nem ijász- 
nak, valamint a halászt is hálós-nak nevezte (populorum nostro- 
rum retiferorum, qui vulgo halous nuncupantur. Egy 1264-ki 
oklevélben Hazai okm. f. pag. 63). Rajtam kívül más is tette ezt 
az észrevételt, közölvén sl Nyelvőrben, a melytől ne iszonyodjanak 
a historikusok. A Nyelvőr felvilágosítása után^) nem volna többé 
szabad a jászokat az ijász szóval bolygatni. A jász szó kún-török 


^) Jerney János » Magyar Nyelvkincsck Árpádek korábóU (Pesten 
1 854.) <^z{mü munkájában Kórös-el-t is felhozza »Kuruseleo, Koara8-elu« 
1266. 129ö-beli oklevelekből. A Hazai ohnánt/iár VI. köt. 16. lapján a 
liépcze folyó mellett Vas-megyében >terra ípsorum Keurus-elv vocatac 
fordul elő. Alkalmasint több ilyen vidék- vagy tartománynév lappang 
m^ a már kiadott oklevelekben. 

') Nagy Oyula. Nyelvőr, 1877. évfolyama 34D — 351. lapjain. 


K<íRní:RHK35. 


107 


;i l'etnu'cu cotlexbOl taiiúluuk*), s az egyet^ ;ií^^uuu:^ 
Itésú a inapyar ijjns szóval* 
Legközelebb Retby László a ^Magyar pénzverő izuuielilíik 
irabia* czimú ért^kezéBében^) másra is fonlitá tigyel- 
IIIMI^ Jireeek (>Balgaríschc Geschichtet-: 293. lapjáu) egy 
(1330. {*vbeli háborúról beszéli a szerbek és bolgárok közt, a 
nelyben a bolgárok részén az oláh vajda, Bassaraba Ivánko, 
íte tíitárok meg a Jdsz fejtdelemség (gospodstvo Jasko) áll 
Minálunk 1323-ban említi meg clu^zur L Károly király 
[i>klev€l6 bkjaitokat (Coettis Jassonnm). Moldvában még 1690 
[t&jbaD Cimtiul Jasilov = Jászok kerülete volt A moldvai Jász- 
[Táixyst Péterfi Károly moldvai missionarius GyfUz-Vásarhely-nek 
liitírezv ^zt írván ; Ea már itt ezen Gydszvásárhclyí városban ^ 
[melly a vajdának lakó helye, két esztendőnél tovább mulatok, — 
[VilágOí* ebbCíl, hogy a kunok egy része jász vagy gyúlsz nevet 
ri*elt már Magyarországra beköltözésekor s abból a részből is 
iracUak vissza Moldos^ában, )L\ki^\i^ Jihz-frjfifhUnuég^ ajdazok 
frUUie 8 a JáBZ-ndroi vngy O ydsz-vdmrhébj vették a nevOkct. 
lí'V 1 meg Rétby is, hogy a moldvai jdsz vagy gydaz 

í^ ^    iz yVíTZízaí való egyetértést. 

Sokat kell ájra tanulni. íme még egy példa reá :  Szabó 
az idézett Századunk 346, Inpján előadja, hogy Nagy Jánoi< 
Pn Mgékelí (székely) szónak értelmezését, mint merész állítást veÜ 
(iriBSZAf hivatkozván  ♦a Sz. László törvényeiben előforduló Őrök 
(#HU dicuBtur ewrek) elnevezésre, — Nem egyszer szóltam nyelv^ 
tadományi munkákban^ de Ethnographiámban is, elég bíiven Sz. 
íló törvényének eme helyéről, a melyben »Servi qui dicunlnr 
Bk* azon szolgákról van szó, kiket az András es Béla idejé- 
én kitört pogány  visszahatás  alkalmával  feléledt Karchas 
b) pogány biró-tiszt régi uraiknak visszaítélt volt. Tehát 
rek nem ör (örizö),  hanem a szláv » szolga «  kifejezés- 

'j A« Oyjiiau'tMn«k nyelv  ifi (t^^fi)  képzovtíl  vl^  a  hol  k magyar ^ 
iipml ImsiRnal. P. «. huttiiri = baltis, hajnci = kapus sth. A ktiii-tőrök 
í^At ict-nek ejti, innen az ozmaa -török  y^/'-íj, uiely a kún-tiírukltcn Jaa 
||itáfi  le*^  JaiH t^M kiui-tíir5kül  ;Wctff.n = ijas, s ez  n Jaitif^t  a uii ;Ví^: 

BVdtlk. 

f) A  I H. i n, Irtiijaiu. 


108 A SZÉKELT 

nek divatba jötte előtt a nyelvben élő tősmagyaros evr vagy ör 
magyar szó, mely szolgát jelentett volt, s a melyet a Sz.-Lá8zló 
törvénye, többesszámbeli alakban tart meg. Ezt is a finn, oszt- 
ják, vogul nyelvek segítségével tudjuk meg, a melyekben a szolga 
orja, ovi, ort, minek a Sz.-László törvényben megtartott ör felel 
meg.^) Szóval, a nyelv is történelmi forrás, még pedig nemcsak 
nagyon hiteles, hanem egyszersmind olyan messze időkre vissza- 
vezető forrás, a hová a közönséges történeti források nem ér- 
nek fel. 

Szabó K. mint látjuk, a székeli (székely) szót olyan nemzeti 
névnek tartja, milyenek a besenyő, hűn, kozár, stb. Ha állana 
ez, mégis felette csodálatos volna, hogy sem azon források nem 
ismerik, a melyekből Attilának és hunjainak meg a vezérsége 
alatt hadakozó igen számos népek neveit és tetteit megtudjuk, 
sem azon későbbi források, a melyek a régi Dákiának a magya- 
rok idejöttét megelőző történeteit annyira-mennyire kitárják, 
sem végre a X. XI. XII. századbeli akár görög, akár latin irók 
soha^ de soha nem említik meg. A székel, székeli nevet, ha nem- 
zetnek a neve, vagy már Attila idejében, mint egy külön és más 
rokon csapatokból kiváló hun törzs nevének kellene tartanunk — 
8 ekkor az a csudálatos, hogy nem fordul elő a hun törzsök közt ; 
vagy Attila halála után, a hun hatalom szétoszlásakor kelet- 
kezettnek kellene gondolnunk, — s ekkor meg ez a csudálatos, 
hogy a név keletkezésének semmi látható indokát nem vesszük 
észre. A krónikák előadása szerint, három ezer hun bujdosott 
volna el Csigle mezőre, s nevezte maga magát székeli-uelL (vagy 
akár szakul-nak), hogy az ellenség a hun voltukat meg ne tudja. 
Ilyen módon nehezen támadt egy nemzeti név is. Azonban fogad- 
juk el a krónikák tudósítását, s higyjük, hogy a 3000 elbujdo- 
sott huntól származott volna a székeliség : akkor kétféle történe- 
tet várhatunk bizonyosnak, azt, hogy a 3000 ember 160t6l fogva 
890-ig tetemes számú népre szaporodik fel, vagy azt, hogy elve- 
gyül a ss^omszéd népek közzé, s nevestül szftnik meg. Ha tetemes 


) m példája a hasonliangú, do külöinbözö jelentésű szóknak. 
Magyarban őr custos és őr szolga ; vogulban, osztjákban vr custos, (n-t 
szolga, finnben orja szolga. 


K&BDÉ8UBZ. 


109 


m üepre «zaporoílik fel, m&r elélhetése miatt is mozogom, 
mbló-hadjáratokat kellett volna  tennie, a mi Által bizonyo- 

[saii értette volnri magát a közeli és távoli népekkel, mint 

hz u...^.,Ai és kutugurok, a kikt(51 míveltségre nézve úgy sem 
kftl6mb52tek volna* Ha nem szaporodik fel tetemes számú népre^ 
1>iitoii}*08au elvegyül a szomszéd népek között, s nevestűi szttnik 
meg. Az a ^ ' magatartóztató élet, milyenben magoknak a 
ütxífkelieket l: .  k, a kik a hunoktól szármáz iatják, képzellieto 

ugyan mesében, de a valóságos történelemben seliol és soha nem 
tapasztalható. — Az erdélyi székeliekröl Attila halálától szá- 
mli?a  1213-ig, tehát hét és fél századig,  sehol  nincsen hír az 

I fittze^ fiirrásokban^ Ehfjol az egyetemes hnlhjatnsh'd én Ugaláhh 
f^sxfdf9 tanúídffot nem mhdek észre az erdélyi nzékdifik viselt 
d^lgairóL 


A mi azonban felette tanúságos, magyarországi székoliek- 

röl egy egész századdal előbb történik említés. A széMÍ (siculus) 

I név Magyarország nyugati szélein tiinik fel először. II» István, 

Kilmáii fija, a csehek elleni  hadakoztaban (1116 tájban) bese- 

Dyr)k é« székellek őrzik vala személyét, de a támadók előtt meg* 

ftlt&mod&nak, azért nevezi őket a krónika igen  hitvány besenyők' 

^ntk é$ 9zéktlieknek (Bisseni atque siculi vilissimi.) Ezen besenyő- 

I és azékelieket Dunán innen Morvaország felé találjuk, a eme 

[tabíkeliekrul későbbi oklevelek  szólnak, a melyekből megtudjuk, 

logy Pozsony megyének a Morva felé néző szélein és a Yág mel- 

I lékein hatalmas székeliség vala még a XIIl. század másik felé- 

I ben is. *)  Az említett  oklevelekben  besenyőkről nincs szó, csak 

keliekrőL Azt kell tehát  gondolnunk, hogy az 1116 tájbeli 

ttjök a székeliek közé olvadtak, vagy onnan elköltöztek* 

ugyan  abban a krónikában  (Márk- és Thurócziban) 11. 

GijJEa idejében  1146 tájbau történik  emlékezés a székeli ekröl 

IL G^pa as austriai Heniik ellen táborozván,  az igm rósz bese- 

mAéá a 8»ékely Oklevefltár I., 13 — 14, lapjait, killönüami 
'ilt *A infiiT^arorsiságt sjuí^kt^ly tcfb'pokrciU ;r/ 1880, 
VJh. InpjiliK 


110 A SZÉKELT 

nyök és hitvány székellek (Bisseni pessimi et siculi vilissimi) a 
kik — úgymond a krónika — a magyar hadsereg elöcsapatjai 
szoktak lenni, úgy megfutának az ellenség előtt, mint a juhok a 
farkasok előtt. ^) Ezeket a székelieket Dunántúl, Mosony megyé- 
ben, találjuk meg. Ezen megye különös ethnographiai nevezetes- 
ségű, azért szánok neki egy kitérést. 

Magyarországnak két legnagyobb tava a rómaiaknál csak 
egy nevet viselt ; Peiso vagy Pleso volt mind a Balaton, mind a 
Fertő. A római kor után a rövid ideig tartó bun-german, azután 
a harmadfél száz évig tartó avar kor következik. Ezen idő alatt 
miféle neve vala a két római Peisonak, nem tudjuk, — én leg- 
alább eddig semmi nyomát nem leltem. Az avarok után a frank- 
német kor álla be. 

Az avarok közt elterjedt szlávokat ebben a frank-német 
korban a bajornémetek kereszténységre kezdek téríteni, még 
pedig nagy sikerrel. A német papok nyomában német lakosok 
is származának be, s ezek alapiták a szlávság között Mosa pur- 
kot, Salahiugot s a többi német nevű egyházas helységeket.^) 
Az akkori Pannónia — mert az írók megtartják vala ezen régi 
nevet — új keresztyénéi a salzburgi érsek és passaui (Pataviumi) 
püspök lelki kormánya alá tartoznak vala. De Methodius fellé- 
pése, kit az öcscsével együtt a morva fejedelmek a konstantiná- 
polyi császártól kértek magokhoz, s a kit a pápa, a salzburgi 
érsekség jogainak mellőzésével, pannóniai érsekké nevezett volt 
ki, meg zavara a német papok működését, s előmozditá a szlávságot 
:i németség kárára. A falusi szlávság tehát nem németesedett el 
sőt az a városi németségen is győzni kezdett. Ebből a szláv világ- 
b^.l való a Balaton név, melyet a magyarok előtaláláuak s meg 
is tartanak mai napig. Mikép történhetett hát, hogy a másik 
nagy tónak nem lön hasonlóképen szláv neve ? ez valóban nem 
hiú kérdés. Feleletet arra a következőben találok én. 

Az avarság a frank háború által igen meggyengült ugyan, de 
a mai Fertő és Bécs táján az avarok keresztyén avar fejedelem 
alatt még 840-ben mutatkoznak. Tehát a mai Mosony megyében 

') Marci Citronicay a 88. i^s 90. lapjain. 
"j Magyarország Etliiiograpliiája, 177. l. 


RÉnDÉ^irmsi. 


111 


kflruyékén £s távolabb is a szlávság nem hatalmasoílott 
tolt el, mert aas avarnág feumai-adliai vala» Egy emberöltövei 
AXtttiiia magyarok jöníiek elö s már 905-beu vagy 9Cf6-ban vege 
IffQ a keletkezeti morva hatalomnak. — A magyarok is, űgy 
mint a£ előtt az avarok, az Ensig terjedének, megsemmisitvi^n 
íu »(>stmark<-ot, a mellyiiek politikai felügyelete alatt az avarok 
h állottak volt^ egyházi fejők a piissaui püspök lévén* A 955-ki 
nagy veszteség után visszauyomatáuak a magyarok, s raegujúla 
U ^Ostmarkc, melynek j-Ősterreich* nevét ITL Ottónak U96-dik 
fTben kelt oklevele mutatja legelőször, A FcrW és a hozzátartozó 
nagy lápj a Han vagy Hamági valamint a Sáwh, azaz Lajta, söt 
BicM \% azon időben kapták meg neveiket, a melyben ott a néme- 
tek még nem uralkodnak vala, A Bécs név kiváltképen figye- 
lemre méltó, A latin rm(iofconá-bul lett a Vienna, Wien név 
mely a szlávoknál is l^deiu Kell hogy a Bécs névnek ugyanazon 
farrásá legyen, a mely a Fertö-éj Hansdg-éj Sdvvíz-é is. 

A magyar királyság első idejében besenyők mutatkoznak 
US orsxüg nyugati szélén Austria ellenében ; már a Pozsonyba 
fiiorűlt Sakmon királyt védelmezni akarják, de nem bírják a 
Waeoyflk* 1146 táján a mai Mosony megyében székelieket is 
találunk a besenyők mellett ; mint 1110 tájon Pozsony megyében. 
Tehát az ország nyugati szélén, kiváltképen a Duna jobb part- 
jáiii avarok^ magyarok, besenyők, székeliek következnek egymás- 
Illáiig s ha a magyarok nem találtak elö avar neveket : tehát ők 
neveitek el a nagy tavat, a nagy lápot, az ottani folyót és a római 
Vindohonát, s a magyar elnevezéseket a besenyők és székeliek 
— bárminő nemzetüek voltak is azok — nem változtatták eh 

Kíilönös véletlen, hogy 1146 tájon említi meg először a 
magyar krónika a mosoayi székelieket; tiz évvel előbb pedig, 
1136-ban, Lipót, ausztriai márkgróf, a szent-kereszti cziszterczitii 
apátságot alapitá meg. Ez hamar a magyar királyok kedvezését 
t« mciftiyeri. Már Hl, Béla (1173—1196) iigy ápolá, mint a ma- 
giét, ügy segítgeté, mint a sajátját s vígasztala bő ajándékkal, 
««t Írja fija Imre király 1203*ban, ki hasonló indulattal visel te> 
tik vala Sz.-K ereszt iránt. Azért adományoz ennek egy birtokot 
ípr:u*díum), mely a Mosony vára hatósága alól ki vala véve, hogy 
ágy  bírja, a mini az előtt u b^at^nyök  bírUik  volt, s a melynek 


112 


A 8ZÍKELY 


éjszaki és keleti liatára a Sdr vize (Lajta). H. András 1208-ban 
az adományt sok sóval bővíti meg, melyet az apátság a soproni 
sókamarátúl vesz majd évenkint; 1217-ben ismét Leginto, vagy 
Legenió földdel, melyet az előtt besenyők lakiak volt, nagyobbítja 
az adományt, s annak batárait így írja le: Első határa Gálos a 
Ferlö mdUtt (villa Galus juxta Ferteo lacum), onnan keletre 
fordul PeikUn-ig (egy 13474'i adomány -levélben Lajos király 
Ppchhn-ntk. nevezi) s a hesenyllk földjén túl egy kis halomig ér, 
]iiclynek neve Keselyö-halom (Geshelev-halm). Éjszaki határa 
egy Hotar (határ) nevű földes domb, a melyen tűi nagy legelő 
terjed, s Tatás (Tliaetas) nevü erdővel végződik. Hosszú völgyön 
által a batár országútboz (regia via) ér, mely Hegyeshalomra 
(Hí^gesbalm) vezet — Ekkor Legiutó*nak már Űj birtok (nóvum 
praediuin) nevü vala, s mellette egy ily jievü falu is, melyet a 
későbbi oklevelek Neu-Aigen-nek neveznek, továbbá ott vala egy 
királyt cnría, melyet az 1210-ben kelt pápai megerösitő oklevél 
így nevez : Grangia regts Ungariaé^ Íii praedw^ quod Bisseni 
quúndam possiderant^), Yégre az adományhoz Sdsony vagy 
WindeTif így is Sasun juxta Nulos (Nyulos) és Pótfalva a Fertő 
mellett tartoztak, mely ntóbbi már Podisdorfu^k neveztetek. Az 
apát Legiatőra, melynek neoiet neve Neu-Aigen (Neu-Eigen) 
lett, 30 telkes gazdát telepíte (triginta mansionea bominum), a 
azokat IL András 1221-ben és 1229-ben egészen függetleDiiC 
teszi a királyi kamara tói j és mentessé mindenféle szolgálattól s 
az lífjxÍHstöl is (uothpenez, utóbb útpiüiz). 

Mi oknál fogva tllnnek vagy mennek el onnan a besenyők, 
nem tudom; II. András 1217-ki oklevelében, a mely újra körül- 
írja a 8Z.-kereszti apátság birtokát Mosony megyében, az is 
előfordul: »ott a szerzetesek hatodik földje van, melyet magok a 
bcBenyők adtak volt el (ibi sexta metis clericorum terra ab ipsia 
Bissenis veudita inclnditnr)^» Tehát szabad elköltözésre, nem 
kihalásra, lehet gondolni. Hát a besenyők mellett a krónikák 
nnlítette azékeliekröl nincsen-e tudósítás az oklevelekben? Van, 
131 4-ben  Tamás esztergomi  érsek  bizonyságlevelet ád a sz.- 


^) A eistovciták fniiu'/Jít szcrzctosok levtíii^ frnuczisi^  vagy iiikiibli 
l'OüDaii neveket alkiihiiuztiak, (imn^iíi frítucziául ^h% ^rüiigf^^ cütír. 


KÉRDÉSHEZ. ] 1 '.] 

keresztieknek arról, bogy nekik Károly magyar király az Ausz- 
tria és Magyarország határain fekvő s Barandanbe nevezett 
birtokot, melyet hajdan székeltek laktak és miveltek volt (quam 
olim siculi inhabitabant et colebant) eladományozta. 

Valóban feltetsző a lakosság változása ott. a hol legtovább 
avarok laktak volt, a hol azután magyarok uralkodtak, kik oda 
besenyőket és székelieket telepitettek. Ez a változás németeket 
hoza oda, kik a régi magyar neveket is elváltoztatták. Ok >új 
lakosokéi valának, németül »neusiedler-ek; ökalapiták meg »Neu- 
siedel* helységét, melynek nevét Nézsidér-re forditották a magya- 
rok ; ezen új német lakosoktól származik a Fertőnek német neve 
>Neusiedler See<^, általok lett Hegyeshalom »Strass-Sommerein«:- 
né, Lébény »Leideu«-né stb. stb. A lakosság változásának okát 
nem tudjuk, csak azt látjuk, hogy a megüresedett vagy üresedő 
helységeket a magyar királyok a sz.-kereszti apátságnak ado- 
mányozzák, s hogy németek telepednek az előbbi lakosok he- 
lyére. Imre király 1203-dik évi adomány-levelében az országos 
méltóságok közt Po'h »Thymisiensis comes«, Maurus pedig, 
>Come8 de Mosson* állanak; az 1208-ki adománylevelében 
Poth már mint :>Mossuniensem comitatum tenens«: áll. Kézai 
Simon (1290 tájban, tehát majdnem egy századdal utóbb) a jöve- 
vény nemesek közt Pot de Lebt/ni (Lébény i Pótot) említi meg, 
ki sok nemessel jött Magyarországra, s a kitől Konrád óvári 
ispán (comes de Altenburg) származnék. Ennek a Pótnak emlé- 
kezetét a Fertő meletti Pótfalva (németül Podersdorf) őrzi meg. 
A Póték beköltözése, valamint a Sz.-Kereszti apátságnak ado- 
mányai bizonyosan egyaránt előmozdíták Mosony megyében a 
németek beköltözését, s fogyaszták oit a magyarságot. Elpusz- 
tultak tebát Mosonyból a besenyők és székeliek. Besenyőket 
azonban még azután is találunk a határos Sopron és Győr 
megyékben : de a székeliek neve azután nem fordul ott többé elő. 
Magától tolakodik fel a kérdés: vájjon a besenyők és szé- 
keliek nem voltak-e egy nemzetbeliek? vájjon a székeliek nem 
voltak-e csak egy része a besenyőknek, s ők ezektől a földieiktul 
csak köteles szolgálatjok által ktilömbözuek vala ? Vájjon ezen 
köteles szolgálatjok szüksége megszünt-e épen a Sz. Kereszti 
apátság nyerte adományok és a németek beköltözése által? Ezen 
Századok.  1881. IL füzet. 8 


114 A 8ZÉKELY KÉRDÉSHEZ. 

kérdésekre, teiTnészetesen, határozott feleletet nem adhatni : de 
magok a kérdések nem alaptalanok. 

Székeliséget találunk tehát mind Magyar-, mind Erdély- 
országban, még pedig előbb amott, mint emitt. A hajdúkhoz 
hasonlítván a székelieket, alkalmasint eltaláljuk mind azt, a mi 
okét más lakosoktól megktilömbözteti, a minél fogva sok helyütt 
tűnnek elö Magyarországon, s végre a minél fogva Erdélyben 
külön politikai állást nyertek el az erdélyi szászok mellett. 
Magyarországból telepiték őket a királyok, mint telepiték kül- 
földről a szászokat odia. Világosabban, a királyok magyar lako- 
sokat székelífiknek telepitének Erdélybe, akármilyenek voltak is 
olőbbi hazájokban. Mikor történt eme telepités, azt nem tudom, 
de állitom, hogy Sz.-László ideje előtt nem történhetett meg, 
hanem legfelebb alatta kezdődött, s legközelebbi utódjai, talán 
Kálmán és II. István alatt, végződött el. ÁUitásomra ez volt a 
vizonzás : mert pontosan nem birom kimutatni, honnan, mikor, 
ki által történt a székeliek telepítése Erdélyben, azért nem fogad- 
ható el történeti alapúnak. Szabó Károly a magyarországi szé- 
keliekröl állítja: »az erdélyi székelység véréből származtak s a 
székely földről szakadtak A:t« : azonban a meglévő adatok :»arra 
a kérdésre, hogy e telepek mikor, melyik királyunk idejében ala- 
kultakjfelvildgositástnem adnak.<í^) Melyik állitás már kevésbbé 
történeti alapú, vagy egyenlő-e mind a kettő, arra az erdélyi 
székelieknek nyelve adja meg a döntő választ, a mint másutt 
felmutattam. 2) 

HuNFALVT Pál, 

^) A Századok 1880. évfolyamának 490., 491. lapjain. 
^) A Székelyek 14 — 31. lapjain. 


JÓSLATOK ÉS BABONÁS HIEDELMEK 
A RÁKÓCZI-KORBAN. 

—  Ciilturtörténeti  tanulmány.  — 
MÁSODIK  KÖZLEMÉNY. 


Bercsényi élettörténetébcD különben egy pillanatra még 
egy rejtelmes egyéniség merül fel, mint jós, vagy inkább >táltos^, 
— ^gy nö. Egy csallóközi, püspökii furfangos parasztasszony, 
1708 september közepén túl, — midőn Heister cs. tábornagy 
a kuruczok egyik legfőbb erősségét Ersek-Újvárt nagy dühös- 
séggel ostromlaná, — egyszer csak fölkerekedik vala szülő-föl- 
déről, két gyermekét kocsira rakja, és sept. 23-kán megjelen 
Füzes-Gyarmatnál a magyar táborban. De halljuk magát Ber- 
csényi grófot, mit és miként ír e hóbortos vagy csaló asszonyról 
a fejedelemnek: 

» Rettenetes dolog, Fölséges Uram; most estve e'rkezek b^ uz 
tíiborra egy püftpőhi asszony lét gyermekivel, suráni szekéren : csak per 
omnipoteniiam velem akarván besze'lleni s hamar, — admittáltam. Azt 
mondja : Uram, cn táfos ragyok ; azt kérdem Nagy ságodtűi : mit akar, 
Jieijtterrel és az némettel hogy cselekedjem '^ és Újvár mint légyen ? En is 
nivideden felelek : Azt akarom, hogy az nemet elveszszen, és Újvár meg- 
maradjon I Azért g}üttem — ügymond, — hogy én azt véghez vigyem ; 
de nekem ar Fejedcleinlui-: kell mennem. Megesel ekcszem én : ínig meg nem 
térek, semmire sem mehet Heister ! Mert már volt Fölségednél Szombatban^ 
nem régen w hivatta Fölséged, de nem gyiihetett. Mit akar ott ? kérdem, 
Cd minek V hiszem, ha én itt vagyok^ mindegy ! Elsőben veszesse el a neme- 
tet, — azután menjen. Azt mondja : Nem, mert neki meg kell mondani 
FöUégednek : minek Fölségednek az az sok idegen had ? A nélkiil /.v 
elveszthetni a németet. Micsoda hadat ért ? kérdem ; azt mondja : Hiszem, 
ügy hallom, hogy sok idegen haddal akar gyíinni ; mi haszna lesz ? Mert 
ha azon idegen fogja bírnia az országot Sokat fogdostam rajta, csélcsap- 
nak kezdem állítani ; mondom : hazud, mert Fölséged Szombatban nem 
tolt I Azt mondja ; megírhatom, hogy az mely  asszony Tolvay  Gáborné- 

8* 


116 JÓSLATOK ÉS BABONÁS HIEDELMEK 

uíil Szombatban volt Föls egednél, bizonyos dologra nézve hozatta tott 
PüfqwLmV, ö HZ. Végre, niidön fogdozódtam : mit akar V Azt mondja: 
]ífht4>r ffol' öi'döyséijíjel t'on h'lriiyih't'zre ; ö megcseleksxi : h'/encz nap alatt 
maga a lova elresz. Ha akarom, ('(jy ptislája fitm stíl el a németnek ! ^fe^J' 
raMl, süt Pálfi/ vi nuybolonthtl^ — de neki vissza kell magánossan menni 
n::on hatch'ba.^ 

Bercsényi, mint látjuk, kihallgatti a :^táltos< asszonyt: de 
korfiut sem hitt neki annyit som, mint néhai Koncz Mártonnak ; 
Süt az erőszakos és képtelen dolgokat ígérő boszorkánynak a feje- 
delemmel való azelőtti beszéléséről felhozott dicsekedése annyira 
szeget ütött a gyanakodó fővezér fejébe, hogy a táltost a feje- 
delemhez való bocsátás helyett, fáhordhan letart óztaid, »Meg- 
valloni — folytatja idézett levelét — juta eszemben, hogy monda 
Pálffy : Az mely asszony szóllott az hídnál Fölségcddel, — annak 
köszruijük veszedelmünket Trencsénnél ! Xem lehetek scrupuhis 
neJkvl, vigi/dzat alatt tartaton}. Mert hdr ve hazmlnd az sok ide- 
(je)) haddal jövésit Főlségednek ! <í 

A ^tdltosi'WiiV tehát épen nem ült föl, s többé nem is em- 
lékezik róla. 

1 708-ban, a végzetes troncsényi harcz után, mint az boríis, 
veszedelmes időkben szokott, megeredt a jóslatok árja, még előbb 
a most említett püspöki táltos-asszony föllépésénél. Mindenféle 
előjelekből következtetéseket vontak. így íi'ja pl. aug. 26-k:ni 
tomi)ai tál)oráról Bercsényi a fejíídelemnek, Bertbóty István 
érsek-űjvári parancsnok tudósítása nyomán, »hogy Újvárban egy 
raj méh szállott az ágyára az piarczo)}, mind kasban fogatta 
őket, s ágy tartja.«^) »Nem rósz jelnek tartani k<*ll-é? vagy 
minek — kérdi Bercsényi gróf — nem tudom; az egész tátosság 
jól hesztl, — de nincs nidr semmi hitelök előttem j — csak álom s 
essős üdő — elmúlik. « 

Pedig l)izony mégis adott ő, legalább az előjelekre • mert 
már aug. 29-kén jelentőséggel jegyzi meg: » tegnap fOt-sAny 
László árulása napján) kétszer is leszakadt az szablyám. <=> S 
sept. l-jén ismétli: »Az szablya, Fölségeis Uram, az nap szakadt 

') A hová raj méh száll és folfogliatják, (r:<ni Jtá~nf úhlá.<i öröm 
/rl, — ez még ma is néphit Zaláhnn. Ezért ru-íilt moí^ Brrthúty is az 
újvári ágyúra sz.mIU méhrajnak. 


A RÁKÓCZI-KORBAN. 117 

le rólam, azon délben, az mely nap s délben Ocskay kőzet fogott 
Pálflyval; quis momenta óbservat?"^ — Nagyon hitt tehát az 
előjelek teljesedésében Bercsényi. 

Ö különben ódon nemzeti hagyományokra s gyermek- 
mesékre is szeret utalni, de csak enyelegve ; így pl. Pelsöczrűl 
1709. sept. 7-kén a fejedelemhez szóló levelében írja: 2>Ezt 
Isten s a szerencse próbájúl hozta praeter opinionem kezébe 
Fölségcdnek, mint Király-fia Kis Miklósnak az aranypatkót; 
s igazán úgy van : ha elveszed is megbánod, s ka nem veszed is 
metjhdnod, de mégis jobb, hogy fölvedd/ Tdtos-oraculum 15.«^J 
Ugyanazon év aug. 2-kán Jólsván költ levelében pedig XII. 
Károly svéd királynak Pultava után megmaradt hadtöredé- 
keiröl ezt mondja: »En azt tartora, (hogy az már) mintáz 
Bertalan kígyója elvész, mert azt már az ág is vonja. «-) 

Mit példáfeon ez a Bertalan kigyója ? . . . részünkről nem 
tudjuk. 

Végre, volt Bercsényinek egy próféta-kátéja: egy régi, 
niartyr-halált halt rajongó pai)- és jósnak jövendőmondó könyve, 
melyet a gróf évekig figyelemmel kísért s Rákóczihoz irott bizal- 
mas leveleiben gyakran emleget. Ez az öreg Drabik, latinosan 
Drablcins (Bercsényi szerint Drabecius) Miklós jóskönyve. Dra- 
bicius, morvaországi protestáns falusi papot még 1628-ban II. 
Ferdinánd üldözései űzték ki hazájából, honnét a llákóczi-ház 
magyarországi szomszédos ledniczei uradalmába, ugyan Led- 
niczére telepedék. Ez a sokat olvasott jámbor egyházi férfiú 
íxyakrau látott, különösen 1643 óta, csodálatos égi jelenéseket 
álmaiban vagy piófétai önkívületében. Ezeknek behatása alatt 
a sokat üldözött, ísokat szenvedett ember háborgó lelke, jövője 
ós családja nyugodalmát egyedül a Rákóczi-házban vélte föllel- 
hetni, melynek szárnyai alatt ótalmat talált. Már 1645-beii 
megjelent az öreg Rákóczi György fejedelemnél, hogy öt seregei 
előtt  kh-álylyá  fölkenje;  majd  1652-ben  »Lnx  in  Tenebris^ 


h 1712. május 16-iki loveli'ben hasoiilag, bar rövidebben: „K:: 
(tjazán Kii'áhjjia Kis Miklós : ha felvfjszed is iiH'ybwwd, ha nem is, mefj- 
fnkno^l 1" 

*) 1712. inájiw 20-iki Icvel.'beii isinet cfl o metapborával : .,//(' 
cfsztthiti kell is, inint az Bertalan kígyójának, várnom. . , / 


118 JÓSLATOK ÉS BABONÁS HIEDELMEK 

czíraü vallásos és jostartalmú könyvet írt, melyet 1657-bea 
kinyomatva, II. Rákóczi Györgynek ajánl vala. Ebben egész 
hitbuzgó rajongással leírja látományait, melyek az ausztriai 
háznak pusztulást, veszedelmet, ellenben a Rákóczi-háznak di- 
csőséges uralkodást jósoltak. A híressé lett munka 1663-ban 
az Európaszerte nagynevű tudós : Comenus Amos által, majd 
1665-ben Drabiciusnak 270 új visiójával megbövítve, Amster- 
damban újra kiadatott, — európai hírre tett szert, egyebek 
közt XIV. Lajos franczia királynak is megküldék. És épen ez 
vala oka, hogy az 1671-ben Pozsonyban összeült vértörvényszék 
a ledniczei ősz prófétát is megidéztette. s könyvének a Habs- 
burg-házat illető kárhozatos tartalmáért halálra ítélvén, a 83 
éves aggastyánt pokoli kegyetlenséggel, — előbb jobb kezét, azután 
fejét vágatva le, — a pozsonyi piaczon íjul. 16.) kivégezt^té.*) 

Ezen vértanú-halált szenvedett öreg papltak említett jós- 
könyvét birá tehát gi\ Bercsényi Miklós, és a szabadságharcz 
hanyatlása éveiben (1709 — 1711), sőt a leugyeloi-szági bujdosás 
első esztendeiben is(1711 — 1712) gyakortiv, 1712-ben leggyakor- 
tább forgatá, — annak rejtelmes profétiáiból akarván meríteni 
a borús napokban vigasztalást: hogy a magyar szabadság, a 
Rákóczi-ház napja még fölkél valaha ; és szeretett fejedelmén 
csüngő lelke Drabicius visiói szerint látta, vagy legalább látni 
óhajtá a jövőben Rákóczit, miut dicsőségben unilkodó királyt 
Budavárában . . . . ^) 

Különben  Bercsényi, — ki  Drabicius jóslatait is sokszor 

\> L. Drabiciusrol bövel»I»eu : I\tttl>r G>/uI'i : A Wesseleuyi-össze- 
rsküvéö törteuett*, 11. köt. 377 — .'189. 1. 

') így óhajtja pl. Brezán Viíníból 17 12. január 2-kíiii Ráktk-zilioz 
intí'zett levelében, Drabiciut'ból jüsolgjitva, hojry az új év földerülő na^y 
oeniényci adják meg »OalK» Kouuim, líáhSt-.w lUuUtm. Svoeo (XII. 
Károly) Viennam, eto. otc.« Azonban ma^a is mélabúsan teszi hozzá a 
merész jóslathoz : >IIa nem megvetendő némely áhím, — talám ey;/ 
ííA/m«<i/' bevehetni ezeket is. < — Ismét, 1712. tebr. 12-kt*u: » Én csak 
azt tartom, hogy futa seminant aliquid grandé .... Turris cceidit, — 
«-ít iiiip<>5sibil»" ! Svecn Viennanu -- est impossibilc I UtiK'ót".nt íinthnn, 
— iiuis rcígitassotV Gallo Komáin, — nubo. Laíder G«>tte> I I>oiniuu8 
magnus et potens in operibus ^«uis. ot «iuis »onsiIianns ojus? Dcposnit 
lK»tonte;* d«' stnic et exaltavit hmnih*s. reo«»rdatu< fui<eri«-ordiae :«uao.< 


A RÁk6C75í-KORBAK. 


119 


c^sak Iréfttlkoxva t^inlíti; — épen nem hitt komolyan a RáIcóc/4 
nagyatyjával Zríuyi Péterrel egy évben s némileg egy ügyért 
gézeit öreg próféta mcunyei Intomáuyuibao,') s ezeket, úgy 
Bjíik. csak azért emlegeti oly gyakran fejedeluii l)aratjához 
iotézett bizalmas leveleiben, hogy ílltalok a sursüldözött, hazát 
és trónt vesztett Rákóczi lelkébe — midőn immár minden földi 
faaUlmak ctierben hagyták, — mégis nemi reménysugart éíi 
rígasst bintíien, a számkivetés íízomorú sivatagaiban. S e/, ha 
jgy vau — pedig minden valóezinüiség szerint igy van, — igen 
Ép, gyöngéd vonás Bercsényi jelleméböK 

A többi kurucz tábornokokat a mi illeti : (fr, Vorrjárk Simon* 
réip a ki vakbuzgó 1% szent-kép imádó volt, minden babona- 
aágot föltebetünk. A mint is álmait olykor följegyzés s vesződött 
íqtéaidkkeL^) Egy másik  hadvezér : gr. Mikes  Mihdli/ székely 


*) Ugyanib üyvöból 1712. júuias 297keu kelt váksasában Hákó- 

czihojt fizórul axúra igy ír:  »Ezt nem azért íroiu, Fölstfjícs Uram, liogy 

Drti//€riusl dirfendáljam ;  meH jói (udum^ még  nHtyr haiitdoltt  mikot* élt * 

-Ukor ifi ; 8 ut.^b^z i« volua distíiigváln! : ha álmát haztulia-é f ragp hz áhmi 

dőlt ?  De ciéj dvcHmt^nltímn haittggátfdfiai\ ho^jtf téuk álmáhan volt ükoé,< 

^) így pi 1709-|m:u o;ftt jepyztí föl inuukiics) labhágábau, egy való- 

txiuj tuigyoii különös áliniiröl :  ^ITOiK ÍL Ajn-ilí^  nt álmvdianu  Hogy a/* 

Fejdelemmel swmilioa voltain,  nr. bi^járni,  acljittüutok jt'U'tilítekbf'ii \ titt 

vala Prínyi Inirc a/ foas«tahi*>k es ogy franrzia,  Zsiga ncvii szolgája ax 

Fiíjdrlemutík. En :4lii/at'>!^suii> nagy BintBaaK a/, ChrÍFÍuwt^rt í*<>k pzt'p ÍRtt*- 

tic« moiidíUokkal kírtem szabínlúlásomat, ot* u/,jt'lcn íUIm gzolgttk íh kirik 

vjűa Aas Fejdeluíct, bogy borsa tana *'\ t'ugom^ Mtváu árUtUmságomat. Aas 

frant'^ia pedig így »y.óla :  luit tartja Fülsi^ged cávu ártatlan cinbcrt?  A35 

\siea megbíiuteti Fölsiígedet í  Kire im'gliaraguvik  az Fejdelem, os verni 

Ariititt ntt'g|uirttiu'solváiij bogy Friiiyi  Imre b^diírt bozsíou,  pap^'l 

ttg ne^ — nwtt  cUíttcti a/, frjeinot.  Kín eti  nt>ba  niegboi/si»ltain» de 

íítwitfinbett h I ve ti I hittem remoiiségbeut ee g/oretetein í#jy?/> tudom, cl nem 

Kjigy. Háf, íme, hozza az híjhirt, os az Fejdelcrmiek  megfogja az balknr- 

I )át ^* axt mondja ;  Tírped<>lj le, ina  clíUik a ft\jcdet !  Mondja az Fejdt!- 

1 lem T  X*2m VíAgyí»k ♦'» az Forgáeh !  En h moiubmí t  Itt vagyok  en !  I>e 

\nt Prínyi fsak leíirdepoltcti az Fejdelnn'tj  es inrtndá:  Az Isten cnuíkem 

nieg^raraucí^fdta,  hogy tígcd öícttc»selck  meg,  az ki annyi  magyart reá 

Uetfei es clveFztottfl ;  vírszopó es kevíly, igazságtalan vagy es megáltal- 

kodott — És azutiLu raegcaapá  az hóhír  pallosával az nyaka t»  de csttk 

k, (*)/u) *** "^'*^ inondá az hi.bír: Sokakat kítizottál, — i'ii is mefr- 

,1  Eö djonnau az fejit kit feli hasitá, hogy megiszonyodtam béli. 


120 JÓSLATOK ÉS BABONÁS HIEDELMEK 

generális is hitt — a mennyire hitt — a papok és boszorkányok 
jóslataiban; legalább 1707. nov. 17-kén Léczfalváról ezt írja a 
fejedelemnek : 

»Itt, Felséges Uram, imnd a papolj fh h'vdlt a boszorkánt/ok dere- 
Lasiiit bLtatnakj hoijij hteu kegyelmcaségébiU ax nuujijaré lesz a nctoria,^) 

Egy másik — különben kegyetlenül zord és kemény ter- 
mészetű — kuruez tábornok, az uugbi Orosz Pál is emlegeti a 

Az hühor nímct ruhában vala. — Ezt látván az udvariak, senki se száuá 
iitct, isak azt mondák : lg}' köUött níki ! Én pedig remínsdg es fílelem 
k('>zütt hclbcn álHk ; cs íme mondja nikcui Prínyi : Jöj^j utánam ! És íme 
az udvari-kapitány (Vay Ádám) megszólíta engem, egyiitt love!n az liof- 
mcatcrrcl, (Ottlyk György) : ^íeg kellett lialni írettcd az Fejdelemnek ! 
Kire mondám : Semmi közöm liozzá ! Mond : Az, hogy mcgírdemlettc, 
mírt nem fogadott szót ? Az hofmestcr is monda. Én pedig tovább meník 
az sok udvari had között, kik erülínek hogy megholt az Fejdelem, mond- 
ván : Megadá most hitszegísinek az árát, a melyet adott níkünk mikor 
kijőve^ (értsd : Lengyelországból.) Es bíkível ballagík ; hanem íme egy 
franciscanus fráter egy tcrsíuyi puskát mellyemnek veti, monda : Meg- 
halsz, mert írtcd holt meg az Fejdelem ! Mondám : Isten akaratja 
legyen, de énnikem semmi közöm hozzá. Es megfenyegeti Prínyi és 
monda : Isten parancsolta ezt. Az barát is azonnal fíreveti az puskát, és 
engem egy fakó lóra ültetínek, és kezdik menni Kassa feli, — hát íme 
élőmben gyü az vitízlü rend, és mondának : hova megyek ? Felelím azt, 
hogy házom nípihez. És mondák : Oda nem migy ; temiattod holt meg 
az Fejdelem ! Kire én : Semmi közöm hozzá ! És ök : Jól esett ; hanem 
tígcd választottunk elüjárónknak, gyere velünk ! Es mondám : Jó vití- 
zek, én arra elígtelen vagyok és eríítlen ; vannak sok vitíz generálisok, 
— válogathattok benne ; én csak már megvonom magam és csupán c?ak 
Istenemnek szolgálok. Es mondának : Semmiképen nem lesz ebbül semmi 
is, mert Bercsényit az nímet elfogta, az többi rósz, — cl köll jönned 
egyáltaljában ! En pedig mondám : Kisz vagyok inkább meghalnom, 
hogysem ily terhet erőm ellen fölvállohiom ! De ök reám crtísedínek. 
Ilyen küzkedísben fölibredtem ; úgy tetszett, mint ha líjonnan lőttem 
vala, hogy megmenekedtem ettííl az álomtiíl. Adja Isten, Jót Jelentben 
mind az Fölséges Fejdelemnek, az országnak és énnikem is szegíny 
rabnak ! 

Alom cs esna ildíi.<( 
(Eredeti, gr. Forgách  Simon  kezeíráíia,  két darab papíron.  A (íhymosi 
Gr. Forgách-család levéltárában,  Codex CC,  ab  Anno  IG80,  usque A. 

1770.) 
^) Ercdai levélj a m. kii*, orsz. lev. kin est. osztályában. 


A RÁKÓCZI-KORBAN. \2] 

boszorkányokat, de nem jóslataikért (a melyekre bizony PAl 
uram egy batkányit sem adott,) banem azért, bogy az eperjesi 
doctor által orvosszerekkel kiűzni nem birt makacs nyavalyáját 
kidörgöljék vagy kenjék köszvényes derekából, lia tudják. »Eu 
l)enig — írja Pál úr 1707. június 5-kén Eperjesről gr. Bercsényi- 
nek, — kérem Ngodat, ne nehezteljen reám fogyatkozásaim 
miá, a kik bizony csak bctegeskedésim miatt estének ; de én 
betegeskedésemmel sem gondolok, szolga lévén, — szolgálnom 
kell, nem késem sokáig, banem lefordulok az Kr melle valamely 
boszorkányhoz, — i?a<7y árt, ^^gy használ, azt Is meíipróhálom, 
— Isten nekiU^) 

Vagy árt, vagy használ, — tehát nem sokat liizott javas- 
asszonyomék csoda-gyógyításában a zegernyés Orosz Pál; haiiom 
azt kétségkívül mutatja levele, hogy az ErmelUkni akkoriban 
valami híres boszorkányok, vagy jobban mondva, kuruzsló asszo- 
nyok laktanak. 

Most már reá kell térnünk egy másik, még keniényi^bb 
és Pál úrnál sokkal híresebb kurucz generálisra : Bottyín Jánosra 
is. Róla ngyau, — a ki, a fejedelem följegyzése szerint, mindig 
-éber és józan< volt, semmi-féle babonát senki föl nem talál, 
már t. i. olyat, melyben ő hitt volua ; de igenis, annál töhbet és 
jellemzőbbet olyant, melyet cÁ?''>7a //íV^^A*. Bottyán, mint ifjúságától 
fogva híres bajvívó, vakmerő és szerencsés katona, már a törö- 
kök és tatárok elleni nagy harczokban, melyekot mint sellyei 
vitéz, mint zsámboki és esztergomi lovas parancsnok, majd 
mint huszárezredes és Tisza-Duna-közi vezénylő főtiszt harc/olt 
végig, s 1689-ben a szerbiai grabovai diadalt eldönté, — Bottyán? 
mondjuk, e nagy harczokban nemcsak katonai érdcnikoszorúkat 
és hen-adatlau hírnevet, hanem számos sebet is aratott. J)e a 
kapott sürü lövések, a súlyos vágások és szúrások az ő szívós ter- 
mészetének nem ártottak; öltönyeit nem egy heves rohamban 
majdhogy rostává lyukgatták a golyók, — de csodálatos ! testét 
lövés nem érte, avagy ha érte is, — kevés bajt okozott. 

Zólyom előtti párviadalában a gerincz-csontjában álla un^g 
Ocökay golyója; s a  csodaember  ezt is csakhamar kiheverte. 


*) Eredeti Iccéig ugyanott. 


122 JÓSLATOK É8 BAB0NÁ6 JIIEDELMEK 

Kurucz tábornok korában pedig, Pápa ostrománál, melle előtt 
robbant szét a kartács, fejét, vállát majd elhordták a pattogó 
darabok, — de mégsem hordták el ; mellén három helyütt esett 
a lövés, — mindazáltal egyik sem ártott. (Ezt talán jó vértjének 
köszönheti vala.) Máskor viszont, súlyos csatákban, midőn sűrűen 
hullottak körülte : őt csodálatosan kikerülék a golyók, legfölebb 
csak párduczbőrét, kalpagját, mentéjét lyukgatták keresztül, 
vagy kócsag-toll bokrétáját sodrák el. 

Csoda-e, ha ily körülmények között a népszerű hősről az a 
hit támadott s jár vala szájról szájra országszerte, hogy Bottyán 
festet golyó nem fogja, fegyver nem járja ! 

E hiedelem magyarok és ráczok, vitézlő rend és földnépc 
között általános vala, — mint Kákóczi is följegyzc Emlékiratai- 
ban, — elannyira, hogy esküdtek reá, s a táborokban hihetetlen 
regék keringtek a sérthetlen vezérről. 

Bottyán maga e babonát természetesen, nem hitte ugyan, 
mindazáltal vezéri nymbusának fenntartása szempontjából nem 
bánta, hogy a néphitily varázserővel vévé körül személyét; sőt igye- 
kezett e hiedelmet ápolni. Például, midőn 1705 nyarán Paks 
felett Bottyán-várából huszárezredével kémszemlére indult Glö- 
ckelsperg cs. tábornok ellen — s tüze elragadván, személyesen 
összecsapott az ellenséggel, úgy, hogy a heves rohamban arczába 
vágást, czombjába pedig oly lövést kapott, hogy majd holtáig 
sántított bele — A vágással csak meg volt, — az hamar befor- 
radt: hanem a mély lőseb ott a lábán hosszabb időt igényelt Am 
azért a kemény tábornok le nem feküdt bele, sőt ott sántikált 
várában s táborában lelkesítve vitézeit ; kik előtt, hogy sérthet- 
leusége hitét el ne veszítse : azon hírt terjeszteté sebe felől, hogy 
azt tulajdonképen nem fegyver okozá, — mert huz ö neki tudva- 
levőleg a golyó nem árt, — hanem a készülő Dunahid tombáczait 
faragó ácsok között járkálván, egy nagy erővel lepattant forgács 
rúgta  meg czomhjdt, a miatt sántít, — majd meggyógyul I . . .') 

Az ártatlan csel használt ; a már-már megingott babonás 
hiedelem újra megszilárdult és megdönthetlenül álla egész a hős 


^^ Húkórzi Kmlokiratiii. — Huttváii Klete. 


A RÁKÓCZI- KORBAN. 123 

tbk haláláig, sőt évtizedekkel túlélte öt, mert Kolinovics még 
1728-baii is komolyan hirdeti azt. 

És e hiedelmet nemcsak a magyarok ; de az ellenséges 
ráczok is szentül hivék, kik Bottyánt titkos hatalmú ördöngös 
embernek tartották, mesés dolgokat regélének róla, és annyim 
rettegték, hogy nem egyszer csak neve hírére is megfutaniodának. 
Sőt még a németek között is akadtak, a kik Bottyánt csak az égi 
hatalmak segélyével leverhető valami ördög-ivadéknak gondol- 
ták ; a minthogy ki is verselték őt : 

> Vak' Bottyán, du Tmffelsbi-uthy 
Dein ThuH ist Gott zuwider ; 
Er hat die Stadt in seincr Hut, 
Und stürzct dich dariüeder . . . .«^) 

Bottyán után a golyó-járhatlanság híre még két más 
kunicz főtisztre ment át, de már nem oly általánosan. Minda- 
kettö nagy személyes bátorsággal megáldott s gyakran kitűnő 
bravourral harczoló hős vala : Ocskay László es Csajdghjj János 
daudámokok. 

Amarról az említett hiedelem elterjedtebb volt, s úgy 
látszik, maga Bercsényi is adott reá valamit ; legalább, midőn 
1705. augustus 20-kán a személyes vezérlete alatti morvái betö- 
réskor Hodolínnál Ocskaynak lábát meglőtték, először Bercsényi 
ugyan ezt írja róla: »Ocskaynak az lábát meglőtték, de csak az 
húsát, ~ semmi dolga nem lesz]<^ — hanem pár nappal később 
már aggódva és gyanakodva említi: »Ocskay rosszul van, kisza- 
kadt egy darab húsocska az czombjábúl, elmérgesedett az lába, 
— ialám csinált, mérges-golyóbis volt, mert nem fogja ötét 
máskínt. < 

Ocskaynak golyójárhatlansága ekként a hiedelem szerint 
nem volt általános, mint a Bottyáné : hanem csak részleges ; 
ugyanis csupán a közönséges golyókra, ellenben a mérgezettekre 
már nem terjed vala ki. — Különben, sebéből nemsokára fel- 
gyógyult: tehát a golyó nnm volt mérges. Mérgezett golyókat — 
iiz 1704-beu eszközölt tanúvallomások szerint -— a kuruczvilág- 
bau Unghvár  védelménél  használtak a németek, (1703 — 1704.) 

*) Ritter György Júuos sopronyi polgár krónikája — {Tkaly : 
>TörtéueImi Naplók,« 501. 1.) 


124 JÓSLATOK É8 BAB0NÁ8 HIEDELMKK 

Tiiely mérgezett golyóbisokat állítóliig az ottani jí^zsuiták prae- 
parálták. Mikor a dolog utólag kiderült : nagy lön az ingerültség 
ellenök ; még oly babonás mesék is járulván hozzá, hogy a golyó- 
kat holdsugárnál öntöttékj stb.^) 

De térjünk vissza a harmadik golyójárhatlan emberhez, 
Csaj ághy hoz. Ez a babonás hiedelmet annak köszönheté, hogy 
a második (1708. január 16-iki) beczkói ostromon, nagy bravour- 
ral vezetve hajdúit a kapu ellen intézett rohamban, három (kifá- 
radt?) golyó érte testét, anélkül, hogy ártalmára lett volna egyik 
is. . . . Bercsényi írja róla Kis-Tapolcsánytt 1708. febr. 27-kén 
a fejedelemnek: »Csajághy most jól viseli magát, nagy hm*e 
hl i ott az minajn beczkói ostromon \ cum admiratione ment az 
granatéros-süvegben előre, ialávi három lövést hozott el, — semmi 
sem árt neki, mint Bottyánnak, az ágyűtúl sem féL^ 

Ennyit a golyójárhatlan hősökrül ; megjegyezvén még, hogy 
Kolinovics krónikája szerint — a ki szintén emlékezik Bottyán- 
nak és Ocskaynak golyójárhatlanságáról : »ambo globo impeue- 
trabiles,« — még BezeréJy Imrérölj e dunántúli ifjú hős vezérről 
is hasonlót hitt a nép ; ezen állításnak nyomát azonban másutt 
nem leljük. 

Egyébiránt az, hogy valakit »a golyó nem]fog:<f^ úgyis 
érthető tán, hogy a lövés nem árt neki halálosan, s csak könnyen 
kiheveri az okozott sebet. S így a dolog természetesebb volna; 
azonban bizonyos, hogy legalább Bottyánról nem ilykéj)en , 
hanem a szó szoros értelmében hitték és értették,'^) 

A nép különben, mint mindig, úgy azon korban is hajlandó 
volt csodás hiedelmekre, melyeket különösen — mint Bottyánnál 
láttuk — kiváló férfiak  személyéhez  szeretett csatolni.  így pl. 


\) Ereileti tanúvallatás 1701-ljöl, Unghvár eapitulátiója utáu. 
{M. hir. or.v'.. Icrtltár kinvst, o-szl.) 

-) ^\éQ Sjuí'lniuí/f János palotás-czrcdcs emlékezik Kákóczihoz 
1708 febr. 27-keii Uiiglivárról iiott levelében, egy ottani vid^kbeli fur- 
fangos nrosz pőpáról, a kiről a rutlienok szintón azt hívék, hogy a jhjy- 
rn- lum foiíjd. 2>Egy Korhlarics uevü púp'i vagyon Bukóez uevö faluban, 
lijni in-óhált anhtr, — az f^yyrer sem J'oíjja.^n Ez az oroszokat titkon a 
császár részére bujtogatta ; Szent-Iványi elfogatni s Munkács várába 
küldeni készült öt. 


A RÁKÖCZI-KORBAK. 125 

miílön 1708. december 18-kán a híres vitéz dandArnok Bezerédy 
Imre Sáros-Patakon, liaza&rűlás bűne miatt lefejeztetett, — alig 
hogy eltemették a vártemplomban : a nagy sokasíig kíizött, mely 
pedig a hősnek vérbe kevert fejét a hóhérpallos alatt lehnllaui 
színről színre látta, azon csodálatos hír szállá szájról-szájra, 
hogy a halhatatlan bajnok élve záratott sírjába, mcrf teteme! felett 
a fi'tld megmozdult 

A képtelen hír egész a fejedelem füléig elhatott, ki is, hogy 
a zsibongó népet megnyugtassa : húsz hajdút küldetett a temp- 
lomba, a kik Bezerédy holttestét kiásván, az közszendére kiterít- 
totetl. Csak így gyózödék meg aztán a valóról s hallgatott el a 
babonás közikép. ^) 

Mikor pedig 1710. január 3-kán Érsek- Üjvárott, — a csá- 
száriakhoz pártolt, de azután elfogott, különben is istentelen életű 
— (Jvskay lAszlónak feje vétetett: a iNíyitra-megyei pór nép, az 
l Jvártól Surány felé vezető út mentén álló Boldogasszony képét 
néhány napig vérezni látta, vagy legalább ezt r(»gélé róla.^) 

Egyébiránt, a szent-képek könnyezése, templomfalak stb. 
vérzése oly mindennapi csudák, melyekről háborús vagy dögvészes 
időkben papok és barátok, a jámbor lelkek álmélkodására, ren- 
ilesen gondoskodni szoktak. így pl. Kassán is megkönnyeztették 
a jezsuiták 1706 végén Loyola Jgnáoz képét, a midőn neszét 
vevék, hogy az országból ki fognak űzetni. ( )h, de a csodatétel 
nem használt, — azért bizony csak kikísérték a kegyes pátereket, 
katonai födözet alatt a lengyel határra. 

Az 1 709 — 10-iki pestis idejében pedig, midőn a fejedelem az 
érsek-újvári várba szánt élelmi szereket egyelőre a jászsági temp- 
lomokba rakatta le: egy ily raktárrá degradált jász egyház falai 
kezdenek vala vért verítékeznl, . . . líákóczi Szent-Pétery Imre 
dandárnokot küldé ki a nagy hírre kapott csoda megvizsgálására. 
Szent-Pétery uram borsodi keménynyakú kálvinista lévén, nem 
hitt a dologban ; megdörzsölé a véres falakat, - - s hát tapasztalta, 
hogy az bizony nem vér, hanem közönséges vörüs festék' volt.*^; 


'; TjiéfMi' Jáiws krónikiíjíi. (Tliuly : Tűrt. Naplók, o.SO. I.) 
-; B. li^rénif! tWtnr': naplója, f K^'/init a nemz. iiui/cninhaii.) 
^) ^zeiU'Ptteri/ erodoti levele :i kir. kani. Itárlian. 


] 26 JÓBLATOK ÉS BAB0KÁ8 HIEDELMEK 

Ilyenkor aztán, ha az illető papot megkaphatta, — bizony becBU- 
katta még Bercsényi is. 

Sokkal ncYBzetesebb e mesterkélt » csodáknál « a csíki és 
gyergyai székelyek közt még talán az ős pogány vallás korából 
leszivárgott nemzeti hagyományokra emlékeztető s mythologiai 
jelentőséggel bíró ama tényről írt egykorú följegyzés, melyet a b. 
Kadvánszky-levéltár levelezései közt találtam, s mely szerint a 
Rákóczihoz váltig ragaszkodó székelyeket 1706 elején a császá- 
riak ^nagy áfok alatt, Istenre, Napra, Holdra, Csillagokra meges- 
kették, hogy soha az német ellen fegyvert nem fognak. « (Századok, 
18*5 5. 62 1.) Tehát nem látszott elégnek őket egyedül a keresztyén 
vallás Istenére esketni : nagyobb erősség okáért még a régi paga- 
nismus imádta égi-testekre is hitet tétettek velők, mint valami 
félpogányokkal. 

Meg kell említenünk a katonai szabályzatoknak némely 
babonaságra emlékeztető intézkedéseit is. Az 1706-ik évben Nagy- 
Szombatban nyomatott Rákócziféle Hadi Regulák 45-ik §-a 
így szól: 

» Minden czégéres vétek, úgymint Isten és választott szentéi ellen 
való káromkodás és szitkok, ördöngöHség, boszorlányság, gyilkosság, paráz- 
naság, stb és több ehhez hasonló gonosz cselekedetek tilalmaztat- 

iiak, az ország törvényében fel tdt halálos, kemény büntetés alatt. < 

Az » Ördöngösség « és » boszorkányság* tehát positive létez- 
hető bűnökűl ismertetnek el, — azonban midőn a reglement e 
tekintetben is az ország törvényére utal : alkotmányos szempont- 
ból szabatosan intézkedik. 

Az ónodi gyűlés által törvényerőre emelt, s Lőcsén kinyo- 
matva minden katonai hatóságnak mint kötelező szabályzat, hiva- 
talból megküldött 1707-iki általános Hadi Regulám entnm, már 
részletesebben körülírja az ilyetén bűnöket, és azoknak büntetését 
(a tűzhalált) egyenesen meghatározza, azonban szintén a hazai 
büntető eljárás szabványai szerint. E Regulamentumnak I. czím, 
1-sö czikkelye a következő: 

*Az ördőngősőh'j boszorkányok én /yíí-íiíWíÍ// c//6//. Tiltatnak mindenek 
niindenuémü bálványozástól, varázsUhtól, büröléstől, báJohUfól, ördögökkel^ 
ördönyöifökkel^ boszorkányokkal való czimborálástól, szövetségtől, az ollya- 
tc'n tudományoknak való gyakorlásától; úgy, hogy oz ördögi mesterséget 
ti wkj kik al)))an találtatnak, hogy «: ördögre bízzáJc egészen magokat 8 dob 


Á liRÓCyj KOABáH. 


127 


ffUtfi^ inrirl-UfoiijoFOiiviii rcájclt, — /w^í/ rí^tmfft mfijéifet(rttH*h. Jlasooíó 
bllstt<!Ubeki>t V(ffl2ik el aatok b^ a kik embereket, v«gy akámiely tnnrhár 
i&i ollyaii ÓV ' '   ^ htr/irl',  vagy ha kárt nem t> 

nek U :  lic k tudomnhyok,  untiak mint^tijn 

»7^rii»t,  ax igax  UUii  egyetiül vftlo tiszteletinek tiiegretésddrt meg kdl 
.kaliiiok irtM:£t3itü baUJbLc 

Ezen gzakasz maga elíg vil&gosan magyarázza mtigát ős 
Vjellcinxi a kort. Egyébiríint mogjegy7.endő, hogy a XVlI-ik szá. 
xad folytán, a XVIII-ikiiak második feléig, liasouló határoz vá- 
iijTokai találuük a német, olasz, francxia, spauyol slb. katouai reg- 
I lementnek és bllDtetö codexekben is* Az áruyfolt tehát nem nem- 
in nzegósz kort bélyegzi ; sut reánk nézve euyhítés- 
ahatjuk ama téuytj hogy a Hadi Regulámén tuninak 
\m §-a íinyleff soha nem alkalm áztatott ^ — a kurncz táboiokban 
I far/i'/slásért, btibíijofiságért, boszorkáuy&ág, vagy urdöngusségért 
|ineg nem égettek, tudtunk szí?rint nem is vfuloltak senkit 

Hátra van még az eperjesi  ^óreg ember '^-M és a murányi 
[bajdű láthatatlan vörös vitézeiről szűlanunk. 

Eperjesen^ 17 10. júr»ius második felében terjedt el az irtóz- 
dió  keleti  dögvész,  a  pestis^ a  ^frkete  halni, ^  ISz^nhhdííiji 
VJánoB palolás-ezredea volt akkor ott parancsnok. Ekkor jelent 
leg a mesés ^l^rtf} rmbf^r*^ a bástyákon, — de nem Szent-Iványi^ 
Bem csak egj* 6rt álló szegény hajdú elölt, sötét éjtszaka. Kit 
[lHneméDy megszólítván, mondja vala ueki : j^Eredj az coraraen- 
[dantboz, és mondd meg neki : egtj hónap alatt meghalj és ha meg 
nem jobbítja magát^ Mdrhazik/^ A hajdűt »nagy rémülés iiliis s 
lti€m felel, AmaK bátorítja : ne félj, menj el I Menti magát az hajdfi 
Inrník  szabad az istrázsárúl elmenni!  J^J/eiy  el^  mert  halálnak 
ihntdldi'at halss mtg!<t ,,, Feleli az hajdú: Nem mének, mert 
[megölnek — Ne félj, mert rósz szót sem hallasz I Megindul az 
Ihajdú jmHkával, de megiszólítja az öreg eralier: Tedd le az U^y- 
[vert % a nélköl menj 1 — Arrúl is menti magát az hajdú, de csak 
nem ereszti az vén ember. Támaszd meg — iigy mond — fegyve- 
redet iitrázgahelyedre. s menj el magad. Elméne az hajdúd fel- 
Lkölti álmábúl Szent-lványit g megmondja követségit, Mtghjvznd 
Koklt$ (Sz.-Iványi,) s azt mondja : Eredj csak helyedre ; holnap 
f\\\ élőmben t Az hajdú megtér, — már senkit sem talál 

[,.... .,,uíj;'*l MMsnap is vizsgálja Szent-Iványi — s ma is bor- 


128 JÓSLATOK ÉS BABONÁS HIEDELMEK 

zad belé, már harmadik heti. Nem örömest hinné: de az mint Id- 
iom, (jegyzi meg az esemény elbeszélője, Bercsényi gróf) forog 
iijpn elméjin,«^) 

Mi volt ez az éjjeli látomány ? Valószínűleg a bíis éjszakai 
csendben az elhagyott várfokon ői*t álló és a vak sötétségbe 
bámuló hajdú babonás agyának káprázata, — avagy valami Szent- 
Iványira boszús eperjesi polgár furfangos tréfája. 

A murányi hajdúnak ennél sokkal csodásabb viziója pedig 
ím ez. 1709 január havában Rákóczi murányi várparancsnoka 
az öreg Fdíj István^ a helyőrségi hajdúk közt összeesküvést fede- 
zett föl, melynek folytán többeket börtönre hányatott. Ezek aztán 
hadi szék elé állíttatván, a többivel csak tisztába jöttek valahogy, 
hanem egy hajdú a következő különös vallomást tette, s előadása 
valóságához esküvel is váltig ragaszkodék : 

» Midőn az liáz eló'tt dohányoztam volna, megszólít egy ember az 
bástyán, híván magához, monda : gyere velem ! A mint el is mentem. . . . 
Azután, a mint mentünk volna nz porház (lőportár) felé, mondja nekem 
azon ember : Várakozzál itt egy keveset, mert nékem be köll mennem az 
purbázban, — az holott granatíros-strázsa állott. Odamenvén, csak az 
ajtóra tütt egy kulcsot, s mindgyárt megnyílt az ajtó. Maga bemenvén 
a porbázban, maga után bezárta az ajtót ; ó'/cl pedig sem engemet az strá- 
zsák sehol nem látthattah. Azután megint elindultunk az bástyákra, mond 
ván : Kngem pedig, sem tégedet senki meg nem fog látni, mert ma is 
s-ázad magammal jöttem be az hapnu : de minket soha senld nem láthatott. 
Ks egész bástyákat kétszer kerültük meg, - de minket senki uem 
látutt.'? 

Azután tizedeséhez és a tisztekhez ktildé a hajdút jóakaratú 
megbízással a tünemény ; egyébiránt fenyegetődzvén : »Megtaní- 
tom én az tiszteket, ha nom füzetnek ! (A hajdúság zsoldja hátra- 
lékban volt.) Holnap pedig én az bástyákon leszek több társaim- 
mal együtt, és ha vahikí engem viegldt : megmutatom az én tit* 
kaimat.' 

i> Másnapon virradván, az midün az strázsa változott volna az 
piarczon : láttam azon embert tizenkettöd magáv.al. Engemet magához 
híván, adott egy feliér czipót, magának is egyet bagyván ; azt mondja : 
Mt*g ma én teveled megint beszélek, és mtgmondom az én titkomat! — • 
Kstve újabban bozám gyüvén, azt mondja : Menj el az tizedeshez és mondd 

') Ikrcsénf/ij 1710. júl. 7-kén Rákóczihoz íArobiv. Rákócz. 
VI. r)4r>.) 


A SAK6tV.I-K0RBAN. 


129 


»eki, menjen ai» commcntláiialiox es mondja meg neki :  holoíip hat 

kor áJUtita a piuiTj^rii ass egdőz gvaniiaiont éB minden rompáuiubiU 

né^y Icigiki} t í  ^s íu: í'onimiaöilriusnnk h ktk/xu koU lonnÍT — te is 

holtiftp mcgiudú Ilink,  Í»i»ljiaii  pe<lig  nt%y  m*íly földet ül köll 

. Tudom dn, liogy Hk (t. i. a  lugdiik) kassaiak viigytok t'a nvdr 

tikot t ku/ÁÜetok :  axoknt t!n tudom, liol viinuak, uúüú fdliízodciii 

[fikett ^ tnogjUnk mncn Rozstiy«^ra, oouaii Löcsoro ^í» Ki^diaárkra, Kilö- 

[•áfíi, oiuiau  asR Föbtftfes  FcyodGlendicz» Valameddig mink oda ucm jiv 

tutik :  ^^ff   fltttk^i^  nan  fufjcniet  nnn Jotj  aeM httaí,  —  wc^*V, mfrűmf 

táii „ . itoni iiiHgiimat, ki vagyok dti V ! Kikeletkor pedig nz Folat'gtjs 
Fi^elümuck sok hadai Icsxnckp (^8 a mikor megUtküatnek ax cllensiíggcd, 

I Ai ím jtlm leji:,cl:, — de nem fogtok E/^aladni, mint eddigi Kn arra mon- 
diiin neki: Vfiíjon /li ///<•/.: vofftf-ef Arra felel c^ liogj- (fAiy*) /íV<r/' vafftfo/.\ éti 
iKilii Jöttem  ido  ax  ti  gOü09Sít'»krii,  hanoin javatokra ! . * . A;5alatt fMok 

, f^á«»l # f^ímmL Akkor \s r oltunk ti ítcu ketten : de sem ttlct, ^ern tiujemai 
láikáti^lt tttnli^ Axt is mondotta, hogy: Vagyon nekem I^Vse es Ki'«- 
mnrk t*M '   '    ju ithfnn rmhrrtin^ mint mhilrmjtfíndy a laktt vnih' /^tm hU,<í 

'1 még  ezt vallíi a bajdű^  hogy  a várparaucönolc, 

kÍDt;k 6 a c^odaemberrul jelentést tön, meghagyá : 

>Mmidjá uiLg neki (t, i. a láthütlun embernek,) lia mi dolga vagyon, 
minthogy í5nnck(trn nem bi szent — menjen eommcndána nramlioz, lis ö K<*' 
I gyfitini? előtt jeleut&o meg uiagát ! Do arra semmit nmtx ssóllott, haiiom 
engem k(«9st!n fogva^ rl akart vinni magával, — én pedig ki ragadtam az 
k«!3(cmet az. kr>^i*'hal es hcmenteai a szállásomra. Valahányszor láttíim azon 
embert : rmntlefikor ti^tUa vtírő)fhrti volt^ S7.iip pa»;&omttnyüs köntööbeH| et* 
mc Ovi mügutt volt cg}' pár puska (piaxtoly), uz nyiilcábíin o-v kfindirlv ; 
é% ti&hhi ia mind viiri^abcu voltak-e 

Eddig a fiajátszerű valloiufis, melynek magyarázata iegva- 
lóKzin(íbheu az l**het, bogy a tüneményes vörös vitézeket látó 
hajdú vagy tetteié az egész dulgot, — így akarván a hadi tőr- 
f éoy szigora alul kiszabadulni ; avagy elméjében valamennyire 
bnborodíittj legalább is beszámítbatlan képzelgő vala, — a raint- 
Koíív a baili  szék ta&jai is ezen utóbbi nézetet  táplálták feluk\ 

De azert a csodálatos látomány a zendülésben bűnrészes 
hajdút vég/etí'töl meg nem rnentbeté.Ugyanis^ miután szerencsét- 
len tébülygúí a kiuvallatás után is állbatatosan megxnanidt bU- 
haUiUn vörös ritézcin'jl eléadott regéje mellett : öt, mint gonoí^z 
léinktől megj^záHottaU — az iu n. hiihvrbihtya széditö uiaga^ából 
aláUi^zIttaták bakúkéz által a murányi niélység életűin gyüktis 
sxikláira . * , , . Mert az az«>ti lm lírmlrt/UroiL^xfií s/crhil, a téliO' 
SitHxadok.  IHHl. n  rú7M M 


130 JÓSLATOK KK BABONÁR  HIEDELMEK    ^ 

lyodott, mint sátán által megszállott kárhozatos ember, nem volt 
ment a halálbüntetéstől.*) 

A boldogtalan murányi őrült hajdú csodás látományainál 
sokkal könnyebben, t. i. természettudományi úton megfejthető azon 
gyönyörű éjjeli jelenés, melynek a kamocsai kurucz tábor 1705 
május 13-ikára virradó éjtszakán tanúja volt, s melyet Réthey 
György ezredes. Bercsényihez intézett levelében élénken ír le : 

»A2 igaz dolog, Kegychnes Uram, hogy itt oly dolog történt, az 
nielly igen ritkán hallatott ; mert először ejfel tájban egy keve's ideif? 
oly világos volt, mintha hirtelen megvirradott volna, és az e'gre tekint- 
ve'n : mint annifi é^ő szöcétacJceknclc égése nldyolt volna az égen. Ez iítzszik- 
rálcnaJc szapora IdiiiUásácal elmúlván, — nagy lövöldözések, vagy ahlioz 
hasonló tomisoh hallattak egg út-forma f átér felhőben az égen, úgyannyira, 
hogy sokan közülünk lóra akartak kapdosni — az mint némelyek kaptak 
is, — sőt az strázsáink közül lovaikat elszalasztván^ kellett nekiek ker- 
getni. Történt penig ezen dolog táhoninJc felett, és a zúdidás áltxilment 
nagy ropogással az (érsek- újvári) Dunán, azutún megszűnt, nem lévén 
semmi felhő több itt körülbelöl, azon említett fehér felhőnél. — Ez 
különben nincs. Kegyelmes Uram, mert ezt látta több száz embernél tiszt 
és közönséges rend, — kit álmélkodva boszéhek egymásnak «. 

Bercsényi e levélhez, melyet eredetiben elkülde Rákóczinak, 
még megjegyzé, hogy: »Ezt Ebcczky Imre (érsek-újvári varpa- 
rancsnok) uram s mások sokan is látták itten Újvárban is.*^) 

E tünemény alig lehetett egyéb, valami nagyszerű meteor- 
hulláinál; következőleg semmi babonaság nincs benne. 

Annyi azonban tény, hogy a régiek a rendkívüli, nagyobb- 
szerü, vagy a szokottnál sürüebben ismétlődő természettünomé- 
nyeket is hajlandók voltak bizonyos előjelekül tekinteni. — Így 
írja pl. Bercsényi 1712. július 6-kán Ily vóból, bizonyára lengyel 
gazeták közleményeiből merítve: »Az sem lehetetlen, hogy az- 
alatt az császár (VI. Károly) is meghaljon, ha annyira minapi 
terribilisségü hire; földindulás és sok menyköiUések szoktak 
lenni praesagiumok olykor, — most penig sokat irnak olyat, hogy 
volt Bécsben. « Tehát az elemeknek némi bele játszása az emberi 
dolgokba. 

Végül még megemlítjük mint ai>róléko8, de nom egészen 


M S-ájadnk, KS73-iki évf. 510. 1. 
'-') S-M'.adnk. 1875 iki évf. 42Í). 1 


'A RÁKÓCZI-KORBAN. 131 

érdek nélküli adatot, hogy egy a Tiszántúl kémség gyanúja miatt. 
1707-ben elfogott ember vallomásában egy bizonyos katonáról 
ez fordul elő: > olyan hódas lova volt neki, mint az ördög. ^^) 
Tudjuk, hogy népregéink Mátyás királynak beszélnek egy tátos 
{>aripájáról, melynek holdja éjjel a nagy király útaira világít vala. 
Krro emlékezett-e a rab ? általában a hódas lovak tátosoknak tar- 
t:ittak-é ? vagy az ördögöt képzelték hódasnak ? — döntsék el a 
mytliologusok. 


Ezzel befejezzük tanulmányunkat, melynek adataira ha még 
eí»yszer visszapillantunk, azon eredményre kell jutnunk, hogy 1. (a 
csiUnijjt'.slniok és a Z«7rfA: jövendölései iránt még a leí^fíilsöbb körök 
sem voltak közönyösök, — a mi czonban ama korban egész Euró- 
pában szokásos vala ; és 2.) hogy az egyes kiválasztott nemzeti 
hősök golyójárhatlanságában való hiedelem a nép között általá- 
nosan meg volt gyökerezve, — a mi viszont egy részről a hosz- 
szan tartó háborús időkben, s más részről és főként a föllelkoso- 
dett népnek s katonaságnak az illető ünnepelt hősök személye 
inlnt érzett phanaticus ragaszkodásában és szemkápráztató vité/i 
tetteik mámorszerű csodálatában leli magyarázatát. 

A többi elősorolt adatok inkább csak egyéni vagy részleges 
mint általános jellegűek, azért más szempont alá esnek, úgy, hogy 
mogítélésök mívelődés-történcli érdekkel igen, de korjellemző 
súlylyal alig bírhat. 

Egészben véve elmondhatjuk, hogy a Rákóczi-korban a 
babonasság, viszonyítva más régi korszakokhoz, nem volt túlsá- 
gos ; s mindenesetre — e kornak nem kis előnyére — igen neve- 
z^tfs az, hogy mi legalább, már mintegy két évtized óta folyta- 
tott történelmi kutatásaink alatt, az egéaz kvrnezvilághan egyet" 
l^negy boszorkánypert , vagy hoazorkány égetésről szóló följegyzést , 
sem találtunk,^) 

^) Eretleti rahmllattU 17()7-l)öl, túl a Tiszjín. A kir. kamarai 
leví*lt:irl»an. 

^) K vi'giHÍl iiw'gcí^yH'/er na^y kutatást tnrtváii, ntólaj^ tnláltinik 
a királyi kamarai h'VÓUárhóI iiMíWtrtt j«'í<y/.etoiiik között k»'t voiuilko- 
záíít,  e.-í  pCMli^  cgyikí't a hos/orkányok  liirlirdrtt  liazájáliúl  i^-jtthmár- 

9* 


132   JÓSLATOK É8 BABONÁS HIEDELMEK A BÁKÓCZI-KORBAN. 

Tehát a szabadságnak eme kora, a magyar nemzet dicső- 
ségére, a nagyszellemű Klálmán királylyal tartott. A boszor- 
kányperek s égetések csak később kezdettek újra divatba jöni, III. 
Károly és Mária-Therézia uralkodása, — vagyis idegen befolyás 
alatt. A szathmári békét követett korszak e tekintetben is a 
hanyatlás, a visszaesés kora, 

Thaly EjIlmán. 


meffyébőL Ugyanis a Rákóczi ecscdi nradalmához tartozó Szaniszló 
falubeli allodiális birtok 1708-iki gazdasági számadásai közt (Sza- 
niszlón, 1708. december 25-kén keltezve) e foljegyzdst olvassuk: Ma- 
jorbdli 64 tyúkoknak szaporodása el^g volt; >ííc mivd a major-asszony 
törvény után megégeiUttett, míg más állíttatott helyébenc, igen elpusztultak, 
stb. Itt sincs azonban világosan említve, hogy az asszony boszorkánysáff- 
/^ri^gettctett meg, csak, hogy » törvény után megégeiteteti ;€ nincs tehát 
kizárva a lehetőség ezen esetben sem, hogy az érintett majorosnét valami 
más bűntény vitte máglyára. A másik, már positive boszorkányégetési 
eset, a szomszéd Szabolcsból, ez : Bakay Ádám Hákóczi tiszántúli uradal- 
mainak vicepraefectusa 1710-ben egy közelebbi dátum nélküli memoría- 
lét adott be a keze alatti birtokokról az udv. Oecon. Consiliumnak, 
melyre ez, Beniczky Gáspár udv. titkár kezeírásával pontonként resolvál 
Bakay egyik pontja így szól : 

»Propositió, Nyír-bátboriak, kik is egészlen katona-számban tart- 
ják magokat, az által földesúri jurisdictiót és szabad ispánságot vendicál- 
ván magoknak ; az mint is ez elmúlt hetekben valami asszonyembert magok 
székin conmncálván, megégettetlék, — holott a jószágban convincált delin- 
quenseknek exccutioja ö Felsége avagy csak tisztei híre nélkül nem eshetne 
meg, mivel az olyatén causák pro maturiori investigatione ö Felsége 
székire szoktanak trausferáltatni. £ mellett, valamely asszonyembert is, a 
ki ö Felsége báthori udvarházánál lakott, cum praejudicione juris domi- 
nalis megfogván, n visre vitték s megfiirösztötték,^ 

»Resolutio, Sokszor nevezett Aice-praefectus inhibeálja őket serio: 
efféle dolgokban ne avassák magokat, mert különben a bírák a fejekéi 
elvesztik. Ezért a rendetlenségért mindazonáltal citálja őket a T. Consi- 
lium eleiben,^ íme tehát a babonás köznép vétkes elöljárói az elkövetett 
barbarizmusért fejvesztéssel fcnyegettetnek és törvény elé idéztetnek 
felsőbb helyről. 

Ezen egyetlen boszorkány égetési s fürösztési eset, nem sokat von 
le föntebbi végkövetkeztetésünk érvényéből ; sőt Rákóczi udvari tanácsá- 
nak szigorú óvó intézkedése állításunk mellett szól. 


A  DRUGETHEK  ŐSEIRŐL. 

EL8Ö KÖZLEMÉNT. 


Egy históriai nevezetességű főúri család eredetét fürkészui 
oly érdekes föladat, mely néha tisztán archaeologiai czélokra kiin- 
duló kutatót is eWon tulajdouképeni hivatásától. A Drugetek 
őseinek fürkészése volt ily érdekes probléma, mely 1875-ik elején, 
mikor Nápolyban időztem, ideiglenesen a magyar genealógia felé 
terelte figyelmemet. 

Rómer fölszólítása következtében szenteltem akkor a Dru- 
get-keresésnek néhány napot és szerencsémre nem volt okom 
sajnálni, hogy tettem. Mert a szerencsés véletlentől segítve, két 
vitéznek, ki a nevezett családdal rokonságban állott, sírjára akad- 
tam és a nápolyi könyvtárban szakértő tanács következtében 
néhány adatot találtam, melyek nem érdek nélküliek, mert a 
Drugetek ősei körüli ismereteinket előbbre viszik. 

Kutatásaim eredményéről még annak idején, a történeti 
társulat illetékes fóruma előtt (kél ízben) történt rövid említés*) ; 
most valamivel részletesebben adom elé a két síremlék leírását s 
a lelt biographikus és nemzedékrendi adatokat. 

1. 

A santa-chiarai síremlékek. 

1875. évi mártius havában történt, hogy sánta Chiara tem- 
plomát kerestem föl. Ott áll a templom a largo triuitá maggiore 
közelében, lakházaktól körülvett udvarban. 

A templom külseje nem épen nagy hatású. Zárdatemplom, 
melyet a XIV. elején csúcsíves stílusban megkezdték s a mely. 

») Századok 1875. 193. 1. és 411. I. 


134 A DRUGETKK 

mint íiimyi más csúcsíves templom Olaszországban, befejezetlen 
maradt. Belseje jóval tekintélyesebb ; van egy terjedelmes l'öha- 
jója s jobbra-balra a hajóhoz számos kápolna csatlakozik. Az ide- 
gent leginkább Roberto király nagyszerű síremléke szokta ide- 
vonzani, meg egy Giottonak tulajdonított madonna, s magam is 
leginkább ezek miatt jöttem el Szent-Klára templomába. Csak 
azután, hogy e remekműveket megnéztem volt, léptem be egy-egy 
mellékkápolnába s midőn azt találtam, hogy a kápolnákban sok 
XIV. századbeli nápolyi főúri család lelte nyugalma helyét, 
kezdtem végignézni a kápolnák falaihoz állitott síremlékeket. 

így történt, hogy mindjárt a bejárattal balra eső első kápol- 
nában, kedves meglepetésemre, a két felől díszlő nagy emlékeken 
oly czimereket találtam, melyekben a Drugetek czímerének alak- 
jaira ismertem. 

A balra álló ravatal föltünőbb főrésze a falba épített és 
két románkori oszlopon álló kőszekrény, melynek szabadon ma- 
radt hosszoldalán három, két rövidebb oldalán pedig egy-egy czi- 
mer, így összesen öt dombomra faragott czímer látható. 

A homlok lapon a czímerek fölött négy sor gothikus 
majuscula írás van 35 cmnyi betűkkel, mely így szól : 

1. + IilC . lACQT . VIRMÜGRIRICVS • aTGRa^IVS (sic) 
mS ' ÖRV60 • Dö . I IHRIiOTO • MlIitíS • 

2. STRanvvs • sírnTiBRicii . i^ummhhi - ms • öh 

PAOHRH . FRÍIRCOil • RILIVS • Dííl • KAROL! 
a. ÖH mORLOTO . 7 • STití • YSilBHLLa^ • 08 /ILUtlTO • 

Qvi . omiT . íium) . STíi - íi . ccc . xxx . viiii 
4. öiH . V . dTTchbris . vfii íöiccioias • cviv« . mX • 

RHQVIHSCííT . lU PílCH • ÍIÍRHH ^ 

A köláda fíidele csak támlaszerű ; a ferde síkon az inkább 
Hátainak, mint íuegnek ábrázolt hős fekszik fölfegyverkezve, de 
sisak nélkül. A kajsza lapon túl három képet mutató dombormű- 
ves tábla áll ; az első alak szerzetes kereszttel és könyvvel, a 
második hosszú szakállú szent szintén kereszttel és könyvvel, az 
utolsóban püspöki alak áll püspöki botta.1 és koszorúval. 

E táblán mint alzatou közepett boldogságos szüzet ábra- 


08KIR0L. 


137 


nÁó szubur áll, ki gyermekét térdén tartja és jobbra fordul (a 
iiézötöl) a balra térdeplő Drugó felé ; e csoport mögött balra 
a csoport felé tekintő püspök áll. 

Az egész barnás szinű kemény kőből van faragva s erede- 
tileg be volt festve, a festés nyomai még most is megvannak. 

Az emléket diszítő szent alakok magyarázatába ezúttal 
nem ereszkedem, fontosabbak a czímerek. 

Valamennyi czímerpaizs olyan idomű, mint az ábrában ide 
mellékelt : ékbe metszett háromszög, kevéssé kihajló szárakkal. 

Az 1. számú paizs ötször fordul elő a sírládán. 

Két pólya három mezőre 
osztja; a legfelső jobbik sarok- 
ban kisebb paizsot látunk ; a ki- 
sebb paizsou franczia liliomokat 
oly elrendezésben, mint Róbert 
Károly és I. Lajos magyar ér- 
mein, a liliomokra van fektetve a 
torna gallér *). Sajnos, hogy a 
kőfaragó az öt czímer egyikén 
ísem faragta ki tisztán a kisebb 
paizsot. A paizsocska a sírláda 
fej felöli oldalán teljesen üres, a 
homlokoldalon pedig, melyről az 
itt közölt rajz vétetett, a felső két 
liliom a gerebély két lábával összeesik, csak a középső áll tisztán^ 
a többinek csak csekély része áll ki a paizs széléből. A legfelső 
pólyában három madárka áll jobbra. 

A második pólyában két hasonló madárt, a harmadikban 
ismét hármat szemlélünk. Mindannyi megcsonkult lábú és zárt 
szárnyakkal oldalt áll. így jellemzi a franczia heraldika a XIII. 


^) A toniagalldr (^lumbcau) köztutloinás szerint a fiatalabb ágat 
jelzi. Ilyen e jel functiója a franczia, utóbb nápolyi Anjouk, nevezetesen 
I. Károly, IL Károly, I. Kobert <'zímen'bon. Számos nápolyi család czi- 
in«*n^ben találkoztam vele ; így a Monti, Manganella, Mastrilla, Manselli, 
Nojji rtfaládokéban. Nelia három nyujtványa van, mint a bemutatott 
rajzban, ue'ha neji^y, néha több is, a nélkül, hogy a tddványok számának 
különös jelentősége volna. 


1 'Mj A DRÜGETEK 

s/.jr/iul (Ma a rigót (nierlet, incrloto.*) A czímer-paizs jelképes 
i»)olvo összevág a föliratbeli ncwel. A sírládában egy család 
itjabb sarjadéka vau eltemetve, kinek beszélő czímcre volt. A 
sirirat meg is nevezi: »Drugo de Merloto*. Vitézünk a »vir 
magiiilicus< czim után Ítélve, magas-rangu személyiség volt. 

Családja nem belföldi (nápolyi) eredetű; mikor 1339-ik 
ővbou doczember 8-kán megbalt, még megjegyzik, hogy »de 
genere francorumc, tehát még nem tartozott a nápolyi székes tor- 
zsokhoz. Két praedicatuma nyilván frauczia feudum: Santibri- 
cii — Saint-Brice*} és Elavelli = Eleville®). A síriratból meg- 
tudjak szüleit is: apja Carolus de Merloto, anyja pedig Isabella 
dt^ Alu^to volt 

l>ru$o síremlékével szemben, a kápolna jobbik falához 
t'pitve. tekert idomú oszlopocskákon áll a második emlék. 

A kajsiA fölső lapon ismét födetlen fejű vitéz van ábrá- 
.'oNíi : liatáu foksatik s mindegyik lába egy-egy kutyára, a hűsé- 
gi joltő állatra helyezkedik. A sírláda hosszoldalát függélyesen 
aUö in^ioit tAgok öt mezőre osztják, és mindegyik mező egy-egy 
\U^mlvmu\ve?5 képpel van díszítve. Közepett Mária a kisdeddel 
töíc jobbra konnuis Szent-Agnes, azon túl Szent-Pál, balra Szent- 
Kauliiu és legvégén Szent-Péter a kulcscsal és könyvvel áll. A 
Hv^I ai öt \T találkozik, mindenütt háromszögű mező támad ; a 
kot lesvéjS^'^ mozöln^ egy-egy rózsát raktak, a középső négyet 
|H\lijr osj'-og)' c/imer elhelyezésére használták. 

A uégyWl kettő megegyezik az előbbi sirról ismert Mer- 
loUM^xiiuorrt^U velők két más paizs váltakozik, melyekben 2. 1. 
liol\«^tben olreuderett, kiterjesztett szái-nyú, sasok jobbra fordult 
toiioK ké|Víik a eiiimerállatot. 

*^ Níi|vl\i orialtíUok o/ímon»boii nem ritkaság a rigó. Van rigó 
VjiÍn^ Svtt\\ SuntVlioo, V.nlva, «l*Aleniagna, Gargani, Mcrlino, Clavcr 
vNdkUsk^k \flimon*lHMu 

♦^ l OanOo uíÍ|v^Iyí király lulvari tisztei közt (ufüziali della casa) 
ti^^Sív^w IV Si4iui Uricc KuWno-ni találunk iniaestro dollospizio* Lsd. 
KkvUȒ  tliworAri^^ di CarU* l. di Anjrfo stb, Napi^li IS7l>. 43. 1. 

*' A uí*vKd\ i családok i/imcres kímy vol>en. melyet ahibb A. alatt 
nW^^kv \AW v^í^x »Kolvrl«* do Klovilloc y\\l. kötőt 3G7. lap.) 


í'^SElK^Tt, 


137 


A cj^iiuerek kö'/ül a bal felülit^ inüly a foj ulatt áll, 2. számú 

r rapcuiikbau adjuL A cximer Drugócval egészben összevág ; csak 

annyi  m  kíilönbsi'g,  hogy  a 

rigók lábtöukjci é» szárnyai 

kissé í^éukcbbeu vannak jc- 

A  vitéz  lába  felől,  a 

sirláda kcskenyG)>b Iai»jan^ is- 

méí a 80808 czimerrel talál< 

kOdCQuky  cíMikhogy  itt (mert 

ti^bb a tér)  tubb  a sas ; van 

ué»ac6Bcn bat, mely ily rendben 

Allr 3,2, 1. 

Visszatérve  a  sirlada 
I hfisiHBaldalához. két ' sor inist 

liiunk, mely  ilomborűan  ki 
[ taii teste és ulyan jellegű, mint a Dnigo-féle sírirat: 

I. ^ CIÜKPVS.fflKyHlílI ÍTÍHRLOTltlST Hin  hiaOh 1 
PHl/Ii'TIO • SVV ■ íieVSTI . Ölti . (IliAVyiT * HX 

ti. miUiJ mhUHUO . tiikihiío qvícívkghsiottkvü ■ 

niÉ 1FI^18 ÖHVií ÖHT  GAVÖIK  PIVS * 

Rómer annak idején e siriratról azt mondta^ bogy eredeti- 
hexameter akart lenni. Magam is azt biszem, de úgy találam, 
hogy, eltekintve  prosodiai  szabály talauságoktóL  csak a szavak 
indokolatlan barbár csonkításával lehetne a metrumbeli szótagok 
kieróftzakolni* A sírirat szerzője tehát ügyetlen költő volt. 
inö hibáf^an járt el a költÖ versirási fíiladatában, ép oly 
Ogyetlenűl végette a kufaragó is a maga dolgát. A >Nicolai« és 
>pi»nultinio« rövidítése, az »AugU8ti<f >quiquage8Íc, tottavoc-féle 
l^tb. hibák én a »suuc és >die< fölött a rövidítési jel elhagyása 
I alighanem a« il rovására megyén, A fölírat éi-telme következő 
I lehetett: (Hic jacet)  corpus  magniíici  Merloti  Nicolai  (qni) 
(cxtrtmnm dlcm elanííit jienultimo Augusti aiino miltesimo trice- 
I «Ímo ijiiinquaiíesimü octavo : animae ipsiua pius deus det gaudia. 


]38 'A DRUGKTKK 

Az emlék, ói)úgy Diiut a Drugoléle, igcu diszeseu volt 
színezve. A bettik háttere be volt festve, a domborművekeu az 
araDyozásnak, a vörös és egyéb festékeknek nyomai még elég bövcu 
maradtak fön. 

A Nicolaus de Merloto és a Drugoféle sírok a Druget 
kutatásra alkalmas kiinduló pontokul szolgáltak. A ezimer hason- 
latossága a magyarországi Dnigetek ismert rigós czimerével s 
a névrokonság arra utalt, hogy jó úton vagyok. 

Megleltem volt egy Drugot és apját meg anyját, a harma- 
dik Merlotonak Drugóval való rokonságát a közös temetkezési 
hely, s a ezimer azonoséága biztosította. A sasos ezimer még 
kérdéses volt, ez és több kétes pont a további nyomozástól várta 
megfejtését. 


11. 

Családi chronika. 

A szerencsés véletlen által fölbátorítva, három utón remény- 
lettem újabb eredményekre jutni. 

Mindenekelőtt azon leírások révén, melyekre Sta. Chiara 
temploma és a benne foglalt síremlékek alkalmat adhattak 
azután a helyi történetekben és genealógiai müvekben, végre úgy 
hittem, hogy talán az itt lelt czímerek segítségével czímeres 
múvekben fogok fölvilágositásokra akadni. 

Szorosan levéltári buvárlatokra adnom magam utolsó gon- 
dolatom lett volna, mert tudtam, hogy a nápolyi levéltárakban 
sok év óta kutató hazánkfia : Ováry Lipót úr sok évi munkálko- 
dása után néhány nap alatt alig találhattam volna újat. 

Első teendőm volt tehát Cclano^) művét Nápoly nevezetes- 
ségeiről átnézni. Celano Nápoly legkiválóbb monographusa és így 
meglehetős reménynyel fogtam kezembe öt kötetes művének az 
ötvenes évek végén megjelent második kiadását ; — de reményem 
hiú volt. 


') Can® Carlo Cdmio Notizic dcl bcllo deli' antico c dcl curioso 
dclla cittJi di Napoli stb. per enni del Cav. Giovanni Battistu Chiarini 
Napoli I. löőtí., II. löőG., III. 1Ö5Ö., IV. 185Í)., V. Ib60. 


ÓKI^JIIOL. 


139 


Mert fiiíiiili'ii. mit u bemrUnkct érdekír* síremlí»kckrul emlit 
(IIL k, 422. L) ennyi: ^L'ulUma capellarlella uave^ iii cui vedeli 
1 uUtji conc**ííiOíR% coutiene altri sepolcri di i»er«öiiííggi, stuli 

;, -ai  nelle armi della famiglia Merloto con orníimeüti e sta- 

tuelté^ ^colpite nella jirima niAla de! secolo decimoquario.*) 

Dj keveset tud Nápoly monographusa a sarkophágokról és 
^ ' t tud róluk c'gy más iró, a Celaiio nyomában jár»V 
Irt \t\ a ki kútfo-idézot uelkiil saó szerint közli az ide 

iktatóit ciiütumot 

A topographusoktíll áiintMiteiii a liely- és^ család tör ténet- 
irúkra — de ezekkel sem voltara szerencsésebb. 

Átlapoztam Carafa nagy míivét/) mely elég terjedelme- 
sen adja elé a nápolyi királyság történetét, néztem Ooütarino 
>Antiqt)]tík di Napoli<»)-féle müvét, végig lapozgattam a »Chrü- 
nicii de PartLenope«-Í és egyebeket, de mind hiába volt. 

Fogtam ezek után még néhány genealógiai művet s miután 
ezekbe is hiában belefáradtam, elmentem competeus szakember* 
bejíj  ál' /eti múzeum  egyik könyv tárnokához, a tudós 

nápolyi iiMX VolpiceJlihez. 

Leginkább neki köszönhettemj hogy nem jöttem haza üros 
ké^4?Ít mert, Imbár gazdag ismeretei daczára sem emlékezett a 
Druget családra, mégis midÖn a ^ferlotokkal valn kapcsolatokat 


^ lA liaj«V ntoIí*ó kjipolniijáljaii, melybcu ii  sz^^plötlcM  f<»|L^antatíÍ8 

k^pe Ulttzik. a Mcrlotak r^nliidja vitL^ís AZfnitMyísegoiiiek uéraL-ly etiU*'k«'i 

irmnBakr itielyck n XlV^ik  azú/ad e\m fclehcii  kiIsj&UIt  (1ií«/.ttrnciiyckkol 

I é9 «fot>roc»kákkal ííkítv«fk.* Megjegjzomjiog^^ — mint íiz rg)'ik aírlnrlati 

tMr6  135H4k  í^Vhxíuu  tiimlsítja —  nz egyik  eírenilekre  nt^zve  Celinj*i 

*. étnerale del reaine  fii Napali stb.  Troyli Nap<»l  1755. 

It  klíl<í<h«n.  [E mii  második  kötett'nek  2  rétie,  mely  többi  kö»t 
tMJOÉ Náptjlyi hjAíljiiraUt fart/ilniiizza, kivjiló érdekű ro»ink ih?*/vcs] 

•) Ffíirí'oltíi flí vjirii  liiíri  oven»  opusculi  d'lns*t;í»nc dv\  rcgno *\l 

f ií ot approlmti  autón, dic  líon  difficoltii ei trovíivaiio,  l>i 

-   iH iit<i  líietaiHpati,  e corrctti  nclfji í^iialc  sí contcngoiir*  l'iii* 

ff3i*rriiti« cíok  Le C'Hronieho delF  inelita cittíi di Napoli  sth.  di Oio. 

^' " Metíiuo -* Deir  Anticliitii stb. di  Koiua; Con  longlnc, e 

410IÍ Cüinpof*m per h* IL W F. Luígi  Contanm  stK Kap«iIÍ 

Iböo. »|ir«  fjniirtí*  120  l, — 170  l  Btb,  —  Cnmpanile  Notixiü di 


^átaifefa 


140 A DROGETEK 

említem, azonual adott tanácsot és kezembe szolgáltatott néhány 
kézirat! és nyomatott mfivet, melyekből az itt közlendő adatokat 
merítettem : 

Mindjárt az első nagy kéziratos mü, melyet adott, cl^ bőven tar- 
talmazott Drugeteket illető adatokat. A) ezime ez : » Apparátus Ilistori- 

cus ad antiquos cronologos illustrandos ex vetustis monumentis 

Neapolitanorum Archiviorum coUectusc ; kd szítette Borrelli, 17-ik szá- 
zadbeli szorgalmas és (Volpicclli szerint) igen lelkiismeretes és megbíz- 
ható tudós, kivonatai 1263-tól 1423-ig terjednek. 

B) A második kéziratos mii, melyet átnéztem, nyolcz kötetes gyűj- 
temény »Famiglie nobili del regno di Napolic czím alatt, szerző ncHkül ; 
ez is az Anjou levéltárakból közöl kivonatokat. 

C) Továbbá emlíiek egy II.F 36., 37. és 41—43. számokkal 
j(;lölt öt kötetes kéziratos gytíjteménytj melyben szintén vannak ide vágó 
adatok, és idézek 

D) egy Nápolyban 1641-ben megjelent müvet, melynek czime 
következő : »Don Ferrante della Marra dúca della Guardia. Discorsi 
dcllc Famiglie estinte forastiere o non comprcse ne' Seggi di Napoli, 
imparentate collá casa della marra. ^) 

E) Végül idézem a nápolyi állami levéltár anjouista igazgatójának 
Kiccionak c müvét : Brcvi notizie intorno air archivio angioino di Napoli 
dopo le quali si pubblica perla prima volta parte di quei registri ora 
noníi piü esistenti *) Napoli 1862. 

Az e müvekben lelt adatokat itt chronikaszerü sorrendbe fUzöm^);^ 
úgy, hogy előbb a) a Druget vezeték nevüekröl, azután b) a Merloto-król 
szólok. 

A legrégibb évszám, melyből Druget családbelit ismerek, az 
1267.ikév. 

Ez évben lép föl Druget Ntcolaua; neve Durgetnek van írva. 

1. Pecunia soluta infrascriptis militibus de hospitio domini Regis 
pro gagiis eorum videlicet . . . , (sok név) köztük Dominó Nícolao Dur- 
gct (E. 8. 1.) 

Ugyanő szerepel a következő  1270-ik évből való  okmányban is. 

2. De Druget Nicolaus m. ost. fam. 1270. A. 10. Ind. (A. Tom. 
II. 268. 1.) 

*) »A Marra családdal rokonságban volt kihalt idegen vagy a 
nápolyi nemesi székekhez ncra tartozott családokról.* 

^) A nápolyi Anjou levéltárra vonatkozó rövid megjegyzések, 
melyek után e mai nap már nem létező registrumok egy része közzé- 
tétetik.« 

®) A fölsorolt müveket az adatok idézésénél rövidség kedvéért 
A, B, C, D, E-vel jelölöm. 


Ö8EIRÖL. 141 

Máskor Nicolaus de Dructto nevcn lep ok'iik es I. Károly fouda- 
taríiisának mondja az okmány. 

3. De Druetto Nicol. m. ost. ct fam. fit. fcud. Car. pr. (A. Tom. 
II. 2G1. 1.) 

Neve 1275-ben hason alakban szerepel. 

4. De Druetto Nicol. m. ost. et. fam. 1275. (A. Tom. II. 262.) 
Ugyanez e'vben feleségestől Nuceriába küldik és gondjaikra bizzák 

II. Károly gyermekeit. 

5. Drugettns Nicolaos (sic !) mittitur cum uxorc ad costnim (sic !) 
nneríem (sic !) pro costodicudis (sic !) libcris Caroli nostri primo gcniti 
1275. 4. Ind. (B. Tom. I. 170. 1.) 

Ugyancsak Miklósról azt jelenti egy okmány 1279-ben, hogy a 
capuai Szt.-£razmns torony ó're volt. 

iy, Druet Nicolans miles hőst ct fam. erat custos turris 8ti Herosnii 
in Capua, cui succedit egidius dcinde scutifer. (B. Tom. I. 1G8. 1. vsd. 
ö. A. Tom. 11. 259. 1.) 

Ezen » turris Erasmic a királyi családnak többször tartózkodási 
helye volt és nem valószinütlen, fiogy Drugct Miklós és a trónörökös 
legidősb iia, a capuai születésű Martello Carlo közt már korábban Nucc- 
ríában létezett kapocs itt még bensőbbé vált. *) 

Torony-kapitánjT minőségben találjuk ugyané Drugetet más adat- 
ban is. 

7. Drughettus Nicol. m. Custos Turris S. Erasmi. (A. Tom. II. 
267. 1.) 

Miklóssal egykorú egy Gicottus nevű*) Druget, neve 1272-bcn és 
1276-ban fordul elő. 

8. De ospitio Regio sünt 1272 XV. Ind. (a vitézek nagy serege 
meg van nevezve) köztük: Gicottus de Druget. (A Tom. III. 362. 1.) 

9 et de hospitio apud Montemfortem in anno 1272.  ultimo 

Infrasrripti alii recepti, ct notati sünt (a vitézek nagy  serege  meg  van 
nevezve) köztük: Gicottus de Druget. (A. Tom. III. 366. 1.) 


^) Ováry Lipót ur nápolyi jelentésében szintén egy Druget Miklós- 
sal találkozunk, ki egy 1295-ik évi mártius 10-ikén kelt okmány értel- 
mében Martello Carlo > magyar király* gyermekei gondjainak viselés*'- 
vcl meg van bizva. »Nicolaus de Druget deputatus ad servitia liberorum 
Caroli Martel li regis Hungáriáé. < Ugyanaz-e a szövegbeli Drngettcl 
vagy annak fia avagy egyéb rokona, biztosan meg nem állapíthatom, 
legvalószínűbbnek hiszem, hogy ugyanaz. 

*) A Gicottus név előttem ismeretlen lévén, fölvilágositás végett 
Volpicellihez fordultam, nehogy abba a veszélybe kerüljek, hogy esetleg 
talán azon értelmű neveklníl két személyt faragjak. Megnyugtatjisomni 
kijelentette, hogy a Gicottus divatból kiment név, mely nem volt egy- 
értelmű a Nicolaus névvel: így tehát szólhatni két kortársról. 


142 A DROGETEK 

10. (Apud) Guill(elmu)iii de Faronvilla Propositiim, et Eeclesia 
Sti Aiinati Dcvacensis Eegni Sicilie Vicecancellarij (sok név) köztük 
(iicottus de Druget. 1276. (A. T. 366. 1.) 

Druget Miklós ^s Gicottushoz legközelebb áll »JoaniiC8 de 
I)riictto«.^) 

Neve 13 13-ban szerepel, midőn Eoberto király többekkel öt is 
nio^hivja Calabriába az ország v(^delm^re. 

11. Barones multi vocati ad partes Calab. pro defensione Kegni 
stb. per litteras regis Roberti 1313 (sok név) köztük: Jes de Dnietto, 
{A. Tom. I. 529. 1.) 

Máskor ismét Roberto legidösb fiával Károlyijai Siciliába kell 
mennie. 

12. Barones et feudatarii ituri in Siciliam cum Carolo primoge- 
nito ; a nevek  közt harmadiknak  találjuk  »Jes Druetti«-t. (A. Tnni. 

I. 531. 1,) 

lltübb 1331-ben már mint magyar nádorral találkozunk vele. 

13. Drughettas Jo. m. comes  Palatínus  Regni  Ungarie (A. Tom. 

II. 279. 1,) 

14. Druettus Jo. Comes Palatínus Rcgni Ungarie. (A. Tom. II. 
2H1. 1.) 

Ugyanaz meg 1332-ben is 15 Ind. mint nádor szerepel. 

15. Drughettus Joauncs míl. comes Palatínus Rcgni Ungarie. (B. 
T. 173. 1.) 

A magyarországi Drugctck közül meg Vilmos^) is, bár csak mint 
nápolyi eredetű nejének, Follía'^) Máriának férje kerül szóba kétszer, uz 
1343-ík évben. 

16. Follia Maria uxor viri nobilis Guill. Dructti magni comitis 
Regni Ungarie, que habebat Casalc Pascbarolc 1343.*) (A. Tom. II. 
492. l.) 


') Az első adatot, mely Druetto Jánosra vonatkozik, Ováry Lipót 
nrnak 1871-ik évi május havi jelentt'sében foglaltatik 62. sz. alatt és az 
1291-böl való. Ez évben Jánost a magyar születésű Mária nápolyi 
királyné öt kiküldetéssel bizza meg László magyar királyhoz, testvéré- 
hez. Johannes Drugettus miles mittitur per Mariam Reginam cum certis 
legationibus ad Regem Ungariae. Druget János Fülöp testvérével már 
eddig is ismeretes volt, de az első reá vonatkozó adat 1328-ból való volt. 
(Vsd. ö. Wagner Decades III. 1802. 34. lap.) 

2) Vilmos,  János fia is ismeretes, Isd.  Wagner (Dec. III. 34. 1.) 

^) Vilmos neje, az ismeretes sárosi végi'cndeletben (Wagner An. 
Hcepus. Part. 1.) és  Wagner Decadeseiben (III. 34. l.) is Folyknak 

neveztetik. Mi oka ez eltérésnek, nem tudom. 

*) Föltűnő ez évben — 1343-ban — a magnus comes Regni 
Uugariae,  a mi  alig akar egyéb  leinii,  mint  nádor ! Tudjuk  ugyanis, 


ŐSEIRŐL. 143 

17. Follia Maria iixor nobilií) viri Guill. Dructti ma^^ni comitis 
Kegni Uiigíiric habct Casalii Pascarole 1343. ') A. Toin. 11. 493. I.) 

h) A Merloto-kra áttérve, a legkorábbi vite'z, kit adataink v. 
iirveu említenek Carolus de Merloto, kit nejével Isabella de Alnetoval 
már a f<>ii köxlött Sta Chiarabcli siriratból ismerünk. Mindkettőnek neve 
efry 1309-ik évi adatban említtetik. 

18. De Alneto Isabella uxor Caroli de Merloto Dni Carapclli 
1309.2) (A. Tom. I. 109. 1.) 

A család leggyakrabban említett tagja fön leírt sírban eltemetett 
Drttgo tíe Merloto, Neve először 1 309-ben tűnik föl; akkor Koberto 
királytól a sicziliai hadjáratra mcglnvott vitézek közt ott van ö is. 

19. Haronos Regui vocati ad armatam maritimaui paratam a 
Hob- Kege contra Siculos 1309. (sok 'név) köztük Druettus de Mer- 
loto. (A. Tom. I. 559. 1.) 

Feudatarii qui dederunt monstram sub R^Rege, eum armis et cíiuis 
(sok név) köztük Drogo de Merloto. (A. Tom. 11. 440. 1.) 

Kgy 1315-böl származó adatban megismerkedünk nejével. 

20. Gesualdi Xicolai m. Roberta filia nxor Druetti de Merloto. 
;A. Tom. I. 591. 1.) 

Ez adat megerősítését leli egyéb adatokban. 

21. De Gisualdo Rob* filia Nicolai nxor Druetti de Merloto. (A. 
Tom. í. 012. l.) 

22. 132(>. De Bonito Odo m. patcr Rogerü m. Dni Castri Honiti, 
í|Uíid liabí't a Roberta de (íesualdo, Raronie (iesualdí Díia uxore Drueti 
do Merloto. (A. T<»m. I. 499. 1. és C. Sign. Yl. F. 42. Rep. Pliilib. 
Campanilis. 67. 1.) 

De Merloto Druetus cam. maritus Robertae do Gesualdo. 1323. 
(A. T. ITI. 11. l.) 

Druettus jószágai, illetőleg czimei a következő adatokban vannak 
megnevezve. 


hogy Vilmos nádorsága 1342-ik évi július 21-ikén véget ért (Lsd. Franki 
V. A nádori stb. hivatal.  A nádorok sorozatában.) 

') Ováry iJpót ur 1873-ik évi május-június havi jelentéséből, mint 
idetartozót idézzük az ott 3. szám alatt foglalt adatot. »1344. jan. 3. 
R(*ií«'t'ie (piondam (tuillelmi Drugetti magni Comitis Regni Hungáriáé 
remittitur feudale servitium debitum pro easali pascarolae. (Avorsa 
mellett) <r. 

^) 1320-ikból származó érdekes adatot találunk, melyből megtud- 
juk, hogy Isabella savojai Lajos özvegye volt s hogy általa nyerte a 
Merloto az alább niniányszor idézendő trójai birtokot. Alneto Isabella 
relii-t'i Ludoviei de sabaudia emitaMargarita ct Ricca íiliabus q'" Matth. 
do 'I'roia ort'ivam partém Troie. (A. Tom. I. 19. 1.) 


144 A DRÜGETEK 

23. De Merloto Druettus m. Carapelli ct Alifídcne Dííus et fam. 
(A. T. III. 142. 1.) 

24. Drugo de Merloto Dnus Alüdeno, Carapelli, Pesculitrojc, Baro- 
nie Gesualdi, que consistit in castro Gesualdi Frequenti patemo, et S. 
Angeli pro parte Róberté de Gisualdo uxoris sue. (A. Tom.  III. 43. I.) 

25. De Torella Mathias teuct a Drueto Merlotto ctlioberta de Gi- 
aualdo eiu8 uxore Torellam et Einfalcum. 1323. (A. t. IV. 299. 1.) 

26. De Ariauello Martianus fílius Andreáé de Gesualdo habét 
ecrtas tcrras incultas a Drugouc de Merloto et Martncia de Capua con- 
iugibus, et Baronibus  Baronic Gesualdi 1345. (A. T. I. 176. 1.) 

Az 1320-ik 1323-ik, 1325-ik, és 1327-ik evekben katonai szolgil- 
Litban találjuk a vitézt. 

27.DehospitioDomini Ducis 1320. (sok név) köztük Druettus de 
Merloto cum milite uno et scut. 10. (A. Tom. III. 384. 1.) 

28. 1323. Drudettus de Merloto c'scut. 10. (A. Tom. III. 
330. 1.) 

29. Barones et feudarü ituri cum Carolo primogenito in Tusciam 
1325. (sok ndv) köztük Druettus de Merloto (A. T. I. 529. 1.) 

30. Barones hospitii habén tes Gagia 1327 (sok név) köztük 
Druettus de Merloto cum milite 1 et Scutiferis 10. (A. T. I. 563. 1.) 
és  Druettus  de Merloto (habét uncias) 150  1327. (A.  T. II. 14. 1.) 

Druettusnak második feleségével, De Apia Isabellával ki öt túl- 
élte, többször találkozunk az adatokban. 

31. De Apia Isabella uxor Drugonis de Merloto (A. F. I. 
128. 1.) 

32. De Apia Isabella uxor Drugonij de Merloto m. nunc. Consors 
Raymundi de Baucio m. Regni Marescalli 1342. (A. T. I. 169. 1. 

33. De Apia Isabella*) uxor Raymundi de Baucio et prius Phi 
(igy !) de Merloto. 1243. (hibásan 1343 helyett) (A. F. I. 172. 1.) 

Druettus halála éve már ismeretes a síriratból; meghalt 1339-bcn 
deczember 5-ikén 29 éves katonáskodás után. Apján kivül és kívüle még 
négy Merlotoval találkozánk, u. m. Nicolaus, Joannes és Philippával, kik 

*) Della Marra (D alatt fölsorolt) müvében a Del Balzo családról szól- 
ván, De Apia Isabelláról azt az érdekes adatot közli, bogy a Casalucei 
templomban harmadik férje mellett fekszik eltemetve. Szerinte első férje 
volt Adinolfo d'Aquino Conte di Belcastro, a 2-ik »Dragonedi Merlotto « 
a. ezekkel nemzett gyermekeket, de terméketlen volt harmadik férjével 
Rámondó de I^alzoval. Az eredeti szöveg igy szól : Nella chiesa adunque 
di Casaluce si vedé del Conte Rámondó suo fondatore il bellissinio sepol- 
cro di manno, a lato di quello d'Isabella d*Apia sua moglie : la quale se 
benti generó figliuoli con Adinolfo d'Aquino Conte di Belcastro, e c(m 
Dragoné di Merlotto, íi quali fii primieranicnte maritata ; sterilé fú non- 
dimeno col conte Rámondó de Balzo. 


r^EIRÖL. 145 

gyermek viszonyban állottak Druettushoz 8 egy Mathíással, kinek rokan- 
sági f<»ka ismeretlen. 

34. De Apia Isabella uxor Raymundi De Baucio m. Regni marese. 
et ibi Drugo de Merloto primus vir eius et Nicolaus et Joannes de Mer- 
loto eorum filij ct Isabella de Merloto Avia paterna fíliorum (A. Tom. I. 
171. 1.) 

35. De Apia Isabella Consors Kaijmundi de Baucio m. Kcgni 
uiaresc. mater et Balia Nicolai de Merloto. (A. Tom. I. 130. 1.) 

Sancia Philippanak ket férje ismeretes : Kuffus de Catanzaro es 
De Celano Antonius. — Sancia és férje mellett meg Sancia napája, öreg- 
anyja, es Miklós testvére szerepel egy érdekes adatban ; másik fivéréről 
Jánosról többé nincs szó. 

3G. Ruffus Catanzaro Nicolaus Cam(erarius) fam(iliae), et Sancia 
de Merloto Coniuges, et Franca de Licinardo Comitissa Catanzari, ct 
Isabella de Alneto d(icta)e Sancie Avia, et d(ict)o Nicolao fuerunt 
assignate a diéta matre sua, Castrum Scepini, Baronia Lepporani, Mcdie- 
tas Cantri S. Jo(ann)is Maioris, et medietas Castri Gualdisseni. (A. Tom. 
III. 709. 1.) 

37. De Celano Antonius 2-o genitus Rogerii Comitis Celaiii 
com. fam. Dilus Carappelle villae Clamisii Roccae Clamisii ct Casalis S. 
Stefaui maritus Sancie Fhilippae de Merloto. 1371 (A. Tom. I. G90. 1,) 
A Mattliias de Merloto féle adat, mely valószínűleg a XIV. század elejére 
esik, a következő. 

De Laia Joannes habct ordinem quod faciat monstram de Baro- 
uibus propter accessum in Síciliam contra Rcbclles et ibi (sok név) 
kii/tük legvégén Matthias de Merloto feudatarii. 

Egyszer niidön a hadijutahuakról szó van, a MerI<»tok általánosan 
is s/óba kerülnek. 

3!i. 1343. Fro Merlotis 92 (^ruciae?) (A Tom. III. 206. 1.) 

Hampel Józskf. 


Századuk.   1881.  II.  füzet. 10 


i.  .-^ íSVrS JrRIS< NEGYEDIK KIADÁSA. M 

i. ^ '>k?i!«5 J'xríí Hungaricic, vagyis a magyar törvény tániak 

í Vfí- Nn.t^e<«. .• t.tau^^rr^urek gyűjteménye »Decreta,Con8titutio- 

. .V. ..  ^*t%tii "'tvVtt Kegui rngariae etc« czím alatt, legelőször 

;s^-.v*í  Xt'í>ívcfi*  JCakariás nyitrai és Tclegdy  Miklós  pécsi 

-.Nt-^fiví-SK  >ilíí* ;vttf«ett közzé. A hármas könyvvel s az 1604-ig 

• «^tt  ti»«uv<iikel mogbovitvc Bécsben, 1628-ban, az 1606 — 

^ i5"^  i-teHvw  törvények  S.-PatAkon 1663-ban, az 1665 — 

1^-;*  »i»«aiv^i^ IVttemlorfban 1668-ban adattak ki. A »Corpu8 

v.,.v  iioitiH^vil*  teljesen  harmadízben 1696-ban, Szt.-Iványi 

'\íi**M *%iiii ii N.'Szombatban, mely kiadás 1 743-ban s 1744-ben 

«.scrf<« itv íijrti  nyomatott, a negyedik kiadást Szegedi  János 

...;íw  o>»mí ícec kötetben N.-Szombatban  1742 — 1757. és újra 

:.;^., uii^a Budán 1822 8 1844-ben, ez utóbbi három 

o'itiiVii ♦clt'ut me^; ehcz kapcsoltattak az 1 848 -iki törvények 

V V . i^»lui uralom törvénytelen, de tényleg alkalmazott ren- 

AvK»-«*«*'U H Oríizá^os (Magyar, Erdélyi, Horvát) kormányla- 

vi\  KMUik;  1867401 kezdve az Országos Törvény tál- publicálja 

M.  'i v^^ti;\ iilé* alkotta törvényeket Ez dióhéjban a hazánkat 

;uM-»  ivu\eu\ek  s  némely  rendelkezések  közzétételének  tör- 

Ml oí nlkalommal a Szegedi- tele kiadás történetét kivánjuk 
^.kiiv^lllkoi' uie^világitani. 

UOíii lönéuveink nincsenek fejezetekre osztva ; az Orsz. 
t o\\*iL^^K^u om»tt 1267-iki IV. Béla királytól eredő végzemény, 
v*vN \hU Ií*»> l-ben kerfílt egész rendesen kiállított oklevél-for- 
iM^^^ muu^t. A/, artíeulusokra való  osztás csak  1664 óta  dívik, 

** M  K  OiMíiijjos l.woltíir lioluartótaiiíicsi  nsiztúlya :  Mise. fasc. 

"*^ \ \NM|m?* »liinMVk| lo^i<'l(\sli tornis Wcii/ol Ma^áiij«»;^a vhö 
iM^«* l^'^í  ''**    ***  *  "^ í* torvvuvtíir l.írálata Akad. Krt. l«r»l. 


cswik aaí 14M*íki decretum van czikkelyekre ossztva. 1596* 6ta 
» rakkdyok fblé a ruhricát, tartalmat is oda tették; azelőtt csak 
_*leiu^-*mel vHZf4t^k h<^ a, czikkeket s a feliratot a kiadók 
maguk  sxerki ly kezdte legelölilj a §§-okat alkal* 

mazDi, s így a  _ ^^, _ ;í íormu, 8zt.-lstváo, Szt-Lászlu és 

Kalm/io decretumai azoubau fejezetekre vannak osztva, 

A iL-szotnbati egyetem nyomdája, mely 1699-beu egy igen 
crídob épületben helyeztetett el, Szentiván ji Márton gondnok- 
ítAga alatt virágzásuíik inrlúlt ; u adta ki 1696-ban a Corpuü 
íJurist, a törvénytár nyomtatására némi igényeket fomiált, s tekio- 
tettel helyzetére — midőn a régi kiadás már elfogyott — 
1743-ban az ujra-kiadhatásra — mintáz szokásban volt — kivált- 
ságot kért. 

A vevő közönség akkor úgyis rendkívül csekély volt, s az 
Bgym nyomdák csakis úgy értékesíthették nyomtatványaikat, 
ba azokra egyed&rngágot nyertek, így volt ez a localis calendári- 
tmiukná], s minden vállalatnál, hol a kiadó tulajdonos egyúttal a 
nyomda maga volt. 

Mária-Terézia, a helytartótanács kedvező véleménye követ- 
kextében, 1743. jul. 12. kelt leiratában negyven évre kiváltsá^nt 
adott az egjetemi nyomdának, hogy a Corpus Jurist nyomathatja. 


s a jövedelmet élvezheti, úgy azonban, 


hogy minden 
be a íiuílai 


»y 1 változta-tást, igazítást okvetlen jelentsen 

kdnyTVi/.8gáló bizottságnak, 

Kazy János, a n.-szombati jezsuita tár^ház rectora, e kiválU 
ftái^ot köszönettel tudomásul vette s értesítette erről a nyomda 
Wag)'előjét is, ki a munkát, bár volt rajta igazítnivalő, a lelte- 
idről s*>mmit sem tudva, kényelmeiben folytatta, A helytartótanács 
megint éöére n. é* szept. SO-áo az első részt felküldtek a cen8u- 
rához, 

1744. jim. 8-ig tanakodott a hely tartótanács, sok rendeletet 
(*% cllenrendeletet adván ki, míg az art icuhi soknak §§'Okra osz- 
tását helybenhagyta, végre leküldi, csak a törvények szövegén 
liírir^^ut változtatásokat kéri számon. Jul. 6-én Kazy belényugvá- 
fiit jelenti, s ígéri, hogy a censura kijelnlti^. sajtó- s tollhibákat, 
viszont az idókózlnín jött instructióban kijelölteket eligazítja. 
Időközben ngyanin jun. 12-én :izt határozták, hogy a régi kiadás 
cyjdr.iíi'jhki hagyassanak el, a marginalis jegyzeteket csatolják a 
l- lit% do a régibb kiadásokhoz tett »uota«-kat tegyék 

istiit t ni j«\ 

A dologban az volt a legérdekesebb* hogy Szegedy János, 
n ni társház rertura (KUíl* f 1760) a Tyroeiniuni nagy- 

u* ...  .  :/iije maga vezette a kiadást n a törvények értelmét ala- 
posjrgyzel ékkel ig) ekézett megmagyarázni, nem hogy elcsavarja 

10* 


MH KOI^N FÉLÉK. 

a U'irsí^uyitkciif hanem hogy a jövő nemzedék lássa: mikép s milj 
H/iíllmnbí'M  ítóh^ndök  meg  az  egyes korokban alkotott articu- 

IllNOk. 

A hely Uir tó tanácsnál két áramlat volt ; az egyik minden 
javítás, magyarázás ellen volt, a régit akarta újra lenyomatni s 
még ott is minden magyarázatot elhagyatni kívánt, a másik fél 
loltétlou eriticát kíWotelt s az 1744. jun. hóig elhúzódott tárgya- 
lásokban kivitte, hogyne a Szt.-Iványi kiadás, hanem az 1743-ig 
alkotott törvénycaikkek, tehát: 1715., 1723., 1729. és 1741. tör- 
vények is bevétessenek s így legyen a kiadás teljes. 

A'i egyetem időközben Szegedyt, ki ekkor Szebenben tar- 
tózkiHlott, felhívta: nyilatkozzék. Szegedy nyilatkozott, annyival 
inkább, mert a nyomda ad captandam benevolentiam már 1739. 
elkezdte a nyomtatást, egy csomót kinyomott úgy, hogy az I. rész 
T\ év után, trhát 174 l-ben el is készült Szegedy jegyzeteivel. 

>Kvek múlnak, háborúk viharai dúlnak, békét kötnek — 
úgyuunul - s az idők zajában a társadalmi rend zsinórmértékei, 
a törvények isniereUí képesek csak irányt adni.« 

Kzekuek ísnuirete a törvénytudóktúl függ, kiknek — a ré- 
gibb kiadások elfogyván — nem áll rendelkezésökre azok gyűj- 
teménye. ( > a régi gyűjteményeket tanulmányozta, azokat — 
Síkját bt^látása sziM'int — commentálta, az olvasó kényelmére az 
artieulusokat JJvf-ra osztotta. HaMo8sóczi,Telegdi,Zsámboki, kik 
nub'ökrt Kudolf császárnak ajánlották — mint magánembernek, 
a ma^uk ft^lelösségére tehettek jegyzeteket, 6 is, tekintve a gya- 
korlati e/rlt, megtehette. Isniétli: az öjegyzetei nem authenticus 
ma^yará/atok. kalauzoló jegyzetek azok. főleg az iQuság számára 
feKm«tAs;i pedig csak alakiság. Mindezt ő kifejti az Előszóban. 
IlUtonai H jogi szempontból okvetlenül kell e törvényeket — 
mAv a Horrend uugértíietése kedvéért s :iz egyes feledésbe ment 
s^.\»kAKok mogorthetést^kép is — magyarázni. Ha jegyzetei között 
a eouMuva talál hibát, készséggel, köszönettel hagyja el, kiigazítja 
M r>i«Hle«ik» ^egvok tígy elembe kérelmét,') 

Aí e^>etem i^rtolta S/egtnly kérelmét s ennek eredménye 
a* KM. juu. 15Í. ivneessio. 

\ í W^ bou elkészült \égr\> a/ egész szeilés, mert sokat az I. 
uViaI^x) S4i»^v\I\ maga nyomatott újra s kibővítette úgy, hogy az 
oi\H|ot» lí*l*fc Htf^Hh'jt^xokeivson megváUo7ott. A helytartótanács, 
UIoUvU^a;  4 oou'iuui ko^esctt  \:Ut\vtatott már, *? 1751-ben mind- 


^' V*^v^x^^\»x'í * lLo4Ut"».iíu 1  **>\l Pr. kViulor   riv:id:ir:  Adalékok 
^ K^*** i.v.tu^(^'Mi«w>  \\u\  * '^^ s*!vU  u*;;\ í. A l'Uil. k. 111. t. **. tört. 


RltLANTSlJ 


két UbM forgalomba bocsátüitott; Fuludi Feroucas iiyaiiida-iguz- 
gatóíiá^a koi ulian. 

E^ u  8zt^g«j(]y-Jele  aoksKor  újra  uyoratatott  kiuilits Uh- 

Thallüczy Lajos. 


THüEZO IMKE WITTEMBER(iBEN. 

Azüü kiváló szerep, melyre a XVL század szellemi mozgal- 
mai tiak felidézésével a wittembergi egyetem vállalkozott, c^ak- 
liaíiiar európai hirre emelte nevét Az egyszerű Augu^tiniií^* 
barát merész fellépése csodálatra ragadta Európát, s tömegesen 
vonta körébe Európa minden részébul azokat, kik az általa hir- 
detett uj tanért lelkesültek. Néhány szfizra megy azon ifjakuuk 
iszáma^ kik hazánkból is a XVI. században a wittembergi egye- 
temen tanultak. Ezen egyetem nevelte legnagyobb részben Ma* 
gyaroi-szágnak lelkes retbrmátorait. De nevelt a maga számára 
Í« magyar tudósokat, mintLosonczi Bánfly Fereuczet, kit érdemei 
s tudománya 1 588. októberében ezen egyetem rectori szókébe 
emeltek és — Thurzó Imrét a következő században. 

ííetblenfalvi Thurzó Imre, a nagy Thurzó György uádor- 
oak méltó fia, miután itthon tanulmányait Armpruszter Ferencz 
veatetése alatt bevégezte^ a magasabb tudományok hallgatására, 
aeretköréoek szélesbítéi^e végett, ennek kíséretében Witten- 
rgbe ment, hol 1615, juK 27-én, mint tanulót látjuk beírva az 
egyetem anyakönyvébe. ') Nemes törekvései minden szépre és 
jóni, míveltségeés szorgalma csakhamar kitüntették tanulótáraai 
felett; 8 már ezen év okt 31 -én ILKeresztély szász választó feje- 
delem beleegyezésével mint >rector magnificus^ szerepel. Atyjá- 
omk dedicált rectori beszédei 1616-ban uyonmttak ki Wittem- 
bcrgben, ^R^^ctoratus Academicus i. e. Orationes quas comes 
Emericus Thurzó de Árva Ac. Rector hactenus Academiae 
Witebergensis eta officii causa publice habuit<r czim alatt, 
-/tét 1616. májusig viselte. De e hivatalt nemcsak clfu- 
m, hogy lelkiismeretesen meg is felelt a reá ruházott 
itzaif^mnak. mutatják azon dieséretekj melyekkel kartársai részé- 
nM elhalmoztatott. Balduin Fridricb »Sol refutatio Cathecismi 
aríam< ez, muukácskája dedicatiójában, rectori érdemei mellett 
zért magasztaljaj hogy az ágostai hitforniát önkényt aláírta 


*) OnrUmlfunaí^dcs r Mcmorúic  Lrugttrorum  etc. 
riditen ctCt 205. L és Scbmal :  Adveraarin 70* 1, 
3) Ugyanazok iiál u, o. 


120. L  Klem: 


|:,(l Kl'lAiNFKLfclR. 

•1 v/v\\ \%\\\i\/. krbolrhoii állbutatONJ^L •> ^.^..í^íjíI qihíj i> niaradt. 
|)i' :i/ iiáiilív nyilvánuló tisztele" :.?r-ínoiií;ar 'M-tí.' :ikkur. ntidöu 
n. KtMosztóly s7^iszvála?ínőiaiuiii iuvra nw^, ^uiint ezt a núdur 
vThxir/ó iíyörgy) l»>15-!»ra. Lanyi ülés '•upt»rint(ia<Iou>iboz irt 
lovolóboii lúzonyitja. ^ ■ 

A kitünt-et^ jü*!-^ íz :iíu ^nbt   Pictor m;L:jrniíicus<-sii 

választó tása  álikl íiTt^ rrfuiikivriii  'iróinft nknzott  Birséu is s 

alyján:ik czí:l Llia^imuni  I'^i j. iei.-. l-t-tíu Biesérol kelt s Imzzíí 

iiití'zett It'Víj*  4<*m«iiüik •Ui?*»ii uon toutos hivatást, mt.'ly baza- 

t'TCíS'j uuii :'í;i  -iUTiiküZuit ' t  nielvTiek egész c*letét szL'iitolte. 

Alyia litiATnriiiaiíuu aivo -nit j Bbl)sbur^-dyiiastiának : lialála 

uTHií  liáitui  «»»h't  Miiua  ipjkúlnie  az  uralkodó-bázbuz való 

rapaszt'Uíít^i  •> iU5*'.:£» *•  I-V  i végzet  kiMiyvében máskép volt 

ni*^irvK  "'iKiTf.'  mi-**   iiu '»*IkH lángDló hevével  csatlakozott 

}>:1ji'i rTTr4».-:T.-. : - líu 'i síuigálta élet*.' végéig a XVIL százail 

Vrt'  -sí**.  »^-."i- • '■'^"- -iÍ5^'"i''iAditiUíára czélüzó törekvéseit. 

'í  í*»c;k ^'^.'út'ii itvja t'eleletét. melyet rectorrá választa- 

•^v.  :-i.i^:  :»t =:»'»'  i", i melyben ürömét  iV»jezi ki érdemlett 

„ .^ ^ :...:.-:^  í«tii  > tintán igy folytatja:  '>A mi ama wit- 

. .,r,  w    -^  ;Hftúi!iii:i  reetori  méltósáirát  illeti, jóllelirt  a 

'..r-t.  -  n^ -*'^' •^^•*" -fiíesíiel kiváutam 'ízerenesét, must ismét 

, , ;^. ^r.-i^t ix . ii'C^  Mrdóii a tanács érdemed szerént kitüii- 

^. .   1, •.-.-:  »'UÍ»««1 .u:«'« légy, hogy ezen tartomány alkalmas- 

..^  .-v   •.^.:  :níi:^- •'* Tiiiltouak találjon: és hugy azon hivatalt. 

« --s:   '"ia[; k:i á/. isten kegyelméből majdan elórendó 

„.^^ví^-/  ii»;i.a..edTiak. i^ten dicsőségének nevekedésére, ama 

. .-v ^-^»t '«.:4 i.4a^Ti.i:a. magatlnak és tieidnek is díszére loly- 

-. .ov..  \;^\i'ii ^:^ilii irra törekedni  meg ne szűnj. A Ind szfdö 

,  .^. -,>i^  v^ ^.'> t-vinod. hogy kérje el t«dem réztáblára met- 

^. .•  ,.• • V "tniit. -LTTi tudom mit'éle szükséged vau rá : mégi^ 

■nh-^ ^- i*^'dMoii ellhet akarván teimi. jelen levelemmel együtt 

• xv"^'^ ■ *"  !• •V'*d. Vi-yáz/ reá. hogy el ne vesszen, süt adja isten, 

Kv:   -*'**  ?0*''^'^ .innak idején ho/zánk vissz;ikerüljr»n. Kz az én 

;:.Kniuv*»i«* ítiMoi! Ttu'tsretctt, még itju valék. de attól fogva eltelt 

p,.«^ t%:aa:o V'* ^''^ utolért a vénség. ■ 

V:'i'iy  mc;: Oi:y pár apróbb hírrel kiMlveskedik  degked- 
^^»^^  1.4. ít.iV > ^cgul kén. hogy tudósítsa  gyakrabban ökel 

Kr»M\íÍH';  .iil ,^.' crvukcs levél tartalma : s hogy a remény, 

N \*%\*'  vhifM"  ■■.•:l .'-vA! A-í  \«'::.  mint müve  rmlitett  lapján 


KDLÖNFfer>.K. 


151 


fri n liAtlor fia jöveiitlü nagysága felöl táplált^ uiíiii volt hiú, 

aUiták a kuvetkezméuyek. 

Meg Wiitoinborgbeu volt az ifjú gróf* midöu atyja 16 16* 
ii|ir, 16'ról Bicséü kelt s a szász választóhoz iütézett levelében 
)uilá« köszönetí'^t fejezi ki azon kegyelmességeért ésjóságáírtj 
melylyel a fejedelem ut és főkép fiát — >kit a hasznos tudomá- 
nyok h nyelv kedveért birodalmába küldötte — elhalmozta; 
e^yszei-smind tudatja a fejedelemmel, hogy *iráatani és fiam iránt 
aDí ' ' ' ' n tannsit ott jótéteményeiért a legmigyobb 
és ; lettínj mellett ragaszkodásomnak és hálá- 

datos^ágouinak alázatoá jeléül tokaji birtokocskámból három 
hordó bort küldök, mely ez évben isten jóvoltából kevéssel jobb 
éa kitüüóbb termett mint az előzőkben — meg levén bizonyosan 
gyuzódve, hogy Nagod nem annyira ezen ajándék, mely csekély. 
Süt majdnem semmi, hauom szolgálatra kéí>z és alázatos lelkem 
iránti kegyelmes tekintetből szokott és kimondhatlau kogyelmes- 
ségébea és kedvezésében engem és fiamat továbbra is kegyel- 
modell részeltet*. Végűi ígéri, hogy ha a fejedelem oly nagy 
kegyét szolgálattal meg nem hálálhatják ^legalább ép elmével 
éft «/h'vel mindenütt hírde1ik.<f 

De irt ez alkalommal a nádor a bor elszállítása ügyében 
HofTmann bécsi udvari tanácsosnak is. 3>Minthogy azt a bort 
Uenkell Uyorgy Prágától Leitmeritzig kocsin, onnan pedig 
iJreii4áig az Élbe folyón akarja biztosan ö felségéhez szállítani, 
biir&iSHgosan és szorgalmasan kérjük kegyelmedet^ kivált az u 
DagysAga iránt való szolgálatunk tekintetéből, azt a bort és álta- 
lunk ó felségének írt levelet kéiiedelem vagy bármi fogyatkozás 
uélkOU szolgálatainknak legalázatosabb ajánlása mellett Drcs- 
dába szállíttatni méltóztassék.* 

Tburzó György felhasználta ezen kedvező alkalmat is a 
cróitzár iránti hűségének és ragaszkodásának ujabban való kimu- 
tAUManu Sárközy Gáspár szolgájától >nehány hordócska bort és 
kvelet* küld ö felségéhez s bizalmas embereit, Fereuczily Löriu- 
czei » Meggan udvarí tanácsosokat barátságosan kéri, hogyha 
levelére valami felelet lenne őfelségétől ^s abban barátságosnak 
én késziüugesnek akar látszani, szolgánk és alattvalóink ne tar- 

Etai»afiAk  hosszasan vissza, hanem a mint lehetséges,  hozzánk 
jöjj< 
De 
Lu| 
njfíl 


jöjjenek.* *) 

Mikor tért haza Thurzó Imre Wittembergből, nem tudjuk. 
De már 1017. május l»i-án levelet küld Bicséröl Wittembergbe 
Lugelfus  mesternek  tizennyolcz arany  kíséretében.  Ezen év 

M £ atSgy levt^'l TÍMirs6 Gy* orcd. fDgAlmiizváiiyaiuttk gyÜjtciué* 
iij«)V*n i>r»36. llár Act. Tburz. FabC 2. Nro 59. 


152 


KCLÖNFÍ;Lt:K. 


augiist US tí-án pétiig iiaptániba ezt ji-^gyzi : iClarissimus excel- 
loiitisBÍniU8 domiuiis Flottveclclíus Witebergac rector gyniüíisioli 
1108 tri Bitchensis fiitiirus*:. 

Eiiüyi az, mit e ^ nagy hüs« wiiteinbcrgi tartújíkodásárijl 
tiidiiijk, A kor, molyheii élt, kezdete volt azou Néinetországot 30 
évig dulü vallíisliáboruknak, melyeknek folyására a kis Erdély 
liVnglelkli tejedelraei — Betlilcii Gábor és L Rákóczi György 
több ízbeu döniöleg közreműködtek, itiig végre a vestphaliai béke- 
be a megoldást nyert a kérdés s a protestaatismus létjoga elis- 
mertetett. 

E küzdelmekben^ habár — taj dalom — csak kezdeiéü is, 
Thürzó Imrének is volt része. E korszak történetírójai ki fogja 
jelölui történelniében számára azon méltó belyet, melyet vele 
együtt iConKtantissimos fidei salvitíciie asscrtores atijne athletas 
orbis íiuoiiilam paanouici tlelicia, liimina etColumina^í ') ncvezelt 
atyja és Tburzó Szaniszló megérdemelnek, Bakabas Samu. 


1 

I 


ADATOK A MAGYAR CZIGANYOK TÖRTENETÉHEZ. 

A XV. század elején (1417-beü) Zsigmond király alatt 
hazánkba bevándorolt cziijdni/ok akkor Bereg-megyében is elhe- 
lyezkedtek. Főfoglalkozásuk itt is a tégla- és vályogvetés, ková- 
csolás, lókereskedés én zenéléMl áll. Kiilunöaen, mint hegediimii- 
iHÍBzek, már régen kittintek. E téren már századok előtt is nagy 
szerepet vittek s ebbeli ügyességökért nem egyszer feiedelmi kegy- 
ben is részesüllek, így Bethlen Gcíbor a XVII. századelején Mun- 
kdcson ^Czigdny Hefjedüs Gi^örff^/^-nekűágVíi szólólag adományo- 
zott birtokot, melyet e család azután sokáig élvezett^ végre 
1664-dik évben Földessy István, Báthory Zsótía fejedelem asszony 
munkácsi ügyésze urnóje nevében tiltakozott a megye előtt az 
ellen, hogy ezen csupán fiágra adományozott birtokot a Czi- 
gány-Hegedűs leányágából származó utódok bitorolják.^) 

Rákóczy György özvegye Lorántffy Zsuzsanna mwnkársi vá- 
rában 1679-beu találtatott annak szolgaszemélyzete közt 3 dobos 
és egy hef^edih h,^J Thököly Imre és neje Zriuyi Ilona pedig 
1682-dik évben a munkácsi uradalmat összeiratváUj a felvett Vrfm- 
rlumlHi czigdnt/ok in bejegyezf ettek. Jelesül Munkácson talál- 
tatott akkor 53 férfi, kiknek 36 tlgyermekök volt ; négy subaucz 


2) KlcBt^i Dántel : Solennitas ínauguratio templi Schavnik etc. 1 7. l.) 
^) Bercg-inogyei I6f*4. t'vi jír^yzöknuyv. 

*} Mmikácai urad. Icvéi tárban levő azoukoru  arbt^r,  az^p insigyttr 
ujtilven Írva, 


MíK, 


153 


i>edig ''ff**f\l**mHÍ/4tn'^ ólt Akkor a nmnkílcííi uriuliilitii inüjoröág- 
Leli r-zip^íuiyok kuzt majdnem mindenki -vaj^hK^ cyuííí'Í viselt; 
igy crnlítleiií«*k Baritn Istváíi vajdca, Jótutó vajda, Audrás vnjda, 
Xrártoii VMJda, Kajcsi Ferencü vajda, Gábor vajda, Bula vjíjda, 
Audráií vajda, Hegyes János vajda^ Rézműves Rácz György 
T^jiia, Horváth Audrás vajila, Horváth Márton vajda, Livajko 
vajda* Livajko György vajda, Kancsi vajda. Tamás vajda és 
Cdlia Fen^ncz vajda. Névleg említtetnek még a XVIL századbeli 
imtokbati: ^Bohmd htók*,iho»z Jancsi, Horváth Márton vajdit, 
ki iiiitit bujdosó, a katomík közt tartózkodott^ Baduja és István 
Tajdák pedig Bökénybe Ugocsába f^zöktek, Péter vajdának azon 
kül6nos természete volt, hogy ^ni/aranta viindig hujdomshan 
élt* és t^ak télre vetődött vissza családjához.') 

Alidon Girnff'n Antal és később Cai»rara Aeneas a mun- 
ni várat megszállotta, 1686-ban a höslelkú Zrínyi Ilona udva* 
rában dobosokból éa hegedűsökből álló zenekar is lelkesítő a 
vil< ' így olvassuk,  hogy midőn  1686. június  8-kán  a 

Bm ita kirándult s onnan  diadalmasan  visszatért  őrség 

a várba bevon idt s az elfoglalt labancz zászlókat lobogtatta, 
a foglyok sokiiságát pedig felkísérte : a hős parancsnokuő vitéz 
seregét harsány zenével és a nagy dobbal fogadá. Különben 
l^hököly Imre fejedelmi udvarában a zenészek állandóul alkal- 
maittattak, így az 1683-dik évi számadások szerint, udvari zen^htr 
13 tixímbitásbóL 6 siposbol (tárogató), 5 hegedősből, 1 dudásból 
H2 dobosból állott. Alnémet trombitás* kapott készpénzül 
48 forintot, libériát és >Strimplit< ; a többi, úgymint: Pál, 
Tamás, Kristóf, Samu, György. Gergely, Márton, Láng Mihály, 
Matyiin^ Krumpholz Löriricz, Kalivoda Bernát és Mátyás egjre- 
másra 10 ftot, naponkint sfejenkint 4 czipót, 1 itcze bort és 7 sing 
fajlondis posztót ruhára, A síposok, két német, azután Márton 
Audrás, Pribék Ferencz és Horváth János (kétségtelenül czigá- 
nyok) kaptak fejenként 40 ö-tot, 2 pár karmazsin csizmát, kön- 
tíist, lovaiknak ^^zénát, abrakot és praebendát, vagy naponkint 6 
I czipót és 1 itcze bort. A hegedihök, u, m. György, Miska, Czi- 
;^ny Hegedűs György, Barna, Meliorisz Márton és Gergely 
kaptak egyre-másra 40 frtot, 2 czipót, 1 itcze bort, asztalt és öt 
«iog posztót ; a dudás» Gergely kapott valamivel többet, ú. m. : 
M ftot, 2 köböl búzát, 1 köböl borsót, l dézsi^ turót^ B köböl 
votMj 4 köböl árpát, 1 kikótj 2 vanna vajat, naponkint 1 itcze 
bort, 1 ártányt vagy 2 oldal szalonnát, 5 sing angol posztót, 2 
lovának szénát, abrakot, vagy pénzt, szolgája részére heti pénzt 
v»6)' praebendát, azaz élelmet. Valóban tisztes ellátás ogy dudás- 


^) U, o. 1682. évi urber. 


f 
I.M KiLoNKKI.KK. 

iiak! A (loUiNok, •líimi> iSs Fi»n>no*. kapUik fciiriikiut 2-1 Irtot, 3 
|»ár rsi/.múl xa^^v 8 \v\ T5 tlowiirl, 7 sing remek iKisztút, asztalt a 
t romín t;i$okkal ^^ IoxauihI f^cnÁi s abrakot. A dobosok 6s sípo- 
sok Yortvii i:^nios;T ]>itsylóWl való mentét, fejér dolmányt s a 
kö/si^\vj^\V ^M^■s.w^. vmv* öltönyt viseltek. Megkülönböztetésül 
kóawA*; ,H ?',i?*;ivvi k^niöse széles remek posztóból, mentéjének 
{vdí^ «^?^ikoi ^lojo sárga posztóval volt béllelve. 

U«v^> A XVIII. sz&zad elején újonnan fellobbant harcz és 
wiiAk \^.^^Al■AiNSl a lelkesítő zene nem maradhatott el. természo- 
ii>, oi Vik^lombiil keletkezett 1703-ban a maiglan hazánkban 
alialau keilrolt Rákóczi-induló is. II. Rákóczi Ferencz seregé- 
boa folyvást tartózkodtak szervezett^ zenekarok, kik azután alkal- 
milag a fejedelmet is mulattatták. így a többi közt 1708. év új 
napja hajnalát hiidi zenével apprecálták ő felségének a zenészek, 
valamint 1709. év első napjának reggelén a Munkács városban 
állomásozó sereg zenészei a fejedelem lakháza (mai gróü kastély) 
udviu'án megjelenvén, őt harsány zenével üdvözölték ; de ö maga 
is itt nem egy izben adott táuczvigalmat, melyen ő és vendégei 
késő éj,jelig tánczoltak. 

Különben Rákóczi alatt, itteni uradalmában tartózkodott 
ciigánya!, fennmaradt azonkorú url)érek szerint, tégla- és vályog- 
vetésre és kovács-munkára is alkalmaztattak ; egyes czigányok 
a bányáknál és mészkő töréseknél azzal foglalkoztak, hogy a 
kotorok szerszámait igazítgatták. 

Mária-Therézia királynő a kóbor czigányokat állandó lak- 
helyekre szorítani és megtelepíteni óhajtván, e rendelet követ- 
keztében 1768. évben a munkácsi czigányok is, kik vajda alatt 
állottak, elhelyeztettek. 1775-beu pedig legfelsőbb helyről megha- 
gyatott, hogy a tömegesen lakó czigányok szétosztassanak ; ennek 
következtél)en 1777-ben ez ellen a czigányok panaszkodtak, 
kiemelvén azt is, hogy a hatóságok gyermekeiket elszedik és 
városokban mesterségre adják. Számuk azon időben az orezág- 
ban 68 ezerre ment. Akkor a munkácsi czigányok az addig fize- 
tett 51 krigczárnyi fejadótól fölmentettek, 1780-ban pedig a 
kunvhópénz-Jizetcittöl is, annálinkál)b, mert akkor 11. József újabbi 
rendelete folytán polgárosíttatván, azok telkeken elhelyeztettek. 
Ennek következtében az 1781. évben eszközöltetett összeírásban 
a Bereg- és Szatmár-megyei és Győr-városi czigányok fel nem 
Tétfittek,  mert azok akkor e területeken, mint fuldmi vesék  vs 

£ro8okf sajnos, csak igen rövid időre letelepedve voltak s a ren- 
adófizetök közé soroztattak. A buzgó fejedelem halálával 
Ilonban a czigány-ügy is elluiuyagoltatott s ők elhagyván a tisz- 
fiaaéges életmódot, ismét a kóborlásnak adták magokat s falu- 
ilgi kunyhókba húzódtak. Lehoczkt Tivadar. 


155 


A CZISZTEKCZIEK A KAKOCZUvnilHAN. 


A  >82Azatlok« f, 6. első  flizetébou Thaly  Kálmán  Chü- 

báucz 1707. i^vi védelmezőjéről értekezvén, a H6* lapon kö/li Bt*r- 

(lüiétiyi levelét, melyben Száz Márton és Dóc?j Péternek o Iiöh 

*^bek közt j^íiz Batlacsitny hefjyeu levÖ tarka bará- 

-mányoztatnak. Ehhez  Thiily  2* alatta követ- 

keséit jegyzetet csatolja:  >A zírczi cziszhrczitdk^íik iihmn,f\i%i^ 

betiC7.ékkt*b ferencziekkel, prétuontrei ékkel és zobri caiimbluliak* 

kai lOleukezoleg. nem léptek be a Confoederati6ba.« 

Teljesen eltekintve azon ellentéttől, melybe o sorok a 
aircsd czisizterczi iákat a többi » hazafiasa rendekkel helyezik, le- 
;íyi*ti szabad tisztán a történeti igazság érdekében a küvetketó* 
kei mf»RJegyezuem. 

A zirczi monoíiitor a mohácsi vész után teljesen leldulalván, 
az javai világi kezekre jntottak, mi 1609-ig czíme is el- 

én v» iiely évtul kezdve az apátság czíraBj egykori javai visz- 

^zaszerzéíiének kötelmével, érdemes egyházi férfiaknak  adotná- 
yyoztaték. Ezek ntolsója: b. Héderváry János, 1659-ben az apát 
^Bágot  átadván a  liliomföldi czinzterczitákuak,  Zircz  Ujfalusny 
""Ir 1 eziszterezi  rendű főpapot nyert ugyan, de a 

,, iira is romhalmaz maradt, mert az apát Pápán 

lakott; agy szintén az u 1678-ban történt megöletése titán is, a 
niidíin Hzirczi apátság birtokait a liliomíoldi ai»át boi^-mouostrai 
kormányzói kezelték. 

Csak midőn Zircz a stziléziai beinrichaui apátság birtokába 
kerülj kezdtek el az apátság visszaállitásának eszméjével foglal- 
kozni, noi.april 14-én érkezett Pápára Heinrichauból a két elsű 
" ' rzitai Wabrzig Ábrahám és Sebastian Vilmos. Ezek el- 
^ azon évi juh 28-án elhalálozván, a javak kormányzatá- 
t**rhei az utóbbinak vállaira nehezültek. Ezen atyáról a házi 
ka nyomán csak annyit tiidnuk, hogy sziléziai munkásokkal 
Zírcxre jött, itt két kif!^ kápolnát s tizenhárom lakházacskát emelt, 
melyek nem sokára a kuruezok által feldúhitván, ö maga fogoly- 
ként éltetett először KapuváiTa, majd Árva várába, honnan The 
Ukrtsy közhriijtirdstíra kiszabadulván; életét 1709-beu Egerben 
végezte be, 

Esutiii csak 1711-ben jött ismét két cziszterczita Zirczru. 
Sx&niak később szaporodván^ 1725-ben egy ideiglenes lakhelyet, 
majd 1727-1 73H a kolostort építettét 

Mindezekből kitűnik, hogy az egész Kákóczi-fölkelés alatt 
Xircztn ntm valtak tziszUrczitdkj \ák a confoederatióba beléphet- 
tek volna. Igenis^ volt annak kezdetén itt i^tjy sziléziai buchwaldi 


^^^ 


i^A^ 


156 KÜLÖNFÉLÉK. 

születcsú szerzetes, kit La német létére a kuruczok elfogtak, cgé- 
szeu természetes volt, a nélkül, hogy bármi hazafiatlanságban 
kellene ennek okát keresnünk. A kis német telepnek feldulatása 
azon korban, midőn annyi nemesi lakot is kifosztottak,') szintén 
egészen természetes. A badacsonyi szőlőt pedig Bercsényi annál 
inkább adományozhatta, mert annak Lipót által kinevezett bir- 
tokosa a sziléziai heinrichaui apát, az ő szemeiben nem lehetett 
törvényes birtokos, s a nevezett szőlő ennélfogva gazdátlan bir- 
tok volt. 

Nem lévén tehát az egész Rákóczi-korban Zirczen cziszter- 
cziták, azok hazafisága- vagy hazafíatlanságáról szó sem lehet.') 

Ennyit a történeti igazság érdekében. 

Az említett adománylevél közléseért egyébiránt Thaly ur- 
nák köszönetet mondunk, mivel az az apátsági birtokok történé- 
léhez egy eddig ismeretlen adatot szolgáltai Hasonló köszönetre 
kötelezne le, ha ő^ mint a Rákóczi-kor alapos ismerője, felvilá- 
gositást nyújthatna arra nézve, hogy a zirczi kis telep feldula- 
tása mely évben történhetett,^) miután erről közelebbi adataink 
nincsenek. 

Rainiss Gtüla. 


') Ha t. i: HZ iUotö iiemcs labaucz volt s a Confoedcratiótól uiagát 
távol tartotta. Szcrk, 

*) Erről Thaly nem is szólt, ö csak a bouczék, fcronczcsek, pre- 
montreiek stb. hazaíiságát említette, a mi kétségtelen tcuy. Szcrk. 

'*) Valószínűleg 1704-ben, mindjárt a liábordnak Dunántúl kez- 
detén. Szerk. 


TÖRTÉNETI IRODALOM- 


, Citmaniciis Bibliothecae ad teuiplum  Diví Marci \^enefiarum> Pri- 
liiliil mx ifilQgro Edidit Frolcgomenis  Nütts  Et  Ci)rjfp1(inl)tis itlrisBímia 
«Cfit3cit  Comes  ÍÍl'zii Kuuu  Ac/id, Se. Ilang. Sodalis Jiudape8iíiii. Edi- 
úo Sí'ieiit. Aoadeniíac Hiiug. 1S80. CXXIV. ;S95. 

Hogy egy munkát, a milyen az elötttink^áUő, megfiéllieíi- 
iQnk íivérti'kéta Turcologiára s közvetve Kelet-Ázsia török népe- 
inek l4)rtéüetén> nézve kellőleg méltányolhassuk, mindenek elatt 
IfugHlomniHl kell bírnunk azon bizouytalanságokról s némi t^kín- 
m zavarokról is, a melyek  egyi'észt a keleti török népekre 
E*k uyelvéreí másreszt  jjedig ez utóbbinak nyogoti testvérei- 
b^Jt való viszonyára vonatkozólagi még máig is uralkodnak. És 
miiskép nem is lehetséges, La tekiutetbe vesszük, hogy mily 
biányosak  és hézago«tak a történeti tudósítások és hogy mily 
h emlékeknek is, a me!yekt(>l ezen homil- 
- út várhatnók.  A keleti törökre vonatko- 
zólag birtokában vagyunk a csaknem 9nO éves Kvdatktt J5i7íA:-nek, 
a^on hiáuyoB alakjában is, a mint azt e sorok irója kiadta^ 
Zé érdekes adaléka az összehasonlító pbilologiának és ezen 
Dr ' '     mi nevezzük, ujgur) dialectusnak az Altaiak 

L fent éjszakon lakó Jakutokhoz való viszony 
ii&r gyenge korvonalokban mutatkozik is a fürkésző szem előtt. A 
iiyugöi-törökszüjárásai közt hiába keresünk ilyen hosszú koron és 
redetiségeu alapuló megállapodást; és mégis együtt véve éppen 
olyan egészet alkotnak, mint általában a keleti török, mert a 
Jliii^unyire engem eddigi kutatásaim meggyőztek, a Bulgár, Khazár, 
íi*seuyu és Uz oevek alatt, tehát az arabok Ghuzzai és az újkor 
rarkománjai a mi számításunk szerint már az V. és VI*ik század 
Ma, sőt lehet, hogy már előbb is — azon nagy sivatagon voltak 
' fok, mely az Urfdoii kezdődve^ a káspi tó északi részéig és 
1 tenger hosszában a mai Beszarabiáig terje<l, E tárgyról 
nben nem sokára megjelenendő »A Magyarok eredetéről •«: 
lű munkában szándékozom líővebben szólni^ de már e helyen 


1 58 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

se tehetem, hogy meg ne jegyezzem, hogy az előttünk leTŐ codex, 
noha már 1303-r61 van keltezve, mily történeti és nyelvészeti fon- 
tossága a Turcologiára nézve ; és hogy egész természetesnek talál- 
juky hogy a tudós világ kíváncsiságát már oly jókor fölkelte. Gróf 
Kuun szerint, a mint szorgalmas nyomozáson alapuló bevezetésében 
a ezimben levő munkára utal, ezen codex sokkal előbb ismeretes 
volt, a mint ezt ez ideig általában hitték, noha első kiadójának 
és magyarázójának rendesen Klaproth-ot ismerjük, a kinek, a mint 
most la is tűnik, e kézirat igen rósz másolata állott rendelkezésére, 
és a Turcologia akkori állapotában, talán a sokféle felületesség 
következtében is, a melyek ezen irót jellemzik, olyan hibák 
csúszhattak be, a melyek ma első első pillanatra szembeszökők s 
a melyeket gr. Kuun ki is mutatott. E javításokról szólva, azon 
észrevételt engedjük meg magunknak, hogy a szerző ur talán 
nem egészen helyesen járt el, midőn a XV-ik oldalon Schott-ot 
idézve Klaproth hibás fordításáról így szól — c ^^'.l ^J ^xS 

posteadecem Jb4>pby^,jLá. ^^Juyáukí" ^^jJLjI ^GySŰje ^úJJys^i 

tribus uigurícae virum Maugutej appellatum (síbí) ín principem 
elegeruntc perperam hoc modo vertít« On-XJigures ex ipsorum ge- 
jiere heroci Mangutati principem feceruntc — minthogy Klaproth 
azon véleményben van, hogy sykjJ ^J tulajdonnév és nem fordit- 

ható át s semmiesetre se tévedett, mert kelet Turkesztánban nem- 
csak egy yí'yáj török törzs létezett, a mit Grigoriew jegyzeteiben 

Ritter forditásában egészen helyesen ^ uu tagazgar, még helye- 
sebben .ybl ÜL> tokuz ujgur. a. m. kilencz ujgur-rá igazított, 

hanem egy On-uigur nevű törzs is, vagyis tiz-ujgur. Máskülön- 
ben nagyobbára igaza van a szerzőnek, a mikor a német-orosz 
tudósok borzasztó nyelvhasonlltásaít megróvja, mert sokan tény- 
leg bosszantók a tudatlanságot és ama átírások nevetséges voltát 
illetőleg. 

Klaproth után az oly korán elhunyt Dr. Blau Ott<'> 
Petrarca Codex Cumanícusával foglalkozott és a Deutsche 
Morgenliindische Zeitschrift XXIX-ik kötében »tjber Volksthum 
und Sprache der Kumanenc czira alatt közzétett értekezése ezen 
kéziratnak sokféle nyelvészeti rejtélyei magyarázására sokat tett. 
Blau alapos ismerője volt az oszmán nyelvnek és a keleti török- 
höz is jobban értett, mint Klaproth, és ha az utóbbi készítette 
kiadás helyett az eredeti codex lett volna keze közt, ugy mun- 
kája a török nyelvek stúdiumának bizonyára hasznára lett volna. 
A^. uj kiadónak efféle akadály nem állott útjában, ő a codexet 
K<»ndosan sajátkezűleg írta le, és a hires persa-kún glossa- 
rium most  niíír olyan alakban  van m(% n moly tudományossá- 


go{ éí) dii>Ionmti«ai i^cmtosságoi illetőleg nem hagy sem mi kiváDni- 
taV'* 1" * * . í c tciailöurik ürömmel ismerjük el, ngy az illető 
^i sokoldalú  olvasottságától  sem  akarjuk n 

m^^giUeió t elvonui, noha Léraely Etymologiájfival nem 

^rtflok mii i,; ^yzL így pl, (XXVIII. oldalj éppeu uem fogad- 
Imtó el ft l4irAkin-uak  Porpbyrogenitusnál egyi^észt, ^L^.lj = 

ílux peconimt niasrészt pedig taveroicus, vagy a magyar tór- 
íiok-kalvalő eg) bevetése, mert először is .U*-.|y szokatlau össze- 
tétel, H melypek 7 Wrm/ al KoustaütiousiKil iiincíi semmi köze ; 
ili* meg tavemicua valamiut a magyar tárnok a szláv dwornik- 
ajtónállót/d származik, és az arab ,_,,^U*.*ja, a török ^^^Lef dLy:^! 

éü a pcrz»a ^jLj*4> dcrbáijuak máíísíi, Elüszaváijak IV, fejezeté- 
ben a kiadó a Eutiok különösen érdekes % ez ideig nem eléggé 
méltaiütt viszonyát Magyarországban s a ienmaradt nyehmarad* 
ványait tárgyalja, u melyekhez gr. Kuuu első sorban a sokszor 
emiitett >SIÍatyáakt-ot számítja, a melyről ezen sorok írója a 
nyelvtudományi értekezések 9-ik kőiében értekezett é« még egy 
néhány kún szólásmódról, melyek állítólag ámult század vége fe- 
léig Nagykunság uéuiel> heljein használtattak volna s ma már 
teljesen kivesztek. Gr. Kuun az említett nyelvemlékek és a Pet- 
rarcha-féle glossariumban foglalt kún szók közt bizonyos össze- 
függést akar találni^ de ez korántsem érthető, mert először nem 
fogadhatjuk el a csak megvilágításért bevitt hasonlatokat gram 
matikai és szótani tekintetben is, és másodszor kétségbe nem von- 
ható ténynek tartjuk^ hogy a XIII, században Slagyarországlta 
vindorolt kánok már a XV. században a magyar nép közt nyom- 
talanul eltűntek. Egyes szók, mint pi boza és számos íiely- 
nevek fontarthatták ugyan magokat, de nagyobb nyelvem- 
lékekröL mint pL a Miatyánk és az elferdített köszöntési tor- 
mák ^ semmiesetre sem lehet szó. Az V. és VL fejezet a 
bbaDCzi, arab és középkori európai irók földrajzi és törté- 
tie*' V írtéra tett kirándulásokat tartalmaz, melyekben több 
tai, r összeállításokat, közbevetve  azonban  tévedéseket is 

tiiinét«.4, és csak a hetedik fejezetben tér át a szerző a kim 
njolvi sajátságokra, a hol először a hangtannal foglalkozik 
behatóan és azután az alakokkal* Azon szakismeret és tudomá- 
njCKSság, mellyel a szerző munkához fogott, a legnagyobb elisme* 
rfel érdemli, habár másrészt aggodalmunkat nem fojthatjuk el, 
bogj' nem igen bízhatunkegy oly szövegben, hol egy és ugyanazon 
hang egy oldalon is egy, két, sót három különböző módim van 
Mtinra, s a hol minden mondatból kiviláglik^ hogy az az olasz 
fagy  bármely  má.s  európai,  a  ki  f*zen  pc^rzsa-kiiu glossariii- 


160 


TÖRTÉK KTI IRODALOM. 


iBot összeálÜtíi, alapjában Teve nagyon gyarló wyelyesz volt 
s hogy sok megjegyzését nem liogy olvasói, de kitiilálDi kell. 
Ennyit a kűn hangtan eleeieirőL A mi azonban a grammatikai 
alakok fejlegeiéöét illetij itt már a szerzőnek biztos álláspontja 
volt, és erre vonatkozó me^egyzései niinden Turcolog osztatlan 
figyelmét megérdemlik , ha az összes török nyelvnek , helye- 
sebben dialectusok üsszcbasonlitó nyelvtanának feldolgozásá- 
hoz járul 

Általában az egyes alakok természet éhol folyói ag követ- 
kezik, hogy a kúü szorosan véve a tiirkomán (azerbaiían) és az 
oszmanlihoz sorozódik, és a kósöbh említett töredékek a Kangli- 
val együtt, a mint ezt már kiiluinben történeti adatok alapján 
régóta sejtették, a nyugoti törökséget alkották — mint ellentétet 
a Kirgiz, Ujgnr, Kazak és Ozbégnéppelja melyoka keleti török- 
séget alkotják. 

Szó tani tekin télben a Codex cumanieusnak sokféle értéke 
van. Mindenek előtt megfíytését kapjnk némely, eddigelé elöttüuk 
ismeretlen vagy rosszul magyarázott török szóknak, így pL a 
Korla szó a 89. oldalon, a mely Hainmer gyűjteményében és 
később az én »IJigurische Spracbmomente.-í ez. müvemben 
közölt Timur-szabadalmi  levelében ^u/Láx^b ^f^^ alakban van 

meg s mindketten hibásan közöltük. Másodszor figyelmünket 
felhívja néhány nagyon régi s csak az njgúrhan előforduló török 
szó, igy pL küsiinz (köszöntés) a 186 oldahínj auuk (kész) a 43. 
old. sth.j a melyek csak a Kudatkii Bilikben találhatók. Harmad- 
szor, és ez különösen a mívelödés-történetirót érdekli a persa 
kölcsön szók sokkal nagyobb számmal vannak, mint a mai 
oszmauliban, ez oly körülmény, melyből következtetni lebet, 
hogy a kunok a persa cuUur árnak tulmértékhen ki voltak téve, 
niajdnem oly mértékben, mint Trauskaukasiában és éjszak-nyn- 
goti Iránban lakó testvéreik. Negyedszer kitűnik a glossarium* 
bólj bogy a tulaj donképeni azerzÖ, a kún4örök és persa nyel- 
vekben való jártassága mellett is^ ez utóbbiban sokkal otthono- 
sabb, mint az elsőben, a mennyiben a két szöveg alkalmi szeml»e- 
állitásánál a pei^sa, a hol olvashatónak maradt, sokkal belyesebli 
mint a török és hogy e szerint a persa eredetinek és a török - 
knn hmlitásnak tekiDthető, E végre egy kis egybevetést álii- 
iuuk össze és az illető szókat persa-török átirással látjuk el 


0. oldal amicus   áost 


KFáo 


mesoá^anem 


ciiydnrtnnfjn í ,j^».fcAJ*í) 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 161 

9. oldal crido     baneg mezanem chezchirirmen 

*JVjyo  JCjLj   (kickirirmen h. ^.JiAS) 

12. oldal cinglo     mebandem ayltartarmen 

ajJOajuc (^^b\bJol), ebből t ajl=nyereg, 

öv s tartar = hozni 

13. oldal consulo   paand medehem chengas bérűmen 

14. oldal circumdo gri rdmervem   zourajurormeu 

l*^oyc  óS   (coura jyryrmen h.) 

21. oldal des pcro  beumetmesanem tinimdan cherarmen 

a. a. lelkemből kijöttem 
23. oldal expccto   sabur mecunem  cuyarmen 

^^s^A  -yö (kojarmcn = hagyok ?) 

Ilyeneket a szöveg majdnem minden oldalán ki lehetne mutatili; 
a nyelvi gyámoltalanság névszerint a latinból tűnik ki a Him- 
n usokban s más forditásokban és a nélkül, hogy szigorúan akar- 
nánk bírálni, meg kell jegyezni hogy a Codex cumanicus ezen 
utolsó része, melyet íme először Gróf Kuun adott ki, a lehető 
legroszabb törököt szolgáltatta, a milyent valaha Európa fordí- 
tott, és azért ez a rész a legnagyobb nehézséget fogja a nyomo- 
zónak okozni. Hadd szolgáljon próbául egy Himnusnak ezou 
következő része, melyet sorközbe kijavítunk és átfordítunk. 

lüG, ohlnl Ave ucmakning kabagi 

— — — —  kapugi 

Légy üdvöz te kapuja a Paradicsomnak. 

tirikliknink agaci 
to fája az életnek 

jemissing bizge teyirding 

jemitfing — — — 

gyümölcsödet megéretted 

ihíie kaSan tuurdug 

ani tourdung 

midőn őt szülted 

Ave Maria ki bisgü 

— — — hogy nekünk 

tuurdug bu gehanda 
0 viláj^on sziilt<»d 
Századok.  1881.  II.  füzet. 11 


162 


TÖRTÉNETI IRODALOM, 


ani kim teiigi-i tminir 
Öt kit Isten szült 

A ve kiz kim kuö-síuc öze 
—  azU^, íiogy dicöi'retro 

kickerys se tengrigíL 
öt lötenbes! bívtad 

soywrg atip iöittirdiiig 

aojurgíitip iSíttirting 

hogy örveiiüeztetvi' hallatild stln 

Ez véletlenül még a le^köeiiyebb részek egyike, míg leg* 
uagyobb része  gyaknui  egéazeii  :iz  érthetetlenségig  homályos. 

Egy szóval, a ki uz előttünk úlló cudex luegmagyarázáisával 
akar foglalkozni, sok nehézséggel fog kellem megküzdenie, de 
azért a mnnka megérdemli a fáradságot. A török nyelvek stú- 
diuma igen becses adalékot nyer e codexbeo és nem nyilvi'iüít- 
hatjyk ki eléggé köszönetünket gróf Knuu ui*nak. 

Vámbéry Armik* 


Edition mii colk^gii historiei Acadetniíie litcrjiiHim Cracovieusis nto. 13. 14. 
15. Acta  Hiaturica,  rcs  geatns  Polojiiíic ilhistraiitia. Tonms lU, IV. V. 

Cracovia, 1879, 

A krakkói tudományos akadémia történelmi kiadványainak 
három kötetét kiiUlötte meg a m, t. akadémiának, Egi/ik kötet, 
melyról már volt sxó a Századok rault évi decemberi számában, 
IIosiuH hihornok életrajzát és leveleit tartalmazza 1525 — 1550-ig 
s leginkábi} a dán és lengyel történetekre vonatkoziL Ugy látszik, 
ez a Hosius, ki elöljb col mi s aztán vármii (varmiensis) püspök 
volt, fáradhatlan diplomatája volt Lengyelországnak és sokfelé 
járt követségbe. Ez itt meg-jelent mü anyagát Zaki-ewsky Vincze 
cs. kir. egyetemi tanár Krakkóban és Hipler Fcrencz tudós tanár 
nagy gonddal gyűjtötték össze több állam levéltárából s nagy 
gonddal adták ki. 

A mdstk kőtcf Krakkó város okiratait közli 1257— 1506-ig. 

Mindjárt elöl közli a krakkói consulok névsorát 1289-- 
1507-ig. Az elsö, kit említ, Ketzer Volrdd, (Voiradus Keczser,) 
1289 — 1290. Azután Heinricb von dem Keczser (Kether, Ket- 
8cber, Ketzser 1300-'1316-ig. Gottfried von dem Ketzser. 1301 — 
1310-ig. Joannes de Keczser (Hanco de Keczber.) stb. 

Petrus Melczer 1367—1392. Martinus Beczky (1425— 
1452-ig.) Joannes Thurzo (Thwrzo. Thurm 1477— 15fí7.) Üeor- 
gius Tímrzo 15i>3 — 15ü7-ig. 


TÖBTÉNET! IRODALOM* 


163 


Váljon e derék krakkói polgLlrmesterek rokonságban liUot' 
tűk-e a hasonnevű magyar családokkal? 

A ttjlajiloDkHjveii való okiratok közt van egynehány Nagy 
Lajostól) ErzsóbiH és Hedvig királynéktól stk, mindmegannyi 
kisebb jelentőséig fu Sokkal érdekesebb reánk nézve a harmadik 
kótri^ mely a frauczia külügyminiszteriuoi levéltárából gyűjtött 
okiratokból áll lG71*t<3l 167B-ig^ midőn Lengyelországban 111. 
J&nr»H{Sobieszky) király uralkodott s midőn a leiujyel lardfsdtjtH 
Leopold császár és magyar király, XIV, Lajos, tranczia király 
— a bratHlenluirgi választó, a svédek és a hujilosó magyarok, 
egyaránt s különbózó szerencsével vetekedtek. A franczia király- 
Bak a lengyel ndvarnál két követe volt, ngymiiit a Marseille-i 
püspök és marf[UÍsBethuQe,*)ki a lengyel királynak sógora volt, 
mindketten marquis D*Arquien egy-egy leányát tartván nödl 
Betbune a bujdosóknak batbatós pártfogójok volt, mihez egy 
ideig, a mint látni fogjuk, bizonyos nagyravágyó önérdek is 
CKatlakozott 

Jelen kötet ép ama diplomatiai levelezéseket tartalmazza. 
melyekből az említett versenygés részleteit bőven megisraerbet* 
jttk » ezáltal e kötet saját törtéuetlmknek is egyik becses kút- 
forrása, Az 546 lapra terjedő negyedrét müvet Dr. Waliszevsxky 
Kazimir szerkesztette XXVIII lapra terjed<''» előszóval s közbe- 
közbe tájékoztató magyarázatokkal láttái el s müvét folytatni is 
fogja, mert ezt a kötetet külön I számmal jelöli s így a következő 
kötetek bizonnyal a Thököly-korszakra nézve fognak érdekes ada- 
tokat szolgáltatni. 

Az értesülés azonban, mit uz eredeti kútforrásokból nye* 
rUnk, nem valami ft^lemelŐ, sőt, ha nem sejtettiík volna előre, leve- 
rőnek is mondhatnók, de úgy hiszem legjobb az ilyes dolgokkal, 
ha későbbre is, tisztába juni — bogy legalább a jövő nemzedékek 
bujdosói lássanak tisztán s lássák az ilgyet a maga teljes leple- 
zetlenségében e végibe legczélszerübbnek tartom a minket érdeklő 
sürgönyöket közölni, 

— Varsóból 1671. június 15-én értesíti Szobieazky XIV. 
I/üjosty hogy a varsói mezőn tartott országgyűlésen május 21-én 
liárom napi tanácskozás után királylyá választották, A mar- 
s(^)U«^*í jiüspök pedig június 1-én a franczia király száraára készí- 
ti t iratában egveliek közt így ír: A királyra nézve alig 
töi it kívánatosabb esemény, mint a fömarsall megválasz- 
tatisar és kizáratása Károly berezegnek, kivel az osztrák ház- 


') Aláíráank ast lG75-heii k5t^tt Bzerfjt^déshen így haugxik: Frímviuis 
de Forbii! (le Janflotii EveaqUí! de Mnrrtüillc, Amliíií^sadcur extraordíimirp 
ilu llny. FrímtMiy dt* It^íllimn', * nvi>\r r\tr:ior<1itJUÍro dii  May. 

11 


]ni TÖRTÍ^.NKTI IRODALOM. 

iHik oly niiKy li^rvei voltak s ki által a LeDgyel-Török háborút 
HKakíiclallan folytatni akarták. Es a jelöltek közül egyik sem 
imii) iru barátja a királynak, mint Sobieszky. . ; 

ígfri, hogy kózalatt (á couvert) működni fog Magyaror- 
HKágou« sogiteni fogja az elégületleneket. s a császárnak adni fog 
oli^g dolgot, 20.000 embert is beküld s vezérül teszi Balagi (?) 
tálH^rnokot* Ha ö felségének tetszik, hogy a törökkel kötendő 
Wko ulAu axoiiiial Magyarországra törjön, s a császárt háborúba 
korÍtst\ wi^t mindjárt elhiresztelik a török békét, melyet az itt 
lotl^ iV^t rákiért iak mindenképen akadályoznak, és hogy a ma- 
jCj'íO' t»UyüU>tleneket felhangoljuk cs lelkesítsük, terjeszteni fog- 
juk* hv^v a kinUy pártfogolja és segiteni fogja őket ; a sziléziai 
l\fii i^ ma^var határokra sereget küldünk és Lubomirszky udvari 
tuai^^U, kinek a császárral holmi Magyarországban fekvő jószá- 
gai i^a íi»eiH>si városok) miatt nehézségei vannak, bátorítjuk 
5ilb. . . , A lengyel király, kinek annyi módja van a császárt meg- 
támadui, jobban fogja érvényesíteni a néki küldendő pénzt, mint 
a svédek, kiknek végre is Prancziaországétól sokban eltérő néze- 

tt»ik é» érdekeik vannak 

- Baluzo (franczia tiszt) június 29-én írja XIV. Lajos szá- 
mára: »liogy (a lengyel király) Felségedhez való jó hajlamát 
megmutassa, megengedte egy itt időző magyarországi urnák, hogy 
a nmgyar elégedetlenek (mescontents) segítségére két ezredet 
fogadhasson, mert most nem tartja még időszerűnek, hogy maga 
nyiltan fellépjen vagy hogy a segéd-csapatok vezére valami len- 
gyel nagy úr legyen. 

— 1674. július 9-éu a marseille-i püspök igy ír a magyar 
ttgyröl és berezeg Lubomirskyről : 

»A magyarok okvetlen más urat akarnak választani a csá- 
M»ár h(ílyett, annyira, hogy 18 nap előtt valami Wesselényi urat^) 
a nádor fiát küldöttek berezeg Lubomirszkyhez, Landshut nevft 
várába, megkérdeni, ha van-e módjában és akarja-e őket segíteni, 
iiuu't ha igen, akkor ők illő felhatalmazással és biztosítékokkal 
ellátott követeket küldenek hozzája, hogy megbeszéljék az eszkö- 
zllktit nz ö királylyd vdlasztatdsdrúL ^) (pour convfenir des moyens 
di> reslire leur Roy) Értésére adván, Logy előbb nagy szükségük- 
ben a főmarsalt (Sobiesky Jánost) °) akarták megtalálni, kinek 
kexében volt a hadsereg, de inkább szeretik hg. Lubomirszkyt, 
kinek atyja jó emléket hagyott Magyaroi'szágon, valamint szemé- 


*) íiróf Wesselényi László. 

*) KrWíl a trúiikon^HÖröl ikmii volt tmloinásiink. 

'') Krröl liiUniliI) íh lesz h/Zi. 


TÜKTÍtNLTI IHüiiALOM. 165 

ttlajdüftniiiill fogva i?>, ós hogy jószágai közel vaunak Ma- 
gyíirofH/áglut/, lu»l sok (?) rokoimal is bír. 

Núgiitta (sollicité) több prelátus is, de o nr/i felelte : niucíi 
oly bclyicotbeii, h*>gy ily nagyfoutosságú vállíilathox fog^ioii, de 
bOvebben értesiteni fogyja őket, ha neháuy fejedelmi barátjának 
^/íT ' * ' M biztüsitva lesz. Az elégtiletleűek ekkor ii néhai Mi- 
hik yelj királyhoz fordultuk^ ki titkukat azouual hírül adta 

a bi^cai udvarnak* . . * A magyarok tehát meghúzták magokat 
ílihály király haláláig. Most azonban ismét mozognak^ de úgy 
találják^ hogy a két királyság ugyanazon személyben öí5«zeférheU 
len, Jí ^ uhctnék az Í9, hugy a lengyel érdek elfordulna a 
franc/ - olsa lengyel király az osztrák császár szövetségeHe 

lenne; oly királyról kellene tehát goudoskodin Magyarországon » 
ki helyzeténél fogva az osztrák császároknak engesztelhetetlen 
ellensége lenne s e szerint örökre Fraucziaország érdekeihez 
löiine cgjitolva. 

»Ugy látszik — teszi hozzá a ravasz íranczia — Felséged 
érdekének nem árt, ha Lubomirszky urat raeghagyj*;k szép reme- 
njreibeu. 

— A püspök 1674* aug. 24-én egy hoszszú jelentést ir 
XI V^ Lajoshoz, melyben írjíi, hogy a lengyel király, ha a török- 
kel megköti a békét, kész támadást intézni akár Magyarországba 
:i c«iászár ellen, akár Porosz földre a Brandenburgi választó 
úhn (XTV^ Lajosnak mindegy, akármelyiket kényszerítse, hogy 
seregeit a Rajnától elvonja.) De ji lengyel király jóakarata 
nélkül nem tehetünk semmit, mert 6 Apafival, az erdélyi fejed*^- 
lemmel szoros összeköttetésben álh Most azt tanácsolja, hogy 
Btíanmont urat — Lubomirszkyt kikerülve — Erdélyen keresztül 
küldjdk az elégületlen magyarokhoz, hogy alapos és részletes 
tudósításokat szerezzen minden dolgaikról s így a Lubomírszky- 
val való viszonyukról is. Azonban én várom a legközelebbi pos- 
tával Felséged rendeleteit a magyar, illetőleg a minap irt Lubo- 
mirszky-féle tervre, addig készítem Beaumont utasításait* de a 
rendelet érkeztéig halasztóm elindulását — valamint Porosz 
földre sem bocsátom A kaki a urat, kit a nuigyar cselszövényre 
legalkalmasabbnak tartok (propre a Tintrigue d'Hongrie.) 

— Pílíipök úr aug. Bl-én írja marquis Pomponue iVauczia 
külügyminiszternek: Ha egyszer segíteni fogja ö felsége (a len- 
gyel királyt), ö bizonynyal hü szövetséges lesz s mondhatom önnek, 
& í.Nak akkor kér pénzt, ha tesz valnruit és tehet^ mert ha n törökkel 
békült köt, minden katonáját használhatja s már nem gondolko- 
-^n- ^Aht ^ m;,í.mí »\ -viM.'íiye, hogy fiát mafjijar kirdltfli/d fcAfsacJ) 


*) hz i£ uj tiuujdoit. 


166 TÖBTÉXETI IRODALOM. 

— Marqui.H Botliunc írja 1674 sep. 2I-éii Pomj/onDonak : 
Tsil ál k óztam WíjHHclényi úrral, ki egyike Magyarország főurai- 
nak,') H kiiiok tííHtvífro a lázadók főnöke, miüden szükséges iotéz- 
\iiu\('HÍ inogtcttüiik 8 ha G felsége ügy kívánja, kész vagyok Ma- 
f^yarorHzágba utazni. 

' XIV. Lajos maga 1674 sept. 7-ikén egyebek után így 
ír Ví^rsailleHból a püspöknek: >Mindent előre meg kell fontolni s 
miniliogy látható a lengyel király nagy követelése — lOO.OOU 
t alK'r liárom, hónapra 6000 ember tartására — könnyen követ- 
k(*/t<*'th(^iö, hogy az önnek adott felhatalmazás ily megállapodásra 
i'mt- nom jogosítja, de mégis fontosnak tartom nem veszíteni el 
a/ alkalmat a császár ellen ily oldaltámadást intézhetni — támo- 
gatván a magyar forradalmat. 

Kunéi fogva szándékom ez országban a forradalom állapo- 
tát még jobban megismerni s pártfogásom jó reményével őket biz- 
tatni. K végíítt Akakia urat azonnal küldje ez országba ajánló- 
Icvchíkkel a főnökökhöz. Helyeslem, hogy ön is öt választotta 
<i külíhitésríí, mert biztos vagyok értelmességéről és hűségéről s 
inrrt már isniííri ez országot c 

K küldetés tennészetesen nem maradhat rejtve a lengyel 
király rlőtt, de nzt okvetlen titkolja el előtte, hogy Akakia némi 
pénzt visz a bujdosóknak. A mint látom, hogy mennyire kivánja ez 
a király tőlrm a pénzt, még féltékeny lenne, ha észrevenné, hogy 
más fiton, h ncím az ő kezén juttatom czéljához. Szükség, hogy ö 
rvri'il Hcminit se tudjon. 

— - PüHj)ök XIV. liíijoshoz sept. 30-án: Ne hízelegjünk 
magunknak azzal, hogy a lengyel király a császárnak nyiltan 
hadat izén. Ebbe soha bele nem egyezik. Csak annyi kellene 
tollát, hogy bizonyos összegért csapatokat küldene a magyarok 
HegítHrgére. Vagy pedig a bujdosókkal magokkal kellene egyez- 
k(Mlni, kiosztván köztük a 100 ezer tallért. 

— Octóber lO-án pedig így ír: » Akakia úr nem levén itt, 
Sauvons urat küldöm a nagyvezérhez. Ez az úr igyekezni fog 
behatolni a porta szándékába a magyar bujdosókat illetőleg s ér- 
tésére adja a t(h(')k kormánynak, hogy Felségednek nem szán- 
déka őket elhagyni s a császár bosszújának kiszolgáltatni és elhi- 
teti a nagy vezirrel (et luy insinuera la craiute etc.) hogy a buj- 

') Itt inmot gn\f Wesselényi Lászlóról van szó, kinek azonban 
nt'HMvlonvi 11. Pál, a bnjílosók vozóre, nem testviTO volt, lian<'ni niásoil- 
unoKutoHtvoro, nugyntvjnk volt tosfvér t. i. Wesselényi II. István és 
WiMinoldiiyi l. Pál, (W. Ferenoz tini^ Waliszevsky lír a núi szerkesztője 
|4Vy«(t|ilH«ii nnt momyu: a Wesselényiek líátliori Ist\'án alatt ir>76-l>an 
IWw* l-íOiigyoIorHEágUn.  Kgyik ntódnkat Wesselényi Ferenezet 111. Fer- 


rÚVLTkSKTl tRODALOM. 


167 


dnsék fí'liickt hogy Apafii hatok  mogi^t cUeiiíík cgyetérfe Bécs- 
I CMíl*  Ez BÍi^ttétni  fogja a nagyvezér  fizuudékát,  hogy  Abaffit 
cll. 8 helyibbe Sollouik  Miklóst')  tegyet -  egy erdélyi 

iia^ most, mitit meuekilll a portán van — ez aztán komo- 

lyan segiteüí a bujdosókat, elvenné minden hajlamukat a kibe- 
"   "ti 8 arra, hogy elfogadjslk a esásüár kegyelmét. 

— Bethtme írja oct lé-én valnnielyik miniszternek: A 
ISngyel kirfilynt*' csodákat mivel ; nclkíile soha czélhoz nem jut- 
hídL a király soha &e volt ily gyöngéd hoz/A Reméllem meg- 
sxégj^enülnek ellenségéig kik a koroná^dást el akarnák halasztani, 

A lengyel király nagy dolgokat mondott nekem. Családját 

jörükOsitem akarja az uralkodásban. Szokása ellenére folytonosan 

dolgozik, szomszédaival jó viszonyban áll és ura a hadseregnek 

(e»t maistre de l'arméeKEz az ember^ ha támogattalik s szóvet- 

I kczik Franoziaoríizággal, megreszketteti az osztrák házat. Két- 

I szer-háromszor beszélt nekem Zrínyi Míklős nagy (ervei rölf ki 

[cgyitzrrre akarta fölkelteni  MagyaroVHzdgot^  Morvát  és  Szilé* 

zifit, (f) Megvagyok győződve, hogy ily dolgokat forgat fejébe; 

l^áptdgatja a magyar bujdosókat, 

— Bmumant írja november 10-én a püspöknek: A buj- 
[dosók biztosítanak, hogy seregük 7 ezer emberből áll, jó régi 

csapatok, (vieilles trouppes). Tekintélyes vár nincs a kezükön do 

{| CJSiiszár Tárait is gyengén őrzik. A magyar elégületlenek pol- 

Igári cH katonai főnökei Gróf Wesselényi Pál, tábornokjuk, vezé- 

[rük, testTére annak, ki most Krakkóban van (Lásd fennebb a 

í.)  gróf Báldi, (?) gróf Teleki/0 g^'^i' Capi,  Renhild és 

tgbi. Az egri érsek is velők tart.^) Szerződésük van a porta- 

j Yal« Gróf Teleki legalkalmasabb vezetni a magyar Ügyeket  s  a 

L magyarok már 6 hónap óta kérik, hogy legyen vezérük. 

— Bethuue emlékirata a lengyel királyhoz. 
Hat posta érkezett és sem tudósítást, sem rendeletet uem 


lfÍiiiÍQ<1 l$55-bcn miigyaroraz ági vajdává tcttp(a7Jiz hrlycael>l»eii líádorrá 
Iváhi&itottik.) A Wcseelcnyiek c*r)'8zevarairid \engye] iadigeualust is 
[nyertek, aiely lúlű-lmn Lás/Jó ruszcre iijImjI otpedi áltatott (Lásd ezek- 
\tÍÍ\ u WfJumtUmfi i'Da/tid ilmr^l cziinft akadémiai ortekcíást. 1878), 

*) Zólyomi Miklóst 

*) Itt mcgjegyaii Walissst'wsky, liogy e Teloki Apíifíl tiiÍDÍst€rt\ kit 
k<d! í$«9t9%rto veszteni Tckolegovid, ki késohl) Irp feL A jú fniuczia 
lúf mind iiii'ggrúfozza a htíjdoHÓkat^ P^dig ekkor az rlaszámláltak közül 
egyik fto voU gróf.  A ÜáUli,  Ragi es Renlnld nevekre rá scní iömcrüiik . 

•) 8i5í»g«^ay líársony György n-/. akkori egri piUpök meg sem álmodtál, 

ilytu  combiuatióha  küfíiljOn.  Kiíint^iy ellcnst^ge  volt  a  Inijdo- 


168 'WRlkSV.Tl IRODALOM. 

bozott ; iizou közben saját futárom visszaérkezett u bujdosóktól. 
Hogy ily későre jött, annak oka Báuify Dénes, az ApafTv minis- 
tere, az osztrákok barátja és megbízottja által az útban felállított 
leselkedök. melyeket kílencz hétig kellé kerülnie, hogy a bujdo- 
sóktól e pontokat elhozza, melyek magyarból szórűl szóra lefor- 
díttatván, így hangzanak : hogy a törökkel a lengyel király a 
békét megkösse : hogy a tőrök csak szemlélő és elnézd — ne pedig 
segítő — legyen a németek ellen, mert az általános keresztyén- 
ség kárára, ha vagy egy várat elfoglal, magának tartja ; hogy a 
törökkel a béke megköttetvén, Magyar- és Lengyelország egye- 
sítessék vagyha nem. a magyarok királyt válaszszauak, s ez adót 
fizessen a töröknek, mert különben a királyválasztást meg nem 
engedi: hogy a lengyel király közbenjárásával azonnal követ 
küldessék Apaffyhoz Petröczi István szabadon bocsáttatása végett 
ki sokat használhat a további tárgyalásoknál. A bujdosók vezérei 
alkalmasok tanácsra, háború vezetésre, de nem alkalmasok főve- 
zérségre ; tanácskozásaik heves vitatkozásokból állanak, tehát 
szökst'g.hoffy n»'kiek f8vez*fv adassék. Ha ez vau. s a lengyelek be- 
jönnek, azonnal Kassát kell elfoglalni, mert a Bocskay. Bethlen 
Gábor s I. Rákóczi György megelőző példái mutatják, hogy a 
kié Ka8S;i. azé Felső-Magyarország. A kassai polgárok mindjárt 
a bujdosók mellé állanak, ha tekintélyes sereg veszi körül a 
várost s az őrséget megadásra kényszerítik stb. 

— A püspök írja XIV. Lajosnak: A lengyel királyival 
csak azéii, is jól kell lennünk, hogy csiik az ö területéről férhe- 
tünk Magyarországhoz . . . Es csak azért is segíteni kell öt, mert 
különben elfogadja a császár ajánlatait s vele és a brandenburgi 
választóval lép szövetségbe. 

— XIV. Lajos St.-Germain-ből 1675. febr. 7-én így ír a 
püsi>oknek : 

Bármily hasznos legyen a segítség, melyet én adhatnék a 
magyar bujdosóknak s az előleges ajándék, mit nyújthatnék a 
lengyel királynak, jelen kiadásaim nem engedik meg, hogy önök 
:a eddig engedélyezett határokon túl menjenek. Szokás szerint 
síiveseu megengedtem, hogy a bujdosók főnökei közt némi pénz- 
^áudék kiosztassék, mely őket elkezdett ügyökben lelkesítse. 
/*r ípen nem gondoltam arra, annyi yénzt adni, hogy ahhól csa' 
foiitikat ftnntarthassdk. Oly távol folyó hadakozás nehezen lenne 
lU r'n érdekeim szerint vezethető, s a kevés ellenőrzés az ily kia- 
44$^ fflysen haszontalanná tenné. Ily hadjárat csak a lengyel 
lirály vezetése mellett volna lehetséges, nem pedig, liogy a l>uj- 
jlot&k csak magok vezessék. Ily körülmények közt elég. lia 
J^kikia úr jó reménnyel bíztatja őket. ijeszti a császártól stb 

— A püspök írja  XIV. Lajosnak  febr. 28-áu: A császár 


TÖttTÍ:KKTI tllUHALOM. 


16í^ 


koYote iimt*ii cliitay.ütt. Semmit Btí vilioiett ki h oly birklcii t/ivo- 
zolL lioiív idcjo sem volt. Azt beszélik, a CvS;íí<z;'u' iiyiltan momlla, 
hn i^íyel  király  segíti a. magyarokat  Miduri  búcsúzott, 

ívl II a király mellett állottam, hogy magánosan egy Kzt>t 

éc moodbat(8ou uaki* 

— XI V\ Lajos St-Germainböl martiiis 22-én ismot így ir 
a pöspökuek : Már elég nyiltan megírtam önnek nézetemet a 
magyar ügyről. Hiszem ngyau, bogy van valami hasznom a nyng- 
talanságbant mit e miatt Bécsben éreznek de a vildgért sem ffon- 
dtiíom, hogy tzert vhj mtazszi egy Jcöltaéges íáhort tarfiiak fenn, 
fnely mindig rendetlenül azokoU folyni, ha csak a lázadok 
vtzeiik* 

— A törökkel a békekötés küszöbön állván^ a lengyel 
urítzágg) ülés kövelelte a királytól a hadsereg leszállítaHiU és 
széibocsátását, A franczia követők szorították ígéretei meglar- 
tiiüára, bogy seregét most akár a császár ellen, akár a branden* 
burgi választó ellen fordítsa a franczia érdekben a amint egyik 
va l: ellen fellép, kan 200,000 tallért* Egyszersmind szih 
tet _, - lépett a két király, melynek okiratában a magyarok- 
rúl eunji áll: A lengyel király megengedi éa segítir hogy orszá- 
gán ál a franczia király Erdélybe és a magyarok számára ember t- 
(icnzt;, hadszeroket és élelmet szállíthasson, 1675. jtiniiis 15. 

— A püspök a franczia külügyminiszternek 1 675. dec. küzo 
|>éii : A császár Ügyvivője panaszkodott a lengyel királynak, bogy 
frii valakit Magyarországba küldtem, bogy a császár alattvalóit 
ur* ' tssa* Mire a király így felelt: 0 barátságban él 
Fi -gal 8 nem hiszi, hogy a franczia követ olyant lett 
volna, mihez joga nem volt, Lengyelországnak pedig sokkal mél- 
tóbb paíuisza van a c^ászárra^ ki a török udvarnál folytoncrsan a 
béke ellen küzd. A császári követ igy folytatta: 

(ibiza nevű lengyel úr Erdélyben járt s a fejedelmet bíz- 
tatta, bogy segitse a lázadókat. Erre a király így felelt: vUliiza 
as én züattvalóm a én küldtem az erdélyi királyhoz oly ügyben, 
inolyr61 senkinek se tartozom számol ni. « A lengyel király kedveli 
Gbiza urat, mert francziapárti, és most megy is vissza, hogy a 
bujdosókat ne engedje a császárral kibékülni, 

— Marcjuis Bethune először csak mint rendkivülí követ 
?olt a lengyel udvarnál, hogy köszöntse az újon választott királyt 
0 ]r ■■ - 'r^leu a koronázáson, később azonban a marseille-i püs- 
pi ibivták s állandó követ Bethune lett» kinek utasítása- 
ban» mely St.-Germainben 1676, april 14-én kelt, a magyar 
ügyekről Vz áll : 

A A lengyel királyra nézve ép oly kedvező s ép oly dicsö- 
sfigtcljes vállalkozás letmo a becsapás Magyarországra, s igen 


170 TÖRTÉNETI IKODALOM. 

hasznos ö felségére (t. i. a franczia királyra) nézve. A bujdosók 
jól tartjuk magokat s egy kis külscgélylyel képesek volnának 
kényszerítni a császárt, hogy minden csapatát haza vigye a maga 
védelmére. Mert a magyarok veaérei gróf Wesselényi, gi-óf 
Teleki, gróf Petrőczi az utolsó időben a lengyel királyhoz folya- 
modtak s ajánlgatják neki a magyar koronát, melyet akkor is 
kínáltak, mikor még csak magánpolgár volt (? ?) Gróf Zrínyi, 
Nádasdi és Fraugepán követeket küldöttek volt hozzá, mikor 
még csak fömarsall volt s meghívták, hogy jöjjön hozzájok, sza- 
badítsa meg a császár jármától, adja viszsza szabadságukat és 
legyen királyok. (? ?) De a követek Mihály királynak is elmond- 
ván ügyöket, ez a bécsi udvart értesítette s így a három gi-óf 
keményen büntettetett, a mit egész Európa tud s a kik megme- 
nekedtek a bécsi udvar kegyetlenségétől, az óta Pels 6 -Magyaror- 
szágon derekasan küzdenek a császár ellen s méltó, hogy segít* 
tosscnek. 

A magyarok már folyamodtak e segítségért, a mit Marquis 
úr jól tud, de ő felsége nem adhat annyi pénzt, a mennyit kértek, 
oly messzire nem tudja ellenőrizni a hadfolytatást. Es a magya- 
rok elégiiletlenségéböl csak akkor húzhatna hasznot, ha a lengyel 
király venné át a vezetést, habár kézalatt, vagy izenne nyíltan 
háborút. Erre kell hatni s értésére adni a királynak (lengyel) 
hogy a pénzt megkapja, ha fellép akár Magyarországon, akár 
Prusszíába (sóit en Hongrie, sóit en Prusse.) Jó alkalom lenne 
megkeresni a szomszéd magyar koronát, ha magának nem, a 
fiának, stb. . . . 

— Érdekes tudni, hogy midőn Sobieszki a törökkel békét 
kötött, a török főemberek meglágyítására, Báthori Zsófia II. 
Rákóczi György özvegye is tekintélyes összeg pénzzel járult a 
lengyel király költségeihez. így írja a püspök XIV. Lajosnak 
1676. október 21-én. 

— Bethune irja Pomponnenak 1676. október 20. A lengyel 
király, hogy seregét megtarthassa, kész öt-hat ezerrel segíteni a 
magyarokat, küldjék hát az ígért öszszeget mielőbb, a magyarok 
csak két dolgot kérnek : gyorsaságot és titoktartást 

Végre a mi a magyar ügyet illeti, vagy segíteni kell, vagy 
végkép lemondani — tovább nem lehet tartóztatni, hogy a 
császár kegyelmét el ne fogadják. Az erdélyi fejedelemmel, gróf 
Telekivel (s a lengyel királyai is fennebb ) kész az egyezség, 
hogy csak a cselekvés megkezdése után kapnak pénzt 

— Bethune XIV. Lajosnak. 1676. október 7-én kelt leve- 
lemben jeleztem Felségednek, hogy Wesselényi úr a magyarok 
nevében minő ajánlatot tett nekem. Kilenczezer embert ajánl- 
nak Felségednek és franczia vezért kérnek a vezérségre. En csak 


TÖRTtoKTI nHWMAm. 


171 


liKiiMlUim^ liogy {Kirtolni fogom kérésükéi. Aüui;'iii a loii- 
i4 kimlyl is, onííemot is en'meii kórtek, f^nge<liji'rii inüg, hogy 
t kérjenek. De B'elséges umm. miuthogy ez 
sekkel, melyeket Apátival es Telekivrl kötíU- 
lotii; mindcD reményökt/íl megfosztva kimondám^ Logy solia 
sem fogok szövetkezni oly dologni, mely a felséged nevében kütött 
ííiterítudésekkel ellenkezik. 

Kéönhb azonban Betbune (w berc/egi t-zimet kér <i miiiis/- 
itfrtöl s érdemei közt felemlíti : ime milyen alduzatot tettem Ma- 
gyarországban 18, midim ő felst'fje érdekében magam helyHi Teleki 
iirat ajdnloítnm, 

Betbune azonban nebány bómipig ép ngy ábrámloEott » 
mrigj^ar királysággal, mint  egy ídöben  Lubomirszky. Marquin 
l'oinponneuak irja: Bármi  légyen  a  csillagok  közt  megirvat 
önnek hive, barátja leszek. Mire Pomponne igy felel : Nem isme- 
rem i\z ftu ctíiUagait, de azt tudom, íiogy négy nap óta az egész 
V^a az t>n nevével van telve, h mindenki azt bií?Z!, liogy önt a 
ók királyukká választották,  1676.  decz,  1 l-én* Még  a 
/ti év június 11-én Í8 emlegeti Betbune magyar királyi 
I jolflll.Hégét, söt Ggy 8ok magyar aláírással ellátott jegyzéket is csa- 
tol 8ürgönyébez, 

— 1676. nov. 20-án XIV. Lajos 10 ezer darab aranyról 
fotóló utalványt küld BetlnmenekT az összeg Dauczigbau felvebeto ; 
ti iija. bogy igyekezzék a pénzt legjobb belátása szerint felhasz- 
nálni. Ugy látom  — mondja tovább a sürgönyy — bogy a len* 

^ '  fály mjVian hadat izenbetne a brandenburgi választónnk, 
ifi segitbetné a magyarokat a csíUzár ellen. 

— Betbune Pomponnenak 1676. decz. 2. A mi a magyar 
Qgyeket illeti, melyekot a király reám bízott, csak egyedül inté- 
Xfrn, (t. i. követtársának, a püspöknek sem mond rneg mindent.) 
Ezt én magam kezdtem, s legyen enyém az eredmény érdeme is. 

— Betbune XrV^ Lajosnak 1676, decz, 27*én. Értesítem 
Felségedet, hogy ugyanezen kiliallgatás alkalmával újból elo- 
' T a magj*ar ügyet a lengyel királynak, ki ez irányban igen 

lunak mutatkozott s már most csak Absolon úr visszaté- 
rt vjiromt bogy az ügynek Felséged tetszése szerint való for- 
Itot adjunk, Legújabb hírek szerint a nagyvezér meghalt, 
Lriiet, bogy Absolon ixv visszatérte után, egy magyar urat kell 
a portára kühlenem. 

A/ 1677-ik évi sürgönyök szerint Teleki ellen már némi 
l^:i fd ;  siessünk a dologgal, mert  félek, bogy  Telekit 

Béi. jH töiünk ; máshely t : Félő, bogy Teleki és Apaffi ball- 

gatot fognak a bécsi csábitásokra ! 

Tököli neve először 1677-ik évi novemljer 27-én kelt süi^ 


172 TÖRTÉNhTl IRODALOM. 

gönybcíi fordul elő, melyet Bethune a fraiiczia királyuak ír: 
Egy magyar követ jött ide, 8 levelet hozott a lengyel királyuak 
Oa nekem, ennek párját Pomponne úrnak küldtem ; titkosan is 
fogadtam a nevezett követet s mondja : a lengyel király meg- 
ígérte titkos támogatását, s leveretés esetében biztos menhelyet 
AVesselényi tábornoknak és gróf Tökölinek. 

Itt be is végződnek a magyar ügyekre vonatkozó s szám- 
talan változatban ismételt sürgönyök, melyek egészen más állás- 
pontról mutatják a bujdosók történetét és szövetségeseik helyze- 
tét, mint azt mi hazai kútforrásaink után tekinteni szoktuk. 

A franczia királynak cynismusig menő önzése egészen ter- 
mészetes, hát mit érdekelné őt a magyar nemzet alkotmánya, 
szabadsága s fiainak szerencsétlensége ? Kérdi-e ő, vagy valaki 
emberei közül csak egyszer is az elégületlenség, a bujdosás okát ? 

Neki csak az áll érdekében, hogy a császárt itthon foglal- 
koztassa és fenyegesse, hogy a Rajnától vonja vissza seregét ; 
csak attól fél, hogy a magyarok ki találnak egyezkedni, megta- 
lálnak békélni saját urokkal királyokkal, s akkor vége neki. 
0 maga azonban a lehető legelső alkalommal kibékül, s a ma- 
gyarokat egy szóval sem emliti s többé tudni sem akar róluk. 

A főbb lengyelek Sobiesky — Lubomirszky vagy magokat, 
vagy fiaikat szeretnék e szomszéd ország trónján látni, s míg a 
kalandos tervekkel foglalkoznak, vagy míg a franczia tallérokra 
és aranyokra számíthatnak, addig barátaink, azontúl nem is 
ismernek. így a derék Bethune, kit már Parisban is magyar ki- 
rálynak gondolnak. Úgy látszik, a magyar királyság olykönynyű 
préda, s oly olcsó árúnak tekintetett, hogy már a legutolsó len- 
gyel vagy franczia nemes ember is ábrándozott elnyerhetésével. 

Nem tudok bizonyításul elegendő tényt felhozni — de ha 
sejtenem szabad Teleki Mihályban ép e korszak török-, lengyel-, 
franczia alkudozásai kelthették és érlelhették meg a szándékot, 
hogy még is csak leghelyesebb lesz a némettel szövetkezni. Oly 
okos ember mint ő, lehetetlen, hogy be ne látta volna a francziák 
önzését és léhaságát, s a lengyel és török kapzsiságot. 

Eddig elő az egésznek oly nyomorult üzletszerű menete 
volt^ hogy komoly államférfi csakugyan megdöbbenhetett, s 
csakugyan kényszerülve érezhette magát, hogy tekintsen a vég- 
eredmények lehetőségeire is. 

Jövő számunkban a lengyel udvari életről fogok néhány 
adatot közölni e nagy műből — de remélem, hogy a derék szer- 
kesztő folytatni fogja a sürgönyök közlését s majd azokat is 
ismertetni fogom e folyóirat hasábjain. 

Deák Farkas. 


TfiHTfeKKTl mODALOM 


173 


A xiUlii «v» ref. AnysíB%t'útt}^yháT* törtenete. Irttt Magyarosi István súlaln 

i!T. rtf. pup, Kolojsvártt 1880.  lira 50  kr,  A tisztii jövcdclcüi a Zilahi 

€V* rcf. egjliáz papbcrváltöíígi ulaplokigc gyarapítására fardíttatik. 

A 135. lapra terjedő kis ni ű egyike az e nemű monogra* 
fiák le^jobirjíü Iliik s kivániilos volna, hogy minden egyház íratna 
n lurtóneti művet. Szerzi tárgyával teljesen tisztába 
/lása czélszeríi, el/íaclú-sa világos egyszerű. PolemikiiH 
résiceihen a más felekezctűekkel szemben a lehetőleg keililt az 
elkoptatott 6a aemnii hasznot sem hajtó és semmitse bizonyítLi 
szenvedélyes kitörésektít. Éa holmi vallásos papi pathost is csak 
annjHt é« csak ott li ' elég és a hol helye van. 

» A rcformati" i lak részleteire nézve okiratok 

iiem maradtak fenü< — mondja a szerző — s az első terjesztő 
Derecskéi Demeterről is keveset tudunk. Ez is bizonysága, hogy 
e téren mindenekolntt az aflafgtfUjtt'sre kell fordítani ügy elmün- 
ket, mert hisz a XVL, század nincs oly meszsze, hogy minden 
adat olveíizett volna, At kell csak kutatni a szomszédos levél- 
tíirakat, például a Jakcsic^ialádét, mely báró Wesselényi birto- 
kában van Kolozsvárttj s mely csahul Hadadvárát 1576-ig bírta 
** neiiány ezer darab okiratot hagyottá Wesselényiekre, s át még 
a koIoz8-mono8Íori, gyi»la-febérvári, U4eszi, jászai levéltárakat, 
a Vécsei-c^aládét 8zatmár*vármegyében &ib. Ijebetetlen, hogy 
azokban ne legyenek ilyesféle dolgok is. Nem e kis műre vonat- 
kozólag raondjukj hanem általában az egész protestáns történet- 
irodalomra nézve, melynek érdekében az egy Révész működésén 
kÍTttl az njkor kivánalmai és igényei szerint még vajmi kevés 
fan téve. 

Híven vannak előszámlálva az egyház megalakulására 
vonatkozó adatok a XVL század Tu'gyedik tizedétől egész az 
I703»ik szomorú évig, de sokkal érdekesebbnek s tantilságosablH 
nak tartom az iskola történetének előadását. Valamint az isko- 
lára és egyházra adakozó hívek péUlái is minden felesleges, ér- 
zelgős dicséretek nélkíll, szépen éa hatásosan vannak előadva. 

A XVII-ik századból érdekes a lelkészek életrajza, kik 
f»^Tt74>r^mind irók is voltak; ami azonban a könyvészeti s iroda- 
U részt illeti, óhajtandó lett volna, hogy a tudós 
,tk a régibb forrásokat ha-sználja vala föl, mint például 
ltod Péter Athm*hH*H, hanem az ujabb s alaposabb kritikával 
írt műveket is, mint pl. a Szabó Károlynak az 1879-ben megje- 
lent IÍ4jg{ maíjyar kVmt/vfdr czímö nagy becsű müvét. Akkor 
rlkeríilt volna néhány tt'rvedést s űj adatok következtében tíibbct 
írhái^'íí  ^"Ina a zihilii papokról Csak f^gy pár példát említek. 


174 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

A 121-ik lapon szó van Keresszegi (jobban mondva Körös- 
szegi) Istvánról, ki 1616-tól 1630.ig zilahi pap volt írónk nevét 
helytelenül Keresztszeginek írja — pedig Szabó Károly müvé- 
ben látható, hogy munkáin helyesen van írva s egyik müvén így : 
Keres-Zegiazt is megláthatta volna, hogy az általa idézett egyik 
munkát nem említi Szabó Károly — váljon miért? Nem 
ismerte-e, vagy a munkát nem Keresszegi irta-e ? És végre hogy 
még más müvei is jelentek meg nyomtatásban. ^) 

Ugyan ezt mondhatom Bátai Györgyről, M atkó Istvánról 
stb. A XVIII. századból érdekesen van előadva Zoványi György 
élete, története és viselt dolgai, szóval az egész mü kedvező hatást 
tesz az olvasóra. Jövőre azonban csak annyit jegyzek meg, hogy 
az irodalmi nyelvet egy kissé szabatosabban és fegyelmezetteb- 
ben kell használni, mint a napi ujságirók, a folytonos irási járom- 
ban nyögő hivatalnokok, prókátorok, bírák, végrehajtók stb. 

A 15 lapon ez áll: a portámZí szövetkezést visszaállítja, 
aztán 115. lapon: teveszörböli terítő. Az a portávali és teveszőr- 
bőli szó nagyon rósz. 

Az i csak főnévhez járul : mező-mezei, város-városi, Zilali- 
zilahi stb. Minden más alkalmazása pl. általi, nélküli, lenti, fenti, 
alatti, feletti csak oly engedély, melyet a gyöngébbeknek adunk 
itt a fővárosban, hol igen sok magyar és magyar iró van, ki csak 
15 —20— 30 éves korában kezdett magyarul tanulni, olvasni és 
írni De az ilyen kettős ragozást, |)ortóvaZí, teveszörböli még ezek- 
nek 86 engedjük, hát egy a Szilágyságban, az ős magyar Zilah 
városában élő tanárnak, papnak, hogy nézhetuők el. 

Vannak továbbá ily kifejezések : a reformatió nagy müve 
bevégezve lett (17. lap); a zászló kitűzve lett (24. 1.) ; elkészítve lett 
(51. 1.) ; kihirdetve lett, azzal lett vádolva (63. l.)]; lett öntve a 
harang és lett foganatosítva (68. 1.) ; a kőkar kijelölve lett (69. 
1.) ; felajánlva lett, beszállítva lett (75. 1.) ; lett aZapitva (78. 1.) ; 
lett értesítve (84. 1.) : lett megbízva (88. 1.) ; lett we^rállitva (92. 
1.) ; lett kiadva (95. 1.) ; és ezek egytől egyig mind rósz magyar- 
sággal vannak mondva és írva. Jól magyarul : a müvet bevégzik, 
vagy a mü bevégeztetik ; a zászlót kitűzik, vagy a zászló kitüze- 
tik ; a harangot öntik vagy a harang öntetik stb. Az efféle csak 
rósz szokás, mert így nem beszél sem a szilágysági, sem specia- 
liter a zilahi nép, de igy ír a sok napi lap és a sok prókátor. Es 
ez annyival feltűnőbb, mert író a 123. lapon egymás után kétszer 
használja helyesen a lett szót, írván iQ. Bátai Györgyről, hogy 
a kolozsváriak kedvencz papja lett, és hogy Barcsai Ákos feje- 

*) A Keresszegi életrajzábau két erős nyomdai liilia is van, t. i. 
1714 — IC 14 helyett s 1830-10.30 lielyrtt. 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 175 

delemmé lett, e két esetben a lett szó magyarosan van alkal- 
mazYa. 

A 77. lapon: a rektornak 24 véka adasson — maradjunk 
mi csak a jó Révai mellett, s írjuk úgy, hogy : adassék. 58-ik la- 
pon e fordul elő: beigazolják és 71. lapon: beszüntette. Ugyan 
hová igazolják ic, és hová szüntetik bi\ Hagyjuk ezt is az ügyvéd- 
bojtároknak és amtsdienerekböl avanzsirozott fogalmazóknak, 
mert a magyar észjárás szerint semmit se lehet be igazolni, se 
be szüntetni, s a magyar előtt bőven elég, ha valamit igazolnak, 
vagy valami igazolva van, az is elég, ha valamit megszüntetnek, 
mert ha be szócskát szúrunk elibök, értelmetlen együgyűséget 
beszélünk. (Hát még mikor a bíró előtt az igazság mind a két 
fél ügyvédje által be van győzve !) 

Még csak egy szót. A 35. lapon áll : adakozás /oZ^^án ; 52 
és 89. 11. Minek folytán, (96 1.)*) indítvány /o/y^n, itt a folytán 
mindenütt rosszul van alkalmazva csupa hanyagságból, s helyette 
következtében-t kellene használni. Csak egy helyt van jól hasz- 
nálva a 78. lapon : idő folytán, mert az időnek csakugyan van 
folyása. 

Olvassa meg szerző a Salamon Ferencz, az Arany János, 
a Nagy Péter erdélyi püspök, a néhai Csengery Antal műveit, ott 
nem lát portávali, szőrbőli, beigazoló és beszüntető folytánokat 
— tehát csak egy kis figyelmet és fegyelmet kérünk a magyar 
nyelvre is. d — s. 


^) A lapszámozás iunen kezdve hibás. 


T ^ 12; O Z Jftu. 

MAGYAK TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. 

A FEBR. 3-ÁN tartott választmányi Ülésben nagy számú és díszes 
közönség vett részt. 

Ipolyi Arnold társulati Elnök emelkedett szellemű beszédben emlé- 
kezett meg a társulatot ért két gyászesetröl. Szomorú kötelességet kell 
ma teljesítenem, — úgymond — midőn társulatunk két kitünö és jeles 
tagjának elhunytát jelentem, az egyik gr. Erdödy Sándor mk. főlovász- 
mester és társulatunknak egyik első alapító tagja. 0 életének, azt lehet 
mondani estéjén, egy érdemdús pálya után, midőn lerótta kötelességét a 
magyar művészet és történet iránt, múlt ki. Sokan emlékeznek azon 
nemes alakra, ki itt köztünk, annyiszor részt vett üléseinken és figyelem- 
mel kísérte annak előadásait. 

A másik, kinek épen most friss sírjáról jövünk és koporsójára 
koszorút tettünk s még leng is a gyászlobogó a tudomány házán fölöt- 
tünk : Fabricius Károly tagtársunk. Kitűnő szónokok parentálták Őt és 
emelték ki érdemeit; én csupán azon tekintetből emelem ki, mint kiváló 
alakját azon szász népnek, melyet Árpád-házi királyaink ad retinendam 
eoronam telepítettek az állam véghatárára. 0 felfogta ezen hivatását a 
szász népnek és ad retinendam eoronam valóban működött ; mint a törté- 
neti politika híve, egyike volt azon kiemelkedő alakoknak, kik a magyar 
állam eszméjét elismerték, szóval, tettel támogatták. 

Néhány szóval méltányolván az elhunyt történetírói működését, 
kivánja, hogy több ily jeles férfiút adjon a szász nemzet e hazának. (Elénk 
tetszés.) 

Utána Dr. Ábel Jenő társ. tag fölolvasta » Magyar Tudományos 
Egyetemek a Középkorban c czímű, eredeti források alapján nagy szor- 
galommal készült értekezését, mely szerző humanisticai tanulmányainak 
egy részét képezi, s az Akadémia kiadásában fo^ mcgjelonni. 


tAhcx^. 


íll 


K tatazéssel fogadott crtekes^n után Dcdk Furkus a Outykayf(f(c 
kf^ltámAk rrgcstnimát C8 indcicét — melyet Dessewffy Kálmáü orax. 
kcpvbdu 8 tán»tilüti tagujáiilott fel « tar«tilittnak — ríivideu bcmntatjii* 
üld itvány ózván, ^^ogy ass reszlctesebli taiiűIm/inyosEás czeljaHúl ket v, 
ti{^titik adjiffőék ki. A fárí^ulat Na^y Imre és Xagy Gyulft urakat kcri íet 
az litvi/ágálásra s J€ len tdétdt élre. 

Következtek íi folyó ügyek: 

Tiikiir jolciiti, hogy gróf S^túrotf Antal, (uj* Báró JimívítnJtzky 
Bt'bi) ; a társulni alnpiló tngjiii soráb/i lépett. Kydíjai tagokká pedig a 
kdvetkea&iJk válaaxtattak : Kovdfg (idíía ügyvííd Hpest, (aj. a titkár); 
GtÍMMuet Károly papnövendék Nagy-S/^ombat, (aj. a titkár) ; BerÍÉézi Ist- 
▼áti, tAnár (aj. Thallócaiy) ; Tormá^mj Bónís áldozár Szunibatbely, (jij. a 
titkár); ÁfodécÁ Emánuel min* fogalmaj^ó, Kutadi Radmch JeuG min. 
Wígtídfogalitjasió Budapest, (aj. Tballócícy) ; Zavhav Oyula tí5rv^ny- 
%w^\ biró, Nyitra, (aj. a titkár) ; Dr. Sfhillin*j Lajos egyet. m. tanár 
Kolo/^vár, (ly. Bseabó Károly); De^ií]f^ Kálmán képviselő Bpest, (aj. 
Deák Farkaa) ; Hamán Sándor egy. tanár, Dr. Áhd Jcuő tanár Bpeat, 
(aj, a titkár) ; Edlinga' Titua ple'liános UercjtegfaU^a, (aj, Síjioá Orbán) - 
Wélffr Satuu ev. lelk^öx Béla, (aj, Huan Lmjob) ; Sxentgyurtjffi Lajos min. 
fog. Budavár, (aj, Ürmüai M.) ; Drach Autal s. lelkész Apatin, (aj. C:£o* 
bor BéU) ;  Ifuherí Vilmos ügyvéd Léva, (aj. Bolemanri E.) 

E/.után titkár felolvassa a Boy Ilona abipito tag által kttü^ütt 
2<> arany pályadíj üpyében kiküldött bi^otteág jelentését, mely így 
hangzik *, 

>Abilirottak astou tapasztalásból indulva ki, liogy ájabb történ(*íi 
irodalmunk a történeti alakok életbií előállítására, é» a jellemek ííiűi^ti- 
wcro kcvc«ebb Bgyolmet fordít, nint az események rés/Jetcinek clbeszé- 
léiüére : ajton óbajtuHukat fejexik ki, Iiogy a M. Türténelmi Társnlat a 
Bay Ilona urliblgy által felajánlott 20 arany jutalmat a küvelkezö fi-l- 
adatra tÜExe ki : 

AdasAck a bazai régibb (1790 előtti) történetből, a ucmxcti élet 
liámiely torén feltűnt — a pályástó által tetsjtéB sxerint vátaszUiudó, — 
személy nttk, kiitfnrráai  tannbnáuyon  alapuló egyéni jeUemW!*e» a mely- 

Enck terjedik Imc egy nyom tátott ívnek fdét meg ne baladja. 
■ A személy megválasztását astért btxzuk a pályázók tetszésére, 
Bftrt m szerény jutalom külíin tanulmányok cszkbzléBére ösztünlíl alig 
•atolgiílliat 
A terjedelmet azük korlátok küaié 87.orítanÍ azért tarÉjuk azükiíé* 
geiitek, mert nem az ületj wzeiiiély éb-traj/ának elbeszélését kívánjuk ; 
Hjti^dok.  IHWL  ü.  fii/*t- 12 


1 78 TÁRCZA. 

hanem egyénisége jellemző tulajdonságainak feltüutctéaét, főleg azok- 

naky melyek tetteik megértésére kulcsúi szolgálnak. « 

Fraknái Vilmos, 

Pauler GyvJa, 

vál. tagok. 

Ezen javaslat felett eszmecsere támadt. A választmányi tagok egy 
része ligy kivánta módosíttatni, hogy a pályamunka legalább egy félív 
nagyságú legyen, azon meggyőződéssel, hogy egy jó munkát jóval 
nagyobb terjedelme miatt is a pályázatról kizárni nem volna tanácsos, 
míg többen az eredeti szerkezetet védték, azt gondolván, hogy egy féliv- 
nél jóval nagyobb munka már egész tanulmány volna. Beható és igen 
érdekes vita után, melyben egyfelől Wenzel és Thaly, másfelől a bizott- 
ság tagjai fejtették ki nézetüket, szavazatra bocsáttatván a kérdés, kitűnt, 
hogy 9 szavazat van 9 ellen. Az elnök a javaslat mellett szavazván, az 
eredeti szerkezet elfogadtatott, s a pályamunkák beküldésének határide- 
jéül 1882. jan. 31-e tüzetett ki. 

Ezután Deák Farkas b. t. felolvasta a pénztár-vizsgáló bizottság 
következő jelentését : 

Tisztelt Választmány ! 

A f. évi jan. 7-én tartott választmányi gyűlés által alólirtak az 
elmúlt 1880-ik évi pénztári kezelés megvizsgálására és a pénztári állás 
kimutatására küldetvén ki, feladatunkat f. évi január hó végnapjaiban 
teljesítettük s a mind nagyobb és nagyobb forgalmat mutató társulati 
pénztári könyvek bevételeinek és kiadásainak minden egyes tételét 
átvizsgáltuk s a mellékelt okiratokkal összehasonlítottuk. 

A számításokat s. c. e. hibátlanoknak, a kiadásokat az utalvá- 
nyokkal összhangzóknak s általában a pénztári kezelést szabatosnak talál- 
tuk; s a pénztár 1880. december 31-én: 

13,890 frt 65 kr bevétellel és 
12,851  frt 15 kr kiadással 
1,039 frt 60 kr követelési egyenleget mutatott. 

Ezeknél fogva indítványozzuk, hogy a mélyen tisztelt elnökség 
Balthazár Béla pénztárnok úr részére a szokásos évi felmentést kiszol- 
gáltatni méltóztassék. A pénztárnoknak részletesebb kimutatásából csak 
ama két kiadási tételt említjük fel, hogy a „Századok" utáti az elmúlt 
1880-ik év folytán 1229 frt 70 kr — a „Történelmi Tár" után pedig 
408 frt 15 kr, összesen tehát 1697 frt 85 kr iróidíj fizettetett ki. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy tőkésítésről a múlt évben is kevéssé 
lehetett szó, mert a Bnlassa-féle kiadás költségei még tetemesen terhel- 
ték pénztárunkat — továbbá kezdet óta az a szokás volt, hogy a nyom- 
dai költségek  uz  év végén nem fizettettek  ki, hanem  csak a következő 


tArc'/a 

jftnuárbaD^ igy aae cvi Iczarüökor kimutatott követelési egyenleg {Ihisonn^ 
rolt, mert a m^g be iicm ndott számla a kiadások kiké fel nciií véteiKe- 
Mt. A nnilt cvl»eö, a pc'tiztár-vizagáló bizottság indítványárai az elnök- 
»^g ula»ította u titkár ea penztilruok urakat, líogy a pénzkezelen e féi- 
bzt!g5t'get &ztinteeaek njeg, mit ok az eltmilt évben dicséretesen végre n 
hajlottak, habár ki^mtelenck voltak 3 fclevi B/ámlát kiegyenlíteni. 

Alaptőkénk a magán kötelezvényekkel együtt a máit 188L dt»c. 
Sl-rii UltOOO frt volt, Ea azóta íb szaporodott. 

Végül t. válnsztmiiny, vau azereniBcnk keit Indítványt olater* 
Jee»teni : 

egyik as6, utadít^a a t. választmány a pénztárnok urat, bogy az 
liJ8*2ik január 1-töl kezdve a ^TM. Tár'' költ.-íégctt kUIÖn állu pénz* 
tjiri kilnyvlM! vezc^ise — bevételeit, úgy mint kiadtisait ; 

uiáif»ik az, mondja ki h válaa/.ttnáuy, bogy a tagsági dyak éa ii 
ttíke- kamatok az év clso felében befízetendök. 

Deák FnrLajt, Uorvát ArjKU, 

bIzott*á^i clOftdü. bizottsági tag. 

Elnök a pénztár vizsgáló bizottság fáriidalnias és buzgó mnukál- 
kodásáért k'isztlnctet sznvaz, A válaí!^ztmány megadta a pcuztáruoknak u 
ftzokáans fehnentvényt, a a pénztár vizsgálók által tett btdítványokat 
1*1 fogad ta* 8 a végrehajtással a titkárt és pénz tárnokot Msta meg. 

Titkár jolenli, hogy az Emíeh Gusztáv- féle 20 arany pálya dijra 
pályamunka iwm érkezett Iw?. Újra ki fog tűzetni 1Ö82. jan. 3l4ki 
liatámappab 

Ezután egy pár apróbb iígy elintézése után, zárt íilés következett, 
molyWn a hátriib'kban Uxü tagdíjak  lichíijtása iránt tortént  intézkedés. 


FARRITIU8 KÁROLY. 


A gyászos veszteséget, mely társulatunkat buzgó és tevékeny vá- 
lisztmányi tagja: Fabrilins Károly halála áltíil érte, a febr. 3-áu tartott 
választmányi ülésben az elnök megható szavakkal ecsetelte. Mi a nagy 
V4»iá#okhau rajzolt, s még is btí képet nebány életrajzi adattal kívánjuk 
kii'^észíceni* 

Fabritius Károly szliletett 1826. nov. G-áu Segeavártt, és laiiul 
tnányait itt és a lipcsei egyetemen 1H47-I>en végzé s eleinte segesváH 
gymnasinmi tanár, utóbb ottani pap volt; I86tí-ban pedig ápokli pappá 
válaaztatotl tnegi melyről azonban politikai okok miatt, egy pár év elíítt 
Itfuiondott* Tgyaii is egyházi eKiljárósága a képviselőházban foglalt párt- 
illáKaval nem értvén egytft^  különbfébj  egybáz feg^cduii  perrel áujtottíi^ 

12^ 


180 TÁHCZA. 

bogy vagy az egyházi, vagy a politikái pályátűl visszavonulásra bírja 
— e kettőt iucompatibilisnek jelentvén — s ö jövedelmes egyházát 
nem habozott feláldozni politikai meggyöződe'senek. Inkább a szegény- 
séget választá, mintsem elveiről lemondott volna. 

S ez nála jelleméből folyólag természetes is volt. Ugyanis ő a 
képviselőház legrégibb tagjai közé tartozott, hü tagja volt a Deák-párt- 
nak és a fusio után a szabadelvű pártnak. Tevékeny részt vett a politi- 
kai életben a hatvanas években, egyik vezértagja volt az ifjú szászok 
hazafias pártjának, s mint történetírással foglalkozó tudós, lelke mélyé- 
ből ragaszkodott a történeti jog eszméjéhez. A szász nemzet keblében 
mindig volt hol kisebb, hol nagyobb párt, mely az erdélyi testvérnemze- 
tckkel békét, barátságot, egyetértést óhajtott s a legnehezebb napokban 
is nyíltan küzdött ezért s tűrt, fáradott és szenvedett. 0 csak áldozato- 
kat hozott az eszmének, de elismerésen kívül azért soha semmi jutalmat 
nem kapott s nem is keresett. 

De nemcsak a közpályán s az egyházi téren, hanem a történeti 
irodalomban is tisztelt nevet vívott ki. Eleinte, a áO-es évek végén, a 
»Pressburger Deutsche Zeitungé segédszerkesztője, 1850. aug. és sop- 
temberben a szebeni »Siebenbürger Bote« szerkesztője volt De az akkori 
politikai viszonyok közt a politikai működés lehetetlen volt rá nézve, s ő 
csakhamar egészen a történetírói tanulmányokra adta magát. A bécsi 
császári akadémiának mutatta be első tanulmányait, melyek leginkább 
Segesvár történetével függöttek össze. Első értekezése annak kiadványai 
közt 1852-ben jelent meg, s az első kiadványa s Krauss naplója 2 vas- 
tag kötetben csakhamar azután a császári akadémia költségén látott 
világot. Egy ez elé irt értekezése a segesvári krónistákról nagy feltűnést 
okozott történetírói körökben s írói nevét megállapíták. Attól fogva egy- 
mást követték értekezései a hazai s külföldi folyóiratokban, mígnem az 
akadémia 1872-ben tagjává, s a M. Történelmi Társulat 1877-ben választ- 
mányi tagjává választá. Az Akadémiában székét »Pemflínger Mark szász 
gróf élete « czíroű tanulmányával foglalta el, mely 1875-beu látott vilá- 
got. Akadémiánk kiadványában jelent meg. ^Erdélynek Honter János 
által készített térképe* 1878-ban. Nagybecsű okmány gyűjtemény a 
»Kézdí káptalan oklevéltára,€ melyet 1875-ben adott ki. Számos törté- 
nelmi értekezése (szimszerínt több mint 70) jelent meg a különböző fo- 
lyóiratokban, a ^Történelmi Tárban « s a szász honismertető egylet 
»Archiv«-jábau, melyek mind mély kritikai  érzékről s gazdag forrásis- 


tArcxa 


181 


tncrctrŐt fc^sturk liuíUMÍgot. Kj^árúliig Erdcl^' tart»"uett't rlliiJitráiíák irte* 
kfücdBci B fökiiut ti B/.át»Aok turt<fu€tdt; de i> m\\n tekintette a iörteiictt^t 
fMiKÜkaf ngittiUókni ailknlinfis auyngiitik, Uaiiein u ti^rtüiielet magiiört^ 
dfo^liitliLiuil vbégiUtii. 

Kom hnUIát vi^lotlcii s:ecroticdétlctiség okozta, 

A mtilt ifvi tleci5. ll-*$tí a« egyetemi kííuyvtáirban tíiHU Tipray tc- 
mctiWröl jöi'^n, niiut gyüugcszcfiiíl etiibcír, a gdp sssobáhu tévedt' e htn- 
liant. EbbÜl BzArmazott sebei váratlatiúl gyorsan gyógy ulUik dr. Kováce 
JóxFt»f inüértu voztítiíse alatt s boüsta feljött neje cg<^sz nyíigodtau tdrt 
baitA. Már kíiatcl állt a teljes felgyógyuláshoz, midőn miodcn váratlaudl 
u^mtrn fí*rdult. Rtígi h*pb«jii megújult s ettől fogva roliamosau hanyat- 
lott, uiípiciii t cívi febr* 2*áii reggel 7 6rakor elhunyta 

Halála minden kürbeu a legme'lycbb re8zv«itct támasztá, s bcssfion- 
Idéfténél — liol Oyöry Vilmos tartá a mcgbat4V alkalmi fixúnoklatot ^ 
frnycs kíV/meég volt jelen ; tíibben a miuiaztcrck kíiziilj a képviselő bás 
ax Akadt^mia a a M* TíírtrnHmi Társulat sy/imos tagja. 

HngyomiSnyál ritka nyomtatványokban, unicumokban gazdag könyv- 
tára képeati, melynek tuinyoiiió ü«gy ré&zc Erdély tiírtenctiírc vonatko- 
jiík. Kéieírattára is gaaidag eredetiekben a másolatokban, a óbajtuiulú 
Volna; bogy az egész gyűjtemény, ugy a mint van, együtt tartatnék. 

A esaládj gyászjelentés így hangzik ; 


Fabritiii!4 Káfolyué szál. Kotb Fii<U»rika i^aj.^t, valamint 
^M ríiu^kciaek Friderika, Henrik, Lajos, (JuldD» Audráí» é> Erik 
nevében rokonninak, barAuínük éa iünK^róaetnek mélyen szomorodott 
wirrvJ ií l^ntl fi £c re tett férjének- illetőleg atyának 

FABRITIUS KÁROLY 

fVfl. d^, hVé lelkénT, S^jje»vár vdJasztú kiriilcti orAz^^gyüléHkőnetf magif. 
tud. akadémia Uv, iaijjdnak, 

í. t'Ti íVhriiAr hó 7'Án rt'ggelt 7 urakor, hosazu ós fó.jJAliii»§ szuavetbÁ* 
után, » liidomány és családja Loldogi$ágának szentelt életének 55 ik 
évttVicn történt pvA^^oa kimuliát, 

A boMogult liölt tetemei cöútörtökíín í\ Uó 3-án délután Vi3 ♦'•ra 
kor, n magynr kir, áíUmi ravjiályáhos vitetnek át és Bzombnlon f. lió 5-cn 
d, «, 2 6r»kor 8cgesvíiron^ naját Ink.isából az cvan^elikiia temeíóbe r>rők 
nyng^oinra helyeit étnek, 

Bodape&t^ IStfh február hiibnn. 

Bék^ liamvaira ! 


182 TÁRCZA. 


IRODALMI SZEMLE. 

>Muniis d<it tili literátor, € 

Színnyei statisticai kimutatásaiból kitüuik, hogy szaklapjaiuk 
száma dvröl dvro gyarapodik. Gyarapodik fővárosban, yidéken egyaránt. 
A számbeli növekedést egy belső tünet nyomon fogja követni. Elérkezik 
majd annak is az ideje, mikor a patriotismus s a relatív becs szempontja 
engedni fog a kritikának. A törekvést és előreiparkodást egyetlen egytől 
sem lehet megtagadni s minthogy az irodalmi termék is magán viseli a 
társadalomnak, hogy agy mondjuk temperamentumát, most újév adjáu 
meganynyi ünnepi köntösben lép elénk. 

Bemutatjuk rendre olvasóinknak, sajnálván, hogy nem valamcny- 
nyiről adhatunk számot. 

— Az Abafi Lajos szerkesztette FtgyelS Szinnyei tagtársunk arcz* 
képét közli egy bibliographiai életrajz kíséretében. »Révai tanulmányai 
Nagy -Károly «-ban czím alatt Csaplár Benedek közöl egy részletet 
Révainak egy, ügy látszik, általa megírt életrajzából. A tanulmány alapof, 
mondhatnók minutiosus, de ha oly mezben jelennék meg, mint a Bánóczié, 
több élvezője akadna. 

— A »Magtab Könyv8zemle« tavalyi évfolyamából a sept. — 
decemberi füzet megjelent^ késŐn ugyan a nyomda stríke miatt, de jókor, 
hogy a tartalmas tizenegy ívnyi füzetről elismeréssel szóljunk. A folyóirat 
szerkesztője Csontod János, tapintatot, érzéket fejt ki a szerkesztés- 
ben, s a mennyiben technikai hiányai is vannak még a vállalatnak, hisz- 
szük, hogy évről-évre csökkenni fognak azok. E füzet tartalma ily rend- 
ben következik : Fraknói Vilmos két magyarországi unicumot említ a 
koppenhágai kir. könyvtárból ; Martini Thyrnavini : Opusculum, ad 
Kcgni Hungáriáé Proceres czímü, 1522. vagy 1523-ban Bécsben nyo- 
matott munkáját, s Braschius Mártonnak, a rostocki lyceumon bölcsé- 
szet tanárának 1600-ban Rostockban nyomatott eposát. Ezekre a mun- 
kákra mi ügy\éljük, nem eléggé illik a czím : unicum elnevezése, eddig 
nem ismerünk belőle más példányt^ s minthogy senki sem járt még utána, 
nagyon meglehetnek e könyvek más könyvtárakban is. Különben a közlő 
ia csak »hihet61eg« jelzővel illeti a szövegben. Koncz József Lupuj vaj- 
tárói egy harmadik ismeretlen, csonka verses munkát talált Holló Tamás 
iltnrmiyvári ferenoset sáidafönök könyvtárában. Ezt közli egész teije- 


TlRCÍÍA. 


183 


RAth<. 


Aiit-^var  Köivvvtjlr<-ii<j7:  i\   aduK^kot 


köz5l. Il^llüibniut Árpád, ki elcibtij köxlemt'nyeivel már j« nevet szerzett 
az. Akadémia magyar vonatkozású incunabnhrmfti reiitljíít fojczi be, bö 
afrpamtus kíaeretebeii mntatváa be ajtókat a közönségnek. Csontosi JAnos a 
szepességi XV* szílzndi künyvtárakho9ikí$zöl adalékot. Kz k^'pezi a derekát 
a falyűiriitnak. Alapos czikk, szeles mederben, Csontosi mint iró cs bib* 
líogrÉ|ih; mindent elmond bilvcn, a mit tud. Dr. Fejcrpataky Lászlu a zágrábi 
káptJŰaní kíSnyvtár XV. százndlieli kíiíhalogusát közli, A fir* Forgách- 
fille al»ó*k«?menozei levél tiWáről Majlátíi Béla ír egy tájékoztató bevezc* 
t«*jit Kz a tizedik levéltár, mely a N.-Mnzoumban let^tke:pen vaji de- 
|M>nálva* 

A levéltár 1227 — 1711 közt keletkezett okleveleket foglal ma- 
gában. Az oklevelek száma levéltári í?zám szerint Uőlö-i'C rág, midarab- 
nitars, nézve a 4000 darabot valószinüleg megíraladja. S ha tekintetbe 
veiziizllk azon 1 5 falio kíítetet, melyekben egyes oklevelek és levelek a 
XIV, ftzizadtól kezdve fe egészen l7G7-ig bekötve vannak, az okleve- 
lek «zámát bátran 5000 darabra tebctjük. 

Nevezetesen pedíg vau XIII. sz. oklevél    .    .     Üíi darai) 
C2ek köi^tt a tutárjárás, tehát 1241 eldtti 7 darab 

a XIV. századból 286    i 

a XV. * 816    > 

XVf. századi a mohácsi %'ész7g   ,    .    .    .    .188    » 

összesen ii mohácsi vészig 1353 szám, 
A tíSbbi a XVL — XVÍIl. századra esik egész 1711-ig. 
Az érdekes ismertetést egj eredeti kifejezés tarkíljaf midőn Wcu^ 
jA*í Guflztjlvot >hiviitott történész f-nek mondja. Tipray haláláról ncero. 
lug B részletes bíbliogrnpbiai kimutatás, vegyesek zárják be a változatos 
fiisefict Aa idén 1604 raagyar-nyclvü munka, e 371 nemmagjar-uyelvtí, 
d« li«z.ai munka jelent meg, tehát az idegen nyelvű productio a magyar* 
tii>c ligy ill, mtnt 1 : 4.^2. 

— Eor A aíTüzÖTT «ATÍait»ííw rvv megjelent folyóirat az ^Archtte' 
**Íúgim EritJtitő* múlt évi utolsó ffizete, mely gazdag tartalmával 
kárpótol a késedelemért. Egyí<zcrrc ^ ^V^otct ad, s így nagyobb czikkok 
számára is jutott liely. Hampel magvas czikke »Hazai archaeologiánk 
Jelaoe a ji$v6je< mondhatni programmot állít fel. Pulszky Károly az esz- 
tergomi föegyház kincstárát nemcsak behatóan s alaposan, hanem egy 
jól irt czikkel ismerteti*  ThniliM^j a Wsnyák  niausoleumokat mu- 


j  j tAucza. 

l.,,, I, . M.iiin««í i» V'^""^""** ro>tunick»'prkróI ir. Gazdap ''s rpy 
,. i., II i'li .. ^^oUMni^Ml^^ tartalma van a kjuaii 5 kiilfoldi vadatoknak. c E 
iiL.t Uut^li'rtj;"^ s7.olpil. hocj* iiftgToW- ii^im niollctt rrdckcselib tar- 
s s\\\\M i> íolu t aiiui — í 'prai ttwín uru: r.-ia* czolBzcríítlcn lia liavi folyn- 
nrti hoKcit öx-siíx;} cáf* irüy öirbi?* jTtkünaimTt át. A múlt cvben mond- 

j^  í Lím. ,ziri'*'««sr'.  l-*r<  Cxobor  líóla  pzcrkcsztosélM'n 

intsMiiiiL .•rÍM'^Tumim. i^w^  As ír*> cvfolyam a katli. papság körcbcíi 

i.HO r.l!"-i»n'ísn** nT**fn«r. * »■ **»" szorkcaztö lnizgosápi, mint egy jnn. 

~ :-.ii*'i  ft ^V  t«eíni««  ii«cfc«itii. Komában is  elisnicrcprc  talált.  A kis 

I -i'^T infr.nr. th-.-".  ."te? i»Í3L»«kCW. ügyesen iroit tartnlnuí, l»ár c fiizot- 

-••»,  T-!m.srfc  »•*»•■».•"'* 7xí*K uinos  ki'p.  Az  ali'sútlii udvari kápolna 

^TWfWL'rt'fn   Tii-í^Hiirown^Ioui leírása  képviselik a rt^goszeti rovatot. 

-• ,.  ■>-  ^ -m-T. 1 t. -i^'isíi e*:yház 1552-iki leltárát ismerteti s közli a 

,... v«.m.  <^-'^l:hi-^^-  - 'V'>*J^ fagadhatlanúl logliecsesebb c filzftl»cn, az 

M»..    >ax"x "»>*•■ *^ »^í*^*lt tájékoztató alapos jegyzeteknél fogva, l)ár 

^^fij^^^T^Jí ^»'' « **^'* **^- ^ rtrany forint (IG 1. 1 j.) a XVI. század- 

,,,.  ,  ,... *.-^o»f*- Mw.ut wom IG — 20 frt. Azonban így kellene minden 

.j^^  ^,w,ttvM.Víw   *Kkor  lehet hasznukat  venni.  A tíibhi  rovatlK'li 

<x vi'ü y ""^v"^ '^^^^^^ niejgegyzeVe a majt'zról erdemei figyelmet. 

Kt •y^v:íi.vi MiKKriic dccembi'ri füzetében Ilattyiítfy Dezső 
*o c*..* ' ^ ^'***- ^J*rinegyék v» városok ezímereirölc megkezdett köz- 
.^„x.»^*\v <*^*> '^'•^V *' elszórt adatok esopnrtositásaért érdemel figyel- 
«xv "*« lO^^^** találkozunk benne furesa kitételekkel. 1*. 0. va^jjon 
^;^.>*íA X l Ajtíloig v»«*"» P^^ilJK Zsigmondig!) az oklevelekre aláírtaké 
«»<iA-.Cs .<M* m*xve Vr. (V.obor Délára hivatkozni igen naiv dolog. 
>^^'MM ••^^ icxedéüoit is, ide — igtatjuk. Az esztergomi olaszok 
^^,^ ^«Mi \>ii)^áu «/■ olaszoké, mint szerző mondja, de az egész városé. 
\» )s^*>v>i«^*i;vl nem IV.. hanem III. IJéla hozta be. Somogy-megyc nem 
w^y^^ vU* 1 45*S ban kapta ezimerét, Abaiíj meg 1552-bcn s néma 
.^^j;i^>f» \%yii elolt. \t I^TiO. t»2. törvényczikk pedig nem involválja 
^^ ^^\ Miuiden nieg\e — ha esak török hődtdtság alatt nem állott — 
1^^ \\^tM« e*iiuert, már azon egyszerű okból sem — mellőzve Árva, 
|JM\ ^^^^ "'^*- példáját - hogy ozimert esak az ka])ott, a ki kért. 
k^bj^ nvi««' iiio^íh a negyedik, mely a vármegyei s városi czimerek 
^^iJni^^'l) inóttalHHÁivl HyóI h melyUMi azokat a ezímeralakok szerint 
^J|K%^M   A mm. lapon lelt jegy /ötéhez  hoz/á tehetjük,  hogy a Cero- 


TÁRCZA. 185 

graphia s Lcncsó ábrái kevés hitelű kútfők 5 bogy ^Magyarország Czí- 
merlárá«-ban a niogyc czímcre, annak az udv. canccHáriában őrzött 
1837. cvi líjabb arinálisa uüín készült, a mint ez a munka szövegében 
is fol van jegyezve. Körös-megye czímerébcn az, a mit szerző franc can- 
tonnak nézett, nem egyéb bcékelésnél (eingekeilt), milyen például Fiume 
izímere a mai országos czímcrben. Azt sem értjük, bogy Nyitra-megyc 
czimeréuél miért tesz kérdőjelt Sz.-Lászlóhoz, mikor az a megyének 
1550. és 1838. évi armálisaiban határozottan a megye czimeralakjának 
mondatik. (ly.) 

— A >I)ÉL»iAGTAR0R8zÁGi Ebtesitő I. fúzote megérdcmü, hogy 
ffWcmlíttessék. ITjat s jót közöl, s fokonként javul. Márki Sándor Ada- 
Kaleh s Pétervárad miilt századbeli vártervrajzait ismerteti az Orczy- 
könyvtárból, alaposan, s a kerethez mérve kimerítően. A rékasi gazdag 
római leletről az elnök Ormós Zs. értekezik; az éremlet 70 darabból áll. 
Kzutiin következik Edelspacher Antal czikkc a székelyekről, a bő hiva- 
tal<»s rész, s Egyveleg. Itt nem ártott volna Böhm Leuárt épen a vidé- 
ket érdeklő müvét külön is ismertetni, mi czélszerübb Icendett, mint a 
porlugalli régiségekről való átvett commuuiquo. Különben örvendünk c 
lap haladásán s várjuk, hogy egy élvezhető dél-ma^yarorazági Revuc 
frjlödjék belőle. 

— Az ERDÉLYI HONISMERTETŐ EGYLET uj folyama XVI-ik kötetéből 
megjelent az első füzet. Teutsch társ. elnök Wachter felett tartott emlék- 
beszédét hozza; Torma Károly ujabb kutatásait az azokat megillető mél- 
tányos elismeréssel ismerteti Goos Károly ; ezt egy nagyobb tauiilmány 
követi Höchsmanntól Erdély történeteiről XVII I-ik században. Teutsch 
Fritz »Album StudiosorumacademiaeLugduno Batavae« czimü Hágában, 
1875-ben megjelent munkából közli a leydal egyetem tanulói névsorából 
a magyarországi s erdélyi tanulókat, egy valóban rendkivUl nevezetes 
név.oort, melyben számos tudós és főúr nevével találkozunk. A magyar 
tanulók névsora lG23-al kezdődik, tehát mióta Bethlennek a külfölddel 
szorosabb összeköttetése volt, s már 1626-ban ott találjuk testvérének a 
kormányzónak fiát: Pétert egy egész udvarral. Ott tanult 1631-ben Hal- 
ler Gábor, a később oly szomorú sorsra jutott főúr. Hazai iskoláink tör- 
ténetéhez e közlemény igen nevezetes adalékot képez. 

A  ^MlTTOEILUKOEN DES InSTITUTS FÜR OESTERREICHISCBE GeSCBITS- 

FORscHUKQC czimü vállalat 1881. évi folyamából az I. negyedéves kötet 
1 1 Ívnyi terjedelemben jelent meg.  E vállalat  tartalmas, s igen sok 


186 TÁRCZA. 

becses tanulmányt közöl. Szerkesztője Mülilbacher s becsi nevezetessé- 
gek, mint Sickel, Thausing és Zeissberg támogatják. A dűs tartalomjegy- 
zék diplomatikai s okleveleken alapnló történeti czikkeket tüntet föl. 
Losertb egy érdekes tanulmányt írt a cseh birodalom határairól II. 
Bolcszló alatt. II. a jámbor Boleszló (967 — 999) idejére helyezik cseh 
történetírók a cseh herczegség egyik fénykorát, mikor >fegy vérrel « vívta 
ki elleneinek elismerését. Ezt prágai Kozma hitette el a csehekkel, egy 
nem egykorú író. Itt is megesett, hogy kritika nélkül tekintve egy kútfőt, 
valóságos fétist csináltak belőle, melyet íme most egy jámbor német zúz 
össze, s a cseh történelem azért semmit sem veszít dicsőségéből. MareB a 
Habsburgok tengeri politikájáról ír az 1625— 1628-iki évek folyamá- 
ban, a Schwarzcnberg-levéltár s a »Staats-archiv€ adatai alapján. Érde- 
kes, de épen nem fontos episodjait olvassuk benne a harminczéves hábo- 
rúnak. Erdekesb, kisebb közleményeket bő irodalom követ, Zimmermann 
Fereucz photographiai oklevél-gyűjteményét ismerteti elismerőleg, nem- 
különben az erdélyi honismertető-egylet kiadványait épen nem elfogul- 
tan, hanem higgadt méltány lattal mutatja be a — () — j^gyú ismertető. 
Érdekesek a cseh és lengyel történeti s müirodalmat bemutató közlések 
is, melyek e folyóiratot lassanként egyetemes lajthántúli történeti köz- 
lönynyé teszik. 

—   A  SZÉKELT  KÉRDÉS  SZAKIRODALMUNKBAN. SzÓtlauÚl muukálkodó 

történetíróink közé, kik csakhamar megbeliéltek egy vitás kérdésen, 
Hunfalvy oly tárgyakat vetett, mely évekre való vitatkozásra nyújt 
anyagot. Az oláh kérdés tekintetében belföldi tudós még nem vette föl 
a keztyüt ; annál inkább a székely kérdést illetőleg. Szabó Károly köz- 
leményei folyóiratunkban jelentek meg, s most rokon szaklapok s revuek 
foglalkoznak a kérdéssel. A ^Budapesti Szemléd -ben Marczali Henrik 
ismerteti Hunfalvy és Szabó álláspontját, mérlegeli a küzdők érveit, 
ettől, amattól kikap egy alkalmasat, s végconsequentiáibau H. felé 4iaj- 
lik, vigasztalván a székelyeket, hogy » marad még elég dicsőségük. c A 
»Philologiai Közlönye f. é. 1-ső számában Csetneki Elek sokkal tüzete- 
sebben emel szót a vitás kérdésben. Ugy tűnik fel, mint Hunfalvynak 
vezérkari tisztje. Csetneki előbb régész volt, s e téren sem tartozott a 
constatáló iskola hívei közé ; a történeti kutatás terén pedig határozottan 
a combinativ, jobban mondva a kritikai érvek nyomán merészen induló 
iskolához tartozónak mutatja be magát. A kérdésben a tényálladékot 
Umeri, ügyesen érvel, de mindig vezére előtt nyargal az iQonti, de éleseszü 


tArcía 


187 


unUliau laUn míir neki Is ligy remiik, hogy 11/ a luin-míigyar rokonaiig 
liátha lut^gU csak mese !< Nem kell S%íí\>6 Károlyt őrizni sohafiem, uc3 
íáj^oö 41 Szaixí Károly* feje sonkinek, megfelel az niAgáort Cs, úr exom- 
Wjél'cn magíi állítja, b^gy 8zal»ü Károly nem ment a kerdes merituuiálí,% 
vMuk kct pontjára reHectált a vUánnk : a székely elncvese^are s a magy^ar- 
(írBStági Bxékely telepekre s asit is mondja, hogy Hunfalvy sem mondott 
c tételeivel nálunk ieincretleut, <írtckczesc vegén pedig ez ililetett szó* 
Eatra fakad • fiízabó Károly pedig ez egyszer ngy járt támadásával^ 
mitit a legendabéli íSrdög. Nagy kiívct fogott, hogy ráhajítván, ögszezűz- 
3UI vek* a£ epiüő templomot. A legutolsó pilliinűt^»Hn azonban eb'rí a 
ziK>lozstnA hangja. Erre elejti a követ « C7> odaljull a templnm ajtajuhojc 
6$ hcI61e faragják a templom egyik legszebb, legerősebb oszlopát. « 
KtjHstícc nem roesz, de liamisi nem érti senki, ki a kérd^s&el foglalkozik. 
Cvak azután ngy ne járjon Cs. úr, kit kíüönben e^zí vesén iidvö^lUuk a 
történeti téren^ mint a» egyszeri Manoli vajda, aki csak akkor építhette 
fel az srgesi zárfiát, mikor az alapba ember-áldozatot rakathatott. Ceak 
akkor hozzuk majd tisztába a keVdi^st, ha az ű* u. meggy ö'/odégc ke t 
üiicpcn feláldozzuk a posítív teiiyekuck. — A székely kérdéshez hozzá 
»Zül még jóncvii orientalistánk : Edelspacher Antal Í0 a >Délmagyaror- 
f^gi Erteeitö* L füzelében. Több 6gy elemre méltó észrevételt teás, 
jdeaíilíhogy a ^zakiily szó a keleti törnk nyelvben is hafánSrt jelent. E. 
határozottan linufalvy, illetőleg a magyar származás mellé áll. A vitának 
ninea vége, — E polémia mellett, aot mondhatni némi részben kapcsolat- 
ban vele folyik a harcx egy máeík vitás kérdés fölíítt Emlékezhetnek 
olvttfiLink Rft/tf/ László AuonyuniB és íOáhok cztmíi toiívéréi mely a millt 
évben jelent meg, s folyóiratunkban i* volt ismertetve. Jlost a Unda* 
pcsli Szemlében Himfalvy Fái ismerteti e munkát s méltánylattal szól 
róU. Héthy müve míg egy más felszólalás is volt maga ntáu : Or^tdiji 
Jánosét, ki tt kérdéa nyehVszeti oldatát vette vi^^gálnt nlá »A román 
nyelv latinságac cztmíi müvében. — a — h. 


VEGYES KÖZLÉSEK. 

— A tóaTiasTKüTiTÁa halottjai.  Tipray  Tivadar, a M.  N. Mú- 
zeum könyviárában segcdör, múlt évi  deo. 9-én hunyt el. Bibliograpbus 
kt a >M, KönyTesemle*  bibliographiai részét pontosan,  lelküsme- 


188 


tAhcza, 


if»lcöt:» í^/^'i'kcfeíitc. A MiíJícuniliíiii kiitaló búvárok avutiítt kalauza vala, 
kihrn a iiuÍ7X'uini ki:»iiyv1ár sokíit vcssitott. — Áliaújinegye inonogra- 
lihuBR Kowfíidm Korpoíifif/ Júiios jun. hó 15*Ju hunytéi Kassán. S/Ji> 
hndBágliaiTy.uuk Idkcö Imjaokahiak i'^j ike ; Almíij-vármíígje levt'ltíírü 
a By.6 nemes rrteíinélícu műhelye volt. Ott ílolgnzott folytoDOSiui k 
rvnác'/Ac nz íroiiimiyokat. Itt gyíijtötto s hordta rakáöra mmí roppant 
imyíighHlToa/t, a nirlyböl Aliaúj-vánncgyc vaskos, de tartahiaUg vdrszc- 
gi'uy miniogr.ipliiájitt tercuüe meg, A ^Katoiiíií földrajz « estíinü míívetj 
mely 184t.M»aii jelent meg, lötvaii nádornak ajánlta. E miivcert a ma- 
gyar tud. akadejuia levclezcí tagjául választotta, Korponay Kassán bsiü- 
létetU IojI íítvja küloiihen jiVmúdii l*Írtoko3, Alíaiij-víírmegyc váruagyii 
volt. Tajiúlmáuyai Ijef'cjczeac után katouai páiyáni lepett* Erős, daliás 
H lakja, uein mindennapi képzettsége fényes jövővel kecsegtetek. A Píia- 
hadiíágliarcz kitíirese előtt kapitányi rangban volt* AjEouban a szabad- 
nágharcz üt is a kUy.dök köze vuiita. Előbb a hadügi'minií?s!teriuml»an 
mint álbuhtitkár, majd a liarezmczoii mint ezredes szolgálta ba/,HJút. A 
harez lcz4ijhlsa ntáii miut bitdifogoly az aradi várba hurczoltatott es u 
hadi törvény Bzek kötél áital valt> balálra i telte. MegkegyclmczeB következ- 
tében azonbttii ez ítéletiét 15 evi várfogságra változtatták át, melylxíl 8- 
evet leült* Szabadon bocsáttatásA után megyei szolgálatba lepett s maradt 
mindvégig A bai'ij- vármegye le vei tárnoka. Az elhunyt beesülctes, clfizi^- 
kcny ember volt, kire a kapsai kirándálásban részt vett tagtársak bizo- 
nyáru kétívesen emlékeznek. 

— Da, F£j&BrATÁi£ir LIsxlij tagtársunk a miilt hólian BcrlinlK- 
ment a közt'pkorí történet tanulmányozása czé^'ából. Ouuau Parisba s 
Lombniba utazik. 

— C^o?fTosj JAxosT, társulatunk tagját, a M, Rönyvszemlc érde- 
mes t^xerkesxtigét, a vall.- és közukt« tninistcr a M. K. Miizeuin kotíjv- 
tárához scgcdorn* nevezte ki, 

— Plsi-Otíi Kő3írvTÍRKoK. A nagy-váradi píisi>t»k követésre méltó, 
saép példát mutatott, mídöu váradi gazdag könyvtárában állandó könyv- 
támokot alkalmazott. Bunyitay Vínczc tagtársunkaty eddig b<f)f«nyéri 
plébánost tttt a BMgérdtnell Sftcrtncso^ bogj moit naár állandóan iro- 
dalmi taDiUmáiiToknak dli«l s feladatát : a Tiradi egybániMgye maliját 
m«dti&aii kidolgozhatja. 

— WatrancM^a llí>tt^ ki fLgye^a IfoCt IMAmIibí tandlmányaiTal 
nálunk otvai Mftiaetl^ a jelénkf w ^^ nagyabb nláflMáidiiii mnnkiii 


TARCZA. 189 

dolgozik, a vallás- cs közoktatási miDiszter a n.-szebeni jogakadémiához, 
hol eddig rk. tauár volt, rendes tanárrá nevezte ki ; ugyancsak W. most 
Budapesten tartózkodván >A pozsonyi békétől a bécsi békéig « czímü 
világtörténelmi tárgyú munkájához gyűjti a magyarországi vonatkozá- 
sokat az Országos Levéltárban. 

— RóMER Flóris tagtársunkat Portugallia királya a Sz.-Jakab 
renddel tUntette ki. 

— Dr. Szálat József irótársuukat, a »Magyar Nemzet Története* 
derék iróját a m. k. tudomány-egyetem a vegyes-házbeli királyok korából 

magántanárrá habilitálta. 

TüRTÉNETIRODALMüNK   IIJ^LTATÁSA   A   KÍÍLFÖLDüIT.  A  Syhcl-félc 

illistorische Zeitschriftt közelebbről megjelent 1881. második füzetében 
Mángold Lajos úr Magyarország 1879. történeti irodalmát mutatja be, 
a tárgyhoz mért keretben. Objective, s alaposan sorolja fel a csekélyebb 
jelentőségű momentumokat is; társulatunk folyóiratairól részletesebb 
említést olvasuuk. 

— Mezőtúri török oklevelek. Széli Farkas a » Közérdeke czímü 
karczagi új lapban » Adatok a török világbólc agy ügyesen öszszeállított 
tárczát tesz közzé, melyben néhány a XVII. században kelt nyugtat- 
ványt s bizonyságlevelet közöl. Jász-N.-Kun-Szolnok s Heves vármegyé- 
ket érdeklik e levelek s teljesen igaza vau a közlőnek, hogy Mező-Túr 
városa jól tenné ha a birtokában levő e korbeli levelek teljes gyűjteményé- 
nek kiadásával gazdagítná történeti irodalmunkat. 

— Rímelt Károlynak a pozsonyi prépostságról irt munkáját a 
»Magyar Sion« múlt évi folyamában »Zumbur« név alatt kitűnő tudó- 
sunk Knauz Nándor tüzetesen birálta. Rimely » Adalék az Új Magyar 
Sión 1880-ik évi folyamához« ezím alatt terjedelmes és kimerítő választ 
irt, mely kellő forrásismerettel irt munka, és szerzője históriai érzéké- 
ről tanúskodik. Ez egész polémia egyháztörténetünknek egy homályos 
és nevezetes kérdését tárgyalja, s a forrás-kritikának jó szolgálatot tett. 

— »Unoari8che Revük « czím alatt Hunfalvy Pál havi folyóiratot 
indított meg, mely a megszüntetett »Literarische Berichtec helyét fogja 
pótolni, s közvetítőül szolgáland a magyar tudományos irodalom s a kül- 
föld közt. Első füzete igen érdekes és gazdag tartalommal már meg is 
jelent. 

— Váradi Regestrum. Múlt füzetünkben írtuk, hogy Balássy 
Fcrencz a váradi regestrum kiadásával foglalatoskodik. Most erre vonat- 


190 TÁROZA. 

kozólag azt az érdekes hírt vettük, hogy Bunyitay Vinczo és Kaadra 
Kabos buzgó tagtársaink már két éve foglalkoznak ugyancsak a váradi 
regestrum kiadásával s már közel is állanak annak befejezéséhez. Bunyi- 
tay urat a bihari teriilet, Kandrát a borsodi érdekli. Adni szándékoznak 
nemcsak a Regestrum javított eredeti szövegét, hanem magyar fordítást 
is, az ügyesetek évszámának, személy- és helyneveinek reconstruálása s 
megyénként való meghatározásával, fejtegetvén egyszersmind azon kor- 
nak politikai, honvédelmi, egyházi stb. intézményeit, s ismertetvén jele- 
sebb férfiait, családait stb. Egyszóval igyekeztek feltárni azon tttkos 
világot, melyet a Regestrum, e csodálatos, Bartal szerint > aranyos c kis 
könyv rejteget magában, melyet annak eddigi fejtegetői csak alig sejtet- 
tek. Eljárásukról társulatunk martiusi ülésén szándékozik felolvasást 
tartani Bunyitay űr. Ilykép két Commentár is készül e munkához, mely- 
ről nemrég Vajda Gyula úr írt egy rövid tanulmányt. Nekünk az a néze- 
tünk^ hogy kdtfőtanűlmányoknak sohasem vagyunk tálbövében, várjuk 
mindkét részről ; kárát történetkutatásunk nem fogja vallanL 

— Waroa Lajos tagtársunk a síÁrospataki főiskolában theologiai 
tanár egy nagy szorgalonmial s szép forrás ismerettel irt munkát tett 
közzé >A keresztyén egyház Történelme. I. kötet. A reformatio előtti 
korszak. « A munkában kellő tekintet van a magyar egyház történel- 
mére is. Több mint 33 ívet foglal el, bevezetéssel s codex-szel ellátva: 
Az egész munka három kötetre fog terjedni. 

— Dr. Kek£kgtártó Béla, ismert történetírónk: Kerékgyártó Árpád 
üa, előfizetési felhívást bocsátott ki, melyre felhívjuk olvasóink figyel- 
mét, következő munkára : > A magyar királyi udvar a királyság fény- 
korában.« A magyar királyság mind kiterjedésének, mind hatalmának 
tetőpontját az Anjou-családból származott fejedelmeink alatt érte el. 
Nagyszerű mozzanatokban gazdag korszaka ez nemzetünk történelmé- 
nek, melyet minden magyar, kiből a nemzeti érzület még ki nem halt, 
lelkesedéssel és bizonyos magasztosultsággal keblében, fog olvasni min- 
denha. Két fejedelem idézte elő e fényszakot, kik alatt egyszersmind a 
magyar fejedelmi udvar is szokatlan fényt kezdett árasztani maga körül 
s oly kitűnő szellem lengette azt át, hogy elsőséget vívott ki magának 
az összes európai udvarok között, mely elsőségnek azon időben mindenki 
elismeréssel is adózott. E fényes udvart egész terjedelmében föltüntetni 
czélja e mÜnek, mely a nagy közönség számára van írva és melyet az — úgy 
hiszem — élvezettel fog olvashatni. A mü terjedelme 10 — 12 ív leszen ; 


i.'jtí 


TÁRCZA. 191 

előfizetési ára 1 frt o. e'. (díszpéldány 1 frt 80 kr,) melynek legczélszc- 
rübben postautalványnyal történendő beküldése után, az bérmentve fog 
mindenkinek megkUldetni. Gyűjtőknek 10 példány után, egy tisztelet- 
példánynyal szolgálok. Az előfizetési pénzek négy hét alatt a szerzőhöz 
(Budapest zöldfa-utcza 37.) küldendők. 

— A >SzÁzAD0K« f.évi I. füzetében téves értesülés következtében azt 
irtuk^ hogy az Akadémia könyvkiadó bizottsága az I. sorozatba Thierry 
Augustiu s nem Thierry Amadé egyik munkáját vette fel. Azóta hivata- 
losan értcsittettünk, hogy a bizottság csakugyan Th. Amadéénak fogadta 
cl egyik munkáját és pedig ennek »Tableauderhistoireromaine« czimüt. 


A M. TÖRTÉNELMI TÁRSULAT PALYAKERDESEL 

Társulatunk f. évi  febr. 3-án  tartott vál.  ülésében két pályakér- 
dést tűzött ki. 


Kívántatik a magyar királyok udvartartásának leírása 1. Mátyiis 
uralkodása kezdetétől. Buda bevétele 1541-ig, eredeti kűtforrások 
alapján. 

A jutalmazott pályamunka 20 {it '^^^ ^^^^^^^^ ^ azonfelül a »Szá- 
zadokc-ban fog megjelenni s itt a rendes díjazásban részcsíttetik. 

II. 

Adassék a hazai régibb (1790 előtti) történetből, a nemzeti élet 
bármely terén feltűnt — a pályázó által tetszés szerint választandó — 
személynek^ kátforrási tanulmányon alapuló egyéni jellemzése, a mely- 
nek terjedelme egy nyomtatott ívnek felét meg ne haiaája. 

Jutalma 20 J!^, s a jutalmazott pályamű a » Századok «-ban fog 
megjelenni. 

Mindkét kérdésre a pályaművek bekötve, idegen kézzel írva, lap- 
számozva és a szerzők nevét rejtő jeligés levélkével ellátva 1882. jan, 
31-ig a titkár hivatalhoz (Budapest. IV. Egyetemi könyvtár) külden- 
dők liC. 


192 , TÁRCZA. 

TÖRTÉNELMI KÖNYVTÁR. 

— A Limes DACICÜS felső része. Torma Károly. 1. tagtól. Hat 
fametszettel 8 egy térképpel. Budapest, 1880. M. Tud. Akadémia köiiyv- 
kiadú-liívatalábau. 8 r. 134 lap. (Értekezések a történelmi tudományok 
köréliöl. IX. kötet. II. szám.) 

— A BÉKÉSVÁRMEGTEI RÉGÉSZETI ÉS MÍV£LÖDÉ8TÖRTÉM£LMt 
TÁRSOIiAT évkönyve. 1879/80. Szerkeszti Zsilinszky Mihály társ. főtit- 
kár. VI. kötet. Békés-Gyulán, 1880. A Társulat kiadása. 8-r. 224. 1. 

— TÖRTÉNELMI ÉS RÉGÉSZETI ErTÉSÍTÖ. A délmagyarországi 
történelmi és régészeti társulat Közlönye. Az igazgató-választmány meg- 
bízá8ál)ól szerkeszti Pontelly István titkár. VII. évf. 1. füzet. Temesvár, 
1881. 8.r. 2 tábla. 16 1. Tagdíj 5 frt. 

— HÉBER KÚTFORRÁSOK és adatok Magyarország történetéhez, 
írta l)r. Ko?in Sámuel. Budapest. Zilahy Sámuel. 1881. Ára 1 frt 50 
kr. 8 r. IG8 1. 

— A ROMÁN NYELV LATINSÁGA. írta Goldü János, aradi fögym. 
tanár. Arad. 1880. 8 r. 50 1. 

— A KERESZTYÉN EGYHÁZ TÖRTÉNELME. írta Warga Lajos, 
sárospataki theologiai tanár. I. kötet. A reformatio előtti korszak, vagy 
a katliolieismus fejlődése, az egyház egyetemes uralma és hanyatlása. 
1881. 8 r, 529 1. Sárospatak. Kapható Pfeifer N.-nál. 

-- Adalék az új magyar Sión 1880-iki évfolyamához. Po- 
zsony. 1881. 70 lap. (Rimely felelete Zumburnak.) 

— Ungarische RevüE. Herausgegebeu von Paul Hunfalnf 
1881. Budapest. Franklin- Vérein. 8 r. I. füzet 88 1. 

— Weiszkirchen in seiner Vergangenheit ünd Gegek- 
WART. Naeh bandsehriftlicheu Quellén geschildert von I^eofütard Bokm, 
/weíto gi&uzlioh umgearbeitetc und vermehrte Auflage. Mit zwei PlSnen. 
Ung. — Weiszkirchen, I88I. 8-r. 305 1. 

— OestERREICH und DAS Reich im Kampfe mit der frauzösi- 
si'hou Hovolutíon. 1790 — 1797. H. Frciherr Lang^-erth von Simmrr. 
Li|K»8e, E. Biddor. 1881. 2 kötet. Nagy 8^ 65 ív. Ára 18 Márka. 

— MittheilUNGEN des Instituts fúr oesterreichische Geschits- 
forschung. Untor Mitwirkung von Th. Siokel, M. Th.^nsiug und H. R. v. 
y.ol^sUTg rt»digirt von E. .VwA//írtrA»T. II. Bánd. l.Heft. Innshruck. 1881. 
8 r. I7tí I. 


A  SZÉKELY  KÉRDÉSHEZ. 

Jelasi^. Sokai újra kell ttmnlnuHk. 


TIT. 

S/>abó Károly a nyelvbeli döntíj vfilas/t nem eléggé mél- 
tmtTJUii isroételye bizonykodik, hogy >a Bzékdijeknék hún-sct/tha 
fTtdtUiseg^t hrjrégihh hazai krónikáink a nemzeti hagyomány 
után hirdetik^: boz2á tevén, hogy aiiüak *hite a székel Í8eghe}i 
gcÉ4{zaJok hosszú során át meggyőződéssé t'dlt,^ (ü, o. 336. lapján.) 
8ök van ebben a kimondásbau, mi fejtegetést követel, hogy bls- 
suk, álUe a'/ a sok, vagy nem? s ha nem áll, hogy dobjuk vala- 
hára el, ne űzzünk többé vele szemfény vesztési történelmi irodal- 
niutikbau* 

EUiször^ mit jelentsen a hun-sryfhn y Azt-e, hogy a hónok 
Horodotus-iéle skythak, vagy csak azt^ hogy a bánok olyan isme- 
retlen nép, milyennek a skytbílkat tudjuk, mert ezeknek nemzeti* 
ségéi se a görögj se a római írók tudósításaiból eddigelé megba- 
táro^i nem sikerült. Mit értsíink tebát a hnn-scytha szí3n? 

Nag>* János, ismeretes munkájában, azt akarta bebizonyí- 
tani, hogy a hunok Herodotns-féle skythák. De Szabó Károly 
megvallja, hogy lehetetlenség a hunok skytha származását bebi- 
zonyítani. Ámen ! mondok erre ; a hún-scyika szónak, ebben az 
értelemben, hogy a bnnok a skytháktól származtak, ne legyen 
tfikbé helye a magyar történelmi irodalomban. — A hnn-scytha 
BEÓ azt is jelenthetné, hogy a bánok olyan ismeretlen nép* milyen 
112 ij'odulmi bírö skythák. Minthogy ez a jelentés k csak zavart 
okozna^ tebát ebben 9M értelemben se legyen többé helye a ma- 
.Ss^áscadok.  1881. TIT fffyct. 13 


1 94 A SZÉKELY 

gyár történelmi irodalomban. Csudálkozom is azon, hogy Szabó 
K. még használja, miután meggyőződése szerint a székeliek 
hunok, tehát ezek a hunok olyan magyarok, mint a székeliek. 
Én legalább, ha ez bizonyos, mint Szabó K. meg van győződve, 
nagyon őrizkedném a scyiha szóval kétséget támasztani az álta- 
lam vélt történeti bizonyosság ellen. Ezentúl tehát scytha már- 
tás nélkül osak hunokat és székelieket tálaljunk fel. 

Másodszor^ még nagyobb figyelmet gerjeszt ez az állítás, 
hogy a székeliek hún eredetüségét a legrégibb hazai krónikák a 
nemzeti hagyom dny utdn hirdetik. Miután eléggé világo- 
san kifejeztem,*) hogy minden hagyománynál és históriai mesé- 
nél az a kérdés ötlik fel magától : vájjon igazán a nép emlékeze- 
téből támadott- e, vagy csak az írók okoskodó véleményéből 
származott? más szóval: vájjon a hagyományból merítette-é az 
irodalom, vagy megfordítva az irodalomból jutott- é a mese a nép 
közé s úgy vált hagyománynyá ? — S miután egynéhány példáját 
is hoztam fel annak hogy históriai mesék az irodalomból men- 
tek a nép szájára : szinte csudálkoznom lehet, hogy Szabó K. 
oly könnyen fújja el a régi nótát. Tudván pedig, hogy még sokan 
járják, kell, hogy világosabban de bővebben is szóljak a hún 
monda keletkezéséről. 

Nemzeti hagyománynak nevezi Sz. K. a hún mondát. Lás- 
suk. A krónikák szerint a hún nép két részre szakadt a Krim- 
hild-csata után, a kisebbik rész, székeli név alatt, Erdélybe buj- 
dosott ; a jóval nagyobbik rész Csaba vezérsége alatt visszatért 
Skythiába. Ez a két rész négy és fél századig egymástól elválva 
élt volna. Tehát kétféle hagyományt kell keresnünk, az Erdély- 
ben maradt székelieket, s a Skythiába visszatért magyarokét. A 
nemzeti hagyomány ennél fogva, habár egy forrásból fakadt is, a 
mikor t. i. a hunok még nem váltak volt el egymástól, mint szé- 
keliek és magyarok, azután két külön mederben folyt ötödfél 
századig. Ebben a két külön mederben mindenik ág okvetetle- 
nül a talajából külön-külön részeket hordott magával. A székeli 


*) Legelsőben a Vogul főid és nép czíniü munkám (Pesten, 1864.) 
352. lapján, — mely munkát nem igen ismernek historikusaink ; — 
Asntán a Székelyei- czímíi e'rtekezeeeni ^Budapest, 1880.) 70. stb. lapjain. 


KÉRDÉSHEZ, 


195 


bűnök tehát bizonyosan egyes részeket Rzötiek bele a hagyo- 
mányba azokból a történetekből, a melyek 450-tril íbgva 890-ig 
Erdélyben és a batái'os tartományokban estek meg. A ki azt 
tagadná, aanak nincsen helyes' lel fogába a monda vagyis hagyo- 
mány szövodeséroh — A magyar lumok is, ugyanannyi ideig 
Skythiábau tanyázvánj okvetetlenül hasonlóképen egyes részeket 
825ttek bele a mondába azokból a történetekből, a melyek még 
azon idó alatt Skytbiában estek meg. Ezt sem tagadhatja, a 
kinek a monda vágyig hagyomány szövödéséröl helyes felfogása 
Tan. Mert a monda-szövödésnek is megvan a maga természetes 
módja, mely alól nincsen kivétel. Az egy forrásból fakadó ma- 
gyar monda tehát két külön mederben folyván ötödfél századig, 
okvetetlenül külön-külön történeti ragadványos idomban tüunék 
fel, ha a krónika elóadása állana. Azonban mit mutat nekünk a 
>uemzeti hagyományt? Ef/y ragadványos idomot, azaz effij tör- 
téneti mederből fölszedett részeket, de jnutat ezeken kívül föld- 
rajad és állati nevekot, melyeket abból a mederből nem szedhe- 
tett fel. 

Azon földrajzi nevek : Dentia, Mogeria, vagy Dentunioge- 
ria, Baskardia; Jorianok orsz&ga; továbbá Togota, Irkania, 
Etnl folyó nevek ; éjszaki tenger. Azután állatok nevei, mint: 
nyuszt, és kerea^en madár, raelynck a *ucmzeti hiigyoniány<E 
német nevét is tudja, hogy ^ jíigerfalk* = vadász sólyom, Ezek 
a földrajzi és állati nevek a magyarok ös hazájának emlékezetei, 
8 ezek igazán sajátjai a magyar hagyománynak. Lássuk a törté- 
neti mederből fölszedett részeket, 

A mí króuikáink Attilával kezdik meg a hűn történeteket; 
krónikáink szerint Attila hozta ki a hunokat Skythiából Pan- 
oiába. Miért nem megyén hátrább a krónikabeli hagyomány? 
Ha a magyarok hunok, s ha ezen magyar hunoknak nemzeti 
hagyományuk lett volna, eme híigyomány legalább annyit vagy 
hasonlót tudna, a mennyit és a mifélét Jordanis beszél Attila 
eludeirftl és a korát elózu hunokról. — A krónikái elbeszélés 
ftokal fiíglal magában, a mi a történetekkel ellenkezik, tehát köl* 
tfiménjböl van véve, még pedig olyan költeményből, mely nem a 
Bkytbiába visszabujdosott magyor hunok között, hanem germán 
népek közt támadt.  Maga az Efhelc név a német  Etzeli  adja 

13* 


p„. A BZEKKLY 

viss/ii, it p»»i»K ^''^ 1^^*"^ irodiilmi uév Attila lóvén, melyet erede- 

iii'l)l»nrk kell tartamúik.  A való történetekkel ellenkezik,  hogy 

Attila  IWulán  lakott, s hogy  ennek a városnak  vemet nevet 

vKt/.oU)urg«-ot  parancsolt volna adni, mely  nevet azonban a 

híuiok nem fogadának el, mert Sk Budánál' nevezik a várost. Az 

Ftzvlbiirq csak  német  költeményhnl való. mely  Attila halála 

után  keletkezett, amelyben n Skytliiáha ris«:íil.nido5ott  hún- 

magyaroknak semmi részök  nem h*he.;. — A ^-ú:  ilnt-netekkel 

ellenkezik, hogy a berni Df-rrf.. :.  iirtUiJiisuuu Thi.:"- <. Attilának 

fö-fö embere volt. holott ez?. T^f-;^u rií^-uhrk .x-x -tv.'. Attila 

halála után születtrtt. -^ :. k .It^rr-í^ií -.   -í^í^ imuit:i  i.3i»5) után 

juthatott  bele.  Ea>zffi:.r.:  -r^rri  -- >ííü t VI.  szúzaJ  végén 

vaí'v a Vll-dik -'ie-:.  "t^n-r-n-t^*   «».ü.  ■ Lásd a J»íiryzetokben 

idézett 111:11. t^isi^ fi:  ■-'• ?íJ?^*'-  fi->^»i"ki^lJ^*ii  'ílkMike/ik a tör- 

ténetrkk-'.  fo"  r^  «?'?:»"••>  Hi>iK»ív  ')OL'sát(jrta volna Attilát 

T»^^^,_.^v^  .^. ■--^^^..■s-:.-. '■.-»?  :'M \ iöiUnnijiiyH], iijintho^y Theo- 

^í ._\.'^.-^- .xi , "-i-*.í  ^'.t'W^i-.i   iinjLt az ariansá;j: tjlaízorszáirba, 

.^.v^_ ÍJ<T ■T^<'»''  >  T  i\i  V'i'.'Oiiurikuak 'ja.j:ys.:eril sír-emléke 

,^.  A. ^>-  " ■■'^'^:**-**'^'-*- -^ilí-'ulitízik. boiiy Attila Argentínát 

_.-.^.^-^-.-.-r^ s ::-. >>^\-.!  alait.  :i:iüak is \i-m^:l  uevet  adott, 

.<— .^Vr.: "■''  "*■   * ■"'■^'  ■^vre>.ítii:-k-.isLLL járhat rajta az út, 

.. ^-,....^j - V--' '^■^» xi-«.'ii'js ul^iu*;'!: jtu-x'i-dLek tűnnék fel Attila, 

r^s <>>.S'-'^'   -oiuv^.*. 'la^yomáijy .-riak  hinnők, a mit a krónika 

. . , Sísíw"  v^;'» ■ '-*t 4ví\'-beri ttce az a veszedelem, a melyet a 

... :»..^.  t>T':?«t^«?  \ to:i-ot'u  jlliait Attilának tulajdonít — A 

,^.. -,;^-; iv.vkVjí  .-/.ctikczk. Loiry Attila Kölnben 10 vagy 11 

v«í.: v í^v .i^rr*v.aiott össze. Oly ízetlen mese az, milyet csak a 

c^'h.'^í.^tm 'v\wr korxfiak ha^rvmáza izzasztliatott ki : de a Skv- 

:>.\í^i »*>aw'cix*<vJo5>oti hiin-magyarságot ilyetén :^nemzeti liagyo- 

tí.^v* 'i^'iK**^^-a  mOij S/abó Károly is képtelennek tartja  A 

^vítM»*^ moifvUkoItemöuy azonban általkél a skandínávoklioz is, 

^ Xii .i'.5 .^'- ojsLíski uémotoktöl vévén által, mintegy tovább fiizik. 

V *kíiW\líu.u  Attila euuél fogva Sintathiiw, néha .SVía-ban szé- 

l^x wci* ü Skandináv  Húnaland nem egyéb, mint Sfixahindy 

5WC** oj'wak-^M^iJí^lt Németország, a későbbi Westphalia, a mely- 

)k^*iA S.H^!íí  ^^Sus.^it'i  vala hires  város a középkorban,  Brenia és 

MMn'^tx'i'  mollon.  Kzeii ván>sok  kereskedése a skandinávokkal 


KííKnfcHiiKJi:. 


197 


|cS3elc5/.Ió ;t í^riiiiiiii kHluuiriiyiirk HtkoltÖKOsét Skau(lJu;'iviú.biL, ^ 
\itl úgy iilukult meg, hogy ^Sun tt-oi (Soest) tettig Attila székliu- 
^Susut var iiöfudhstadhr tlia Attila koauugs = Susat 
rjila Atiilíi kinVIyfíak fuvíirosa.*: ^) 8 ez nz Aitila-köUcméajuek 
[átköltuzése Skíiudiiiáviába a magyar krónikában is moghitszik, a 
fliol ez eluioüilja, hogy a kuhii ^/Jizek lookiökléso utau Ethele 
Tburíugiálni mentes miutáu ]»nacuiiibau udvart tartott, a dánok, 
liOH' egek, frízek, litvánok os prutéuok elleo nagy sereget reudele, 
líikrt meggyőzvén és megah'tzván, inegbödoltatott. ^) A magyar 
I krónika Soest (Susai) helyűre Isnacumot iem, 

A való törtóuetekkel ellenkezik, hogy Attila a hurguudiai 
jKriiiihildet (kit a krónika prineipinsíi Germaüiae*nek nevez) 
liiüül birta, « hogy huhUa után ez a Krimhild okozta a uagy hun 
ivérontást; a melyből 3UU0 hfui Csíkba, a tubbije pedig a régi 
[Skythiába nienekült, — Nem folytatom, mert ezekből h vihigo- 
ls*aü liUjuk, hogy krónikáink Attilája nem történeti, hanem költe- 
|m6njn aluk; de azt is világosnál világosabban látjuk, hogy ezen 
Iiagyományr melyből a költemény szőve vao, nem magyar iiem- 
beti, hanem germán nemzeti hagyomány, mert a mit folyójának 
[íiuHlréból l'elszedett^ germán tórténetekböl való* Ez m Szabó K, 
rieviszte nemzeti hagyomány tehát se az Erdí'*lyI>ou guggou filö 
[«3tfkelieknél, se a Skythiában tíj])renkedü magyarok között nem 
Itámadhatott, minthogy olyan medernek ragadmányait mutatja, 
[jiiely messze vala mind Erdélytől mind SkythiátóL 

Attila hatalmas személyisége nagy benyomást gyakorolt 
[volt nemcsak a két római birodalom népeire, hanem a germán 
[barbárokig is. Az alakját hamar i^lkapttt a tarkázó monda, s 
IGalliában, azaz a mai Francziaországban, alig van város, melyet 
[Atilla el nem pusztított volmv. Sok szent menté meg ugyan 
rődette városát Attilától, így Sz. T^upus Troyes-t, Sz, Genovéva 
Pári»t, de legtöbb galliai városnak se szentje se katonája, nem 
[lévén, azok mind elpusztulának. Kég porlott már Attilának teste 

') I>Íű Níl1ungrL8í)gJi  uutt ihus  Níl>ehiugeuUeil.  Eiii  Heitrag znr 
iGt'&cttiebte dcr deut^ihi'n  llddcngttgc.  Vnu  A.  Rnsznuiiin.  Hcilbroun 
i^TT  A 14—24, lapjain. 

Sitnou  do  Kt*za  Eudlidiernél, n  95,  Upján; Chrouicon  Bu- 
iLiuVf IVvdhradcacky ktndiUiibaa, ti 23. Inpján. 


dk 


*rffei 


198 A SZÉKELY 

az ismeretlen sírban, midőn a monda Isten ^ostorának dicsöitvén, 
félelmes alakjával a népek képzelődését ijesztgeti vala. A germán 
népek pedig mondai történeteiknek főhősévé tevék. Attila fairé- 
vel teli vala mind a latin, mind a germán világ. Határozottabb 
költői alakot teremtenek belőle a Nibelungok, melyeket 970 — 
985 közt Piligrim, passaui püspök szedete össze. Piligrim, Gejza 
nagyberczeg kortársa, a magyarok térítése által püspökségét a 
magyarokra is kiterjeszteni óhajtá. Attilát tehát úgy festik a 
Nibelungok, hogy Géjzát ismerhetjük fel benne. Azért lakik 
Attila Esztergomban, ez a Nibelungok Etzelburg-ja ; azért ked- 
vez Attila a keresztyéneknek, sőt ő a uibelungeni hősök közt a 
legemberségesebb alak. A Nibelungok első szerkezete latin nyelvű 
volt; ezt 1140 tájban egy osztrák lovag, Kürenberger, német 
nyelven dolgozá fel; egy másik német átdolgozás 1160 tájban 
őn meg; de csak két újabb szerkesztés, 1190— 1200-ból, van 
meg, a mint a német tudósok találják. 

Akárki szerkesztette is az első magyar krónikát, előtte tudva 
valának az általános Attila-mondák, tudva vala előtte a Nibe- 
lungok költeménye is. Mert a krónika a hunok történeteit Atti- 
lával kezdi, s a nibelungeni katastrophával, a Krimhild okozta 
vérontással, végzi. A magyar krónika nem tud semmit az ava- 
rokról, mert a Nibelungok által a hunok kertilének az előtérbe, 
kapcsolatban azon helynevekkel, a melyek az V. században nem 
voltak még ismeretesek, hanem csak a második ezrednek első 
századaiban váltak azokká. A nyugati krónikák (Pertz kiadásá- 
ban) az avarokat sokszor nevezik hunoknak, de országukat még 
többször Hunniának. Nagy-Károly rendesen »coutra superbissi- 
mam gentem Avarorum in Hunniám* indítja hadseregét. 
Ellenben ugyanazon krónikák a magyarokat mindenkor ungrij 
ungariy soha nem huni névvel nevezik. Azon körülmény, hogy az 
Annales Alamannici, Annál. Sangallienses, Weingartenses, Augi- 
enses, Colonienses, Fuldenses, Ekkerhardi IV. casus S. Oalli 
a 925. 933. évről ungri-nak] — az Annál. Lobienses, Winbiir' 
genses, a 918. 928. 1037. 1042. 1047. évekről ungari és ungarü- 
nak nevezik a magyarokat, világos bizonyíték arra, hogy akkor 
ezen külföldi írók a magyarok huniságát még nem ismerik vala- 
Bölcs Leo, Constantinus Porphyrogenitus sem hallanak semmit 


KÍ:RI)fesiíK7, 


199 


l^ríl  hutíistigáiól, pedig ha valahol, KonstaDtiuápoly- 
lian fli' k volua a magyar követek, hogy a magyar nemzet 

a hunok utódja és öríiküsü, — Söt Consi;iüthiU8 amr királynak 
hmi Attilát, oly homályos vala ott akkor a hun emlékezet. 
Azonképen a prumi apát, Regino^ Árpad kortársa, m f/nitprand 
az olasz királynak követe KonstantiDápolybau Constantinus ide- 
jében csak ungri-nnk tudják a magyarokat így Sz^-Bt^no is, ki 
Tiltván alatt, lOOG— 1007-ben, egész évet töltött az uufjrok'U&V) 
Tehát azon külföldi források, a melyekből az első tudósítást 
ineritjük a magyarokról, nem tudnak semmit ezeknek húniaágáról, 
nyilván, mert soha nem hallak azt senkitül, pedig mindnyájan^ 
azon kornál fogva is, a melyben éltek, készséggel íogadák el a 
történeti meséket és genealógiákat. 

Az első magyar legendákban sincsen nyoma a magyarok 
hAuiságáuak. Különös figyelemre méltó a következő körülmény. 
B^Smában lOOO-tájban bizonyosan tudják vala, hogy Leo pápa 
elfordította Attilát, hogy Rómának ne menjen ; a monda lehető- 
leg kiszínezte a történetet 11, Sylvester pápához István követ- 
sége megyén koronáért; az angyal maga jelenti bé a pápa 
almában, hogy iCrastina die, prima diei liora, hjnotae genti:^ 
uuncios ad te venturo:^ esse cognoveris, qui suo duci coro- 
imm a te regiam cum benedictíonis apostolicae muuere flagi- 
t4ibant.< Az angyalok azon időben nagyon jól ismerik vala 
a legendákat és mondákat: hihetjük-e, hogy ezen angyal, ismer- 
féü a him-magyar mondát , elmulaszthatta volna az ignata 
l^iu-t a hunokhoz kapcsolni, b >dux«-át azon Attilától szár- 
nmsottiiak mondani, a ki hajdan a pápa kértére nem ment 
llfimának^ h a kinek utódja ime nem hadsereggel, hanem kérés- 
sel fordul ama pápa utódjához ? Szebb tárgy alig akadhat monda- 
ragr legenda-ífzövésre. De mert az angyal nem tudta, hogy 
a magyarok hunok, s hogy István Attilának utódja: azért meg 
lehetünk győződve, hogy ezt a mesét sem István udvaránál sem 
Rómában még nem ismerik vala. 

itihelyt azonban a nyugati vagy latin írók az elsÖ megdöb- 

*} »Certe tlieö et meuscs jam cümplevít íiueger aauus, f^uod ubi 
•tfa sedinius, Cngrus tlinii&imQar, irjti Kruuo. 


2üö 


A SZÉKELY 


bout'sböl, mely üt a iiiiigyarok iiierrsz iM-csapássii okozUik volt,^ 
feleszméltek, külíjiiöseu íi Lecbi győzelem utáu, s békés közleke-í 
dós kezdődött a magyarokkal, azoa irók az idegeu új uép szárma- 
zásairól is okoskodui kezdenek. Előttük tu íivarok liunuk valáuak, 
mert Attila országában tanyáztak volt: miért nem volnának a 
magyarok ia hunok, \mz azok is Attila országúban ölnek. Az 
avarok ismeretlen nyelvű nép vala ; a magyarok Í8 ismeretlen 
nyelvű oép: vij bizonyság arra» bogy csí^kugyan lu'inok. S mri.st 
indulnak meg a keresztes badak is Magyarorözágon keresztül ; a 
Jíibelungok mind latin mind német szerkezetei ngyszólván kéz- 
nél Yulának. A hunok emlékezete megújul ; a régi Himuiábao 
lakó nép föltetszik a keresztesek előtt, s azon vélemény terjed 
el, bogy a magyarok is buuok. Már az egyik német krónika meg- 
tudja, bogy Salomon anyja Attila kardját Ottó bajor rokonának 
ajándékozta oda, mely babUát okozza annak, a ki viseli.') Ez 
clsö sarjadzása a bun mesének, a midőn a külföldieknél felkap: 
de a magyarok előtt még ismeretlen, mert az Attila kardjá- 
nak elajándékozását semmi magyar legenda vagy krónika nem 
említi meg, Korűiitsera vala tebát ezen mese már 1063-tájban 
hivatalosan elismerve, mint Marczali véli (A magy. történet 
kütföij 32. lapján). 

Most kezdik német papok a magyar nemzet eredetét is 
kutatni. Három forrás Tan elottök : a biblia, a Nibelungok és 
néhány igazán boni vagy magyar emlékezés. 

Dentia, Mogeria, a jorianok birodalma, a uyasztok^ vadász- 
sólymok, továbbá az Etelén kivűl isnieretlene!d> folyók, mint 
Togota, Hireania, ezek a boni emlékezésből származnak, melye- 
ket az akkori tudósság Skytliiába helyez vala. Mert a magyarok 
Skythiából jöttek ki. A Nibelungok az Attila viselt dolgait ének- 
lik: tehát Attila is ugyan abból a Skythiából bozza ki a huno- 
kat; Almos és Árpád Attila nenizetségéból való fejedelmek. 
S ott van a biblia, mely az emberi nemnek eredetét és szétterje- 
dését adja elö; Attilát tehát azon bibliai személyektől le kell 
származtatni, a mi nem is nebéz. Nimród, Gog és Magog, azután 
Hunor és Magor töltik ki a nemzedéki sort. S ezzel a magyar 


') Lanibertus Hereteldciisis, anao 1065, 


KpAiüitsnKz 


SOI 


ir6tliku iK'Ut knvrt »:i v.uiuin kurszriiilirut : í;,'} ki [)<'/>U.'k a 
'középkorba II a üépek ti/Zirumzúbí srit^séil miudeiiUtt. A magyar 

krónika biztos földre is helyezi a történeteket Attila előterem 
lunjüival Piiiiíjoniábaü: úgy rlc PMnnoma a rórnaiak«j vala, 
I Tehát egy romai vez«>r, MacriouB, szövetkezvén az ularaaim Det* 
IréTel, jöelleiicbeahuüoknuk, sugjaöííjsou helyeken hozsca keresjs- 
[tül a seregét, a melyekeü a Nibeluugok burgundjai jöttek Attila 
1 birodalmába.  Némi  összezavarás  esik meg «z  ausztriai  7\dn 

(Tolna) én a magyar Tolna között, de ez nem válik kárára a 
[tneséfi történetnek. ANibehingok Attilája Esztergomban (Géjza 

ujigy fejedelem székbelyén) lakik, qz az ElzeUmrg, máskép »zu 
! Gran,< Mikor a magyar krónikának ezen szerkezete alakult a 

melyben ICézai Simonnál, Márknál *'^s a budai krónikában talál- 
I jttk, Esztergom  neni vala  többé királyi  Süék, mert az árpádi 

királyok költözködok : de a Buda név lett már nevezetessé, mert 
jO-budáü a XIL Xlll: században bizonyosan több római épület 

romjai valának látbalók, mint ma. Esztergom helyett tehát a 
ficrónika Budát teszi EfzMurggéi, s tudván a római históriát, a 

Tíomnlus és Kennis történeteit Attilára és öcscsére alkalmaz/a^ a 

lileda nevet is Budára változtatván el. Ilyetén szabadsiiggal 
[szerte élnek a középkori krónikák. Minthogy a magyar krónika 
[clött a Nibelungok forogtak, azért alkalmazza a katastrophát, a 
ÍKrimhild okozta vérontást is, a magyar történetekre. »Istud est 
1 prelium, í^uod Hunni (azaz  a magyarok) prelium Crumhelt us- 

(jue adimc  nominantes vocaverunt,<(  Ezután vége van a hűn 
f uralkodásnak a mai Magyarországon^ söt itt a hun név is elenyé- 
szik* Mintegy ölödfél száz év múlva jönnek elö a magyarok. A 

krónika tehát kénytelen azt a nagy ismeretes eseményt, a magya- 
[rok idejöttét, a hunokkal kapcsolni össze, hisz azok a hunok utód- 
Snika meggyőződése szerint. Hogy teszi azt? 
való történetek szerint Honorius cáászár 425-ben halt 
[meg Konstantinápolyban, utódja lévén ifjabb Theodosius, mig a 

nyugati birodalomban IIL Valentiniauus uralkodik. Attilának 
I 433— 453-ig ezen két császárral, ifiabb  Theodosiussal  meg IIL 

Valentiniannal, vau dolga, Valentiuíannak húga Honoria, kit 15 
léfes korában Avtjunia rangra emelnek,  hogy férje ne lehessen, 

mert alattvaló nem méltó az Augustához. Azonban mégis belé* 


202 A SZÉKELY 

szeret Eugeniusba, egy udvari emberébe. Ezért az anyja, Piacidia, 
Konstantinápolyba ifjabb Theodosius imádkozó leány testvérei- 
hez küldi, a kiknek társaságában 12 — 14 évet tölt. Megunván 
ezt, s boszút akarván állani a sértőin : egy bizalmas emberétől 
gyűrűjét küldi el Attilának, mert jegyese akar lenni. Ezt felhasz- 
nálja Attila, midőn Gallia ellen indul, Honoriát mint menyasz- 
szonyát és kelengyét követelvén Valentiniantól. A megijedt Valen- 
tinian egy férjjel esküdteti meg Honoriát, s azután befa- 
laztatja. 

A magyar krónika Honoriát Attila feleségévé teszi, a ki- 
től Csaba születik. Ez a Csaba a Krimhild-csata után 15 ezer 
hunnal Honorius-hoz, görög császárhoz, anyai nagyatyjához, 
menekül (Honorius pedig már 423.ban, tehát 30 évvel Attila 
halála előtt meghalt- volt), s onnan Skythiába tér vissza. Az első 
magyar krónika, s utána Kézai és Márk, nem tudnak egyebet 
annál, hogy a Csaba hunjai Skythiában vannak, a honnan majd 
Almos vagy Árpád alatt jönnek ki Attila örökjét elfoglalni. A 
tudós Bonfinius szerint a hunok, az előkelők ösztönzésére és a 
visszamaradottak írásai és emlékezése által indítva, szánják el ma- 
gokat az új kiköltözésre.^) íme Bonfinius Írásokat is említ már 
Ennél még többet tud Székelyi István. »A magyarok ez eszten- 
dőbe (888) esmet kiindulának Scithiából, két dolog indítá fel. 
Első, a Csabának, az Attila fiának testameniomay a ki innét oda 
ment vala, ki mikoron meghalt, a Damasek Istene kiszelíté ököt, 
hogy ha megsokasodnak, esmet a Pannoniának földét elfoglalnák, 
és boszút állanának az atyjának, az Attilának, ellenségeiről. 
Második indítá őköt az álomlátás. < 

Vájjon mind ezt a nép hagyományából eredetinek bigy- 
jtik-e? Másfelől azt sem kell gondolni, hogy az irók szándékos 
hazugságokat koholtak ki. Valami, akár helynév, és ahhoz ragadt 
mese — mi legtöbb mondának a foiTása — akár tudós emléke- 
zés vagy okkeresés ejti csalódásba az irókat, s készülnek tarká- 
nál tarkább, szépnél szebb mondák. Hozzájárul a valhisi indok 
is. Ha Almos  Attila utódja,  mind  Almost  mind Attilát össze 

*} Uuni et majoruin bortatu ct eorum qui remauseraut lit&'h, r/iano^ 
r'fi^jw pariti . . . itoruiii eniigrarc couátituunt. Decas I. liber IX. 


KkliütBlíKZ. 


203 


i a bibliai személjekk*?L Az elsu kruniki vagy író 
Pg V . : _ li mondja el, amit szükségesaek tart: egy utána követ- 
kexö majd bővebben és szebben adja elö. * Egykor, midőn egy 
yalaki Attilától megkérdette volna axt, hogy (í honnan vagy kitol 
tudná, bogy Attila a nagy Nimródnak az unokája volna, így felelt : 
Tatárországban az 6 eltinek írdstban histurice le volna írva és u 
Í8 ax 6 eleivel onnan tudták. < így írja ezt Lisznyai Pál, debre- 
eateni schólamester 1692-ben, Lám, Bonfiuius hun írásokat emlí- 
tett volt; Székely István már a Csaba tt^tame^itomát és Damasek 
istent ismeri; Lisznyai még többet tnd, azt t. i. bogy valaki 
(most mondanánk: egy »Interviewer<r) Attilát magát kérdőre 
vonta 8 tett feleletet tőle, A tudós Bonfinius azonban szinte túl 
tesz minden krónikás fecsegéséu. O az avarokat nevezi és tartja 
magyaroknak^ s a mi még hihetetlenebb, az avarok megjelenését 
Ííagy-Károly idejébe, a lombardok legyőzése utáni harminczkette- 
dik esztendőbe teszi. Bonfiuius szerint Nagy-Károly U-Budát, a 
hol a magyarok királya, Csaba, székel vala (ubi Cbaba rex Un- 
garorum residebat) veszi meg, Osaba tehát avar-magyar király 
volt. Ilyen históriai kritika divatozik vala Bonfinius, Thuróczi, 
tehát Mátyás király idejében, 

A raagyur krónika, a Nibelungok által indítva, a hunok 
uiúdjainük vélvén a magyarokat, azért vala kénytelen kapcsot 
keresni ez utóbbiak és a hunok közt De a magyar krónikának a 
keleten lakó sízékeliekröl is tudomása volt, a mint tudomása lehe- 
tett az ottani szászokról is. Ezek nem tartozván a magyarokhoz, 
csak a székeliek huniságát kellett megmutatnia, s ezt iigy tcvé, 
hogy a Krimbild-Cííatából 3000 hunt bujdostat el keletre, a kik- 
től származnak a székeliek A krónikát azonban legelsőben a 
$ziktli név akasztja meg. Azt se bibliai személytől, se hun 
hőstől nem meri származtatni, hanem önként választottnak 
hiszi: mert, úgymond, a hun név a német, klUönösen a gépid 
nép között veszedelmet okozó lehetvén, azért székdieknek nevez- 
ték magokat a bujdosók. De miért épen úgy? azt nem tudja 
a krónika, a mely mint előadtam, német papok által szerkeszte- 
ielt legelnször. Kézai sem volt magyar ember, mert a Vérbulcs 
nCTít onnan származtatja, bogy egyszer több németet vydraon 
sAttetett meg, *plures germanos assari fecit super veru,^ jóllehet 


M&l 


ém 


204 A SZÉKELY 

tudja, hogy vért is ivott, luiut bort. Az Auonymus igazán ma- 
gyar ember, de ö már a krónikái huniságot készen találja, tehát 
a készet s avval a székelit is általveszi. Talán Thuróczy gondol- 
kodik azon először, hogy miért nevezték magokat székelieknek, 
síctiZiw-oknak? holott skythák voltak a huuok? S kitalálja, 
hogy a f-t, nem tudja miért, c-vé (fc-vá) változtatták el, tehát 
a nevet scitulus helyett siculus-nsik ejtették. S ezt Bonfinius is 
elfogadja, ha magától nem talál reá. A székeliek azután, midőn 
Bonfinius és az előbbi krónikák nálok is ismeretesekké váltak, 
az Attila történetét a magok helyneveihez is kezdek kapcsolni, 
hogy méltó utódjai legyenek a hunoknak. A mondák t i. a mint 
országról országra költöznek, mindenkor az új ország helyneveivel 
Süt nyelvével és szokásaival is megismerkednek, másképen nem 
válhatnának honosokká. A német költemény Attilája Esztergom- 
ban, a skandináv költeményé Soestben (Susat) lakik. A magyar 
krónika azonban Budán, s a magyai* krónika után a székeliek 
Budaváron készítenek Attilának szállást. Arról, hogy a székeliek 
Magyarországból kerültek oda, emlékezés nem maradt fenn 
nálok, mint a szászoknál som maradt emlékezés Németországbeli 
hazájokról. Mind a kettőnek nyelve azonban hitelesebb tanúság 
minden hagyománynál s minden későbbi irománynál. S ilyen 
hiteles tanúság rejlik az Erdély szóban is. A székeliek azon 
országot, melynek részét tették és teszik, csak Erdély névvel 
ismerték cs ismerik. Ez a név pedig itt nyugaton, erdőn innen 
támadt, s innen ment által a beköltözőkkel együtt erdőn túlra. 
Ez a név egymaga leront minden históriai mesét, a melyet a 
s/.ckeliek hisznek. Ha egyebet nem tudnánk is annál, hogy a 
székeliek azt az országot, a melyben laknak, Erdely-neí s a 
rumunok cera Ardealaska (terra Erdeliana)-nak nevezik : az 
maga minden kétségen kívül bizonyosnak mutatná, hogy se ezek 
se azok nem előzték meg a magyar foglalást, s hogy mind a 
székeliek mind a rumunok, valamint a szászok is, a magyar állam- 
hoz már tartozó s azért Erdely-nék nevezett országban jövevény, 
vagy helyesebben mondva, a magyarok után érkezett népek. 

Az ország védelme a székeliek telepítésének, az ország mí- 
velése a szászokénak, a koronái és magán birtokok erdeinek 
liasznavehetése az oláhokéuak vala első oka. Én azt találom, hogy 


KkKvksfíz/.. 


208 


I 


a fttk-d neiíczésbon az orszilg vedelnití úgy volt kifejezve, mint 
másutt a marchia nevezésben. Az előtt, 1854-ben Szabó Károly 
1$ így Télokcdett: ^Hogy a szélcehj^k az országot ftgymrvd védi^ 
haidrÖfök voUnk. mutatja az vjahh Bzdzadokiy főn maradt hadi 
szerkezetiSkj hlzonyítják »zdmo8^ bár későbbi századokból kelt 
okltvelekf parancsok és türvénycztkkekf melyekben c kötelezett stg 
mint régtől fogva létező evdittetik*^) Most, úgy látszik, a széke- 
liek Imnisága miatt, más véleményben vau. A tavali (1880) 
Századok 498. lapján ezt írja: >A székelyek nem voltak s nem 
hhfttek Sz. Lésdó kora után valamelyik királyunk által Erdély 
Juhti btTczrt közzé telepitett határőrök^ mint ífunfalvy képzeli, 
h*$zi fV hirdeti.^ 

Már Thuróczi é8 Bonfinius sokat mesélnek a székellek 
külön voltáról, hogy tiszta hun vérek* hogy más eredetű néppel 
nem háKasodnak össze, hogy saját 8zokás?tik, saját törvényeik, 
kiváltságaik stb. vannak. Ugyanesit mondhatták volna a szá- 
szokról, minden se. k* városról, minden akárminö klilön szabad- 
ságot élvezti községről, bár ezek azonos eredetűek és nyelvűek 
voltak is, A középkorban a földbirtokkal járt a jog és kötelesség, 
de a jog lermészetesen minden kiváltságait kerületben, városban, 
községben nagyobb volt a kötelességnél, hisz abban áll vala a 
kiváltság* Azért tiltakoznak más kerületbeli, városbeli, község- 
beli ember fölvétele ellen, hogy kizárólagos jogaik élvezete ne 
kisebbedjék, [A székeliek nem zárkózának jobban el, mint a szá- 
szok. Határöri kötelességük a XIII. század másik felében, mi- 
dőn a besenyők elenyészte után a kunok hatalma is megcsökkent 
» Holdova a magyar korona alá tartozik vula, szinte már meg- 
nüiit volt A következő századokban pedig a nemesség ellen is 
liltakozának, úgy mint a szászok, sz. kir. városok és a kiváltságos 
kerületek meg helységek: minthogy a nemesek a helyhatóság alá 
nt*m akartak tartozni, csak az illető jogokat élvezni, de a velők 
jikró kötelességet vagy szolgálatot nem teljesíteni. A mit tehát 
Szabó K. az idézett helyen mond, hogy »a székely nép ösi föhl- 
jétiek szabad birtokosa volt, hogy a székely nemzet jogait a 
király  geokinefc nem adományozhatta, ugyanazt mondhatni  a 


;y, .Muziiuo, lHö4-ki cvfolynma, 11. kiii* IG4. I:v]ijh«. 


éMm 


206 A SZÉKELY KÉRDÉSHEZ. 

szászokról s minden sz. k. városról is. Az pedig nem áll egy- 
szerűen, hogy a király idegen területet a: székely föld jogaival 
föl nem ruházhatott^ mert nincs ország, terület, város, mely szí- 
vesen nem fogadna el új területet, ha ingyen kaphatja meg : de 
viszontag, nincs ország, terület, város, mely idegen területet 
szívesen fogadna el, ha több teher mint haszon jár vele. 

Harmadszor. Mit bizonyít az hogy annak hite, hogy a 
székeliek hunok, századok hosszú során át meggyőződéssé vált a 
székeliségben ? Semmit, de semmit a történelem világában. A 
hitből való meggyőződés, akár a boszorkányok létét, akár a szé- 
keliek huniságát illeti, nem históriai tények igazolása, hanem 
csak feltevése, a mely igazolás nélkül szűkölködik. 

HüNFALVY Pál. 


A D R U G E T H E K  ü S E I R ü L. 

MÁSODIK, BEFEJE55Ö  RüZI.EMÉNT* 


nr. 

Heraldikai böngésző t. 

Miután aMuneo Nazioüale kíinyvtárábau urzütt roges^truniok 
Injlag elég gazdag adalékot nytijtottak a Drugeth-kérdésliez. 
reraényein volt, hogy a czinieres könyvek, melyeket szintén a tw- 
dó® VolpicelH adott kezemhez, a magok részéről Drugónk és Mer- 
loto Miklósunk rzím ereire fog- 
nak nagyobb fényt árasztani. 
Nem csalatkoztam teljesen^ mei t 
bár lübb rendbeli gazdag czímer- 
gyöjtcuíényt biába néztem nt*), 
egyikben inéais leltem víibirai 
keveset 

A czímores kr»uyv czime : 
*Der arme dei cavalieri napoli- 
taoi uobili fuor di Piazza, ove ve 
ne sanoane^ra molte del Ueame 
a d'alcnne altro cittíi dltalia, o 
fbor d'es^a con li armi di akuni 
R^, e Keami di Európa, e di Asia, et anco Varrni dei Re di Napoli, 
c di molti lorViceri' con quelle de i tredici cavalieri stb. a tempó 
di Consalvn dí Cordova,< Folius könyv 94 számozott lappal 
A czímerek szíi»ezvék és mindegyik mellé oda van Srva a tulaj- 
donom neve. A Druget neveH nem találtam a könyvben, de megvan 
lienne a 1 G. lapon a Merloto-k czímere^ s azt gondos másolat 
szerint a 3. KZjlmú úbnVbaii itt hoTiiutatonL 


L 7. fi I 


»'t ki;., vvíüri jelük!  VT C   I   fnlio,  — ML  ü, t r*  -  XXVIl 


eoR 


A DRÜÖETlílíK 


A íísilraer, iníüt lAtjuk, megegyezik ii sírládákou taliUl 
Minlülií c/Jmerrol, csakbogj a cadeadiat jelző paizsocska hibá- 
itik, hulyí^beu IV czímer paizsából ide áttett rigót látunk — és to^ 
vAbbA üzclesebbek a polyák, úg};, bogy öt egyeDlu nagyságú pályáiul 
osnUk a paisü. Szüio^etuk következő: Az 1, 3, 5 p61ya ezüst, a 
rajtuk lerö ö»!«esen nyolcz rigó vörös s a közbeeső 2 és 4 pólya 
19 vürüfi!,*) Ugyaue czfineres mü ií-ik lapjáu meglepett az *Ale- 
magim« névrcljrlöU vs a JJrugoébez igen közel álló czímerf melyet 
asf ri A 4. 92ám alatti rajzba u szintén bemutatok* A két czímer kdzt 
cmk Ai akülumbség, hogy itt acadentiás czímer szívpaizszsá vált 
i \¥>gy A lábtelőli rigók 8orl)an állanak. A rigók vörös mezőben 
^IbtOü^k, II ^. és negyedik pólya aranyos. A cadentiás paizsbau 
)t44:  midben  aranyosak  a  liliomok  és vörös a tornagallér. A 

munka 46, lapjáu :^Giorgod'Ale* 
magna viceré nel 1424 « czímere 
az itt adotttói csak abban tér el, 
hogy a rigók aranyosak. Tahin 
lehet a paizsok rokonságából a 
Merlotok és Alemagnok rokon- 
ságára következtetni és lehetsé- 
ges, hogy e kérdés beliatóbb für- 
készetébul a Drugeth kérdéart? ís 
háramlik haszon. 

Itt közvetlenebb fontosságú 
reánk nézve a gyíijteménybeli 
3>Apiat — czimer: Aranyos hát- 
téren öt szétterjesztett szárnyú 
mn oly rendben, mint az egyik Ríroldaloii leltük. A czímer azo- 
nossága már most kétségen kívOl helyezi, hogy a De Apia Izabella 
fiának fölismert Nicolaust. Drngo fiát') a sírhulában eltemetett 
Nií^ülatis de Merlotoval egy és ugyanannak mondhatjuk, mert a 
Nirolaus koporsóján háromszor föltűnő sasos czímer*) anjjára: de 
Apia I&abellára utal 

*) A  Bzliick  voindzílfni  mjvniiiklnn  n  Cnlrunlrií^rc-A^le  mjt,i>lÁs\ 
litúittfl kövei!. 

') Lud a 11. iilidt idi'ití'tt ?lií, &mrnú 
') Lfiit í. uUtt ,% JtiiiíiOilIk lírlvrh Ich i 


A*.   W 


tóí:?;^^?;¥i?5v>í^ 


r>8iíiraöL. 


S09 


Mát, teijedelmes czíineres könjt áttekintéséből') csak nega- 
tív irányban rolt hasznom. Meggyőződtem arról, a mit egyéb kut* 
fök után iö hittem, hogy se a Drugeth, se a Merloto család nem 
tartozott a Nápolyban állandóan megtelepedett családok közé, A 
hány jegyzéket átnéztem, melyek u nápolyi u. n. nemesi theatru. 
mokhoz vagy székekhez tartozó családokat íoborolják, egyikben 
aem leltem sem Dnigethet, sem Merlotot. Ellenben ott van a nápo- 
lyi nemesek kuzt a portobeli i'seggioíí-bun az Alemagna család- 
nak elíibb közlött és c^ak kevéssé eltérő czímere.^) 

IV. 
A Drugeth névről 

Ha a korábbi szakaszokban fölsorolt adatokban mindenek* 
eb'itt tisztán a névre ügyelünk, először is azt találjuk, hogy fi Drugo 
é» Driigettus gyakran egy-és ugyanazt a személyt jelzik ; a kettő 
egyértelmű, csakhogy a Drugettna a Drugo diminutivuma, mire 
más példák a XII I. századbeli olasz okmányokban előfordí'iló 
ügo-llghetto, Guillelmo-Guillelmetto, FiUppo-Filippottn,^) 

Továbbá azt találjuk, hogy a Drugeth névnek niucs állandó 
holyesirása ; orthographiuja majd francziás^ majd olaszos, leg- 
többször pedig latin. 

A Drugeth (2*, 8., 9., 10. száma adatokban) és Durget (1.) 
franczia formáknak látszanak, belőlök lett a Drngettus (5.) 
Drughettus (7., 13., 15,) és Drudettus (28.) Az olaszok, kik a 
mássalhangzókat nem szeretik, a két magánhangzó közé eső g-t 
gyakran elejtették s így lett: de Druetto (3.^4., 11.) Druetti 
(12.x Druet (6.) Uruetus (22., 25.) és Druettus mely utóbbi kileucz- 
8zer fordt'd elő (14., 16., 17., 19., 20., 21., 23., 27., 29.) 

Végűi a név functióját tekintve, ugy látjuk, hogy abban a 
korban, mikor a dupla uévjelölés Olaszországban határozottabb 


*) Cíime: >ritmigU*í iUustrissitne o nobili che souo noUi cinquí* 
eeggi ilí qnesta iideltaaímA citti dí Napoli anticbe c moderue per oifa- 
bcto.f Tölliil rajzolt ve özíiie/^etl paizsok, tV nélkül, 127. fol. lap, iiido- 
»el (VIL lí. 19, jeg)'g)cl) 

*) Idczptt mü 39. 1. 

^) I^sii. Riccjo; Genealógia át Carlo L<li Angin príma gcnenizmni' 
NapoU 1857. S2, éa 33, II 

Ssázadok.  1881. lU. füzet 14 


^ 


210 A BRÜOETHEK 

formát vészen, a XIII. végén és a XIV- elején, a Drugeth név 
majd vezetéknév, majd meg elönév szerepét viszi. 

így nem lehet kétséges, hogy az 1267 — 1343-ig terjedő 
családi chronikában (1 — 18 adat) következetesen családi vezeték 
név gyanánt szerepel. 

Mint előnevet megleljük a Merlotoknál, de nem kizárólag 
csak náluk van ilyen használatban, de megleltem néhány más 
családnál is. így találtam : Druettus de Anetiis*) Druettus de 
Mardo^), Druettus dominus Blancus de Adria stb. nevű egyé- 
neket. 


V. 

Családtörténeti vázlat. 

Összes nápolyi adataim rövid foglalatja következő : 

a) A magyar és nápolyi Drugethek összefüggése meg van 
állapítva és eredetök iránt tisztába jutottunk. 

bj A Drugethek és Merlotok közti rokonság, valamint az 
utóbbiak több nemzedéke megállapítottnak tekinthető. Wagner 
és utána Nagy Iván, Rómer és mások első két Drugetnek Fülöpöt 
és Jánost ismertetik. 

Fülöp 1327-ben magtalanul hal meg, testvére János pedig 
1334-ig él és mikor meghal, Vilmos, Miklós és János nevű fiukat 
hagy maga után. János tehát a magyar Drugethek ősapjának 
tekintendő. 

Először 1291-ben küldik Jánost Magyarországba hivatalos 
missióval^) s onnan visszajővén, János még 1313-ban harczol 
Roberto nápolyi király zászlója alatt (11. számú adat). így tehát 
araagyar Drugethek őse 1313 után jött hazánkba, holtestvére 
Fülöp után 1328-ban már a díszes nádori hivatalt viszi. 

Családja még igen szoros kapcsolatban maradt szülőföldjé- 
vel. Legidősb fiának Vilmosnak olasz neje volt : Follia Maria, ki 


V^ (A;! T. I. 527. 1. 
«) (A) T. í. r>28. 1. 
3) A. T. I. :.31. 1. 
*} Lád. a lií. jegy /etet. 


ŐSEIRE I 


SÍI 


még a SlV-ik század közepe táj&ü biitokos volt a nápolyi király- 
«igban.') 

Legfontosabbak azok az adatok^ melyek a családot PíUöpim 
és JánoBOU túl megtoldják egy generatióvaL 

E nemzedéket Nicolaus és Gicottus képTiselíL Nícolaus, 
adataink szerint, 12674Ö1 1295'ig szerepelt. (1 — 7» sz.) Gicottus 
pedig az ő kortársa ; chroBikának gyér adatai 1272 — 1276 közt 
említik. (8—10. Bz.) Nem lehetett megállapítanom, testvérek vol* 
tak-e ök 8 azt sem sikerült még absolut bizonyossággal kiderí- 
teni, hogy a magyar Fülöp meg János egyikökben apjokat tisztel- 
tfk-e vagy sem. 

Minden oda látszik utalni, hogy Miklós volt a két magyar 
nádor apja. Mind a bárom az Anjou-család igen bizalmas embere 
tolt Az öreg Miklós 1 175-ben meg van bízva, hogy az apa távol- 
létében gondját viselje a királyi sarjnak, Mertello Károlyt és 
teístvéreit az ö oltalmára bízták (5, sz. adat.) Kevés évvel utóbb 
1279-ben együtt él a királyi családdal a San Erasmo kastélyban 
(6. BZ. adat.) Miklósról tudjuk, hogy családos volt (5. sz.), gyér* 
mekei tehát, mint látjuk, a királyi berezegek kel nőnek föl. 

Tizenöt évvel későbben 1295-beu Martello Károly trón- és 
nrszágbódító útjára kél s ekkor már az unokákat, Ríartell Károly 
gyermekeit a család kipróbált barátjára bízzák.'^) 

Nem legtermészetesebb föltevése, hogy épen az ö fiát 
(Jánost) küldi lúzalmas missioban a magyar születésű királyné 
testvéréhez Kűu László magyar királyhoz* És nem áll épen 
Miklós fiáról, a mit Róbert Károlynak 1317'ben kelt okmánya 
Fülöpről mond, hogy vele jött hazájából Apuliából, hogy fiatal- 
kori bajtársa stb* !') 


^) Löd. a 16, vé 17. r/umu :*tl:itokíit vú a 18. jet^yzetet. 

*) Lfld. a 14. jegyxetet. 

') IdetktatjiiW az érdekcH pAssust ; 

Ai^onkori olvidnt/tár Nafft/ Imrr. L i\ BudapfM^ tSTS, 

44fí. I. [Dnigtítli Fülöpnek azuló ndoinátiyltívál] 1317, aov. 3. 
»IJqch1 caiu vir nobilis inagister  philippus onundus  de Apulyn 
I dts Sct^puü ct de wyiuir íidek*s et aoceptoa  iinpejidiiMiet famulatueii 

14* 


212 A DRÜOETHEK 

Azonban ha az egyenes származás ez idő szerint nem is 
egyéb volna, mint alapos föltevés, annyi mégis bizonyos, hogy 
Miklóssal a Drugethek történetét már most 1267-ig, tehát jóval 
előbbre vittük. 

Családtörténeti szempontból a Drugeth és Merloto család 
összefüggése is igen érdekes. A paizsfölosztás és czfmerállatok 
egysége, meg a Drugeth név közössége a Santa Chiarabeli vitézeket 
habár Merloto a vezető nevük, szorosan összefűzi az öreg Miklós- 
sal a az ö nemzedékével 

A két családnak nyilván közös volt a törzse és a Merlotok 
cadentiás paizsocskája mutatja, hogy a Miklós ága az idősbik, a 
Merlotoké pedig az i^abbik. 

A Merlotokból három nemzedék szerepel adatainkban. Első 
nemzedék: Carolus de Merloto, neje de Alneto Isabella (18. sz.) 

Második nemzedék Drugo (Druetus stb.) de Merloto, első 
nője Roberta Gisualdo, második neje de Apia Isabella (19. stb.) 

Harmadik nemzedék: Nicolaus de Merloto, Joannes de Mer- 
loto és Philippa Sancia de Merloto (34—37. sz.) 

Ezek közül Merloto Károly egykorúnak tekinthető Drugeth 
Miklóssal, Drugo János és Fülöp kortársa, a harmadik nemzedék- 
béli gyermekeket már a tenger s nemzetiségök különiti el egymás- 
tól, ha mindjárt czlmerök lényegében egyforma. 

Hátra volna a két nagy család közös törzsapját keresni. Hol 
keresendő, az iránt könnyű ezek után a tájékozás. Drugeth Miklóst 
már 1 267-ben látjuk, mint főembert és mint Anjoui I. Károly hivét 
szerepelni, tehát már két évvel azután, hogy Károly Nápolyba jött. 

Azért a Drugethek őseit sem Nápolyban, sem Salemoban 
nem kell keresni,^) de az Anjouk hazájába Francziaország felé 

ct ex conspicuis suis actibus nieruisset tnultipliciter nobis et Rcgic 
corone complacere, díuersis clarens meritorum virtutibus. . . . 

Primum siquidem quod de terra et cognacione sua egressiis pos- 
tergatis vniversis substancijs et hereditatibus patemis, nobis in Roguum 
Hungáriáé, iure genitiire nobis debitum in etatc nostra tenera introeun- 
til)us, penc etatis nostre aunos habcns, nobis adberere studuit, et usquc 
iu viriles annos nobiscum in adversís et prosperis multorum temporum 
labores subportavit et pertulit.c 

*.) A Drugethek salernoi eredete Wagner óta (Decas líl. 33. 1.) 
hagyományos Íróinknál, p. o. Nn^y Ivánnál és I)r. Rómer Fl.-nál a foun 


ÖSKIRÖL. ' 213 

kell forduluunk. A fraucziaorszúgi iiyoiuozásokuál a Merlotok 
praedicatumai : »Saiute Brice és Eleville szolgálhatnak támponto- 
kűl, valamint az az ismert tény, hogy Anjoui Károlynak nápolyi 
vállalatában követői, többnyire feudatariusaiból kerültek ki. 

Ezekben röviden elősoroltam az adatokat, melyeket más irá- 
nyú teendők közepette néhány nap alatt Nápolyban összegyűjt- 
hettem. Nem sok az eredmény, de talán még sem fogják a régészre 
alkalmazni a toscanai közmondást, mely azt tartja: »Chi esce 
Ibur del suo mestiere, fa la zuppa uel paniere.€ 

Hampel József. . 


idézett helyeken. Wagner pedig nem levéltári adatokra, hanem Bokáes 
János egy költeményére fekteti renditetlen hit^t : :^Drugethios Italici 
gencris, et speeiatim Salcrno e Regno Neapolitano oriundos fuisse, dubi- 
tare nos non sinit luculentum tcstimoniuni Joannis Bocatii 8tb.« — 
Szemben ez oly határozottan fölle'pö adattal, a szövegben indokolt más 
városbeli eredet mellett meg a következő negativ érvek szólnak, a) A 
hány nápoly országi családokról szóló müvet átnéztem, hol a különböző 
városok családait fölsorolva leltem, sehol nem leltem Salemoi családok 
közt Drugethek nyomát, b) Sehol, a midőn Druget nevet olvastunk, fön- 
közlött Drugeth krónikánkban vagy Riccio kutfőszerü gazdag tartalmú 
könyveiben, nem találjuk oda jegyezve a Saleritanus vagy a de Salerno 
kitételt, a mi pedig nem ritkaság az okmányokban. Például csak Riccio 
Pinerario stb. féle müvének 22-ik lapjait idézem, hol három különféle 
személynél találjuk c megjelölést, r) A gyakran idézett Riccio páratlan 
szorgalommal készített épen említett müvében az összes nápoly országi 
tisztségek viselőit a Xlll-ik század hatodik és hetedik évtizedéből közli 
és nemcsak az országos hivatalok birtokosait, de városonként sorolja fol 
a tiszteket, ott sincs nyoma Drugetheknek ! d) Végül épen nem való- 
színű, hogy Salernot még fejedelemségül is bírták, mert tudjuk, hogy IL 
Károly, mint királyfi birta. Salcrmo uralmát s utóbb is a XlV-ik század 
kezdetén a királyi családdal rokonok birták többnyire. Egyébként a sa- 
lemoi fejedelmek ismeretesek, és ha a sorozatuk nem is teljes — leg- 
alább azt tudjuk, hogy azokban Drugeth nem szerepel. 


KUTATÁSOK DALMÁTU LEVÉLTÁRAIBAN. 


A magyar tudományos Akadémia történelmi bizottsága 
egy, az Árpádkor s jelesen első sorban a szent Istvántól II. 
Endréig terjedő időköz királyi okleveleit felölelő munka meg- 
írásával bizott meg. E korra kellett tehát első sorban anyagot 
gyűjtenem, bejárnom hazánk nevezetesebb levéltárait, melyekben 
eredetieket reméltem találhatni a mondott időből, hogy szemlé- 
let, autopsia útján megismerkedjem azon sajátságokkal, melyek- 
nek megismerésére a legpontosabb kiadások, leírások, még ha 
léteznének is, sem elegendők. 

A talált eredetiekről palaeographiai másolatot vettem, leir- 
tam pontosan külső tulajdonságaikat, iparkodtam kitűntetni, 
megállapítani a cancelláriai gyakorlatot, annak koronkénti fejlő- 
dését. Szóval speciális diplomaticai szempont vezérelt kutatása- 
imban ; mi annál nehezebb volt, mert nem állott előmunkálat előt- 
tem, melynek adataira támaszkodhattam volna. Láttam, hogy ily 
módon a munka sokkal nagyobbá, bonyolódottabbá vált, mintsem 
azt, mielőtt az anyaggal megismerkedtem volna, gyanítottam. 
Nincs talán ország, melynek'cancelláriája a XL és XII. században 
oly fejletlen, a gyakorlat oly ingadozó, meg nem állapodott lett 
volna, mint hazánké. Hogy kezdhet az ember diplomatikai vizsgá- 
lathoz alig ötven eredeti oklevéllel két hosszú századból, melyek- 
ből a fejlődés folytonossága, egyes korszakok átmenete is hiány- 
zik? Oklevéltani vizsgálatot pedig csakis eredetiek alapján 
tehetünk ; kiadásoknak a jogász és töi*ténész veszi hasznát E 
csekély oklevél-anyagot szaporítani, látkörömet egy gyéren láto- 
gatott ország levéltáraival bővíteni, volt czélja dalmátországi 
utazásomnak; speciálisabb czélja pedig II. Endrének, mint 
Dalmátia, Croatia és Chulmia herczegének okleveleivel, azok 
külső sajátságaival megismerkedni. 


rctatAbok daluAtia i.Kví:t;rAKAiBAK. 


S215 


: 


A múlt wyárou vógrc niegvalósiiliattiim czélomai; H 
Tliallóczy Laju^ barátoinmal hosszabb t^iüúlmáuyi útra iudúltaiiu 
C^ltmk volt Horvátország és Dabiiátia levéltárairól általáüos 
k^pet 5zerezüUuk, amennyire ezt időnk röviflsége megeogedLeté* 
Erdt^kludéisüiiket külouöseu Dalmátia kelté fól ; azon országról, 
niöly századokon keresztül szoros kapcsolat bau állott Magyaror- 
i$ziiggal, uem hittük, hogy nagyobb számmal ne taitalmazua 
vouatkozásukat levéltáraibun hazánk türténetére ; azzal a remény- 
nyd iíi kecsegtetők magunkat, hogy kétségtelenül gazdag levél- 
lArnibau ^ikeiiHend egyetmást, eddigelé ismeretlen adatot fel- 
fedezni. 

Tudtuk, hogy nem fogunk teljesen járatlan ösvényen haladnu 
8 liogy Dalmátia levéltárait előttünk is már többen vetették beható 
msgálat alá* Ismertlik Wenczcl Gujíztdv akkor bécsi professor 
tudósítását Htájer-, Horvát- és Dalmátországokban^ a magyar 
leogermelléken s a hajdani veleticzei köztársaííUg szárazföldi 
tartomátiyaibau tett tudományos útjái'óh*) Jelentését, mely első* 
bfu ismertette azon fcjldrész levéltári kincseit, csakhamar több 
követte; így laitl/iter Károly kétrendbeli rövid tudósítása;^) 
Arneth Józsefé (a bécsi állami levéltár jelenlegi igazgatója atyjáé), 
ki leginkább archaeologiai szempontból szólott Istria és Dalmátia 
cmlékeiról^ éjí másoké. De mindez ki nem elégített, s ki nem 
clegitheteHt különösen engem, ki oklevéltani szempontból akartam 
lí levéltárakat vizsgálatom tárgyává tenni, anyagot gyűjteudu 
Arpádkori dii)louiatikánk, az akkori cancelláviai praxis, az okle- 
velek külső tulajdonságainak megállapításához. 

Czélomat elérve hittem, mikor a magyar tud. Akadémia 
ko2cbeajárása és ajáDlú levele el6ttem a dalmátiai tartományi 
levéltárak zárait megnyitotta, sKodich báró, a helytartó, készsé* 
geíien megengedte azok átkutatását. Munkához fogtam tehát ; de 
mielőtt az átvizsgált tartományi levéltárak kincseire térnék, szűk- 
tiégesuek tartom, hogy azokról általánosságban pár szót szóljak. 

Azon históriai föld, mely uly nagy szerepi^t játszolt Magyar- 
urszág és Veleucze  történetében,  melynek  míJíden  városához 


») Mftgy. Akad. ErL UU^L llM 
i  r    ISI .- \  líá5, cti lÖlT. lóó. 


2 1 6 KUTATÁSOK 

históriai emlékek és traditiok egész sora fűződik, levéltárak tekin- 
tetetében egykor sokkal jobban állott, inint jelenleg. Kitéve 
folytonos harezoknak, melyeknek úgy színhelye mint tárgya volt, 
csak romját volt képes levéltárai egykori gazdagságának meg- 
menteni. 

Két levéltára Dalmácziának azonban valóban gazdag, a 
zárai Qs ragtisai ; mindaiettö tartományi levéltár, melynek hasz- 
uálhatásához a tartományi helytartó adja az engedélyt. Az első 
gazdaggá lön azáltal, hogy benne egyesítették a feloszlatott kolos- 
torok, melyekben Dalmáczia nagyon bővelkedett, actáit. Oda kerül- 
tek a nonai oklevelek, a zárai sz. Kozma és Demjén (monasterium 
s. Cosmae et Damiani) és sz. Grisogon (s. Grisogoni) monostor 
irományai stb. A ragusai jelenlegi gazdagságát azon kitűnő gon- 
doskodásnak köszönheti, melylyel a függetlenségökre féltékeny 
polgárok minden korban híven megőrizték azon alapot, melyre 
kiváltságaikat fektették; s valóban ezen ragaszkodás históriai 
traditióikhoz okozta, hogy úgy a magyarok, mint a velenczeiek s 
törökök ellenében sikertilt belügyeikben autonomiájokat megtar- 
tani, s azt, hogy tökéletesen egy külső hatalomnak sem sikerűit 
ott állandóan meggyökereznie. 

A többi város oklevelei szétszóródtak a nagy világban. 
Spalato oklevelei Bécsbe kerültek, az ottani káptalan csakis egy 
kevés töredéket őriz a régiekből és a Farlati által készített máso- 
latokat. Trau városa jelenleg elpusztult falú ; levéltára töredé- 
keit tán Bécsben és Velenczében kell keresnünk. Sebenico actái 
Bécsbe s részben Jankovich gyűjteményével Budapestre a nemz. 
Múzeumba kei*űltek. Tartalmaz sokat a zárai érseki, az ottani 
városi levéltár is, vannak oklevelei a zárai sz. Ferencz-rendű kolos- 
tornak is, de sokkal újabb keltűek, hogysem az én kitűzött czé- 
lomnál számításba jöhettek volna. 

Legérdekesebbek, s rám nézve tán legértékesebbek a Bécs- 
ben őrzött spalatói s részben scardouai oklevelek voltak. Számuk 
nem nagy ; mert az általam fölvett korszakból, az Árpádkor első 
két századából mindössze öt eredetit találtam köztök. Farlati 
ezeket mind ismerte, és munkája nyomán Fejér is fölvette gyűj- 
teményébe ; de oklevéltauilag még nem vizsgálta senki, s különö- 
sen azok formáira nem volt eddigelő senki tekintettel. Pedig azok 


liAtMvrU  LUVKUÁRAIUAN. 


21T 


közíllncgy az okk' velők uck egy igen érdekes injmére, a zárt kirii- 
lyi oklevelekre (litterae clausae) mutat föl példilt 

Tudtüiíimal e négy oklevelén kivul sz* Istvántól Imréig bezá- 
rólng ily zárt királyi oklevél reánk nem maradt. E négy oklevél 
a következő: 

LIL Gejza levele aSpalato varosához 1141 körül, melyben 
kds3cuui részvétöket, melyet atyja halála alkalmából kifejeztek 
s egj'szersraiüd kiváltságaikat megerősíti. Kiilczírae uincs. Hossza 
fr4 cm., szélessége 16*5 cm.*) 

2. Imre levele Spalato városához és az ottani káptalanhuz 
97. körűig melyben a scaidonai és nonai püspököknek meghagyja, 
gy engedelmesek legyenek a spalatoi éi^sek iráut. Ktilczíme : 

Capitulo Spalateosi et totius civitatis couventui. (A kiüczímet 
azért adom, mert Pejér, nem látván soha az eredetit, azt mellőzi, 
mert Lncius, Far lati és Katona is melbMék.)  Hossza  ő'9 cm 
l 17-9 cm. 2) 

3. Imre levele a scardonai püspökhöz 1 198 kön, melyben 
roegbagyjaj hogy a zárai érsek iránt engedelmes legyen. Kill- 
czimc nincs. Hossza 3'9 cm. szél. 14*2 cm. ^) 

4. Imre levele a spalatoiakhoz 1202. körtih melyben Ber- 
üálot érsekségében megerősíti. Külczíme : Consnlibns Spalatensi- 
bus* Hossza: 5*8 cm* szél 1 1*9 cm. *) 

Mindössze euiiyi eredeti levelet ismerek a hosszú két .szá- 
zadból, melyet a király zái*t formában, magánlevél alakjában 
küldött egyes alattvalóihoz. Már most lássuk ezen levelek álta- 
lános Í8mertet<j jeleit. 

Valamennyi igen kio8Íny hártyaszalagra van irva. Látható* 
mily becses és nagyértékü volt akkoriban a pergamen még a 
királyi kancellái iában is. A legnagyobbnak (1. sz.) területe 138 n 
cm,, legkisebbé (3» sz*) 56 n ^^* A hártyával igen takarékoskod- 


>) L, Fejér, Cod, üíijL II. 1 Ití. 
») /-V**'-* n* 210. 1. 

^) Ffjtr^ II. 30ÍÍ, Igeu liibíta kiadás,  Fejeraél  pL ez áll: et uul- 
Vorsm  eiusí  ftiicecssoribuj*.  Ass  oklevélben  i>cdig:  cum  univcrsis  lilii 


218 KUTATÁSOK 

lak, felhasználták auuak iniudeu kis részét, 8 alig hagytak valamit 
beiratlanúl. 

A mi c levelek irását illeti, vegyük először II. Gejza levelét 
vizsgálat alá. A levél gyakorlott kézzel, bár nem oklevél-, hanem 
codex-irással van iiTa. írója megnevezve nincs, bár ezt, ismerve 
11. Gejza egyéb okleveleit, könnyű lesz meghatározni. Sajátszerű, 
hogy II. Gejza egyéb oklevelei közzül épen azok a legcsinosabbak, 
a melyek ezzel a codex Írással vannak irva. Az oklevél- irás (ürkuu- 
(len-Schrift) az ö okleveleiben igen fejletlen, ingadozó; a fejlet- 
len, gyakorlatlan kéznek talán legkiválóbb példája azon oklevél, 
melylyel a Győrben fogott vizák harmadát a sz.-mártoni apátság- 
nak adományozza. (Eredetije Pannonhalmán.) 

Ezzel szemben a spalatoiaknak szóló levél végtelen fejlett- 
ségről, gyakorlottságról és csínról tesz tanúságot. 

Ha széllyel nézünk II. Gejza oklevelei közt, könnyű lesz a 
spalatoiakhoz küldött levél iróját kitalálnunk. Egy pillantás Gej- 
zának egy, a pannonhalmi levéltárban őrzött 1150. körüli dátum 
nélküli oklevelére, s arra, melyről szólunk, meggyőz arról, hogy ü 
két oklevelet egy kéz írta. Az 1 1 50. oklevélben pedig világosan 
olvassuk : > Nótárius Barnabás, qui et hanc cartam scripsit et 
sigillo praedicti regis impressit.* Ugyanazon Barnabás ez, kitől 
Gejzának egy 1146-iki (huius caitulae scríptor et sigillator.) egy 
1150-iki, egy 1152-iki (scriptor verő huius cartulae Barnabás 
nótárius, sigillator Xicolaus.) egy 115 7-iki, egy 1158-diki (Barna- 
bás nótárius sigillo siguavit meo regio), két másik 1 1 58-iki (»data 
l)er mauus Barnabae aulae regiae caucellarii«) oklevelet ismei'ek. 

Ezen adatokból Barnabás viszonya az oklevelekhez megle- 
hetős világosan tűnik elő. II. Gejza cancelláriájában szolgált, 
annak uralkodásától kezdve. 11. Béla egyik utolsó 1138-iki okle- 
velét még János nótárius állítja ki, mint scriptor és sigillator ; 
mihelyt II. Gejza trónra lépett, változik a caucellária személy- 
zete is, új személyek merülnek föl, újítást hoznak be a praxisba. 
A spalatoiakhoz irt levél, mindjárt II. Gejza halála után, mu- 
tatja azt a csínt, ízlést, rendezettséget, melyet Barnabás a királyi 
oklevelekbe behozott ; ez látható valamennyi általa kiállított okle- 
velén, s első pillantásra rá lehet ismerni mindazon oklevelekre, 
melyek nem Barnabás tollából keltek. 


DALmAtU tEVÉLTAHAtBAN, 


219 


Ezcu bir/galma juüilmáúl 1158»bau canceUárni löu ; tehát 
megvolt uálunk is ax a fokozat, mely a német csiiszárican col blr iát 
jellemzi : archicancellarius, oaucellarius 6s aotarius. Cancellarius 
nmH kétféle volt: mondliatui tiszteletbeli, milyenek miiiduzMU 
pílspökök és főpapok, kikre uézve ez iukúbb csak ezím volt, s a 
kik inkább csak uevöket adták oda, s az oklevél Jti állításának 
gondjáral keveset törődtek ; és valóságosak, kik a caucelláriában 
^2er3Eett érdemeik alapján lettek nótáriusból cancellárrá, miként 
Barnabás, A notariusi tisztséggel reudszeaiut össze volt kötve a 
sigtllntor tiszte Í8, bár nem mindig ; mert egy fzben Baruaban 
^criiilor mellett Nicolaus sigilhitor szerepelj az egyik 1158-ik] 
oklevelet pedig mág írja, és Barnabás nótárius pecsételi meg. 

Mikor Barnabás caucelUü'rá lön, termés^zetesen az íi*á» 
gondja nem nyomja többé vállát, azon túl csak a felügyelet joga 
az övé. Jtikor aztán IL Gejza meghal, Barnabás Í8 lelép a í^^zin- 
térröl s 111. Istvánnak egyik legelsu, 1162. körüli oklevelét már 
Becenus nótárius állítja ki mint scriptor és sigil lator. 

Az Árpádkor eláu korszakában egyáltalában nem találok 
ariii példát, hogy valamely király elődje cancelláriájáitak személy- 
zetét átvenné. Nálunk is olyan vult a viszony, mint Németorszá- 
gon, hogy a király változtával gyökeres változást szenvedett a 
királyi caucellária is; s így a caucelláriai személyek nem annyira 
országos tisztséget viseltek, mint iukább a király személyes hiva- 
talnokai voltak. 

Ennyit Barnabásról s a királyi cancelláriáról. Bővebben e 
kérdést Arpádkori oklevéltaiiümbau fogóin kifejteni. 

Imre király litterae clausae-iboz nem fiizhetek ily fejtegc- 
lé»i; résssint mert akkor a cancelláriai praxis átmeneti korszakot 
élt » csak II. Endre alatt szilárdult meg ; részint mert nem isme- 
rek Imrétől annyi eredeti oklevelet, hogy azok scriptorait meg 
lehetne állapítani. Csak annyi vibígos, hogy a 2. és 3. számot egy 
kc35 Irta; Imre okleTelei azonban nem nevezik meg sehol sem a 
liotaríust vagy wcriptort, egyedül a cancellárt, kinek pedig abban 
a korban az oklevél irá.sához már semmi köze. 

A litterae clausae-knak általános jellege az, hogy datálva 
mikoseneky mi írójuk meghatározását kissé nehezíti. Külczímmel 
tiincsenek mindig ellátva, s ez az Összehajtogatás minőségétől 


220 KCTATÁ80K 

függ.^) Összehajtogatva, terjedelmök igen kicsiny, úgy, hogy csakis 
a ráfüggesztett nagy királyi pecsét mentette meg őket az eltéTe- 
déstől. A pecsét mindig vékony hártya-szalagról függött Ilyen a 
Xll-ik századi zárt királyi levelek jellege. 

A Bécsben őrzött spalatoi oklevelek, melyekhez még Endré- 
nek, mint Horvátország, Balmátia és Chulmia herczegének egy 
Spalato részére adott 1198. oklevele járul, igen nagy szolgálatot 
tettek nekem a litterae clausae-k sajátságainak megállapításánál, 
mert ezek annak egyedüli példányai az Árpádok első korszaká- 
ból. Hasonló szolgálatot tett a zárai levéltár Endre dux okleve- 
leire nézve. 

Endre duxtól öt eredeti oklevelet ismerek. Kettőt ezek 
kOzül a zárai tartományi levéltár őriz, kettőt a zágrábi káptalani 
levéltár, egy pedig Bécsben az államlevéltár spalatoi iratai közt 
található. Ez öt oklevél mindenesetre kevés arra, hogy Endre 
dux okleveleinek összes sajátságait megismerjük, de elegendő, hogy 
arra nézve tájékoztatót nyerjünk. 

A mi ezen oklevelek általános sajátságát illeti, azt a köret- 
kozökben vonhatom össze : 

A hártyán látható a geographiai viszonyok befolyása. Endre 
dux oklevelein lép fel először, s mondhatni egyedül, a magyar 
diplomatikában az u. n. olasz pergamen, azon erős vastag, az 
írás oldalán mészszel  erősen fejérített, a hátlapon fényes sárga 


*) Az Árpádkori zárt levelekben háromféle Összehajtogatási módot 
különböztethetek meg. U. m. 
1. j 1. ráhajtatott  2-re, 3 4-re.  Ezután a középső 

vastagabb vonásnál ismét összehajtották, s két 
kis bevágáson a pecsétet tartó  hártyaszalagot 
húzták be. Ily módon hajtatott össze az 1. és 
3. sz. levél. 

11- I    I 1 és 3 behajtatott 2-re. A 2  hátára irták a czi- 

met s az egészet hártyaszalag tartotta össze. így 
hajtották be a 2. sz. levelet. 


1 

2 

3   4 

12    3 


III. 


1 ráhajtatott 2-rc. A többi aztán ügy történt, 
mint a II. eset alatt előadatott. Ekként van a 4. 
8z. oklevél összehajtva. Sajátszerű, hogy kiilczim 
csak a két  utóbbi  mód szerint  összehajtogatott 


leveleknél van ; az I. mód szerintieknél hiányzik. 


hártya, melyet pápai oklevelekből jól ismerünk : elleutétben az 
éj&zaki tartomáűyoklmn liasztiált pergameuDel, melynek mindkét 
fele egys2ÍQÜ, az írás oldala legfelebb erősebb simítása által külön- 
l>5zik a hátlaptól. 

Ilyen pergamenre vannak írva a dalmátiai oklevelek legna- 
gyobb része, s ilyenre az Endre diix által Dalmátia részére adott 
oklevelek is. 

Sajátszerű azonban, hogy Endrének Horvátország részére 
adott oklevelei, hol az olasz hártya nem volt divatos, a nálunk 
általában szokásos hártyára irvák. Látszik, hogy még arra is 
tekintettel voltak, kinek számára adatik ki az oklevél, s annak 
izokásaiti Ízlését követték. 

Ez aztán oly sajátszeríí jelleget kölcsönöz Endre dux okle- 
veleinek, mely a magyar királyok egyéb okleveleitől meríiben 
jrittt* Az Íráson is világos olasz befolyásészlelheto, finomabb voná- 
sok, a XIIL század írására emlékeztető jelleg, a következetesen 
keresztfll vitt scriptura longior jellemzik Endre dux okleveleit 
Kár, hogy azoknak egyik legszebbikét, a zárai levéltárban őrzött 
1198-iki oklevelet KukuljeviÖ valami reagentiával (hihetőleg tan- 
níunal) annyira bemázolta, hogy az oklevél legnagyobb része, 
mintha fekete-barna festékkel volna bekenve, olvashatatlan. 

Endre dux oklevelei jobbára függÖ pecséttel vannak ellátva 
s e pecsét selyemfonálrul függ. Éppen ebben a korban kezd a 
Belyemfonál h a hártyának visszahajtása a selyemfonál megerősí- 
tése czéljából nálunk elterjedni. Ezért nem lesz érdektelen annak 
t<>rténeti fejlődésére egy pillantást vetnünk. 

Ismeretes, hogy a XÍI, században a pecsét hártya szalag- 
ról függött, mely a hártyára két párhuzamos bevágáson volt 
illesztve. Ettől a legelső eltérést IIL István egy 1172. oklevelében, 
melyen piros sodratlan selyemről függ a pecsét, és az úgynevezett 
chartáé pagenses-ekben találtam. A pannonhalmi levéltárban 
őrzött 1184-iki itéletlevelen, melyben IIL Béla meghagyátóra 
Oénes, Charene és Achilles comesek Ítéletet hoznak az eszter- 
gomi udvarnokok és a tihanyi apátsághoz tartozó urkutai job- 
bágyok közti ügyben, bár még nincs reclinatio, a pecsét már 
earmin és zöld selyemről függ. Heclinatio pedig clöfordíü Gála- 
nttH i>écsi pfmpök 1193. a zágrábi kúptalan lovéltúrában őrzött 


i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


222 KUTATÁSOK 

oklevelén, bár hártya szalaggal. Ugyanilyen Calanus egy másik 
1200 körüli oklevele ugyanott 

A két újítást egyesíti IIL Bélának a horvát országos levél- 
tárban őrzött 1193. oklevele, melyben mind reclinatióval, mind 
piros selyemről függő pecséttel találkozunk. Ezen oklevél azon- 
ban több okból s különösen a benne előjövő >Hungariae cancel- 
lariu8« czím miatt gyanús. 

A reclinationak és selyemfonálnak első kétségtelenül hite- 
les példája Imre király 1202. aranybullája, mely a bécsi Staats- 
archivban őriztetik. Mindezen oklevelekben azonban a reclínatio 
n^m takar el semmit a szövegből, hanem a hártyának fejéren 
maradt része hajtatott be. Arra, hogy a reclinatio eltakarja a 
szöveg utolsó két sorát, első példa Endre dux 1202. Zárában 
őrzött oklevele ; ez is hihetőleg véletlenségből, elővigyázatlanság- 
ból esett, minthogy kelleténél kisebb pergament vettek. A későbbi 
kor azon ferde szokásának, hogy a reclinatioval az oklevél szöve- 
gének gyakran felét is elfödik, ime már az Ai padok első száza- 
daiban megtaláljuk előfutárát. 

II. Endrének, mint duxnak, pecsétjét eddig még nem ismer- 
jük. Törekvésem, hogy erre rájöjjek, sikertelen maradt ; mert a 
zágrábi és zárai oklevelekről hiányzik a pecsét Egyedül a bécsi 
oklevelén van egy kis viasztöredék. Ezen azonban a pecsétkép- 
ből semmi sem vehető ki, a köriratból is csak ez az egy szó 
RE6IS. A pecsét csak fel van akasztva a hártyára, s valószinü, 
sőt a regis szóból kétségtelen, hogy nem is Endre dux pecsétje ; 
hanem később ráfüggesztett királyi pecsét töredéke, mely a 
hártyáról ma is igen könnyen eltávolítható. így tehát Endre dux 
pecsétje továbbra is ismeretlen. 

Endre oklevelein kivül nevezetessége a zárai levéltárnak 
az úgynevezett Polycorion, egy chartularium a XIV. századból 
annyival is inkább, mert a bécsi és velenczei »libri pactorum«-okon 
kivül, melyek chartulariumoknak voltaképen nem tekinthetők, 
csak három ilyest ismerek hazánk területén: a pannonhalmi 
>Liber rubert*, a zágrábi >liber privilegiorum«-ot és a »liber 
privilegiorum beatae virginis Mariae de Topuscoc — a toplicai 
oklevél-gyűjteményt, szintén a zágrábi káptalan levéltárában. 

E chartulariumok egyes kolostorok oklovél-gyftjteményei 


DALMATtA Í.EVfetTÁRAÜUK, 


2SÍI 


a liber ruber a pannoiilialmi apátság részére adott kirólyi és 
pápai okleveleket tartalmazza, a liber privilegiorum a zágiábi 
káptalao részére adottakat^ s a másik a toplicai sz. Mária monos- 
toréit, A zárai Polycorion az ottani sz. Kozma és Demjén-kolos- 
tor actiát foglalja magábaü, 

A Polycorion (neveztetik Picus vagy Topicuanak h) kis 
folio bártyncodex. 35 beirt s néhány beiratlan bártyalevélbul álló 
Tartalmai! mindössze 50—54 oklevelet, melyeknek legrégibli 
darabja Crescímir horvát király 10G9-iki oklevele, legfiatalabb ja 
pedig egy 1367-iki bii-tokviszály fölötti ítéletlevél, mely Nagy 
I*ajos alatt (regnatite serenissimo priucipe dominó nostro naturali 
dominó Lodovico dei gratia iJlustrissimo rege Hungáriáé) keli 
Az oklevél gyftjtenióny maga — Írásáról itélve — nem sokkr* 
k*^»obb kellietett ez oklevél dátuma után. 

EzeUy körfdbelül 50 oklevél közt azonban nincs sok magyar 
királyi kiadvány, a mely hazánkat közvetlenül érdekelné. Köz- 
vetve természetesen valamennyinek van érdeke reánk nézve, mert 
a legtöbben említés történik a magyar fensöségről, ily módon: 
»temporibus domini nostri Belao dei gratia invictissimi regis 
tíngariae. Dalmatiae, Chroatiae atqiie Kamae< vagy: :&Regnante 
Andrea tertii Belae regis filio Hungáriáé, Dalmatiae, Chi'oatiac, 
Ramae Serviaeque rege feliciter.c 

Közvetlenül érdekelnek: Kndix^nek mint duxnak 1200. és 
IlL Béla 1188, oklevele; ezeknek szövegét egyedül a Polycorion 
tartotta fönn; és IL Endre 1210. nagy privilegiumaj melynek 
eredetijét is szintén a zárai tart, levéltár őrzi. 

Sajátszerű, hogy a Polycoríont nem az eredetiekből állí- 
tották ö8S2e» hanem az eredetiekről a Polycorion íratása korában 
készített másolatokról, ^lit a következőbűi lehet kimutatni. 

IL Endre 1210-iki oklevele megvan eredetiben és egy 
XIV* századi egyszerű másolatban, mely több tulajdonnévben az 
eredetitől eltér ; ugyanezen hibák a Polycorionban ismétlődnek 
Az egyszi^rű másolatban a szöveget az oklevél pecsétjének pontos 
leírása követig ily módon : ^Sigillum dicti privilegii est magnum 
compositnm ct compaginatum ex cera álba, appensura ín medio 
litterarum scripturae paginis seu privilegii, cui est appensum 
tlictum Rigillum in cordulla sericiscolorum vidcHcet: riibei. croee 


224 KUTATÁSOK 

et víolatí. In quo sigillo apparebat quaedatn imago regis, sedens 
super cathedram, tenens in manu dextera sceptrum regale et in 
sinistra ad instar pomi de super cum cruce. In circuitu verő 
sigilli litterae legebantur : Andreas dei gratia Hungáriáé. Dal- 
matiae. Croatiae. Serviae. Rex. Et in alio circulo minori iuxta 
magnis litteris: Sigillum secundi Andreáé regis, tertii Belae 
regis filii.« Ezen pontos leirásból rögtön ráismerünk IL Endre 
ismeretes pecsétjére, melyet Pray Syntagmájában (tab. U.fig.2.) 
kiadott 

Ugyanezen leirás szórói-szóra okasható a Polycorionban 
is ; mi kétségtelenné teszi, hogy ez, ha nem is teljesen, legalább 
nagy részben nem eredeti oklevelek, hanem ily egyszerű másola- 
tok után készült, a mi hitelét nem kevéssé csökkenti. 

A mi mármost chartulariumaink egymáshoz való viszonyát 
illeti: legrégibb a pannonhalmi, melynek korra nézve legelső 
darabja sz. István ismeretes alapító levele, legfiatalabbja egy 
1239-iki oklevél, a codex is nem sokkal ezután Íratott Utána 
jön a liber privilegiorum, melynek legfiatalabb darabja 1348-ból 
való; a toplicai chartularium 1365, és végre a zárai 1367-iki 
legfiatalabb oklevéllel. 

Legtöbbet tartalmaz a zágrábi: 276 oklevelet Utána a 
pannonhalmi 60-at; s végre a toplicai és zárai mintegy 50 
oklevéllel. 

Legrégibb, legszebb s leghivebb köztük a pannonhalmi, 
melynek minden másolatát az eredeti oklevélről irták le. így 
ismét áll azon elv, melyet Sickel hirdet, hogy mennél régibb 
valamely chartularium, annál nagyobb hitelt érdemel, mert annál 
nagyobb a valószinfiség, hogy jobban olvasták az oklevél irását. 
Két oklevél-másolat közül, hacsak szembeszökő okok másra nem 
kényszerítenek, mindig a régiebbet kell választani. 

A zárai levéltárban több ilyen oklevél-gyűjtemény van, 
melyeknek adatai ránk nézve fontosak. így például a nonai püs- 
pökség oklevelei, múlt századi másolatban. A nonai püspökség 
oklevelei elvesztek, s így ránk nézve e másolatok nagybecsüek. 

Ezeknek elseje lY. Bélának »data Budae anno gratiae 
MCCXLIIII. septimo kai. Septembris« kelt oklevele, melyben 
Saxon nonai püspök kérelmére átirja atyjának II. Endrének 


rtAT.MXTCA LEV&LTABAIBAK. 


225 


1 


>diitutn per mauu» Goefredi Orodieusis ecclesiae praeposití. 
sulae regiae caacellarii^ anno ab íncarnatione domini MCCV, 
quinto kaL Augustit kelt, Nonát kiváltságokkal ellátó oklevelét 

Érdekesek ránk nézve még a következők: V, István 1272. 
YlL kai. Julii indiciione XV. kelt oklevele, melyben Roland 
horvát bánnak Zágrábban 1 266. kelt oklevelét irja át, ki a nonai 
pU^Ökséget Likká megyében fekvő birtokai élvezetében meg- 
er5sfti« *) 

Erzsébet királynő 1383-ban (Data in proxima post 

octavas epiphaniarum domini) kelt oklevele, melyben Ladislaus 
de Berberino-nak nonai comessé  tőrtént választását megerősíti. 

Mátyás király 1463. Péterváradon sept. 12. kelt oklevele a 
rfmisii sz, széknek fizetendő adó ügyében stb. 

A többi, jobbára a velenczei uralomra vonatkozó oklevél 
még eddigelö szintén nincs kellőleg kiaknázva. 

Egyáltalában a velenczei uralomra nézve megbecslübetet* 
len anyagot tai-talmaz a zárai levéltár. Még eddigelu teljesen 
felhasználatlan a velenczei akták bosszú sora 14094Ö1 1797-ig 
Rzáznál több fasciculusban. Teljesen ismeretlen azon végtelenül 
becses XV. századi codex,mely 167 fol. levelén 1409-t<'»l 1457-ig 
m telenczei dogéknak a záraiakhoz intézett parancsait, rendele- 
teit tartalmazza. Mennyi ismeretlen adat, üj viszonyok és körül- 
mények fognak felderülni, ha a zágrábi tudományos akadémia, 
mely eddig — sajnos — egyedül halász kincseket a dalmátiai ^ 
levéltárak tárházából, kiadásaival e korhoz ér I 

Nagyon megörültem Zárában Imre király egy látszólag 
eredeti 1200. oklevelének a sz. Kozma és Dcmjén- kolostor actái 
k&zt| annyival is inkább, mert Imrétől nem sok eredeti oklevél 
maradt reánk. Egy-kettőt őriznek a primási, esztergomi kápta- 
lani, veszprémi, bécsi állami, Heiligenkreutzi,Erdö(ly, Batthyány 
én Kisfal udy-féle levéltárakban. (Ez utóbbi azonban eltévedt, 
Horvát István még ismerte, és facsimiléjét kiadta). A zárai Imre* 
oklevélről azonban,  bármennyire  megörültem neki, s bármily 

t fontom adat lett volna rám nézve Imre cancelláriai praxisának 
*) V. Uiviin egy miUik 1272 üklcvclcbeu luvAtkozik Roland báu 
f Sxáxuaok.  1881. ÜL  ttuet. 16 


.... ...niij.. »v.i.i./ 1..' :/ ^':\Mr gyözöduöm, hogy egykorú másolat. 

I  í; »,..i/i.!. i* n' / «, lisívíiriíizon scriptura longior. ugyanazon irás- 

.,..'i...u  iiijr-jíi.  iiífvariazon  külső kiállítás, mint Imre egyéb 

.\f„ ■ i.ji.'u f!<: ,i [)^íCs^':tIlek uvoma sincs: ennélkül pedig Imre 

... „1 iiiimtfitt. ki oklevelet. Megerösiit:: ezrz fjiinuban az okle- 
i i.iii.in XIÍÍ. századi kézzel irt ;r;ryzf: :s : >Exemplum privi- 
ii'ífM íií-nif-nri regis factum EL:ijL?:rr;:' sancti JoLannis de 
I'iílí/iMílot ; mert excmpl^": . a dtÜ d:Tl:Ei:Uicai nyelv szerint mi- 
^ohitot, nopiát jelent 

Utána ufztem & dcJcigii&i. s littam. h.:gy a zárai levéltár- 
ban igen gyakran tíQíiliii ckleveleket. xnelyek :e';tsen az eredeti- 
ség látszatával bimai. gyakran teljeser. ugjanazon formában, 
ugyanazon kézzel vannak irva, mint az eredeti, s az embert csak 
valamely szerencsés véletlen rezeti arra. hogy fi mit eredetinek 
tart, az egykorú hű másolat. Így jí^'u^ii '.n\\> íhj II. Endre 
alatti 1321-iki oklevelf Vn; iwidaT^vn-v: r.-.: rav: n..ví a kettn 
egy irás, egyforma iltii. -i* ^c*. •:•• -' ■ '-■ mi' ^^ 7«ri:sétje, a 
másikon ellenbeíi ier iv«r*i v, .r.-. * ...:.-. . . i :a:j :i:^ Lát- 
szik tehát, hoí:* t niisk r ^. - -• V ». iiiij- L n.tariusi 
hivatal részér- ■i'rsiiiit i^:- ' -' : -^^'-- í::?^^::: . trhát 
másoLit. 

riatusi iuci'-íintíi; :^ ">J -^^ ' -: .^^-í. 2L:::: Dalmátiába:^ 
Ez <zer^uti luáí-.rs-?*^--- w.: = i :. teles másolatainak 
kiadásau.Hi. ^^rtrvü-:.^-:-   ■^. ■>•'  ^^^^-^^ minden jogi cselok- 

• *klt»c::.>-.^.fl^ »^< . .-7.;: :* ^  ."cT." A míeinktol. Altaláno- 
^u it^: l:^-:^  ^  .:^■:-.^.^'^.   '  ::< >Jürke vagy sár?a hát- 

\   -^s^ts^-   '•--'■•'•   "^  rr».ii:>4o»i  Tr'ltHs^g. gyakorlót :^á^ 
>^<v.'%^>^i!J^:■tá^nbeK■:y.45a. XII. 
öü» v:.\ TÍl-t.k XlII-ikiartk. 


■- -£!tá,. 


£«ii:r.at u 


W.^^i^^^^     • '^ ^   ^'-^rjTí-i .-í-r 


,    .  ,.   ^  . - - n^-  *.•'-.     "■  "^ :>^ : :^5ül-? forma, a 
.,   ^   ■ .1. uV ♦.: .-.-.-.l-'^Tii'. fuinak 


DALMATIA LKV^SlLTÁRAIBAN, 


5^7 


imosaii, mely nalank csak XVL századi Ítéleti* hatáijú- 

stb. leveleknél vált közliasználatúvá. Eltérő az átírás, traüs- 

I Kumálás módja is, melyet nálunk káptalanok, couventek végeztek, 

* cytt a Dotariusi hivatalüak volt tisztje. Az átírandó oklevél szöve- 

I gévcl kezdik az oklevelet, miűden bevezetés nélkflU egy hitelesítő 

clausulával. Ha pedig van bevezetés, ez magában foglalja az 

Átírandó oklevélnek^ különösen pedig pecsétjének a legpontosabb 

I leírását. Ily módon : 

>Tn Christi noraine ameu. Annodomini etc. Hoc est exeni* 

plnm sive copia cuiusdam publicae setitentiae cum sigillo pen- 

rdentí in oordula gialla siricis cum cera álba, intus cnm cera 

rubea scnltis* in quo quidem sigilio erat scnlta imago, ad modura 

I uniuís pontificis cum infula in capite, tenentis in manu dextera 

I baculum pastoralem et in siniatra librum et iusta (iuxta) spatii- 

lam ainistram erat scnlta una stella. In circnitu verő legebantur 

litterae videlicet: ,S. presbiteri Andree primicen. non/  Cnius 

quidem sententiae tenor in omnibus et per omnia talis est vide- 

|licet:€ (Következik az átírandó oklevél.) 

Mily végtelen szolgálatot tettek volna az utókornak kápla- 
llanaink és conventeink,  ha átirágaikban hasonló pontossággal 
leírtak volna minden oklevelet, minden pecsétet! Csakhogy miná* 
jlunk a diplomatika bölcsőben volt, mikor Dalmátiában már tel- 
josen kifejlett, virígzó gyakorlattal van dolgunk.  8 az átírásnak 
nálunk divatozó formulái  soha sem követelték az átírandó ökle- 
ltél pontos leírását;  megelégedtek azzal, ha  följegyzik,  hogy 
y&ra vagy papirosra írt oklevéllel van-e dolguk. 
Sokat, igen sokat tanulhat a palaeograph és diplomaticu>4 
Zára oklevél-halmazából, kezdve a régi horvát királyok diplo- 
iináitól a legújabb kor okleveleiig. S reám valóban kiváló érdeke 
volt Crescimir horvát király okleveleinek. 

A ?árai levéltárnak legrégibb darabja Crescimir 1059-iki 
I oklevele a sz. Kozma és Demjén kolostor iratai közt, ugyancsak 
\%i tőle egy másik 1067-iki oklevél a sz. Grisogon-kolostori acták 
Iközt bosszú transversalis formában, s végi^ egy kis oklevél 1070 
IkrirOl Crescimir idejéből. Mindbárom annyiban érdekes, mert 
fogalmat ád a régi horvát királyi cancelláriai gyakorlatról. 
LUárijrájok a déli vidékeken s a pápai caneelláríábau használt 

15* 


229 


kütatAsok 


sima fényes Lártya. írások igen fejletlen, átmenet a régi loDgo- 
bárd ciirsiv írásból a minusc illába* Ugyanoly jellegű írás, milyen- 
nel például U. Pasclialis pápának a pannonhalmi levéltárban 
őrzött bullájában találkozunk. 

Részletes jelentést adni a zárai levéltárról az oklevelek 
roppant halmazánál fogva teljes lebetetlenség. Kezünkben tartva 
Kukuljevif, Tkalfic, LjubiE és Racki kiadásait, meggyőződbe* 
tünk, mily végtelenül becses anyagot merítettek Zára és Bagusa 
levéltáraiból. Százával találhatunk ezekben eredetieket oly kor- 
ból, melyből mi csak elvétve mutathatunk fol egyet-kettőt. Csupa 
délszláv, helyi érdekű oklevél, melyek közt csak nagy ritkán akad 
egy királyi vagy magyar hivatalos kiadvány ; s ez épen az oka, 
hogy némileg megcsalódva tértem vissza dalmátiai utambóL 
Többet^ sokkal többet hittem ott találhatni; ktilönősen több 
eredetit az Árpádok első korszakából. Lucius, Farlati kiadásai 
telve vannak oly oklevelekkel, melyeknek eredetije már elveszett^ 
vagy valamely gyűjtő gondoskodásából magángyűjteményekben 
lappang, A legfontosabb, állami érdekű iratok, különösen a 
ragusai levéltárból, a számos szerződések, békepontok, melyeket 
Bagusa magyar királyokkal kötött, Bécsbe kerültek ; s Ragusá- 
ban nem maradt más hátra, csak azoknak soviny másabitai. 
Szinte megörültem, mikor egy-egy fénytelen hártyára akadtam^ 
mely rögtön szemembe ötlött a sok fényes déli hártya kőit; 
ezekből azatin siettem gondos kiTOiuitot venni. 

Érdekesek egyes eltűnt vármegyékre vonatkozó oklevelek, 
így pL Lnka megyére. Egy 1S70. jun. lO-én AnrmibiJi kell 
oklevél szfi^fegSbSl, melyet László nyitrai pQspok fe Sanchetias 
tinter oetana oomee camare Qninqueecdíemensbc mint ^Tisitatores 
re^oroin IhümaJiae et Chroditiaec állítanak ki. megtudjak^ 
hogy Laka megye közgyűléséi, coogregaüaját Fodgradya hely* 
afigben tsriolták, mi által a mqsje geogfmpliiai heljiele is meg- 
Imtároztalik. £z oklevélben a Luka vinnegyében fekrö Bycfa* 
komci birtok a Fiü^pn Fimáxi de Jaiiim áhal felmutatott 
királyi «B biai oUeteM akfiU mH fa tttidaiiak it£lM& oda. 
Nereieles, hogy a felmvlbtotl királyi oklefdd^ egyike asHint e 
Sárai FlOöp felkatádmadlst nyen kogy 5 ^emex^ a t&imi kerMe- 
len kivlll fekv« birtokain oly jogokkal fa kiváltsigokkaa fibel. 


4 


4 


DALMÁTrA t;BVÉLt AKAIBAN 


229 


dflrel a ihcuktf tiemzrUvghöl való liorvát nemeinek éluelc ás 
irouk. >) Ugyancsak e megyére vouatkozik egy lukaniegyd Pod- 
jrnrlyán 1Z19. juo. 13'áü kelt kiadvány, melyben Jordán és a 
íüDtebbi Zárai Fülöp ivadékai a Draginigh nemzetség kihalása 
folytán nekik adományozott Dragingliy nevű birtokba beiktat- 
hatnak. Mindkét oklevelet Pesty Frigyes fölhasználta az ^Eltűnt 
Irárm egy ék < -ben, 

A Zsigmond kora alatti délvidéki viszályok történetére 
^kat találhat Zárában, ki időt vesz magának a notariusi s egyéb 
oklevelek nagy halmazának pontos átvizsgálására. Ezeknek egyik 
krdekes darabja Zsigmond királynak 1401-ben ápr. 16-áa Budán 
[(sabbato proxímo post octavas festi Pasce domini) kelt oklevele, 
lelyben a Palisuai János auránai perjel és társai által feldűlt zárai 
í. Kozma és Demjéomonostort, hogy reconstructiója annál bizo- 
üyosabban véghez menjen, felmenti mindennemű adózás alól. ^) 
Mindezt csak mutatványul a zárai levéltár acta-halmaza- 
H ; 9 hogy bővebben nem terjeszkedtem ki a notariusi iratok^ 
ottani káptalan, város stb. okleveleire, lelje magyarázatát 
lú, hogy bár azok Dalmátia kíil- és belviszonyaira, a délszlá- 
türténetére megbecsülhetetlen fontosságúak, legközvetleneb- 
afil minket csak a fölemlítettek érdekelnek* Mindenesetre kár^ 
iogy a magyar tudományos Akadémia e tartománynak, mely 
Itazáoknak elubb valóságos s közjogilag ma is társországa, levél- 
Itárait teljesen a zágrábiaknak engedte át, s nem intézkedett 
zoknak nagyobb mérvű kiaknázása felül 

Es most még néhány szót a ragusai levéltárról. 
A ragusai — előbb köztársasági, jelenleg szintén tartomá- 
ayi — levéltár a leggazdagabbak közé tartozik. Az ember elbá- 
ii4l, elcsodálkozik, mikor abba a két terembe lép^ melynek min- 


Vi . . . ni ípti in omnibus possessíouibus ípsorum extra districtmi] 
Jüilrsie f*xisti!itfíbud in eisdcm libertatibuB fruanhír, qnibns ceteri nobiles 
regni Troíitirtc duodcdm gencrationum posseftéíoncs ipsonim tcnent et 
rorittervjitit 

*) , . . níritiasterinm per coiulam Jobaunem dfi Palysua prinrem 
liimniK ct ipiiuiii cniíjpliceg uostme siacrae coronac notorii iniidelcs jK!r 
(imimpluriimifi contreitiationee et díver&is derobationes 0nali descilatiouis 
[únlo concussuit] fttertt. 


230 KUTATÁSOK 

deu zegéi-zugát acták töltik be, a legrégibb kortól a legujabbig. 
Az ember elcsudálkozik, miként maradhatott meg enuyi Í8| mikor 
a dolgozókra nézve nincs semmi felügyelet ; levéltárnokról szó 
sincs, ellenőrzésről még keyésbbé. Hogy ezt a levéltárat szenve- 
délyes gyűjtók még nem hordták szét a világ minden tája felé ! 

Valóban csudálkozva állottimk meg a két teremben, mely 
kora századoknak ezer meg ezer oklevelét őrizte meg. A 743. 
évtől kezdve a XVI. századig tiz óriási fasciculusban, egyben- 
egyben mintegy százötven eredeti oklevelet őriznek. A XVI. 
századon tűi aztán az anyag fokozatos arányban nő. Ezek közt 
pápai bullák a XII — XIII. századból nagy számban, levele- 
zések Trau-városával, Ragusa városának 1286-ból való conscrip- 
tioja stb. 

Külön csomagokban török oklevelek a XV — XVI. szá- 
zadból, számadások, megbecsülbetlen adatok Rágásának XIV. 
századi kereskedelmi összeköttetéseire Velenczével, a irancziák- 
kai, mintegy 900 — 1000 kötetben közigazgatási iratok, mind 
gondosan bekötve, jelenleg azonban a legnagyobb rendetlen- 
ségben. 

Végtelenül becses anyagot foglalnak magukban a libri 
nfonnationumy tanácsjegyzökönyvek 1306-tól 1741-ig szakadat- 
lan sorban, úgy a maior mint a minor consiliumtól száznál több 
nagy folio kötetben, melyeknek közlését Tkalíié már megkezdé. 

Mindezen óriási anyag -halmaz között azonban végtelenül 
csekély a minket közvetlenül érdeklő adat, s különösen én a ma- 
gyar diplomaticára nézve úgyszólván semmit sem kaptam Ragu- 
sábau. Vannak ugyan egyes magánosokhoz szóló oklevelek, külö- 
nösen Zsigmond, Albert és Mátyás királyainktól; ezek között 
azonban fontos nincs. Még legérdekesebbnek tartottam Erzsébet 
királynőnek Pozsegán 1385. évben márcz. 7-én kiadott oklevelét, 
melylyel a frauczia király Fresnel Péter nevű követének közben- 
járására Ludovicus de Montegaudio és Colardus de Calavilla 
ucvű hivei által, kik Ragusában fogva tartattak, Rágásával 
kötött egyességet erősíti meg. Ez oklevelet, mint az Anjoukori 
diplomácziai emlékek érdekes maradványát, méltónak találtam a 
Történelmi Tár számára lemásolni. Ugyanezen oklevelek közt 
találtam ötöt, melyek ránk nézve a Ragusai levéltár legértéke- 


DALMATÍA hRVÍJ/r iRAIHAN, 


231 


ebb darabjai; 8 €zek a magyar királyok nyugtái a Ragiisa által 
lefr/etett évi adóróL 

Ismeretes, hogy Bagusa tulajdoDképeo  soha sem volt a 

[lagyar kii'ály hatalmának teljesen alávetve, csakis évi adnja által 
bsmerte el a magyar király feusőségét. Mikéat ezt Fassbeuder 

^éter búcsújáró, ki 1492-beü meot keresztül a szent földre utaz- 
lábau Bagusnn, naplójában találóan kiemeli: ^^dan dat sy (t t. 

?nf/usa) allé jair gebén dem koenynck  vau Ungeren V*"* dúca- 
jten zo ejme zeichen, dat sy haeut gehoirt den koenynck van Uu- 

íeren, unt lycht ouch an Ungeren.'*^ ^) 

Ez az adó a XIV* században, melyből a nyugtatványok 
valók, még nem volt ily magas ; ^ a királyok csak 500 arany 
jToríutot kaptak évenként RagusátóL 

A legrégibb nyugtatvány Nagy Lajostól való * kelt 1 367, 
tv márcz. 12-éu (in festő b. Gregorii papae). Utána Erzsébet 

tiralynöé, keltezve Visegrádon 1368. évi ápr, l2.éű (quarto die 
le»ti resurrectionis domini). Nagy Lajos 1382. aug. 24-éu (festő 
Bartholomaei apostoli) in villa Somogy kiállított nyugtájával 
egyszerre négy évi (1379—1382.) évenkénti 500 forintnyi adó 
Ictizetését nyugtatja. Egy másik ngyanazon évben, napon és 
lielyen kiadott oklevelében mindjárt fölveszi a következő 13834k 
fv adóját is, mikor már életben sem volt. 

Legutolsó a nyugták  közt  Zsigmondé  Budán  1387* évi 

ov. 29-éröl keltezve (vigília festi b. Andreáé apostoli), melylyel 

megelőző két év adója fejében 1000 arany- forintot vesz IVl a 
[ragusaiaktól. 

Ezen nyugtatványokon kivül még három levél érdemli meg 
kttlöuösen tigyelmünket mert Bagusa kereskedelmi összekötteté- 
K^re NTelenczével érdekes adalékot képeznek. Mindhíirmat Andi*ea 

^ntarenu velenczei dogé irta Nagy Lajoshoz. 


V Röhrícht tmd MrUnct', l>cutsche Pilgerrciscu imrli dcm Heiügeri 
indr, Berlin 1Ö80. 250. Biiultlciscli Péter, ki Uí>0-l»ivn jíirt arrn, 
l>i% luugH^abbra teazi az evi adót: >Iteiii d<j haltén die von Kii|;;ub deu 
íotti^ von Uugem vor eiiien herii dor Liiiids Imiben tiiul giíbeii lm 
in Jfihr 6000. dncrttcn.* U. o. 324, ITgyancnuek tudóftítasa sxcríiU a 
igataiak a torÍ}k(fknck auti^uomUjuk feunUrtásaért 20.000 aranyiit 
tUík. 


232 KUTATÁSOK 

A \IV. s:ci-ii%lb;iu őlos vita tört ki a vclenczei és ragusai 
Vvu^Axslók kó:t. KjTvik a lusisik intézkedései által érdekeiben 
v,-.:m^ í^wí:o uici$Ht. i^s mindkét fél saját legfőbbjéhez, a 
^v^v.N'jvN'i A vlv>^*hoí* a ragusaiak Lajoshoz fordultak orvos- 

MA^>«: Ootttáuvuo dogé levele Lajoshoz 1374. apr. 12-éröl 
. X k'iiy V^clci c*ak az iudictiók szerint vannak datálva, ennek da- 
*\r«.i \ll. tüJwuontO tanúskodik, mindkét fél kereskedőinek a 
v\ > íív**Ni'í v-abadkeroskcdési jog volt biztosítva, tiszteletben 
;'<^.4 AtwK^otoson a helyi szokásokat.*) A ragusaiak azonban, 
í^í;^* !.itv.ik» a voleuczei kereskedők ellen szigoróbb rendsza- 
\i'.\t loplvltok tMotbo városukban, mely a velenczeieket érdeke- 
»!(N^u scitolto. Kz ügyben Lajos 1373. dec. 24-én Budáról leve- 
lei »H Miloíott n dogéhoz, védelmezve a ragusaiak álláspontját. 
K lo\oU»vdotijénok Velenczébeu kell lennie; a dogé 1374. (iudic- 
i^»MO \ll.> január 17-én Lajoshoz intézett levelében hivatkozik 
iwfc, Kbbou niuiaszkodik, hogy a ragusaiak új kereskedelmi sza- 
KiNAatiikbau sok újítást hoztak be a velenczeiek ellen. Fel- 
X oh(ot(a tobbs/ör őket, álljanak el ezektől. A ragusaiak azonban 
»íO»ü toltok t»zt ; úgy, hogy a velenczei kereskedőknek el kellé 
on»,«» \onúhiiok. A dogc tehát, hogy Veleucze tekintélyét meg- 
^'\j.-«. a i'iigUHaiakat szintén kitiltá a velenczei területről. Külön- 
Ivu koM/. 0 rtMuleletét visszavonni, ha a ragusaiak hasonlót csele- 
ko^/.uok sért»lnioa újitAsaikkal. 

Kgv osztondőnél tovább tartott a vita s végre is Lajos 
<\\U\ktt, A dogé 1375. (XIIL ind.) oct. 7-éu Lajoshoz intézett 

'^ ViMu»ti ot liilrlos iloiniui ducis ct cominunitatis Venetiae pote- 
v.kiil oi poNNtint ruin ])ov8onÍ8 havere ct mercationilms suis ire ad civita- 
iciii Ka^UHÜ ot ilú stan* ot rodire et morcari cum Kaguseis, ct euiii 
.|U4\'uu(|\io iiliii porsoiui tam torrigeua quam forensi, ut eis videtur et 
^Jiivol líltoro. Non dantilnis yol iinponciitiI)us Ragiiscis aliquam gravita- 
L\*ui ullo iiimlo torripMiis vol foroiiHÜMis nicrcantilms ciim ipsis VenetÍ8 
\vl lldolilniH ilomiiii tliiois i't ot>inítÍ8 Vonetianim, sioiit ipsi Ragusci pleuo 

KaKURoi  vcro  ouin  inorcationilms navigiis havere ot  robiis  suis 

r^ut et pttHHUiit voiiiro ad oivitatom Venotiaruui et iiioroari oum Vene- 
Mirvando onlinoH  yolitos  Vonotiaruin. siout  Kagiisoi  plene sciimt. 
^|Al«nMii) ilogo idóxott IovoIóIkü. 


DAf-MiTU I,EVÉíLTÁRAauH, 


233 


levelében tudalja, Logy a ragusáiaknak ismét Diegeugeili a Icercs- 
edést Veleucze területéu. Tehát ö volt a fél, a mely előszűr 
ngedett. Yiszont kéri a magyar királyt, legyen azon, hogy a 
Ink Tonják vigsza új kereskedehiii rendeleteiket, ragaMZ- 
i ;, ik hiven a régi szokáshoz és gyakorlathoz (franchisia et 
nsuetudo). A dogé reményiig hogy Lajos ez elégtétellel laeg 
au elégedve. Ezzel az ügy rendes mederbe tért. 

Kutatásaimnak végére értem. Összegezve az elöadottíikat, 
etil habozok kijelenteni, hogy uagy^ országra szóló eredményé- 
ét nem mutathatok fel ; de azt hiszem, egy-két felemiitett dolog 
em minden érdekesség nélkül való. A dalmát levéltárak, a zárait 
s ragusait kivéve» nem állnak oly jó karban, mint a milyen jó a 
irdk. Olvastam valahol, hogy például Trau városában sz, István 
rályunktól nem tudom mennyi eredeti oklevelet őriznek. Az 
yen mesés leírások ép annyi hitelt érdemelnek ^ mint pl. 
evakovich Bafael előadása, hogy öli. Silvester pápa az. István- 
hoz intézett bulláját Trauban megtalálta volna. 

Más tekintetben azonban gazdag, mesésen gazdag különö- 
n a ragusai levéltár ; s arra nézve, ki a délszlávok történetét 
utatja, inegbecsülhetleu. A diplomatikus és palaeograph gazdag 
nyagot talál úgy Zárábaui mint Ragusában, Speciális magyar 
iplomatikus azonban nem mutathat föl korszakot alkotó ered- 
ményeket Ann)ít azonban mégis elértem, hog}% ha nézeteim a 
t királyi oklevelek, U. Endre mint dtix diploraaiicája, a ma- 
yaiországi chartulariumok, a régi horvát királyi cancelluria stb. 
iLdül sokban módosultak, azt nagy részben a dalmát levéltárak- 
^ köszönhetem. 

Dr. Fejéhpataky László. 


:é2ILi3é3; 


A SZOBIESZKY JÁNOS LENGYEL KIRÁLY 

UDVARÁRÓL. 1674. 1678. 

(A krakói akadémia történelmi kiadványainak III. kötete után.) 

Nem történetet írok, csak egyszerűen adatokat közlök az 
előttem fekvő nagyérdekü műből, melyeket Waliszewsky Kázmér 
úr a franczia külügyminisztérium levéltárából gyűjtött össze. Úgy 
látszik, XIY. Lajos kormánya nagyfontosságúnak tartotta ez 
időben, hogy a lengyel udvarban történtekről jól legyen értesülve. 
Két nyilvános követe volt ott; előbb 2i, mar seilU-i püspök s késölb 
marquis Bethune volt a rendes követ, ki előbb már ott járt, mint 
koronázási dísz-követ s a kék szalagrend jelvényeinek, átadója; 
de a püspök akkor sem utazott haza, midőn visszahívó rendeletét 
megkapta s Bethune, mint állandó követ megérkezett. Külön- 
böző ürügyek alatt évekig maradt még az udvarnál ; a fő ok volt 
a királyné jóakarata és barátsága — melyet Pomponne, a fran- 
czia külügyminiszter, egypárszor szerelemnek is nevez. 

A kettőn kívül volt még egy Baluze nevű franczia úr, ki 
vagy Szobieszky udvarában volt valami szolgálatban, vagy a 
követség alsóbb rangú tisztviselője volt, de a királylyal és a kül- 
ügyminiszterrel folytonosan levelezett s elég csípősen irogat a 
lengyel udvarról, valamint Bethune uramról és a püspökről is, 
úgy látszik azonban, hogy jobban húzódott a püspökhez, mint a 
niarquishoz, a kik szintén írogattak egymás ellen. 

Mindhárom úr megegyezett abban, hogy sokat emlegeti 
fáradságos életét, érdemeit, hűségét és mindenik gyakorolja a 
pénzkérést elég finom modorban. Bethune ruinálja magát s pénzt 
kér minduntalan s gondoskodást jövőjéről, ö a magyar vezérsé- 
get — királyságot — is csak azért nem fogadja el, hogy ő felsé- 
gének hívebben szolgálhasson ; roppant fényűzéssel él, valamint 
a püspök is, de ennek úgy látszik több pénze volt. Baluze pedig 
épen szegény legény volt. Bethune felesége nővére volt a lengyel 


KlUXiNrÉLÉJK. 


235 


kirilyoéuak s inig a püspök Vai*8Óljan voU^ a két ass/.ouy a lug- 
ellenségesebb yiszoiiyban élt Mert a püspök a királynét mindig 
Uuga ellen izgatta, hogy saját befolyását fenntartsa. Eltávozása 
után minden kiderült, ámbár BetÉnue már az előtt is bizton 
combinálta s jelentette is a kiilügyminisztemek, 

A lengjél nrak közül, kik irigyei voltak Szobieszky emel* 
kedésénekj — s voltak elegen — vagy a kik a császár és szom- 
s^dok szövetségét tartották jobbnak, meggyözÖdésbfU vagy meg- 
fizetve, mind gyülültéka francziákat s helyzetüket elég kellemet- 
lenné tették és gyűlölték főként a királynét, kit minden franczia 
barátjság és szövetség föokának taiiottak. 

Szobieszky nagy, kövér és nyers ember volt, kitudott durva 
lenni, mint egy kozák s néha nyájas és barátságos, lélekjelenlét- 
tel és sok ravaszsággal is bírt; kissé szerelmes és szeszélyes is 
volt. Nejét egy időben teljesen elhanyagolta, gyűlöltes halálát 
kivántii, de később visszatért nejéhez, ki minden gyengeségei 
mellett elvégre is eszes asszony, jó anya és igen jó feleség volt, 
A t ' ' V or szorult tanácsára s úgy szólva sokszor köszön- 
ht'i ka vihar elvonulását. 

Bethune 1677, máj. 23-án kelt sürgönyében érdekes ese- 
tet beszél a király ügyességéről. A király a magyar bujdosukkal 
való viszonyát soha sem terjesztette a leng}'el urak elébe a muga 
tel n. Egy alkalommal az Apafi követét nyilvánosan a 

tau... -oj^i ^lőtt fogadván, a magyar követ tévedésből a Teleki 
titkos levelét nyújtja át. Olvasd fel — szólt a király felbontván 
a levelet. Az első szónál a király észreveszi a bajt és kiveszi a 
követ kezéből a levelet s maga egész nyngalommal egészen más, 
a helyzethez alkalmas tartalmú szöveget mond el. 

Az is tudva van, hogy Szobieszky jeles katona, kitűnő csa- 
tarendező volt és rendkívül bátor embei'. A fi-anczia külügymi- 
niszter írja a püspöknek, hogy Parisban minden tábornok bámulja, 
ügyességét és hősi bátorságát ama közelebbi győzelmében, melyet 
a sokkal számosabb török seregen ayert. stb. 

De lássunk néhány sürgönyt, melyek sokféle színt vetnek 
a lengyel udvar és királyi család életére, 

Bíiluze 1676. juL 5-én írja: A lengyel királyt és királynét 
halálból gyűlöli az egész ország. Mindenfelé ezer átkot szóniak 
rajok. Varsóban egy úr nyilvánosan kérdezte : hát senki se talál- 
kozik, ki e zsarnokot megölje? Danczigban egy ember az utczán 
kiabálta, hogy a királyt el kellene fogni és nyakát metszeni, mert 
ö az oka minden roazuak, A tanács elfogatta ugyan^ de elitélni 
uem meri, félvén a lázadástól. Az ország több városában kisze* 
gezték a királyné családfáját és életrajzát aljas eseményekkel 
tarkítva s utánna írták : lehet a király felesége, de a lengyelek 


236 KÜLÖNFÉLÉK. 

királynéja soha, (az osztrák pártiak mindig arra igyekeztek, 
hogy meg ne koronáztassák férjével ; mert úgy mondák, két koro- 
názott királyné nem lehet s az előbhi király özvegye : Eleonóra 
született osztrák föherczegné még él,) s ez a düh, melynek sok 
rósz következése lehet, folytonoson nő. Ennek pedig föoka ö fel- 
ségök nagy fösvénysége. Minden megüresedett helyet pénzért 
adnak el. Elfogadnak mindenkitol mindent, de senkinek sem 
adnak semmit Az udvar egészen pusztává lett, mert egy összeg 
pénzzel kisért levél többet ér, mint a leghatalmasabbak után- 
járása. 

Érdekes a király állítólagos megmérgeztetésének törté- 
nete is. 

1675. april 6-án Bethune írja Pomponne (franczia külügy- 
miniszternek.) Szükségesnek tartottam önnek megírni a rendkí- 
vüli esetet, a mi itt történt. A lengyel király, már marsallsága 
óta, tart magánál egy jó családból való Pinochy (Pinocci) nevű 
embert A király szerette, mert nagyon tudós volt, nyolcz külön- 
féle nyelvet jól beszélt ; jól ismerte a római történetet 8 bámu- 
lója volt a régi Romának. Megválasztatása után a király udvari 
hivatalt adott neki, főpohárnokká tette (échanson.) Tiz nap 
előtt a király egy lengyelországi postával három értesítést is 
vesz s elég körülményesen, hogy ez az ember megakarja őt mér- 
gezni. A király, ki nagylelkű s természetes bizalommal viselte- 
tik az emberek iránt, nem adván a hímek semmi hitelt, s nem 
levén oka, hogy Pinochytól bizalmát megvonja, engem hivatott 
és mutatta a leveleket, mondván : Most hívatom Pinochyt, neki 
is megmutatom a leveleket, hivatalában meghagyom s utasítani 
fogom, hogy hivatalát még nagyobb buzgósággal folytassa. Én 
mondám, hogy hasonló körülmények közt tán némi elővigyázatra 
volna szükség, de a király elhatározásához híven, hívatta Pino- 
hcit :*ő a legnagyobb hálával fogadta a király bizalmát és jóságát 
s a tiszta lelkiismeret nyugalmával viselte magát. 

E nap óta azonban álmodozó kezdett lenni s csak azt mon- 
dogatá, hogy az emberek közt lehetetlen élni. Három nappal ez 
előtt valami baja miatt ágyba feküdt Este magához kérette az 
alpohárDokat, s tanította, miként kezelje a bort, midőn már a 
királynak kell töltenie. Minthogy sok érték volt keze alatt, szám- 
adását pontosan elkészítvén, beküldötte a kincstárnoknak. Éjfél 
után 2 órakor beszólította cselédeit s azt mondván, hogy közel 
halálát érzi, gazdagon megajándékozta őket. Elégette leveleit s 
egy naptárában april 5-ike után ezt jegyezte : nóta lene. Szolgáit 
kiküldvén, karjain az ereket egy beretvával felmetszette. Bal- 
karján 6 ; jobb karján 2 vágást tett. Félóra múlva szolgái véré- 
ben úszva találták, azonnal orvost hoztak, de késŐD, többé nem 


kCii.önfÍ:lí:k- 


237 


: 


ifült megmcuthetö, Gyóutató papjának töredelmes vallomást tett 
bfineiröl s kijelenté, bogy bűneit megbánva, igaz keresztyén bit- 
ben bal meg. Brunetti abbé és a király alamizsnása kétségbe- 
esésének okát tudiikozván, csak o szókat vehették ki : én, elárulni 
A királyt! ezt a jó királyjt, akiért oly jó szívvel meghalok! több 
szavát nem érthették. Ügy gondoltam, részletesen meg kellé 
írnom e szomorú történetet. A király nagyon meg van indulva. 
Ez embert mindenki okosnak, bölcsnek tartotta s nem hiszem^ 
hogy még egy ilyen tudós lenne Lengyelországban. Láthatja ön 
uram, hogy mivé lesz az ember, ha az Isten elhagyja. 

Ugyanez ügyről a püspök máj* 3-án írja a miniszternek : 
*A király megmenekült, Istennek legyen hála. Egy Pincei nevű 
olasz, ki pincze-mestere volt, meg akarta mérgezni s aztán nya- 
kíit metszette, pedig a jó király meg akart neki kegyelmezni.« 

Baluze kapitány azonban több részletességgel s reálisabb 
iuliitukkal bővelkedő levelet ír a miniszternek april 19-ikéröl: 
Most hallom uram, hogy a kii^ályné gyóntatója, a ki jezsuita, 
értesült egy más jezsuitától, hogy férje, a király élete ellen egy 
összeesküvés létezett és hogy Pinocí nevű főpohárnokának meg 
kellett vala öt mérgezni. A királyné levélben megírta férjének, 
ki hívatván a nevezett Pinocit. kezébe adta a királyné levelét a 
kemény szavakkal pirongatta (lemaltraita fórt en paroles.)Ez a 
szereDCsétlen mindent elmondott, a mit mondhatott igazolására, 
de látván, hogy a királyt meg nem győzte, eltávozott, ereit fel- 
vágta s 24 óra múlva meghalt E nyomorultnak atyja egy olasz, 
rég az ideje, hogy ez országban lakik. Lengyelországnak követje 
volt Hollandiában és Angolországban. Most fölevéltámok a can- 
cellárián. Nagyon osztrák érzelmű, gyermekeit Bécsbe küldte volt, 
hol az elhunyt is több ideig tartózkodott De már megválaszta- 
tása elótt a király szolgálatában volt Halála neme nagyon két- 
ségessé teszi, ha váljon lelkiismerete mardosűsa vagy a miatt 
ölte-e meg magát, hogj^ a király előtt nem igazolhatta magát 
Nagyon kárhoztatják a jezsuitát, hogy miért nem nevezi meg, a 
kitől a titkot hallotta, vagy hogy talán csak költötte a nagy- 
horderejű eseményt. Az apa itt mindig tiszteletbea tartatott; és 
eddigelé a fiúról sem lehetett gyanítani, hogy ily gonosz s ily 
szörnyű biUire képes legyen. 

Május 3*án igy folyttitja levelét : külöubözuképen beszél- 
nek Pinoci halálárólj de senki se hiszi, hogy a király élete ellen 
leselkedett volna, maga ö lelsége is sajnálja s az atyának vigasz- 
taló levelet írt. A királyné gyóntatója is, látván intésének rosz 
következményeit, nyíltan mutogatja páter Pikaraki levelét, mely- 
ben Iija, hogy neki egy gyónója vallotta, hogy Pinocinak mi 
volna szándéka, és hogy öt ennek nyilvánítására fel is szabadi' 


■ÉrifeéHfl 


üí^a 


238 KÜLÖNFÉLKK. 

tolta, csak Logy őt meg ne nevezze. Mondják, hogy páter 
Pikarski haragban élt Finocival, mert nem akart neki rendesen 
adni a sörből, melyből a király Í8zik s hogy ezért panaszt is 
emelt a királynál, de minden eredmény nélkül. Azzal is vádol- 
ják, hogy inkább bosszúból írt a királyné gyóntatójának, mintsem 
igazságérzetböl. Miért irt — mondják — a királyné gyóntatójá- 
nak, hisz ott Yolt közel a király, a kinek megmondhatta volna, 
hisz a királyné kellő gyorsasággal nem is segíthetett — s a 
gonosznak időt adott, hogy szándékát végrehajthassa. Es habár 
ez ügy körül sok dolog homályos, abban mindenki megegyezik, 
hogy a néhai Pinoci ártatlan ; őt mindenki sajnálja, még saját 
ura is. 

— Érdekes az is, hogy XIY. Lajos nem akarta megadni 
Szobieszkynek a királyi fdséges (Majesté) czímet. Czímezte Trez- 
liault, Trez-excellent, Trez-puissant Princnek (csakhogy sans- 
pareil-nek nem mondta), holott a császár, a svéd, dán, Urályok, 
maga a pápa, sőt a spanyol király is koronázás után minden szó 
nélkül Votre Majesté-nek czímezték — míg végre Bethune 
többszöri nógatására, csakugyan a királyok dísze is engedett. 

— A királyné egy kora-szülés következtében nagyon meg- 
1)elegedett, s mind jobban gyengült, az orvosok nem tudtak segí- 
teni, volt idő, hogy naponként várták halálát, hitték, hogy az 
éjszakát seni tölti el. Ez időben csodálatosképen a király is nagyon 
ráfiut. Az osztrák pártiak nagyon szerették volna elpusztulását, 
mert tervök volt, hogy akkor a király vegye nőül az özvegy ki- 
rálynét Eleonórát — Leopold császár nővérét. E gondolattól a 
király sem volt idegen, mert ez tisztán 200,000 frtot jövedelme- 
zett volna, a mit így az özvegynek kell évenként fizetni ; ez idő- 
ből van Baluzenak egy érdekes sürgönye 1676. június 6-ről: A 
királyné nagyon beteg, lázai vannak, kólikás és sokat hány, a 
király ki nem állhatja, rá se néz, mert a királyné nagyon félté- 
keny. A király csak azért is semmit sem tesz meg, a mit neje akar, 
nyiltan mondja, hogy bárki legyen, ne a királynéhoz^ hanem ő 
hozzá folyamodjék, ha kegyében akar részesülni, s a ki másként 
tesz, a legnyersebben fogadja. A királyné alig képes összeszedni 
magát, hogy naponta három négy óráig fenn legyen s a király- 
nak tessék, mert a férj megveti rútul bánik vele. De így bánik 
mindenkivel, zsarnoknak, vadállatnak nevezik, s már látom a 
kitörő lázadást. Fösvénysége s örökös bosszúsága példa nélkül 
való. Mindent elvesz, semmit sem ad. Ver és veret minden cse- 
kélységért úgy, hogy már közelében csak mintegy tíz kozák, 
oláh, és tatár suhancz van. Van ezek közt egy mór és egy kal- 
mük, kiket nagyon szeret ; de csak ezzel vannak, mert különben 
tetvesek és mezítláb járnak. > Egyszer csak beszélni kezdek, hogy 


KÜUVNFfeLte. 


239 


il lirályné meg vau mérgezve lassú méreggel. Ezt bizonyította' 
folytonos gyengülése s az a körülmény, hogy Berlinből és Bécs- 
ből egyszerre irták, hogy a királyné még legfennebb csak 3 h6- 
uapot éL Erre az életrendben bizonyos változásokat tettek, s a 
királyné lassanként jobban lett s egészsége idővel teljesen helyre- 
állt, 3 férje jósága is visszatért. < 

— 1677, febn 22-én irja marquis Bethnne Pomponn© mi- 
niszternek, hogy soha olyan iugatagságot nem látott, mint a 
milyen van a lengyel udvarban, egy napig sem bízhatni a lengye- 
lek szavában. A császár és a brandenburgi választó cselszövényei- 
uek csak a király személyesen tud ellentállani, s meg is ígérte* 
hogy húsvét után becsap a porosz tartományokba, szükség tehát, 
^     !/ ígért összegnek legalább fele, százezer frank Danczigba 

-ék, hogy ha megindul a háború, fedezhessem a költsé- 
geket 

A feloszlatandó csapatok tiszteit alig bírom visszatartani, 
hogy a választóhoz ne szegődjenek; szintúgy a kozák csapatoknt, 
melyeket Magyarországba akarok küldeni. 

— Febr. 27-én pedig így ír XIV. Lajosnak : Nem tudom, 
lia Felséged emlékezik-e, de már első ittlétemkor volt szerencsém 
írni (1674. okt. 14*én) s szóval is jelentettem volt, hogy a len- 
gyel királynak szándéka van az alkotmányt eltörölni, magát 
autokrat fejedelemmé tenni, s családját a lengyel trónon örökössé 
tenni. E szándékában még inkább megerősödött az utolsó ország- 
gyűlés óta, hasznosnak hittem az dolognak végére járni s úgy 
értesdltem, hogy seregét nem fogja szétbocsátani, hanem Porosz- 
ország megtámadására és czélja kivitelére fogja felhasználni. 
De mielőtt teljesen neki fogna, szeretné, ha Felséged erre biz- 
tatná és támogatását megígérné. Nem akar ugjan egyenesen 
Felségedhez folyamodni, s engem kért, hogy tegyek jelentést, 
mintha az én gondolatom volna, de én e megbízást nem fogadtam 
el. Megírom azonl>an, hogy Felséged tetszése szerint adhasson 
nekem utasítást, vagy hallgassa el, ha úgy tetszik, E körülmény 
azonban nem gátolja a porosz földre való beütést, s azután még 
erőteljesebb módon intézheti a maga ügyeit, Felségednek pedig 
üt egy maga teremtett oly barátja lesz, kitől sem Ausztria, sem 
az északi tartományok mozdulni se mernek. 

— XIV. Lajos pedig így ír a marquisnak : Minden sorá- 
ből látszik önnek, hogy mióta a nagy vezér meghalt, a lengyel 
király sokkal nehezebben indítható Ígéretei teljesítésére, szüksé- 

|gi»SDek tartom tehát némi új utasítást adni. 

Szándékom mindig az volt» hogy Ön az erdélyi fejedelem* 
bAl é« a  magyarországi  elégűletlenekböl egy  tekintélyes 
\úi alakítson, és a lengyiű királyt a porosz fivldre irányozza. 


pár- 


^\i) KÜÍÁJKFkhkK. 

lm iiz erdólyi fejedelem Apafi visszavonulása (separation) any- 
iiyira meggyengítené a bujdosókat, hogy komoly actióranem vol- 
nának képesek s a lengyel király nem akarná a választót meg- 
támadni — jókor értesítsen ön, hogy másként intézkedjen 8 a 
Hv6dek által tétessem a támadást, kikhez saját seregeimet csatol- 
nAm stb. 

— lleméllem — válaszolja e pontra Bethune 1677. apríl 
H-án, liogy Apafit az erdélyi fejedelmet és Telekit teljes mér- 
tf^kbou megnyerhettem Fekégednek, s aztán így folytatja : A 
Nzt^'zOdÓB a császárral, melyet a krakkói püspök s maga az or- 
Hzággyfilés is sürgetett, s melyre nézve lengyel király 6 felsége 
kénytelen is volt biztosokat kinevezni, bizonynyal megköttetik 
vala, ha én éberül nem vigyázok. A császári üg}iiök a szervezés 
t(^rvezetét előterjesztvén, egyik főpontja, hogy Magyarországon 
minden intézkedést megsemmisítsen, a mit eddigelé létrehoz- 
tam. Követeli ugyan is, hogy a lengyel király se nyíltan, se kéz- 
alatt ne segítse, s ne is pártfogolja a magyarokat s ne engedje, hogy 
akár Wesselényi, akár más bujdosó menedéket találjon Lengyel- 
oi'H/ágban ; végre a biztosok nagy része megígérte, hogy ha meg 

1h köttetik a szövetség, ezen pont okvetlen ki fog hagyatni 

A magyarok nyughatatlanul várják az ígért segélyt, az erdélyi 
Irjrdiflem és Teleki minden jó sikert remélnek, a mellett kémek 
u titoktartásra s ezért van, hogy a lengyel királynak s a püspök 
urnák Hcm mondhatok el mindent. 

— 1G77. april 30-án pedig Baluze kapitány ilyen levelet 
kUld a franczia külügyminiszternek: Marquis Bethune és neje 
Hok kcHcrUségct tapasztalnak az udvarnál, hol őket senki sem 
becsüli és senki sem szereti, s tekintélyük teljesen alászállott. A 
Irngyel király, ki senkit se szokott kímélni, nevetségessé teszi 
okot s a királyné még segíti részint hogy kedvébe járjon a király- 
nak, részint mert gyűlöli a Bethune-öket. Valami nagy lakoda- 
lom volt az udvarnál s a marquisnét meg sem hívták. Most azt 
beszéli, hogy lebetegedni megy haza Francziaországba. A nővé- 
reik közt a gyűlölet engesztelhetetlen. A király azt mondja, hogy 
ti/onöt éve bosszantja ez az atyafiság s a király még jobban harag- 
H/ik. A király azonban fösvény, s indulatos (emporte). Kedvencz 
l'nlovás/mcsterét, ki elbocsáttatását kérte, azzal fenyegette, hogy 
ogy bottal halálra veri s hitvány csontjait a folyóba dobatja. A 
szegény ember a fenyegetéstől halálra ijedt, s nem akar többé az 
udvarnál maradni. Ez a főlovászmester szokott felügyelni, mikor 
másokat veret a király. 

tláuos (Szobieszky) király nem szereti hallani, ha a franczia 
fegyverek dicsőségéről beszélnek, a városok bevételét semminek 
tartja ; a nyílt i^atanyerés -- az a katonai dicsőség. Vitéz em- 


kCi/»kkíxíIk. 


241 


ber ugyan, de a lehelő legföltékenyebb* Egy napig lehetne heszéltii 
I © királyról. Mindnyájan ki vagyunk fáradva, kik itt koilllötte 
?agyunk* 

— 1677, martina 16-án maga XIV. Lajos így ír Bethune- 
uek : A mi illeti a lengyel seregből a hatszáz kozák megtar- 
tását saját ezredesük és tiszteik vezetése alatt, hogy Magyaror* 
szagba küldessenek, valamint némi pénz kiosztását a magyar funo* 
kök közt és gróf Telekinek illendő ajándék nyújtását — mind- 
ezt az ön bölcsességére bízom stb. Mire Bethune május S-án igy 
felel : A magyarok erőteljesebb fellépésre gondolnak. Az erdé- 
lyi fejedelem a bujdosóknak két havi zsoldját fizette ki. (?) Pet- 
ruczi és Wesselényi értesítenek engem, az utóbbi testvére *) által, 
hogj az erdélyiek és a magyarországi elégedetlenek teljes egyet- 
értésben vannak* 

Máj. l6-áu pedig igy folytatja: Három nap előtt az erdé- 
^^Ijri fejedelemnek egy rendkívüli követe érkezett ide, kinek foga- 

tlásánál mi Í8 jelen voltunk. A királyné azt izente nékíiuk, hogy 

a 1 Imrgi választóval kötött egyezkedésnek nincs semmi 

' jel .^. ,  csak a hangosan nyilatkozó  lengyel  közvéleményt 

akaiják vele elhallgattatni^ de azért a király készül a porosz 

háborúra. 

— Május 23-án. A magyarok követsége is megérkezett épen 
a£ nap, melyen az király indulni akart a porosz földre, kértem, 
hogy maradjon pár napig s személyes jelenlétével tegye ünnepé- 
lyesebbé a velők kötendő szerződést. Három napot adott. Az első 
napon t fogadta a követséget egész tanácsa jelenlété* 
ben, ki annyi folyt, hogy szerencsét kívántak a török- 
kel kötött békéhez s némley határigazítást kértek Erdély és 
Lengyelország közt. A második oupon megvizsgáltuk a titkos 
szövetség pontjait, melyet az erdélyi rendkívüli követ és a magyar- 

^ orstógiak küldöttsége hozott. E vizsgálatra a király az én ajánla- 
tomra Vöt€7iski kaniiniecki püspököt nevezte ki (azelőtt krakkói 
kanonok volt) kit azért ajánlottam, mert derék, okos ember, igen 
jól ismeri a magyar dolgokat s nagy ragaszkodással viseltetik 
Felséged iránt* A harmadik napon királyné ö felsége nyári lakilba 
tit! * I hívta meg az urakat, hogy maga is mégis- 
m*-: ;. ékkel Ezen kívül a követek átadtak ő felsé- 
I gének egy titkos levelét az erdélyi fejedelemtől, egyet a bujdo- 
' soktól s egyet gróf Telekitől A követeket vissza bocsá- 
tottuk teljes megelégedéssel g nagyon tetszett nékik a gi^óf Tele- 


lj Mr^g Tnindig gróf Weeaele'nyi Láazlóról, a nádor nagyobb fiáról 
[lehel vté, ki WeBselényi Pálnak,  a kuruczok táboraokának nem volt 


iok 1881. UL flU€t. 


16 


242 KÜLÖNFÉLÉK. 

kinek és az erdélyi fejedelemnének (Bornemisza Anna) küldött 
ajándék 

— A következő sürgönyben Bethune a marseillei püspök 
dolgáról beszél, hogy t i. haza indult a parancs szerint, de a csá- 
szár birodalmán nem bocsátották át s vissza kelle térnie. A 
németek tudják, hogy nem élünk jó egyetértésben s kaptak rajta, 
hogy ide szoríthassák A királyné is örvend rajta, mert a püspök 
— mondja 6 — jól érti a lengyel dolgokat s én úgy se győzöm 

sokáig a nagykövetségi költségeket A mi rosszabb, a 

királyné betegsége óta nem képes önállóságra, mindenben környe- 
zetének hódol, alá rendelt tisztjei és udvarhölgyei szavára hall- 
gat, kik folytonosan élesztik irigységét és féltékenységet, mely 
miatt annyi jóbarátját s magának a királynak jó hajlamait is 
cl fogja veszteni s végre még Francziaországét is, stb. 

— De ismét belé szól a társalgásba Baluze kapitány (1677. 
máj. 21.) A király kedély hangulatj a naponta roszszabbodik, any- 
nyira, hogy mindenki reszket előtte ; felindulásait követi az erő- 
szakosság s a legkisebb hibáért szörnyű igaztalanságokat tesz. 
Pénzzel azonban mindent ki lehet vinni, a nélkül semmit. A császár 
és a választó már adtak eleget s itt azon igyekeznek, hogy más- 
honnan is csak pénzt kapjanak. A királyné ezek ellen semmit se 
tehet. De igyekszik a tisztesség látszatát megmenteni méltatlan 
és aljas tetszelgésekkel is. A részletek hihetetlenek csak látni 
lehet. 

— Egy másik sürgönyében aug. 6-ról ez áll : Egy levelet lát- 
tam a múlt hó 17-ről, melynek tartalma szerint a lengyel király 
Hzétbocsátandó seregében 3 ezerét ad át a császárnak százezer tal- 
lérért, melyet már felvett. E serget a császár a magyarok ellen 
akarja küldeni. És ezért van, hogy most Bethune úrral nem igen 
vannak megelégedve, kiről tudják, hogy ő épen a magyarokat 
segíti. Valami Qaleczki nevű udvari tiszt, ki a lengyel király 
egyik titkára s a brandenburgi választónak nagy pártolója, 
beszélte, hogy ez ügyben marquis Bethune-nel kemény szóvál- 
tása volt. 

— Bethune azonban augustus 20-ról (1677.) így tudósítja 
Pomponnet : Ügy hiszem uram, ön is örvendeni fog, ha megtudja, 
hogy a király valamint a királyné is ép oly jók hozzám és nőm- 
höz, mint az előtt, régi barátságuk mind kettőnkhöz visszatért. 
Habár Marseille űr egy levelemet, melyet hozzá titkon írtam 
volt, visszaküldte a királynénak, a mi bizony nem volt szép tőle. 

— Octóber ö-ről pedig így : ^Minthogy minden rósz Tele- 
kitől származik ^), megrendeltem : igyekezzenek a lehető legszo- 

^) Mikor ugyanis  1G77.  september  liavában  ncliány  lengyel 


külOkkíil^k. 


243 


rosabban venni a dolgot s vagy egészen vissizanyerni 6t^ vagy leg- 
íilábby hogy ne legyen ellene a víillalatnak. Remélem a lengyel 
király követe rá veszi, bogy legalább részben eleget tegyen kíván- 
ságunknak, félvén a király baráts/lginak elvesztésétől ; a király 
megílzente neki, hogy kilrékíthetleu ellenségének fogja teldnteni, 
hji elválalt kíUelezettségeit nem teljesíti stb. 

— 1677* Oct. IB-án így ív Bethuae XIV, Lajosnak: 
Nyolcz nap előtt Felség a brandenburgi választónak egy udvari 
licitje s egy futárja érkezett Danczigba. Egyik mint a másik 
amaz Uriigy alatt, hogy a leügyel királynak egy igen szép kocsit 
(caléche) és két fogat lovat felajánljanak ; kissé gyanúsnak talál- 
tam e körülményt s vigyáztattam rajok s különösön a futárra. 
sátán meg tudtam* bogy a föcancellárral s az osztrák érzelmfi 
Ritenátorokkal mindetj naji érintkezik* Azonnal jelentést tettem 
a királyi párnak s nem soká a kauezellár csakugyan elö is állott 
egy a választóval kíitendő szövetség tervezetével stK . . Még 
csak azt kell megírnom Felségednek, bogy minden, a mit mi itt 
Felséged érdekében tes^Jink, homlokegyenest ellenkezik a len- 
gyel alkotmánnyal és a lengyel közvéleménuyeL — Isten tudja 
mi fog velem történni, ha a leitgyei országgyűlés fijhól üsszegyíiL 

- Pomponnenak pedig li*ja, bogy Magyarországon nevet- 
s< grs roszszul vezetik az ügyeket, ba én ott hihettem volna^ min- 
den másként lenne. A magyarországi vállalat csak azért fog meg- 
bukni, mert nincs egy erolt^ljes vezérök, ki fiket összetartsa, a 
meggátolja széthúzásokat ^ih. 

Ug)'an csak Pomponnenak írja deezember 11-röl, A király 
H a királyné egészen felvatinak lelkesedve a magyar ngy iránt, 
egy felöl hatottak rajok a legutóbbi hírek, másfelöl hallom, hogy 
fifeUége (a franczia király) ismét pénzt ígért nekik. 

— Bothune decz. 18-án írja XIV. Lajosnak: Minthogy 
minderit meg kell írnom Felségednek, íme ezt is megírom, bogy 
nii ' mk küldött csapatok oly nagy előnyöket vívtak ki 
>Í:! , o!i (?)^ a lengyel király és királyné gyakran meg- 
sürgetnek, hogy már ök is vegyék valami jutalmát sok gondjaik- 
nak, mert hizonyos, bogy ez által a császárnak engesztelhetetlen 
ellenségeivé lettek. Most már jogukban van követelni Felséged- 
től, a mit ígért^ ha valamelyik örökös tartományaién [a császár 
ellen bábom t kezdenek, t, i. a kétszázezer tallért. Igyekeztem 


kiitoua HítmomiH táján íi hujdúeók Begítségerc titkon ^% orsziigha lépeti ; 
íí%i bosíícltt^k, hogy c/t Teleki iirnlta cl u lengjél fournkníik, kik szlinnü 
ilUhlic j(>ttírk 8 küvctfltek, liogy nnnilen lUlepö azuuniil proscrDjáltaasi^k, 
fSként veséri^k Lulouiirdzki hÜi. 

IG* 


^Bi 


24:4 kClökfíxék. 

Tel ok megértetni, hogj az igéret csak nyílt háború izea6d ese- 
tére szólL 8tb. 

— Pomponnenak pedig 1677. de& 31-én így ira marquis: 
Nem alap nélkül tartóztattam vissza a míg lehetett azt az ií^^^u'at^ 
kit a lengyel királyné eg}'enesen Francziaországba küld. Az 
ürügy sógorasszonyom férhez menetele, de főként ő felségével 
akarnak értekezni A királyné egy bosszú rejtelmes levelet írt, 
melynek tartalmát sekire se bízta, hanem maga elkészítvén szó- 
tagonként mondotta tollba egyik inasának. Minthogy pedig az 
udvarral közös jegyei nincsenek, tehát a levél kulcsa a MarseiUe-i 
püspöknél van. stb. stb 

De elég ezúttal, e sürgönyök is elég sajátságos fényben 
mutatják a lengyel udvart, mely minden oldalról csak pénzhez 
akart jutni. Az alkotmányt is el akarta törölni, ha csakugyan 
igaz, s ha nem csak XIY. Lajosra akart e hírrel hatni. Titkon 
az országgyűlés és közvélemény ellen segítette a magyarokat^ ha 
ez is mind csak afféle tökéletlenkedésnek nem látszanék. Nincs 
módunkban a franczia követekről is végleges ítéletet mondani, 
annyi bizonyos, hogy így a függönyök mögött legkevésbé sem 
rokonszenves alakok. 

Csak annyi bizonyos, hogy utoljára is XIV. Lajos békét 
kötött Leopolddal s akkor a magyarokról szó sem volt Szobieszky 
pedig nagyhorderejű szerződésre lépett Leopold császárral — 
természetesen sok jó pénzért; és tulajdonképen 6 volt, ki 
1684-ben Bécset, azzal a dynasztiát is (mondhatni a monarchiát) 
megmentette. 

Deák Fabkas. 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 


füíu  íiösUísiég eredete, (Ösi család és tulajdon.) írta Lánczy Gyula 
dr. Grill Károly  188L 

Örömmel olvastuk az elAtttttik fekvő igénytelen tanulmányt 
mind tárgyánál, miml irányánál fogva, A társadalmi jelenség»>k 
icríü a tulajdonkópeni törtéüet kivételével, a tiszta tudomány 
a2, a mely a gyakorlati alkalmazás közel eshetőségére egyáíaián 
nem tekint, kései termény, és kevés bárhol is azok száma, kik 
hajlamot éreznek és időt találnak azzal foglalkozni. Csak azt 
sajüáljok a jelen esetbeu, hogy szerző mintegy lemondani lát- 
szik a reményről a megkezdett munkát folytatni, és az elői>ejízéd 
inkább búcsöszó gyauánt hangzik^ melylyel szerző megváhii 
khzül az érdekes fittól, melyen tagadhatatlan készültséggel és jó- 
akarattal megindult 

Természetes, nem várhatni, hogy rövid 90 lapnyi füzetben 
alapos megoldást nyerjen a kérdések azon halmaza, melyet itt 
érintve s a melynek megkísérlett megoldását talán túl merész kéz- 
iéig körvonalozva látjuk. A feladat a legbonyolultabb és legnehe 
2«bb, a mely eijyátalában a gondolkozás tárgyát képezheti ; és tar- 
tunk attul, hogy szerző azt némileg alábec^iülte, midőn a tárgy 
legújabb irodalmábnn fölmerült elméleteket összefoglalni és 
kiegyeztetni törekszik. Különben ez oly jellemzés, melylyel gyak- 
rabban találkozunk, mióta a tudomány czébszerűsége megszünt. 
Azon nagy előnyök mellett, melyeket a szabadmúvelés e téren is 
termett, van egy hátrány^ az: hogy igen g}akran kész, vagy 
készillőfélben lévő gyanánt fogadtatik el és hirdettetik olyasmi, 
a mi nyers feldolgozásra is alig alkalmas még, s a tetszetős alak- 
ban előadott kerek elméletek gyakran többet ártanak, mint haaz- 
Hálnak a baladásnak? midőn a bebizonyított igazság Bzínét köl- 
Cisünzik a koczkáztatott föltételezéseknek. 

A jelen fOzet tárgya nem csekélyebb, mint a társadalom 
eredeténekés kezdetleges fejlődésének vázlata; oly kísérlet, a 
mely a társadalmi, valamint a többi tudományok terén körűibe- 


•:4d 


;:; erj- ^-;\-'.i .'i ^7^:- jc-^.: .-T-eLTv^rget. > Taiamint más 
:-'rf-."tr7 ir.c- :? tz :i: .':a az ere-letek kütatásáral három 
•.Irrkv^n ■:ilil:iii:?szT'i:iT«:-r:lTi. Kezdetben az eredeti alakokat 
kfrri-.ck 5 iz: l;-.:4k- iirrrZ-rkiV.lelés^vel megoldható egrszers- 
riLi í :irriiil:n temrírr'.Tf -:? Tökéletes szerkezetének kér- 
•i45r. 5 icry írj ir erre irI-7-il' irrrkrzet közvetlen gyakorlati 
íTümől??.:: •.•írTii- Mí;í r^4;;;rl:':íSLl:-.: íz C'si és tennészetes álla- 
i-:: ilz:^ = i n£'-í-:k ir: lírifi "i-rcj i kezdetek kiderítésével 
ínerrTJ-ie:.' i. j-fl-fil-f j: ÜIí.tí- ;< íjTri-íta hozható a történeti 
;-'\^'U llrjjii-:-? :.'ir';::7:. 3'í-i ':iíIir:Lk, hogy szerényeknek 
k-i 11 '-'"•'- * zi*ri*fl'ií'r«ia: ::£;';í ;trl:-:f*íz^fk siegfejtéséveL Elis- 
zi-fr^en :saki5 7laas":L:s -■■■~i":L:«^'!;s*:ir-:l sz'luiik. amelyeknek 
k^-jéLTen :'^1:1 !iH>»::--s:;i-.: ^itj: ^.üa'. ::Vb a-lat és részlet- 
z.iL\L:nlz\' s^Xs>é)Z*:>» :!:.::: i :H'íli.:;".-;1 t*ii:^ rfnielkezunk. 

31:1". s-iiil .*'.ü .l'il".^ :i::Li i ^iTSi-L^lm: -elfnségek. sok- 
kal •.:kl*-ako.i'.o^?ak --> 'i:r*:s^>j:ilii'Mz i^zils: l:h:Uóbbak a 
:éüy-k. -i ui'-l:vk i 'Xi^'-ii: t< ;'.^: i-T-irzi-éijTi s::^: és hala- 
Iviíii: •ji*:)Z'i.,'.iiyr.í%s. :ii:.i: .-. .::^'v m-:^ l::>;5zl T:z.fpll:it és elem- 
j-f^ u:A:: :>1l::::.: 'i.í !.i-i-. k :i^;":i:_k. S:: :i-^g Lj >ikfrll«e is egyes 
•l:-:ij:::-e:: --ji'.r? tí-í : .C-u:-. :..>..: r:?^lríL: és sirrkrZr:ét alap- 
íl-::::^:?^ '-1 :».::.::!:/. rj í1:.í1 iiirz Lem Liu::\:LÁV'ik ki, hogy 

tJ,U   ;^;<J;rl  :;Lj :- 'i":."..  ZItI  tí  véglrg-rS  rlvrl fJ.^tlliLt  mU- 

:a:í:jl.-í. az :l: n.c.v, .il.ik-l: rs nyen lé:Tl:. Hiszen sok- 
kal r,:vsj,r .':'. :i-..:r::-:.; rkrf -.Azt-} s:k>2:r La:;-;munkban 
.ill /.:::;::.:■_: j. : /.kü*. L.^y r^; sjerfLiiLd :rrr:n:cL.i bírnánk; 
>ja:.:os ::>::-.;k .i :l.:z:..i vj-V-ir- rgvos tlr2:4: ki :ui;a deríteni, 
vi; *.:: Áj's'kVcl jssjr. 11".:,íl: r^"^ se ni sikerű.. Sc»kkal kevésbbé 
^Arl\v:uuk IíI'.a: ImSsiI. : rv.l^iéi.- : :» :Ar^:idálni: íméiinénveket 


A >.' Li :" Vo. ^ : V. ■; : ; : '. J r^uv k A ". a : : k :» : .■*! uk-T-z 7 sség és a i ula j- 
vlo" > i*-'c*k kAVv-Sv:.:,^!-. :ii::.: ^:r;; Lelyese:: :ci:;a fel. az összes 
;:e>«ÍA>,ii: >j;i\:j:: k-'l-::k;,-iS:i:ek > :ilíiki:lAsáL;\k elméletéhez 
h^ rv^r,: v:yo y s* r : : h ,* sj : h.s : . k . 

A: c*/s;.'lv :.i::vV:-.'.Ak.sl\l.":>:<:e:: kísérletek a fejlődés tauá- 
v..ii v-^'j:-f.\iy:,;s.>rs ;S í tcrtv. :/.kAl:::íizAsAra. Ezek közt ta- 
g:Avl>.cfc:.i:\;v.,:*. s :.M'i-;k :V1::: :ii- >>:■: ki::iac:\sl:k Spencer Her- 
N*4í :ví-.l?^-.v:v A:ov',v," v.v.v..i.i:v.:lle::* bo^ry a - Sociologia el- 
^%'í* a\"l <s\:'.vS\"^í:o:: k.':í:í:V-;i:. ;i s::r:ar:ások elmeletében 
e* i-^Ci*c ,t.o". iA**.v.*.v.:sv.>okVA:\ r;.-:lv:k lr^i:;:»^ban a társadalnü 
.>* jv*.;'xAí s.'.;*:\, .,^k •.•;■./,:; >:v,;k ;\ ::',1 A v.os ".örvény lirül jelen- 
íti uv*;, X .iv/.o* cl.s ./.v-i-A ;s iv^clttv' v-;iAgoS5ágot árasztó 
^ss^nKCa; 0* v.'iv, í-jc^ v.i: •.v^;VV;v. diT; v.iv} lOiTalom határozott 
M^uU-.A^^: ü.i*, ;'^?.k. svkk.i*. .::.;".A:.o<aVbAk c> elvontabbak még 
tP^wtíWOv^Wí.  XV*."' ,*^%  .<vvv.;:  x\;\:< oov.orc: kCrdés mogfojtésére 


TÖRTÉÍíKTr IRODALOM. 


247 


,ttkerrel foI lehetne liasználiii, a mi, úgy hÍBzs2ük Lanczynak sein 

érült müvében; mert azzal, hogy egy átalános formulát 
Bcialití raegíejtés fölé erőszakolnak még nem nyertünk semmit 
Árraj hogy egy bölcsészeti hi^iOtlieBÍst igazuljunk, nem elég ki- 
lÜDtetni, hogy valamely összetes téuyíUladék az alá vonható, 
hanem azt kt?ll kimutatuunk, hogy szükségképpn alája rendelendő, 
és hogy semminemű más rendszer keretéhe kísérő körülményei- 
vel együtt bele cem illik. Azt sem szabad feledni, hogy a hol 
kétes mbd az átalános elmélet, mind valamely különleges kisebb* 
körű megfejtés, ott ez utóbbinak bizonysága többet nyom, mint 
amazé s a kettÖ összhangzása esetén az összetes kérdés megfej- 
tése kölcsönöz erőt az elvontabbnak, nem pedig megíbrilitva, 

A második csoportba azokat a műveket sorolhatjuk, a 
melyek közvetlenül társadalmi, politikai és jogi jelenségek elmé- 
letét BzolgáUatják, mint Maine, MacLeunaUí Morgan, Bachofen, 
Fustel de Coulanges munkáit és Liivaleyc különben eléggé felü- 
letes könyvét a tulajdon kezdetleges alakjairól. Ezek közt ismét 
minden tekintetben tülszái-nyalja társait Maine, épeu azon óvatos- 
ság következtében, a mely ly el soha sem mond többet s nem bocsát- 
kozik iM ' 1» okoskodásaiban, mint a mennyire az előtte fekvíS 
anyagb i^át bizonyítani képes; továbbá mivel egyátalán 
fllggetlon tuduTuányos kutatásaiban minden rokon- és ellenszenv- 
löl a tényleges áramlatokkal és jelszavakkal szemben. Ez képezi 
mintaszer ftségének kulcsát, söt még arra is ügyel, hogy oly mo- 
iler H-t állításokkal telített kifejezésekkel, mint a minő a 
diMi t vagy a coUectivismus, hamis színt ne kölcsönözzön 
ré^mnlt korok hasonló, de nem azonos jelenségeinek* 

A harmadik csoportba sorozhatjuk végre azon íi^ókat, kik 
a kezdetleges erkölcsöknek és felfogásoknak leginkább a vad 
népeknél s csekélyebb mértékben az ösi emlékekben fennmaradt 
képét vázolják. Azonban ezen a téren is egy veszély fenyeget, 
melyet Lánczynak is aligha sikerült kikerülni. Igaz ugyan, hogy 
a chronologious egymásután nem irányadó, hogy a J>ktilön nép- 
családok történetét egybevetvey a történeti múlt, az ó-kor nem 
felel meg mindig a nemzeti lét gyermek- és ifjú-korának s a jelen 
g)'akran a fejlődés legkezdetlegesebb vonásait tükrözteti vissza* ; 
de bármi barbár legyen is egyes faj- vagy ember-csoport: nem sza- 
biid feledni, hogy mire a tudományos vizsgálat tárgyává lett, 
módosító; fejlesztő vagy romboló hatású befolyásoknak volt min- 
dig alávetve; s nem mutatkozik már a maga teljes eredetiségé- 
ben* Oly körülmény, melyet az e nemű vizsgálatoknál gyakran 
iSem elöl szoktak téveszteni. 

A tévedések mindezen forrásainak hatásait észrevenni azo- 
kon a tanokon, melyeket Láuczy összeállítva s mintegy az ez 


i^ite 


— irgY~ -^ 


248 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

iránybeli törekvéseknek közös eredményét >CommunÍ8 doctorum 
sententia<-ját helyeselni látszik. Mint ellentéte mutatkozik e tan 
a természetjogi régi elméleteknek, s mégis azoknak nem egy moz- 
zanata maradt meg benne, nevezetesen azon felfogás, hogy való- 
ban egyszerű az, a mi előttünk világosnak és következetesnek 
tűnik föl, és hogy a fejlődés bizonyos, a mi logikai eszmemenetünk- 
nek megfelelő, irányt követett Mind a kettő ellenkezik a tapasz- 
talattal ; és az előbb említett írók közül épen Spencer Herbert 
figyelmeztet arra, hogy a különzékülés és összesülés folyamatai 
nem egyenletesen mozognak tova, hanem sokszorosan megkülön- 
böztetendő rythmusok szerint, a mely törvény megemlítéséről 
Lánczy Spencer elméletének alkalmazásánál megfeledkezett; 
Mainenek pedig épen legemlékezetesebb kijelentései közé tarto- 
zik, hogy azon mértékben, a melyben valamely intézmény vagy 
eszme egyszerűnek és világosnak látszik, lehetünk meggyőződve 
arról, hogy az hosszú történeti múlttal bír, és hogy többféle előz- 
ményekből és többnemű tényezők közrehatása mellett alakúit. 
Ezen tétel kellő figyelembevétele mellett eleve is gyanút ébreszt 
minden nagyon is consistensnek és nagyon is egyszerűnek látszó 
magyarázat ellenében, mely kevés és a léleknek állítólag kezdet- 
leges közrehatójából magyarázza az emberi társadalom főbb 
intézményeit. 

Különösen két tekintet szokott rendszerint az e fajta vizs- 
gálatokban elmellőztetni s ez hiányzik Lánczy elmélkedéseiben 
is. A magánjogi intézmények és eszmék fejlődése, minél kezdet- 
legesebb korról van szó, annál inkább összeesik a közjogiakéval 
és vallásiakéval. Lehetetlen a család fejlődését helyesen meg- 
ítélni azon kapcsolat nélkül, a mely a házassági szabályok és a 
közjogi állapotok közt a kezdetleges korban fennáll. A polygam- 
majd monogam-házasság alakulását sem egyedül az endogamiá- 
ból, sem egyedül az exogamiából nem lehet kimagyarázni, hanem 
a kétféle kétségen kívül minden népnél kisebb nagyobb mérték- 
ben coexistáló elv kölcsönös hatásából, melynek mérvét és ered- 
ményét a közjogi alakulatok mozzanatai határozták meg. Egy- 
részt az exogamia kapcsolatban van a rabszolgaság intézményével 
és a családfő önálló hatalmával, másrészt az endogámia szintoly 
kétségtelenül a kezdetleges csoport főnökségek vallási jellegével 
és a különféle osztályok szétválásával. Messze vezetne ezen eszme- 
menetet itten a részletekig követni; csak utalni akartunk az 
egyik fontos tényezőre, a mely az előttünk fekvő fűzetben kellő- 
leg nem méltányoltatott. 

A másik a vallási képzetek befolyása, a mely nemcsak ott 
nyilatkozik, hol a törvények vallási szentesítéséről vagy a vallási 
cselekvényeknek polgárilag való biztosításáról van szó, hanem a 


TÖRTÉKKTÍ raODALOM. 


249 


mely sokkal kezdetlegesebb időben kétségtelenül még batályosab* 
Uan és ir/Íiiy;idóhbaD érvény ősül t így, liogy mind a kezdetleges 
eni^ir. vnportok aUikiikUa, mind a közösrégi tulajdon IbrrnáiDuk 
Iti; eg>'átalán  meg nem  értbetö mindaddig^ míg azon 

Ti *    'i képzetek tekintetében nem jövünk tisztába^ 

iti ^ alacsony fokán álló omber maga, társai és a 

láthaiúu U8 éririthetön kívüli képzeleti világ mozzanatai közt 
fenállani és uralkodni hitt és a melyekre vonatkozólag csak a 
történeti psychologia és mytbos és a íiyeh bírnak némi derengő 
világosságot vetni. 

Nem azért említjük ezeket, mintba kárhoztatólag kiváji- 
nánk Ijánczy törekvéseiről nyilatkozni s mintegy a nehézségek 
nftg>ítása áltíil, melyek a kutatás ezen a terén a munkás elé tor* 
nyomulnak, másokat követésétől elijeszteni. De nem tagadhatjuk 
meg azon hitünket, hogy e kérdésekre nézve a speculatio nem 
annyira lépéí^Hukint baladott, a mi kívánatos lett volna, hanem 
inkibb merész combinatiók által iparkodott érdeket gerjeszteni, 
a melyek valószínűségének látszata részben csak az egyes moz- 
zanatok elhanyagolása és a kérdések bonyolultabb részeinek 
11*' 1 ' I arása által érhető el. Már pedig minél kevésbbé átta- 
nii /ott tér felkutatásáról van szó, annál nagyobb súlya 

Tan minden egyes felmerülő jelenség pontos észleletének és 
teljes raeglatolásának, mielőtt átalános theoriákba bocsátkoz- 
bálnánk. 

PüLszKY Ágost, 


tny LiUzltV, IL Ií?ikuczi Ferencis Fejedelem Daudárnoka t-a a fel^ö- 
magyarorazági liödjiinitok 1703 — 1710, Történeti tanúlniftüv erodoti 
levidcztsek é» egykorú kutfök nycmiiin, irta Thaly Kálmán, Budapeet, 
1880. e-adr. 828. l 

Bár épen nem vonzó alnk a bős, ki czimét adja e termetes 
tétnek, s bár keveset nyer azzal ha közelebb megismerjük, még 
is tett szolgálatot a tudománynak azzal, hogy a nagyérdemű Író- 
nak alkalmat adott azon munka megírására, mely sOcskay 
László czímec alatt nemrég került a hazafias történetkedvclÖ 
közönség könyves asztalára. Valóban széles keretű, gazdag tar- 
talmú nagy dolgozat, melyet szerző ugyan szerényen ^történeti 
tanulmány «-nak nevez, de mely ennél jóval nagyobb mértéket is 
megüt. Tárgyába belemélyedvén, midőn a szereplőnek nyomdo- 
lűiit követte Tagy kereste^ természetes, hogy részletesen kutatta 
» leírta a színhelyeket, eseményekéit, s nzok összetViggését, melyek- 
ben itt-ott feltünedez a í> Rákóczi villáma*-, víigy melyeknek nem 


rÖRTEiSEri IRODALOM. 


y ::r\v,:l;i:Á: idézi elő az »áruló< ; s így a munka 
hc^' ort'dményében inkább lett Története a fel- 
\*^}:AT';rsr,\^:  hadjáratoknak,  melyekben  Ocskay cselekvő 


í". ."O** *tfc 


V>V.} K Almán mai nap legspeciálisabb ismerője azon kor- 
- .ti r.\íl\v.cx történetírói működése közel két évtizedét majdnem 
i :;>r,tA^ ^j't'atelte, s ha az élet delén fáradhatlan tetterejét te- 
V ' :^\\ Av itlus«4ghoz szeretjük számitani, de a már világot látott 
/,,*>ví*:5ii tekintélyes sorozata feljogosítaná, » veterán írónkc 
;:\íirACJimóre is. 

Harmiucz fejezetre osztott műve bevezetésében elősorolja 
< :vvídou jellemzi a fölkelési mozgalom jelentékenyebb szemé- 
'>:sÖ4^Mt, kiknek nevével gyakran találkozunk a kötetben, úgy 
Vv^y rt színlap ismertetésével clökészitve gördülhet fel előttünk 
^•^ t1ii:*^^ny, hol élénken vonulnak el a hosszú, fájdalmas dráma 
osoivrtosulásai. 

A munka czíméhez híven megismerkedünk Ocskay eredete, 
os,4l;\di viszonyai s kora iQusági előzményeivel, melyeknek már 
olojo kovés tanulás, kicsapongás, mig az alig teljes kom iQu kül- 
toMről hazájába térve, folytonos kalandok, elfogatás, kiszabadu- 
Uis cs kóborlás után a fejedelemhez csatlakozik, ki épen akkor 
.^llv^tl a villámgyorsan terjedő felkelés élére, hűséget esküszik neki, 
s tjc}  ITiVí. nyarán megkezdi végzetteljes pályáját. 

A munka tartalmát tekintve, valóban meglepő az adatbő- 
M^jT. a ré>/.lotesség, melylyel folvvást találkozunk, s mely az elő- 
•ulast «u\irs;yózübbé teszi. 

K/. annyira megy s oly sűrűre van fűzve az anyag lánczo- 
*.,ua, hojíy a szöveg nem annyira a szerző művének, mint inkább 
os^^k s.-orkosztói műveletének látszik lenni ; igen sokszor a sze- 
\v\*lo s/.emélyeket beszélteti. Ezen közvetlenség nagyon emeli a 
Ivuxomás élénkségét az olvasóban, egyes személyek tettei, vagy 
UMNo.'-ett vállalatai előadását zamatosán fűszerezi eredeti saját 
V'.ioieleikkel, mi a valóságnak megfelelően korrajzi színezetet 
Kv^loíónó/. a képűtek, — s az olvasó az élvezet után, melyet az 
.^íxasmany nvujtott, visszatér reá, bámulva ismeri el a szerző- 
v.ok a roppant anyag felkutatása és egybehordása körűi mindenre 
Vtotjotlö s/orgalniát, valamint azon szakszerűséget, melylyel 
>okt)^aut anyagát idő és helyre nézve összelliggésbe hozta. E nél- 
tul nem lehetett volna olyan eredményre jutni, mint azt ezen 
Muuka rendszeres feldolgozásban a hazai közönség elé tárja, s 
^«^«\\ éber emlékező tehetségére vall. hogy az anyag-készletben 
lgfhM\\rt adatokat kellő helyeiken alkalmazza. Csak ez teheti 
^^|Mtl«(^ szerzőt, hogy ott, hol az oly bő irott bizonyíték mégis 
IIIIh^u hagy. a hézagot inductio, hozzávetés vagy következtetés 


TÖRTÉNETI IHODALOM 


251 


utol pótolja* hogy valamely félbeszakadást áthidaljon. Hy ese- 
tekben kiegésziteudö a mit másutt^ másnál nem talált följt^gyezve, 
a kiirCílmónyek egybevetége, egyes nyomok felhasználása áltai 
valószínűvé tudja tenni állítását^ f s igyekí^zik iüdokolni azt mii*e 
öt okoskodása vezeti. Nagy szolgálatára van ebben szerzőnek a 
fiizemélyek beható megítélése, azok egymáshoz JvabS viszonyának 
ismerete, valamint tíizetes foglalkozása az akkori hadakozás szo- 
kásai^ körülményeivel. 

Érdekkel követhetjük a nagyobb és kisebb parancsnokok 
intézkedéseit és míveleteit; feltárul eluttünk az eszme, mely őket 
vezérlé, vagy néha ennek hiánya is s ilyenkor mintegy észrevétle- 
nül közbecsúszik a szerző bövitö kifejtése, melylyel commentálja 
a dolgok menetét^ elemzi a siker vagy kudarcz okait, a disposi- 
liók helyes vagy helytelen voltát ; a hol pedig nagyobb kereta 
fordulat készül vagy nevezetesebb hadi cselekvény jön szóba^ ű 
kérdés had.iszati és harczászati oldalait törekszik meglágyítani. 

A felsö-magyaror«zági hadjáratok bö tárgyalása mellett 
s2erzö azonban nem feledkezik meg huséröl — a fejezetek folytában 
vi«'<zatér arra, s leginkább az események azon részét tartja szem 
elolt, melyekkel Ocskay személye, vagy működése összefüggés- 
ben, bizonyos vonatkozásban álh Ezért gyakran kénytelenek va- 
gyunk nélkülözni nevezetes epizódok leírását, melyeket szerző 
jizOD öntudatos czélból mellőz, hogy azok Ocskay személyén 
vagy soi*sán kivűl állanak. Még inkább találkozunk e megszorí- 
tással az utolsó években, Ocskaynak labanczczáátpártolásaután, 
midőn ö a magyar sereg mozdulataiban nem mint tényező szere- 
pelj hanem mint ellenfél azzal szemben állott. 

A feladat megszabott határánál fogva tehát igen sok és 
fontos mozzanat is elhagyatott, mint pld. a trencsényi (t urnái) 
csata; az érsek-újvári eposz több jelenete; & hosszű és váratlan 
kinieuetelíl lőcsei ostrom és sok más. 

Szintén hasonló okból némileg a színfalak mögött maradnak 
a fŐszemélyek : a fejedelemnek fennkölt nemes alakja, Bercsé- 
nyi^ a fáradhatlan főintéző^ és sok más fő egyéniség. Minthogy 
azonban a mozgalom szálai kezökben összpontosulnak és ők ké- 
pezik a mozgató erőt, s habár a szív, az élettevékenység minde- 
nütt lüktet^ de az akarat irányzását mégis az uralkodó agy pa- 
rancsától veszi: elég sűröa találkozunk a vezérférfiak nevével, 
néha (mint pl a Vág vidékén vagy Ersek-Ujvárnál) személyes 
megjelenésökkel. 

ügy hiszem, senki se fogja olvasni működésük, felfogásuk^ 
gordolkozás módjuk ezen nagj^s zámú nyilvánulásait a nélkül, hogy 
ibadság-höseink ezen vonásokból visszatükröző jelleme és szel- 
tehetsége, hazaszeretete és önfeláldozó készsége iránt tiszte- 


252 TÖRTftKETi IRODALOM. 

lííttíil, vonzíilommal elismeréssel ne TÍseltetnck. De a mennyit 
liynriiek, volök való tüzetesebb foglalkozás által, a jelesek: ugyan- 
oly arányban az oUenkezö benyomás kerekedik felül a czímhösrCl, 
nutnn^íl tovább haladunk a nevét viselő munka olvasásában. 

N(*m rokonszenves alak, bármely oldalát tekintsük ; mert 
ni^*í? azon egy is, melylyel egyéb bajtársai felett kiváló himevet 
vívott ki, mint: ^a tüz királya* — veszt fényében, midőn látjuk, 
ho^y <l^'iló pusztitás és kapzsi prédahajhászat volt a kedvencztér, 
molyro törekvéseit irányzá. 

Znonge korában már féktelen és idomíthatlan ; mint ser- 
ilülő ifjú kalandor, kicsapongó, hitehagyó, gyilkos, hadi és pol- 
gári fonyitftbiró előtt szökevény, s mikor mások az életnek még 
orijik kozdotén vaunak, neki már kalandokban gazdag múlt állott 
háta mögött, s midőn a Rákóczi-féle forrongás kitörő félben volt, 
t(M'inr»8zetének megfelelő kecsegtető alkalom tárult fel előtte. 

Tapasztalásai, merész bátorsága, a tájak ismerete hatal- 
inuH CKzközzé tevék. Ily körülmények közt elnézést remélt és nyert 
ziibolátlanságának; dobzódásra, sarczszedésre, martalékhajtásra 
jxidig a portyázó hadviselés mindenfelé kaput nyitott Járta is ez 
utat a visszaélésig, sőt rakouczátlan természetének ezen aljasb 
irányai — a dőzsölés, a kegyetlenkedés, a haszonlesés — katonai 
vczórszereplésére is árnyat vetettek, mint péld. Sopronynál, vagy 
ogyél) mulasztások és rendetlenségek, valamint hadainak gondat- 
lan, laza fegyelmezése által. 

Ue ha mint ember, keveset ért, és nem becsülhető : hely- 
rehozhatta, tisztábbra emelkedhetett volna a salakból, ha más- 
ként fordul sorsa, és az ügyért, mely mellett küzdött, hírnévre 
emelkedett, sőt vagyout is kaparított, magát feláldozza vagy vér- 
tanúja lesz. 

Ellenben végzete még mélyebbre sodorta, és még azon en- 
gosztelü erkölcsi elégtételtől is megfosztotta őt, melyet ama más 
eHíítben igénybe lehetett volna venni pályája megítélésénél. El- 
l)ártolása nem puszta politikai tény, vagy az egyszerű hadszöke- 
vény tette — hanem előzményei s utóbbi viselete, a szándék, ké- 
szülődésének és a bukásának mozzanatai, a hálátlanság, kétszí- 
nüség, jollomteleuség, az emberi indulat mindennemű rósz hul- 
líunverései, oly visszataszítóvá teszik a hatást, még ma a távol- 
ból szemlélőre is, hogy annál inkább kell képzelnünk az eset 
roppant feltűnését akkor, a küzdelmek és szenvedélyek közepén, 
valamint igen jói megmagyarázható az érsek-ujvári eljárás és vér- 
pad elkerülhetlensége. 

Gondosan fölkereste szerző a c^elszövéuy szálait, a gyanú 
első jelenségeit, s érvelései után nem mutatkozik alaptalannak a 
föltevés, hogy a valóban fordulópontot képező trencsényi csata- 


Tt"nTÍ!NKTl tnODAT.OM, 


253 


vesyícs ju loimuu Ucskay ai:itiuiiiü^ c^Liszövényeinek s bemou- 
dásajnak tulajfloüitható^ úgj, hogy ép akkor, midőn a hadsereg 
állapota, az elÖzu évek vivmáuyai s a külföldi tervek deleh'j pon- 
ton állának, Ocskay szellemi segédkezése állal váratlanul sike- 
TÖlt ama csapás, mely a mozgalom hanyatlását vonta maga után, 

Midun ezen munka 1710, elejére vezet bennünket, ho^^'y 
mindinkább besötétedui lássuk a láthatárt s lefelé hajolni e jogos 
küzdelem szerencse csillagát; — azt végső szétfoszlásáig elki- 
sérüi: nem e lapok feladata. 

Sok az 11 j és vonzó bennok, sok és nagy érdekű moll ette az 
irfiank mint gyűjtenek és feldolgozónak mimkája ; 8 ha van mti* 
vében a történeti hűségen felül még egy vezéreszme, ha elbeszé- 
lését, erőteljes rajzolatait a műalkotáson felül még átlengi egy 
alaphangé mely visszhang keltésre számít, ezt ráírhatjuk azon 
régi homeri verssel : 

Báró MednyAnszkt Dénes. 


I 


GQ0ck]clit6 dC8  dmaeigjahrigen Krieges vou Aiiton Giadcly. IV. küt 
X\'II, 597. lap. Tempsky, Prága 1880. 

El van ismerve, hogy a protestáns egyháznak küzdelme a 
politikái létért a reformationak egyik szükséges következése volt 
A protestáns egyház fellépte ugyanis sokkal határozottabban 
nyúlt a világi élet elevenébe, hogysem politikai jogok felöl vi- 
lági bonyodalmakat^ és ezekkel viszályokat ne okozott Tolna. 
Katholicus fejedelmeknek alattvalói a protestáns vallásra térnek 
és igényt formálnak egyházi javakra, és megváltoztatják evvel a 
holt kéz birtokának természetét. Másrészről a katholicus kor- 
mány azt tartja kötelességének, hogy az egyháznak hü brachium 
8eculare-je maradjon, Theologusok ülnek a fejedelmek tanácsá- 
ban, és a g}óntató atyák a katholikus fejedelmeknek lelküki^e 
kdtik^ hogy a korábbi papi birtokokat ragadják ki az erre mél- 
tatlan eretnekek kezeiből. A protestánsok létét csak szerencsés 
háborúk biztosíthatták, mert nem a lelkiismeret volt itt a döntő, 
hanem a politikai hatalom és a magánbirtok, \) mely a római 
gyebáz joga ellenére elkoboztatott, és általa visszakövetelve. Hosz- 
szú éltü ok volt ez, mint minden birtok kérdés csak évszázadok 
multával leli végleges megoldását 

A prote^tans fejedelmek és városok a politikai hatalomért 
és magánbirtokért küzdendÖ háborúra gyenge szövetségbe léptek 


^) Giadely, IV. 1-8 Ik. 


ír> l TÖRTÉNETI IRODALOM. 

és csak gyengén oltalmazták egymást. Miután legyőzettek, a 
szász választó fejedelem, Móricz, mint tudva van, egy váratlan 
kalandos csapás által 1552. magában véve kétértelmű békét erő- 
szakolt kiy mely a gyűlöletet egész mélyében fenntartotta. A Le- 
geli »absoíut gyanakvás uralmának korszakát állott be. Az ügynek 
e Wke által nem lett vége, és új Larcznak kellett támadnia. Ez 
a barmíncz éves báborúban történt meg. Európa minden hatalma, 
csak kevés kivétellel, Németországra ront. Az uralmi vág)' és 
düh által fokozott vallásos despotismus és az ennek szolgáló álnok- 
ság, a politikai föhatalmért élet-balál barczot küzd a profán hó- 
dítási politika űzésére vetemedett egyházi buzgalommal és vallá- 
sos bensőséggel. — A vestfáli békében — a végletekig vitt par- 
ticularismus, és az összes viszonyoknak magánjogi meghatározása 
van kifejtve. Egy constituált anarchia ez, minőt a vih'ig addig 
még neiu látott ; meghatározása annak, hogy a birodalom egy- 
sége egész, szóval állam, de a mellett minden viszony mégis oly- 
kép legyen magánjogilag megállapítva, hogy a részeknek érdeke: 
az egésznek érdeke ellen küzdeni, még tekintetbe sem venni azt, 
mit az egésznek érdeke követel, habár az a törvényben meg is 
van erősítve. — E béke-határozatok meghozatala után kiderült, 
hogy a német birodalom mint állam mit ér? — Kudarczos há- 
l)c)rüt viselt a törökkel, kitől utóbb lengyeleknek kellett a biro- 
dalmi fővárost megmentenie. Gyalázatos gyengeségében el kellett 
tűrnie, hogy Francziaország virágzó tartományait és szabad vá- 
rosait béke ideje alatt foglalja cl és fáradság nélkül tartsa meg. 
Méltán mondják a németek e hosszú háborűról, melynek kimene- 
t(íle csak politikai természetű, hogy idea nélkül végződött. Min- 
den résztvevőnek kimerülésével, és teljes pusztulással végződött 
(í harcz, melyben elfajult pártviszály, vakbuzgalom és katonai 
l)rutálitás gúnyolták az emberiséget. 

Ezen, egységes idea által össze nem fűzött és ezért tenger- 
sok rszéletbe szakadó háborús időszak ismertetésére vállalkozott 
(Jindely. — Jól tudja mindenki, hogy mi mennyit írtak már ezen 
végzetes háborúról, mégis indokolt azon állítása szerzőnek, hogy 
még nem bírjuk olyan előadását, melyben az egyes európai álla- 
moknak szereplése az események e hosszú s bonyodalmas mene- 
tébe szakértelemmel volna a maga teljességében ecsetelve. A szer- 
ző nem véletlenül határozta el magát e terjedelmes feladat meg- 
oldására ; azt mondja, hogy tudományos fejlődése természetsze- 
rűen vezette eiTC. Midőn az ötvenes évek elején a modern cseh 
történet felöl levéltári kutatásait kezdte, ezek csakhamar a 30 
éves háború azon szakára vezették, melynek színhelye Csehor- 
szágban volt. Tanulmányai azt mutatták, hogy e háború többi 
Hzaka szintén feldolgozásra vár, mert a leghíresebb levéltárak e 


'iT^RTÍíKETr TttODALOM, 


9f>Fi 


^g iiom voii:tK iiíkiitatva. lüovei i'lete czéljál e keuns 
Hadat iüegol(íásábaii találta: J^foljtatásában a cseh történet- 
iráfiimk, mely, negyven évig tartó munkája da(*ára» befejeEetle- 
oül maradt, és a 30 éves háború elüadásában, mely Csehországot 
és Ausztriát nem ériuti kevésbé mélyen, mint magát Németor- 
szágot«: 

Mi is ógy tartjuk, hogy a mi a 80 éves báborűt, föképeu 
pedig kezdetét, a cseh felkelést illeti, ennek ismertése oly larto- 
xáa, melyet a cseh történet irásuak kell lerónia. A felkelés sok- 
féle szála a Csehországnak fiajátos egyházi és socialis állapotai- 
ban gyökerezett, azok fVlIalálisa idegenekre nézve, a nyelvi nebéz- 
Hégektől egészen eltekintve, már azért is nehéz, mert a cseh alkot 
mtuy bonyodalmas kérdéseivel még az esetben is csak roppant 
fáradsággal lehetnek tisztában, ha a legjobb forrásokból merí- 
tenék ismereteiket. Nagy örömmel vesszük tehát a neves cseli- 
német történetíró eddig már 26 évig tartott szakadatlan munká- 
jáuuk ereilmériyeképen e háborúról közzétett művének negyedik 
kötetét. Az *dsb bárom kötet az 1618-20-ki cseh felkelést tár- 
gyalja és külön egészet képez ; az imént megjelent negyedik 
kötet, melynek >1L Ferdinánd büntető decretumai és a pfaUi 
háborút (1621 — 23) a ezíme^ szintén kerek egész és tulajdonké- 
peu azt tárgyalja, hogy a német aranybulla által meghatározott 
terület birtokához tartozó császár-választási jogot, az alanyi ér- 
telemben vett választó fejedelemség, a német Kur. hogyan vonták 
meg Fridriktul és hogyan ruhá/ták a bajor Maximilianra, mert 
nagyon igaz, hogy az 1621 — ^23'ki politikai viszcályok és hadakozá- 
sok elvégre Németországban csak a kurttl forogtak, vajon a császár 
képes lesz-e a bajor berezegnek adott szavát a választói jog átru- 
házását illetőleg megtartani avagy ^leni. Reánk nézve meg annál 
ördekesebb e kérdés megfejtése, mert tudvalevőleg legszorosab- 
ban függ össze Magyaroi*szág és Erdély történetével. Gindelyy a 
hol kell, iparkodik e szerves összeköttetést kimutatni, nem is ke- 
rülhette még el egy kötetben sem az összefüggő események logi- 
kája erejénél fogva, hogy a magyar viszonyokat ne fejtegesse. 
Igaz, hogy azon fejezet, melyet a második kötetben kübin Beth- 
len (iábornak szentel, mint egyátalál>au a Magyarorszílgra vo- 
natkozó passusok, mind a négy kötetben a legkevénbbé sikerült 
rész, mit annak tulajdoníthatunk, hogy Katonán kivöl csak kül- 
földi okiratokból ismerte a viszonyokat. Ezek alapján pedig nem 
hogy Bethlen igaz czéljait, de még jellemét sem lehet megérteni, 
a hogy Gindely meg sem értette. — De még ebben is találhatók 
még a magyar történetírás körül is érdemei, ezeket pedig legin- 
kább azon közvetlen , mindeddig homályos okok fejtegetésében 
ismerjük fel, a melyek Bethlent azon határozó lépésre bírták. 


256 TÖRTKNETI IRODALOM. 

Logy a világot rázó mozgalom küzdő terére lépjen és hogy Fer- 
dinánd ellenségeihez csatlakozzék ^) Sőt már az első kötetben 
leírt 1618. poaionyi országgyűlést, nevezetesen hogyan kerülték 
ki a subtilis formaságok által az ekkor ismét felmerült rendkí- 
vüli fontosságú közjogi kérdést, örökösödési rend vagy választás 
adja-e Magyarországnak királyát is alaposan ismerteti ^) Az új 
anyagot levelezések, de főképen a spanyol követ tadósitásaiból 
merítette. 

Bármennyire csábító az alkalom a Gindely által talán nem 
egészen helyesen felfogott és részben elhanyagolt kérdésre, mely 
az unió belső természetét és állását a cseh felkeléshez illetné, mert 
nagyrészben itt lehet meglelni az unió kudarczos szerepének okát, 
észrevételeinket megtenni, helyt állunk a kísértésnek azon tekin- 
tetből, mert ezen tisztán külföldi viszonyok bolygatása nem ma- 
gyar történeti szaklapba tartozik. Mielőtt azonban G. munkájá- 
nak Magyarországra vonatkozó részeit ismertetném, a protestáns 
ausztriai rendeknek a Ferdinánd elleni felkelésbe való beléptéhez 
szólnék, mely némileg analogonja magyarországi eseményeknek 
és így talán nem érdektelen. 

A cseh-német historicus nevezetesen ennek első kötetében 
igen jól ecsetelte azon katholicus, hogy ne mondjuk jezsuita 
reactiót, mely Csehországban Mátyás alatt működött. Kár, hogy 
a következő kötetekben nem terjesztette ki figyelmét ez antire- 
formatio kiterjedésére, ha nem is Magyarországra, de legalább 
Ausztriára, mert első sorban csak akkor vagyunk képesek a pro- 
testáns osztrák rendek felkelését megérteni, ha ismcijük Mátyás- 
nak viseletét az osztrák rendek vallási szabadságaikkal, és a 
mennyiben ezeket még meg nem szerezték, vallás-türelmi köve- 
teléseikkel szemben. Másodsorban azonban e felkelést sokkal 
magasabb szempontból megvilágítva lehet megmagyarázni. 

Tudva van, hogy a reformatio alatti és utáni században az 
uralmi jog minden monarchiában a fejedelem és az illető ország 
rendéi között volt megosztva. Mivelhogy hatáskörük praecise meg 
nem volt határozva, e két hatalom kölcsönös igényeik kiküzdése 
végett, folyton hadi lábon állott egymással. — És a mint Magyar- 
országban is a politika és a reformatio kölcsönhatása volt e 
korban az uralkodó jelenség, úgy Ausztriában is, hol a 30 éves 
háború kitörésekor a rendeknek törekvései, hogy az államtigyekre 
minél tágabb körű befolyást biztosítsanak maguknak, a protes- 
tantismus okozta ellenzékkel egybeesett. Karöltve harczolt te- 
hát a rendiség és a protestantismus a katholicus vallású uralko- 


1) U. köt. 259 Bk. Ik. 
«) I. köt. 203 — 228 Ik. 


TÖBTÉNETI IRODALOM. 


m 


dói h&z ellen. — Kifejezést uyert ez az összefüggés a bécsi béké- 
ben és az müóbaii. 

Az állam hatalom megoszlása a fejedelem és a reudek közt 
a líYL századbau  folytonos  viszály tárgya  volt, a politikábau 

.•g)> mint az irodalomban. Egy időre a rendek jogainak védői 

[ierúitek felül 

Ez volt Holland provinciájának hivatalos államjoga, ezen 
elméletet hirdették Francziaországban ia a protentaus irók a 
7ü-eB években, és ezen elméletet akarta most Tschernemhl Eras- 
mu8, a protestáns rendeknek tulajdoakepeni vezére, Ansztrinra 
nlkálmazni. Tanait talán így lehet formulázni;*) A fejedelem 
halála pillanatában az államhatalom, a kormánpás joga ipso 
iure a rendekre száll, és ezeknek kötelességük azt gyakorolni 
niindaddigy míg az új fejedelemnek meghódolnak. A hódolat pe- 
dig egy szerződéstől függ, melyet a jövendő fejedelem köt a reu- 
dekkel. Ezeknek t i, kötelességük saját maguknak^ a városoknak 
stb. szóval az alattvalók minden kategóriíijának külön közjogait 
előterjeszteni, hogy a trónörökös azokat megerősítse, kötelessé- 
gftk a netán elÖfordCdt sérelmeketj az azelőtti kormánynak hibás 
ée esetleg jogtalan rljárását elpanaszolui és gondolkodni azok 
mikénti orvosUisárúL Cbuk miután a fejedelem megígérte a helye- 
sen és jogosan meglevők intézmények megtalálását, a jogtalannak 
H meg nem feldőuek orvoslását és ez ígéretre megesküdött (a 
mi a koronázási hitlevelünk) történhetett a hódolás. A hódolás- 
sal le nem mondhattak a rendek a kormányzás feletti őrkodés- 
űek, sem pedig az esetben, ha a szabadságokat, melyek megtar- 
tására megesküdött, korlátolja vagy el nem ismeri, a fejedelem 
letételének elidegeníihetlen jogáról. Tschernembl szerint azon 
körülmény, hogy örökösen uralkodik-e a fejedelmi ház, vagy 
választás adja-e meg íiz országnak az idei fejedelmét, nem vál- 
toztat ezen semmit, >merL az ország önmagát önmaga érdekében 
leszi örökös tartománynyá, és a ki örökös fejedelmet rendel, az az 
örökös fejedelmet el is űzheti.< — Nem is hinné az ember, hogy 
a szelíd Ausztriában ily theoriák bírtak lábra kapni. 

Nagyon természetes, hogy a kath. Mátyás, Isten kegyelmc- 
rőmai császár, ilynemű magyarázatokat nem akart elismerni, 
és 6gy válaszolt, hogy nem arról vau itt szó: vajon a fejedelem a 
rendek beleegyezésével és felülvigyázatával uralkodik-e, hv 
arról^ vajon ő uralkodik e vagya rendek? Hogy megmnt 
miként vélekedik e kérdés felől, ezt az egyházi ügyekben rögtön 
éreztette, mert míg a cseh protestánsoknak vallásuk szabad gya- 


*) Gindely (K II. kot. 55. l) m alaki olin^letekkcl nem aok^t 
USrddik. 

Száxadok.  lödl. Ul tuseet. 


17 


258 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

korlatát megeugedte, Austriában ezt, legalább egyelőre, megta- 
gadta. — Képzelhető, hogy Mátyásnak halálával az ausztriai 
rendek, mint azelőtt II. Eudolf halála után, jogaik yédelmére 
keltek, még mielőtt az új uralkodónak hódoltak. És mivel Felső- 
Ausztriában a világi rendek legnagyobb részt protestánsok voltak, 
könnyen redicálhatták elméletüket és csakhamar kezükbe ragad- 
ták a kormányt. Nem igy Alsó-Ausztriában, hol a világi rendek 
oly módon oszoltak két különböző vallású és politikai állású tá- 
borra, mint Magyarországban, hol a katb. rendek a protestánsok- 
tól már az 16X^/9. országgyűlésen végleg elszakadtak. Míg a katho- 
licusok Ferdinánd pártjára állottak, addig a protestánsok, Gindely 
részletes leirása szerint, elébb Hornba, majd Retzbe vonultak 
vissza és külön szervezkedtek. De Ausztria fejedelme más koro- 
náknak is volt birtokosa cs Magyar- és Németországból, Flan- 
driából, Lotharingiából és Oláhországból kapott toborzott segélyt, 
mi által a harcz egyenlőtlenné vált. Az uuio tagjai nem bírtak 
elég erővel, hogy Bajorországba törjenek, megakadályozni, hogy 
Maximilián, mint császári biztos, a liga seregével Linczbe vonul- 
jon, hogy elvégre a rendek hódalatát fogadja. Alsó-Ausztria 
egyedül még kevésbbé tarthatta fenn függetlenségét — és így 
hiúsultak meg Starhemberg álmai, Tschernembl tervei. 


Az imént megjelent negyedik testes kötet a csehországi 
háború lefolyását ecseteli, míg Mansfeld az országból Gindely 
szerint kiűzetett, tényleg azonban kirekedt. Közli erre az egész 
mű legérdekesebb részei közé tartozó fejezetben a cseh, morva 
és osztrák felkelők ellen indított felségárulás! perek vitelét, 
megismertetvén a Habsburg-háznak meghódított >tartományai« 
iránti politikájával, melyet fővonásaiban e dynastia nagy czélja : 
a szent római birodalom császári méltóságát örök jognál fogva 
viselni, szabott meg. Ez mindig, Magyarországgal szemben is, és 
most a fehérhegyi csata és a felkelés teljes leverése után Cseh- és 
Morvaországgal szemben is e hármas törekvésben ismerhető fel : 
az ország régi szabad alkotmányának megcsonkításában, a reka- 
tholizálásban és minél tágabb körű confiscatiókban. Kár, hogy 
szerző e legutóbbi törekvés eredményét egész fontosságában fel 
nem fogta. Nem emeli ki, hogy a financzia e korban az állam 
legfőbb működésének főtényezöje, mert a zsoldos seregek, e rákfene 
az állam testén, minden erőt felemésztettek és ezeket már más 
módon táplálni nem lehetett, mint confiscatiókkal, tehát fontos 
financiális surrogatum. Szól ugyan a nagymérvű Tagyonkobzás- 
ról. de többnyire csak a mennyiben oz az egyes szereplő főurak 
személyes sorsát érinti, nem pedig ennek legnagyobb, a közgaz- 


Tr>RTfeHEíTl IRODALOM, 


259 


das&gi ég politikus jelcotőgégérül. Úgy tartjuk, hogy e korban 
ntm UievheiBií politikai intézuiény, mely oly erösxakosau tudta 
Tolna a gazdasüúgi életet egész terjedelmébeu megváltoztatui, főleg 
liáboriik után, mikor a birtok-viszonyok úgy is ziláltak, mint épen 
eaeii óriási confiscutiok, melyek (a 91. lapon említett terv szerint) 
jiz üSí^zes cseh íuldbirtük két harmadára voltuk kiterjesztenduk. 
Aíiüál felütlöbb, hogy Giudely nem foglalkozik e reform mes3- 
szire ágazó kövctkezményeiveljmert d*Elvert. kire kíilönben igen 
gyakran hivatkozik, e kérdés rendkívüli fontosságára sürgetöleg 
utalt. ^) — Sokkal több előszeretettel festi a másik törekvésnek, 
az eUenreformaliónak sensationalis regény színezetű hálás the- 
máit : mint védik a protestáns papok egj'házaikat a katholi- 
ku8 bevonulás ellenében, mikép híveiket, mily érzékenyen búcsúz- 
nak el ezektől, mikép kergettetnek ki az országból és egyéb 
réíízleteket, minőkre hazai törtenetünk frappáns analógiákat 
mutathat fel. De világosan hi vehető az is, hogy az osztrák ház 
nemcsak a cseh vallás-felekezetet szándékolta elnyomni, bauem 
a római egyházzal már kibékült és ettől csak a communióban el- 
térő régi utraquisnmst is. És hitszik, hogy Bécsből, hol e korban 
csak kissé kényes körülmények között gziláinlan és czéltudatosan 
cselekedni nem tudtok, és mindig csak az aggasztó benyomások- 
nak engedtek, egészen föltétlenül akartak uralkodni azon terré- 
numon, melyet léptenként hóditottak meg. Ebhez az elsőnek jel- 
zett törekvés, az alkotmány csonkítása okvetlenül szükséges esz- 
köznek mutatkozott, A cseh és morva rendi alkotmány, mely 
Cseh- és Morvaország önczélját volt hívatva megvalósítani, hogy 
a dynastia magasra törő czéljainak folyton hathatós eszköze le- 
besscnr változatlan nem maradhatott. JEgy sajátlagos önczélnak 
m&Si idegen czél alá rendelése pedig mindig erőszakos lépéseket 
igényel, minőket az állami életben, ha nem revolutio csak abso- 
lulismus alatt követhetni el. Ennek bevezetésére pedig a legkipró- 
b&ltabb eszköz provisorins kormánynak vagy helytartónak kine- 
vezése* Csehországban egymáöutáii mindkét eszközt alkalmazták. 
Hel) tartóul Maximilián azelőtti subcommissariusát, Liechtenstein 
herczcget, Morvába aü:aliimóczi érseket, Dietrichstein bibornokot 
nevezték ki És evvel betetőzte Ferdinánd azon rendeleteit, me- 
lyek Csehország nemzeti fejlődésének véget vetettek. Egészen 
eredeti, öuálló módon, mint Európa uiigy nemzetei, Csehország 
úgy sem fejlődött ki, mert hatalniasabb szomszédainak nyomásá- 
tól egészen sohasem volt ment Állami élete is már századok óta 
betegeskedett, mert IL Przemysl Ottokár (1200 körül) és IV. 
Károly (f 1379.) alatti virágzás következetes haladásában a szláv 


i) Ríitnítía /iif HiKtfi  ti, Ilí'hUA (iív. IV, 231 r^ J« 


17* 


mám 


260 TÖRTÉKETI IRODALOM. 

elemen gyógy íthatlan sebet Tolt ejtendő, mert a cseh uralom a 
messzi, német lakta hódított vidékek felett csak az esetre lehe- 
tett volna tartós, ha az anyaország maga nemzeti átalakuláson 
esik által. Azon percztől fogva — a huszita vallás keletkezési 
idejére czéloz Gindely — hogy ez átalakulás ellen küzdeni kez- 
dettek, ez uralomnak szükségkép vége szakadt. A cseh államnak 
korlátolt terű, de íij fejlődését akkoron, mikor a szláv elem az 
új vallás segélyével fölülkerekedett — egyrészről a belső' viszá- 
lyok, más részről az országnak uralkodókban való szerencsétlen- 
sége gátolta meg, úgy, hogy csak Habsburg Ferdinánd megvá- 
lasztásával állott elő ismét a régi rend ; de e királyukkal egyide- 
jűleg a német befolyásnak kapu nyílt. E német behatás daczára, 
csehek kormányozták az oi*szágot, és lett volna remény az elvégre 
mégis mindinkább elnémetesedő kormányt megfelelő szolgálatté- 
telek által »a cseh nemzeti önállóság hü őreivé tenni. « E kilátás 
megszűnt, mihelyt az alattvalók kath. vaUású fejedelmük ellen 
felkeltek, az pedig országát fegyverhatalommal gyűrte le, és hogy 
a saját czéljait előmozdítsa, épen önállóságától fosztotta meg. 
Leghamarább az ország új közigazgatásán volt észrevehető, mert 
ennek szálait bécsi kezek vezették, de még világosabban a hét 
évvel utóbb kibocsátott új alkotmányon, mert midőn 1627-ben 
az új alkotmány (Landesordnung) közzé tétetett, már nem akar- 
tálc cseh nyelven kihirdetni, és csak német nyelven nyomtatták 
^Élesebben és határozottaban nem jelezhette a bécsi udvar az 
irányt, melyet követni akart. « 

Ha Csehország történetéből azon lapokat olvassuk, melyek 
azon bánásmóddal ismertetnek meg, melyben Csehország e kor- 
ban a Habsburg dynastia részéről részesült, a nyert kép meglepő 
sok analógiát nyújt Magyarországnak későbbi történetéhez. 

A felségárulási perek után az alsó-pfalzi háborút irja le 
Gindely és az unió teljes felbomlását. »Digby követségi útjai- 
nak czime alatt megismertet Fridrik erély és gondtalan, gyer- 
mekes és hóbortos viselkedésével, és a dühben szenvedő Jakab- 
bal, ki buzgó parii amentje akaratának nem enged, mert nem erő- 
vel, de >felülmúlhatlan« eszének ki nem játszható fortélyaival 
akar veje és unokái sorsán segíteni. De Digby lord missiója töké- 
letesen füstbe ment, mert a császár a bajor hódítási vágyok con- 
sequens nyomása alatt Fridriket restituálni vonakodott, és csak 
oly alkudozásokra nyilatkozott késznek, melyekkel Fridrik az 
Alsó-Pfalzot megmenthette volna. Mivel azonban ez ügyért 
áldozni mitsem akart, beleegyezésével a háború ismét kitört. 
(1621. october havában.) 

E helyen szúr szerzőnk az újonnan kitört háború leírása 
el6 egy hetven néhány lapra terjedő fejezetet  »a haiuburgi és 


T^íRTÉHETI rRODAtOM. 


261 


liikoliíbtirgi alkudozásokról és a Bethlennel kötött békéröL* 
Sietünk megjegyezni, hogy ezen ötödik fejezetnek mind terjedel- 
ine« helyzetOu, mind compositiójáa mintha meglátszanék, hogy 
utólag lelt beillesztve, mert azon modor szerint, melyben Gindely 
m eUíl három kötetet, sut a negyedik kötetet ia (ezen ötödik fejezet 
ttián következő részét is beleértve) megírta, e fejezet hiánya az 
egész miiben mintha nem vfilt volna érezhetővé. Az egészbe, felette 
részletes előadásban a Magyarországban történtek, mint a 
bécfii, és részben Fridriknek politikáját folyton módosító köriil- 
mény, helylyel-közzel a szükség szerint mindig beszövi ugyan, de 
csak lappangó elemként, nem többé, sőt kevésbbé, mint aMadrid- 
ban^ vagy Kómában történtek, úgy hogy ha nem is csak magyar, 
de c»ak szakavatott olvasó érezhetett o tekintetben hiányt. És 
mégiB^ bogy e fejezet közbe lett szúrva, minden hiányossága mel- 
lett csak most látszik egészen, mily szükséges volt ezen, a cseh 
állapotokra annyira ható viszonyoknak teljesebb ismertetése. 

Tényleg úgy van, hogy az előttünk fekvő kötetet Gindely 
már majdnem megírta volt, mikor a magyar levéltárakat jött 
kutatni ISliK tavaszán. Talán őt is meglepte, hogy a magyar 
Tiszonyokat közelebbről kell ismernie, baj, hogy talán még sem 
annyira az események logikáján szerves összeköttetés, mint 
inkább a !?zerző egyik kiváló sajátsága, a legtágabb körű teljes- 
ség kedveért A magyarországi levéltárakban előszava szerint 
>fouto8 archivaliáknak rendkívül gazdag tömegét* lelte, és ezek- 
ből alkotta e fejezetet, melyben ugyan korántsem kifogástalanul, 
d'' 'setre jol)banítél Bethlen szerepléséről, mint az előbbi 

ki'i u Nagyon elősegítette e javulást Szilágyi Sándornak 

ípeu 1879-ben közzétett: »Beth!en Gábor fejedelemnek kiadat- 
lan politikai levelei* czimü publicatiója, a mint Károlyi Árpád. 
ki Gindelyt Bethlennek a müve második kötetében adott elfogult 
jel -ért erősen mcgkorholja, e negyedik kötet megjelenése 

el 0 J*Ha  Gindely  e  levélgyüjteméuyt (a  Szilágyiét) 

ismerhette és használhatta volna, bizonynyal mag rajzot nyűjt 
Tála Bethlen Gáborról. « — Ezen gyűjtemény ismerete tényleg 
meglát <i7Ík azon lapokon, melyeket Gindely a 4. kötetben ír az 
er delemről. De lehetetlen is lett volna, hogy a külföldi 

hl 1,  kit  Betblen hatalmas,  rendkívüli tiszteletet  keltő 

és mindamellett a lelkesedésig rokonszenves személyisége mind 
dttjétől fogva kellően érdekelni nem tudott, az anyag pontosabb 
iiímerete, ha a tenyéren fekvő eseményeken kívül a mélyen, a 
legmélyén fekvő indokokat nem is kutatta az előbbinél különb» 
BetlUenre nézve határozottan kedvezőbb ítéletre ne kénvszerítse. 


») BuiUpcetl Szemle XXIL kOt 25T. L 


262 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

Ha a baiuburgi békealkudozások megakadásakor úgy. nyi- 
latkozik, *) bogy Betblen »bideg és tekintet nélküli önző ember 
volt (rücksichtsloser Egoist) mert a császári párttal űzött min- 
den viszonyában aggálytalan módon élt otromba bazugságokkal 
és bízelgésekkel, úgy hogy inkább valamely ázsiai horda főnöké- 
nek képzelte volna az ember, mint a. polgárosult Európa egyik 
fejedelmének* mégis maga is — bár, és ezt Bethlennek csak fel- 
tétlen tisztelői tagadhatják, cum grano salis alkalmazva igaza 
lett volna — keménynek és hirtelennek találja Ítéletét. Itt az 
osztrák itél, nem a történetíró, Ranke ugyancsak más szemmel 
nézte a dolgot, siet teljes elismeréssel hozzátenni, hogy »mind- 
azonáltal nem tagadhatni meg tőle sem jelentékes uralkodói 
tehetségét, sem a politikai viszonyok megitélésében való éles 
belátást. Megbizonyította amazt Erdélyben, hol a tulajdon biz- 
tonsága, az általános jólét és az államjövedelem addig soha el 
nem érte e virágzást ; politikai éles elméje a portához való viszo- 
nyában nyilvánult, melylyel csak habozva bocsátkozott szövet- 
ségi alkudozásokba, főleg pedig abban, hogy félbeszakította a 
császárral megkezdett tárgyalásokat, jóllehet hogy a magyar 
rendektől egyelőre derék támogatást nem várhatott, mert ezek a 
bűnfeledés puszta megígérése mellett készek voltak Ferdinánddal 
kibékélni. Minden- rövidlátó ember a császár ajánlataival megelége- 
dett volna, békét kötött és Erdélybe visszatért volna. De ő belátta, 
hogy ha felső Magyarország (és ez forgott szóbau) minden 
feltétel nélkül a császárnak átadatnék, az absolut kormány jutna 
ott érvényre, evvel a német befolyás előtt nyílnék meg kapu, ajtó, 
és tönkremenne a magyar nemesség. Az országnak lehet, hogy 
ez előnyére vált volna (?), de hogy ez által saját hatalmát alá- 
ássa, azt nem titkolhatta el maga előtt sem, és így biztonsága 
érdekében a császárral békét nem köthetett, ha csak ez arra rá 
nem áll, hogy a magyar alkotmányt és a koronázási hitlevélben 
foglalt ígéreteket megerősíti és így önmaga lehetetlenné teszi, 
hogy győzelmét kizsákmányolja. Nem remélhetett a háborúban 
jobb feltételeket elérni, mint minők között volt, de már az is 
megérte a harczot, ha a császárt a magyar alkotmánynak nyílt 
elismerésére kényszerítette és a császári kormányt ezáltal még 
további tehetetlenségre kárhoztatta, és magának a további 
beavatkozást lehetővé tette.« 

Daczára annak, hogy e passus relatíve józan ítolö tehet- 
ségről tesz tanúságot, mégis látni való, hogy Gindely kissé felü- 
letesen gondolkozó , szereplő egyéneinek cselekedeteit és maga- 
tartását mint itt hatalmi vágyból; úgy rendszerint személyes indo- 

\) IV. 238. 8 k. lapok. 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 


S63 


: 


8xeretii6 mötiyálüi. — Míg Bethlen sokoldalú terveinek 
egyes flxálait elég jól ismei^te fel, előadásának a maga egéBzében 
Im '  *' ruik, és ezek röviden szólva, onnan erednek: hogy 

li' ar történetet, hanem ennek csak egyes e korra 

fonutkozó lübbé-kevéöbbé fontos töredékeit. Még kevésbbé ismeri 
a keleti bonyodalmakat, melyekben csak hazugságok és intrigák 
fégtelea zavarát találja, de vezérterveket nem is sejt Azonban 
n«   * '"kozuuk. hogy Gindely nem fogta fel Bethlen viszo- 

n;i mz a maga kényes sajátosságában, bár véletlenfii 

liÍ£tos tiuh»másunk van arról, hogy e viszony felől igen sok nagyon 
fcmtos okirat állott rendelkezésére, mert ritka példája ez részben 
az ármányok és fondorlatok leple alá rejtett tiszta szándéknak, 
részint a magas czél követelte hunczaikás subtilisségok komoly 
jótékának. Ugy látszik, hogy szerző közönsége onnan ered, hogy 
mindezt, a teljesség daczára, melyre törekeilik, sokkal távolabb 
álló tényezőnek tekiutette a germán színezetű 30 éves háború 
lefolyására, mint a minőnek a kelet-e oiópai bonyodalmak ponto- 
Babb ismerete alapján kideríilnek. 

Semmiképen sem állíthatjuk a szerzővel,*) hogy a porta 
unszolása Bethlen részéről a ^hazugságok és áimányokc végte- 
len zavara lett volna, mert ennek kérései, felszólításai és fenyege- 
tései a legczéltudatosabb akaratnak elég tisztán látbató egszközei 
voltak. De megengedjük, mert tény, a mit Gindely állit, ^) hogy 
Bethlen, illetőleg Pécay a haiuburgi alkudozások korában a szul- 
tánnal való usiszekottetéseivel feltűnően dicsekedett, és avval fe- 
n> ' ' ntl, liogy nagy török és ta,tár hadak vannak indulóban, 
m állította, hogy a porta a leghevesebben megtiltotta a 

németekkel való alkudozást, és annak rögtöni beszüntetését kö- 
veteli, — Do mindez csak ízetlen túlzás, sehogysem légből 
kapott hazugság, naiv és e korban majd mindennapos fogás az 
ellenfél megrettentésére, hogy nagyobb engedékenységet tanusit- 
80U. Az ellenfél irányában tett Dyilatkozatokból különben azt 
hisszük, Bethlent objective megítélni még Gindelyuek sem lehet 

A szerző Bethlennek a haiuburgi sikertelen alkudozások 
után tanúsított viselkedésében azon célzatát fedezi fel, hogy t^h 
török szövetségbe akar lépni, a melytől azelőtt annyira irtózott « 
És ez által a vádak, úgy folytatja, melyeket a nyugati Európa 
Bethlenre szórt, és melyek abban lelték legpraegnansabb kifeje- 
zésüket, hogy mohamedanusnak híresztelték, indokoltakká vál- 
tak.* — Azon véleményünknek adtunk az imént kifejezést, hogy 
Gindely úr nem igen jáiatos a magyar történetben^ Lneogy alka- 


M IV. 243. l. 
«) IV, 242, L 


TfMír' ITM 


^"'SgsSa 


2*).l TÖRTÉNETI IRODALOM. 

lom, liol ismét szem elől téveszt szem elől nem tévesztendőt^ 
mert űgy látszik nem csak hogy nem sejti azon, korántsem csak 
íi valláskülömbség, okozta szomorú belviszonyokat, melyek ezen 
kor magyar történetét jellemzik, de felejti, hogy a magyar ren- 
(híknok, a nádorral élükön, Bethlenéitől egészen különböző és 
különvált érdekei voltak, és mivelhogy Gindelynek — a mint 
Károlyi kimutatta, és már mi is jelentettük — az erdélyi fejedelem- 
nok magasztos czéljairól tudomása sincsen, természetesen nem 
M\y hogy Bethlen a magyar rendeket még az esetben is, ha saját 
('rdokoit nem mozdították volna egyúttal elő saját javukra — a 
Hahfllmrg ház aspiratiói ellenére — kényszeríteni akarta, nehogy 
pl. a csehek módjára, szabad rendi alkotmányukat elveszítsék, 
(ílönyoért küzdeni. — Ezt az egyéb eszközök kifogytával, már 
máskép nem lehetett elérni, mint egy módon. A törökkel kény- 
szerítette eiTC Magyarországot, a nélkül, hogy ezt a porta, a nél- 
kül, hogy a megyei rendek, a nélkül, hogy Erdély, és sajnos a 
nélkül hogy Gindely észrevette volna. Ezért Íratott Bethlen a 
nagyvezérrel a szultán nevében leveleket a magyar rendeknek, 
melyben épenséggel megtiltja nekik, hogy a császárral a béke- 
alkudozások tárgyalását folytassák, és egy másikat önmagának. 
Mindkettőt az egybehívandó országgyűlés elé akarta terjeszteni 
melyben csudálkozását fejezi ki a fölött, hogy a császárral trac- 
tál, 8 őt ezért szigorúan megró vja.*) — Dóczyt és Rimayt oda uta- 
sította, hogy bátorítsák a portát, hogy nem komoly szándékkal 
egyezkedik a császárral, kit csak rászedni akar, és hogy minden 
alkalmat fel fog használni, ha ennek ártalmára lehet Gindely 
ebben csalást lát, mert úgy tartja, hogy evvel a fejedelem a por- 
tát csak ámítani akarta, hogy nagyobb legyen a kedve tanácsát 
követni, és e kedvező alkalmat birodalma határainak kiterjesz- 
tésere felhasználni, mikoron Betblen — mindig Gindely szerint 
— nem is azt akarta, hogy a török hadat viseljen, hanem csak 
hogy őt kellő számú csapatokkal segítse. De mi az alkudozások 
lefolyásából nem azt következtetjük, mint Gindely, hogy Bethlen 
török szövetségbe akart lépni, hanem azt, hogy Bethlen Hain- 
burgban tényleg nem alkudozott határozott czélért és öntuda- 
tos akarattal, hanem hogy úgy mondjam, fogásból, hogy ha 
tovább nem, legalább a hosszúra nyújtandó alkudozások alatt 
és ezen alkudozások által elérje azt, a mit legeleinte hiába köve- 
telt: fegyverszünetet az egész európai harctérre, mert erre mind 
neki, mind a pfalziFridriknek erőgyűjtés czéljából szüksége volt. 
Kiviláglik ez  nemcsak Bethlen  folytonos akadékoskodásaiból, 


*) L. Gindely IV. 243 lap. es  Török-Magyarkori Történelmi Em- 
lékek: lustruetio ad St. Dóczy et J. Rimay 1621. márc. 26. 


TÖRTéKETt inoDAtOM. 


266 


íiHgj niajfí a taigvaiásia száijt lieij, mfljd a biztosainak rendelt 
52állils, majd a c&ászári biztosok személyei nem voltak tetszésére, 
de főleg abból, bogy valaháuyszor a császári biztosok a franczia 
kíteretítés folytán engedtek valamit feltételeikből Betblen — 
fí5leg a köTetelt megyék számából tűnik ez ki — mindig maga- 
sabbra csavarta követelményeit*) — A buzavona által időt akart 
nyerni pihenésre és az előkészületekre, a ki nem békülés által 
kényszeríteni a magyarokat, bogy el ne álljanak tőle, a mint utóbb 
Forgács tette (Pécsy sincsen még tisztára mosva), a mint a láng- 
elmű Thurzó Imre többször tervezgette, a mint Bosnyák Tamás, 
Szécsy, Pálffy István, lUésbázy stb. épen olyanok, kik 1620. jul. 
havában esküvel fogadták Bethlen és a magyarok érdekeit 
közös erővel megvédeni mind halálig, már megtették ; mert épen 
most, a hainburgi alkudozások megszakadása után vívott har- 
czokban nem nélkülözhette sehogy sem a magyar rendek segé- 
lyét. Az uniótól segély nem érkezett, ha ígértéli is, azt tőle vár- 
ták, hadai igen roszul fegyverez vók,^) és a hosszú barczokban 
kifái'adt magyar nemesség a békét óhajtja, melyet az erélyes 
Bethlen, hogy czéljait elérhesse, a legnagyobb erömegfeszités 
nem kímélésével sem akart megkötni. 

Mi tehát mind ebben Betblen küzdelmét látjuk a magyar 
rendekkel, de hogy miért ragaszkodik oly görcsösen azon határo- 
zatához, hogy a jelen körülmények között az osztrák házzal békét 
nem köt, mert az a ^régi magyar szabadságok «? megigérésének 
czégc alatt az lfí08'ki és 1618-ki törvényeket el nem ismerte 
volna — erről Gindely hallgat. Szerinte a fejedelem csak török 
szuvetséghe akart lépni, melytől azelőtt olyannyira irtózott. Sze- 
rintem pedig a magyar rendeket kényszeríteni akarta, hogy szabad 
alkotmányok megtartásaért vele együtt fegyverhez nyúljanak. 
A magyar rendeknek pedig, főleg a katholicusoknak, erre semmi 
kedvük sem volt, sőt inkább szakítottak volna Bethlennel, csak 
hogy békét érjenek. Legjobban illastrálja ezt egy, az iosbrucki 
levéltárban őrzött relatio, mely Nagy-Szombatban Bethlennel 
találkozott jezsuitáktól maradt reánk, ^) Ebben az áll, hogy a 
midőn a két jezsuita a nevezett helyen a fejedelemtől elbúcsúzott, 
Alaghi Menyhért, a magj^ar insurrectiónak kapitánya azt súgta 
az egyik jezsuitának, hogy fontos közlendői vannak. Majd egy 
katholicus nemes ember kereste fel a jezsuitát és biztosította, 
bogy a nemesség megunta a zsarnok nyomását és hogy az első 


*) Ez akkordban  annyira  fet eem ttint, tncrt a császár  sem tette 
Ajáalatait nagy elíízdkenyeéggel, L. Oindely IV. 229. 

•) ííanniiicz lovasára uom jutott Qgj pisztoly, IV. 268. I, 
•) IV. 264, l 


266 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

alkalmat meg fogja ragadni ez alól szabadúlnL-Ha a csádzár a ha- 
dait oly mérybon szaporítaná, hogy biztossággal lehetne a győzel- 
met elvárni, bizonyára minden nemes ember hozzá csatlakoznék. 

Látszik, mond Gindely, mily Yulkanicas talajon mozgott 
Bethlen ; de látszik egyszersmind, hogy ugyan volt oka minden 
erejét az elpártolás megakadályozására forditani, mert jól tudta, 
hogy nagy czéljait, az egységes, független és szabad, új Mátyás- 
kori Magyarország létesítését nem török, de csak maguknak a 
magyaroknak segélyével érheti el. 

Nem annyira az érdekes ábrázolás, mint a tények logicai 
egymásutánjának (előadása szempontjából a hainburginál a ni- 
kolsburgi alkudozások leirása sikerültebb, csak ott nem tetszhe- 
tik nekünk Gindelynek aulicus és katholicus felfogása — hol Beth- 
lennek szemére veti, hogy a békét meg nem tartotta, mert a 
jágerndorffi őrgróffal, Thurnnal egyetemben otthon is meg a 
portánál is folyton háborúra készült, és felejt arra súlyt fektetni, 
hogy nincsen semmi tudomásunk arról, hogy a császár 1623. év 
kezdetéig megfizette-e az öszszeget, melylyel az elzálogosított 
Tokajt Bethlen kiválthatta volna, sem az 50,000 frtot a végvá- 
rak megerősítésére, sem arról, hogy Opelnt ós Ratibort tényleg 
átadta. Szerzőnk végül könnyen vigasztalódik. »A császár és Er- 
dély fejedelme között őszinte békéről szó sem lehetett.* 

A magyar ügyekkel egyáltalában könnyen elbánó modorát 
nem menti azon körülmény, hogy német olvasó közönségnek ír 
Gindely. Hálával csak akkor tartoznánk, ha alaposabban ismer- 
kedett volna a magyar viszonyokkal, ezáltal bizonyára kerülte 
volna azon merész határozottságot, melylyel pl. e következőket 
állítja:*) »E kor minden magyar országgyűlésre csak rabulis- 
ták harczának volt küzdő tere, a nép pedig, melynek az állam 
létrejöttét köszönó, legnagyobb részt ozmán iga alatt nyögött, és 
a császár által elfoglalt vidékeken egységes belső politika (! ?) 
nem fejlődhetett, mert itt a magyar nemesség a bécsi kormány- 
nyal legnagyobb részére nézve szláv parasztnépség felett való 
uralomért küzdött, és ily módon a magyar állami élet ez időben 
minden egészséges alapot nélkülözött. « 

Mind a mellett, hogy méltánytalanok ne legyünk, a magyar 
történelem iránti néhány kis érdeméről sem szabad megfeledkez- 
nünk. Az 1622. sopronyi országgyűlésnek és Bethlen terveinek, 
melyek ugyanez év nyarán foglalkoztattak és melyeket tudtom- 
mal ő ismertetett először részletesen feldolgozva — érdekes elő- 
adását kell itt kiemelni, főleg azonban az 1620 — 23-ki magyar 
hadakozások leírását, mely ha stratégiai és taktikai részletektől 

») A471. kpon. 


lÖnTÉSKTl mO0ALOM. 


267 


tg 19 kíméli az olvasót, pűnd mogbizbatősrig, mind világos sty- 
lus tckiiitetébeu teljes elismerést érdemel. Aunak, a ki ezután e 
kort fel akarja dolgozui, e tekiiitetbeu mindenütt az Ö njomdo* 
kait és utalásait kell majd követtiie. 

Végezotűl még csak annyit* bogy a nikolsburgi béke után 
a pfaki Kurnak átrubuzására vonatkozú tárgyalásokra, innen a 
regeu^bnríTi >doputatioDstag«-ra tér át, és egjTészről a veltlioi 
ffr k és következményeinek,  másrés/röl a cseh és morva 

eg\ : lurmok ismertetésével végzi művének e negyedik köte- 
tét. Tán többet hoz reánk nézve a követkéz*! kötet, raely minden 
valószín ttség szerint a dán báborüval fog foglalkozni. 

Léd£REH Béla. 


A Itüktfí*- vármegyei rdgt^szeti ds inivclödes*torténclmÍ Társulat e'vköuyvc. 

IBiD. vű lyöO. íízorkeszti Zsilinszky Mihály tílraulati főtitkár, lííitotlik 

kötet. Bekéa-Gyula. 1880. 

Egyike az e fajta kiadványok legjobbjainak s két részre 
oszlik, L rész : Irodnlml dolgozatok^ II. rész : Hivatalos közlemé- 
nyek. A irodalmi részben G munka van, melyek közt első helyen 
áll Tbaly Kálmán ily czímü értekezése: A ssejitandrdst csata 
ést Gyula ostroma 17()5-ben, tartalmára nézve érdekes, fonná* 
jára nézve csinos 8 általában véve sikerült értekezés. Mintha c 
kis episod a Rákóczi forradalomból képe lenne az egész hadjá- 
ratoak. Jlegvau a jó szándék, megkészül s elfogadtatik a jó terv, 
íiztAn az eredmény elmarad : tout est perdu sauve Thonneur. A 
vármegyék lusták vagy tán nem is akarnak hivek^ pontosak lenni, 
a seregszálUtó kocsikat nem állítják ki ; ennek következtében a 
csapiilok nem érkezhetnek pontosan ; a szent-andrási csata előbb 
baljóslatú, aztán jön némi segítség, a hadi szerencse fordul, a 
győzelem a kuruczoké, de nem teljes, a rácz vezér menekül s a 
főnyeremény az erkölcsi fölény. Gyulát ostrom alá veszik, de se 
jó tüzér, se jó árkász nincs, munitio is szűken, azután érkezik a 
sok jó munitio, de nincs ahoz való ágyú. Megkezdik az aknázást, 
de csak tábla-bíró módjára s mikor a vezér valami jóravaló szakem- 
bert kér és vár, érkezik a iiarancs, hogy az egész ügy nem oly 
fontolj s táborával együtt induljon 40 mértföldnyi távolságra. A 
Búr bizalmatlan a vezérbe, a vezér aémikép remonstrál — csendes 

czivakodás — szóval az egész történet képe sikert nem 

igérö intézkedéseknek, Thalynak e kis értekezés legsikerültebb 
dolgozatai közé tartozik, melyben az eddig ismeretlen eredeti 
adatok minden czélzatosság nélkül s a tények egyszerűen, de 
annál ékesen szólóbban vannak összeállítva. 

üt&nna sorozzuk mindjárt a két emlék-beszédet; egyiket 


kiSám 


dl^^hi 


mm^ 


268 TÖRTÉNETI inODALOM. 

irta Göndöcs Benedek háró Wenkheim Lászlóról, minden nagy- 
zás nélkül való, igénytelen, de igaz kép. Ép a milyen a néhai volt. 
Maga a stylus, a tárgyalási mód, terjedelem, mind oly egyenes 
szép arányban állanak az értekezés alanyával, hogy szeretnők, ha 
Göndöcs nevét minél többször látnók ily szabatosan írt mfivek 
alá jegyezve. 

A másik beszéd, mely b. "Wenkheim Béla emlékezetét újítja 
meg, szintén sikerültnek mondható. Több volt a tárgy, miről Zsi- 
linszky beszélhetett ; kiválóbb volt az egyén s életének nagy részét 
közpályán töltvén, több mezeje lett volna a bírálatnak is. Zsilinszky 
főként az emberre fektette a súlyt s a mi egyoldalúságot találha- 
tott volna, benne azt a sentimentalis politikus szines fátyolával 
szépen takargatta el. B. Wenkheim Béla, derék, becsületes, lova- 
gias ember volt tetőtől talpig s egész életén át, jó iskolához, hogy 
ugymondjam, jó párthoz tartozott mindig, de ha már mint állam- 
férfiuról, miniszter-elnökről stb. kell szólani, meg kell vallani, 
hogy szellemi képzettség és talentom dolgában is hol állott. Erről 
az emlékbeszédben egy szó sincs, pedig e hallgatásnál sokkal ér- 
dekesebb és helyesebo lesz vala, ha e részben is történik valami 
reflexi9. stb. stb. 

Érdekes még a békés-vármegyei jakobinusokról s a Eéz 
József uram inkább bohókás mint sem komolyan tárgyalható 
viselt dolgairól írt czikk, szintén a titkár Zsilinszky tollából. 

Még csak a Haan Lajos czikkét említem, melyben Gyula- 
város tanácsának egy 1560-ban kelt levelét közli Pozsony váro- 
sához, melyet követésre méltó szakszerűséggel ki tudott bányászni. 
A levélen lévő pecsét lenyomata meglehetősen sikerült s igen 
helyesen tette, hogy történeti magyarázatot és helyes következ- 
tetéseket von le belőle, mert ha valaki oly hülye volna, hogy az 
egyes pecsétek leirásánál és magyarázatánál a történeti s illető- 
leg családfejlési részeket elhanyagolná, a sphragistikát legfőbb 
hasznától fosztaná meg. stb. stb. 

A hivatalos részben a társulat beléletére vonatkozó adatok 
vannak foglalva, melyekből örömmel konstatáljuk, hogy tagjai- 
nak száma, kik közt kitűnő férfiak neveit láthatjuk, — folytono- 
san szaporodik s így e szép társulat méltólag virágzik és gyü- 
mölcsözik. — k— s. 

Iléber-kutf orrások és adatok Magj^arország törtenetéhez. Irta Dr. Kohn 
Sámuel. Bpest 1881. Külön lenyomat a Történelmi Tár 1879. ^s 1880-ik 

évi folyamából. 
168 lapra terjedő könyv, mely a héber kutforrásokban elő- 
forduló magyar  történelmi  adatokat tartalmaz, s melyet Dr. 
Kohn Sámuel szedett össze. A munkának történelmi becse nem 


TÖRTÍíNETI IRODALOM. 


269 


ud^j de mint cnriositás, mindenesetre figyelmet érdemel b 
szerző helyesen tette, hogy az elszórt adatokat összeszedte és a 
magyar irodalomban bemutatta. Sajátságos szint mutat egy-egy 
esemény a héber szemüvegen keresztül, mint például a Fortuna- 
tii8 Imre us a Budavár visszavétele története, melyek habár nem 
is szolgáltatnak megnyugtató igazságokat, annyi bizonyos, hogy 
dnálló felfogást tanúsítanak. 

Minden valoszinüség szerint Szerencsés Imréaek keresz- 
tyénné létele után soha egy perczig se jutott eszébe a zsidósko- 
dás, Ó föurrá lett, a király személye körül az orsjtág zászlósai 
közt forgolódott s bizony semmi vágyat sem érzett a budai pisz- 
ko« ísidók közé vegyülgetni, kiknek abban az időben, akáimilyen 
gazdagok lettek légyen^ társadalmi állásuk nagyon alantas volt. 
De hát a keresztyének^ kik irigyelték s ki is fosztották, legnagyobb 
mentségökül azt emlegetek, hogy bár átallott, de titkosan zsi- 
dóskodik ; a héber irók pedig ártatlan embernek s talán valami 
bibliai patriarchának festvén öt, azt beszélik, hogy csak a haláltól 
valü félelemtől lett keresztyén, de ilyen, olyan titkos jótevő, zsidó 
maradt^ mind végig ► ... szó sincs róla, stb* stb. 

A páduai zsidók üldözése, a bud^iiak magaviselete miatt^ 
valóban érdekes* de minden esetre jogtalanság és kegyetlenség, 
akárhogy viselték magokat a budaiak. Mert hát hogy legyenek 
felelősök a páduaiak a budaiakért ? 

Csíik az látszik biz* ezekből, hogy a keresztyén városok 
lakóig s a keresztyén lovagok csapatai gyűlölték s üldözték a 
zsidófajú uzsorásokat, de aztán mikor a támadásra, s egy kis rab- 
lásra üiügyet kerestek, akárhányszor úgy tettek, mint a farkas a 
bárány nyal. Felül állott a farkas, sokkal alább a bárány 8 
mégis a farkas kérdezte: cur turbulentam fecisti mihi aquam 
bibenti ? 

A mi azonban a budai zsidó uraimékat illeti, úgy látszik, 
hogy bizony inkább húztak a törökökhöz, mint a keresztyénekhez 
mind Buda elfoglalásánál és ostromainál, mind pedig visszayé- 
telénél 

Még csak azt kívánom megjegyezni, hogy a mainzi rab- 
binak az a három döntvénye, (a 45 — 48 lapokon), melyre szerző 
oly nagy súlyt látszik fektetni, előttem csak olyan typicus dönt- 
vény-formulának látszik melyet, aztán a megközelítő esetekbea 
alkalmaztak. Az a Kuben és Simeon (Jákobnak két idősebb fia) 
csak olyan képzelt személyek, mint a latin gyakorlatokban Krisz- 
tián és Joáchim vagy Sempronius és Cajus s lehet, hogy itt még 
a líigdr szó alatt is csak olyan Opercnczia-féle országot értet- 
tek, habár a királyné körülírása talál a magyar királynéra. Mert 
kmé furcsa lenne, hogy 1028—1070. bárom esetben mindig Ru- 


270 TÖRTÉNETI IRODALOM. 

ben és Simeon pereljen s ugyanezek' a személyek pereljenek a 
XVII. és XVIIL században is (122 lap stb.) Lehet, hogy azután 
a Hágár szó alatt csakugyan állandólag és minden képletesség 
nélkül Magyarországot értették. Általában Kohn Sámuel jó 
szolgálatot tett kis művével s habár kritikailag bajos megállapítani, 
hogy mely adatok alaposak s úgy látszik, majd mindenik író haj- 
landó a mesés vagy anekdotás dolgok komoly elbeszélésére, példa 
a Mátyás király hollós forintja és gyűrűje, mégis a sajátságos, 
idegenszerű felfogás miatt az egész mű méltó volt a kiadásra és 
méltó az elolvasásra. Stylusa meglehetős, csak az igék és igera- 
gok elhelyezésében fordul elő néhány hiba. 

d — s. 

A keresztyen egyház törtdnelmo.  Irta Warga Lajos sárospataki tbcolo- 

giai tanár. L kötet. A reformatió  előtti korszak. Irta Warga Lajos, a 

theologia tanára Sáros -Patakon. Budapesten-Sáros-Patakon. 1880. 

Gyönyörködve olvastuk végig e könyvet s elgondoltuk, 
mennyivel szerencsésebb az új nemzedék, mely ilyen könyvekből 
tanulhat; ezelőtt csak 20—- 25 ébel minő száraz dolgokat kellett 
tanulni ÉgyhdZ'iörténelem név alatt és minő magyarázatok kísé- 
retében. A kéziratban sanyargó tankönyv jobb sorsot nem is igen 
érdemelne valami kivonatnak a kivonata lehetett, melyet igen 
sokhelyt a tanító is félreértett vagy épen nem értett — hát 
a tanítvány? No hát a generális revocatiókon az ilyen nehéz 
helyek kimaradtak, az exameneu keresztülestünk valahogy, volt 
jó classificationk — hanem egyházhistoriát felette keveset tud- 
tunk. Volt egy-egy kivételes munka is az irott tankönyvek közt s 
valószinűleg az újabb időben több is lehetett, de az bizonyos, 
hogy a magyar protenstáus ifjak kezében ily jeles történeti munka 
még nem volt, mint az előttünk fekvő. 

Két főtulajdonsága van, melylyel olvasóját megnyeri. JS(/y/A; 
a beosztás czélszerüsége cs könnyen átnézhetősége, másik ezzel 
kapcsolatban a stylus szépsége, egyszerűsége, átlátszó tisztasága 
és jó magyarsága. ^) Az első mutatja, hogy iró teljesen tisztában 
van tárgyával, s a másik, hogy érti az írás mesterségét, mindkettő 
oly tulajdon, mely birtokosát az első rangúak közé emeli s a nem- 
zet pantheonába szokta vezetni. 

^) Alig vettük dszre egy pár olyan újságírói lapsust, hogy t. i. a 
mágnási czimckct, holott azok ncvjcJzök, hátul teszi (Stolberg Lipót gróf, 
holott magyarul gróf Stolberg Lipót. 14. 1.) s aztán a 150. lapon a szer- 
tartások átültetve lettek stb. de nagyon kevés van ilyen, legfennebb 
toll-hibák. 


TÖRTÉNETI IRODALOM. 271 

Tudom én jól, hogy enemü könyvek keretébe önálló kuta- 
tatások részleteit és eredményeit alig lehetne beszorítani, de azt 
Í8 tudom, hogy ilyesmi nem is igen lehet czélja theologiai tan- 
könyveknek ; de azt is tudom, minő élvezettel lehet hallgatni az 
oly tanárt, ki a tudomány színvonalán áll, ki uralkodik a tárgy 
felett s mily gyönyörűség oly dolgokat tanulni, melyek szépen s 
művészileg vannak előadva, oly könyvben, mely nemcsak az iskola 
falai közt, de egész életünkön át, könyves-szekrényünk hasznos 
és mulattató darabja. 

A legtisztább s legműveltebb protestáns szellem lengi át 
az egészet. A mondani való meg van mondva, a jelezni való je- 
lezve van ; de vak fanatismusnak, avagy goromba türelmetlen- 
ségnek még csak nyoma sincs. így is kell írni mívelt kálvinistá- 
nak. Ki kell mutatni a tisztaság, egyszerűség létezését kezdettől 
fogva s Krisztustól kezdve máig az igazságnak, különösen a vallá- 
sos igazságnak, semmi szüksége "sincs sem az éles kardra, sem a 
furkós-botra. Valamint Péter és Pál jó testvérek voltak, úgy an- 
nak kell lenni a mívelt embernek is, mert hisz az egész emberi- 
ség Péter és Pál követője. 

De hova tévednek gondolatim, szinte kedve jő az embernek 
a tárgyhoz, a mint az eseményeket olvassa, mind oly igaz, min- 
den ponton kimagyarázható, s minden árnyalatában emberi. 

A jeles mű két nagy részre oszlik, u. m. : I. Silleformatiót 
megelőző és II. a Reformatiőt követő korszakra, (És az egész 
három kötet lesz. Az első az előttünk fekvő, a második kötet tar- 
talmazni fogja a reformatiótól a XIX. századig terjedő esemé- 
nyeket s a harmadik a jelen század vallási és egyházi mozgal- 
mait ismerteti, s egy-egy kötet 25 — 30 ívre fog terjedni; jelen 
kötet ára 4 frt.) 

Reméljük, hogy midőn a magyar reformatiőt fogja tár- 
gyalni, kissé tágabb tért fog szentelni e tárgynak, mint általában 
a tankönyvek szokása, ámbár azt is tudjuk, ^hogy az általános 
históriáknak is szabatos formái vannak; s akkor talán még jobb 
lenne, ha a tudós szerző a magyar protestantismus történetének 
külön megii'ására vállalkoznék. 


rr^:RG!ZJk^ 


MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT. 

A tJLlasztmánti ülés mart. 3-áQ Tanárky Gedeon elnöklete alatt 
tartatott. 

A mint az ülés megnyittatott, titkár jelentést tett ama nagy vesz- 
tcsegröl, mely társulatunkat, magát a választmányt s az egész magyar 
történetírást érte : Révész Imre halála által, kinek élete akkor tört ketté, 
midőn elérkezettnek látta az időt, hogy hozzá fogjon a műhöz, melyet 
élete feladatának tekintett : a Tiszántúli ref. egyházkerület történetének 
megírásához. Indítványozza, hogy a társulat részvétét jegyzőkönyvileg 
is fejezze ki. 

£z indítvány egyhangúlag elfogadtatván, Thaly Kálmán v. t. fel- 
említi, hogy az ő tudomása szerint Révész az egyetemes magyar prot. 
egyház történetét akarta megírni, s roppant könyv- és kézirat-gytijtemé- 
uye épen erre vonatkozik. Minthogy ezen egy élet fáradalmával és mun- 
kájával gyűjtött kincsnek szétforgácsolása pótolhatatlan veszteség volna, 
indítványozza, fejezze ki a társulat azon óhajtását, hogy a boldogult 
által összegyűjtött könyv- és kézirattár tartassék együtt s lehetőig köz- 
könyvtárrá alakíttassék. Természetes, hogy a társulat ez indítványt is 
magáévá tette. 

Következett DedU: Farkas felolvasása >Szobieszky János lengyel 
király udvaráról,* mely a > Századok « jelen füzetében olvasható. 

Utána SzUády Áron tett jelentést a b. Rudics-codexről, mely a 
> Századok «-ban fog megjelenni. 

Majláth Béla bemutat két Vancsa István esztergomi érseknek 
tulajdonított pecsétet, némi életrajzi adatokat bocsátván előre, s megem- 
lítvén, hogy Vancsa 1242-ben postuláltatott érsekké, de csak 1243. jul. 
3. erősíttetett meg s e méltóságát 1252. viselte, midőn bibonioki palás- 
tot 8 pracncstci érsekséget nyert. A bemutatott 2 pecsét közül az egyik 
1247-bol, a  másik  1244ből való,  mindkettő  függő pecsét. A 47-ikit 


TÁRCZA. 273 

legelőbb P^terfi adta ki s titána többen : de erről bővebb vizsgálat 
után kitűnt, hogy nem lehet a Yancsád, s átalán nem lehet XlII-ik szá- 
zadi, mert liliomok vannak rajta, s v^sete is későbbi századra mutat ; 
a másiknak az 1244-ikinek is gyanús a körirata, mert a Vancca név 
nincs rajta s a szerint egy István nevű váczi püspöké volt. 

Utána Ihaly K. szólalt fel. Megbizliató forrásból értesült, hogy 
Torna-vármegye szeretne monographiáját megíratni. A monographia ter- 
mészettudományi, geológiai s helyrajzi részéről már van gondoskodva ; 
de a történeti rész megírására hiányzik a szakavatott toll. Ö a fiata^ 
erők közt körülnézett, de a munkára azok közül, kiket felszólított, senki 
sem vállalkozott. Már egyszer sikerült a m. történelmi társulatnak egy 
megyének (Zala) leírására három kitűnő szakembert rábírni : hátha most 
is találkoznék valaki? Indítványára tehát elhatározza a választmány, 
felhívni íróinkat, hogy a ki Torna-megye monographiájának megírására 
akar vállalkozni, jelentkezzék a titkári hivatalnál ; s ha a választmány 
az ajánlkozót alkalmasnak fogja találni, Thaly K. megteendi a szüksé- 
ges lépéseket, hogy az illető formaszerü megbízást nyerjen. 

Ugyancsak Thaly K. bemutatja Tamáskovics József plébánosnak 
a Bertalan kígyója ügyében hd^zá intézett levelét, mely egész terjedel- 
mében alább olvasható. 

Végre bemutatja gróf Zhhy Fedor hozzá intézett küldeményét : 
Buda 1686-iki megszállásának franczia térképét, melyet a gróf a fran- 
czia külügyminisztériumban talált meg s azon példányról sokszorosított. 
Minthogy e példány valószínűleg valamely egyházi munkában jelent 
meg, megbízatnak Thaly K., Majláth B. s a titkár, hogy hasonlítsák ösz- 
sze a könyvtárakban őrzött példányokkal s tegyenek róla jelentést. 

Kvdíjas tagoknak felvétettek : 

Wargha Lajos theol. tanár Sárospatak, (aj. a titkár) ; Petrovay 
László M.-Szigct, (aj. Petrovay György) ; Inkey Ádám Kőszeg, (aj. a 
pénztárnok) ; TamaffkoHch József plébános Zay-Ugrócz, (aj. Erdélyi J.) ; 
gróf Teleki Gusztáv Bécs, (aj. a titkár) ; hfártony József Sorki-Tótfalu, 
(aj. a titkár) ;  Siessél József ellenőr, Kis-Marton, (aj. a pérztámok). 

Végül pénztárnok bemutatja múlt havi számadását, mely szerint 
a bevétel 1322 frt 70 krt, a kiadás pedig 256 frt IG krajczárt tett s 
így a pénztári maradvány e hóra lOGG frt 54 krajczárra rúg. 

Ezzel az ülés eloszlott. 


Századok.  1881. IlL füzet. 18 


274 TÁRCZA. 

RÉVÉSZ  IMRE. 

t 1881. Febr. 13. 

Társulatunknak s választmányának ismét halottja van. Ismét 
kidőlt egy a magyar történetírás jelesei közül. S e csapás is azért fáj- 
dalmas és e veszteség azért kétszeres, mert a férfiúval, kinek elhunytát 
siratjuk, nagy munkák és nagy tervek szálltak sirha. 

Révész Imre csak egy igéretét nem váltotta be, azt, melyet néhány 
hó előtt adott, hogy a tiszamelléki prot. egyházkerület történetét megírja. 

Még friss emlékezetében lehet mindnyájunknak, hogy a prot. egy- 
háztörténelmi monographiák megírására s kútfők kiadására gr. Lónyay 
Menyhért elnöklete alatt alakúit társaság egy bizottságot küldött ki, 
mely erre vonatkozólag tervet készítsen. E bizottság elnökévé egyhan- 
gúlag Révész Imre választatott meg : ő lehetetlennek hitte ugyan, hogy 
távol a fővárostól megfelelhessen c megbízatásnak, s azt vonakodott 
elfogadni — de kárpótlásul a fennebbi mimka megírására vállalkozott. 

Többé már nem fogja tehetni. Kétségtelen, hogy az adatok nagy 
része együtt vaU; s nem valószínűtlen^ hogy már töredékek is vannak 
belőle, de az gyönge kárpótlás a veszteségért. Az a roppant ismeret, 
mely hivatva volt az adatokat összefűzni, az az erős kritikai ész, mely- 
nek feladata lett volna azokat egygyéönteni, már nem fogja e munkát 
végrehajtani. A mit ö eddig tett, az csak előkészület volt, mert a férfi- 
kor delében jött el az idő, hogy abba, a mit eddig tizedek hosszú sora 
alalt gyűjtött, összehordott, életet leheljen. S ő többé nem fogja bevégezni. 
Klcte kettémetszetett, s ha mi örülünk ama szép dolgoknak, melyekkel 
nemzetét megajándékozta, ugyanakkor siratjuk azokat, melyekkel hivatva 
lett volna eddigi munkásságát betetőzni. 

Révész Imre 1826. jan. 14-én Szabolcs-megyében Újfehértón 
született, hol atyja jegyző volt. Gymnáziumi tanulmányait Hajdú-Böször- 
mcnyben és Debreczenben, a theologiát ez utóbbi helyen végezte, hol 
három évig köztanitóságot s akadémia segcd-tauárságot is viselt. 1844-beu 
a pesti egyetem által^ a Schwartner alapítványból pályázatra kitű- 
zött — »mi az oka, hogy Magyarország fennáll és nem enyészett el 
mint a hunok, gepidák, avarok s más népek által a Duna és Tisza mel- 
let alapított birodalmak € — kérdésre a 18 éves Révész is pályázott s 
bár később megbánta tettét, művét visza akarta vonni, de késő volt. A 
pályázat iTodménye kihirdettetett s Révész lőn a nyertes. 1849 — ,00-ben 


TÁRCZA. 275 

a debreczeni főiskola ideiglenes könyvtárnoka volt; 1851-ben balmaz- 
újvárosi lelke'szszé választatott, de mielőtt ez állomást elfoglalta volna 
Nemetországot, Hollandiát, Belgiumot, Helv^tiát utazta be, s mindenütt 
a tudományos eletet, könyvtárakat s azokban főleg a bazánk törtene- 
tére vonatkozó adatokat tette vizsgálódásai tárgyává. 

Hirlapírói müköd^s^n s el^bb említett pályanyertes műv(^n kívül 
irodalmi tanulmányokkal 1847-ben kezdett foglalkozni, de nagy mun- 
kásságot e terén fök^p az 50-es evekben fejtett ki, midőn egymásután 
hagyták el a sajtót ama becses dolgozatai, melyek halhatatlan emléket 
biztosítanak számára irodalmunkban. Hitsorsosai azzal adtak kifejezést 
elismerésüknek, hogy egymásután jobb-jobb egyházak hívták meg lel- 
késznek; Balmaz- Új városból Szentesre s onnan 1 85 6-ban Debreczenbe 
választották meg, utóbb generális nótáriussá tették, mely állásáról azon- 
ban ö, hogy annál behatóbban folytathassa levéltárnoki hivatalát, lemon- 
dott. 1856-ban jelent meg Szarvason tőle >A prot. egyházalkotmány 
alapelvei a XVI. századi főbb reformátorok, vallástételek és egyház-szer- 
vezetek bizonyítása szerint. « 1857-ben fordította Hagenbach »A theo- 
logiai tudományok encyclopaediája és methodologiája« czímü munkáját. 
Ugyanekkor Debreczenben » Vélemény a prot. egyházalkotmány fő- 
pontja felette czimü dolgozatát adta ki. 1859-ben :»Erdősi János magyar 
prot. reformátor, különös tekintettel némely tudósok balvéleményére « és 
>Etcl laka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelyei czimü mun- 
kákkal gazdagítá irodalmunkat. 

Írói érdemei méltánylásául az akadémia 1859. dec. 16-án leve- 
lező tagjává választotta, s e kitüntetésre érdemes voltát 1863-ban 
>Dévai Biró Mátyás első magyar reformátor életrajza és irodalmi müvei « 
ez. munkájával fényesen igazolta. Kiválóan érdekes a » Sárospataki 
füzetek« 1862. évfolyamában s azután külön lenyomatban megjelent 
értekezése >A magyar prot. egyház szabadságának védelme némely 
tekintélyes nemet tudósok megtámadásai ellen«, mely a berlini >Prot. 
Kirchenzeitung<t-ban németül is napvilágot látott. Kálvin halálának 3 
százados évfordulójára adta ki » Kálvin János és a Protestantismus« czímü 
nagyobb, és önálló kutatáson alapuló monographiáját 1864-ben. 

Egyháztörténelmi irodalmi működése megérlelte benne az eszmét, 
hogy a prot. egyháztörténelmi források kiadásával kell a magyar prot. 
egyháztörténet alapját megvetni. Ekkor egy gyakorlati tervet készített 
egy prot. egyháztörténelmi társulat alapítása iránt s az alapszabályokat 

18* 


276 TÁRCZA. 

felterjesztette az akkori helytartótanácshoz, mely azt gondolhatólag nem 
erősítette meg, s igy a vállalat, mely iránt általános érdeklődés támadt, 
nem jutott a kivitel stádiumáig. 

1861-ben a pátens ellen való küzdelem Eévész Imreben rendithe- 
tetlen harczosra talált s Lónyay Menyhért indítványa ellenében, hogy 
csak kérelmezni kell a pátens ellen, nem tiltakozni, határozott tiltako- 
zást hozott javaslatba s ezt a többség el is fogadta. Ugyanezen évben 
mint Debreczen egyik kerületének képviselője, az országgyűlésen is meg* 
jelent rövid időre, hol a Deák Ferencz felirati javaslata ellen tartott 
beszédet. De rövid politikai szereplése után teljesen visszavonult a 
ránézve idegen térről s életét papi teendőin kivtíl tudományos buvárla- 
tainak szentelte. 

Nagy és méltó figyelmet ébresztett egy értekezése >A levéltárak 
megóvásáról és rendezéséről, fő tekintettel a prot. egyházi levéltárakra c, 
mely 1868-ban hagyta el a sajtót. 1870-ben megindította a >Prot. egy- 
házi és iskolai Figyelmezőtc, melybe több első rangú egj'háztörténelmi 
8 egyházjogi tanulmányt írt. 1878-bau e szaklapot megszüntetvén, a 
tiszántúli ref. egyházkerület történetének megírásához fogott, melyre 
vonatkozólag sok becses dolgot hagyott hátra. 

Hogy Méliusz Péter magyar reformátor emlékezetét fölelevenítse, 
1873-ban iMéliusz Péter emlékezete^ czím alatt, egy füzetet adott ki, 
melyet követett 1875-ben > Néhány szó Méliusz Péter sírjáról s szives 
kérelem történet- tudósainkhoz. « Midőn az Akadémiában vita merült fel az 
Akadémia megalapítása története körül, fontos szózattal járult e vitához, 
mely » Adalékul a magyar tudom. Akadémia megállapítása történcté- 
hczc czím alatt 1874-ben látott világot. 

Elénk részt vett a prot. ejyház szervezésérc vonatkozó vitákban, 
még pedig igen sokszor döntő szózattal. 

Egyház-irodalmi működésével is erős nyomokat hagyott maga 
után 8 c téren szerzett érdemei jutalmául a bécsi prot. theol. egyetemi 
fakultás által tudorsággal tüntettetett ki. 

Társulatunknak kezdetidtől fogva munkás választmányi tagya volt, 
8 nem egy magvas és alapos értekezését tartalmazza folyóiratunk. 

S e munkás életnek váratlanul vetett véget a kérlelhetlen halál. 
Méf^ a megelőző napon szónokolt a templomban. 13-án ebéd közben rt?gi 
szívgörcHO megújult s ő könyvtílri szobájába sietett, hol délután az orvo- 


TÁRCZA. 277 

sok eret vágtak  rajta,  s  a  ncines  szív  este  iiyolez óra fel(5  inegözUiit 
dobogni. 

Temetése, melyen a protestáns egyház több kitünÖBegc jelent meg, 
fcbr. 15en déhitannégy órakor ment végbe minden dísz ds pompa nélkül. 


H E R 1^ A L A N  K I G Y O J A. 

— Levél Thaly Kálmánhoz. — 

Megkapván, ez idei » Századok « II. fiizetét, abban mindenekelőtt 
a Nagyságod által írt >Culturtörténeti tanulmány t« vagy is > Jóslatok és 
babonás hiedelmek a Kákóczi- korban « második közleményét nagy érde- 
keltséggel és feszült figyelemmel olvastam. Ezen közleményben — a 
füzet 117. lapján — akadtam Nagyságod következő nyilatkozatára: 
»M\t példázzon ezen Bertalan kigyója, ? . . . részünkről nem tudjuk.« 
És minthogy e kigyóról már gyermekkoromban valamit, és most is — 
a föntebbi sorok olvasása után, erről a népnél tudakozódván — ugyan- 
azt hallottam, bátor vagyok — az erre vonatkozó hiedelmet következö- 
})cn röviden összefoglalni, mert ligy látszik, hogy ezen értelemben hivatko- 
zik Bercsényi is az ő leveleiben a Bertalan kigyójára. 

Szt.-Bertalan napjával — azaz augustus 24-én — végződik a Cani- 
cula évada, latin közmondás szerint: Magdala initium, Bartala fínem 
dabit, és Bars-megye némely helyein azt tartja a nép : hogy a kigyók^ a 
melyek nyáron senkit meg nem csiptck, vagy meg nem martak, ezen na- 
pon túl nem másznak többé a földszínén, hanem már most üregek {)e 
bújva, téli alvásuk helyét foglalják el ; a mely kigyó azonban nyáron 
valakit megcsípett, azt a föld büntetésül nem fogadja többé magába, és 
ezen kigyót Szt.-Bertalan után is lehet a föld színén látni, és pedig kö- 
zönségesen oly helyeken, a hol az emberek járnak — gyalog- és kocsi- 
utakon — hogy így itt mennél hamarébb őket valaki megölje, mert ilyen 
kígyónak okvetlenül vesznie kell, ö tehát maga ily helyeken — mint- 
hogy földbe nem bujhatik, és télen szabadban megfagyna, — keresi ha- 
lálát. — Azért mondja Bercsényi is : »Ha vesztemet kell is, mint az 
Bertalan kígyójának, várnom. « 

Tamáskovics József 
esperes-plébános. 


278 TÁRCZA. 

KÉRELEM A  XVI.  SZÁZADBELI  REF.  ZSINATOK  VÉGZÉSEI 

ÜGYÉBEN. 

Megígértem a » Protestáns Theológiai könyvtár < nt. szerkesztőjé- 
nek, hogy a XVI. század folytán Magyar- és Erdélyországban tartott 
jelentöségesebb prot. egyházi gyűlések, Zsinatok kánonait a könyvtárban 
közrebocsátom. 

Ez igéretemet a magyarhoni összes prot. felekezeteket illetőleg, 
most egyszerre be nem válthatom, mert ez, a XVI. század zsinatterhes 
méhéből világra jött nagyszámú és terjedelmű végzések sokasága és azok 
rejt- és leihelyeinek az országban szerte, sőt a külföldön is hasszű időt s 
nagy szorgalmat igénylő kutatása és tanulmányozása miatt rám nézve 
lehetetlen. — Talán helyesebb és sikeresebb is lenne, ha a testvér fele- 
kezetekre vonatkozólag azoknak fiai osztakoznának velem, úgyis előhala- 
dott korú és terhes hivatallal bajlódó társukkal e vállalatban. 

Ennélfogva czélom egyelőre csak saját ref. egyházunkat illetőleg 
megfelelni a jelzett vállalatnak ; minthogy ennek múltjából úgy is töb- 
bet ismerhetek, kútfőihez könnyebben férek : igy ha Isten segit, vele a 
jövő év elején, ismeretem körvonalán belől készen is lehetek. 

Még pedig, minthogy legnevezetesebb zsinatainkat az idézte elő, 
hogy az új egyházban rohamosan támadt dogmaticai nézetkülönbségek 
megvitatása s az elhagyott római egyház sarktanai közül megtartott és 
elvetett vagy módosított hittételekről szóló confcssiók készítése a vezér- 
férfiak előtt részint ön belső crősbitésök, részint külső védelmök tekin- 
tetéből legfontosabbnak és legsürgetősbbnck látszott ; én ez alkalom- 
mal nemcsak az egyház szabatosabb szervezésére vonatkozó és a haza 
különböző vidékein alakult egyházi testületek számára készült kanono- 
kát, melyek édes kevesek és hiányosak, hanem a hittani tilrgyakkal fog- 
lalkozott zsinatok végzéseit és confessióit is mind, anyai nyelvünkön 
adni és illető jegyzeteimmel kisémi kivánom. — Talán ezzel kissé mcg- 
könnyíthetem azon tudós történész fáradságát is, ki majd rendszeresen 
fogja feltüntetni e század dogmaticai vitáit ; míg gyűjteményem és csekély 
tanulmányaimból legalább vázlatosan ki fog derülni, mit tettek, — sőt 
talán az is elvonható lesz, hogy mért nem tehettek többet az új egyház 
vezérférfiai, annak szabatosabb szervezésére és megszilárdítására. 

Mely czélom minél biztosabb elérhetése végett tiszteletteljes bizo- 
dalommal kérem  fel mindazon  egyházi  ügyeink  iránt érdeklődő tudós 


TÁRCZA. 279 

férfiakat, kik a XVI. század zsinataira vonatkozó, 8 általam meg eddig 
meg nem szerezhetett, avagy nem is ismerhetett könyvekkel, kéziratokkal, 
vagy jegyzetekkel bírnak, hogy azokat velem, rövid használatra, a prot. 
tudományosság erdekeben közölni méltóztassanak. 

Azok a zsinati végzések, munkálatok, melyeket már eddig össze- 
szedhettem, és a mennyiben latin szövegüek voltak., le is forditpttam, a 
következők : 

1. Erdődi I. zsinat. 154i3. sept. 20. A kcr. vallás ezikkei. 

2. Óvári Z8. 1554. ápr. 4. Zsinati munkálatok. 

3. £rdödi II. zs. 1555. febr. 26. Készzsinati czikkek. 

4. Tordai zs. 1558 máj. 1. A Krisztus személyéről. 

5. Vásárhelyi zs. 1559. uov. 1. Az árnak vacsorájáról. 

6. Az egervölgyi 1562. febr. 6. Katholicus hitvallás. 

7. Tarczal-Tordai 1562. 1563. A ker-i tudománynak rövid 
summája. 

8. Gönczi 1566. jan. 23. Végzett és megerősített czikkek. 

9. Thordai 1566. márt. 13. Az igaz háromság tudománya felöl 
való egyetértés. 

10. Vásárhelyi 1566. máj. 19. A sz. háromság felől való ker. 
egyetértés ezikkei. 

11. Debreczeni 1567. febr. 24 — 27. — «) A Debreczenbc össze- 
gyűlt ker. Praed icatoroknak igaz és sz. írás szerint való vallásuk. — b) 
Az Isten igéjéből és természettörvényéből alkotott czikkek. 

12. Szikszói 1568. jan. 9. 24 tétel a háromságtagadók ellen. 

13. Kassai 1568. jan. 27. 27. tétel és hitvallás Egri Lukács ellen. 

14. Sárospataki 1568 aug. 24. Ugyanaz ellen. 

15. N.-váradi 1569. oct. 10. Közönséges ítélet (Catholica Scnten- 
tia) Dávid Ferencz ellen. 

16. Csengeri 1570. A Jézus Krisztus egyháza pásztorainak hit- 
vallása. 

17. Herczegszőllősi 1576. aug. 16. Az Alsó- és Felső-Baranyában 
való ecclesiáknak articulusai. 

18. Váradi 1577. Az febr. 6. egyházi fegyelemről. Gönczi György 
(Articuli minores). 

19. 1557. körül. — A Borsod, Gömör és Kis-Hont megyékben 
létező egyházak ezikkei. 

20. Csepreghi. 1587. márcz. 12. Bejthe István Egyházi Kánonai. 

21. N. Károlyi. 1591. febr. 10. A Magyarországon Isten igéje 
szerint ref. egyházak eredete, melyben szilárd okait adják, miért nem 
lehet az egyháznak elfogadnia a Gergely-féle naptárt. 

22.1595. évből Czikkelyek, a melyek szerint igazgattatik az 
egyház Magyarország felsőbb részeiben. 


280 TÁRCZA. 

Óhajtanám még használni a csak nén^ől ismert: 

Toronáu vagy Temesváron 154:9-ben tartott zsinat XIU. articu- 
lusait, az 1550. tartott zsinat 19 observatióit ; Beregszászban 1552-ben 
tartott zsinat 21 articulusait ; Medgyescn 1559 — 60-ban tartott liitvitá- 
kat. — Kolozsvárott 1561. Kopácsi István elnöklete alatt tartott zsinat 
végze'seit, az isteni előrendelésről. — N.-Enyeden 1564, reformátusok 
es lutheránusok által közösen tartott végzéseit a Zs.-nak. — N. Károly- 
ban 1581. N.-Bányán 1590. jul. és Tasnádon 1585—1595 és 1597. 
tartott zsinatok végzéseit, Csengcrben 1595. jan. 25. tartott Zsinat 
végzéseit sth, 

Porcsalma, dec. 19. 1880. 

Id. Kiss Áron. 

A *ZIPSER GESCHICHTE* ÜGYÉBEN. 

»Zipser GcschichtS' und Zdtbildert czímü müvemet a > Századok c 
elsÖ füzetében H. L. úr ismertette és egynehány jegyzettel ellátta. Sze- 
rencsésnek tartom magamat, hogy oly éles és gyakorlott szem, mint II. 
iiré, 392. lapra terjedő munkámban csak 8 téves állítást talált, említésre 
méltónak. Ezen téves álUtások felderítésére bátorkodom egy pár meg- 
jegyzést tenni, mi a tudomány és igazság érdekében^ ^gy hiszem, nem 
lesz egészen felesleges. 

Állításomat a 22. 1., hogy Márk Botyn fia volt, úgy czáfolja II. 
úr, hogy Márkot Botyz testvérének mondja. Az igazság azonban, egyi- 
künk által sem eltalálva, másképen áll. Az illető okmány, mely eredeti- 
ben a 3/(ír/<íí#y-család levéltárában található fel és Bárdossy Supplemen- 
tumában a 98. 1. nyomatott le, következő czimmel van ellátva: iBela 
Ecx Comiti Botyz, filio Comitis Marci « quod gratissimum de Stephano, 
rege Hungarorum, filio suo^ nuncium attulerit, silvam Chetene, in Di- 
strictu Scemsiensi sub alpe Tortol sitam, confert. A. D. 1264. Már e 
czimből is kitetszik, hogy Bofyzy kiről Batizfalu származik, Márk fia 
volt, ki Márkusfalvát Szepesben alapította. Azt én azelőtt is úgy tudtam^ 
csak hogy >einem Sohne Mark« helyett *seínem Sohne Markt hibásan 
nyomtatva és nem javítva. 

Én továbbá állítom a 28. 1., hogy Zápolya Benedek már I. Károly 
idejében említtetik és hogy II. Zápolya János 1393 — 1396. SzepesneJc 
főispánja volt. Azt is említettem ugyanott, hogy a Ztí^o/ya-család a hazá- 
nak püspököt, sőt érseket adott. — Erre H. úr állítja, hogy az első, ki 


TÁRCZA. 281 

e családból feltűnt, e»ak Imre volt Mátyáa király uralkodása alatt lís hogy 
a Záiwhják közül egy sem viselt egyházi hivatalt. — Eu az adatokat 
a Zápolya családot illetőleg Wagner Analecta Scepusiiból lígy használtain 
fel, mint ott valósággal feltalálhatók. Ugyanis a IV. kötetben a 6. la- 
pon a család Genealógiájával találkozunk. Ott az első család csakugyan 
iBenedictus Floruit sub Carolo I. 8. Ludovico I. Regibus.c A második 
családtagról pedig olvassuk : >Thomas ex Episcopo Csanád. Archiep. 
Ck>locens. demum Strígon + sub anno 1375.« A 3-ik családtag azonban 
János főispán, kiről a genealógia így emlékezik : > Joannes Vajvoda 
Russiae dein Comes, tum Judex Curiao Regiae -f- sub annum ld96.« 
Ezen János Wagner III. kötete 212. 1. is a Szepesség főispánjai sorában 
említtetik fel. 

Csáki Miliálif főispán csakugyan védelmezte a szepesi várat a 
Rákói'ziak ellen, valószínűleg már 1700-ban, mely dvben főispáni méltó- 
ságra emelkedett fel. O nem is várta be a vihar kitörésit 1703-ban, 
hanem már ^sokkal eléblxn hozzálátott a vár erősítéséhez és védelméhez. 
Wagner IH. kötetében a 236. 1. ez ügyben azt olvassuk: >C. Michael 
II. Csáky de Keresztszcgh .... ab anno 1700. . , . initio tumultuum 
Rakoczianorum, eadem in Rege íide, constantiaque, qua páter Stephanus 
fűit Arcem Scepusiensem tormentis commeatu, aliisque uecessariis J(i7/( 
multo aute providerat.c 

Hasonlóképen állunk Pongiácz Imre szepesi prépost tevékenysé- 
gével is. Ámbár ez 1719 — 1724. hivataloskodott és hivatalosan a Rá- 
kóczi-féle mozgalmak már a szaűitnári béliével 1711-ben véget értek, 
mégis ezen mozgalmak és azok következményei a megye terén nem egy- 
szerre lettek megszüntetve, hanem évekre érezhetők voltak és bénítot- 
ták az egyházi hivatalnok messzebb kiható törekvéseit és tetteit. Erre 
vonatkozik Wagner III. 138. 1. feltalálható állítása: >Emericu8 Pon- 
grácz 1719 — 1724. . . . Iniquitas illa Rakoczianorum temporum, cum 
majoribus functionibus, fores obstrueret; neque aliud liceret, confessio- 
nibus sedutam operám dabat.« .... 

Hogy a tatárok 1241-ben jöttek hazánkba, ezt az én könyvem- 
ben is több helyütt lehet olvasni, mint p. o. a 67. 1., hol a szepesi Chro- 
nikát idézem, mely e szavakkal kezdődik: >Anno 1241. Bei Regie- 
rung des Ungrischen Königs Béla des vierten, ist Bathus ein König der 
tartarn mit 500,000 gewehrter Manschaft ins Ungerland durchreis- 
sen.« . . . . Ila könyvem 64. 1. mégis az olvasható, hogy Benedek prépost 


282 TÁRCZA. 

1234 — 1239 tauuja volt a tatárok pusztításaiuak, akkor egy hibával 
van dolgunk, melyet az olvasó könnyen feltalálhat. 

II. L. úr azt mondja, hogy Zápolya csak 1526-ban választatott 
meg királynak, és így ezen éw előtt nem nevezhetett ki prépostokat Én 
pedig a 122. 1. állítottam^ hogy Horváűi Jáiu)^ prépost már 1511-ben 
ZápolyéUól neveztetett ki. Sajátságos szepesi viszonyainkat tekintve, me- 
lyek szerint a vár főnökjei prépostokat is neveztek ki, most is ragasz- 
kodom ezen állításomhoz. A kinevezési okmány olvasható Wagner I. 
363. ily ezim alatt : íJoannis 8. Georgii de Zápolya Comitum Scepns. 
littcrac, qtiibus Joannem Horwáth de Lomnycza nominant Praepositum 
Sccpus. Dátum in Arcé Trenchin. Anno Domini 1511.« 1519-ben H. 
prépost már minden jogaival élt és a lőcsei hires Uenckcl lelkésznek kü- 
lönös érdemei miatt egész életére a cathedraticumot elengedte, melyet a 
8zepe8Í 24 k. városok lelkészei a prépostnak évenkint 66 aranynyal 
tartoztak fizetni. A Matriala Moleriana-féle kézirat a 4. L ez ügyben 
igy nyilatkozik: iNotandum est etiam, quod Bndus Dnus Prepositus 
Johannes de Lomnicza dedit Vrabili Dno Magistro Johanni Henkel Plc- 
bauo Lewczoviensi, ob iunumera servitia siugularc privilégium, quod 
vita ejus durante, libcr sit a solutione Cathedratici : ideo 11 fi. ct 1 
oi*th. ') numerandi sünt, et ad rationem sohitionis ponendi, quando Dno 
Praelato Cathedraticum praesentatur ; quos 11. fl. praefatus Dnus Magis- 
ter Johannes Henkel pro Cathedratico teneretur.c 

Végre H. L. úr felemlíti, hogy munkámban Breicer-féle Lőcseire^ 
nyomda kiadványai közé Tranoscius Citharo Sanctorum czimü szláv éne- 
kes-könyvet nem vettem föl. 

£z^ gondolom^ hibám nem lehet, miután történelmi képeket és nem 
teljes összefüggő történetet irván, e tárgynál is csak a legjellemzőbbet 
akartam kiemelni, máskülönben igen sok nyomtatványt kellett volna 
elősorolnom, melyek a nyomdában napvilágot láttak. Itt jelent meg a 
többiek között még azon beszéd is, melyet 1683-ban Ladiver Ilyes a 
collegium rectora Tökölyi István születése alkalmából tartott, ily czim 
alatt: »Natale Victoriarum praesagium et Impressum Leutschoviao 
Typis Samuelis Rrewer.« 

Különben nem mulaszthatom el ez alkalomból H. L. úrnak őszinte 
köszönetemet kifejezni azon  szívességéért, melylyel  annyi szakérzékkel 

^) Orth.«r-.40 Dénár, és 160 Denár= 1 fl. 


TÁRCZA. 283 

és tudooiányuyal, szciriiy  müvemet  megbeszélte es az olvasó közönség- 
nek oly melegen ajánlotta. 

AVkbkr Samu, 
ev. lelkdsz. 


VEGYES KÖZLÉSEK. 

— Kitüntetés. A hivatalos » Budapesti Közlönye mart. d-ikiöl-ik 
Bzáma ö Felsége következő legmagasb elhatározását hozza : 

Szem(51yem körüli magyar miniszterem elöterjeszte'se folytán, 
Haaa Lajos bekés-csabai evangélikus lelkésznek, közhasznú működése 
elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1881. cvi február hó 26 án. 
Ferencz József, s. k. 

Báró Orczy Béla, s. k. 

Tisztelt barátunk és tagtársunk e megérdemlett kitüntetésén szi- 
vünkből örülünk. 

"j* Szaró Imre megyés püspök társulatunk alapító tagja, febr. 
28-án Szombathelyen két hónapi szenvedés után 67 éves korában meg- 
halt Ritkán kelt halálhír őszintébb és mélyebb részvétet, mint e kitűnő 
egyháznagyé, ki a magyar clerusnak egyik legkitűnőbb tagja, s a ma- 
gyar hazának egyik leghűbb fia volt. Sikeres irodalmi munkásságáért az 
Akadémia tiszteleti tagjai sorába választotta : de irodalmi érdemeit felül- 
múlják hazafi érdemei — egyházmegyéje magyarosítása érdekében 
sokat tett. E mellett a tudomány és tanügy érdekében mindig kész volt 
áldozni. A természettudományi társulat múlt évi nagygyűlésének ő volt 
az elnöke. Nyugodjanak porai békében ! 

— Ipolyi Arnold, társulatunk elnöke a m. képzőművészeti társu- 
lat f. hó 6-án tartott közgyűlésén nagyhatású megnyitó beszédet mon- 
dott, melyből e üírsulat arányos növekedését örömmel tapasztalta a 
nagy számmal összegyűlt társulati közönség. Beszédében a sarkpontot a 
magyar nemzeti irány érvényesülése iránti óhaj képezte. Való igaz, a 
mit e sorokban mond : 

» Feladatunk nem csupán egyszerűen az, hogy Magyarországba a 
művészetet behozzuk és terjeszszük, hanem egyszersmind Magyarorszá- 
gon művészetet és pedig magyar művészetet is létrehozzunk. Kétségte- 
len, hogy ez utóbbit tartjuk részünkről, ha nem is talán egészen kizáró- 
lagos, de mindenesetre legfőbb s legmagasabb feladatunknak. Nem altat- 
juk magunkat e részt ábrándokkal.  Tudjak mily nehéz, mily magas c 


284 TÁRCZA. 

feladat. Oly nehéz, uraim s oly magas, hogy lehet, ezt soha sem fogjuk 
talán cldrni annyira, mint az olasz s régibb nemet szent festészet, és nem 
mint az újabb németalföldi és franczia életképfcstészet, mely mindannyi 
sajátos nemzeti müiskolát és müirányt alkotott. De hogy ez a művészet 
virágzásának csakugyan legmagasabb foka és jelzője, és hogy erre min- 
den nemzet művészetének törekednie kell, az kétségtelen marad mindad- 
dig, m{g nem tartjuk ama cozmopolitizmust a nemzet életében, az iroda- 
lomban és művészetben a legmagasabb tökélynek, mely lehet, idővel 
eltörölhet minden egyéni kifejezést és jelleget, minden magasabb nem- 
zeti irányt, sajátságot és jellemet. Nem vagyunk a nemzeti chauvíuismus 
barátjai és legkevésbbé volnánk azok a művészet terén. Nem szükséges 
azt Üres szóval bizonyítanunk, minek ellenkezőjét tényekkel tanúsítot- 
tuk, midőn dicsőségünknek tartottuk gyenge tehetségünk szerint is a 
külföldi művészet régi alkotásai egész sorát nemzetünk képtára számára 
tanulmányúi s előképül megszerezni, lla még is itt a nemzeti művészet 
jelentőségéről tüzetesen szólunk, teszszük azt épen azon megtisztelő figye- 
lemnél fogva, mely e kérdésben egyrészt felénk, másrészt ellenünk is 
fordult ; és mert azt hisszük, hogy nemzeti művészetünk előmozdítása 
s megalapítása társulatunknak épen egyik legmagasabb feladata. < 

— Albrecht föiiekczeg febr. 8-án meglátogatta a csász. és kir. 
udvari titkos levéltárt, melynek, mint tudva van, a történetíró Ameth az 
igazgatója. A levéltári tisztviselőkkel s köztük Károlyi Árpáddal hosszab- 
ban társalgott s kérdezte tőle, hogy mit dolgozik? Bemutattatta magának 
a vendégeket is, s ezek közt Szadeczkt/vel a ni. Akadémia ösztöndíjasával 
is hosszabban társalgott. Azután megtekintette a levéltári nevezetessé- 
geket s curiosumokat : Imre királynak 1202-iki roppant nagy pecséttel 
ellátott levelét, Imre 1202-iki aranybulláját (a legrégibbet, melyen nem- 
zeti czímer látható); a magyar- és horvát urak 1492-iki kötelező iratát, 
számtalan pecséttel s egy 3 öl hosszú vasmegyei periratot. 

— Dr. Szinnyei Józsefet, a magyar irodalomtörténet buzgó mun- 
kását, képzett nyelvészt, a vallás- és közoktatási minister, a M. N. 
Múzeum könyvtárához segéddé nevezte ki. 

— A ChéfAnpalvi Theüke-csalAd levéltára Hódossy Imre tagtár- 
sunk szíves közvetítése következtében, állandó letéteménykép, az 1723. 
45. tcz. értelmében a M. Országos Levéltárba került. A levéltár az 
imént került rendezés alá, s amennyire rögtöiiösen valamit mondhatni, 
jelezhetjük, hogy számos XIV. s XV. századbeli kizárólag Szepes-megyét 
illető oklevél s néhány kiadatlan Arpádkori is találkozik a gyűjteményben. 

— Az AQUINCUMI ÁSATÁSOK ügyc Újabb stádiumba lépett. Ugyan is 
az albizottság, mely  a főváros  által  végzendő  ásatások  alkalmából, a 


TAHCZA. 


285 


tíírölíít lejtm^rez^se niáu ax ügy p^iis5Ug)'i> teilmicai, nomzetgazdWigi 
oldalának tárgy aUsára m a tcrülrt talnjvtzektÖl való mentesítcíip tárgy á- 
imn rc^szletes javABlftttt^tdre kikilldctett, martius l-án tartott Ulds^n 
kStHüudtH, hogy ivA ásatásokat nem Tehet a 1ejtm^'roz<^s é az arra alapí- 
tímiló víz8«al>á]yoEH8okt('>l fiiggovc tcuni, mert a Irjtmiírésre voutttkostu 
iidatok még nincsenek készen a habár a tnérn^ki hivatal utaeittatni fog, 
hogy ágy a lejtmérezés, mint a Csigadómbon es Papföldön levő talaj* 
vixek miktfnti Icvcstctcse iráni tiTvcjíetet kf^s^ítden, de ex mégis hosszabb 
ideig tart s így a/, ásatásokkal addig várni nem lehet : elhat-ározta tehát 
a ln7«ottságf hogy a vároa részéről kexdendő ásatások a Papféldön inájuB 
ÍTi-án* az állani által foganatba veendő folyta ttihigoa ásatások a Csiga* 
dnnilxm pedig mindjárt a tavasz bekoszüntés^vel kezdeíisenek meg, 

- A M, K. ottKxÁoos LKv&tTÁiiiiAK jan. l-től ke/dve a Lelögymi- 
nisKterinm 55.941. rendeletével megállapított iratkt»zt esi szabályzat h!pett 
dletbc* melyet, minthogy tört(^netbuváraiiikat közelről f'rdekli, s n vidéki 
levc^ltáruklmn h analóg iiitiV.kedt^sfknek szolgálhat alapúig czeuiud 
kö^filUnk : 

1. §* A ki^zöns% az Országos Levéltár iratait csak az e ezL^lru 
kyelííU hely ist^gek ben — dolgozó ezol iában — buaználhatja, 2. S. A 
levc^ltári dí)Igozó »zol mi a kutatók ezámára hétkoznapoukint délelőtti y'/| 
6ráti>l íi^lntáni 1^/4 taráig, vasárnapokon s egy^b ünnepeken pedig 
^^/j — 1 l^J4 óráig ált nyitva. í*. §. A három sátoros ünnep elsíí napjain 
ds Sgtent-lstván király na)>ján n levéltár egyátalában zárva tnarad. •!. í^. 
A lev«^tár használatára, illetőleg a lcveltárl>an a fennálló szabályok kor- 
látain lielíil eszközlendö tudományos czi^lu kutat^isokra jogosítva esak 
HZ van* kinek erre az országos levéltárnok, illet»jleg a 7G22 IH75, az. 
belflgyminiszteriumi rendelet 4-ik pontja e'rtclmtílten a belügy mi ni szte* 
ritim a9( engedélyt megadta^ mely tudomásvet-el végett a dolgozó azobálian 
való szolgálattal es f^JUgy élettel megbízott levL^Uári tisztvieelővel Inva- 
taltiítan közöltetik, 5. §. Minden kutató kérő -lapot kap, melyre n hasz- 
nálni kívánt iratokat tölc telhetőleg specifieálva (levéltári jelzegUk szerint) 
fíHjegyzi, & a ke'rö-lapnt napí kelettel és sajátkezű aláir«sával ellátva* ax 
illető levéltári tiszt víí<e Ion ek átadja* A levéltári szolgákkal közvetlenül 
L^rintkczni s velük rendelkezni a kutatóknak nem szabad. 6, 4J, A dol- 
gozó subában való szolgálattal és felügyelettel megbízott levéltári tiszt- 
viselii a kutatók által szabály szerííen kiállított kerödapokat átveszi, 
naplóba vexetif folyó számmal ellá^a, ellenjegyzi^ s a kivánt iratok ki- 
•zolgáltaíása végett az illető levéltári osztály ha küldi. 7. §. Az illető 
levéltári o8/.rály az ily kérclcuíuok a lehetőséghez képest azonnal meg- 
felel, i^ a kivánt íratokait mindig iratjegyzék kÍ8iM'et<ü>eu az illető tiszt- 
ri^ifb'im'k megküldi, vngy az akadálynVl,  esetleg  az időről,  mikor fog n 


286 TÁRCZA. 

iiiegkeresc^snek eleget tehetni értesíti. 8. §. A kérőlapokat az illető 
levéltári osztály tartja magánál addig, mig a kiszolgáltatott iratok vissza 
nem adatnak ; ekkor a visszaadás keltével ellátva s keresztül húzva a 
dolgozó szobába küldetnek, a hol az illető tisztviselő a naplóból kivezeti 
8 folyó számuk szerint rendbe rakva, további intézkedésig megtar^'a. 
Kérő-lapok, melyeknek megfelelni nem lehet, a fenti értesítéssel (7. §.) 
azonnal visszaküldendők. 9. §. Huszonöt (25) darab iratnál több egy- 
szerre senkinek sem adható ki. 10. §. Egész iratcsomók, vagy egész ok- 
levél-dobozok mindig csak kivételképcu s csakis az országos levéltárnok 
különös engedélye mellett bocsáthatók a kutatók kezéhez, de egynél 
több csomót vagy dobozt egyszerre senki sem használhat. 11. §. Minden 
kutató vigyázattal tartozik, hogy a kezéhez adott iratcsomót rendetlen- 
ségbe ne hozza, hanem minden darabot helyén hagyjon ; az iratokat, ok- 
leveleket és ezek pecsétéit semmiképen meg ne rongálja, se be ne pisz- 
kolja. 12. §. A pecséteket dörzsölni vagy kefével tisztogatni, róluk 
pacskolatot vagy bármiféle mintázatot venni, az iratokat téntával lepau- 
sálni, rcagentiákat használni, vagy bármi mást, mi azokra káros hatás- 
sal lehetne, tenni: nem szabad. 13. §. Ugyanaz nap, ugyanazon kutató 
több ízben is kérhet és kaphat iratokat, de csak miután a kezénél lévő- 
ket rendl)en és hiány nélkül visszaszolgáltatta. 1 4. §. Köznapokon dél- 
utáni 1^/2, ünnepnapokon délelőtti 11^/2 órán tul többé senkinek semmi, 
mi már a dolgozó szobában nincs, ki nem adatik. 15. §. A használt ira- 
tok, a mennyiben a kutató részéről a következő napra is fönn nem tar- 
tattak, még az nap az illető levéltári osztályba visszaküldetnek. IG. §. 
A kutatók által más napra föntartott iratok, a mennyire az alkalmas a 
dolgozó szobában maradnak, s egy e czélra rendelt zárt szekrényben 
helyeztetnek el, különben a levéltárba visszatétetnek, de kéznél együtt 
tartatnak. 17. §. Három nap múlván a föntartás joga megszűnik, s ha 
ezalatt a kutató nem jelentkezett, az iratok minden további várakozás 
nélkül az illető levéltári osztálynak visszaküldetnek. 18. §. A föntebbi 
BZJibály októl való bármily csekély eltérés is meg nem engedhető; a 11. 
és 12. §. bármely rendeletének megsértése pedig a további kutatásra 
való engedély megszüntetését vonhatja maga után. 

— Bánó József, a képviselőház volt alelnöke az eperjesi nagygyűlé- 
sen felolvasást szándékozik tartani a sáros-megyei, műit századokbeli 
nemzetiségi viszonyokról s e czélból búvárkodik az országos levéltárban. 

— Orsios Zsigmond főispán, társulatunk alapító tagja s a dclma- 
gyarországi régészeti és történelmi egylet elnöke lArpádkori mívelődé- 
sünk története* czim alatt egy terjedelmes munkát adott sajtó alá, mely 
rövid idő alatt meg fog jelenni^ s melynek tartalmát a »non« ekkép 
számlálja elő.* Elöázó. 1. Honfoglalás. 2. A vezérek korszaka. 3. Az 
ősük pogány vallása. 4. A pápa fönha tósága. 5. Keresztes háborúk. 6. 
Az arany  bulla. 7.  A mongolok és IV.  Béla. Ö. A szerzetesek. 9. Tan- 


TÁRC7.A. 287 

Ugyüuk az Árpádok alatt. 10. Szellemi tevékenység. 11. Közjogi állapo- 
tok. 12. Magánjog. 13. A városok. 14. A vármegyék. 15. Rendek, nép- 
osztályok és népfajok. 16. Vallásfelekezetek. 1 7. Igazságszolgáltatás. 18. 
Kereskedelem, ipar, fóldmivclés. 19. Építészet. I. 11. III. 20. Szobrászat 
21. Festészet. 22. Hadászat. 22. Visszapillantás. Az egész mintegy 
30 — 40 nagy ívet tecnd az ^akadémiai értekezések* alakjában s ta- 
vaszra könyvpiaczunknak bizonyára egyik kiváló jelensége lészen. 

— A PROT. EGYHÁz-TüRTÉMETTEL foglalkozó jFÓk a műlt évbcn érte- 
kezletet tartottak egy társulat alakítására, mely a prot. egyháztörténelmi 
kútfők kiadásával foglalkoznék. Az értekezlet elhatározta^ hogy addig is, 
míg ezen társulat létrejönne, a prot. tlieologiai könyvtár számára mouo- 
graphiákat dolgoztat, még pedig úgy, hogy minden évben legalább egy 
kötet lásson világot. Az első kötet, (mely a prot. theol. könyvtár 13-ik 
kötete) már megjelent » Magyar Egyháztörténelmi Monographiák« czím 
alatt következő tartalommal : I. liethlen Gábor és a kassai pap. írta 
Szilágyi Sándor. II. Beliczay Jónás életrajza. Irta Kársat/ Sándor, supcr- 
inteudeus. III. Vázlatok a papszentelés múltjából, különös tekintettel a 
beregiekre. Irta Szeremlei Sámuel, IV. Az erdélyi reformált egyház köz- 
oktatási állapota a múlt században. Irta Jakab Elek. V. Az eperjesi mé- 
szárszék. Irta Szíremlei Sámuel, VI. Adatok Decsi János életéhez. Irta 
Szabó Károly, 

— A JÁSZBERÉNYI gynm. programm műit évi kötete az iskola 
százéves történetének vázlatát adja az intézet derék igazgatója : Lippay 
Lajos tollából. 

— HoRowiTz Fülöp antiquarius Fáy János daróczí könyvtárát 
megvette (egyikét a legnevezetesebb könyvtáraknak, melyben volt a Syl- 
vester-féle grammaticának egyetlen példánya) 8 az eladást már megkez- 
dette. Különösen a hungaricumok vannak igen szépen képviselve. Fi- 
gyelmeztetjük olvasóinkat, hogy most sok oly munkát szerezhetnek meg, 
mely igen ritkán szokott könyvpiaezra kerülni. 

— A PHiLosopiiiAi írók tíra megindult, még pedig a M. Tudom. 
Akadémia támogatásával. Annak idejében felhívtuk olvasóink figyelmét 
e nagyhorderejű vállalatra s most, midőn az első kötet kezünkben van, 
nem tehetünk mást, mint hogy melegen ajánljuk e derék vállalatot. Des 
Cartesra nézve a megválasztás igen helyesen történt, a fordítás szabatos 
és érthető. Mind két értekezés, mely e kötetben van, jegyzetekkel van 
kisérve, melyek azok helyes felfogását a nagyközönségre nézve könnyí- 
tik. Végíil hozzá van csatolva Des Cartes életrajza, rendszerének ismerte- 
tése s mint természettudornak méltatása. Az egész kötet igen alkalmas, 
hogy a nagyközönség érdeklődését a vállalat iránt felköltse. 


288 tArcza. 


TÖRTÉNELMI KÖNYVTÁR. 

— Magtar Protestáns Eotháztörténelmi Monooraphiák. 

Írták Szilágyi Sándor, Karsay Sándor, Szeremlcy Sámuel, Jakab Elek, 
Szabó Károly. (Protestáns Theologiai könyvtár. Szerkeszti Kovács Al- 
bert XIV. kötet.) Budapest, 1880. 8-adr. 

— A KERESZTYÉN EGYHÁZ TÖRTÉNELME. írta Warga Lajos sá- 
rospataki theologiai tanár. I. kötet. A reformatio előtti korszak vagy a 
katholicismus fejlődése, az egyház egyetemes uralma ds hanyatlása. Sá- 
rospatak, 1880. 8-adr. XIV. és 2. 529. és 2. Ára 4. frt. 

— A TERVEZETT NÉGYES- SZÖVETSÉG Ausztria-, Orosz-, Fran- 
ezia- és Németország közt. 1787 — 1790. (Adalék Ausztria keleti poli- 
tikájához) kiadatlan források alapján írta Wertheímei^ Ede. (A Törté- 
nettudományi Értekezések IX-ik kötetének 1. száma.) Budapest, 1880. 
8-adr. 91. 1. Ára  80 kr. 

— Filozófiai írók tára. A Magyar Tudományos Akadémia 
támogatásával szerkesztik Alexander Bernát és Bánóczi József. I. kötet. 
Descartes. Fordította s magyarázatokkal ellátta Alexander Bernát. Buda- 
pest, 1881. 8-adr. 180. és 4, 1. Ára 1 frt 20 kr. 

— BiOGRAPUiSCHES LexicoN desKaiserthums Oesterreieh, enthal- 
tend dic Lebeusskizzen der denkwürdigcn Personen welche seit 1750 in 
dcn oesterreichischcn Kronlandeni geboren wurden oder darin gelebt 
habén. Vom Dr. Constant. Wurzbach. 42. Theil. S/edlcr-Taafc Wien, 
1881. 8-adr. 330. 1. 6 gcncal. táblával. Ára 3 frt. 

— ReNSEIGNEMENTS SÜR LKS ARCniVES DE RÜSSIE. Edition 
de líi c(mimission d^mprcssion dcs lettres patentes ct trait^'s attaehés 
aux archives principales de Moscou du min. des aff. étr. Moscou 1880. 
Iniprimerie de la société de la propagation dee livres utilcs. 

— ViERTER Bericht der prUhistoríschen Conimission der ma- 
thematisch — nat. Classe der k. Akademie der Wissenschaften über 
die Arbeiteu im Jahre 1880. Ersfcittet von Ferdinánd von IlorhaWiUfr, 
8r. 4G 1. (Különnyomat.) 

— Az ALSÓBB NÉPOSZTÁLYOK állapota cs fejlődése a germán 
államokban a középkori intézmények befolyása alatt. Bevezetés a XVI. 
századbeli pórlázadás okainak történetéhez. írta Sniláí/i/i Samu középt. 
tanár Budajiest, 2880. Hr. 38 lap. 


TOMORI  PÁL  ÉLETE. 

ELSŐ KÖZLEMÉNY. 


A XVI. század első negyede történetünk egyik legválságo- 
sabb korszakát képezi. A külső ellenség fegyvere és a belső rom- 
lás mérge egyszerre emésztett a nemzet életerején. Ekkor, — 
rövid tíz évi időközben — kétszer fordul elő az az eset, hogy a 
nemzet elidegenedve az aristocratiától, — mely az olygarchia 
minden gyűlöletes tulajdonságát bírta, nagy aspirátiói nélkül — 
a haza megmentésére czélzó erőfeszítéseiben, a homályból hívta 
elő vezéreit: 1514-ben Dózsa Györgyöt az igénytelen székely 
vitézt, és 1623-ban Tomori Pált a ferencz-rendü szerzetest. 

Mind a két kísérletnek tragicus kimenetele vala : a pórlá- 
zadás iszonyaiban és a mohácsi gyásznapon. 

Nagy catastrophákkal szemben, a történetíró egyik legfőbb 
feladata: nyomozni és földeríteni, mi része volt azokban az 
egyéneknek és mi a viszonyoknak. E czélból, a mennyire szüksé- 
ges ismernie a kort, annyira mellőzhetetlen, hogy tájékozva legyen 
a vezérlő férfiak jelleme és előélete iránt Igyekeznie kell tehát, 
hogy a nevökböz fűződő monda-kör helyébe a történeti valóságot 
állítsa. 

Ezt akarom megkísérleni Tomori Pálra nézve, a kinek 
ekkorig kevéssé ismert élettörténetéhez az országos levéltár, Eper- 
jes és Szeben városok úgyszintén a jászai convent levéltárai, vala- 
mint a pápai nuntiusok, a velenczei és ferrárai követek jelentései 
dús adatkészletct nyújtanak. 

Századok.  1881.  IV. fíízct. 19 


290 TOMORI PÁL 


A Tomori-család Bosnyákországból veszi eredetét, *) és 
a mai nap is fennálló abauj -megyei Tomor helységben telepedvén 
meg, ettől kölcsönzé nevét. Tagjai között már a XV. század ele- 
jén nem hiányozának vállalkozó férfiak, a kik az ország külön- 
böző részeiben keresik és megtalálják szerencséjöket. Különösen 
a távol Erdély látszik reájok nézve az ígéret földjét képezni. Ott 
tűnik föl — a rendelkezésünkre álló történeti emlékek lapjain — 
legelsőben a Tomori név, mikor 1435-ben a gyula-fej érvári káp- 
talan Tomori Zsigmondot három falu birtokába beiktatja. ^) 

Majdnem egy századdal utóbb, Tomori István, kivel 
1496-ban mint a szepesi vár alispánjával találkozunk. Zápolya 
János pártfogása által, Erdély al-vajdájának és a székelyek al- 
ispánjának előkelő tisztét nyeri el, a melyet viselve, gazdag ado- 
mányokkal jutalmazák szolgálatait. ^) 

És Erdélyben lépett a közpályára, itt küzdötte ki első ba- 
bérait, itt emelkedett magas állásra Tomori Pál is. 

István és Pál a család két különböző ágának sarjai. Amaz 
a csucsi ez a tomori praedicatumot használja. Amaz három ha- 
lomból növekedő farkast, ez koronából kiemelkedő egyszarvút 
visel czímerében. *) 

Pdl születési helyét nem állapíthatjuk meg egész biztos- 
sággal.  Ouidoto , a  velenczei  köztársaság  budai  ügyviselője 
1525-ik évi zárjelentésében azt írja róla, hogy Erdélyből szárma- 

^) Tomori Pál 1525. elején Balibégtöl levelet kapott, melyben 
drtesíti, hogy közel rokoni kapcsok fíízik hozzá. Tomori erre vonatkozó- 
lag megjegyzi, hogy ez nem lehetetlen »per essere tutti di Bosina.c 
(Campeggio pápai legátus 1525. január 22-ki jelentése.) 

*) A beiktatási rendelet a gyula-fejérvári káptalan levéltárában. 
(Beké Antal kanonok szíves közlése.^ 

3) Mint szepesi alispán említtetik Századok. 1872. folyam G75. 1. 
— Mint alvajda (1523—6) Századok. 1880 folyam. 882. 1. — Reá 
és családjára vonatkozó számos oklevelet őriz a gyula-fejérvárí levéltár. 
(L. még Nagy Iván. Magyarország családai. XI. 241. 1.) 

*) Tomori István czímere : Archaeologiai Krtesítü 1871. 100 lap. 
Tomori Pál czímere látható az országos Icvéltíírban őrzött leveleinek 
gyUrü-peeséteiu, 


ÉLETE. 291 

zik. ^) htvdnji, — a ki nem egészen egy századdal később írja 
munkáját — úgy tudta, hogy »Gömör'megyéböl, tisztességes csa- 
ládból ered.< 2) 

Családjának, — mely a XV. század végén nagyon elszapo- 
rodott - birtokai Abanj, Borsod és Oömör megyékben feküd- 
tek. Pál atyja és ennek két testvére Tomor helység felerészét, 
továbbá Ambrusházát Abaújban és Berkeszt Borsodban közösen 
bírták. 3) Egyik rokonuk Boldogkő várának ura volt. *) 

A családot a felvidék számos előkelő nemzetségeivel : a 
Csetnekiek-, Kellemesiek-Kövérekkel-, a Balitiak-, Fanchalyak-, 
Putnokiak-, Tornallyayakkal sat. szoros rokonság kapcsai fűzték 
össze. ^) 

Toraori Pál születési évét nem ismerjük. A velenczei ügy- 
viselő 1525-ben úgy mutatja be őt, mint körülbelül 49 éves fér- 
fiút. Születésének évét eszerint 1475. tájára kell tennünk. Mátyás 
halálakor lépett ki a gyermek-korból. 

Elég gondos nevelésben részesült. Szép írása volt. Elsajá- 
tította a latin nyelvet, és folyékonyan kezelte azt. Leveleiben ne 
keressük a humanisták csínját és classicus vonatkozásait ; de nem 
is találjuk azt a barbár (exassaverunt tormenta-féle) konyha- 
latinságot, a melynek, például, Szerémi György — Tomori kor- 
társa és barátja — egyik legismertebb képviselője. 

Hajlamai a katonai pálvára vezették. A nemes családok 
tagjai rendszerint még alig hagyták el a gyermek-kort, már is 
előkelő urak szolgálatába állottak, hogy j azoknak udvarában és 
táborában vitéz hadfiakká képezzék ki magokat. 

Tomori Pált a szerencse kedvezése Bornemissza János ud- 
varába vezeté. 

^) >Oriundo da Transilvania.* (Firnhaber kiadása. 70. 1.) 

2) VII. könyv. G8. 1. 

^) Tomori Pál 1506-bau űj kir. adomáuyt eszközöl ki ezen birto- 
kokra, a maga, továbbá unokatestvérei : Antal és Mátc?, Miklósnak fiai, 
Lörinez és Lajos, Istvánnak fiai része're. (A statutíóról szóló jelentések a 
jászai convent levéltárában.) 

*) Fráter Ciyörgy 1549-ben szerezte meg ezen várát Tomori 
Egyedtől, Istvánnak fiától. 

^) Krre vonatkozó adatí)kat az országos levéltárban és a jászai 
conventben őrzött oklevelek, valamint Tomori levelei tartalmaznak. 

19* 


292 TOMORI PÁL 

Köztudomású, hogy Bornemissza egyike vala azon kiváló fér- 
fiaknak, kiket Mátyás király alacsony sorsból magas méltóságokra 
emelt, hogy bennök az aristocratia soraiban családjának meg- 
bízható támaszt, az országnak áldozatkész férfiakat biztosítson. A 
nagy király bizalmával ajándékozta meg, alkincstárnokká nevezte, 
és terjedelmes uradalmakat adományozott neki. Még jelentéke- 
nyebb állása volt a gazdag és erélyes főúrnak a gyenge és mindig 
pénzzavarral küzdő 11. Ulászló alatt. Bár az ország zászlósainak 
rangfokozatában megelégedett az utolsó helylyel — pozsonyi gróf 
volt — befolyása időnként túlszárnyalta Brandenburgi Györgyét 
és Bakocs bibornokét is, a kikkel a királyi végrendeletben a 
trónörökös gyámjává rendeltetett. 

Zord és szívtelen, fukar és fondor embernek jellemzi őt 
egyik kortársa. ^) De Tomori meg tudta nyerni vonzalmát és 
rokonszenvét. Úgy szólván atyai jóakaratával és folytonos párt- 
fogásával dicsekedhetett. ^) 

Míg környezetében a fiatal apród edzett férfiúvá növeke- 
dett, szellemi fejlődésében azon sokoldalúságot tűnteté ki, mely 
korában a jelentékeny szereplés föltétele vala. Vitéz és gyakor- 
lott hadnagy volt első sorban ; de e mellett a politikai alkudo- 
zásokban tapintatot és a pénzügyek terén jártasságot sajátított el. 

Bornemissza tehát nehéz feladatokat bízhatott rá, és fontos 
küldetésekre ajánlhatta őt a királynak. 

Ily küldetésben találkozunk vele először, 1603. nyarán. 
Mint királyi biztos Erdélybe ment, hogy a szászokra kivetett, 
18,000 forintnyi rendkívüli adó felosztását és behajtását eszkö- 
zölje. Határozott fellépéssel megnyerő modort egyesítve, nehézség 
nélkül tudta a szász városokat a súlyos teher elvállalására bírnL ^) 


*) Császár Mihály najílójíi. (Kiadta Horvát István »Verböczy 
Emlékezetese ezimü inuukájában. 208. 1.) 

*) Erre utal, az alább említendő tények mellett, VII. Kelemen 
pápának 1524. február 20-án Bornemisszához intézett levele^ melyben 
említi, hogy ö Tomorit icontra Dei hostes ex tua disrlplina el prope 
fttnii emimsU,€ (Theiner. II. 633. 1.) 

^) Szeben város számadási könyvében 1503. szeptember 19-re be 
van jegyezve : »Item imposicio facta . , . medio Thomory Pauli ad 
omnes Saxoncs in numero  fior.  18000.  Itcm oodcm die percepit dictus 


ÉLETE. 


293 


Eünélfogvíi e fölaílat a következő években in. readszerint ó neki 
jtiiutt 0Bztályrc82Ül *) 

Miüdazonáltiil bár sikerrel járt el ily péir/ügyi természetft 
fiiefibízatásokban ; bizoüjára hajlamainak megfelelőbb foglalkozás 
vala : fegyverrel kezében szolgálni uralkodójának. 

Erdélyben eiTe is elég alkalom kínálkozott. 

A székelyek megőrizték volt az ős idők barczias szellemét. 
'K kerenzténység és a nyugat-európai állami íutézüiények ötszá- 
zadon hatása kevéssé tudta megszelídíteni erkulcseiket, A sza- 
badBágára féltékeny nép a fejedelmi hatalom minden ayilatkoza- 
taiban az elnyomás szándékát látta* Magán sérelmeinek megtor- 
lására is azounnl kész volt a fegyvi*rhez nyúlni* Tomori úgy jel- 
lemzi a székelyeket, hogy >Hem Istentul, sem embertől nem fél- 
tiekfC hogy >joggul és jogtalanHággnJ nem gondolnak* ; 8«5t hogy 
folyvást él köztök a pogány kor azon biti?^ mely szerint azok, a 
kiket a íVddon megölnek, a meuyoi-szágban szolgáik íbgnak 
looni. ^) 


domhiufi Pauluö a dnmiuo Johannc Wall l<>cum inagtötri. Civium Icneutía 
0or 1200, ítem aiif czening Kunigli<.'her Gnadeiipotteu Thomory Paul 
flór, 0.« (Ecehiiungeti iiua doin Archivc der Stadt Hcrmiiuaiadt und dor 
SUcbBÍBchen Nation. I. (1880,) 381. 2, Ih) 

*) SzebiMi varos szúmadási könyvíiben 1504, flcptembor 6-ári: 
>Pro eolatione inonnu 1600 íL Faulo Thoinory ex parte septem sedtum 
juiratioucin 4000. hl Megyés assuinptorum d. 100.< Kechnmigeu. 418. í. 
— Iíí08. octólKT 20-án, 1514. február 1., 1515. aeptcmbcr 5-ííu 
Touiori adó-Ugyekhen ír Szebcü varosáDak. 1514. mártius 24-1^11 Jiinoa 
vajda írja SzcÍh-ii városának, hogy Tomori Fái »exactor presentis auli 
ajdii Ritgic MtÍ8 irvtcr vo8< panaszt emelt, — 1515. májud 17-éu Bor- 
licmlasKa János felbívja Szeben városát, bogy í^pecuniaa apud oos per 
Reg. Mtem depntatos< fijtessek ki Tomorinak. — Batthyány Bencdok 
ktr. kinrjítárnok 1511). junuts 2l-én értesíti a szász nemzetet, hogy Tö- 
mörít kíildi >pro edgendo ilJri suh^idio,'^ (Mindezen iratok .Szelií^n város 
icvo'l tára hun.) 

*) Tomori 1515, jimíus 12-en íija Eperjes városánaki >8cÍo ct 
tteini móres Siculorum, tit nec Doum, noc hominem tuneut .... Ciuos 
Saxones possem roflecti ; sod illi Siculi existimantt quem iaterfecerunt, 
lit iUe íu alio nujndo servitor suiis effícietnr.c És 1516. Dovemb^^r 
lŐ*áii: >Sed, dominj tnei^ timeo a ?^iculis ribaldis voa^ qut nec Doum 
ncc homJncm timcrit, ymmn ticc justum, nce ínjuBltim.t 


uaiKi 


ibifc 


-*- ^ — 


2 ül TOMORI PÁL 

A belső mozgalmak és erőszakos téuyck, súrlóclások és véres 
összeütközések napirenden voltak a székelyek földjén, 0 

Különösen szászok és székelyek között gyakran támadtak 
ellenségeskedések. Úgy látszik egy ilyen, ^és pedig a szokottnál 
komolyabb természetű, fordult elő 1503. nyarán. Tomori, ki épen 
akkor mint királyi biztos a szász földön tartózkodott, kötelessé- 
gének tartá a megtámadott szászok védelmére kelni, és Segesvár 
közelében megütközött a székelyekkel. *) 

Még nagyobb jelentőségű harczokat kellett velők három 
évvel utóbb vívnia. 

A székelyek mindennemű adófizetéstől mentek valának. 
Csak a király koronázása, menyekzője és a trónörökös születése 
alkalmával, ősi szokás szerint, minden székely férfi egy ökröt szol- 
gáltatott. Az ökrökre a királyi bélyeget sütötték, és innen ezen 
tartozás behajtása ökörsütésnek neveztetett. 11. Lajos születése 
alkalmával (1606. július l.) Tomori Pált bizták meg az ökörsü- 
tés végrehajtásával. Azonban a székelyek ellenszegültek, és Map 
ros- Vásárhely vidékén nagy számban összegyülekezvén, fenyegető 
állást foglaltak el. 

Tomori mintegy 500 lovasból álló csapattal rendelkezett, és 
bár az ellenfél sokkal számosabb vala, azonnal megtámadta azt. 
Véres csata fejlődött ki, melyben a székelyek túlereje, hagyomá- 


^) Hirdeti ezt az 1506-ik ávi agyagfalvi gytílés is, mely intézke- 
déseket tesz, hogy »a mi országunkban — úgy mond — tolvajságok, 
másnak megnyomorítása^ kergetése, megöle'sc, rátámadása, egyenetlen- 
ségek, verekedések, boszűállások, pusztítások és égetések, házaknak 
elhányások, hadak és üstök-vonások és egjéb akármi veszedelmek ne 
támadhassanak, mint az elmúlt esztendőkben egynehányszor megestc- 
nek.« Ezen intézkedések nem voltak czélra vezetők ; mert a székely elő- 
kelők, 1519. június 7-én, megfontolva igraves illas et prope exitiosas 
seditiones, contentiones atque emulationcs«, melyek köztök előfordulnak, 
szerződésre lépnek, hogy jövőben minden pártoskodást és lázadást meg- 
akadályozzanak. (Szabó károly. Székely Oklevéltár. I. 313. és 337. 11.) 

*) Ezen ütközet előzményeiről és lefolyásáról, sajnos, semmit sem 
tudunk. Csak egy adat tesz arról említést; Segesvár 1504-ik évi szá- 
madásaiban említtetik ugyanis, hogy a városnak az adó cgyrésze elen- 
gcdtctctt *pro damnis, per SiculoSy tempore conjiicitomim Panli Thomorij 
rcceptü,€ Rechnungsbücher. 394, 1. 


khKTH, 


295 


nj^t* viiézöí'gökkd karöltve, győzött, Tauioii  luviiöüiuak  luigy 
ré^see ele^ett^ és ö húsz sebből xérezvc meuekűli. 

Azonban aem soká hagyta megtorlás nélkül e kudarczut 
A közel esű királyi várak, Belgrád, Orsova, Szöréüv, Temusvar 
parancsnokaitól segítségtH eszköxölvti ki, jelent^>keuy haderő élén, 
támadást intézett a székelyek ellen, és s&lyos csapást mérve ra- 
jok, meghódolásra kényszerítette uket* Mire az ökörsütést is 
keresztülvitte* *) 

IX 

Ez idi'itájt Tomorinak lUlandó működési tere nyílt meg 
Erdélyben. 

Erdély délkeleti szélén, az Oláhországtól elválasztó hegy- 
ség aljában, az Olt pai-iján, hat mérföldnyi hosszú termékeny 
róna terfll el, melyet Fogaras földének neveznek* Mintegy köze- 
pén, a Brassóból Szebenbe vezetri út mellett, emelkedik Fogaras 
vára, melynek a középkor századaiban kivételes állása vala. 
Ugyanis az oláhokat a XII* vagy XIII, században e toldön oly 
czélból telepítették meg, hogy niint vámépek. várjobbágyok 
essen határvár fentartására és védelmére szolgáljanak* És míg a 
XII, század végétől kezdve az ország egyéb részeiben a várakhoz 
tartozó néposztályok állapota lényeges átalakuláson kezdett 
átmenni ; az ezt előidéző politikai tényezők hatása nem ért el 
Fogaras-földéig* Itt a vár urát éa parancsnokát még a XVII. 
században is uralta az egész terület népessége. 

Emellett magának a várnak kiváló hadászati jelentősége 
volt, mely a XVI. század elején érte el tetupoutját. Szemmel 
kellett tartania a szomszéd Oláhországot, hol a magyar souverü- 
EitáR igen gyenge lábon áUott, 6s mindinkább tért engedett a 
lÖrök fönhatóságnak. Oltalmat kellett nyújtani a szászoknak, a 


^) Ezen escineayckrul kc?t forrás tuíli^eít. Olilh Miklus, Atilláról íi r 
dolfíoziitáaak XVIII, fejezetiben, a székelyekről szólván, mellokeseu 6t^ 
rHriden beaz^li el Tomorí kiüdetea^t ée H csatát, melyben 014b atyja l> 
réizt v«:tt. Tt^líh részlettel Ír ezen caemtftiy ékről IstvHnfy IV. köDyvébeu . 
de azzal az eltcreííscl, bogy ezeríntc n gzí^krlyck clöbb zeudültek fel, e- 
elnytuniitáfiukra kühletett ki Tomorí* Oláli clőjubísíi hitelesebbnek lát- 
«zik. Y* ö. Sziiágyi Hándvv, Erdíüvürdzág Története. í. 17 5. L 


^^^ 


296 TOMORI PÁL 

törökök ellen, a kik ismételve betörtek a vöröstomyi szoroson 
át, és dúltak a gazdag területen. Végre hivatva volt a szász nép 
között a korona jogait és a kincstár érdekeit megóvni. 

Midőn tehát Corvin János herczegnek 1505. őszén bekö- 
vetkezett halála után, Fogaras vára a koronára szállott, IL 
Ulászló sietett erőteljes és hű kezekre bízni azt : Bornemissza 
Jánosnak adományozá, a ki azonnal Tomori Pált nevezte ki vár- 
nagygyá. Az 1505-ik elején már ezen tisztben találkozunk vele; 
sokoldalú tevékenység közepett, a melyben erélye és kíméletet 
nem ismerő igazságossága által csakhamar nagy tekintélyt és 
köztiszteletet vívott ki magának. 

Az említett esztendő első hónapjaiban történt, hogy a 
kőhalmi biró szolgája egy oláh jobbágyot megölt. Tomori a 
gyilkos kinyomozása és a vérdíj behajtása végett szigorú rend- 
szabályokhoz nyúlt, és az egész helységgel, melynek egyik lakója 
a bűntényt elköveté, éreztette neheztelését ; úgy hogy a szebeni 
tanács követet küldött hozzá, megengesztelésére. Ugyanazon 
követ azt a megbízást is nyerte, hogy Tomorit a város környeze- 
tében tartózkodó félelmes rabló- csapat kiirtására kérje fel. Egy 
hónapba sem telt, máris újabb szebeni küldöttség jelent meg 
Fogaras várában, hogy a rablók elfogatásáért és kivégeztetéseért 
a város háláját tolmácsolja és ajándékát (három vég posztót) 
átnyújtsa. *) 

A szászok lassanként megszokták, hogy minden alkalom- 
mal Tomori erőteljes oltalmát vagy közbenjárását vegyék igénybe. 

A szebeni és brassai patríciusok úgyszólván baráti viszony- 
ban állottak  vele.  Gyakran kedveskedtek neki  ajándékokkal. 


^) Ezen részleteket Szeben város 1506-ik számadásaiuak követ- 
kező tételeiből nyerjük: April 18. »Mis80 dominó Joanne Rappoltli 
jid Fogaras ad Paulum Thomori ratione illorum de Kwppes, proptcr 
walachuin, quem famulus domini iudicis vulnerauit, ubi Paulus Thomori 
pauperes valdc premebat: et ex parte Harbc ct complicum eius, qui 
multa mala faciebant. FI. 3. Item duxit secum albos pancs Paulo Tho- 
mori donandos.« Május 25. »Paulo Thomori castellano de Fogaras, 
ratione detentionis et cxtcrminationis quorundam latronum ct furum, 
puta Ilerbc ouin suis complicibus, íussu dominorum provincialium, honore 
data tria stamina pauui. FI. 21.« (Rechnungen. 429 — 31 11.) 


ÉLETE. 297 

Mikor városuk falai között megjelent, közköltségou vendégelték 
meg. Viszont Tomori is, ünnepélyes alkalmakkor, vendégszere- 
tettel fogadta őket fogarasi várlakában. Tudósításokat küldött, 
és sokféle szolgálatokat tett nekik. ^) 

Ezen szívélyes viszony egy időre magzavartatott 1513-ban, 
a mikor Szeben városa panaszokkal fordult a királyhoz Tomori 
által elkövetett erőszakoskodások és okozott károk miatt. A király 
Bornemissza Jánost kiildé Erdélybe, a panaszok megvizsgálása 
és a jó egyetértés helyreállítása  végett.*) A  következő évben, 


^) Ezeu viszonyra vonatkozólag a szebeni számadási könyvek 
érdekes adatokat tartalmaznak. így: 1506. június 30-án egy szolga 
küldetik Tomorihoz »pro investigationibus quia Thurci post Alpcs con- 
gregati diccbantur.« Július 26-án 39 dénár számíttatik fel »pro certis 
albis panibus per Dominos Camerarios et Johannem Rappolt Paulo Tho- 
mori delatis.« Augusztus 16-án Rappolt Tomorihoz küldetik »'m facto 
plurimorum actuum potentiariorum. « Július 2-án 40 dénár számíttatik 
»Paulu8 Thomori intravit, huic pro honore misso vino, avena et cetera.« 
Deczember 13-án egy szolga, levéllel, megy Tomorihoz iratione dominí 
judicis regii Cibiniensis in facto citationis ipsius in curiam regiam etiam 
ad Tliomori.« 1509. július 15-én egy hordó bor küldetik Tomorinak 
»ad primitias sui plebani, ad quas dominos invitavcrat.« September 
1-e'n pedig Tomori volt a szebeniek vendége. (Rechnungsbücher 432 — 
535. 11.) Továbbá utalunk Tomorinak 1508. oct. 20-án, 1512. már- 
tius 3-án, 1514. február 1 , 1515. september 5. és 1519. april 11-én 
Szeben városa tanácsához intézett leveleire. Brassó városához való 
viszonyáról felvilágosítást nyújtanak 1515-ben Eperjes városához inté- 
zett levelei. Például június 12-én írja: »Cum Judice Brassoviensi Paulo 
Benkncr sum tali amicicia junctus, ut hactenus non multa verba mca 
postpo8uit.« 

2) II. Ulászló 1513 octóber 2-án írja Szeben városának, hogy 
leveledből sajnálattal értesült iqualem iniuriam, qualia damna et oppres- 
siones vobis et ceteris Saxonibus nostris Paulus Thomory et alii castri 
Fogaras Vice-Castellani superioríbus annis in sede Kewhalom primum 
ac deinde in oppido Zentagotha, nouissime verő his diebus in quadam 
villa saxouicali, Civitati vestre vicina intulcrit . . . Que quidem oppres- 
sioues, licet a ])refato Paulo et eius subditis dicantur vobis et ad vos 
pcrtinentihus esse illaté ; tamen quantum et aliunde et ex ipsorum lite- 
raruni vestrjiruin contextu et serié cognoscere licuit, visus est nobis 
Johanncö de Zekcl, homo flagitiosissimuB, qui inter vos, contra nostram 
voluntatem Judicatus nostros Regios in certis sedibus occupauit . . . 
sicuti nuiltis aliis opprcssiouibus vestris, etiam his que supra memorate 


298 TOMORl PiiL 

viszont Tomori vádolta be a szebenieket II. Ulászló kírályuál, 
mivel a reájok kivetett adót megfizetni vonakodtak.^) 

Azonban ezen feszültség nem volt tartós. 1515-ben, Tomori 
mint a szászok bizalmi férfía, fáradozik az Eperjes városával fel- 
merült bonyodalom megszüntetésében. 

A mondott év elején, Eperjes vároBának tanácsa a bras- 
sai származású királyi harminczadost, András deákot (Nobilis 
Andreas literátus de Corona) — előttünk ismeretlen ok miatt 
— halálra ítélte, és a város piaczán lefejeztette. Ezen esemény 
híre nagy felháborodást és mozgalmat idézett elő Erdélyben. 
András deáknak ugyanis a brassai polgárok, a bárczasági birto- 
kosok, sőt a székelyek között is számos előkelő rokona vala, a 
kik el voltak határozva, hogy törvény útján elégtételt fognak 
keresni, és egyúttal az eperjesieken véres boszút állanak ; annál 
inkább, mert arról értesültek, hogy Eperjes városa a törvényes 
formák mellőzésével követte el a merényletet, és a kivégezettnek 
vagyonát prédára bocsátotta. Mindenek előtt azonban biztos 
tudósítást óhajtottak nyerni a történtek felől, és e czélból Tomo- 
rihoz fordultak, a ki — 1515 april 30-án — rokonát Fanchaly 
Istvánt küldötte Eperjesre. 

Levelében előadván a szászok és székelyek között uralkodó 
hangulatot, figyelmezteti az eperjesi polgárokat, hogy kereske- 
delmi utazásaikban óvatosak legyenek, nehogy amazok rajtok 
töltsék ki boszújokat Mindazáltal reményt nyújt a békés kiegyen- 
lítésre. Ajánlja, hogy kérjék fel Tharczay Miklóst, a kinek úgy 
az udvarnál mint Erdélyben nagy tekintélye van, a közbenjá- 
rásra, és a kivégezettnek hagyatékát szolgáltassák ki Kassa 
városának, letétemény gyanánt. 

Az eperjesi tanács követte a jó tanácsot. Megnyerte Thar- 
czay Miklósnak, és kivűle Rozgonyi Istvánnak, valamint Sáros- 
megye közönségének támogatását. Ezek arról tanúskodtak, hogy 
András deák törvényesen és jogosan ítéltetett halálra. Az eperjesi 


punt, et de quibus questi  estis, ocoasioncm dedita opera quesiuissc.c A 
királyi leirat eredetije Szebcn város levéltárában. 

^) Az ez ügyben, 1514,  mártius 24-én Szeben városához intézett 
királyi leirat ugyanott. 


kLKTK. 


Sá*Jl> 


ísjOi&Ci az iratokat követ által mugkuldé Toinoriimk, a ki assukut 
Hvamó várusa tanácsával kö/ié, s a uiv\y liajlaiidőnak h mutat- 
kozott az llgy békés eliutézésére. 

AzoDban jűnius ll-éü, a lelejczcttnek testvércj rukoiiai- 
í*s barátaival, — összesen miütegy bariniaczketteüj — megjeloii* 
tek Fügaras várában/ hogy az eperjesi követtel értekezzenek. 
Tomori ezt nem eUenzé ; de kikötötte^ hogy u h jelen lesz a 
találkozáson, és hogy aem Eperjes városát, sem küldöttét bántal- 
mazó szókkal illetni nem fogják, ígérték, hogy tisztességesen fog- 
tiak vele bánni. 

Az értekezlet igen rövid volt. Végeztévelj András ' 
rokouíii kijelentették, hogy úgy fognak eljárni az eperJL .- 
irányában, a mint ezek bántak rokonukkal. Tomori azon volt, 
hogy lecsillapítsa őket ; gondolják meg — monda — hogy ugyan- 
azon egy Istent imádják* ugyanazon egy ui-alkodó kormánya 
alatt állanak. De szavai hatástalanul hangzottak eh Midt'm 
Tomori a kivégezett hagyatékát hozta szobai kinyilatkoztatták* 
hogy azzal nem sokat gondolnak. » Jószágunk elég van — így 
szóltak — de atyánkfia kivégeztetéae által pótolhatatlan vesz- 
teséget szenvedtüuk. Boszút kell érte állanunk.* Tomori figyel- 
raezteté öket^ hogy a székely fold és Eperjes városa közt nagy 
a távolság ; kérte Őket, hogy az ö közbenjárására is legyenek 
tekintettel. Mindazáltal c^ak azon ígéretre tudta őket bírni, 
hogy Szent^Mihály napig semmit sem fognak tenni* Mintegy 
fegyverszünetet engedtek. »Senki se vádoljon minket azzal, — 
mondák — hogy úgy járunk cl, mint orgyilkosok. De a határ- 
nap letelte után. ha tíz esztendeig is kell várakoznunk, mihelyt 
alkalom nyílik meg fogjuk bőszülni atyánkfiának halálát.* To- 
mori egyelőre megelégedett ezen ígérettel, és arról oklevelet ada- 
tott magának* 

De midőn ezen részleteket az eperjesi tanácsnak tudomá- 
öáj-a hozta, azt javasolta, igyekezzék a fegyverszünet tartiuna 
alatt, királyi rendeletet eszközölni ki, mely a székelyeket, jószág- 
veííztés terhe alatt, minden erőszakos ténytől eltiltsa. 

Az eperjesiek csakugyan kieszközöltek ily rendeletet, me- 
lyet (1515.) november havíVban megküldöttek Toraorinak. Er, 
késznek uvilatkozott, hogy a királyi iratot az illetőkkel  közöhii 


300 TOMORI PÁL 

fogja. Az iránt, hogy Brassó városa engedelmeskedni fog, meg 
volt nyugodva. De attól tartott, hogy a székelyek nem fognak 
gondolni a királyi parancscsal ; bár ígérte, hogy ö mindent meg- 
tesz, a mi hatalmában áll. Es — úgy látszik — .csakugyan sikerűit 
neki a székelyeket is boszúálló terveik elejtésére bírni.*) 

Ezen, magában véve nem nagy jelentőségű incidens mu- 
tatja, hogy Tomori tekintélyes állást foglalt el Erdélyben. Zá- 
polya János is — ki 1511. elején foglalta el az erdélyi vajda 
magas tisztét — gyakran igénybe vette szolgálatait. így például, 
mikor 1512. elején Szabó Ambrus, a vétségeiért önkényt szám- 
kivetésbe ment kolozsvári bíró, jószágai tárgyában, ennek özve- 
gye és Kolozsvár városa között, támadott per tárgyalására rend- 
kivűli biróságot kellett kineveznie, Haraszthy János és Thornay 
János mellett, Tomori Pált is tagjává nevezte ki. Ezek a város 
egész közönségét egybehíváu, és az ügyet megvizsgáltatván, 
január 27-én kelt ítéletlevelökben az özvegynek örök hallgatást 
parancsoltak. ^) 

Kevéssel utóbb, Tomorit Budán találjuk. Épen azon ido 
alatt, a mig a királyi udvarnál tartózkodott, (május közepe tá- 
ján) Konstantinápolyból fontos hírek érkeztek. A fellázadt jan- 
csárok letették II. Bajazid szultánt, és fiát I. Szelimet kiáltották 
ki utódjává. II. Ulászló, alig egy év előtt öt esztendőre békét 
kötött a letett szultánnal. Most azonban attól tartott, hogy az 
új uralkodó nem fogja magát e szerződés által lekötve érezni. 
Szükségesnek látszott tehát e békekötés megerősítését eszközölni 
ki, és e czélból mielőbb követet küldeni a portára. A választás 
Tomori Pálra esett, a ki május utolsó napjaiban kelt útra Kon- 
stantinápolyba. ^) 

*) Tomori Páluak az eperjesi tanácshoz intózett három levele 
(1515. april 30, június  12. november  18.) Eperjes város lev^tárában. 

2) Jakab Elek. Kolozsvár Törtcfnete. I. 601. lap. És Oklevdltár: 
200. szám. 

^) Tomori ezen kiildetdseröl csak Pasqualigo velenczei követ tesz 
említést. 1512. május 16-án Budáról írja, hogy a király Konstantiná- 
l>olyba követet küld > Dominó Tuburi Paolo.« Es június 3-án jelenti 
^Dominó Tuburi Paolo partite ancor lui per Constantinopoli.« (A nagy 
fontosságú, mdg kiadatlan követi jelentések a velenczei városi múzeum 
(Musco Civico) könyvtárában.) 


ÉLETI 


301 


jrinclazonájtal killdetése, bármily nagy horderejöuek lát- 
íí20tt, feleíilogesnek bizonyult. Az új íszultán maga is t^bö teenUíV 
jenek ismerte a béke biztosítását Követe, ^gy látszik, egy id* 
bf*u ért Szetidrobe, Tomorival, és jűuius közepe táján niegjoleut 
Budán, bol urának üdvözlő iratát átnyujtá, és készségét hangsű- 
lyoy/i, megtiirt^ini az atyja által kötött frigyet. ') 

Tomori valószíuűleg viaszabfvatott, még mielőtt az ozmán 
fuvarosba eljutott. 


III, 

Az udvar bizalmát, melynek a portai küldetés egyik kitUn. 
tető jele vala, Tomori nemcsak Erdélyben kifejtett buzgó tevé- 
kenysége által, banem azon válságos napokban is igazolta, a mi- 
kor a pórlázadás iszonyai árasztották el ai országot. 

A mint a keresztesek első véres tettei a veszély nagyságát 
felismerhetflvé tették : Bornemissza vala a legelső, a ki az álta- 
lános rettegés közepett a lázadás elfojtását megkísérlé* Sietve 
összegyűjtötte a királyi hadakat. Felhívására, Tomori is megje- 
lent a táborában, és elég jókor jött, hogy az első ütközetben 
résztvehessen. Bornemissza ugyanis a Dunán átkcdve, Száleres 
Ambrus ellen indult. A lovas elöhad vezetését Tomoríra bízta, 
iSzáleres értesülvén közeledtéről, megelőzte a támadást. A keresz- 
tesek vad szenvedélylyel rohanták meg Tomori csapatát; de 
nagy veszteséggel visszaverettek. Sokan elestek és jutottak 
fogságra. 

Bornemissza ekkor hírnököt küldött a lázadók táborába, 
kegyelem ígéretével fegyverletételre intve őket. És csakugyan egy 
ré87.Ök békésen elvonult De a többség engesztelhetetlen gyűlölet 
által vezettetve, uj csatát követelt. Bornemissza ekkor könnyfi 
lovasságátf Tomori vezérlete alatt, bocsátá rajok ; majd n sereg 
zömével maga is segítségére vonult Teljes győzelmet aratott ; a 
lázadók rendetlen futásban szétszóródtak. ^) 

*) Pa»nuiilígo 1512. juiiiuö H. es juliuö 16-ilci jdentvae). 
•) Tomori esteti  k\yM izcrcpkísiít IstVMitffy  ollwa/^okísébül  tud- 
nk meg. 


302 TOMORI PÁL 

A főváros ekként biztosítva lévén, Tomori Szapolyay 
Jánosnak vitt segítséget, a ki őt Lőrincz pap ellen küldé. 

Váradon szervezte hadait. Innen felszólítást intézett a ke- 
resztesekhez, hogy tegyék le a fegyvert. Midőn pedig értesült, hogy 
sokan közűlök elosontak, a Bihar város közelében levő fábort 
megtámadta és szétszórta. ^) 

Ezek után — habár a történeti emlékek nem szólnak róla 
— valószínű, hogy Zápolya Jánosnak Dózsa Györgygyei Temes- 
vár alatt vívott döntő harczában is jelentékeny része vala. 

Nevezetes szolgálatainak jutalmául, eddig viselt hivata- 
laihoz a munkácsi vár parancsnokságát, és az erdélyi kamarák 
felügyelőjének jövedelmes tisztét nyerte. *) Egyúttal a harczi- 
téren kivívott sikerei az ország legjelesebb hadvezérének hírét 
szerzek meg néki.^) 

Hadvezéri képességeit a törökök elleni harczokban kitűn- 
tetni, arra nem nyílt alkalma. Hálátlanabb szerep várakozott 
rá, a II. Lajos király uralkodása alatt elhatalmasodott párt- 
küzdelmekben. 

Azon viszony, melyben Bornemisszához állott, szoros köte- 
lékkel kapcsolta az udvari párthoz, melylyel szemben a közne- 


^) Tomori bihar-megyei hadjáratát IstvánfFy nem említi. Részlete- 
sen meséli el az egykorú Szeré/ni György »EpÍ8tola de perdicione Hun- 
garorum« czímü emlékiratában, (Wenzel G. kiadása. 68., 9. 11.) és meg- 
énekeli a szintén egykorú Stcphanus Taurinus »Stauromacbia«-jában. 
(Engel kiadása 180 1.) 

*) 1515. szeptember 5-én Szeben városáboz intézett levelében iigy 
írja magát alá Tomori, mint »Castellanus c^istrorum Munkach et Foga- 
ra8.« Munkács vára Geréb Péter nádornak magtalan balála által (1504.) 
szállott a koronára. Az 1514. LXXIII. tczikk Munkácsot a korona javak 
közé sorolta , jövedelmeit a kir. konyha szükségleteire rendelte , és 
emiatt a budai tiszttartó (Bornemissza János) gondjaira bízta. — 1515. 
november 1 8-án Tomori Eperjes városáboz intézett levelében említi : 
Ji>Tot sünt cure michi nuncnouiter, in negociis Camerarum Transsilvana- 
rum impo8Íte.« 

^) Giuliano Caprili, a ferrarai berezeg budai ügy viselője 1521. 
juHus 29-én írja : )>Potria essere questi Ilungari fusscno gagliardi, ma 
in verő non banno Capitanei experti ; et ipsi da lunga pace son fatti effe- 
niinati. líaveamt uno Thomori Panlo yraiulhnmo in (trfr mih'hur.t (A mo- 
denai álbimi levéltárban.) 


iuhKTK, 


303 


mességt illetőleg a Zápolyu-párt állott. A pártok Tiiérközóaeinek 
rendes szíühelyéűl az országgyűlések szolgáltak. Ezekrr tehát 
Tomorinak Í8 meg kellett jeleonie, hogy az udvar czélzatait elö- 
mozdítsa, és azt szükség esetén megvédeDi segítsen. *) 

Egy ily alkalommal, 1519, tavaszán, csakugyan nagy ve- 
ftzélyt hárított el a királyi udvartól. 

Perényi Imre nádor 1519, február 5-én bekövetkezett 
lialála után, utódjának megválasztása végett Szent-Gyurgy nap- 
jára országgyűlés hirdettetett Budára. 

Ehlre volt látható^ hogy 2>ápolya János minden eszközt fel 
füg használni, mely öt a magas méltóság birtokába juttathatja. 
Ellenben az udvar el volt határozva, hogy megbiCisílja igyekez*'- 
teit. A király, hogy esetleg az erőszakos támadás ne találja ké^zii 
letlenűl, tetemes hadernt hívott össze Budára. *) 

A Zápolya pártján álló köznemesség szokatlan nagy szám- 
ban, fölfegyverkezve gyíilt egybe* és követeié, hogy a király és 
a főrendek, kik Budavárában tanácskoztak, mielőbb jelenjenek 
meg a Rákos mezején, és ott ejtessék meg a nádor-vájasztáí^. 
Ellenben, az udvari párt tanácsára, II, Lajos felazolítá a közne- 
niejíiséget, hogy üléseit Budavárába helyezze át, és fegyvereit 
tegye le. 

Ezen felhívás nagy felháborodást idézett elő a köznemes- 
öég tömegében, mely Ível vezérei elhitették^ hogy az urak ánnáuj't 
forralnak ellene, és a királyt erőszakosan tartják viasza. Mint- 
egy háromezerén rögtön Budavára alá vonulva, itt fenyegető 
állást foglaltak el Zajosan követelték, hogy az urak mielőbb jnje- 
nek körükbe, mert különben erőhatalommal fogják őket kivon- 
szolni. Majd ostrom alá vették a vár bezárt kapuit. 


*; ITilö, augiiBtus 1 7-cn Budáról Lulay János t's Ilorvjíth Í*íiÍ- 
ho35 iuii^3!ctt levcl<íl>öl kcivctkcztctjíilc, hogy jelen volt a iohuil t^s báfal 
gjtllásekeii, (A levtM fredetijcí u szebeni Icveltiirban,) 

"J Károly míinstcrbergi herczeg 1.5U*. apnl 14-^ii n. lenj^jel 
^.. ályhíMt iuti'jKett elotcrjcsztéachen említi, liogy Lajos 1000 lovait reti- 
icit Cteli* ^B Morvaország hol Uiuhír.% i's felken u lengyel kinilyt, hogy 
ajiiivte'ti km<j(jou egy cmipatoL (Actíi Tnmiciium, V, 2L l.J Valús/íuü, 
Viügy M/iíífyíirorasíilg mintiou reexehol íijcint45n öRSXCgyültrnck a ktriilyhox 
hü kapitilayítk, kik kóiAHi 1 omnri volt iix eluo. 


304 TOMORI PÁL 

Az urakat rémület szállotta meg. De Tomori, Idre Borne- 
missza a vár védelmét bízta volt, nem veszté el nyugalmát. Jól 
tudta, hogy a tömeget semmi sem bátorítja fel inkább, mint az, ha 
látja, hogy erélytelen, habozó ellenféllel áll szemben. Szóba sem 
állott a háborgó köznemességgel. Néhány ág) út süttetettél a 
levegőbe. Ez és a megnyitott kapu alatt megjelenő őrség kiroha- 
nási készülete határtalan zavart idézett elő az ostromlók sorai- 
ban, kik oly sietségben menekültek vissza, hogy többen a vár 
árkaiba hullottak.*) 

A köznemesség ezen kudarcz után, most már békésen viselte 
magát. Letette a fegyvert, és tiszteletteljesen fogadta a körében 
megjelenő királyt, míg Zápolya sietve elhagyta a várost. Mire 
Báthory István megválasztatott nádorrá. 

Tomori ezóta az udvarnak valódi kegyencze lett. A német 
udvaronczok bizalmas viszonyba léptek vele. ^) Es úgy látszik, a 


*) Tomori ezen szerepléséről legelső az egykorú cseh történetíró 
Dubravius tesz említést : »Numerus major quam trium millium . . . 
spatium quod ante arcem patet strictis gladiis compleut ; . . . iuflammati, 
in portám arcis facíunt impetum, cui custos praepositus erat Paulus To- 
mori, miles strenuus, cum validissimo praesidio. Is, reserata audactcr 
porta, oppositisque bombardis, complures de ponté in fossam protiirbat; 
ceteros metu tormentorum longius 8ubmouet.« (História Bohém. 1. 
XXXm. p. 307.) Istvánfynál pedig olvassuk: »Nobilitas armata e 
campo ad urbem atque arcem venit . . . Sed a Paulo Tomoraeo qui 
arci praeerat, paratis ad explodendum in turbam tormcntls, tandemquc 
submotis, qui pontem insederant, ita rejecta est, ut complures in fossam 
praccipitatentur.« (L. VII. p. 53. 1.) Engcl, Szalay és Horváth Mihály 
— a chronologiával rendesen meghasonlott Brutm által tévútra vezet- 
tetve — a Dubravius és Istváufíy által a nádorválasztás alkalmával 
történtek gyanánt elbeszélt részleteket, az 1516-ik évi szent György 
napján tartott országgyűlés idejére helyezik. — Dubravius és Istvánffy 
chronologiájának helyességét löbb egykorú tudósítás is bizonyítja. így 
például Giuliano Caprili, a ferrarai ügynök, néhány nappal a történtek 
után, 1519. június 12-én, írja Budáról: ^La Diéta per lelection del 
Palatino era stata assai turbolenta, pcrchc una gran parte de Nobili . . , 
erasi sollevata, e presele armi arrivasi contro il Castello ... II che visto 
quei del Castello presele armi essi pure, si itpínacro fuoH del ponté contro 
ifi loj'o e scaricando certi scMoppi alVaria li posero in ftuja, ^ 

2) LajoH király egyik udvarnoka, 1519. jul. 13-án Brandenburgi 
Györgyhöz intézett  levelében írja,  hogy  ha létrejö  Károly és Ferencz 


fel.KTE. 


305 


király jelentékeny ajándékokkal fejezte ki elismerését. Erre utal 
azon jelentékeny vagyon^ melylyel rendelkezett Egy év?el utóbb 
mikor ingóságait Pesten^ Ládou}-! Miklósnál letéteményezi, azok 
lajturomábau négy aranyos kupa, nyolcz ezüst tál, tizenkét ezílst 
tányér^ tizenegy sjíönyeg, tíz nyest és több más drága tárgy 
mellett^ fel van említve négy ezer forint aranyban és másfélezer 
forint apró pírjzlíen. Ez ama korban oly jelentékeny összeg volt^ 
a melyet a királyi kincstár is nagy ritkán őrizett.^) 

Tomori már korábban, nyilvános pályájának kezdetén is 
felhasztíált minden alkalmat^ mely anyagi elunyöket kinált neki ; 
in oszkö^í^ök megválasztásában* miként kortársai — mondhatnók 
kivétel nélkül — ö sem lehetett túlságosan scrupulosus. Alig 
toltütt egy evet a fogarasi várnagyi hivatalban, már is képes volt 
nemcsak családjának usi birtokaira új királyi adományt eszkti" 
zölni ki, de ezeket jelentékeny szerzeményekkel is gyarapítani 
150G. octóber 12-én, Thornallyay Jánossal szövetkezve, nagy 
ftzletet kOtutt, Háromezer arany forinton megvásárolta serkei 
Lórántfy Tamás öaitól ezeknek két birtokát, Abod és Boldva 
J>orsodmegyei falvakat ; és mivel a Lorántfyak nem voltak képe- 
ik ezen birtokokat azonnal tényieg átadni, addig míg ez megtör- 
iénhetik, a borsod-megyei Kazincz lalut cs a pestmegyei szeutfalvi 
liirtokot engedték át zálogba.®) 1 5 1 0-ben Tomori megvásárolja 
Ambrusházi Márton özvegyótul ennek a borsod-megyei Bamak 
helységben fekvő birtokát^) 1517*ben unokatestvérével Lörincz- 
czel és Thornallyay Jakabbal zálogjogon megszerzi Seleb és 
Felső-vadász borsod-megyei helységeket,*) 

De Tomoriban a hírvágynál hihetőleg erősebbeu voltkifej- 


kd£t a b^e, inliuleuütt Uniiepéjyeket fognak rendextotni: >Zmna1 ín 
Sieőúfíltiirffen , . . wel dttiiii unima* Thtimcir Paal würdct wissea uuüjsricli- 
tcn, dcni ich étt gejtehrihen huh,€ (A inüncliení állaun Icvt'l tárban.) 

^\ ÁJ, 1520. július 1 3-1*11 kelt nag^bocsü invciitádiimot a Kisfa- 
|i I  J«!v»5ltárál)aii őrzött  tiredeülicíl köxle  Ráíh  Károly.  Hazai 

** ,  -r. L 404. 1. 

*) Aas crrííl széló, a nádor előtt kiállitott faasio az orsscágos levél* 
tárban. 

*) A liíiagáesi család 1510. november 24:-<?n költ ttrotestatHyji 
CKcn dudás cllcn^ a jásxai cnuvcnf irví>!tiirát»íMi, 

*} A já«y,ai voiívcutiiitíil \rj:/< tr atjitutiúról sxólú jelentén ugyanott 
Hmmúok,  IHHU ÍV. fii/n 2<l 


306 TOMORI PÁL 

lödve a üagyravágj'ás. Ezt pedig nem látta oly mérvben kielé- 
gítve, a mint szolgálatai után remélheté. 

A nádor-választó országgyűlés befejezése után, vissza kel- 
lett mennie Erdélybe, fogarasi várába. ^) 

A melloztetés, és a tapasztalás, hogy a gyenge király előkelő 
hivatalokra oly férfiakat emel, kik érdemek és képességek tekin- 
totébon távol állottak tőle, méltán elégületlenséggel töltheté el.*) 

És ugyanakkor más természetű csapások súlya is neheze- 
dett lelkére. 

Családja és a Putnokiak között régi összeköttetés állott fönn. 
A Tomoriak egyik birtokát, a borsod-megyei Velezdet csak a 
Sajó váhvsztá el a gömör-megyei Putnoktól. Pál úr, mikor Erdély- 
ből a királyi udvarhoz utazott, nem egyszer vette útját Velezd 
felé, és pihente ki itt fáradalmait. 8) Ilyen alkalommal ismerked- 
hetett meg a Putnoki-családban egy iQú hajadonnal, a ki meghó- 
ditá a vitéz vámagy szivét, és kész volt kezét nj-újtani neki. Az 
eljegyzés megtörtént. De rövid idővel a menyegző előtt, a halál 
elragadta őt. Tomori nem soká engedte át magát a fájdalomnak, 
(ísakhamar egy gazdag özvegy kezét kérte meg. De ezt is, mielőtt 
oltárhoz vezethetné, ugyanaz a sors érte, mint az első jegyest. E 
második gyász mélyen megrendítette. Az egymásra következő 
csapásokban az ég intelmét vélte felismerni. Fogadást tett, hogy 
szerzetes rendbe lép.'*) 


*) Ezt következtetjük a budai udvarnok levelének fentebb közlött 
Horaiból. 

^) Ezt mint küztudomásd te'nyt beszéli el Giuliano Caprili 1521. 
juliuH 29-ik levelében: »Haveanouno Thomori Paolo, grand'homo in arte 
niilitare, ma védendő ipso li honon* et offícii darse a li ignavi, et a petition 
d'un prete o dui : si fece fratc.« 

^) VelezdrÖl ír 1515. november 18-án levelet Eperjes városának, 
megjegyezvén: »Nunc sum in itinere versus Budám. « 

*) Ezeket csak hti'ánjf)/ elbeszéléséből tudjuk: »Quumque — így 
szól — nobilem in propinquo puellam Putnokianam . . . sibi ducendam 
despondisset, illaque ante nuptias immiti morte erepta essct ; ad altorum 
praedivitis viduae matrimonium mentem applicuit. Verum, quum illa 
otiam^ antequam coniungerentur, pari fato discessisset ; ... se perpetuo 
coelibem victurum et religionem quampiam ingressurum votis nuncupati 
profesBua est.c 


ÉLETE. 307 

De midöu könnyen lemondott a családi élet örömeii'öl, 
nagyobb áldozatot követelt volna tőle a válás a katonai pályá- 
tól, a harczias élettől. Fogadalmával tehát meg akarta egyez- 
tetni leghőbb vágyát : hogy fegyverével a királynak és az ország- 
nak szolgálhasson. En*e kedvező alkalom nyílt a hős Beriszló 
Péter halálakor. (1520. május 20.) Ez ugyanis a veszprémi 
püspökség mellett, a vránai perjelséget is bírta, a rhodusi lovag- 
rend egyik legdúsabb javadalmát, a melylyel a horvátországi 
véghelyek megoltalmazásának fontos feladata vala összekap- 
csolva. 

Toraori joggal hihette, hogy több jogczíme ezen javada- 
lomra senkinek sincs, mint neki. Lépéseket tett tehát, hogy azt 
elnyerje. De megelőzte őt a királyi udvar egyik étekfogója: 
Baráth Mátyás, a ki ígéretet vett IL Lajostól, hogy a perjelséget 
neki fogja adományozni. És csakugyan, Tomori mellőzésével, a 
jelentéktelen udvaron ez neveztetett ki vránai perjellé.*) 

IV. 

Tomorit mélyen sértheté ezen eljárás. 

Heves belső küzdelem után, elhatározá, hogy teljesen búcsút 
vesz a világtól, mely reá nézve oly termékeny yala csalódásokban, 
és egy szigorú szerzetesrend kolostorának magányába fog vissza- 
vonulni. ^) 

Mint a ki valóban végkép búcsút vesz az élettől, elkészíté 
végrendeletét,  melyben vagyonát rokonai között szétosztá.®) O 

*) Szinten Jatránffif írja, hogy az aurániai perjel halála után »eiu8 
dignitatem, quainquani singulari studio ct maximis precibus contenderet, 
Ludovico conacqui nequaquam potuit, quod eam Mathiae Barathio, dis- 
IKínsatori suo iiun antea promissam, alteri nequaquam dari possií res- 
pondis8et.« 

*) Ezen lelki harczat Tomori utóbb maga írja le, 1526. april 9-en 
a pápához intézett leveleben. »Perieulo808 — úpy mond — huius seculi 
tumultus et dispendiosos eterne bcatitudinis anfraetus declinare eoncer- 
tans, tutiorem salutis r>ptate seniitam, non úm* grandi multiplicique eflfre- 
nate scnsualitatis repugnantia, et rerum labilium uberiori applausu ani- 
mum revocante,« lépett a szerzetbe. (Theiner. II. 667. 1.) 

^) 1521. február 25-én Tomori Lajos, Kövér János és Báli ti Ist- 
ván uyugtatványt állítanak  ki 3025  forintl>ól,  mely összeget Ládonyi 

20* 


308 TOMOKI PÁL 

maga pedig az 1520-ik év második felében Újlakra sietett, a 
szent Ferencz-rend ama zárdájába, melyet Capistránoi Jánosnak 
ott őrzött teteme a vallásos és hazafiúi kegyelet kitűnő szentélyévé 
avatott.^) 

Az ujoncz-évet a palotai kolostorban töltötte, majd elöl- 
járói által Esztergomba küldetett, valószínűleg oly czélból, hogy 
ott a hittudományokban képezze ki magát. 2) 

Míg ekként Tomori mind inkább megfeledkezett múltjáról, 
és a jelent a jövendő életre, az örökkévalóságra való előkészület 
időszakának tekinté : honfitársai nem felejtették el őt és dicső 
tetteit. 

Néhány hónappal kolostorba vonulása után, nagy veszély 
feuyegeté az országot. Az új szultán, 11. Szulejmán háborút 
izent, és Nándor-Fehérvár megvívására tett előkészületet. 

A kormány és a nemzet tétlenül, könnyelműen nézett a 
közeledő vész elé. Az áldozatkészség szellemét elfojtotta az 
egyéni önzés és a pártviszály. Rég kihalt azon dicső nemzedék, 
mely Mátyás iskolájában nevekedve fel, diadalokkal írta tele a 
nemzeti történet lapjait.  Most egyetlen-egy sem találkozott a 


Miklóstól, mint Tomori Pál végrendeleti hagyományát (qui per fratrcm 
uostrum Paulum Tliomory . . . fratribus snis tcstameutaliter ad diui- 
denda legaticrant) felvették, (Hazai Okmánytár. I. 405. 1.) 

^) Szinten IstvánfFy jegyzc fel, hogy Újlakon lépett a szerzetbe. 
Mikor történt, ezt pontosan nem határozhatjuk meg. Annyi bizonyos, 
hogy jóval 1521. február 25-ike előtt, a mikor rokonai már osztozkod- 
nak hagyatékán, és 1520. július 15-ike utáríj a mikor értéktárgyait 
Pesten elhelyezi. De nem sokkal ezen nap után, mert Guidoto jelentése 
szerint két és félesztendőt töltött kolostorban ; már pedig 1523. elején 
már el kellett azt hagynia. 

2) A >Blasii de Zalka et Continuatorum Cronica fratrum minorum 
de observantia Provinciáé Boznae ct llung.« czim alatt a gyula-fej ér vári 
Batthyányi könyvtár egy kéziratot őriz, melyben fel van jegyezve : 
»Egregius Dominius Paulus de Thomor in festő conceptionis V. M. dum 
rtueret annus 1522. intravit ad nostrum ordinem et in loco de Palota 
habitum religionis accepit.« Az évben tévedésnek kell lenni ; mert két- 
ségtelen, hogy Tomori 1521. elején már szerzetes volt. 5-cr^mi emlék- 
iratából tudjuk, hr)gy Tomori 152IJ-ban, mikor a rendet elhagyta, az 
esztergomi kolostorban tartózkodott. 


■fSumk kdzölt, it kiro íva ursis&g véilelméuek szcrvezt^set es mttzt'- 
hét bízni lehetett 

Ekkor némelyek — elsö sorban bizonyára BornemiHgza — 
a kormány figyeíniAt Toviorira irányozták, a kihez felhívás intéz- 
tetett, hogy elhagyva a kolostüit, álljon a hadak élére, a melyek 
hívatva leenduek a toruk sereg ntjnt állani. De o fogadalmaira 
atalt, és kijelenté, hogy elvonulva a világtól, a Megváltó szolgá- 
latának kivallja szentelni életét, *) 

Szulejmán augustiis 29-ikéu megvívta az ország legjelenté- 
kenyebb véghelyét*, Nándor-Fehérvárt- Ezen esemény megi-endít(5 
hatása alatt, a rendek végre elszánták magokat a helyzet igé- 
nyeinek megfelelő áldozatokra. Nemcsak jobbágyaikat, önmago- 
kat iö megadóztatták. Nag) ziíoldos had szervezését hatilrozták 
el, melynek vezetésére két fökapitánvt kellett a királynak nevezni. 

Az egyik f(1kapitáiiyi tiszt természetszerűen íiápolya János 
osztályrésze vala. A másikra h közvélemény Tomorit jelölé ki» A 
nemzeti párt hatalmas vedére mellett* mintegy az ndvar jelöltje 
vala, a kiben a másik párt is legkönnyebben megnyugodott, mert 
azt hiheté, hogy Tomori elkeseredését a vránai perjekég betöl- 
tésénél törti'nt melluztetése miatt, a kolostor falai között sem 
feledé el. 

Az ország rendéi tehát egyhangúlag felkérték a királyt, 
hogy adományozza Toniorinak az üresedésben levő kaloraaí 
éfsekstffetj melynek területe leginkább vala a török betörések 
veszélyének kitéve; minélfogva elnyerve ezen méltóságot, föpúsz- 
tori kötelességei találkoznáijak főkapitányi hivatalával, a mely- 
nek betöltését érseki javadalma i*^ m<^ükönnyitheté. -) 


*) Hogy már Náiiflor-Feherviir ostroma elÖtt int(?«t€tett hozzá ily 
felliiv4fl» ííiuliano CapriU töbltíüifiör tdezetr. (Budán 1521. juliuí* 2í)-4?n 
írti jekiíttÍBCÍlKÍl tutijuk, 2i melyben kiemelve a hadak ve/OteflelK^n jártJís 
cgyéiek hinnyát, megjegyzi: tTljomon Piioío si fece frato l/lmtj v.tluto 
cnvnrc, ma aon lic stato ordine.t * 

'^) fínnhtrk^, a moUáe*Í vér£ leírásában, írja: * ViU' luitr' jn^^tfu 
ArclifepUcopittu G>kH"eiisi, íjuuui í;% boiia, auiidsa paulo anto llelgrado^ 
iion mintig dcfensorc qmim «acrorum minislro indigore vidcrcütur» |K>8tu- 
laUuii íuit hl |»(ibl)(^o Hegni Comcutu alt omnibus^ ut Faulus e reltgione 
il exlro ftliutterút, ctiam vi ot auctöritatt* summi IViutíHcis Homani 
cxtmctiid, ilU occltísiiic, illoeque locbab bi>6t« defendoodis praQŰceretur.c 


310 TOMORI PÁL 

Azoubau Tomori ez alkalommal is vouakodott ^elfogadui a 
méltóságot, melynek fénye és felelőssége egyaránt visszarettenté 
a kolostori élet szegénységéhez szokott és egyedül saját^ lelki 
üdvösségén munkáló szerzetest. A király felszólítása, az urak 
kérelmei, atyai pártfogójának rábeszélése hatástalanok valának.*) 

Mindazáltal ezek nem mondottak le tervökröl, melynek 
valósulásához oly nagy reményeket kapcsoltak. Jól tudták, hogy 
szerzetest, épen fogadalmai által, kényszeríteni is lehet szerzeté- 
nek elhagyására, egyházi méltóságok elfogadására. A király 
tehát VI. Adorján pápához folyamodott, hogy Tomorit szerzetesi 
fogadalmaitól fölmentve, a kalocsai érsekség elfogadására uta- 
sítsa. És e czélból igénybe vette Medici bíbornoknak, a későbbi 
VII. Kelemen pápának, közbenjárását is. '^) 


Habár ezen előadás némely részleteire nézve nem felel meg a tényeknek 
tís a belső valószínűségnek, azt kétségtelenné teszi, hogy Tomori érsekké 
neveztetése, nem sokára Belgrád eleste után, tehát a legelső országgyű- 
lésen jött szóba. Katona (História Critica XIX. 415. 1.) és után Horváth 
M. (Magy. Tört. III. 364. 1.) úgy vélekednek, hogy az 1523. májusi 
országgyűlés sürgette Tomori kineveztetését. Ez azért sem lehetséges, 
mert ezen országgyűlés május 4-én tartotta meg első ülését, és június 
2-án, mint látni fogjuk, Tomori tekintélyes haderő élén vonul a határok- 
hoz. Négy hét alatt kellett volna a dispeusatiónak Rómából megérkezni, 
Tomorinak hosszas ellenállás után a kolostort elhagyni, a sereget szer- 
vezni sat. De a döntő érv az, hogy a pápa — mint látni fogjuk — már 
1523. február 4-én jóváhagyta Tomori érsekké neveztetését^ 

^) Brodarics szerint »diu^ multumque reluctatum, tandem volun- 
tati regiae et regni parere eoegerunt.« És Tomori maga is (1526. april 
9-én) írja, hogy >nisi jurate professionis obedientiale vinculum . . . coc- 
gessit, . . . Regié Maiestatis et Regni procerum persvasivos impetus facile 
declinassem. Noveram siquidem officia huiusmodi absque conscientiae 
remorsu et animarum dispendio . . . exequi non posse.« 

^) Szerémi György beszéli, hogy a király külön követet küldött 
ez ügyben Rómába. Valószínűbb, hogy Brodarics, ki 1522. elején külde- 
tett mint követ Rómába és 1523. tavaszán is még ott tartózkodott, volt 
megbízva ezen ügy gyei. Ezt valószínűvé teszi Brodarics 1522. scptem- 
bcr 1-cn Rómából II. Lajoshoz intézett levele, a melyben épen a Medici 
bibomokkal folytatott tárgyalásokról is említést tesz (Eredetije az 
országos levéltárban.) — IstvánfFy szerint pápai követ felhívására 
fogadta volna el Tomori a kalocsai érsekséget. (Ludovicus adhibita 
etiam, quo magis obtemperaret  Legati  Pontificii  auctoritate,  Collegio 


^r,KTi 


:^.ll 


A pápii K?555?ggel tt'ljtíBilí' 0 kivuü.sagol> if>5f3. Icbiuár 
4-éii helybeiihag) la Tonjori Púl»ak kaluCHai érnekkt^ tOrW^ot 
kineTextetísét. és engedelmessí^gi IVígadalnmra hivatkozva, meg- 
hagyta neki, hogy ezen méltóságot fogadja eh *) 

Tomori lelkiismeretének aggályait a pápai rendeU't sem 
liyugtaiá meg teljeseo ; és attól tartott, hogy böuus tettet kcívet 
tíl, midőn a kolostort elhagyja. Az 1523-iki év kora tavaszán 
meglutogata őt, esztergomi magáuyában, légi barátja Szerémi 
Uyürgy, udvari kápláuy. Ez a kolostor kertjében találta, az tlltet- 
vényekncl elfoglalva. Tomori vendégét megpillantva, elvété a 
kapát, és szívélyesen tidvözlé^ de egyúttal meg is dorgálta azért, 
hogy világi öltönyt viseh Szerémi mindjárt megragadta ezen 
alkalmat, hogy kellemesebb tárgyra vezesse a beszélgetést, 
Bizony, bizony — monda enyelegve — te sem fogod már soká 
viselni ezt a ruhát ; mert mi r» felsége káplányai jól tudjuk, hogy 
ütyaságod bácsi érsek lesz, és u felsége, tanácsosai javaslatára, 
már irt Rómába a dispensátió végett, « De Tomori komolyan 
így szólott : 

>Gyürgy atya, nem olvaj?tál-e annak a katonának esetéróh 
a ki a pápa által bizonyos fogadalmától feloldatott, és midőn 
halála után, lángtenger közepett jelent meg, egyik barátjának 
lábaUi azon kérdésére, hogy miért emészti a tAz, hisz a pápa 


Monacíiontni exemptum, Culoceusi dignitate . , , honestavit.* Utáiia, 
Hotvílth iM, is azt írjii, hogy Tomofi ^Kajotíln bibornok 8 pápiii kiívct 
iitidZoUsairn fogadta el az érBcki niél lóságot* < (HL 364. l) De akkor^ 
mikor {Í52^'beu) Tomorival a tárgyaUsok falyUk, pájrai követ nem 
volt Mugyaroi>i;cágfian. Dv Vio Kajetán i'^ak 152^. auguattifiliau (érke- 
zett Budára ; mikof Tomori már rég i^^rsek volt. És maga Tomori isj 
idézett l*?vf'lbcn, (tgy adja elö a tört<íütokct, hog>^ a király egycneacn 
Kómiiha fordult k^reWvoL »Egit»|ae Sua MateataB — ligy mond — 
.Sain*titatis Vcítrac ( VII. Kelemen) favort! et auxih'o apud Summura Pou- 
tifíocm {Xh Adorján) SanctiUtift Veatrae praedecessorem, < 

*) W*ní4iréff AimaU't* Orditiis Miiiorum nztmü nngy muukájjU^au 
(XVl. I7í*. l,) azok kozott, kik 1523'han a Ferencz-rend tagjainak 
gorából főpapi *zckekrc emeltettek, mt!gnevezi Tomori t is, kiemelvén, 
bogy február 4-<^n promoveál tátott Ninca okunk ktítaégbe vonni ezen dátum 
belyességet, Tomori^ tííbbgr^r idézett levf^ííbcn, maga \» cmliti, hogy VL 
Adorján (meghalt 1523. »ept«mli^ír l4-dn) emelte öt az erfiokaégre. 


Tk  áTm 


^ 


312 TOMORI PÁL ÉLETE. 

dispensálta;  azt feleié: igen ám,  de Isten nem hagyta hely- 
ben a dispensátiót, és kárhozatra vetette.**) 

Mikor az apostoli iratak Rómából megérkezének, a szent 
atya parancsa előtt meg kellett hajolnia, (1523. május elején) 
és elhagyta a kolostort; de fájdalmas érzéssel, balsejtelmek 
között, határozta el magát e lépésre ; *) és nem szűnt meg ma- 
gát a szent-ferencz-rend tagjának tekinteni és nevezni ezen 
túl sem. ^) 

Híven megtartotta szerzetének szabályait, sőt ruháját is, 
melyet szándékosan a legdurvább posztóból készíttetett. Es 
különös kegy gyanánt kérte ki, hogy két szerzetes állandó élet- 
társa és kísérője legyen. *) 

Praknói Vilmos. 


*) Ezt Szerémi beszéli el, az ö szokott zavart előadásában és rósz 
latinságával. Bár sok kósza hírt jegyezett fel emlékiratába, ezen elbeszé- 
lés hitelességét egyáltalán nem lehet kétségbevonni. 

^) Tomori, három évvel utóbb, így ír lelki állapotáról: »Sor8 
adversa, quotidiani profectus emula et spirituális profectionis inimica . . . 
Regi Hungáriáé . . . plura de me persuasit^ quam aut virtus, quao in me 
prope nulla fuerat, patcretur, aut rcrum gcstarum sinceritas unquam 
prodidisset . . . Quique jam soli Christo Dominó me militaturum dcvove- 
ram, armis secularibus resumptis mundo compcllerer militare . . . Noveram 
offícia huiusmodi, conscientiae absque remorsu et animarum dispendio^ 
religionisque sacrae . . . sine displiccntia atque despectu peragere et ezequi 
non posse ; prout rerum eventus, brevi tempore subsecutus, liquidc 
declaravit.c 

^) Rendszerint így czímezi magát irataiban : > Fráter Paulus de 
Thomor, Ordinis minorum reguláris observantiae, Ecclesiarum Colocensis 
ct Bachiensis Archiepiscopus.* 

*) A *Cronica Minorum^ egyik írója, a ki maga is egy ideig 
Tomori környezetében élt, igy ír róla : »Ha))itum ordinis seroper tulit^ ct 
contentus duobus fratríbus observantiae reguláris, sibi in socios per 
Provincialem Ministrum datis, et ita humiliter vixit, , . . cuius testis ct 
ego ipse sum, qui cura sua Patemitate in confinibus dictis socius existens 
per annum et médium steti.c Brodarics is mondja, hogy »nihil de prioré 
vitae austeritate, neque in cultu corporis, ncque in ulla alia se remittens 
aut immutans.* í^s Bnrgio pápai nuntius 1526. február 2-án jelenti 
felöle: »E frate dedito a la religione . . . Mai potte far tanto, cum il 
Signor Bornemissa et Mgr Rmo Campegio, che vestissc lo habito suo di 
honesto panno ; che sempre ha voluto portare la cappa del panno vilis- 
simo, che porta lo piu vil frate di Ungaria.c 


LKN GYE L. FÖLDI LEVÉLTÁRAKRÓL 

MAGYAR TÖRTÉNELMI SZEMPONTBÓL. 

[Leuiberg, Przemyil, Tarnow, KrakóJ 

— Jelcutéfl a M. Tört Társulat 1881. januári kíiíigyiü^sen. — 

EL8Ö KÖZLEMÉNY. 


Történetin! körökben, úgy uyilváii mint magánosan, nem 
egyezer ballottiik kifejezni, hogy kívánatos volna a szláv törté- 
netforrásükat 8 exek között elsu sorban a lengyel levéltárakat 
magyar törtéuelnii szempontból átkutatni. 

Valóban^ bu tekintetbe vesszük n magyar és lengyel törté- 
nelem kölcsönös énntkezését elkezdve az első Árpádok korától^ 
szoros kapcsolódását , ottan-ottau egybelbrradíisát Anjou és 
Vegyeshózi királyaink alatt s karöltve baladását (űgy összeüt- 
közését is) a XVL és XVIL század több nevezetes mozzanatá- 
ban: lehetetlen ez óhaj nyilvánölását korainak tekintenünk. 

Mióta a magj-ar történetírás új életre kelt s főkép az 
utolsó két évtized alatt virágzásnak indult, egyes hangyaszor- 
galmú munkásai nem elégedtek meg azzal, hogy a huzai föld 
minden részéből összegyítjtögessék a múlt idők emlékeit, — 
hanem fölkeresték a külföld, főkép a müveit nyugot nevezetesebb 
levéltárait is, hogy kikutassák s Összehordják az épitö anyagot a 
monumentális alkotmányhoz, melyet hazánk törtéuetéaek neve- 
zünk. Német, olasz, franczia, belga, angol, spanyol levéltárakból 
megbecsülhetlen történelmi anyagnak jutottunk birtokába* me- 
lyet immár a M, Tud, Akadémia kiadványai által magáénak 
vallhat a közönség. A munka gyűlt, de meg nem szűnt Tört 
utak mellett új meg új nyomok l)ukkantak elö. a kiaknázott for- 
rások helyett ujak merültek fel. 

Ilyen új s korántsem kicsiny lendö források felé irányzá 
Dr* Wenzd GuKztáv figyelmünket, midőn újabban a ^Történelmi 
Tár<-l>Hn megjelent nagybecsű közleményeiben a szláv törté- 
nthíJ rtiilélú'k IVmtosüágát bizonyítgatja  hazai történelmünkre 


;U4 LKNGYEL-FÖLDI 

nézve.') S hogy ezek között a lengyel érdemli első sorbau ligyel- 
müuket, arról ezredéves multunk eléggé tanúskodik. Ennek 
tudata vezérelte a M. Tud. Akadémiát, midőn a varsói egykori 
lengyel királyi levéltárban már is tétetett némi kutatást s viszont 
a történelmi kapocs érzete irányozta a lengyel történetirók figyel- 
mét is, midőn a műit évi Dlugosz ünnepély alkalmával tartott 
történelmi congressuson szóba hozták a magyarországi levéltárak 
átkutatásának szükségességét lengyel történeti szempontból s 
ajánlották ezt a krakói tud. Akadémia gondjaiba. 

Galiczia és Lodomeria a XV. sz. elejéig tényleg kiegészítő 
része volt a magyar koronának. Magyar befolyás ott és lengyel 
befolyás nálunk, azóta is sokszor élénken közreműködött az idők 
folyamában. És mégis általános kutatás magyar történelmi szem- 
pontból a Kárpátokon tűli levéltárakban még eddig nem* történt, 
— ez ránk nézve máig is jórészt terra incognita. 

Ezek s más hasonló tekintetek késztettek s némileg álta- 
lános intentio szerint véltem, hogy cselekszem, midőn lengyel 
földi levéltárak felkeresésére indultam. Czélom volt látni, hogy 
van-e s mi van emlékeik között a magyar történelemre. 

A mennyire az ottani viszonyok, kimért időm, s tehetségem 
a tájékozódást megengedték, a következőkben vagyok bátor a 
t. Társulat szíves engedelmével jelentésemet megtenni: 

Lemberg. 

1. A gróf Ossoliiiski intézet levéltára. 

Lembergben az Ossolinski utczában a tudománynak díszes 
szentélye emelkedik: a »gróf Ossolinski intézet. € Ezt Ossolinski 
Miksa gróf alapította századunk elején. 1817-ben vette meg 
hozzá ama régi kolostori épületet, melyet Benij mint az újraépí- 
tés vezetője, 1825—30 között a mai imposans palotává alakított 
át. A nemes grófnak 1826-ban bekövetkezett halála biztosítva 
találta az intézet jövőjét, a buzgó alapító korán gondoskodott 
arról, úgy hogy fekvő javaiból s más fenntartási forrásaiból az 
intézetnek évenként közel 30,000 forint jövedelme van. Az inté- 
zet régiségi muzeumot, könyvtárt és kézirat- gyűjteményt foglal 
magában. Minket első sorban az utolsó érdekel. Magvát ennek 
a kihalt grófi család levéltára képezi, mely ajándékozások, anti- 
(juariusoktól összevásárlás, sokfelé tett másoltatások által gazda- 
godott, úgy nem csekély részben az által is, hogy a jeles s való- 
ban nemzeti intézetet sok nevezetes lengyel család tette iratainak 


1) Tört. Tár 1879. I— III. füzet: A szláv történelmi emlékek és 
a magyar történelem. 


If^li09immáv:i, Feriink u lengyel tóid lűiutlou rmébul, kik»jt a 
CHatíitÍTie szólíiutt leikök sugallata — a mi bfiDVszor ismétlő- 
dőt t e században is — mindenek előtt itt belyezték el családi 
irományaikat — Lgy e kézirat-^yüjtemény gazdag forrásává vált 
a bí figyel ItMéneleranek e mindazon országokénak, a melyekkel 
Leugyolurszág érintkezésben állott* 

Leggazdagabb a gyűjtemény Lengyelország XVIL és 
XV*in. 8Z, történelmére, a magyar tínténelcmre fókép a XV^L 
8Z.*ból becses kincseket rejt, nem szegényesen képviseli a XV. h 
részben a XIV* Pz.-ot sem. 

A codexek száma a legújabb bevezetésig 285Ö,* knlön álb> 
levelek » iratok száma aránylag csekély, — Sajnálhatják^ bogy 
még mindig a régi katalógusnak kell alapul szolgálnia s kutatás- 
nál « abban legtöbbnyire egész századokról szóló bő s kíUíiniele 
tórtjí^nelmi feljegyzésekről egy-két sornyi általános czím van 
adva, pb az 678. lapnyi 1137. sz. codex czíme: 

>Pieáuie na czoíc  swi^tych  i na 
tmierc Krisztofom Batorego.c 

_    [Ének a szentek dicséretére és Bátliori Kristóf halálára], 
Pddig abban sok más is foglaltatik. 

A régi catalogus mellett tehát még a szó szoros értelmé- 
ben kutatásra van szorítva a történész. Az új rendezés és kata- 
logizálás folyamatba van ugyan véve s meg is jelent már nyom- 
tatásban (leugyelííl) az elsöj minden tekintetben nagyon kielégítíi 
részletes fözet^), de ez tizedrészét sem öleli még lel az összes 
gyűjteménynek s az egész befejezéséig eltelik még egy fél ember- 
öltő — Ez a körtllmény már magában megmagyarázza, hogy 
ott rövid idei >kutatA8< alatt csak találni lehelt de nem teljesen 
áttekinteni, a mi a magyar történetre ott őriztetik. 

A rész következtetést enged az egészre; álljanak itt mu- 
tatványképen a következők, könnyebb áttekintés végett időszakok 
s^emt csoportosítva. 

A7//, század. 

Némileg érdekelhetnek a Szt.*Kunegundá^ról, IV. Béla 
királyunk leányáról szóló emlékek. Xeje volt Szemérmes 
[>Wstydliwy<í] Boleslaw lengyel királynak 1239—. Kunegunda, 
vagy amint riépicsen nevezik. Kinga királynéitól a lengyelekiiél 
mk legenda nuiradt fen s élete sokféle költói feldolgozáshoz is 
Djujtoti anyagot.  Egyik  ismeretesebb  legenda a  következő: 


' I Lfttin ejtíme : t^atulogus Codicum Manuscriptorum HibliothccJic 
06fK>lÍüUuae Leopoücudit. Kiadta dn Ki^tr^ynski. 


316 LENGYEL-FÖLDI 

Midőn a lengyel követek Magyarországba jöttek, hogy kezét 
megkérjék, kérdezősködött tőlük Lengyelország viszonyairól s 
hogy mire volna leginkább ott szükség, mert azt vinne magával 
nászhozomány gyanánt. A követek panaszkodtak, hogy nincs 
országukban só, míg Magyarország annyira bővölködik abban. 
Kinga igy egy sóbányát kért atyjától. Béla király azt mondta rá, 
hogy örömest adna, de úgy sem viheti el. Majd megkisérlem — 
volt rá a válasz — s lehúzván ujjáról gyűrűjét, bevetette a sóbá- 
nyába. A mint lengyel földre értek, Wieliczka piaczán ásatni 
hagy Kinga királynő s íme közel a föld szinéhez só bukkan elő s 
az első kihasított koczkából gyűrűje esik ki. így vitt Kinga 
[vagy a mint egyik codexünk nevezi Kincse] a lengyeleknek 
Magyarországból sót. 

A 123. codex (XVII. sz. irás, folio, 248. lev.) egészen vele fog- 
lalkozik : 

1 — 139. lev. ProceBsus inquisitionis super vita, sanctimonia et 
miraculis praeclarae Kunegundis virginis, ducissae Poloníae sat. 

139. lev. Az ó-8zandeczi monostor alapító oklevele Kunegundától, 
(a ki maga is ott nyugszik) 1280-ból. 

141 — 232 lev. Vita b. KunegitndiH, ducissae regni Poloniae, jilia4i 
Belae, Hungáriáé regis^ edita a Joanne Dlugosch sat. (1474. maj. 18.) 

240. lev. ^Ex manuscrípto vetustissimo in archivio illastríum et 
magnificorum dnorum Georgii et Pauli Rakoviorum .... regni Hungá- 
riáé comitum etc. asservato haec dcscripta 8unt«. (Kunegundáról, a len- 
gyel királyhoz férjhez meneteidről s ottani élete clsö időszakáról szól.) 


XIV. század. 

A XIV. sz.-ból több nevezetes oklevél van a codexekbcn, 
így pl. az 55-ik és 144 ikben N. Lajostól, Erzsébet királynőtől, 
Jagelló Ulászlótól s Hedwigtöl, melyek legnagyobb részt a XIV. 
öz. élénk kereskedelmének történetére szolgáltatnak becses 
adatokat. 

Ki vannak adva ez oklevelek a krakói Tud. Akadémia 
>Monumenta Medii Aevi Historica« V. kötetében >Kodek8 
Dyplomatyczny Miasta Krakowac [Krakó város oklevéltára] 
ez. a. Dr. Piekosiiíski Ferencztől. 

Csak egy pillantás ez oklevelekbe meggyőz minket arról, 
hogy mily élénk volt a kereskedés Magyar- és Lengyelország 
között a XIV. és XV. sz.-ban, hogy királyaink s viszont a len- 
gyelek mennyire szivökön viselték, hogy a két ország közötti 
kereskedést szabályozzák és rendezzék. 


LKVÉLTÁRAKttÓL. 


317 


^uátomiuui  kiadtitlaucik: 

TtW. (1700. körül írott, folio, 926. 1.) 389 — 4001 A lengyel 
caum magyar fonlitádlmn : »Fclkeléd GJiiiyiiu hclyatíg alatt Lciigyclor* 
saui^baii, HZ uniuk 1379. esstcudejcbcíi Lajus ma^ar és lengyel kinily- 
aiiga al&it.^ ^) 

t.U, rod^ (XVI. ez. 314. 1.) Levelek. 20— 2Ö. 1. Ujigaria 1350 — 
1540* 181. L Traüsalpba sive Besarahia 1389^ — 141 L 

IJö voiitx iXVlIl. Bz. kot kéz iráaa, folio, 714. 1.) Lttcrae et prr 
vilftCgU. 

ö.>— /OX /. Regni Hmyarlac 1355 — 1657. 66. db. 

Í04, L Bedsarabiao »eu Tramihaniar. 1384 — 1403. 5 db. 

iSS^nUK L Valadiiuo t*t Moldáviáé. 1387 — 1678. 115 db. 

377 — 378. l Tcrrae Smpfé.^wftxtM. 1412—1456, 3 db. 

1X1 codf^x (XVL 8z. ket k^z írása, folio, 318.  lov.) 

149 — 151. Icv. A lengyel cííin magyar fürditíisban : >ErzBt*btít 
U^moud minden jagáról^ melyet születej^^uL^l fogva ttvére Ulásadó magyar 
király királysága rö fejedelemsége re igény elli etne.t 

(K^t levcl dátum u^lkül.) 

^.V — UU lev, (1337.?) »Nos Casimirus .... rex Poloniacctc. Ao- 
tnm  ct dátum in Wi*f*otjra*lo  lu Huwjarla m dic a,  Elizabctli (év iiélküL) 

A már nyomtatásban megjelent oklevelek eredetije is raind- 
a/által kell, hogy érdekeljen minket, mert pl. a ki Nagy Lajos 
cllplonmtikáját vagy Tárnái Ulászlóét meg akarja irnij okvetlenül 
látnia kell a lengyel földieket is. 

AT. siM%ad^ 

ít. rmU.r (XVII. sz. második feléből, folio) 43 — 44. lev. Dics 
Aígyptiaci ex secimdo volmiiinc Honori Euoetiliíí, qui in ser™* dni 3/<//- 
ŰuiH^ rtipM Himijtitriae^ vtíeberrimu bibltQtheea^ ab eodem rege atimptu magrio 
nparatUf haUntur, 

35. röí/ex, 331 — 335. L UiÓMzió király [l. mint magyar, IIL mint 
lengyel, vagy Viüfnai=warncnezik] oklevele, kiadva Kod. Dipl. M, Kra- 
kuwa 198. l 

336— 338. L TladUUti regis auper raptorea et viaram spoliatores 
[liondoB. Uatum Budac feria FV. prox, post fest pcntecostes a, d.  1444. 

ii.í. mf/f,r 075 — 677. 1. A lengyel czim magyar fordításban: 
^Fcrary (!) Tnnjuutii a bolcséíiZ; orvos és híres cöillagáaz praktikai [jüven- 
diíléa?] több királyságról és más dolgokról. Ajánlva Mátyás magyar 
királynak. HOO.t 

lú3, codtx 93 — 94. lev. Transactio sccrcta  intcr  regna  Uii4jarlar, 


*) Ax egész késííblii knru.ak a költíitt históriáját valóazinülcg poli- 

tikaj '^Jtélbul  N'Twújós A\iu  Irív.HÍuK  mm  íiirít'ní, 


^* 


Jft 


^18 LENGYEL-FÖLDI 

rt I\^OHHi< de rebellibus snbditis : WlndUlaujt .... Hungáriáé, Bohemíae 
eto. rex ete. I>atiim in arcé no«tra Badensi in vigília s. Nicolai a. d. 
1492. 

95 — 97. Icv. Foedos inter SitjUmuiulnm Som. et Vladislaum Polo- 
uiae reg«$: Nos Sigismiindas etc. Dat. Liblio a. d. 1412. 15. diemartii. 

10 1 — 106. ler. Foedos inter Sigismundum Poloniae — et Wla- 
dtsLiam HoBgmríae reges : Sigismundos .... rex Poloniae etc. Dat. in 
ci>iici£o Piotrkowiensi generáli 1. die apr. a. d. 1509. 

141 — 148. ler. Litterae Ladi^lni . . . Hungáriáé rtgis ete. ad Ca- 
5imlnim, regem Poloniae, ratione dotis ElUahet/i. Dat. Viennae die 12. 
mensis aog. a. d. 1453. 

148 — 149. lev. Eiusdem litterae univcraales de connnbio Elisa- 
l»ethae com Casimiro, rege Poloniae. Dátum ut supra. 

165, t\HÍex (XV. sz. több kéz, folio, 184. lev.) 

177. lev. Litterae oríginales scriptae ad gen. dnum Nicolaum de 
Karwald, gladifemm Cracoviensem, salis utriusque et Russiae znpparium. 
a Johanne Graschczinski, archidiacono et cauonieo Aijrieim. Dat. Budae 
teria V. infra octavas epifaniarum domiui. (145. év?) 

160. rwhx (XV. 8Z. több kéz, folio, 413. lev.) 

90 — 91. lev. Compromissum factum in Untjaría per dominum re- 
gem Polonie et Cruciferos : Nos Wladislaus, dei grácia rex Polonie etc. 
Dátum Bude ipso die nativitatis s.-Jobaunis baptiste a. d. 1412. 

92 — 101. lev. Sentencia regÍM Ungarlae (Sigismundi). Dátum, 
latum et pronunciatum fűit dictum arbitramentum ... in castro residen- 
cio ilioti dui rcgis Rom. etc. et arbitratoris (Sigismundi) in aula magna 
dicti castri sub anno dni MCCCCXII. die 24. m. aug. etc. 

102. lev. Copia potestatis Benedicti de Macra executoris et infor- 
uuu'iouos in facto episcopi Warmiensis : Nos SigMmunduSy dei grácia 
Kom. rex etc. Dátum Bude a. d. MCCCCXII. primo die oct. etc. 

XVL század. 

6. rodex (XVII. sz. első fele, folio, 552. lev.) 

297 — 329. lev. A lengyel czím magyar forditásban: SzékelT 
Intván rövid krónikája magyar nyelvből lengyelre fordítva Jablouowski 
Péter általi, a ki ugyanazon nemzet fia. 1620. jul. 20. Przemyí*lben 
^1559. nyomtatás után.)c 

//. rodejT 44 — 54 lev. A lengyel czím forditásban: >Chronologia 
H töHik monarchiáról, melyből kitűnik, hogy a keresztyén fejedelmek ha- 
nyagsága és viszálkodása miatt jutott a török akkora hatalomra és 
Mftgynágra.* 

77, codex (XIX. sz. folio, 577.) 69 — 76. lev. Andreáé Cricii, 
opiiicopt IVcmislicnsis, ad Joannem Antonium Pulleonem, baronem Burgi, 
tmttrium opoMtoh'ntm iii Hungária »dc negotio Pruthenico« epistola. 


LEVÉLTÁRAKRÓL. 319 

109 — 110. 1. Johanues, rex Vngariae, Andreac de Tenczyn, cas- 
tellano Cracoviensi, Jolianni de Tarnow, palatino Rusiae. Dátum í'am- 
dini XXV. die m. febr. a. d. 1535. 

110 — 113. 1. Andreas de Tenczyn, castellanus Cracoviensis, Joau- 
nes de Tarnow palatínus Ruasiac Joanni regi Ungm-iae, Cracoviac 18. 
martíi a. d. 1535. 

113. 1. Petrua Tomicki, episcopus Cracoviensis, vicecancellarius, 
JiMinni regi Hungáriáé, Dátum  in Badzianczin die XX. febr. a. d.  1534. 

113 — 114. 1. Joanncs LasJci, Guesnensis, Lanciciensis praeposi- 
tus, Petro Tomicio, epi. Cracov. regis Poloniae vicecancellario. Ex Kies- 
mnrl' IX. maii a. d. 1534. 

115. 1. Petrus Tomicki sat. Joanni de Lasco sat. Dátum Cracoviac 
die penultima aug. a. d. 1534. 

115 — 116. 1. Stephanus Broilerictís, episcopus Sirmiensis Petro 
Tomicio, episeopo Cracoviensi, vicecancellario. jBi/rfac XII. nov. a. d. 1534. 

116 — 118. 1. Legatio a consiliaríis regni Poloniae ad Joannem, 
regem Hungáriáé, data Nicolao Rusocki, castellano Biechoviensi. 

1:Í0 — 121. l. Petrus Tomicki sat. Joanni Laski sat. Dat. Cracoviac 
die XVI. oct. a. d. 1534. 

121 — 123. 1. Joannes Lasld^ sat. Bonae Sphartiae, regináé Polo- 
niae. Dátum ex Ki^smark XVI. oct. a. d. 1534. 

123 — 124. 1. SigÍ8mundu8 I. rex Polonia€f Joanni, regi Hungáriáé. 
Vilnae XXIII. nov. a. d. 1534. 

124 — 126. l. Joannes, rex Hungáriáé, Sigismundoy regi Poloniae, 
Dátum in Varadin die X. jan. a. d. 1535. 

131. 1. Petrus Tomicki sat.  Hieronymo Laski, palatino  Siradiensi. 

131 — 132. 1. Petrus Tomicki sat. Joanni Laaki sat. Ex arcé nos- 
tra Bodzanczinensi die . . . apr. 1535. 

113. codex 298 — 307. 1. A lengyel czím forditásban: »Zamoyski 
János kanczellár- és az ország nagy hetmanjának lakadalma. 1583.4: 
(Báthori Grizeldissel.) 

312 — 342. 1. Hírek Lengyelországból (lengyelül)  1572 — 1576. 

897 — 901. 1. Esemtínyek Magyarországban 1526 — 156 2-ig (len- 
gyelül.) 

120. codex (XVIII. sz. kez, folio, 571. 1.) 

330 — 331. 1. Sigismundus Augnstus. 

331 — 336. 1. Cardinalis Georgii, episcojti Vara<íí«/iw, gesta et cru- 
delis obi tus. 

335 — 337. 1. Isal/ella, tradita Hungaro regi soror Augusti I., re- 
dit ad fratrem germanum cxul hereditaria ex Hungária in Poloniam. Ex 
Stanislao Orichowski. 

A 137. l. Báthori Endre lengyel király lyá tételének tervéről Bá- 
thori István halála után, a mit Zamojski ellenzett. 

140, coder (XVIII. sz. egy kéz^ folio, 166. 1.) 


.-^f?»! 


K^^«^«  ikAjkUk'jk  HjkjioúiiAn fSk^rczeg íl kngvel kinlyság 
•////» ví-Vfi^rk tí>rtóKít^h*>z. —  12— 12«. L pl: 

l'Z — l'i, 1. > Diploma electionű in regem Poloniae M&xÍBiliaiii 
íe*t, Vznt/f ikii%, 22.  15&7. 

1 >) — 31. 1. Tnuuactío de pace et foedere inter d<:>nmm Anstna- 
t'tLtH «t r*tii;utkm Poloniae sat. Dat. Bithonü et Bendzynii 9. marrii 1589. 

5 ff — 61. 1. IlL ac magn, Joanui ZanwyM otktn.i onAititéM-rm JJari" 
rntlii/mm StéiVi gerendi administratio a ser. re^ Sigi^mand*^ m. roaa- 
iní jMa. liat. Cracoviae 18 jan. 1589. 

9^5 — 105. 1. Pax per conmiissarioe inter ser. dómom Aiutriaeam 
*'X ner. .Sígismuodom IlL regem Poloniae, coostítata sat. Dat. Vienna 10. 
jiifiií 1589. Mtb. Btb. 

A KiH. coílex 279 — 281. Icv. Rev. dni Stanislai Bescü, ablatis 
AiHlreiovicritifl) oratorís regis Poloniae ad regnum Neap<>Iitaniim. epist^^Ia 
ad poiitííicem maximum romanum [Sixtam V.] d*; 'rupio J^furiauIűiMO 
nrr/i Ifyrzynam per mayn, dnum Joannem ZamaUtyj ovi*tlhfrÍMm reipa P#.#- 
lonűm, líiHH, die 24. jan. dominica post epiphaniarom. 

JUi —'J'JÍ), lev, 0 zwyci^twie pod Bjczjna. 

l(iH, rodex '2i^7, Icv. Zamojski levele Bicsin alóL 1 Ti SS. jan. 25. 
(I*;n^y<;líjl.) 

/r»fi. rodf'.r. (XVI. sz. folio, 337. lev.) 

Kpifttolao Ilicronymí Rozrazewski, episcopi CxyavwnsLs : ad Ko- 
nuTUKéinn, I^eopoli 10. scpt. 1578. (5-ik lev.) Cracoviae 2»>. nov. 1578. 
nr». Iiív.) ílrodnao 18. martii 1579. (23. lev. 

IMI — 182. Icív. ad patrem Jacobum Wagrovecensem i* Tmutyl- 
vanlii ViniiiifKí Aimtriao 6. decz. 1582. Ugyaucsak G hozzá: ll>. 1. Go- 
von/owittí! IH. jiui. 1582; 160. 1. WTadislawiae 2. tVü 1552: 1G7. 1. 
VVollioriftíj   II.  aug.   1582;  20í?.  1.  N'wss^ulvwiic   4   ipH!   153S. 

ÍHO. I. ad rnrdinaltm B^^ttcri i%v»*vr,'ío% Íí*ví  14^  vjíjL  *.^>4 

lt;7. /vWat (XVIL e» XVIII. **• í.^Sio, L : T. :-í^ 

52. lev. Litterae ser. Si^ismtiudi l. níu:i* ^v^.'il-.w^ «* sít 7.tf/7#»- 
//V//A//, Té-tjfm Iluntj*irUi*f^ ^s. fracre ne^H.^tem. '^'Jl: p^.'cí ul V.i>»p;'/n«tt iu 
Mijii^raría cacsa<« a Tareii .x^:ubuit.  Ditum uelkil  ' 

>1 — l.'l. lev. S^Iatatioae dicca et gritLi ^\^J:űi üito.a'u %^: r^»>iHtis 
\\t\i-\ líleriíí. ín hanc m«xiiim verba £&ciet ToratíT ní:r-'> *-"J  vím-í: > . 

42 — 43. lev. [?igi*man'ias I eae:«ari Turvaruai S*.»»vi- . l>a- 
fiim Cr-Aí'ovíae 1. nov. 1542. 

7^? — 79. lev. Literbe Si^mundi I. ad caescirvm rxTv:i.ri3u jvr 
riimtícuD ni^om Podl'-dowíki Lapa ami-^sae. Da:. iu. civ <>:**:• \*v'íií^ 4. 
f^t.  1542. 


'. Z«i:;m«>nd ♦•s LajV'S királv levelezéséből a^V' ii s*.'*^  .-.^i k^s- 
vau ativa az >A»*ta TvuiiciiinL-K IV — VII. kötetében 


LEVÉLTÁRAKRÓL. 321 

143. lev. Exemplum literarum regiff Hungáriáé Ltulovici ad Leoném 
papám X. de periculo ct famc civitatis Scardenensis ; oblatac papae 23. 
niartii, praesente episcopo Plocensi, oratore regis Poloniae, a. d. 1520. 
Dat. Biui^ie 1. m. jan. a. d. 1519. 

143 — 144. lev. In eodem facto a civitate ipsa ad pontificem. Die 
25. febr. 1520. 

149 — 150. lev. Legatio imperátori Turcarum dicenda^ quain ser. 
ilominm Hungáriáé rex etc. ita limitavit et moderatus est. 

150—151. lev. Instructio ad S. M**°  R. Hungáriáé. 

151. lev. Copia literarum caesaris Turearam ad senatores regni 
Poloniae post obitum Sigismundi Augosti reg^s. Dátum Constantinopoli 
a. 1573. feria IV. ante festum paschatis. 

In facto electionis Vratislaviensis ecclesiae, quae vacavit prinia* 
aug. post mortem Joannis Turzonis a. 1520. 

157. lev. Ltuiovicus rex Ung. et Bob. ad capitulum Vratislaviense. 
Dnf, rownii in vigilia festi b. Laurentii mart. a. d. 1520. 

157 — 158. 1. Ludovicus rex Ung. sat. ad idem capitulum. Dat. 
PtPtonii die dominico proximo post festum b. Bartbolomaei apóst a. d. 
1520. 

158. lev. Ludovirus rex Ung, sat ad capitulum post electiouem 
factam. Dat Posonüj die dominico prox. post festum exaltationis s. cru- 
cis a. d. 1520. 

158. lev. Cardinalift Strigoniensis ad electum. Dat. Posonü 27. die 
sept a. d. 1520. 

167 — 168. lev. In eodem facto rcr Hungáriáé ad pontificem, 

290 — 293. lev. Instructio [data a Sigismundo I.] ad imperatorcm 
l^ircarum. 

380. lev. Particula testamenti magnifíci domini Joanni/t ZamoiJtkiy 
cancellarii regni Poloniae. 

493 — 498. lev. Querelae excusationes cum prote^iatione regni Unga- 
riae praesertiin partium superiorum coram deo et totó őrbe cbristiano. 

(8. d.) - 

Báthori   István   1 engy el   kirá ly ságára   vonatkozó 

emlelLek vannak az 55. 93. 140. 145. 152. 156. 267. 296. 334. 339. 
344. 457. 484. 493. 530. 540. 720. 722. 723. 725. 1388. 1428. 
codexben. 

A magyar históriát közelebbről érdeklőkből álljanak itt a követ- 
kezők : 

113. codex: 140 — 163. 1. Báthori István lengyel király és Litvá- 
nia nagyherczege'ről. 

342 — 345. 1. István megesküszik a megyesi templomban 1576. 
febr. 8-án, hogy a lengyeleknek és erdélyieknek régi szabadságait meg- 
tartja, (latin). 

Századok.  1881. IV. füzet 21 


y^ 


322 LENGYEL-FÖLDI 

346. 1. István király levele a lengyel országtanácshoz. Megyés 
febr. 10.1576. (latinul) 

347 — 353. Az andrejoviai országgyűlés. 1576. jan. 14. (len- 
gyelül.) 

168. codex: 37. ley,^ Epitaphntm dominae Annae Jagieloniae^ Si- 
gismundi I. regis Poloniae fíliae, Jagielonum ultimae propaginis, Stephant 
Bathorei maaifni regis eontugis (1586.) 

73. lev. VUna 1581. maj. 26. 

107. lev. Literae universales Stephani, del gratia electi regis Polo- 
niae, magni ducis Litvanie, Transilvaniae principis etc. Dátum Sniatini 
ultima die martii a. d. 1576. 

122 — 123. 1. Martinus Cromerus Stephano, regi Pol. Heilsbergae 
3. martii a. 1583. 

131. L Fragmentum testamenti ser. regis Pol. SiephanL 

295. lev. *A lengyel korona összes falvainak össszeírása István 
király által. Véffül : £z összeirás a dicső emlékű István kir. halála utiin 
ékszer-ládájában találtatott. c (lengyelül.) 

.■}^7. lev. Ad papám (s. d.) ; válasz rá Rómából 1576. aug. 6. 

XVIL száMd, 

6. codex: 277 — 278. 1. Literae Stephani Szerapkowic Snae Re- 
giae M^' intemuntius ad ser. príncipem dnum Georgium Jtékót'zi, dei gra- 
tia Transilvaniae principem, partium regni Huug. dnum et Szeculomm 
comitem. Dátum Gaboc 6. nov. 1638. 

279. 1. Literae Stephani Szerapkowic etc. ad ser. príncipem dnum 
Georgium Rákóczi etc. (dátum nélkül). 

4Y. codex (XVn. sz. egy kéz folio 59. lev.) 

1 — 56. A törökkel Hocim alatt vívott harcz diaríusa. 1621. 
(lengyelül.) 

66. codex: 12. lev. Literae [in negocio electionis] ad iU**" prín- 
cipem Rákóczy, 

12. lev. Literae ad eundem in matería electionis superíiciak'm pro- 
mittentes amicitiam. Dabantur in Lubfbml) 22. apríl 1669. 

12 — 13. lev. Literae ad. ill. comitissam Erdodi ceremoniales. Dab. 
Lub(oml) 31. martii 1669. 

13. lev. Ad eandem in matería simili. Dal). Lubom die 2. aprí- 
lis 1669. 

16. lev. Literae offíciosae do xi^zny Jey Mci Raloctfiwif (!). Datae 
Woykoviciis 7. decz. 1669. [Hivatalos levelek Kákócziné fejedelemasz- 
szonyhoz.] 

34. lev. Literae contestantes amicum, intimum affectum do xiecia 
I. Mci Rukocego w sprawie pomocy s przyjain Jey Mci p. EjrtiíkiziHry 1669. 
7. dec. [Rákóczi fejedelemhez Erdödiné segítése és pártfogása érdekében.] 


LEVÉLTÁHAKRÖL, 


323 


34* /«/. »IiiMUuante3 scae in amíeitíam do Jcy Mcí paniey  ErMl- 

94. /vv/er (XTil é^ XYIIL sz. több Uz, 3G3. levj 

27* ]ev. Liteme piitentes datae ilh domiuo referendaria M, D. 
Lstli. Cy{)riáiio Pauto Brzostowski, ut possit imagiiiein b. vii^* Mariac 
ihtflmfttm [itéiífUH dedueero, Gro<liiae 13. oct, 1665. 

35* lev. Commiíísio revidciidi siivwi Bmlen»c*,  Dat» 17* jan. 1666. 

iti, c^kj". *174 — 376, lov. Szobjeazki János Uadakostása BiW 
niatt 1683. (lengyeiííL) 

671— 674* l. A lengyel czím forditáslmn : A e^h reudek fele- 
lete m* Zsigmondnak, a ki őket n IT. Ferdinánd dlen való árulás tíü 
Iáj&adás megaziuitctcevre hitette. 1618, 

(Sjiáiiioö lengyel r's latin Icvel u 30 ^vcs liáboni tört^nt'telicz.) 

765 — 76*J, 1, Literae X'ladislai IV. rfigis Poloniae, ad imperato- 
rom Turcarum. Dntum Varáaviae die 24. julii a 1634. 

Hí:i — ^/6'. /. l'udóíiítás a mcnekv<S Rákikzi fejedelem elöhaladáad- 
ról dti a bekéiről, melyet vele kötöttek. Kelt 1657. jun. 23. (lengyel.) 

Ö48. L 1656 — I666.ra vonatkoj«ó hírek. 

849. 1. Itákuczi fejedelem levele Vesaelényi nádorhoz. 1657. 
aiigttat. 4. 

850 — 851. 1, Mikor kezdették az erdt^Iyi vajdák nmgnkat fője- 
d<^lemuek ucve7<ni. (lengyel.) 

Í52. coiltJ^ (XVm. 8Z. folio, 502. L) 

367 — 36b. 1. Faeultaa data ejcimendi epíöcopatum Curonieusem 
Heti Pilttncnsem Bnlihwtaro Baűiori: Sigismundus III. etc. Datnin in eo- 
fiutiltt )$eueralibu8 regni die XVI. m. junli, a. d. 1613. 


A gróf OssoHnski levéltárban van egy latinul írott magyar 
tíJrtéuelem is, 8 folio kötetben 2 kötet indexszelj terjedelmes 
okmánymásolatokkal, rajzokkal, térképckkelt facsimilékkel* Szá- 
zadunk elejéről származik, szerzője egy osztrák hivatalnok *) 
Griebel Jé^nos. József nádornak van ajánlva 1817-ben sa mint n 
czímben kiitiondja, a Magyar Nemz. Múzeum számára írta. IMu- 
zeumunkban van is egy példány belőle. 

A munka ezíme (1393*cod. szám): ^História Hungaiiae et 
mexanim partium ad annales universos adstructa, serié monu- 
inentonim in ordine chronologico illustrata, in emolumentinn 
MiiHei bungarici consecrata; opera Johaunis Kriebel.« 


»)  aGuli^uialrath  und  Kreishnnptmaut.uak  írja  magát  egy 
lerel^ben. 

21* 


324 LENGYEL-FÖLDI 

A gróf Ossolinski könyv- és kézirattár Dr. K^trzynski 
jeles igazgatása alatt áll, hivatalnokai még Dr. Hirschberg, 
Dr. Kantecki és Dr. Papeé s kisegítők történelmi tanulmányok- 
kal foglalkozó ösztöndíjas fiatal emberek. — Ama szíves fogad- 
tatásról, melylyel a derék igazgató s minden egyes hivatalnok 
részéről találkoztam, kedves kötelességemnek tartom e helyen is 
őszinte köszönettel megemlékeznem. 

2. A lembergi  vár- és föld  (törvényszéki)  kerü- 
letek aktáinak levéltára. 

»Archivum Krajowe Aktów Grodzkich i Ziemskich« ezt a 
hivatalos czímet olvassuk a lembergi törvényszéki levéltár előtt 
a Bernátosok kolostorában. Ennek megfelelő levéltár vanKrakó- 
ban, Varsóban, Vilnában, Kiewben, Lublinban stb. 

Hogy e levéltárak természetét megérthessük s bennök 
sikerrel dolgozhassunk, némi tájékozottsággal kell bírnunk a len- 
gyel jogtörténelemben. A legrégibb időben Lengyelország úgy 
nevezett várságokra (gród) volt felosztva. Minden valósághoz 
több falu (opole) tartozott. Több várság képezte a vajdaságot 
(wojewodztwo). — A jogszolgálatot részben maga az országban 
körülutazgató fejedelem vagy helyettese végezte, kisebb fontos- 
ságú ügyekben maga a várnagy látott törvényt vársága területén 
a mellette levő bírákkal. A cseh Wenzel lengyel királysága alatt 
(1300—1306.) új szervezetet nyert az ország, a kerületi rendszer 
lépett életbe, a midőn nagyobb városok, mint kerületi főváros 
körül csoportosíttattak a vidékek. így a várnagy itélőszékét a 
kerületi főnöké (starosta grodowy-é) váltotta fel. A krakói vaj- 
daságban körülbelöl nyolcz ilyen kerület volt ; az egész Kis- 
Lengyelország (Malo-Polska) kerületei közül monarchiánk hatá- 
rain belül fekszik mintegy 24. — így ezeknek a legrégibb 
törvényszéki aktái is részint a lembergi, részint a krakói eme 
levéltárakban vannak elhelyezve, a kerületi városok neve alatt 
csoportosítva, pl. Castrensia Leopolensia, Sandecensia vagy 
Terrestria Premysliensia, Haliciensia stb. 

Mi a különbség a castrensia és terrestria között? A kerü- 
leti törvény-látásnak két külön fóruma volt ; a peres ügy jogi 
természete szerint, vagy az egyik, vagy a másik alá tartozott. 

/. A vár-törvényszék (judicium castrense capitaneale = 
sí^dy grodzkie staroscinskie), a mely elé az alsóbb igazságszol- 
gáltatás, a közbéke, rend s személyes biztonság ügye tartozék és 
a végrehajtás (executio). Ez a törvényszék rendes jegyzőkönyvet 
vt»zetett (acta terminorum), melybe oklevelek is bevezettettek. 

//. A föld (vagy mezei) törvényszék (judicium terrestre -f 


KKVi'l/rÁRARRnL 


325 


»í^dy ziem*kie)^ a mely elé a magasabb igazaágszolgáltatáB, a 
polgári jogi perc8 Ügvf^k, a nemesi birtokokat illető jogi rillougá- 
mk tartoztak. — A fekvő javak felett való perekben ítélni, egy 
1400-bfln formulázott törvény szerintt egyedül ez a törvényszék 
volt hivatva, Felebbezni innen csak a királyhoz lehetett. A tor* 
vcny-látás meghatározott napokon történt melyeket colloquia, 
később termiui-nek neveztek, Királyi végzések rendelték, hogy 
minden oklevél, mely fekvő javakra vonatkozik, beigtattasBék a 
jegyzőkönyvekbe (libri relationum)^). 

Az ezen törvényszékeknél vezetett jegyzökönyvek, beigta- 
tott oklevelek teszik aztán a ^vár- és föld-törvényszéki levél* 
tárak* aktáit. Lengyelország jogtörténetére kimondhatatlan 
becsűek e levéltái'ak, a magyar történelmet elsÖ sorban az orszá- 
gimkkal határos kerületek jegyzökönyvei érdeklik. l)e egy körül- 
mény általános történelmi érdekűvé emeli ez aktákat, ugyanis a 
jeg)*zök mintegy kötelességüknek tartották az ország és vidékük 
nevezetesebb eseméayeit is feljegyezni, íigy, hogy irataikat törté- 
nelmi*évköQyvekÜl kell tekintenünk. 


Lemherghen ez a levéltár a Bernátosok kolostorában van 
elhelyezve s Ör. Liske Xavér egyetemi tanár igazgatáj^a alatt 
álLf a ki már eddig nyolcz vaskos kötet kiadásával gazdagította 
uunan a lengyel történelmi irodalmat. A kiadványokon nagy 
munka-erővel dolgoznak most is» — a jeles történetíró körül 
egész iskola csoportosul if)u tauítványaibólr kik munkatársai az 
»Akta Grodzkie i Ziemskieff kiadásánál. — Ez akták kiadására 
gróf Stadnicki Sándortól alapítványnyal, évenkéati 1200 forinttal, 
rendelkeznek s mioden három évben két-két oegyveu íves negyed- 
rét kötetnek kell megjelenni, Liske a törvényszéki könyvekbe 
beirt okleveleknek — a mennyiben lehet — felkeresi az eredeti- 
jét a levéltárakból e azokból adja ki, de egész helyesen, nem is 
ifiíVii magát szorosau csak a törvényszéki levéltárban talált ak- 
tákhoz. 

Hogy a magyar históriát is mennyire érdeklik e kiadvá- 
nyok, arra jellemző, hogy a kiadott oklevelek között a legelső 8 
második Í9 magyar ^-rdekü s Fejér »Codex dipb Huog.-ban is ki 
van adva» Ugviinis Szemérmes Boleszlaw 1244-ben hívének 
Henriknek, a tatárok ellen élete megmentőjének, Podolinban a 
Poprád mellett soltészséget ad. Kunegunda 1288-ban kelt okle- 
velével még egy erdőt ad hozzá. (Akta Grodzkie i ZiemskieLk.) 


*) Ulsd hívebben az 3>Ákta Orod^kíe i Zioin^kitíC L k,  beveiectí- 

\ (iewgyeim) 


326 LENGYEL-FÖLDI 

A lembergi törvényszéki levéltár bizonyára a legnagyobb 
a maga nemében monarchiánkban : közel 7000 folio könyvön 8 
másfélszáz fasciculuson kivűl 14.300 kötetet ölel fel, a mely utób- 
bihoz 6000 kötetnyi index van készítve, úgy hogy három szobát 
csak az indexek foglalnak el. A legrégibb feljegyzések 1381-böl 
származnak. A lembergi és krakói levéltár kölcsönösen kiegészíti 
egymást. 

Lembergben 16 régi kerület aktái vannak elhelyezve s a 
kerületi főváros nevei alatt csoportosítva, így pl. 

Caatrentia    Biecensia 1381 — 1782 =   819. sz. 

Terrestria * 1436 — 1766 =    60. sz. 

Castrensia    Sandecensia     1516 — 1784 «=   798. sz. 
> Premisliensia    1462 — 1783 = 2719. sz. 

Terrestria » 1436 — 1783 «»   819. sz. 

Castrensia    Haliciensia 1512 — 1784=   901. sz. 

Terrestria > 1435 — 1784 =   357. sz. 

Castrensia    Leopoliensia     1441 — 1784 = 1693. sz. 

Terrestria > 1454—1784 =   490. sz. 


stb. stb. 


3. A lembergi városi levéltár. 


Épen most van rendezés és teljes átalakítás alatt, ugy 
hogy a kutatás most ott lehetetlen, de rövid idő múlva, midőn 
a nyilvánosságnak újra átadhatni reménylik, használata nagyon 
meg lesz könnyítve. — Oklevelei 1356-on kezdődnek, a pergamen 
eredetiek számát 670-re teszik, köztök N. Lajostól és Hedvigtől. 
Egyikben N. Lajos, 1372-ben, Opuliai Ulászlót rendeli Vörös- 
Oroszország kormányzójául. Hedvig királynőtől 1387-ből egyetlen 
oklevelet őriz a levéltár jól conservált pecséttel, a mi Hedvig 
uralkodása idejéből a ritkaságok közé tartozik. 

Azt hiszem, hogy a Magyarországból Lemberg felé irá- 
nyuló élénk kereskedelem történetéhez a XIV. főkép a XV. sz.- 
ból becses adatokat kell tartalmaznia e levéltárnak. Következ- 
tetni merek erre a lengyel történeti kiadványokból, melyekben 
gyakori a Lemberg-felé irányuló élénk kereskedés emlegetése 
s már Nagy-Lajosnak több oklevele által való szabályozása is. 

A város jegyzőkönyvei közül legrégibb egy 1404-iki, szá- 
madásokat tartalmazó ; — nevezetes az 1650 körül összeállított 
liber privilegiorum, s egy a XV. században kezdett 842 lapnyi 
másolat-könyv. Az első lengyel oklevél 1455-ből datálódik itt. 

A XV. sz.-ból hét nagyon érdekes oklevelet őrizé levéltár, 
melyeknek nyelve csodálatos keveréke ó-szláv, magyar, lengyel 
és orosz szavaknak. Ezen nyelv a kereskedők között volt haszna- 


LEVÉtTARAKBÓL* 


327 


latos 6 keletkezése Cífukis oly helyzet mellett magyarázbatú meg, 
H melyet Lemberg a középkor vegén elfoglalt ; csomópontja levén 
H Tjengyel-, Magyar-, Tatárorazág, Moldva stb. felé irányuló 
kereskedésnek. Emez oklevelek a moldvai vajdáktól származnak 
8 a kereskedést szabályozzák. Ki vannak adva Zubrzycki Dionyz : 
Krónika miasta Lwowa munkájában (Lemberg város krónikája, 
Lcmberg 1844) 8 az »Ákta Grodzkie i Ziemskie* VIL köte- 
tében. 

4, A lerabergi egyetemi könyvtár kéziratai 

Az egyetem és könyvtára 1784 óta áll fenn, lB48*ban a 
[>mb&zá8 következtében két-harmada tönkrement a kéziratok* 
qrL Magyar történelmi szempontból nem sok reményleni valót 
nyújt. 

5. A lembergi káptalani  levéltái'. 

A káptalan és érsekség történetére nevezetes; 1429-el, a 
káptalan alapi itatásával kezdődnek oklevelei. 290 pergamen dip- 
lomája között van egy * privilégium possessionis vilíae Dobro- 
wicz pro praeposito ecclesiae s* Spiritus ah Emeríeo Btfbűk, 
Russiae capitanao. Batum in civitate Lemburgensi 1384.« 

6. A lembergi kath. érseki levéltár. 

Oklevelei a XIV. századoo, a piispökségí könyvek 1526-on 
kezdr»dnek. 1442 és 1443-ból Várnai Ulászlónak több Budán kelt 
dunationalis eredeti oklevelét őrzi. 


1, A görög egyesült érseki levéltár. 

Leginkább egyházi s a rnthenek történetére vofiatkozci 
aktákat tarUilmaz. Legrégibb oklevele 1531»-böl való, aruthének 
kiűzött legrégibb egy 1605-böl UL Zsigmond királytól 

Przemysl. 

8. A przemyáli v&rosi levéltár. 

A Lemberget és Krakót összekötő vasútvonal mellett leg- 
fevezetetesebb hely Pi*zmyt^l Az utazó figyelmét lebilincseli kie^ 
fekvéise, a történet iránt érdeklöt vonzzák a hozzá fiizödö emlé- 
kek, sok vészt látott csonka vára. melvDek egyik gyönyörű kilá- 
tással kínálkozó bástya-tornyát a város 1865-ben restauráltatta, 


328 LENGYEL-FÖLDI 

vonzzák a monumentális egyházi épületek [minoriták temploma, 
kath. székes egyház, görög püspöki templom stb.] s a levéltárak. 

A csinos város magas halmok oldalára támaszkodik, régi 
tornyán feltűnik a nagy fekete medve a kereszttel, mely a város- 
nak legrégibb pecsétjében is előforduló czímere. A San folyó 
szeli ketté a várost, a mely már messziről ragyogtatja szeszélyes 
habjait s összevissza szeldeli a termékeny völgyet annyira, hogy 
3 mérföldnyi távolságon 30 mfnyi utat tesz meg merész kanyar- 
gásaival. 

A levéltár a városházán van elhelyezve a derék polgár- 
mester felügyelete alatt, hozzá van csatolva a 60-as években még 
külön álló kerületi levéltár is. Okleveleinek száma tekintélyes s 
bőven képviselve van közöttök a XIV. sz. is. 

Zsigmond Ágost király 1552-ben megerősíté a város pri- 
vilégiumait, a felsoroltak között látjuk, hogy a város nyert pri- 
vilégiumot N. Lajostól is »per Ludowicum alias Loisch^ (igy) 
[azaz Lajos,] — érdekes látni ebből, hogy a lengyel földi okleve- 
leken a nagy magyar-lengyel királynak a latin mellett magyar 
neve is előfordult. A város egyik privilégiumát Báthori István 
király is megerősíti 1576 dec. I-én Thorn-ban — Várnai Ulászló- 
nak is van egy donationalis eredeti oklevele itt >Budae feria 
IV. proxima post festum Circumcisionis 1443. « kelettel, mely- 
ben notarius-ának Andrásnak Manczicowice jószágot ado- 
mányozza.*) De minket legközvetlenebbül ama szerződés-forma 
érdekel, melyet IT. Bákóczi György szerencsétlen lengyel expe- 
ditioja alkalmával vezére Kemény János proponált az ostromlott 
Przemyi^l hatóságának a város feladása iránt. A szerződés azon- 
ban hogy érvényre nem jutott, látjuk abból, hogy a városi tanács 
nem irta alá, csakis az ostromló fél. 

A levéltárban őrzött czéh-könyvek adatokat nyújtanak a 
felső-magyarországi czéhekkel való összeköttetésre. így találunk 
megrendeléseket pl. Homonnára érez síremlékek végett. 

A város ostroma Rákóczi György serege által meg van 
örökítve Przemy.-lben két egykorú festmény által is, hihetőleg 
valamelyik jámbor szerzetestől, a ki alkalmas themát látott abban 
vallásos csoda feltűntetéséhez. Egyik a minoriták templomában, 
másik a városházán őriztetik. A roppant nagy kép hátterében 
Przeraysl várost ábrázolja a körülövedző hatalmas bástyafalak- 
kal. A megnyitott kapun át templomi díszben öltözött három 
papi személy jön ki, egyikök Szent- Vincze — a város védszen tjé- 
nek csontjait tartja maga elé, utánok vonul a nép processioban. 


\) Kiadva Dr. Liske X. Akta Grodzkie i Ziemskie VI. k. 32. 1. 


LEVÉLTÁR AKRÓI. 


329 


Áz OBlromló sereg etiück láttára liauyat-Lajjiiok roliuu ^^^1 a faiak 
aIóI, a trombitás nekikeseredve fújja a takarodót, egy fehér 16 
kegyetlemil lehajítja gazdáját s a rettegés a harczosok tömegei! 
egyeoeseii a Sau folyóba űzi. A kép alatt nag>^ hosszan lengyelül 
e]6 van adva, hogy midöii Rákóczi György Erdély fejedoliiie 
Leügyelországba ütött, a hozzája csatlakozott vad népekkel, 
tatárokkal, kozákokkal iszonyatos kegyetlenséget, öldöklést, ége- 
tést vitt véghez 6 Przemyslt is ostrom alá íogta; a város a véde- 
lemben mid<>n már kimerölt. avégs/J eszközhöz nyúltak raegmeu- 
tésére^ — 8 csakugyan : Szent- Vince csontjainak felmutatása sze- 
rencsésen megmentette a várost. 

A képnek különben, könnyen gondolhatolag, semmiféle 
mfiTészi becse nincs. 

Curiosumképen érdekes tán feljegyezni, hogy néhány év 
előtt egy lengyel történetbarát (Raciborski) Przemví^l mellett 
ásatásokat eszközölt : kertítfe Attiln sírját. Erdélyben tartózko- 
dott egy ideig s ott székely atyánkfiai között Attila emlegetése 
mellett hallván a Sajóról, meg olvasván krónikában, hogy Attila 
két folyó összefolyásánál van eltemetve, kedve kerekedett azt 
sejteni, hogy a híres temeti a San és Wiar összefolyása által 
alkotott deltában van, Przemy^l város a birtokában levő földön 
nem engedte meg az ásatást, de kutatónk azért nem csüggedett, 
a hagyomány szerint felvitte ügyét a királyig, véleményadás 
végett ~ a mint mondják — megfordult az a magyar miniszté- 
rium előtt is, majd átment lembergi szakértők, krakói régészek 
fórumán, a míg akadt, aki közbevetette magát érette. Az enge- 
dély megnyerésére már-már megnyilatkozni látta kutatónk az 
isten ostora titokzatos sírját, s folyt az ásatíis serényen 10—12 
ölnyi mélyen^ de csak nem bukkant elö a hun művészet remeke, 
— a várt arany-koporsó. A végeredmény néhány lócsout lett, a 
mihez azt a vigasztalást csatolták aztán : csakhogy a lova meg 
van, majd előkerül maga is. így hallottam én a przemy^li Attila- 
keresést elbeszélni a vái-os polgármesterétől. 

9. A przemytíli rom kath, káptalan levéltárában, 

a püspökség, káptalan s székesegyház alapító oklevelei 
között van egy Mária királynőtől 1384. Ül, Non. Április kelet- 
tel: -Mariái regina Haagarie, ad instantiam Erici, prirai epi- 
scopi Premisliensisj et de consensu matris sue Helisabeth et 
patris 8ui Lndovici, regis Polonie. /línáaforí* eccltsie eathedrali\ 
donat eidem  ecclesie  quinque  possessiones.* *)  Látjuk  ebbÖl, 


^)  Kindv^fi  Dr,  Liekí* :  tAkta  Orodzkie i  55ÍMn&kie«  VÍII   k 


330 LENGYEL-FÖLDI 

hogy a przemysli székesegyházat N.-Lajos alapította s leánya 
Mária királynő új donatióval látta el. 

Egy másik érdekes oklevél az esztergomi érsektől, »Budae 
feria V. post festum inventionis s. Crucis 1384« kelettel: »De- 
metrius, Quatuor Coronatorum presbyter cardinalis, Strigonien- 
sis ecclesiae gubernátor perpetuus, tanquam sedis apostolicae in 
regnis Hungarie et Polonie legátus deciarat, quod Gregorius 
XI. ecclesiam Premysliensem declaravit esse cathedralem, et 
quod Ericus (vei Heriam) in episcopum electus est, confirmatus 
et consecratu8.«^) 

Przemyslben van még a püspöki levéltár a XV. sz. végén 
kezdődő aktákkal. 

A g'árög kath. káptalani levéltár 1388-on kezdődő okleve- 
lekkel. 

A görög egyesültek könyvtára, szintén többnyire vallásos 
érdekű kéziratokkal, történeti emlékei vannak ugyan a XVII. 
sz. elejétől, de minket kevésbé érdeklők ; így feljegyzések s len- 
gyel versek az 1621-iki chocimi török expeditióról. 

10. A Tarnow városi levéltár. 

Csekély számú pergament oklevelein kívül az ilyen városi 
levéltárban feltalálni szokott aktákat tartalmazza. A városi 
tanácsi jegyzőkönyvek a XVI. sz. elejétől vannak meg, oklevél- 
másolat gyűjteményök jelentékeny. Érdekelhet minket az »inven- 
tarium bonorum abbatiae monasterii Tynecensisc, — és pedig 
azért, mert ennek a kolostornak művészeti szempontból igen 
nevezetesnek tartott kincsei a tamowi nagy templomban vannak 
elhelyezve. A gazdag templom-kincsek között legérdekesebbek a 
nagyszámú kelyhek, melyek közül több XV. és XVI. századból 
származó eredetét és munkáját illetőleg Erdélyre vall 2). 

11. A herczeg Sanguszko-levéltárról 

(Gumniskóban, Tarnow mellett) Dudik Béda, a ki 1865-beu 
az osztrák miűiszterium megbízásából a galicziai ós lodomeriai 
levéltárakat meglátogatta, részletesen emlékezik. ") — O rövid tíz 
liét alatt 35 levéltárt látogatott meg, jobban mondva futott át. 
Feljegyzései minket nagyon kevéssé téjékoztathatnak s nemcsak 
hogy ki nem elégíthetnek, de sokban határozottan félrevezetné- 
nek. Tőlünk egészen távol eső, sokban ellenkező szempontok 
vezették őt s munkája részben meghaladott álláspontokat tüntet- 

^) Alembek kanonok katologusa után. 

2) Dr. Dudik : Archive im Königreiche Galizien und Lodomerien, 
kiadva » Archív für oest. Ge8chichtefor8chung« 39 k. 


LEVÉLTÁRAKRÓL. 331 

véu fel, most már a magyar történelmi szempontból nagy kriti- 
kával használandó. 

A hg Sanguszko levéltár jó rendben van tartva, használ- 
ható inventariumokkal ellátva. A gróf Tarnowski, hg Ostrogski 
s a Sanguszko hgek irattárai képezik a levéltár nagy részét. 
Több előkelő lengyel családról tartalmaz adalékokat, genealógiai 
feljegyzéseket, így az említetteken kivűl a berezeg Zamojski s 
Lubomirski stb. családról. Az egyházi documentumok summa- 
riusában van egy oklevél az esztergomi érsektől 1385. martius 
7-éről Pszczanow-ból keltezve: Indultam Demetrii, cardinalis 
legati regnorum Hung. et. Pol. altari s. Marié Tarnowiensis pro 
indulgentiis. 

SzÁDECZKT Lajos. 


Kz-cm^önsTs^iÉJii-ÉSiK:. 


KÉT FELEDÉSBE MENT VÁRADI PÜSPÖK. 

I. 
Vata 1186—9. 

E püspökről Pray nem akar tudni semmit, sőt mivel Gánóczy 
Szentiványi Márton nyomán, ki a váradi káptalan régi statútumait 
valahonnan aligha nem ismerte, — Vatát, mint I. János, váradi 
püspök utódát említi*): Pray erre megjegyzi; »Quid si Joannes 
cognomento vatha, aut ex huius genere fuerit? ut adeo necesse 
non sit genimare Episcopos.*)* És Praynak ezen nyilatkozata 
határozott Vata püspök emléke fölött : kizárassék a váradi 
püspökök közöl, még az egyház-megyei névkönyvek sem említek 
soha. Hanem az ujabban fölmerült történelmi adatok megfelelnek 
Praynak idézett szavaira még Vata püspök nemzetségi szárma- 
zását illetőleg is, megfelelnek, de tagadólag. 

Fejér codexeiben található egyszer Waste*), másszor pedig 
Valte*) váradi püspök, de a kétféle név alatt egy és ugyanazon 
személy lappang, ugyanazon tárgya, bár két darabban közlött 
oklevélben, a leleszi prépostság alapító-levelében fordulván elő. 

Tehát Waste vagy Valte váradi püspök kétségtelenül 
létezett, még pedig az emiitett prépostság alapitója, Boleszló, 
váczi püspök (1186 — 1215) korában, mert az idézett kettős 
oklevél ugy emlékezik Valterról, mint akinek beleegyezésével 
Boleszló Kanar nevű birtokot Árpa faluval megcserélte. 

Jeles történészünk, Pauler Gyula, ezen Waste vagy Val- 
te-t szintén elfogadja váradi püspökül s püspöksége idejét 1179— 
1197. közt keresi,^) és helyesen.  Azonban a váradi káptalan 


') Eppi 

Varad. I. 

55. 

2) Hier. 

Hung. n. 

162. 

8) m. 

l. 156. 

*) VII. 

5. 204. 

») Századok 1877 

. evf. 

378. 1. 

KŰLilNKÉL&fC. 


333 


idézett f^atiituroai mfir tovább mentiek s megjelölik nem Waste, 
Valte vagy Pauler szerint Vasta, haoem ebez legrokonabb hang- 
zású: Vata püspökuek mind megválasztását mind pedig püspök- 
sége végének idejét, oly határozó tts^ággal. hogy az már gr. Baty- 
tyáoy Ignácz püspök figyelmét ia fejköltatte. >I)Í8plicet Prayo, 
quad tíaiioczius Vatliam Episcopia adscribat .... hoc certe 
Ktaiuta baec nön admittuut , dum initiiim regimiuis Vathaianí 
tam dilifjenter asaignent,') < Az idézett stiitutumok ugyanis el- 
mondják, hogy Vata {(gy) 1186-ban választatott váradi püíspökül 
et >amplius, quam tribus annis io Episcopatu vixisíte reperitnr^ 
nem *rtf/«/fwr,« bauem mintha mondaná : ut in actis et reges- 
ti9 nostris j^reperitur** 

Söt ugyancsak az idézett Pauler féle becses közleményben 
találtunk Vata püspöknek családi származására nézve is, ha nem 
is biztos adatot, mindenesetre érdekes említést. Ugyanis elmon- 
datik ottj hogy Vata >a kincstári levéltárban Lendvay Márton, 
allevéltárnok által e század elején készített Liber dignitatum- 
ban a váradi püspökök között előfordul e megjegyzéssel »de 
íienere Miscoutz^* És itt a többször tisztelt történetíró urat kérd- 
hí-tjük mi is : honnan vette ezt Lendvay ? de mert az ellenkezőre 
legalább eddig adatunk nincs, közleményét egyelőre is örvende- 
tes tudomásul veszszük. 

Többet Vatára nézve megtudnunk nem sikerült. Csak azt 
jegyezzük meg még róla, hogy utódjául a váradi püspöki székien 
m/ir 1179-ben Elvin említtetik. 3) 

II. 
Tamás 1281-^3. 

Gánóczy, Pray, Kereszturyj mindnyájan besorozzák a vá- 
radi püspökök közé; több-kevesebb pontossággal meg is határoz- 
zák püspöksége idejét: mindemellett az egyház-megyei névköny- 
vek nevét sem említik* 

Gánóczy azt állítja róla* hogy 1279-ben a IV. László 
király által kiéheztetett budai zsinaton Tamás, mint váradi püs- 
pök jelen volt*); hanem ezen állítíts nélkülöz miuden komolyabb 
alapot, Péterffy legalább a jelen volt zsinati atyák neveit nem 
etnlfti®}, a Gánóczy is lűhetüleg csak abból következteté fikitebbi 


») LL. Eccl III. 224vjegy«, 

*) l h, 

') í. h, 

*) Kjipi Varad.: I. 13L 


^a. 


334 KÜLÖNFÉLÉK. 

állítását, hogy Tamás püspök előde, Ladomér 1279-ben emelte- 
tett a prímási székre, s az említett zsinat szintén 1279-ben, 
Lodomérnek már érseksége idejében tartatott : tehát Ladomér 
utódja, Tamás már, részt vön a budai zsinatban. S ezen állításá- 
nak igazolására nem is idéz semmit, ennélfogva elfogadhatóbb a 
káptalan statútumainak azon följegyzése, hogy Tamás 1281-ben 
lett váradi püspökké.*) 

Ezen statumoknak igazat ad IV. Márton pápának 1272. 
június 18-án a kalocsai érsekhez, s a szerémi és csanádi püspö- 
kökhöz intézett levele, melyből megtudjuk, hogy Tamás püspökké 
választásakor fölszentelt pap még nem volt, de prépostja vala a 
vasvári káptalannak. Ugyanis a szentszéknek magyarországi 
követe Fülöp, fermoi püspök Tamásnak püspökké választatása 
ellen tiltakozott azon okból, hogy Tamás már vasvári prépost- 
ságát is jogtalanul bírta, nem vévén föl a kikötött egy év alatt 
az egyházi rendeket. Az ügy a pápa elé került, de IV. Márton 
szelidebben s igazságosabban fogta föl a dolgot, kijelentvén idé- 
zett levelében, hogy a kikötött egy év a lugduni zsinat határozata 
következtében csak oly egyházi javadalmak birtokosaira szól, 
kiknek egyszersmind lelkészkedniök is kell, a vasvári prépostság 
pedig nem ilyen »Ecclesia de Castro-fereo non parochialis, sed 
collegiata.« Ennélfogva meghagyja az említett érsek s püspökök- 
nek, hogy ha egyéb akadály nem forog fönn, Tamást erősítsék 
meg a püspökségben és szenteljék föl.") 

Tamásról az idézett pápai levél említi azt is, hogy a váradi 
kanonokok őt »concorditer elegeruut«, tehát, hogy bizalommal 
néztek eléje, s bizalmukban, ugy látszik, nemis csalatkozának : 
legalább maga a káptalan mintegy sajnálkozva írva hagyta róla, 
hogy »paucis in Episcopatu vixit annis, relinquens nobis piaci da 
charitatis insignia.^J^ És ez mindenesetre oly sokatmondó szép 
emlék, hogy arra a legjelesebb püspök is büszke lehetne. De 
miben állhattak a szeretetnek ezen kedves tanujelei ? Mily érde- 
kes lenne tudni! Hozzáteszi ugyan a mondottakhoz a statútumok 
Írója : »prout apparet in instrumentis descriptis infra locis sui8,« 
mindamellett a következőben, bár még 34. folio lapra terjednek, 
Tamás püspök szép tetteinek semmi nyoma. Van ugyan még 
egyszer említés róla a 239-ik lapon, de csak futólag jelentéktele- 
nül. Ebből azt következtetjük, hogy vagy maga a Batthyány által 
használt codex is csak csonkán bírja ez oly fölötte érdekes statú- 
tumokat, vagy Battliyány nem közli egészen azokat. Annyi két- 

») Batthyány : LL. Eccl. IH. 224. 

2) Theiner:  Veter. mon. : I. 350. 

3) Batthyány : í. m. 225. 


ÜÜLÖKFÉLftK. 


335 


légteleiií Uogy a etaiutumok előszava hdrom részt ígér, a Báty- 
lyáDy-Dál nincs csak kettői, sőt ebből is a második rész csonka ; 
íLZ előszó utáa ítélve a legérdekesebbeknek Ígérkező rubricák 
hiányoznak ebből is, — Ki ad nekünk módot arra, Uogy e code- 
xet fölkeressük ? 

Tamá8 püspök csakugyan »pancÍ8 in Episcopatu vixit an- 
iiÍ8« ; 1283. Szent-István kij*ály napján már nem élt. A káptalani 
statútumok azt mondják ugyan, hogy utódja, Bertalan csak 
1284-ben lett váradi püspök ; de vnn IV. László királynak egy 
1283. évben mindjárt Szent-István Ünnepe után másnap kelt 
levele, mely Tamásról már mint ntfial >bonae memóriáét váradi 
püspökről emlékezik. Ugyanezen IcTélböl megtudjuk azt is, hogy 
voltak rokonai, kiknek szép örökséget hagyott ^possessiones cum 
servis et ancÍUis«^; de a rokonok az örökségen Összevesztek s a 
dolog pörre került,*) Kár, hogy az oklevél, elhagyva még a szo- 
kásos praedicatumokat is, csak keresztneveket említ : így meg 
nem határozhatjuk e levélből Tamás püspök családi származását, 
A jobbágyős örökség mégis nemes családra mutat. 

BüNTlTAT VlUCZE, 


A KORON AÖRZO NEMESEK NAPLÓJA 1790-BOL. 

Gróf Keglevich József és gróf Nádasdy Mihály korona- 
őrök az ország hét más nagyjának pecsétével ellátott ládát, melybe 
a nemzet drága kincsét, szent-István koronáját helyezték volt, 
1790, febr. 17-én Bécsből az ország határafelé indították s 21-én 
500 ágyúnak dörgése között, fényes megyei bandériumok kisére- 
tébeu vitték be Budára. 

Ettől az időtől fogva a Pestvármegyének nemesei közöl 
alakúit nádori bandérium Őrizte a számüzetésébul visszakerült 
ereklyét* Báró Orczy László volt a » fővezér*, egyúttal a várme- 
gyek kezdeményezése folytán az egyes törvénybatóságok zászló* 
aljaiból a korona biztosítására kirendelt nemzeti ursereg fupa- 
rancsnoka. A februári és mártiusi megyegyülések bandériumok 
RzervezésérŐl a hatalmas körlevelek szerkesztéséről gondoskadtak. 

Heves- és Külső Szolnok, mint szomszédos megye készült 
el leghamanibb, mely erre nézve mártius 4-én hozott határoza- 
tát oly gyorsan foganatosította, hogy a nemesség lB*án már 
Gyöngyösre gyűlhetett össze s mártius 21*én, a kalendárium 
axeriut való első tavaszi napsugárral, tényleg átvehette Pesttől a 
korona őrizetét. 


*) FejtSr: cad, aipl  V  :i  172* 


336 KÜLÖNFÉLÉK. 

Tagjai kezdték vezetni a »Tekéntetes Nemes Magyar Ha- 
zánküak Vármegyéibűl a Szent Koronának Örizetére kirendelt 
Nemes Bandériumoknak Protocollumá«-t, melynek 157 folio 
lapra terjedő eredeti példánya a báró Orczy- család által az aradi 
kir. főgymnasiunmak ajándékozott könyvtár kéziratgyüjteményé- 
ben »A. 17.« jegy alatt őriztetik. 

Ez a napló mártius 21-től oct. 27-ig terjed. Tanúsága sze- 
rint ez idő alatt 33 vármegye nemességének virágából alakált 
30 bandérium váltotta föl egymást a koronára való felügyeletben. 
A borsodit kivéve, mindegyiknek élén egy fővezér állott *) ; az 
összes törzstisztek száma rajtuk kivűl 8-ra, a kapitányoké 60-ra, 
a főhadnagyoké 73-ra, a zászlótartóké 33-ra, a segédtiszteké 
40-re, a káplánoké 14-re s a hadnagyi rangú nemes őrállóké 
857-re rúgott. Félév alatt e szerint 1114 vitéz vonta ki kardját, 
hogy fegyveresen tüntessen minden, a koronát újabb merénylet- 
lettel fenyegető önkényuralmi tény ellen. 

Nem volt ez forradalom, csak valami ahhoz hasonló. De 
nem is vezetett olyas eredményekre, mint minőkre a forradalmak 
szoktak vezetni. 

Értékét nagyon különböző szempontokból lehet megitélni. 
En csupán az érintett naplónak bemutatására szorítkozom, re- 
mélve, hogy ez adatok némileg a kor jellemzésére szolgálhatnak. 

Heves- és Külső-Szolnokvármegye már 1790. mártius 4-én 
elhatározván, hogy személyesen vesz részt a szolgálattételbeu, 
másrészt pedig az avval járó költségek alól sem vonja ki magát^ 
a 18-ára hirdetett gyűlőnapon Gyöngyös városát ragyogó nem- 
zeti öltözetbe burkolt nemesség özönölte el, hogy másnap Buda 
felé induljon. A kis sereget báró Orczy József vezette. Aznap 
csak Hévész- Györkig értek, míg 20-án Pest alatt »az minden 
magyar előtt nevezetes* Rákoson, a picziny Királyhegyén ütöt- 
tek tábort, hol a vezér lelkes beszédet tartott kiséretéhez. 


V Abaűj-Borsod : gr. Csáky Antal ; Arad-Temes : Edelspacher 
Zsigmond; Baranya: Kajdassy Antal; Bars : gr. Migazzy Kristóf; 
Bács : Kadics Máté ; Bihar : Bárányi Mihály ; Fejdr : b. Perényi Imre ; 
(iömör: Szathmáry Király Miklós; Györ-Mosony : gr. Eszterházy János; 
Heves: b. Orczy József; Hont: b. Hellenbach Györg}* ; Horvátország 
(4 megye) : b. Magdalenics István ; Komárom : gr. Esterházy Károly ; 
Nógrád : gr. Forgách Antal ; Nyitra : gr. Amadé Antal ; Pest : b. Orczy 
László ; Pozsony : gr. Amadc Ferencz ; Sáros : b. Palocsay József ; So- 
mogy : gr. Smidegh László ; Soprony : hg. Eszterházy Miklós ; Szabolcs : 
gr. Kállay János; Szatmár: gr. Károlyi József; Szepes : b. Horváth 
József ; Tolna : Styrum János ; Vas : hg. Batthyány Lajos ; Veszprém : 
gr. Esterházy János ;  Zala : gr. Fekete János ;  Zemplén : Rhédey Lajos. 


külOkfIílí:k. 


337 


»Most értük el — úgymond — azon azempillantást, mely- 
l>en elöszdr léptank ki ily egyesülten a világuíik látszatos pia- 
czAra ; ahány szem irányul reánk, annyi biránk les2. Ezen ve7*6ri 
liivataloni, mclylyul az urak eugem dicsőítettek, hozza magával, 
hogy (niive) úgyis a neníesi vérnok a maga születése és nevelése 
^It^gst'ges üsztunt aJ arra, hagy nemesi rendével egybekapcsolt 
kötelességének önként eleget tegyen és nem is volt szükség arra, 
hogy az urak ezen hivatalomhoz nagyobb hatalmat kössenek), 
mint hasonlóimhoz s pajtásaimhoz barátságos intésképeu szóljak 
és igaz hazafiúi indulatból az uraknak szíves barátsággal itt ele- 
jökbe terjeszszenu hogy az igazi nemesi szabadságnak többféle 
éfl rendes törvényei vannak és az Istenhez, hazánkhoz, foLgártár- 
fáinkhoz és magunkhoz i>í bizonyos és számos tartozásokkal köte- 
leztetünk. Ezen Uirvények az uraknál eléggé tudva vannak; azért 
csak emlékeztetem az urakat^ hogy az isteui félelem minden jónak 
é» az igaz bnle-seséguek kútfeje; és mivel ezen környülállások* 
ban legbathatósabbaii érezztik az isteni mindenhatóságnak ere- 
jét, midőn édes hazáldvat most legközelebb oly csodálatosan 
emelte ki gyászos voí^zedelmeiböb ebbeli jotét^i^ményét ha tökéle- 
tes viseletünkkel meg nem háláljuk, méltán leszünk háládat- 
lanok. 

A hazánkhoz tartozunk különös fedhetetlen hivséggel, annak 
boliiogúlí'iiíAt és törvényeinknek állandössigát, hogy véreinkkel is 
készek vagyunk védelniczni, ezen ruházatunk is bizonyos jelen- 
sége, midőn veres színünk példázza, hogy vérünket hazánkért, 
törvényes szabadságunkért kiontani készek vagyunk ; a fekete 
pedig azt, hogy a haláltól sem irtózunk ; aranynyal azért kiváu* 
iunk tündököltetni, hogy az legtisztább adománya a föld gyom- 
jráiiak, szinte olyan próbát kiállhatóvá tegyük hazánkhoz vonzó 
RÍvüuket 

Magunkhoz is vagyon kötelességünk, nevezetesen, hogy a 
tökéletes viselés és